česky Deutsch English

Parkoviště v ul. Slovenská

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 24.07.2018

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu dojde v ulici Slovenská (za dialýzou) k vybudování nového parkoviště pro osobní automobily. Projekt řeší opravu místní komunikace a vybudování nové parkovací plochy, dále vybudování sítí související technické infrastruktury - dešťové vpusti odvodnění parkoviště a jejich napojení do kanalizace, veřejné osvětlení. Součástí je oprava chodníku pro pěší. Stavba zahrnuje výstavbu nového parkoviště - 24 parkovacích stání  a dále rozšíření šikmých a doplnění podélných stání na parkovacím pruhu místní komunikace. Záměr je zlepšit v daném území dopravu v klidu, tj. rozšířit počet míst pro parkování motorových vozidel obyvatel.

ZHOTOVITEL AKCE: KKP stavební s.r.o.

FINANCOVÁNÍ 
Náklady stavby dle Smlouvy o dílo: 3 728 272 Kč

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE STAVBY:  07/2018

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Parkoviště v ul. Slovenská