česky Deutsch English

Školy a školská zařízení

18.9.2014 (aktualizováno: 11.7.2017 9:02), Úsek školství

Město Sokolov zřizuje celkem 7 mateřských škol, 5 základních škol, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu. Jako sídlo úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje ve školách a školských zařízeních výkon státní správy v rozsahu školského zákona.

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných Sokolovem (190 kB, pdf)

Kontakty ZŠ, MŠ (203 kB, pdf)

Odkaz na vyhlašované soutěže a přehlídky

Základní školy

Organizace školního roku (63 kB, pdf)

Školské spádové obvody - Vyhledávání (202 kB, pdf)

Školské spádové obvody (300 kB, pdf)

Mateřské školy

Do mateřských škol zřízených městem Sokolov jsou přijímány i děti mladší tří let dle „Kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.

Informace pro zákonné zástupce - povinný poslední ročník předškolního vzdělávání:

Od školního roku 2017/2018 je nově uzákoněna předškolním dětem povinnost navštěvovat poslední rok mateřské školy. Povinnost rodičům nechat své děti zapsat do mateřské školy přináší novela školského zákona, která říká, že "Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak." K zápisu k předškolnímu vzdělávání se tedy v květnu 2017 musí mj. dostavit děti, které v období od ledna do srpna 2017 oslaví svoje páté narozeniny.

V souvislosti s výše uvedenou povinností vydalo Zastupitelstvo města Sokolov na svém zasedání dne 8. 12. 2016 usnesením č. 21/16ZM/2016 obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Sokolovem.

Prázdninový provoz v době hlavních prázdnin je uveden v tabulce níže (doba provozu vyznačena křížkem):

MŠ/termín 3.7.-9.7. 10.7.-16.7. 17.7.-23.7. 24.7.-30.7. 31.7.-6.8. 7.8.-13.8. 14.8.-20.8. 21.8.-27.8. 28.8. a dále
Pionýrů x x x x x
K.H. Borovského x x x
M. Majerové x x x
Vítězná x x x x x
Vrchlického x x x
Alšova x x x x x
Kosmonautů x x x x x

Školské obvody mateřských škol (201 kB, pdf)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (69 kB, pdf)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (242 kB, pdf)

Statistika

Počty žáků v základních školách Sokolov 2016-2017 (71 kB, pdf)

Počty dětí v mateřských školách Sokolov 2016-2017 (52 kB, pdf)

Školské rady

Školské rady (191 kB, pdf)