česky Deutsch English

Sdělení občanům

17.4.2015 (aktualizováno: 9.8.2017 11:32), Odbor rozvoje města

Zahájení stavebních prací  "Demolice 4 objektů bývalého železničního vojska mezi Vítěznou a Husitskou ulicí" a upozornění na zákaz parkování na parcele 3791/1 a na parkovišti naproti restauraci Na Vítězné.

Od začátku srpna 2017 do konce měsíce září 2017 proběhne demolice objektů bývalého železničního vojska mezi ulicemi Vítězná a Husitská. Během stavby budou odstraněny 4 velké objekty, které byly v pronájmu a dále 2 menší, delší dobu nevyužívané objekty.  Dále budou na ploše odstraněny stávající betonové konstrukce, podzemní vedení a plocha bude srovnána, budou odstraněny velké terénní nerovnosti. Po ukončení demolice bude celá plocha (parcelní číslo 3791/1) připravena pro další využití.  

Od zahájení demolice do ukončení stavby bude v platnosti zákaz parkování na parcele 3791/1 a také na parkovišti na Vítězné ulici naproti restauraci Na Vítězné.

Děkujeme všem, kterých se omezení po dobu demolice dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby a omlouváme se za zvýšený hluk, možnou prašnost při realizaci demolice a také za zvýšený provoz nákladních automobilů .

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací ve vnitrobloku ulice Jednoty – Karla Havlíčka Borovského

Informujeme občany města Sokolova, že v termínu od 31.7.2017 do 15.9.2017 budou prováděny stavební práce ve vnitrobloku ulice Jednoty – Karla Havlíčka Borovského. V rámci stavby dojde k úpravě parkovacích ploch ve vnitrobloku, zbudování dešťové kanalizace pro odvedení srážkových vod a osazení nového veřejného osvětlení.

Po celou dobu výstavby bude vnitroblok uzavřen pro automobilovou dopravu.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

Vnitroblok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní omezení v ulici Vítězná

Město Sokolov si dovoluje upozornit občany města na částečné dopravní omezení v ulici Vítězná v úseku od DDM směrem k ZŠ Běžecká. K omezení dojde v termínu od 22.06.2017 do 31.08. 2017 z důvodu stavebních prací při výstavbě nového chodníku a parkoviště.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dočasné uzavření fotbalového stadionu FK Baník Sokolov

V měsících květnu a červnu 2017 dojde k rekonstrukci hlavního fotbalového hřiště FK Baník Sokolov. Při rekonstrukcí bude nejprve odstraněn stávající trávník a bude upravena spodní podkladní vrstva pod trávníkem. Dojde na posílení kořenové vrstvy, a to vyztužením kořenového systému trávníku pomocí polypropylenového vlákna, zejména kvůli vyšší odolnosti  trávníku  při užívání hřiště.

Vzhledem k špatnému vsakování dešťových vod, které vytvářejí na povrchu kaluže stojaté vody a zhoršují travnatý povrch a hrozí proto i nebezpečí úrazu při sportování, bude demontován stávající drenážní systém a nahrazen nově uloženým systémem. Stávající systém zavlažování trávníku z důvodů jeho pouze částečné funkčnosti bude odstraněn. Do plochy hřiště bude uložen nový rozvod vč. nových postřikovačů. Systém bude plně automatický, ovládaný řídícím systémem.

Po provedení všech prací bude na poslední vrstvu podkladu výsevem provedeno založení nového přírodního trávního koberce.

Vzhledem k zahájení této stavby v 20-tém kalendářním týdnu roku 2017 bude fotbalový stadion vč. sportovišť pro atletiku uzavřen od 17. května 2017 do 23. června 2017.

Děkujeme všem sportovcům, uživatelům sportovišť a dalším obyvatelům města Sokolova, kterých se stavba dotkne, za pochopení omezení provozu stadionu. Toto bude kompenzováno lepšími užitnými vlastnostmi fotbalového stadionu.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov - SO201 most přes železniční trať

Město Sokolov si dovoluje upozornit občany na nutnou uzavírku Antonínských mostů přes řeku Ohři a silnici II. tř. Sokolov- Citice. V termínu 19. 04. – 31. 07. 2017 dojde v rámci realizace stavební akce „REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ – SOKOLOV“ – SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ“ k úplné uzavírce mostu. Z důvodu těchto stavebních prací na první části mostů přes silnici a železniční trať bude přístup na mosty ze stavby cyklostezky podél řeky Ohře uzavřen. Nebude tedy možné se přes most dostat k jezeru Medard. Samotný provoz cyklostezky nebude omezen.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víceúčelové hřiště Bohemia

Město Sokolov zrušilo s platností od 1.4.2017 poplatek 200 Kč za užívání víceúčelového hřiště Bohemia. Zájemci o rezervaci hřiště si mohou i nadále rezervovat termín u správce hřiště na tel. čísle 724 431 074. V případě potřeby výpůjčky sportovního náčiní, je možné toto si zapůjčit na základě vratné kauce 200 Kč v Občerstvení na Bohemce.

Odbor rozvoje města