česky Deutsch English

Přechod pro chodce II/210 Sokolov - Dolní Rychnov

Stav projektu: V realizaci

POPIS PROJEKTU

V rámci realizace projektu bude obnoven přechod pro chodce mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem, jehož součástí bude dělící ostrůvek. Stavba bude zahrnovat také úpravu a prodloužení stávajících chodníků a veřejné osvětlení.

ZHOTOVITEL AKCE: KV Realivest, s.r.o.

FINANCOVÁNÍ
Náklady stavby dle Smlouvy o dílo: 1 018 184 Kč vč. DPH

Na realizaci se budou společně podílet Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, obec Dolní Rychnov a město Sokolov.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE STAVBY:  do 15.03.2018

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Přechod Sokolov - Dolní Rychnov