česky Deutsch English

Povodňové plány - Města Sokolov a ORP Sokolov

11.12.2014 (aktualizováno: 13.11.2017 9:14), Ochrana před povodněmi
Povodňový plán města Sokolov

Za přispění Karlovarského kraje byla k datu 30.10.2017 pořízena digitální verze povodňového plánu města. Veřejnou část plánu naleznete na webových stránkách Digitálního povodňového plánu města Sokolova.

Povoďnový plán ORP Sokolov

Digitální povodňový plán ORP Sokolov - viz webové stránky Digitálního povodňového plánu ORP Sokolov.
 

Ostatní digitální povodňové plány Karlovarského kraje - viz webové stránky Karlovarského kraje.