česky Deutsch English

Program rozvoje města

7.10.2014 (aktualizováno: 2.2.2023 9:23), Odbor rozvoje města
Strategický plán udržitelného rozvoje města

Dne 18.06.2015 byl Zastupitelstvem města Sokolova schválen aktualizovaný Strategický plán udržitelného rozvoje města s výhledem do roku 2025. Strategický plán se skládá ze tří hlavních částí a jedné přílohy:

  1. Část A: Profil města, Socioekonomická analýza (3942 kB, pdf)
  2. Část B: Návrhová část (2264 kB, pdf)
  3. Část C: Akční plán 2022 (859 kB, pdf)
  4. Příloha: Implementační dokument (129 kB, pdf)

Každoročně dochází k vyhodnocení naplňování aktivit a k aktualizaci akčního plánu SPURM.

-----------------------------------------------------------

Plán rozvoje sportu města Sokolov pro období 2018 - 2025

Plán rozvoje sportu byl schválený Zastupitelstvem města Sokolova dne 28.06.2018, č. usnesení 26/30ZM/2018.

Plán rozvoje sportu města Sokolov pro období 2018 - 2025

-----------------------------------------------------------

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj 

Dne 16.08.2022 bylo Zastupitelstvem města Sokolova usnesením č. 3/22ZM/2022 schváleno Memorandum o spolupráci v rámci koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ s Odborem pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj a současně byl schválen Tematický akční plán města Sokolov pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality pro období 6/2022 až 6/2025.

Memorandum o spolupráci s ASZ

Tematický akční plán