česky Deutsch English

Formuláře

6.10.2016 (aktualizováno: 3.1.2019 11:14), Odbor finanční a školství

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

- Místní poplatek ze psů (poplatník fyzická osoba)
- Místní poplatek ze psů (poplatník právnická osoba)
- Hazardní hry
- Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
- Znak města a logo města
- Vítání občanků

Název formuláře Popis
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ (poplatník fyzická osoba)

Čestné prohlášení - důchodce (77 kB, pdf)

Čestné prohlášení - důchodce

Přihlášení psa - FO (87 kB, pdf)

ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

Doplňující údaje k přihlášení psa - FO (87 kB, pdf)

doplňující údaje k přihlášení psa do evidence označených psů

Změna údajů v žádosti o přihlášení psa - FO (89 kB, pdf)

oznamovací povinnost při změně údajů uvedených v žádosti o přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů

Odhlášení psa - FO (79 kB, pdf)

oznamovací povinnost k odhlášení psa od místního poplatku ze psů
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ (poplatník právnická osoba)

Přihlášení psa - PO (86 kB, pdf)

ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

Doplňující údaje k přihlášení psa - PO (87 kB, pdf)

doplňující údaje k přihlášení psa do evidence označených psů

Změna údajů v žádosti o přihlášení psa - PO (86 kB, pdf)

oznamovací povinnost při změně údajů uvedených v žádosti o přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů

Odhlášení psa - PO (79 kB, pdf)

oznamovací povinnost k odhlášení psa od místního poplatku ze psů

HAZARDNÍ HRY

Žádost o povolení k umístění herního prostoru (80 kB, docx) Povolení k umístění herního prostoru k provozování hazardní hry se vydává na základě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
Ohlášení hazardní hry (1135 kB, pdf) Ohlášení se podává:
1. Při pořádání tomboly s herní jistinou vyšší než 100 000,00 Kč
2. Při pořádání turnaje malého rozsahu (karetní hra), kterého se účastní nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků
MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Ohlášení užívání veřejného prostranství (3146 kB, pdf)

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

ZNAK MĚSTA A LOGO MĚSTA

Žádost o užití znaku města (269 kB, pdf)

Městský znak se užívá pro slavnostní, pamětní a prezentační tiskoviny: oficiální listiny, partnerské smlouvy, dopisy vrcholných představitelů a podobně.
Užívá se též pro označení tiskovin a jiných nosičů, u kterých to předepisuje zákon.
O všech ostatních případech užití rozhoduje Rada města Sokolova.

Žádost o užití loga města (348 kB, pdf)

Žádosti zasílají žadatelé na adresu: Město Sokolov, odbor finanční a školství, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, e-mail: romana.cernikova@mu-sokolov.cz

VÍTÁNÍ OBČANKŮ

Vítání občánků - přihláška (421 kB, pdf) Přihláška k vítání občánků