česky Deutsch English
Novinky
 • 8.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „ZŠ Švabinského - stavební úpravy učebny chemie ".
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy učebny chemie a navazující dodávka vybavení interiéru učebny.

  číst pokračování článku

 • 8.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „ZŠ Křižíkova - oprava podlah ve vybraných pavilonech a učebnách".
  Předmětem veřejné zakázky je výměna podlahových krytin ve vybraných pavilonech a učebnách.

  číst pokračování článku

 • 8.2.2018

  MĚSTO VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA POZICE ŘEDITELŮ

  ZUŠ
  Rada města Sokolova v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací.

  číst pokračování článku

 • 8.2.2018

  OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

  Na základě oznámení ČEZ Distribuce a.s. dojde dne 21. 2. 2018 k přerušení dodávky elektřiny v ulicích Jednoty, Karla Havlíčka Borovského, Jiráskova, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Pionýrů, Purkyňova a Třebízského v místě vylepení oznámení, a to od 7:30 hodin do 14:30 hodinOznámení o přerušení dodávky elektřiny .

  Z těchto důvodů omluvte v daný den, prosím, omezený provoz odboru sociálních věcí, který je umístěn v budově na ulici Karla Hynka Máchy.

  číst pokračování článku

 • 7.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „MŠ Vítězná – stavební úpravy kuchyně".
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy kuchyně v mateřské škole (řešeny budou: obklady a dlažby, výmalby, upravené vstupní otvory do skladovacích prostor, výplně dveří, keramické zařizovací předměty, otopná tělesa rozvody vody, rozvody elektroinstalace vč. osvětlovacích těles).

  číst pokračování článku

 • 7.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum".
  Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav části (1. nadzemního podlaží, garáží, sklepu) stávajícího objektu č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov.

  číst pokračování článku

 • 7.2.2018

  Zastupitelé budou jednat

  Ve čtvrtek 8. února se na svém řádném 26. zasedání sejdou sokolovští zastupitelé. Jednání, které je veřejné, začíná v 15 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. patře budovy A Městského úřadu Sokolov v Rokycanově ulici.

  číst pokračování článku

 • 6.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Rekonstrukce technologického zařízení záchytné jímky dešťových vod v ul. Spartakiádní, Sokolov".
  Předmětem plnění je rekonstrukce technologického zařízení záchytné jímky dešťových vod v ul. Spartakiádní, která bude spočívat v demontáži starého nefunkčního čerpadla a instalaci čerpadla nového. Dále bude vykopáno stávající odtokové potrubí, které bude vyměněno za potrubí nové.

  číst pokračování článku