česky Deutsch English

Sdělení občanům

17.4.2015 (aktualizováno: 5.5.2017 7:36), Odbor rozvoje města

Uzavírka parkoviště před městským koupalištěm Sokolov

Upozorňujeme občany města Sokolov, že v termínu od 2.5.2017 do 15.6. 2017 dojde k úplné uzavírce stávajícího parkoviště před městským koupalištěm Sokolov. Důvodem jsou jeho stavební úpravy. Parkoviště je navrženo se dvěma řadami kolmých parkovacích stání s příjezdovou komunikací mezi nimi. Parkovací stání jsou navržena v rozměrech 2,50m x 5,00m. Proti vstupu na koupaliště jsou navržena 2 parkovací stání pro osoby se sníženou pohyblivostí. Celkem je v obou řadách navrženo dohromady 31 parkovacích stání pro osobní automobily.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dočasné uzavření fotbalového stadionu FK Baník Sokolov

V měsících květnu a červnu 2017 dojde k rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště FK Baník Sokolov. Při rekonstrukcí bude nejprve odstraněn stávající trávník a bude upravena spodní podkladní vrstva pod trávníkem. Dojde na posílení kořenové vrstvy, a to vyztužením kořenového systému trávníku pomocí polypropylenového vlákna, zejména kvůli vyšší odolnosti  trávníku  při užívání hřiště.

Vzhledem k špatnému vsakování dešťových vod, které vytvářejí na povrchu kaluže stojaté vody a zhoršují travnatý povrch a hrozí proto i nebezpečí úrazu při sportování, bude demontován stávající drenážní systém a nahrazen nově uloženým systémem. Stávající systém zavlažování trávníku z důvodů jeho pouze částečné funkčnosti bude odstraněn. Do plochy hřiště bude uložen nový rozvod vč. nových postřikovačů. Systém bude plně automatický, ovládaný řídícím systémem.

Po provedení všech prací bude na poslední vrstvu podkladu výsevem provedeno založení nového přírodního trávního koberce.

Vzhledem k zahájení této stavby v 20-tém kalendářním týdnu roku 2017 bude fotbalový stadion vč. sportovišť pro atletiku uzavřen od 17. května 2017 do 23. června 2017.

Děkujeme všem sportovcům, uživatelům sportovišť a dalším obyvatelům města Sokolova, kterých se stavba dotkne, za pochopení omezení provozu stadionu. Toto bude kompenzováno lepšími užitnými vlastnostmi fotbalového stadionu.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov - SO201 most přes železniční trať

Město Sokolov si dovoluje upozornit občany na nutnou uzavírku Antonínských mostů přes řeku Ohři a silnici II. tř. Sokolov- Citice. V termínu 19. 04. – 31. 07. 2017 dojde v rámci realizace stavební akce „REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ – SOKOLOV“ – SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ“ k úplné uzavírce mostu. Z důvodu těchto stavebních prací na první části mostů přes silnici a železniční trať bude přístup na mosty ze stavby cyklostezky podél řeky Ohře uzavřen. Nebude tedy možné se přes most dostat k jezeru Medard. Samotný provoz cyklostezky nebude omezen.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víceúčelové hřiště Bohemia

Město Sokolov zrušilo s platností od 1.4.2017 poplatek 200 Kč za užívání víceúčelového hřiště Bohemia. Zájemci o rezervaci hřiště si mohou i nadále rezervovat termín u správce hřiště na tel. čísle 724 431 074. V případě potřeby výpůjčky sportovního náčiní, je možné toto si zapůjčit na základě vratné kauce 200 Kč v Občerstvení na Bohemce.

Odbor rozvoje města