česky Deutsch English

Obce - povodňová ochrana

5.1.2015 (aktualizováno: 6.1.2015 11:45), Ochrana před povodněmi
Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí - Krajský úřad Karlovarského kraje zpracoval dokument "Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí" - tato metodická pomůcka by měla pomoci představitelům obce při ochraně před povodněmi, a to jak při činnostech souvisejících s předcházením povodňovému riziku, tak i při zvládání vzniklých povodňových situací. Tento dokumet byl dokončen v září roku 2013 a jeho výstupy jsou uveřejněny na webových stránkách Karlovarského kraje.

Krizový manuál pro obce postižené povodní - Krizový manuál

Školení obcí - povodňová ochrana:

2013 - Povodňový informační servis (POVIS)

Povodně prezentace

Manuál - změny údajů o povodňových komisích v POVISu

2012 - Práce s Digitálním povodňovým plánem ORP Sokolov (dPP ORP Sokolov)

Dokument - manuál, vysvětlivky k dPP

Digitální povodňový plán ORP Sokolov

2011 - Příprava povodňových orgánů obcí

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření

Povodňová kniha - VZOR

Zpráva o povodni - OSNOVA

AKIS - součást digitálního povodňového plánu pro editaci a správu povodňových plánů vlastníků nemovitostí

AKIS - vzorový formulář

Povodňové prohlídky

Internetové odkazy

POVIS (Povodňový informační servis) - dPP (digitální povodňový plán), POVIS, POVIS editor

Dokumenty (letáky ČHMÚ) - Hlásná povodňová služba, Mapy nebezpečí, Mapy rizik, Povodně, Předpovědní povodňová služba, Přívalové povodně, Rizika, Typy povodní