česky Deutsch English

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

29.8.2017 (aktualizováno: 23.1.2018 10:28), Městský úřad Sokolov
Číslo Název Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti
rok 1999
17/1999 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 17/1999 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova č. 18/1999 o čistotě a veřejném pořádku ve městě 25. 3. 1999 10. 4. 1999 10. 4. 1999
rok 2003
2/2003 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2003 o zřízení Městské Policie Sokolov 20. 3. 2003 21. 3. 2003 1. 4. 2003
4/2003 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 4/2003 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě 18. 9. 2003 22. 9. 2003 1. 1. 2004
5/2003 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 5/2003 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova č. 7/1997 o místním poplatku ze vstupného 13. 11. 2003 17. 11. 2003 1. 1. 2004
rok 2004
1/2004 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2003 Řád veřejného pohřebiště 24. 6. 2004 28. 6. 2004 15. 7. 2004
3/2004 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 3/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 16. 12. 2004 17. 12. 2004 1. 1. 2005
rok 2005
1/2005 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2005 o omezení veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb na území města Sokolova 20. 1. 2005 21. 5. 2005 6. 2. 2005
2/2005 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 20/2001 o podmínkách používání a prodeje zábavných pyrotechnických předmětů 20. 1. 2005 21. 5. 2005 6. 2. 2005
6/2005 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 6/2005 o zrušení, změně a administrativních úpravách některých vyhlášek 15. 12. 2005 16. 12. 2005 1. 1. 2006
rok 2006
1/2006 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2006 Požární řád města Sokolova 27. 8. 2006 10. 10. 2006 25. 10. 2006
rok 2007
2/2007 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova z roku 1999 o umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města Sokolov 1. 2. 2007 9. 2. 2007 26. 2. 2007
rok 2008
1/2008 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2008, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 13. 3. 2008 19. 3. 2008 1. 4. 2008
2/2008 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení vydaná Zastupitelstvem města Sokolova dne 27. 4. 1995 13. 5. 2008 27. 5. 2008 27. 5. 2008
3/2008 Nařízení města Sokolova č. 1/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 10. 6. 2008 11. 6. 2008 26. 6. 2008
4/2008 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území města Sokolova 22. 7. 2008 23. 7. 2008 31. 12. 2008
5/2008 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 4/2008, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Sokolova 25. 9. 2008 30. 9. 2008 15. 10. 2008
rok 2009
1/2009 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2009, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 17. 9. 2009 8. 10. 2009 23. 10. 2009
3/2009 Nařízení města Sokolova č. 3/2009 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 5. 5. 2009 21. 5. 2009
rok 2010
3/2010 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 1/2009, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 11. 2. 2010 12. 2. 2010 27. 2. 2010
7/2010 Nařízení města Sokolova č. 4/2010, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby parkovišť určených ke střežení těchto vozidel 5. 10. 2010 8. 10. 2010 8. 10. 2010
8/2010 Nařízení města Sokolova č. 5/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 16. 11. 2010 29. 11. 2010 14. 12. 2010
10/2010 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 10/2010 o místním poplatku ze psů 16. 12. 2010 17. 10. 2010 1. 1. 2011
rok 2011
1/2011 Nařízení města Sokolova č. 1/2011, o zákazu reklamy šířené na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 4. 10. 2011 5. 10. 2011 20. 10. 2011
rok 2012
3/2012 Nařízení města Sokolova č. 3/2012, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 6. 3. 2012 12. 3. 2012 27. 3. 2012
4/2012 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 4/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému 29. 3. 2012 6. 4. 2012 21. 4. 2012
6/2012 Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o trvalém označování psů 20. 9. 2012 21. 9. 2012 1. 1. 2013
7/2012 Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 10/2010 o místním poplatku ze psů 20. 9. 2012 21. 9. 2012 1. 1. 2013
rok 2013
4/2013 Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 14. 2. 2013 15. 2. 2013 1. 4. 2013
5/2013 Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 28. 3. 2013 2. 4. 2013 17. 4. 2013
6/2013 Nařízení města Sokolova č. 6/2013, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 28. 5. 2013 29. 5. 2013 13. 6. 2013
7/2013 Nařízení města Sokolova č. 7/2013, tržní řád 8. 10. 2013 9. 10. 2013 24. 10. 2013
8/2013 Obecně závazná vyhláška č. 8/2013, o vedení technické mapy města 1. 1. 2014 12. 12. 2013 13. 12. 2013
rok 2014
2/2014 Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 19. 2. 2014 30. 1. 2014 4. 2. 2014
3/2014 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13. 3. 2014 14. 3. 2014 29. 3. 2014
5/2014 Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Sokolova 11. 12. 2014 15. 12. 2014 30. 12. 2014
7/2014 Nařízení města Sokolova č. 7/2014, kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště a maximální cena za pronájem obřadních síní pro smuteční obřady 16. 12. 2014 19. 12. 2014 3. 1. 2015
8/2014 Nařízení města Sokolova č. 8/2014, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť 16. 12. 2014 19. 12. 2014 3. 1. 2015
rok 2015
2/2015 Obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 2/2015, kterou se omezuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 23. 4. 2015 28. 4. 2015 13. 5. 2015
3/2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 18. 6. 2015 19. 6. 2015 4. 7. 2015
4/2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanovuje část společného školského obvodu 5. 11. 2015 7. 11. 2015 22. 11. 2015
rok 2016
1/2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 15. 9. 2016 19. 9. 2016 4. 10. 2016
2/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Sokolovem 8. 12. 2016 12. 12. 2016 1. 1. 2017
3/2016 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Sokolovem 8. 12. 2016 12. 12. 2016 1. 1. 2017
4/2016 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o ochraně veřejného pořádku 8. 12. 2016 12. 12. 2016 27. 12. 2016
rok 2017
1/2017 Nařízení města č. 1/2017, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy 31. 1. 2017 2. 2. 2017 2. 2. 2017
2/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 23. 3. 2017 24. 3. 2017 8. 4. 2017
3/2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 22. 6. 2017 23. 6. 2017 8. 7. 2017
4/2017 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 14. 12. 2017 15. 12. 2017 30. 12. 2017