česky Deutsch English

Sdělení občanům

17.4.2015 (aktualizováno: 2.1.2018 14:17), Odbor rozvoje města

Zahájení stavebních prací  „Parkoviště v ulici Křižíkova“

Dne 28.11.2017 budou zahájeny stavební práce na akci „Parkoviště v ulici Křižíkova“ v areálu 8. ZŠ v Sokolově.

V rámci stavby dojde k omezení dopravy v ulici Křižíkova a to tak, že do 31.01.2018 bude omezení pouze u vjezdu do areálu školy a následně od 31.01.2018 do 30.04.2018 dojde k omezení parkování před hlavním vstupem do objektu školy.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

Parkoviště Křižíkova

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“

Informujeme občany města Sokolov, že dojde k realizaci stavební akce „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“. Práce budou zahájeny v průběhu měsíce července letošního roku, předpokládané ukončení stavební akce je do konce června 2018. V rámci náročnosti stavební akce je stavba rozdělena do dvou etap, první etapa bude realizována v termínu 7-10/2017 a druhá etapa bude realizována v termínu 2-6/2018. Předmětem akce bude komplexní oprava komunikace, chodníků a přilehlých ploch. Při realizaci akce bude omezen dopravní provoz v ulici Spartakiádní, dále dojde k omezení pohybu po chodnících a vstupu do přilehlých objektů. Od 5. července 2017 je zajištěna odstavná plocha pro parkování osobních automobilů. Plocha se nachází v ulici Vítězná v sousedství se Základní školou Sokolov, Běžecká 2055.

Děkujeme všem, kterých se  omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

Spartakiádní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víceúčelové hřiště Bohemia

Město Sokolov zrušilo s platností od 1.4.2017 poplatek 200 Kč za užívání víceúčelového hřiště Bohemia. Zájemci o rezervaci hřiště si mohou i nadále rezervovat termín u správce hřiště na tel. čísle 724 431 074. V případě potřeby výpůjčky sportovního náčiní, je možné toto si zapůjčit na základě vratné kauce 200 Kč v Občerstvení na Bohemce.

Odbor rozvoje města