česky Deutsch English
Novinky
 • 2.8.2018

  Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí - POPD lom Jiří 2030

  Upozorňujeme veřejnost, že se může vyjádřit k dokumentaci vlivů na životní prostředí zpracované pro záměr "Plán otvírky, přípravy a dobývámí Lom Jiří 2030". Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce. Dokumentace je přístupná na odboru životního prostředí v úředních hodinách a na internetových stránkách české informační agentury životního prostředí CENIA.

  číst pokračování článku

 • 2.8.2018

  Informace pro vlastníky lesů

  Upozorňujeme vlastníky lesů o výměře do 50 ha, že je v platnosti nařízení města Sokolova č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Sokolov I na období od 1.1.2020 do 31.12.2029. Vlastníci lesů mohou do 31.8.2018 oznámit odboru životního prostředí své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnovy nebo oznámit, že si zpracování osnov zadali sami. Seznam katastrálních území, kterých se zpracování osnov týká, je uveden níže. Dále vlastníky lesů upozorňujeme, že po dobu zvýšeného nebezpečí požárů vyhlášenou na základě rozhodnutí hejtmanky Karlovarského kraje ze dne 26.7.2018 platí mimo jiné i zákaz pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích.

  číst pokračování článku

 • 1.8.2018

  Sokolovem opět projedou historické veterány

  rallye
  V sobotu 4. srpna projede Sokolovem 100 historických vozidel z let 1918 až 1984 v rámci závodu 15. ročníku Karlovarské Spa Resort Sanssouci Veteran Rallye. Na sokolovské Staré náměstí dorazí kolona v 10:30 hodin a program zde potrvá do 12:30. Letošní ročník je navíc věnován 100. výročí založení republiky.

  číst pokračování článku

 • 31.7.2018

  Zahájení stavebních prací "Revitalizace sídliště Vítězná - část Křižovatka"

  Dne 30.07.2018 byla z celkového projektu Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově zahájena část stavby Křižovatka (oblast náměstíčka) na Spartakiádní ulici u prodejny VINAPO. V rámci stavby budou vytvořeny zpevněné plochy, doplněn mobiliář, provedeny nové výsadby vč. dodávky rostlin, doplněna osvětlovací soustava veřejného osvětlení a provedeny přeložky kabelů vysokého a nízkého napětí. Termín dokončení stavby je polovina října 2018.

  číst pokračování článku

 • 31.7.2018

  KRUHOVÉ OBJEZDY V SOKOLOVĚ SE MĚNÍ

  KRUHOVÉ OBJEZDY V SOKOLOVĚ SE MĚNÍ
  Vedení města se rozhodlo, že zvelebí několik kruhových křižovatek. Úpravy se týkají objezdů na Vítkově směrem do města, u výjezdu směrem do Lokte, u nového obchvatu za gymnáziem a u městského úřadu. Jedná se o osazení monumenty symbolizující nejen hornickou historii města. U Vítkova jsou již umístěné hornické vozíky, které městu darovala Sokolovská Uhelná, a.s. Dalšími symboly pak jsou pro město charakteristický sokol. Jeho masivní dubová socha od umělce Artema Naumenkaby již zkrášluje křižovatku u Gymnázia Sokolov. Vedení města nyní jedná s uměleckým sochařem Jiřím Kouřilem o zpracování sochy sv. Barbory, patronky horníků. Monument bude z pískovce. Předpokládané náklady na terénní úpravy a pořízení artefaktů se pohybují kolem půl milionu korun.

  číst pokračování článku

 • 31.7.2018

  Zahájení stavebních prací „Parkoviště v ulici Slovenská“

  Dne 08.08.2018 budou zahájeny stavební práce na vybudování nového parkoviště pod opěrnou zdí za objektem dialýzy a nových šikmých a podélných stání na komunikaci spojující ulice Slovenská a Seifertova. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce v místě stávající odstavné plochy pod opěrnou zdí a dále k částečné uzavírce v úseku komunikace spojující ulice Slovenská a Seifertova. Částečná i přechodná uzavírka je stanovena do 30.11.2018. K datu 30.11.2018 by měly být rovněž ukončeny veškeré stavební práce.

  číst pokračování článku

 • 31.7.2018

  Zahájení stavebních prací „Parkoviště č. 29 v ulici Slavíčkova“

  Dne 01.08.2018 budou zahájeny stavební práce na úpravě a rozšíření parkování vč. opravy příjezdové komunikace v ulici Slavíčkova za věžovým domem č.p. 1684. Práce budou probíhat v úseku od vjezdu za věžový dům  až po výměníkovou stanici. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce v úseku od vjezdu za věžový dům č.p. 1684 až po výjezd na ulici Slavíčkova. Uzavírka proběhne v termínu od 01.08.2018 do 31.08.2018.

  číst pokračování článku

 • 31.7.2018

  GOLFOVÝ TURNAJ PRO VŠECHNY

  Golf club Sokolov srdečně zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří a turnaj Sokolovská 18. Koná se v sobotu 11. srpna 2018 od 10 hodin. Zahrát si může každý. Vstupné je zdarma. Akce se koná za finanční podpory města Sokolov. Pozvánku stáhnete v detailu článku.

  číst pokračování článku