česky Deutsch English

Revitalizace tenisového areálu v areálu Baník

Stav projektu: Připravuje se

Stupeň přípravy: zpracování projektové dokumentace

POPIS PROJEKTU

Stavba Revitalizace tenisového areálu je projekčně a realizačně rozdělena na dvě etapy – první etapa obsahuje vybudování nové budovy zázemí tenisového klubu a odstranění stávající budovy tenisového klubu, druhá etapa potom řeší opravy a úpravy tenisových kurtů a vybudování demontovatelné nafukovací tenisové haly přes tři tenisové kurty.

První etapa - objekt zázemí tenisového areálu sestává ze dvou samostatných budov - hlavní a skladové, které jsou jednopodlažní, zděné. Nosné stěny hlavní budovy jsou navrženy z velkoformátových bloků bez potřeby dodatečného tepelně izolačního obkladu. Bude použit takový materiál, který zajistí minimálně nízkoenergetický standard užívání objektu. Na zdivo a věnec jsou uloženy kruhové dřevěné ramenáty pro lehkou plechovou krytinu. Stejným způsobem je navrženo i skladové zázemí s tím rozdílem, že tloušťka zdiva odpovídá nevytápěnému prostoru. Na podlahách bude použita bezpečnostní protiskluzová povlaková krytina. Okna jsou dřevěná s okenicemi. Okolní plochy jsou ze zámkové dlažby. Oplocení do výšky běžné pro tenisové kurty. V hlavní budově jsou umístěny šatny se sociálním zázemím, rozcvičovna, kancelář vedení klubu a společenská místnost. Skladová budova je určena pro skladování potřeb pro údržbu kurtů a také pro letní skladování nafukovací haly a pro umístění technologie pro halu.

Druhá etapa sestává z revitalizace 5 kurtů s opravou jejich povrchů, rekonstrukcí odvodnění, zhotovením kotvení pro nafukovací tenisovou halu a z dodávky nafukovací haly pro zastřešení 3 kurtů. Dále jsou součástí této etapy také ostatní drobné úpravy okolí kurtů, výškových převýšení, nevyužitých ploch apod..

Ukončení zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení – předpokládaný termín 04/2018.

ZHOTOVITEL AKCE: Bc. Jiří Müller, ČKA 03 119

FINANCOVÁNÍ
Smluvní cena za zpracování PD: 363 000,- Kč vč. DPH

Tenis