česky Deutsch English

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

29.8.2017 (aktualizováno: 2.4.2019 8:02), Městský úřad Sokolov
Číslo Název Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti
rok 1999
17/1999 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 17/1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova č. 18/1999 o čistotě a veřejném pořádku ve městě 25. 3. 1999 10. 4. 1999 10. 4. 1999
rok 2003
2/2003 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2003 o zřízení Městské Policie Sokolov 20. 3. 2003 21. 3. 2003 1. 4. 2003
4/2003 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 4/2003 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě 18. 9. 2003 22. 9. 2003 1. 1. 2004
5/2003 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 5/2003 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova č. 7/1997 o místním poplatku ze vstupného 13. 11. 2003 17. 11. 2003 1. 1. 2004
rok 2004
1/2004 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2003 Řád veřejného pohřebiště 24. 6. 2004 28. 6. 2004 15. 7. 2004
3/2004 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 3/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 16. 12. 2004 17. 12. 2004 1. 1. 2005
rok 2005
1/2005 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2005 o omezení veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb na území města Sokolova 20. 1. 2005 21. 5. 2005 6. 2. 2005
2/2005 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 20/2001 o podmínkách používání a prodeje zábavných pyrotechnických předmětů 20. 1. 2005 21. 5. 2005 6. 2. 2005
6/2005 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 6/2005 o zrušení, změně a administrativních úpravách některých vyhlášek 15. 12. 2005 16. 12. 2005 1. 1. 2006
rok 2006
1/2006 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2006 Požární řád města Sokolova 27. 8. 2006 10. 10. 2006 25. 10. 2006
rok 2007
2/2007 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova z roku 1999 o umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města Sokolov 1. 2. 2007 9. 2. 2007 26. 2. 2007
rok 2008
1/2008 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2008, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 13. 3. 2008 19. 3. 2008 1. 4. 2008
2/2008 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení vydaná Zastupitelstvem města Sokolova dne 27. 4. 1995 13. 5. 2008 27. 5. 2008 27. 5. 2008
3/2008 Nařízení města Sokolova č. 1/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 10. 6. 2008 11. 6. 2008 26. 6. 2008
4/2008 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území města Sokolova 22. 7. 2008 23. 7. 2008 31. 12. 2008
5/2008 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 4/2008, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Sokolova 25. 9. 2008 30. 9. 2008 15. 10. 2008
rok 2009
1/2009 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2009, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 17. 9. 2009 8. 10. 2009 23. 10. 2009
3/2009 Nařízení města Sokolova č. 3/2009 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 5. 5. 2009 21. 5. 2009
rok 2010
3/2010 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2009, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 11. 2. 2010 12. 2. 2010 27. 2. 2010
7/2010 Nařízení města Sokolova č. 4/2010, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby parkovišť určených ke střežení těchto vozidel 5. 10. 2010 8. 10. 2010 8. 10. 2010
8/2010 Nařízení města Sokolova č. 5/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 16. 11. 2010 29. 11. 2010 14. 12. 2010
10/2010 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 10/2010 o místním poplatku ze psů 16. 12. 2010 17. 10. 2010 1. 1. 2011
rok 2011
1/2011 Nařízení města Sokolova č. 1/2011, o zákazu reklamy šířené na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 4. 10. 2011 5. 10. 2011 20. 10. 2011
rok 2012
3/2012 Nařízení města Sokolova č. 3/2012, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 6. 3. 2012 12. 3. 2012 27. 3. 2012
4/2012 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 4/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému 29. 3. 2012 6. 4. 2012 21. 4. 2012
6/2012 Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o trvalém označování psů 20. 9. 2012 21. 9. 2012 1. 1. 2013
7/2012 Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 10/2010 o místním poplatku ze psů 20. 9. 2012 21. 9. 2012 1. 1. 2013
rok 2013
4/2013 Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 14. 2. 2013 15. 2. 2013 1. 4. 2013
5/2013 Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 28. 3. 2013 2. 4. 2013 17. 4. 2013
6/2013 Nařízení města Sokolova č. 6/2013, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 28. 5. 2013 29. 5. 2013 13. 6. 2013
7/2013 Nařízení města Sokolova č. 7/2013, tržní řád 8. 10. 2013 9. 10. 2013 24. 10. 2013
8/2013 Obecně závazná vyhláška č. 8/2013, o vedení technické mapy města 1. 1. 2014 12. 12. 2013 13. 12. 2013
rok 2014
2/2014 Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 19. 2. 2014 30. 1. 2014 4. 2. 2014
3/2014 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13. 3. 2014 14. 3. 2014 29. 3. 2014
5/2014 Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Sokolova 11. 12. 2014 15. 12. 2014 30. 12. 2014
7/2014 Nařízení města Sokolova č. 7/2014, kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště a maximální cena za pronájem obřadních síní pro smuteční obřady 16. 12. 2014 19. 12. 2014 3. 1. 2015
8/2014 Nařízení města Sokolova č. 8/2014, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť 16. 12. 2014 19. 12. 2014 3. 1. 2015
rok 2015
2/2015 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2015, kterou se omezuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 23. 4. 2015 28. 4. 2015 13. 5. 2015
3/2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 18. 6. 2015 19. 6. 2015 4. 7. 2015
4/2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 5. 11. 2015 7. 11. 2015 22. 11. 2015
rok 2016
1/2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 15. 9. 2016 19. 9. 2016 4. 10. 2016
2/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Sokolovem 8. 12. 2016 12. 12. 2016 1. 1. 2017
3/2016 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Sokolovem 8. 12. 2016 12. 12. 2016 1. 1. 2017
4/2016 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o ochraně veřejného pořádku 8. 12. 2016 12. 12. 2016 27. 12. 2016
rok 2017
1/2017 Nařízení města č. 1/2017, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy 31. 1. 2017 2. 2. 2017 2. 2. 2017
2/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 23. 3. 2017 24. 3. 2017 8. 4. 2017
3/2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 22. 6. 2017 23. 6. 2017 8. 7. 2017
4/2017 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 14. 12. 2017 15. 12. 2017 30. 12. 2017
rok 2018
1/2018 Nařízení města č. 1/2018, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 12. 6. 2018 13. 6. 2018 28. 6. 2018
2/2018 Nařízení města č. 2/2018, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu 17. 7. 2018 18. 7. 2018 2. 8. 2018
rok 2019
1/2019 Nařízení města č. 1/2019, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 20. 3. 2019 27. 3. 2019 11. 4. 2019