česky Deutsch English

Domácí kompostery pro občany města Sokolova

Stav projektu: Připravuje se
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005644

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu je systém prevence vzniku bioodpadů u obyvatel města Sokolov prostřednictvím zapůjčení domácích kompostérů.  V rámci projektu bude pořízeno 500 ks  domácích kompostérů s minimálním objemem 1050 l. Kompostéry budou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Kompostér dále bude beze dna (kvůli styku s půdou), bude mít větrací otvory po celém obvodu kompostéru a dvířka na odebírání kompostéru. Kompostéry budou následně bezplatně zapůjčeny obyvatelům od města na dobu 5 let. Po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně převedeny do vlastnictví obyvatel.

DODAVATEL: bude vybrán

FINANCOVÁNÍ

Rozpočtové náklady: 2,4 mil. Kč vč. DPH
85% dotace (EU):        2,04 mil. Kč
Podíl města:                 0,36 mil. Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.