česky Deutsch English
Novinky
 • 19.10.2017

  Sokolov vyplatil odstřelné za odlov divočáků

  Sokolov vyplatil odstřelné za odlov divočáků na nehonebních pozemcích v uplynulé lovecké sezóně. Prostředky byly vyplaceny z dotace, kterou město získalo z prostředků Karlovarského kraje určených na snížení počtu černé zvěře v intravilánech obcí. Výše dotace činila 12 000 Kč, na jeden odlovený kus bylo v letošním roce přispíváno částkou 1 500 Kč. Město vyplatilo odstřelné Mysliveckému spolku Svatavka Lomnice za odlov 7 ks divočáků v lokalitě Šenvert a Mysliveckému spolku Chlumek za odlov 1 divočáka na koupališti Michal. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách odboru životního prostředí.

  číst pokračování článku

 • 19.10.2017

  Karlovarský kraj poskytl Sokolovu dotace na zpracování digitálního povodňového plánu města

  Sokolov získal v tomto roce dotace z prostředků Karlovarského kraje určených pro opatření na ochranu před povodněmi. Dotace byla poskytnuta na zpracování digitálního povodňového plánu města Sokolova ve výši 193 406 Kč, což představuje 80% nákladů na zpracování plánu. Plán bude dostupný veřejnosti na portálu digitálního povodňového plánu ČR a Karlovarského kraje. V rámci zpracování nového povodňového plánu města byli osloveni i vlastníci nemovitostí v Sokolově, jejichž nemovitosti se nacházejí v záplavovém území. Těm, kteří odevzdali dotazníkové formuláře s vyplněnými údaji vztahujícími se k ohrožené nemovitosti, bude zpracován povodňový plán pro tyto nemovitosti.

  číst pokračování článku

 • 18.10.2017

  MĚSTO OTEVŘE FOND NA PODPORU DĚTÍ S HANDICAPEM

  MĚSTO OTEVŘE FOND NA PODPORU DĚTÍ S HANDICAPEM

  Rodiny, které pečují o tělesně handicapované dítě, mohou od roku 2018 požádat město o jednorázový příspěvek na péči. Zvláštní fond založí pro ty, které jsou zařazené do 3. a 4. třídy podle klasifikace postižení. Město chce na dotace uvolnit 255 tisíc korun ročně.
  Foto: Ilustrační, město Sokolov

  číst pokračování článku

 • 17.10.2017

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „ZŠ ul. Rokycanova - zateplení půdy nad tělocvičnou".
  Předmětem veřejné zakázky je zateplení nevyužívané půdy nad tělocvičnou. Půda bude kompletně vyklizena a vysáta a odpad bude ekologicky zlikvidován. V rámci zateplení bude po celé ploše položena parotěsná fólie, na kterou bude kladena minerální vata tl. 100 mm ve dvou vrstvách.

  číst pokračování článku

 • 17.10.2017

  Odbor životního prostředí nechal letos ošetřit dva památné stromy

  Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí každoročně žádá o poskytnutí finančních prostředků na ošetření vytipovaných památných stromů z dotačního programu ministerstva životního prostředí Program péče o krajinu. Letos byly částečně z těchto prostředků odbornou arboristickou firmou ošetřeny dva památné stromy, z nichž jeden se nachází v centru Sokolova v Husových sadech v blízkosti toboganu krytého bazénu.

  číst pokračování článku

 • 16.10.2017

  MĚSTSKÁ POLICIE ZVE SENIORY DO DIVADLA

  SETKÁNÍ SENIOŘI S MP

  6. prosince 2017 pořádá Městská policie Sokolov, oddělení prevence kriminality každoroční setkání se seniory v Městském divadle Sokolov. Akce je vyjádřením poděkování za roční spolupráci mezi strážníky a seniory v našem městě. Vstupenky budou k dispozici u paní Mgr. Hany Procházkové v Centru prevence kriminality, Městské policie Sokolov od 20. listopadu 2017 a opět se jedná o akci, která je pro seniory ZDARMA. Program bude zaměřen na prevenci kriminálně závadového chování na seniorech a hostem bude herečka - babička z filmu KOLJA oceněného Oscarem i Zlatým glóbem paní Liliana Malkina se svým doprovodem. Začátek 17:00.

  číst pokračování článku

 • 14.10.2017

  POZVÁNKA DO WEIDENU

  Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s. Vás zve na pravidelný zájezd do vyhlášeného aquaparku nebo jen tak na výlet dne 30. listopadu 2017. Aquapark Weiden nabízí kromě vodních atrakcí i divokou řeku, perličkové koupele, masážní trysky, sauny. Hlavní předností však je termální voda, která dosahuje příjemných 31°C. Informační leták ke stažení zde

  číst pokračování článku