česky Deutsch English

Sdělení občanům

17.4.2015 (aktualizováno: 10.4.2018 12:04), Odbor rozvoje města

Zahájení stavebních prací "Přechod pro chodce II/210 Sokolov - Dolní Rychnov"

Dne 03.04.2018 budou v souvislosti s realizací přechodu pro chodce mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem zahájeny stavební práce na komunikaci II/210. Práce budou prováděny v bezprostřední blízkosti křižovatky komunikace II/210 a ulic Vítězná a Dobrovského. V rámci výstavby dojde k částečné uzavírce a tím k omezení provozu v místě stavby přechodu. Částečná uzavírka proběhne v termínu od 03.04.2018 do 31.06.2018.

Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na webu města v sekci Projekty města: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/prechod-pro-chodce-38268

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací  „Stavební úpravy komunikace ulice Nábřeží Petra Bezruče“

Dne 31.03.2018 budou zahájeny stavební práce na opravě komunikace ulice Nábřeží Petra Bezruče. Stavební práce budou probíhat v úseku od křižovatky s ulicí Karla Havlíčka Borovského po křižovatku s ulicí Odboje. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce v úseku od křižovatky s ulicí Karla Havlíčka Borovského po odbočku na most přes Lobezský potok a k částečné uzavírce od mostu přes Lobezský potok po odbočku do ulice Odboje. Uzavírka proběhne v termínu od 31.03.2018 do 31.08.2018. Po dobu uzavírky bude parkování zajištěno na náměstí Budovatelů, kde bude za tímto účelem rozšířena stávající provizorní parkovací plocha.

Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na webu města v sekci Projekty města: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/*stavebni-upravy-petra-bezruce-38091

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokračování stavebních prací  „Stavební úprava komunikace ulice Třebízského“

Dne 03.04.2018 bude zahájena II. etapa prací, kterou budou dokončeny stavební práce na akci „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského “. Stavební práce budou probíhat v úseku od křižovatky s ulicí Karla Hynka Máchy po křižovatku s ulici Jiráskova a v úseku od křižovatky s ulicí Jiráskova po křižovatku s ulicí Karla Havlíčka Borovského. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce ve výše uvedených úsecích, a to v termínu od 03.04.2018 do 15.06.2018. Ulice Karla Hynka Máchy a ulice Jiráskova zůstanou průjezdné.

Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na webu města v sekci Projekty města: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/stavebni-upravy-komunikace-trebizskeho-38240

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací  „Parkoviště v ulici Křižíkova“

Dne 28.11.2017 budou zahájeny stavební práce na akci „Parkoviště v ulici Křižíkova“ v areálu 8. ZŠ v Sokolově.

V rámci stavby dojde k omezení dopravy v ulici Křižíkova a to tak, že do 31.01.2018 bude omezení pouze u vjezdu do areálu školy a následně od 31.01.2018 do 30.04.2018 dojde k omezení parkování před hlavním vstupem do objektu školy.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

Parkoviště Křižíkova

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“

Informujeme občany města Sokolov, že dojde k realizaci stavební akce „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“. Práce budou zahájeny v průběhu měsíce července letošního roku, předpokládané ukončení stavební akce je do konce června 2018. V rámci náročnosti stavební akce je stavba rozdělena do dvou etap, první etapa bude realizována v termínu 7-10/2017 a druhá etapa bude realizována v termínu 2-6/2018. Předmětem akce bude komplexní oprava komunikace, chodníků a přilehlých ploch. Při realizaci akce bude omezen dopravní provoz v ulici Spartakiádní, dále dojde k omezení pohybu po chodnících a vstupu do přilehlých objektů. Od 5. července 2017 je zajištěna odstavná plocha pro parkování osobních automobilů. Plocha se nachází v ulici Vítězná v sousedství se Základní školou Sokolov, Běžecká 2055.

Děkujeme všem, kterých se  omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

Spartakiádní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víceúčelové hřiště Bohemia

Město Sokolov zrušilo s platností od 1.4.2017 poplatek 200 Kč za užívání víceúčelového hřiště Bohemia. Zájemci o rezervaci hřiště si mohou i nadále rezervovat termín u správce hřiště na tel. čísle 724 431 074. V případě potřeby výpůjčky sportovního náčiní, je možné toto si zapůjčit na základě vratné kauce 200 Kč v Občerstvení na Bohemce.

Odbor rozvoje města