česky Deutsch English

Územní plány projednávané

19.10.2014 (aktualizováno: 14.11.2017 9:15), Územní plány

Změna č. 2 Územního plánu Sokolov
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Sokolov (109 kB, pdf)
Formulář - Připomínka k Návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Sokolov (30 kB, doc)

Návrh Územního plánu Citice
Textová část (1247 kB, pdf)

Hlavní výkres (667 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce veř. infrastruktury - situace a) (318 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce veř. infrastruktury - situace b) (255 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce veř. infrastruktury - situace c) (197 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (469 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (763 kB, pdf)
Výkres základního členění území - situace a) (287 kB, pdf)
Výkres základního členění území - situace b) (253 kB, pdf)

Koordinační výkres (3685 kB, pdf)
Koordinační výkres - detail Citice (3136 kB, pdf)
Koordinační výkres - detail Hlavno (2791 kB, pdf)
Výkres širších vztahů (4681 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1874 kB, pdf)

Formulář - Připomínka (31 kB, doc)
Formulář - Námitka (31 kB, doc)
 

Změna č. 2 Územního plánu Svatava
Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Svatava (116 kB, pdf)
Formulář - Připomínka k Návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Svatava (30 kB, doc)
 

Návrh Územního plánu Chlum Svaté Maří
Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří - textová část (979 kB, pdf)
Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří - textová část (příloha regulativu) (115 kB, pdf)
Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří - výkres základního členění (967 kB, pdf)
Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří - hlavní výkres (1475 kB, pdf)
Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří - výkres VPS, VPO a asanací (858 kB, pdf)
Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří - koordinační výkres (1962 kB, pdf)
Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří - výkres širších vztahů (4531 kB, pdf)
Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1402 kB, pdf)