česky Deutsch English

Stavební úpravy komunikace Třebízského

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 24.08.2017 - 29.06.2018

POPIS PROJEKTU

Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského budou provedeny ve dvou etapách. V I. etapě došlo k úpravě poškozeného povrchu stávající místní komunikace v úseku od ulice Pionýrů po ulici Jiráskova. Tato etapa byla realizována v roce 2017. V II. etapě, která bude pokračovat od ulice Jiráskova až po vyústění do ulice Karla Havlíčka Borovského a bude zrealizována v první polovině roku 2018, dojde rovněž k opravě povrchu komunikace, ke zbudování nových parkovacích míst a odvodnění komunikace.

ZHOTOVITEL AKCE: Algon, a.s.

FINANCOVÁNÍ

Náklady akce dle Smlouvy o dílo: 4 067 260,33 Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Stavební úpravy komunikace Třebízského

Stav po realizaci

Třebízského