česky Deutsch English

Volby

15.9.2017 (aktualizováno: 19.10.2018 11:34), Odbor kanceláře tajemníka

Společné informace 2018

Mapa volebních okrsků k nahlédnutí zde. Kroužky na mapě označují umístění volebních místností.

Zařazení jednotlivých obydlených domů do volebních okrsků:

Rozpis domů ve volebních okrscích (145 kB, pdf)

Změna sídel volebních okrsků na území města Sokolov (73 kB, pdf)

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva města a pro volby do Senátu Parlamentu ČR 2018 (66 kB, pdf)

Telefonní spojení do volebních místností pro volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - celý kraj (74 kB, xlsx)

Telefonní spojení do volebních místností pro volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - město Sokolov (15 kB, xlsx)

---------------------------------------------------------------------

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Seznam registračních úřadů a seznam obcí, pro které je registračním úřadem Městský úřad Sokolov (vč. uvedení potřebného počtu podpisů na peticích) (134 kB, pdf)

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí

Věk kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev obcí 

Členství v okrskové volební komisi ve volbách do zastupitelstev obcí

Kandidátní listina - volby do zastupitelstev obcí, plná moc nahrazující podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí

Kandidatura příslušníka Policie České republiky a příslušníka HZS ČR ve volbách do zastupitelstva obce

Trvalý pobyt kandidáta a následně zvoleného člena zastupitelstva obce v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí

Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev obcí

Možnosti elektronického podání kandidátní listiny a jejich příloh  (při využití této možnosti upozorňujeme na nemožnost odstranění závad při podání na místě)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města (69 kB, pdf)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města (vícejazyčná verze) (1156 kB, pdf)

---------------------------------------------------------------------

Volby do senátu parlamentu České republiky 2018

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2018

Přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky – vzor

Prohlášení kandidáta – vzor

Určení zmocněnce – vzor

Oznámení o zřízení zvláštního účtu u ČNB (507 kB, pdf)

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky (71 kB, pdf)

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky (vícejazyčná verze) (930 kB, pdf)