česky Deutsch English

Revitalizace sídliště Vítězná

Stav projektu: V realizaci

Sídliště Vítězná je druhé největší panelové sídliště v Sokolově cca s 50ti panelovými domy. Na základě studie Studie revitalizace sídliště Vítězná, která byla občanům Sokolova představena v roce 2015, byla v druhé fázi zpracována i projektová dokumentace, která řeší revitalizaci veřejného prostoru sídliště Vítězná. Studie i projektová dokumentace byly zpracovány Ing. Kristýnou Greinerovou. Projekt řeší zejména provedení nových výsadeb, vybudování cestní sítě na několika místech, vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity, umístění nového mobiliáře či doplnění veřejného osvětlení.

Celkové náklady projektu: 18 551 806,05 Kč

Město Sokolov průběžně hledá vhodné dotační možnosti na spolufinancování projektu.

Vítězná - celková situace

Vzhledem k výši celkových nákladů je revitalizace sídliště Vítězná od počátku roku 2017 realizována postupně - na jednotlivé části – etapy:

1. ETAPA: Vybudování centrálního dětského hřiště na sídlišti Vítězná 

V polovině roku 2017 bylo z prostředků města vybudováno a otevřeno pro veřejnost Centrální dětské hřiště na sídlišti Vítězná v Sokolově. Celková cena hřiště činila cca 4,1 mil. Kč. Moderní hřiště s vodními prvky je otevřeno 7 měsíců v roce. Zároveň došlo i k dokončení rekonstrukce ulice Spartakiádní.
 

2. ETAPA: Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - část Křižovatka (oblast "náměstíčka")

V rámci stavby budou vytvořeny zpevněné plochy, doplněn mobiliář, provedeny nové výsadby vč. dodávky rostlin a doplněna osvětlovací soustava veřejného osvětlení. Dokončeno by mělo být do konce roku 2018. Celkové náklady činily 3,6 mil. Kč.

3 ETAPA: Sídliště Vítězná v Sokolově - Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická

V srpnu 2018 podalo město Sokolov žádost o dotaci do „Programu regenerace sídlišť“ Státního fondu rozvoje bydlení. Předmětem žádosti je revitalizace další části sídliště a to vnitřního prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Vítězná, Spartakiádní a Atletická. Zároveň s tímto bude řešeno parkoviště a přilehlá komunikace v ulici Atletická. Projekt "Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická" byl schválen ke spolufinancování v listopadu 2018. Počátkem roku 2019 byli vybráni dva zhotovitelé (pro vnitroblok a parkoviště) na základě zadávacích řízení na veřejné zakázky. Realizace této etapy je plánována od dubna 2019 cca do září 2019. Odhadované náklady činí 5,7 mil. Kč (50% dotace bude činit cca 2,7 mil. Kč).