česky Deutsch English

Formuláře

6.10.2016 (aktualizováno: 8.3.2018 7:30), Odbor stavební a územního plánování

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2 vyhl. č. 503/2006 Sb)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3 vyhl. č. 503/2006 Sb)
Žádost o vydání společného povolení (příloha č. 6 vyhl. č. 503/2006 Sb)
Oznámení záměru (příloha č. 7 vyhl. č. 503/2006 Sb)
Společné oznámení záměru (příloha č. 16 vyhl. č. 503/2006 Sb)
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
Žádost o povolení výjimky
Návrh na kolaudaci stavby
Žádost o vydání stanoviska podle § 125 SZ
Žádost o vyjádření z hlediska ÚPD
podnět k pořízení regulačního plánu
žádost o vydání regulačního plánu
žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče