česky Deutsch English

Ostatní informace

14.9.2014 (aktualizováno: 19.1.2017 8:37), Odbor školství a kultury
Organizace vítání občánků

Městský úřad Sokolov změnil způsob organizace vítání nově narozených dětí mezi občany města. Rodiče již nebudou k vítání zváni, ale v případě zájmu se mohou přihlásit vyplněním níže umístěného formuláře, kde jsou také informace o termínech a dalších kontaktech.
Slavnostní akt se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů do 1 roku s trvalým pobytem na území Sokolova.
Bližší informace poskytne Romana Černíková, odbor školství a kultury, 5. patro, kancelář č. A.5.01, telefon 359 808 188, email: romana.cernikova@mu-sokolov.cz.

Informace o termínech: Vítání občánků - informace (81 kB, pdf)
Přihláška k vítání: Vítání občánků - přihláška (117 kB, pdf)

Udělování pamětní plakety „Město Sokolov“

Plaketa se uděluje jednotlivci, kolektivu nebo organizaci za uznání mimořádných zásluh, výjimečných úspěchů nebo výkonů, jako ocenění přátelských vztahů, k výročí dlouholeté činnosti organizace, nebo k životnímu jubileu významné osobnosti města. Návrh na udělení plakety lze předkládat kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

Více informací naleznete v pravidlech pro udělování pamětní plakety „Město Sokolov“.

Válečné hroby a pietní místa

Město Sokolov jako obec III. typu vede centrální evidenti válečných hrobů a pietních míst na základě zákona č. 122/2004 Sb.
Více informací o těchto místech naleznete v souboru: Válečné hroby a pietní místa města Sokolova (70 kB, pdf)

Další informace můžete nalézt na stránkách Ministerstva obrany ČR o evidenci válečných hrobů v ČR.

Akce Městského domu kultury

Městský úřad Sokolov informuje podle čl. 3 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o ochraně veřejného pořádku, o termínech konání akcí v Sokolově, při nichž je doba nočního klidu vymezena kratší dobou, a to od 2:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne. Seznam akcí a termíny jejich konání jsou uvedeny v tabulce níže.

Název akce

Datum konání akce

Pálení čarodějnic

30. 4. 2017

Bahňák

12. a 13. 5. 2017

Sokolovský dostavník

26. a 27. 5. 2017

Rock Beach

3. 6. 2017

Muzejní noc

9. 6. 2017

Hurá, prázdniny

23. a 24. 6. 2017

Sokolovské kulturní léto

4. 8. 2017

Den horníků/Hornická pouť

9. 9. 2017