česky Deutsch English

Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

Město Sokolov připravuje stavbu společné stezky pro cyklisty a chodce. Tato stezka spojí Sokolov s Dolním Rychnovem a nahradí současnou komunikaci pro pěší, která je v nevyhovujícím stavu. Její délka je 1,2 km a povede za areálem gymnázia a po průtahu Chebskou ulicí. Náklady na stavbu cyklostezky se odhadují na 13 - 14 milionů korun. A to včetně vybudování dvou stání pro sedmnáct kol u škol a sídel firem na trase, dále bude provedena výměna dvou autobusových přístřešků za nové, bude vyřešeno nasvětlení přechodů a vybudování přechodu nového v blízkosti okružní křižovatky. Sokolov usiluje o podporu udržitelných forem dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, zvyšují bezpečnost všech účastníků provozu a snižují vytíženost pozemních komunikací. Cyklostezka umožní obyvatelům Sokolova a okolních obcí dojíždět bezpečně na kolech do zaměstnání, do škol a za službami. V projektu je myšleno i na chodce, proto jsou cyklostezky připravovány jako společné pro pěší a cyklisty.

Na projekt podá město žádost o dotaci ze strukturálních fondů.

Mapa cyklostezky Dolní Rychnov - Sokolov (444 kB, pdf)

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)