česky Deutsch English

Základní informace

14.9.2014 (aktualizováno: 25.3.2015 13:44), Úsek cestovního ruchu

Infocentrum města Sokolova
Plán města Sokolova (1594 kB, pdf)
Tipy na výlet v Sokolově a okolí (8954 kB, pdf)
Rozhledna Hard (270 kB, pdf)

Cyklotrasy v Sokolově a okolí

Pro seznam cyklotras přejděte na stránku Cyklotrasy.

Projekty Evropské unie

Studie rozvoje cestovního ruchu pro město Sokolov (292 kB, pdf)
Projekt "Sokolov - Město příjemné pro pobyt" (1994 kB, pdf)

Veletrhy cestovního ruchu

Regiontour Brno
Holiday World Praha

Plnění úkolů odborem školství a kultury na úseku vnějších vztahů:
  1. Spravuje vyčleněné prostředky pro akce v rámci partnerských vztahů a spolupráce se zahraničními partnery při tvorbě plánu a při realizaci společných akcí jako např. „Běh přátelství“.
  2. Zajišťuje zpracování rozpočtu příjmové a výdajové části oblasti partnerských vztahů kapitoly.
  3. V rámci této oblasti poskytuje pomoc při projednávání dotačních žádostí se zahraničními partnery.
  4. Zajišťuje ve spolupráci s komisí sportovní a vnějších vztahů a cestovního ruchu štafetový Běh přátelství partnerských měst.
  5. Zpracovává podklady pro radu města u žádostí o poskytnutí příspěvků či darů na základě projednaných v komisi vnějších vztahů a cestovního ruchu. 
  6. Koordinuje ve spolupráci s MDK, DDM, MK, školami a sportovními kluby realizaci kulturních a sportovních výměnných akcí dle plánu komise pro vnější vztahy a cestovní ruch.