česky Deutsch English

Městská knihovna Sokolov

Z důvodů nevyhovujících prostor stávající městské knihovny se vedení města rozhodlo pro zpracování studie nové knihovny a to v nevyužívaných objektech č.p. 134 a 135 na Starém náměstí ( bývalé DM). Pro zpracování studie byla oslovena paní Ing. Arch. Olga Růžičková, která se v současné době úspěšné podílí na dalších projektech. Dne 19.09.2017 byla prezentována úvodní část studie.


Fontána v kruhové křižovatce u radnice

V křižovatce s kruhovým objezdem mezi radnicí a pomníkem bojovníka od Sokolova je plánována fontána, další vodotrysk je navržen přímo z toku Lobezského potoka před radnicí uprostřed nového přijímacího a informačního centra radnice. Namísto parkoviště u radnice do náměstí Budovatelů je navržen parkovací dům.

Fontána na kruhovém objezdu u Městského úřadu
Návrh řešení dopravy v klidu

Návrh rozvoje parkovacích možností v Sokolově zpracovaný po pečlivé analýze současného stavu a vyhodnocení předpokládaných trendů.

Návrh řešení dopravy v klidu


Nábřeží Ohře

Plán skrytí parovodu do země a vytvoření cyklostezky a promenády na nábřeží řeky Ohře.

Nábřeží Ohře