česky Deutsch English

Územní plány projednávané

19.10.2014 (aktualizováno: 20.3.2018 13:14), Územní plány

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Dolní Rychnov
Textová část (298 kB, pdf)

Výkres základního členění území (416 kB, pdf)
Hlavní výkres (503 kB, pdf)
Koncepce technické infrastruktury (240 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (484 kB, pdf)

Koordinační výkres - část severní (2304 kB, pdf)
Koordinační výkres - část jižní (587 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (527 kB, pdf)

Formulář - připomínka (31 kB, doc)
Formulář - námitka (32 kB, doc)

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lomnice
Textová část (1337 kB, pdf)

Výkres základního členění území a výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1266 kB, pdf)
Hlavní výkres (683 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (2609 kB, pdf)
Výkres koncepce uspořádání krajiny (921 kB, pdf)
Výkres koncepce veřejné infrastruktury (439 kB, pdf)

Koordinační výkres (8269 kB, pdf)
Širší vztahy (4227 kB, pdf)

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Tatrovice
Textová a grafická část (6018 kB, pdf)

Návrh Územního plánu Chlum Svaté Maří
Textová část (1079 kB, pdf)
Textová část - příloha regulativu (113 kB, pdf)

Výkres základního členění území (959 kB, pdf)
Hlavní výkres (1369 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (851 kB, pdf)

Koordinační výkres (1890 kB, pdf)
Výkres širších vztahů (11846 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1393 kB, pdf)

Formulář - Námitka (32 kB, doc)
Formulář - Připomínka (31 kB, doc)

Návrh změny č. 2 Územního plánu Horní Slavkov
Textová část (993 kB, pdf)

Výkres základního členění (3641 kB, pdf)
Hlavní výkres (4187 kB, pdf)
Koncepce dopravní infrastuktury (1397 kB, pdf)
Koncepce technické infrastuktury (4095 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1539 kB, pdf)

Koordinační výkres (6593 kB, pdf)
Širší vztahy (4878 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1510 kB, pdf)

Formulář - Námitka (31 kB, doc)
Formulář - Připomínka (31 kB, doc)