česky Deutsch English

Informace o odboru

20.9.2014 (aktualizováno: 20.11.2019 13:24), Odbor životního prostředí

Ing. Jitka Škrabalová
vedoucí odboru
Co lze vyřídit na odboru životního prostředí
  • Souhrnná vyjádření ke stavbám.

  • Povolení ke kácení dřevin, odnětí zemědělské a lesní půdy, závazná stanoviska (ochrana přírody, zemědělský půdní fond, státní správa lesů).

  • Rybářský a lovecký lístek.

  • Stavební povolení k vodním dílům (studny, čistírny odpadních vod atd.), povolení k nakládání s vodami (odběry, vypouštění).

  • Závazná stanoviska ke stavbám z hlediska ochrany ovzduší (kotle, krby).

  • Závazná stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro stavební záměry.

    Tyto záležitosti lze vyřídit na adrese Rokycanova 1929 v 1. patře budovy "A"

Důležité kontakty

Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Jitka Škrabalová
vedoucí odboru
jitka.skrabalova@mu-sokolov.cz

354 228 170

724 333 904

Bc. Kateřina Brandlová

referentka odboru, zástupkyně vedoucí odboru

katerina.brandlova@mu-sokolov.cz

354 228 178

602 110 438

Jindřiška Rychnová
referentka odboru- souhrnná vyjádření, rybářské lístky
jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz 354 228 177

Další kontakty naleznete v navigační nabídce „Seznam kontaktů“. Vzhledem k charakteru činnosti odboru zahrnující časté terénní šetření a účast na jednáních mimo budovu úřadu doporučujeme všem klientům, aby si jednání s konkrétním pracovníkem předem domlouvali.

Doručovací adresa

Odbor životního prostředí
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podrobné znění úkolů plněných odborem

Viz činnosti u jednotlivých úseků.