česky Deutsch English

Informace o odboru

20.9.2014 (aktualizováno: 24.10.2016 14:39), Odbor životního prostředí
Jitka Škrabalová
Ing. Jitka Škrabalová
vedoucí odboru
Co lze vyřídit na odboru životního prostředí
  • Souhrnná vyjádření ke stavbám (na oddělení ekologie krajiny).

  • Povolení ke kácení dřevin, odnětí zemědělské a lesní půdy, závazná stanoviska (ochrana přírody, zemědělský půdní fond, státní správa lesů) (na oddělení ekologie krajiny).

  • Rybářský a lovecký lístek (na oddělení ekologie krajiny).

  • Stavební povolení k vodním dílům (studny, čistírny odpadních vod atd.), povolení k nakládání s vodami (odběry, vypouštění).

  • Závazná stanoviska ke stavbám z hlediska ochrany ovzduší (kotle, krby).

    Tyto záležitosti lze vyřídit na adrese Rokycanova 1929 v 1. patře budovy "A"

Důležité kontakty

Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Jitka Škrabalová
vedoucí odboru
jitka.skrabalova@mu-sokolov.cz

359 808 170

724 333 904

Ing. Eva Brichtová
vedoucí oddělení ekologie krajiny, zástupkyně vedoucí odboru
eva.brichtova@mu-sokolov.cz 359 808 176
Jindřiška Rychnová
referent oddělení ekologie krajiny, souhrnná vyjádření, rybářské lístky
jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz 359 808 177

Další kontakty naleznete v navigační nabídce „Seznam kontaktů“. Vzhledem k charakteru činnosti odboru zahrnující časté terénní šetření a účast na jednáních mimo budovu úřadu doporučujeme všem klientům, aby si jednání s konkrétním pracovníkem předem domlouvali.

Doručovací adresa

Odbor životního prostředí
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podrobné znění úkolů plněných odborem

Viz činnosti u jednotlivých úseků.