česky Deutsch English

Oddělení obecní živnostenský úřad

1.10.2016 (aktualizováno: 17.5.2023 7:16), Odbor právní a živnostenský úřad
Mgr. Petra Mezková
vedoucí oddělení
Rozsah hlavních činností plněných oddělením:
 • výkon činností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem
 • evidence zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství
 • výkon agendy centrálního registračního místa pro podnikatele
 • provoz živnostenského rejstříku
 • výkon funkci jednotného kontaktního místa podle zákona o volném pohybu služeb
 • výkon živnostenské kontroly
 • projednávání správních deliktů podle živnostenského zákona
 • cenová kontrola podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a zákona o cenách
 • kontrola dodržování zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
  alkoholem a jinými návykovými látkami a dalších předpisů v této oblasti a ukládání sankcí

Obsahové náplně živností

Ohlášení živnosti volné - fyzická osoba

Ohlášení živnosti volné - právnická osoba

Ohlášení živnosti vázané - fyzická osoba

Ohlášení živnosti vázané - právnická osoba

Žádost o koncesi - fyzická osoba

Žádost o koncesi - právnická osoba

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba

Správní poplatky (položka 24 sazebníku zákona o správních poplatcích)
 1. ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání                                1 000 Kč            
 2. další ohlášení živnosti                                                                                                           500 Kč                                  
 3. přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání                  1 000 Kč
 4. přijetí další žádosti o koncesi                                                                                             500 Kč
 5. změna rozhodnutí o koncesi                                                                                               500 Kč
 6. vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce
  pro koncesovanou živnost                                                                                                    500 Kč
 7. vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny      100 Kč
 8. vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku
  na žádost za každou i započatou stránku                                                                       20 Kč
Předmětem poplatku není        
 1. vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku
 2. změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu
 3. schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese
 4. změna oboru činnosti v rámci živnosti volné
Další informace související s podnikáním podle živnostenského zákona jsou dostupné na portálu živnostenského podnikání na https://www.rzp.cz/portal/cs/

Agendu zajištují:

Mgr. Petra Mezková - vedoucí oddělení, tel. 354 228 185, kanc. č. A.0.04
Bc. Jana Anderlová, tel. 354 228 192, kanc. č. A.0.07
Mgr. Sulika Dorschnerová, tel. 354 228 199, kanc. č. A.0.07
Jaroslava Zatloukalová, tel. 354 228 196, kanc. č. A.0.05
Miroslav Šulc, tel. 354 228 184, kanc. č. A.0.05
Ivana Černíková, tel. 354 228 182, kanc. č. A.0.05