česky Deutsch English

Legislativa

5.1.2015 (aktualizováno: 6.1.2015 11:46), Ochrana před povodněmi
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Metodický pokyn k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Metodický pokyn č. 9/2011 odboru ochrany vod MŽP - Věstník MŽP - částka 12/2011).

Odborné pokyny pro provádění hlásné povodňové služby.

Metodický pokyn pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Metodický pokyn č. 14/2005 odboru ochrany vod MŽP - Věstník MŽP - částka 9/2005).

TNV 75 29 31 Povodňové plány.

Kompletní seznam platné legislativy - viz webové stránky Digitálního povodňového plánu ORP Sokolov - Seznam předpisů.