česky Deutsch English

Agenda ověřování

4.9.2014 (aktualizováno: 23.9.2014 22:59), Odbor správních agend

Na základě zákona o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu v platném znění je prováděno ověřování - občan potřebuje doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Poplatky:

  • Ověření 1 podpisu: 30,- Kč
  • Ověření 1 strany fotokopie listiny: 30,- Kč
  • Zhotovení fotokopie listiny - 1 strana: 2,- Kč