česky Deutsch English

E-Podatelna

21.9.2014 (aktualizováno: 14.12.2017 9:22), Městský úřad Sokolov

Na základě nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, zveřejňuje tímto Městský úřad v Sokolově adresu své elektronické podatelny:

epodatelna@mu-sokolov.cz

Elektronická podatelna přijímá formáty datových zpráv, kódování češtiny v MS WINDOWS, soubory ve formátech uvedených zde.
Podatelna pracuje v souladu s vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby (Sbírka zákonů č. 259/2012, Částka 88).
Starosta Města Sokolova používá elektronický podpis.