česky Deutsch English

Úsek vymáhání pohledávek

20.9.2014 (aktualizováno: 7.6.2018 11:19), Odbor právní a živnostenský úřad

Úsek zajišťuje zejména vymáhání pohledávek z titulu nezaplacených pokut uložených ve správním řízení, nezaplacených místních poplatků, neprávem přijatých dávek sociální péče či dlužného nájemného z pronájmu nebytových prostor či veřejných prostranství, a rozhodování o žádostech o posečkání úhrady či rozložení úhrady daně (pokuty, místního poplatku atp.) na splátky (splátkový kalendář).

Úsek rovněž plní úkoly městského úřadu podle zákona o veřejných sbírkách, a to především otevírání pokladniček po ukončení veřejné sbírky prováděné pokladničkami.

Agendu zajištují:

Radka Fialová, tel. 354 228 290, kanc. č. A.5.16
Bc. Markéta Pleyerová, tel. 354 228 286, kanc. č. A.5.16
Dana Benešová, tel. 354 228 271, kanc. č. A.5.01