česky Deutsch English

Formuláře

6.10.2016 (aktualizováno: 21.3.2017 17:12), Odbor správy majetku

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
potvrzení zaměstnavatele pro žadatele o přidělení nájemního bytu města Sokolova
žádost o nájem, výpůjčku či pacht pozemku
žádost o převod či prodloužení nájmu (výpůjčky, pachtu) pozemku
žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitosti ve vlastnictví města Sokolov
žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích pouze na městských pozemcích, které neplní funkci lesa
žádost o koupi pozemku, směnu pozemku, bezúplatný převod pozemku
pravidla pro přidělování parkovavích míst pro osoby se zdravotním postižením platná od 02.05.2012
doplněk k žádosti občana o povolení k vyhrazenému parkování osob se zdravotním postižením
žádost o užívání veřejného prostranství
žádost o užívání veřejného prostranství - změna údajů