česky Deutsch English

Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 08.03.2018 - 16.09.2018

Logo EU

POPIS PROJEKTU

V polovině roku 2016 nabylo město Sokolov do vlastnictví budovu č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov. Na náklady města byla provedena rekonstrukce 2. nadzemního podlaží této budovy, kde je od konce roku 2016 provozována sociální služba – noclehárna. Začátkem roku 2017 zahájilo město přípravy vedoucí k rekonstrukci zbylého 1. nadzemního podlaží této budovy. Zde je v plánu zahájit provoz další registrované sociální služby – nízkoprahové denní centrum.

V dubnu 2017 podalo město Sokolov žádost o dotaci do výzvy „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“ na projekt „Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“. Vyjma finančních prostředků na rekonstrukci 1. nadzemního podlaží je součástí žádosti o dotaci i nárokování poměrné části z kupní ceny budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov. V prosinci 2017 žádost o podporu splnila podmínky k financování. Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrželo město Sokolov začátkem března 2018.

ZHOTOVITEL AKCE

Únor – březen 2018 - Formou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce probíhá výběr zhotovitele, který provede rekonstrukci 1. NP

TERMÍN REALIZACE

Předpokládaný termín realizace – rekonstrukce 1. NP: duben – červen 2018.

Termín zahájení provozu registrované sociální služby včetně navýšení kapacity této služby: do 16.09.2018.

FINANCOVÁNÍ

Projekt je realizován městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana a http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana.

Finanční prostředky byly získány prostřednictvím výzvy „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“.

Celkové náklady projektu: 4 812 177,- Kč

  • Náklady na rekonstrukci (vč. TDI, vyhotovení PD,…):                   3 849 492,- Kč
  • Poměrná uplatňovaná část z kupní ceny budovy č. p. 2140:         898 600,- Kč
  • Nezpůsobilé výdaje projektu:                                                                        64 085,- Kč

95% dotace (EU): 4 510 687,40 Kč
Podíl města (spoluúčast): 301 489,60 Kč

FOTODOKUMENTACE

Nízhoprah