česky Deutsch English

Parkoviště v ul. Slovenská

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu dojde v ulici Slovenská (za dialýzou) k vybudování nového parkoviště pro osobní automobily. Projekt řeší opravu místní komunikace a vybudování nové parkovací plochy, dále vybudování sítí související technické infrastruktury - dešťové vpusti odvodnění parkoviště a jejich napojení do kanalizace, veřejné osvětlení. Součástí je oprava chodníku pro pěší. Stavba zahrnuje výstavbu nového parkoviště - 24 parkovacích stání  a dále rozšíření šikmých a doplnění podélných stání na parkovacím pruhu místní komunikace. Záměr je zlepšit v daném území dopravu v klidu, tj. rozšířit počet míst pro parkování motorových vozidel obyvatel.

ZHOTOVITEL AKCE: probíhá výběr zhotovitele

FINANCOVÁNÍ 
Rozpočtové náklady stavby: 3 855 058,57 Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE STAVBY:  07/2018

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Parkoviště v ul. Slovenská