česky Deutsch English

Revitalizace sídliště Vítězná

Stav projektu: Připravuje se

Sídliště Vítězná je druhé největší panelové sídliště v Sokolově cca s 50ti panelovými domy. Na základě studie, která byla občanům Sokolova představena v roce 2015, byla v druhé fázi zpracována i projektová dokumentace, která řeší revitalizaci veřejného prostoru sídliště Vítězná. Studie i projektová dokumentace byly zpracovány Ing. Kristýnou Greinerovou. V rámci projektu dojde zejména k provedení nových výsadeb, vybudování cestní sítě na několika místech, vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity, umístění nového mobiliáře či doplnění veřejného osvětlení.

Celkové náklady projektu: 18 551 806,05 Kč

Město Sokolov v současnosti hledá vhodné dotační možnosti na spolufinancování projektu.

Vítězná - celková situace

V polovině roku 2017 bylo z prostředků města vybudováno Centrální dětské hřiště na sídlišti Vítězná v Sokolově.

Celková cena hřiště =  4,1 mil. Kč vč. DPH

V druhé polovině roku 2017 byl vybrán zhotovitel a započala rekonstrukce ulice Spartakiádní.

Celkové náklady cca 14,2 mil. Kč vč. DPH