česky Deutsch English

Formuláře

6.10.2016 (aktualizováno: 17.1.2018 9:40), Odbor stavební a územního plánování

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
žádost o povolení výjimky
návrh na kolaudaci stavby
žádost o vydání stanoviska podle § 125 SZ
žádost o vyjádření z hlediska ÚPD
podnět k pořízení regulačního plánu
žádost o vydání regulačního plánu
žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče
oznámení o užívání stavby