česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov

Stav projektu: V realizaci

POPIS PROJEKTU

Z důvodu velmi špatného stavu povrchu komunikace v ul. Spartakiádní Město Sokolov rozhodlo o realizaci stavební akce „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“. Předmětem akce bude komplexní oprava komunikace, chodníků a přilehlých ploch. Na základě zpracované projektové dokumentace, byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele. Do soutěže se celkem přihlásilo osm uchazečů. Ze soutěže vzešel vítězný uchazeč společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku v celkové výši 11 765 949,03 Kč bez DPH.  S vítězným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo. Práce budou zahájeny v průběhu měsíce července letošního roku, předpokládané ukončení stavební akce je do konce června 2018. V rámci náročnosti stavební akce je stavba rozdělena do dvou etap, první etapa bude realizována v termínu 7-10/2017 a druhá etapa bude realizována v termínu 2-6/2018. Při realizaci akce bude omezen dopravní provoz v ulici Spartakiádní, dále dojde k omezení pohybu po chodnících a vstupu do přilehlých objektů. Od 5. července 2017 je zajištěna odstavná plocha pro parkování osobních automobilů. Plocha se nachází v ulici Vítězná v sousedství se Základní školou Sokolov, Běžecká 2055.

Termín realizace stavby: první etapa 7-10/2017, druhá etapa 2-6/2018

Zhotovitel stavby:  SWIETELSKY stavební s.r.o.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové výdaje projektu:  11 765 949,03 Kč bez DPH

Spartakiádní