česky Deutsch English

Domácí kompostery pro občany města Sokolova

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Obsahem projektu je systém prevence vzniku bioodpadů u obyvatel města Sokolov prostřednictvím zapůjčení domácích kompostérů.  V rámci projektu bude pořízeno 500 ks  domácích kompostérů s minimálním objemem 1050 l. Kompostéry budou následně bezplatně zapůjčeny obyvatelům od města na dobu 5 let. Po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně převedeny do vlastnictví obyvatel.

ZHOTOVITEL AKCE: bude vybrán

FINANCOVÁNÍ

Rozpočtové náklady: 2,4 mil. Kč vč. DPH

Na  realizaci projektového záměru bylo v roce 2017 požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Podíl dotace činní 85%.