česky Deutsch English

Komunitní plánování

20.9.2014 (aktualizováno: 13.10.2016 12:09), Odbor sociálních věcí

Dne 26.06.2014 byl Zastupitelstvem města Sokolova schválen v pořadí třetí komunitní plán - Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova (2014-2018). Plánování je stanovení cílů s tím, že je vybrána nejefektivnější cesta k jejich dosažení. Výsledkem plánování je pak strategický plán. 

Vize plánu: Sokolov má systém sociálních služeb, který odpovídá zjištěným potřebám občanů, akceptuje místní rozdílnosti a je zajištěno jeho efektivní financování. 

Globální cíl plánu: Rozvíjet síť sociálních služeb v souvislosti se zjištěnými potřebami a minimálně zachovat stávající stav sítě sociálních služeb ve městě při dodržení rozsahu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Karlovarské kraje. 

Opatření 1.3 - Podpora sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením rozříšil Strategický plán lokálního partnerství (2014 - 2016), který vznikl ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Pro tvorbu Plánu byly využity Metodiky pro plánování sociální služeb, které odkazují na metodu komunitního plánování sociálních služeb. Podstata metody komunitního plánování sociálních služeb spočívá ve vzájemné aktivní spolupráci těch, kterých se oblast sociální péče dotýká (zadavatel, poskytovatel, uživatel). Komunitní plánování sociálních služeb slouží k optimalizaci, zefektivnění a zkvalitnění systému poskytování sociální péče. Naplňování Plánu rozvoje sociálních služeb by mělo vést k vytvoření systému sociálních služeb a programů vyhovujících místním podmínkám a potřebám.

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb vznikl ucelený přehled poskytovatelů sociálních služeb ve městě Sokolově - katalog. Jeho tištěnou verzi je možno bezplatně získat na Městském úřadu Sokolov, odboru sociálních věcí, v elektronické podobě je ke stažení zde.

Město Sokolov spolupracuje s Karlovarským krajem na projektu "V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby", jehož součástí je nastavení základní sítě sociálních služeb. Strategické dokumenty pro oblast sociálních služeb a ucelený přehled poskytovatelů sociálních služeb Karlovarského kraje je ke stažení na www.kr-karlovarsky.cz