česky Deutsch English

Informace o odboru

20.9.2014 (aktualizováno: 6.1.2023 8:10), Odbor životního prostředí

Ing. Jitka Škrabalová
vedoucí odboru
Co lze vyřídit na odboru životního prostředí
  • Souhrnná vyjádření ke stavbám.

  • Povolení ke kácení dřevin, odnětí zemědělské a lesní půdy, závazná stanoviska (ochrana přírody, zemědělský půdní fond, státní správa lesů).

  • Rybářský a lovecký lístek.

  • Stavební povolení k vodním dílům (studny, čistírny odpadních vod atd.), povolení k nakládání s vodami (odběry, vypouštění).

  • Závazná stanoviska ke stavbám z hlediska ochrany ovzduší (kotle, krby).

  • Závazná stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro stavební záměry.

    Tyto záležitosti lze vyřídit na adrese Rokycanova 1929 v 6. patře.


Kontakty na jednotlivé zaměstnance naleznete v seznamu kontaktů vpravo.

Vzhledem k charakteru činnosti odboru zahrnující časté terénní šetření a účast na jednáních mimo budovu úřadu doporučujeme všem klientům, aby si jednání s konkrétním pracovníkem předem domlouvali.

Doručovací adresa

Odbor životního prostředí
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podrobné znění úkolů plněných odborem

Viz činnosti u jednotlivých úseků.