česky Deutsch English

Revitalizace sídliště Vítězná

Stav projektu: V realizaci

Sídliště Vítězná je druhé největší panelové sídliště v Sokolově cca s 50ti panelovými domy. Na základě studie Studie revitalizace sídliště Vítězná, která byla občanům Sokolova představena v roce 2015, byla v druhé fázi zpracována i projektová dokumentace, která řeší revitalizaci veřejného prostoru sídliště Vítězná. Studie i projektová dokumentace byly zpracovány Ing. Kristýnou Greinerovou. V rámci projektu dojde zejména k provedení nových výsadeb, vybudování cestní sítě na několika místech, vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity, umístění nového mobiliáře či doplnění veřejného osvětlení.

Celkové náklady projektu: 18 551 806,05 Kč

Město Sokolov v současnosti hledá vhodné dotační možnosti na spolufinancování projektu.

Vítězná - celková situace

Vzhledem k výši celkových nákladů je revitalizace sídliště Vítězná od počátku roku 2017 realizována postupně - na jednotlivé části – etapy:

  1. V polovině roku 2017 bylo z prostředků města vybudováno a otevřeno pro veřejnost Centrální dětské hřiště na sídlišti Vítězná v Sokolově. Celková cena hřiště činila cca 4,1 mil. Kč. Moderní hřiště s vodními prvky je otevřeno 7 měsíců v roce.
  2. Začátkem roku 2018 byla z celkového projektu „Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově“ rozpracována část „Křižovatka“ (oblast „náměstíčka“). V současné době probíhají samotné přípravy k zahájení realizace. V rámci stavby budou vytvořeny zpevněné plochy, doplněn mobiliář, provedeny nové výsadby vč. dodávky rostlin a doplněna osvětlovací soustava veřejného osvětlení. Dokončeno by mělo být v polovině roku 2018. Odhadované náklady jsou cca 4,6 mil. Kč.
  3. V srpnu 2018 podalo město Sokolovžádost o dotaci do „Programu regenerace sídlišť“ Státního fondu rozvoje bydlení. Předmětem žádosti je revitalizace další části sídliště a to vnitřního prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Vítězná, Spartakiádní a Atletická. Zároveň s tímto bude řešeno parkoviště a přilehlá komunikace v ulici Atletická. Odhadované náklady činí cca 7 mil. Kč. V případě schválení dotace by město získalo až polovinu požadovaných prostředků.

Zároveň s revitalizací sídliště Vítězná probíhá druhá etapa rekonstrukce ulice Spartakiádní.