česky Deutsch English

Parkoviště v ul. Marie Majerové

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu dojde v ulici Marie Majerové k vybudování parkoviště pro osobní automobily včetně jeho odvodnění a veřejného osvětlení. Kapacita parkoviště je navržena na 47 osobních automobilů.  Zároveň dojde k rozšíření stávající ulice Marie Majerové pro šikmé stání a k úpravě ploch pro kontejnery na odpad. Součástí stavebního záměru je také bezbariérová trasa pro pěší (mimo stávající schodiště) a také úprava veřejných travnatých ploch.

ZHOTOVITEL AKCE: bude vybrán

FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové náklady stavby: budou doplněny po zpracování rozpočtu

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE STAVBY:  rok 2018

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Parkoviště v ul. Marie Majerové