česky Deutsch English

Parkoviště v ul. Atletická - Vítězná

Stav projektu: V realizaci

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu dojde k úpravě stávající komunikace se šikmými parkovacími místy na parkoviště s kolmým stáním a související úprava chodníků s bezbariérovými úpravami pro pěší. Dále dojde k přeložce a výstavbě veřejného osvětlení a k úpravě ploch pro kontejnery na odpad. Součástí stavebního záměru je také úprava veřejných travnatých ploch. Akce ,,Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická'', bude spolufinancována Státním fondem rozvoje bydlení v rámci Programu Regenerace sídlišť. oznámení o schválení dotace obdrželo město Sokolov 31.12. 2019.

ZHOTOVITEL AKCE: Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1464.html

FINANCOVÁNÍ
Náklady stavby dle smlouvy o dílo: 3 474 720,03 Kč

TERMÍN REALIZACE STAVBY:  duben 2019 - září 2019

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Parkoviště Atletická - Vítězná