česky Deutsch English
Novinky
 • 13.4.2017

  Adrenalinový závod Bahňák opět už v květnu

  Závodníci poběží po trati, na které musí překonávat různě náročné překážky v podobě provazových sítí, lanových houpaček, brodění se ve vodě, podplouvání klád, plazení se v bahně, překonávání terénních valů, zdí z dřevěných kůlů, traverzování přes řeku Ohři, ručkování nad vodou apod. Závod se odvíjí z výcvikových kurzů vojenských sil a bude v duchu závodů jako je např. australský Tough bloke challenge nebo britský Tough guy. Generálními partnery jsou město Sokolov a Městský dům kultury Sokolov.

  číst pokračování článku

 • 13.4.2017

  ZŠ KŘIŽÍKOVA SE ZAPOJÍ DO PROJEKTU BEZPEČNÁ ŠKOLA

  ZŠ KŘIŽÍKOVA BEZPEČNÁ ŠKOLA
  Již dva roky běží v Sokolově projekt prevence kriminality Městské policie Sokolov „Stop násilí na školách, aneb bezpečná škola“. Tento projekt zaměřený na bezpečnost základních škol zajišťuje zvýšenou ochranu dětí i pedagogického sboru prostřednictvím několika bezpečnostních opatření, mezi které patří dohledová služba, kurzy sebeobrany pro žáky či kamerový systém. Současně je na všech školách zaváděn čipový systém.

  číst pokračování článku

 • 13.4.2017

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“.
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní vč. kolmých parkovacích stání a komunikace pro pěší. Součástí rekonstrukce jsou úpravy bezprostředního okolí komunikace a rozjezdů souvisejících obslužných komunikací, vč. vyvolaných přeložek sítí technické infrastruktury. Délka řešeného úseku je 0,470 km.

  číst pokračování článku

 • 13.4.2017

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Chodník a parkoviště ul. Vítězná, Sokolov“.
  Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku od křižovatky ulice Vítězná a Spartakiádní, parkoviště s kapacitou 12-ti kolmých stání a odvodnění parkoviště.

  číst pokračování článku

 • 13.4.2017

  Návštěva malebného Schwandorfu s prohlídkou skalního sklepení

  Schwandorf 8.4.2017
  Komise partnerských měst se v sobotu 8. dubna setkaly při přátelské návštěvě v bavorském Schwandorfu. Představitelé, kde nechyběli starostové Schwandorfu Andreas Feller a Sokolova Jan Picka, se nejprve sešli na konferenci, kde společně zhodnotili společné akce proběhlé v předchozích letech. Zároveň se předjednaly společné aktivity v roce stávajícím. Další setkání budou například v červnu. Nejprve při Pivních slavnostech ve Schwandorfu (3.6.), nebo v rámci Sokolovského čtvrtmaratonu v Sokolově (24.6.). Spolupráce obou měst funguje už 17. rokem.

  číst pokračování článku

 • 12.4.2017

  Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření ptačí chřipky - ohnisko Božičany

  Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí upozorňuje chovatele ptactva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov na ukončení nařízení Státní veterinární správy „Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) subtyp H5N8 v k.ú. Božičany“ (Ohnisko Božičany). Nařízením veterinární správy bylo vymezeno ochranné pásmo, které se týkalo i katastrálního území Dolní Chodov – jižní hranici území tvořila silnice číslo 209 a 222. Dále byla stanovena pásma dozoru v k.ú. Bernov, Dolní Chodov – severní hranici území tvořila silnice číslo 209 a 222, Dolní Nivy, Horní Rozmyšl, Chranišov, Královské Poříčí, Křemenitá, Loket, Loučky u Lokte, Nové Sedlo u Lokte, Spomyšl u Vřesové, Stará Chodovská, Tatrovice, Údolí u Lokte, Vintířov u Sokolova, Vřesová. Ochranné pásmo a pásmo dozoru ohniska Božičany bylo ukončeno ke dni 02.04.2017. Toto nařízení je vyvěšené na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje, na úředních deskách dotčených obcí a obce s rozšířenou působností Sokolov. SVS také ukončila ke dni 06.03.2017 nařízení mimořádných veterinární opatření ze dne 10.01.2017, č. j. SVS/2017/004572-G, která zakazovala až do odvolání pořádání ptačích výstav, burz a dalších hromadných akcí na území celé České republiky.

  číst pokračování článku