česky Deutsch English

Informace o odboru

20.9.2014 (aktualizováno: 10.5.2022 6:57), Odbor životního prostředí

Ing. Jitka Škrabalová
vedoucí odboru
Co lze vyřídit na odboru životního prostředí
  • Souhrnná vyjádření ke stavbám.

  • Povolení ke kácení dřevin, odnětí zemědělské a lesní půdy, závazná stanoviska (ochrana přírody, zemědělský půdní fond, státní správa lesů).

  • Rybářský a lovecký lístek.

  • Stavební povolení k vodním dílům (studny, čistírny odpadních vod atd.), povolení k nakládání s vodami (odběry, vypouštění).

  • Závazná stanoviska ke stavbám z hlediska ochrany ovzduší (kotle, krby).

  • Závazná stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro stavební záměry.

    Tyto záležitosti lze vyřídit na adrese Rokycanova 1929 v 1. patře budovy "A"

Důležité kontakty

Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Jitka Škrabalová
Vedoucí odboru
jitka.skrabalova@mu-sokolov.cz 354 228 170
724 333 904
Bc. Kateřina Brandlová
Vodní hospodářství, ochrana ovzduší, odpady
katerina.brandlova@mu-sokolov.cz 354 228 178
602 110 438
Bc. Ivana Starková
Odpady, ochrana ovzduší
ivana.starkova@mu-sokolov.cz 354 228 168
Ing. Radomíra Kiclová
Vodní hospodářství
radomira.kiclova@mu-sokolov.cz 354 228 174
724 180 756
Ing. Robin Štrudl
Vodní hospodářství
robin.strudl@mu-sokolov.cz 354 228 163
720 979 115
Bc. Olga Brázdová
Ochrana zemědělského půdního fondu
olga.brazdova@mu-sokolov.cz 354 228 176
Jindřiška Rychnová
Souhrnná vyjádření, rybářství, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolék. péče
jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz 354 228 177
Ing. Jana Musilová
Lesní hospodářství, myslivost
jana.musilova@mu-sokolov.cz 354 228 171
602 188 786
Ing. Sandra Biskupová
Lesní hospodářství, myslivost
sandra.biskupova@mu-sokolov.cz 354 228 165
Bc. Martina Komjatiová
Ochrana přírody a krajiny
martina.komjatiova@mu-sokolov.cz 354 228 166

Vzhledem k charakteru činnosti odboru zahrnující časté terénní šetření a účast na jednáních mimo budovu úřadu doporučujeme všem klientům, aby si jednání s konkrétním pracovníkem předem domlouvali.

Doručovací adresa

Odbor životního prostředí
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podrobné znění úkolů plněných odborem

Viz činnosti u jednotlivých úseků.