česky Deutsch English

Program rozvoje města

7.10.2014 (aktualizováno: 5.6.2017 8:33), Odbor rozvoje města
Strategický plán sociálního začleňování města Sokolov pro období 2017-2019

Strategický plán sociálního začleňování města Sokolov pro období 2017-2019 (2016 kB, pdf)

-----------------------------------------------------------

Strategický plán udržitelného rozvoje města

Dne 18.06.2015 byl Zastupitelstvem města Sokolova schválen aktualizovaný Strategický plán udržitelného rozvoje města s výhledem do roku 2025. Strategický plán se skládá ze tří hlavních částí a jedné přílohy:

  1. Část A: Profil města, Socioekonomická analýza (3942 kB, pdf)
  2. Část B: Návrhová část (2264 kB, pdf)
  3. Část C: Akční plán (76 kB, pdf)
  4. Příloha: Implementační dokument (129 kB, pdf)

Každoročně dochází k vyhodnocení naplňování aktivit a k aktualizaci akčního plánu SPURM:

Vyhodnocení naplňování aktivit a navrhovaná aktualizace Akčního plánu SPURM k 18.05.2017 (334 kB, pdf)