česky Deutsch English

Úsek vymáhání pohledávek

20.9.2014 (aktualizováno: 4.10.2016 10:56), Odbor právní a živnostenský úřad

Úsek zajišťuje zejména vymáhání pohledávek z titulu nezaplacených pokut uložených ve správním řízení, nezaplacených místních poplatků, neprávem přijatých dávek sociální péče či dlužného nájemného z pronájmu nebytových prostor či veřejných prostranství, a rozhodování o žádostech o posečkání úhrady či rozložení úhrady daně (pokuty, místního poplatku atp.) na splátky (splátkový kalendář).

Úsek rovněž plní úkoly městského úřadu podle zákona o veřejných sbírkách, a to především otevírání pokladniček po ukončení veřejné sbírky prováděné pokladničkami.

Agendu zajištují:

Radka Fialová, tel. 359 808 290, kanc. č. A.4.07
Bc. Markéta Pleyerová, tel. 359 808 286, kanc. č. A.4.07
Dana Benešová, tel. 359 808 271, kanc. č. A.4.08
Šárka Kimlová, tel. 359 808 211, kanc. č. A.4.08