česky Deutsch English

Územní plány projednávané

19.10.2014 (aktualizováno: 10.5.2017 10:45), Územní plány
Návrh Územního plánu Dolní Nivy - opakované veřejné projednání
Textová část (1968 kB, pdf)
Tabulky ZPF (188 kB, pdf)
Formulář pro námitku (31 kB, doc)
Formulář pro připomínku (31 kB, doc)

Schéma - Dolní a Horní Nivy (208 kB, pdf)
Schéma - Horní Rozmyšl (164 kB, pdf)
Schéma - Boučí (165 kB, pdf)
Schéma - dopravní řešení - varianta 1 (38 kB, pdf)
Schéma - dopravní řešení - varianta 2 (40 kB, pdf)
Schéma - dopravní řešení - varianta 3 (58 kB, pdf)
Schéma - dopravní řešení - varianta 4 (59 kB, pdf)

Výkres základního členění území (1244 kB, pdf)
Hlavní výkres (2431 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1284 kB, pdf)
Výkres koncepce uspořádání krajiny (5389 kB, pdf)
Výkres koncepce veřejné infrastruktury (5277 kB, pdf)

Koordinační výkres (10544 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (5926 kB, pdf)
Krajina - ÚSES (2543 kB, pdf)
Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana (8616 kB, pdf)
Dopravní řešení (6233 kB, pdf)
Vodní hospodářství - zásobování vodoou (6025 kB, pdf)
Vodní hospodářství - odkanalizování (5864 kB, pdf)
Zásobování energiemi, elektrorozvody, spoje (2680 kB, pdf)
Zásobování energiemi, plyn, teplo (2222 kB, pdf)
Výkres širších vztahů (5245 kB, pdf)
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Citice
Textová část (1125 kB, pdf)
Tabulka ZPF (110 kB, pdf)
Příloha textové části (332 kB, pdf)
Formulář pro připomínku (16 kB, docx)

Výkres základního členění území - situace a) (285 kB, pdf)
Výkres základního členění území - situace b) (254 kB, pdf)
Hlavní výkres (643 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce veř. infrastruktury - situace a) (317 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce veř. infrastruktury - situace b) (258 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (747 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (619 kB, pdf)

Koordinační výkres (2811 kB, pdf)
Koordinační výkres - detail Citice (2421 kB, pdf)
Koordinační výkres - detail Hlavno (2142 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1775 kB, pdf)
Výkres širších vztahů (4813 kB, pdf)
Návrh Územního plánu Dasnice - opakované veřejné projednání
Textová část (1577 kB, pdf)
ZPF - tabulka č. 1 (392 kB, pdf)
ZPF - tabulka č. 2 (120 kB, pdf)
ZPF - tabulka č. 3 (122 kB, pdf)
ZPF - tabulka č. 4 (325 kB, pdf)
Formulář pro námitku (31 kB, doc)
Formulář pro připomínku (31 kB, doc)

Výkres základního členění území (508 kB, pdf)
Hlavní výkres (966 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření, asanací (503 kB, pdf)
Výkres koncepce uspořádání krajiny (862 kB, pdf)
Výkres koncepce veřejné infrastruktury (711 kB, pdf)

Koordinační výkres (2389 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů PF (1827 kB, pdf)
Krajina - ÚSES (793 kB, pdf)
Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana (2096 kB, pdf)
Dopravní řešení (801 kB, pdf)
Vodní hospodářství - zásobování vodou (1325 kB, pdf)
Vodní hospodářství - odkanalizování (792 kB, pdf)
Zásobování energiemi, elektrorozvody, spoje (953 kB, pdf)
Zásobování energiemi, plyn, teplo (676 kB, pdf)
Výkres širších vztahů (2570 kB, pdf)