česky Deutsch English

Oddělení správních deliktů

20.9.2014 (aktualizováno: 16.10.2017 12:57), Odbor právní a živnostenský úřad
Ing. Monika Omraiová
vedoucí oddělení
 
Rozsah hlavních činností plněných oddělením:
  • projednávání přestupků podle

           - zákona o silničním provozu
           - zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
           - zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
           - zákona o některých přestupcích

  • rozhodování o návrzích o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
  • zapisování údajů do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů

Agendu zajištují:

Ing. Monika Omraiová - vedoucí oddělení, tel. 359 808 273, kanc. č. A.5.05
Mgr. Tomáš Kokoška, tel. 359 808 321, kanc. č. A.5.15
Bc. Ondřej Kovačík, tel. 359 808 234, kanc. č. A.5.04
Bc. Andrea Šubrtová, tel. 359 808 295, kanc. č. A.5.07
Bc. Marina Kovalenko, tel. 359 808 327, kanc. č. A.5.07
Bc. Veronika Písařová, tel. 359 808 254, kanc. č. A.5.09
Jana Svobodová, tel. 359 808 218, kanc. č. A.5.03
Jana Dietlová, tel. 359 808 350, kanc. č. A.5.06
Anna Vendlová, tel. 359 808 272, kanc. č. A.3.08
Andrea Vondrušková, tel. 359 808 274, kanc. č. A.0.05
Irena Hromadová, tel. 359 808 208, kanc. č. A.0.05

Oznámení přestupku
Oznámení o spáchání přestupku je možné učinit u Policie České republiky, obecní policie (Městské policie Sokolov) nebo u správního orgánu, příslušného k projednání přestupku (Městský úřad Sokolov). Oznamovatel přestupku by měl v oznámení přestupku uvést zejména kdo je podezřelým z přestupku, pokud je mu znám, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán, a důkazní prostředky, které jsou mu známy.

Oznamovatel přestupku se o tom, jak bylo s jeho oznámením naloženo, vyrozumí, jen pokud o to požádal.