česky Deutsch English

Formuláře

7.10.2016 (aktualizováno: 7.10.2016 11:03), Odbor školství a kultury

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
Přihláška k vítání občánků
Znak města a logo města
Městský znak se užívá pro slavnostní, pamětní a prezentační tiskoviny: oficiální listiny, partnerské smlouvy, dopisy vrcholných představitelů a podobně.
Užívá se též pro označení tiskovin a jiných nosičů, u kterých to předepisuje zákon.
O všech ostatních případech užití rozhoduje Rada města Sokolova.
Žádosti zasílají žadatelé na adresu: Město Sokolov, odbor školství a kultury, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, e-mail: romana.cernikova@mu-sokolov.cz