česky Deutsch English

Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum

Stav projektu: Připravuje se

V polovině roku 2016 nabylo město Sokolov do vlastnictví budovu č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov. Po rekonstrukci 2. nadzemního podlaží této budovy, ve kterém je nyní provozována noclehárna, připravuje město Sokolov rekonstrukci 1. nadzemního podlaží této budovy. Ve zrekonstruovaných prostorách 1. nadzemního podlaží bude provozována další registrovaná sociální služba a to nízkoprahové denní centrum.

V dubnu 2017 podalo město Sokolov žádost o dotaci do výzvy „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“ na projekt „Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“. Vyjma finančních prostředků na rekonstrukci a stavební úpravy 1. nadzemního podlaží je součástí žádosti o dotaci i nárokování poměrné části z kupní ceny budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici.

Celkové náklady projektu: 4 812 177,- Kč
95% dotace (EU): 4 510 687,40 Kč
Podíl města (spoluúčast): 301 489,60 Kč