česky Deutsch English

Czech POINT

28.8.2015 (aktualizováno: 16.5.2023 11:08), Odbor kanceláře tajemníka

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, neboli zkráceně Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy.

CzechPoint

Adresa pracoviště a kontakty na pracovníky Czech POINT

Městský úřad Sokolov (recepce)
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

recepce
tel.: 354 228 200

Otevírací doba pracoviště Czech POINT
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek:

08:00 - 14:00

Pátek:

08:00 - 12:00

Nabízené služby za poplatek
1. Výpis z Katastru nemovitostí

Poplatek:

100,00 Kč první strana
50,00 Kč každá další strana

Co potřebujete vědět: katastrální území nebo číslo listu vlastníka, číslo bytové jednotky

2. Výpis snímku z katastrální mapy
Poplatek:

100,00 Kč

Co potřebujete vědět: katastrální území, nebo číslo listu vlastníka, číslo bytové jednotky

3. Výpis z veřejného rejstříku
(obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
Poplatek:

100,00 Kč první strana
50,00 Kč každá další strana

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

4. Výpis z živnostenského rejstříku
Poplatek:

100,00 Kč první strana
50,00 Kč každá další strana

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

5. Výpis z rejstříku trestů - fyzické osoby
Poplatek:

100,00 Kč

Co potřebujete mít: platný průkaz totožnosti (OP, CD)

6. Výpis z rejstříku trestů - právnické osoby
Poplatek:

100,00 Kč

Co potřebujete mít: IČ (identifikační číslo organizace)

7. Výpis z insolvenčního rejstříku
Poplatek:

100,00 Kč první strana
50,00 Kč každá další strana

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) nebo identifikační údaje fyzické osoby

8. Služby datové schránky - založení nové DS - zdarma
Poplatek:

200,00 Kč (změna přístupových údajů - první změna zdarma, další změna zdarma je možná po 3 letech)

9. Autorizovaná konverze dokumentů
(konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné nebo z listinné do elektronické)
Poplatek:

30,00 Kč každá strana

10. Výpis z bodového hodnocení řidiče v celostátní evidenci
(o výpis z bodového hodnocení z evidence obvodu ORP Sokolov si mohou občané zažádat na odboru dopravy - poplatek 15,00 Kč
Poplatek:

100,00 Kč první strana
50,00 Kč každá další strana

Co potřebujete mít: platný průkaz totožnosti (OP, CD)

11. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Poplatek:

100,00 Kč první strana
50,00 Kč každá další strana

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) nebo zahraniční číslo organizace

12. Zprostředkovaná identifikace
Poplatek:

200,00 Kč

Co potřebujete mít: dva doklady totožnosti (OP, CD)

13. Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě
Poplatek:

bez poplatku

Co potřebujete mít: doklad totožnosti