česky Deutsch English

Oddělení registru řidičů

19.9.2014 (aktualizováno: 2.11.2017 12:04), Odbor dopravy
Bc. Veronika Vlášková
vedoucí oddělení
telefon: 354 228 179
e-mail: veronika.vlaskova@mu-sokolov.cz
Rozsah činností plněných oddělením registru řidičů:
 1. Příjem žádostí k vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, výdej řidičských průkazů.
 2. Ke každé žádosti o udělení ŘO nebo výměně řidičského průkazu je třeba doložit 1 průkazovou fotografii.
 3. Výdej potvrzení při ztrátě, odcizení, zničení či poškození řidičského průkazu.
 4. Příjem žádostí k zapsání profesní způsobilosti řidičů do řidičského průkazu, záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů.
 5. Tisk výpisů z evidenční karty řidiče a bodového hodnocení.
 6. Evidence spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 7. Bodový systém – záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů.
 8. Zadržení řidičského průkazu.
 9. Odnímání a navracení řidičských oprávnění.
 10. Zápis exekucí ve věci pozastavení řidičských oprávnění.
 11. Vydávání paměťových karet v systému Digitální tachograf.
 12. K žádosti o paměťovou kartu  řidiče je třeba doložit 1 průkazovou fotografii