česky Deutsch English

změny na úseku řidičských průkazů od 1.7.2018

14.5.2018 (aktualizováno: 14.5.2018 17:09), Odbor dopravy

S účinností od 1. 7. 2018 dochází ke změně na úseku vydávání řidičských průkazů dle zákona číslo 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu.

O vydání řidičského průkazu si budou moci řidiči požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností v rámci celé České republiky.Ruší se tak místní příslušnost dle místa trvalého pobytu řidiče.

K žádosti se již nebudou dokládat fotografie.

Dojde ke změně výše správních poplatků:

o při udělení řidičského oprávnění, rozšíření řidičského oprávnění nebo při změně údajů v řidičském průkazu se bude nově platit částka 200,- Kč

o při vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů (ve zrychleném režimu) bude poplatek 700,- Kč

o při vydání mezinárodního řidičského průkazu se výše poplatku nemění a činí 50,- Kč (bude stále nutné 1 foto)

Pokud se nový řidičský průkaz vydává z důvodu konce jeho platnosti, je tato výměna i nadále bez poplatku. Nově se již na řidičských průkazech nebude uvádět adresa trvalého bydliště.

Z důvodu přechodu na nový systém bude pátek 29. 6. 2018 pracoviště agend řidičů zavřeno!!!