česky Deutsch English
Novinky
 • 28.10.2018

  Basketbalový klub Sokolov v sobotu jen vítězně

  BK Sokolov
  V sobotu se v sokolovské sportovní hale uskutečnila dvě utkání. Od 16 hodin nejprve sehráli své utkání junioři (hráči do 19 let) proti SKB Strakonice. Po nich pak sehráli muži první domácí utkání Západočeské ligy, když poměřili síly s druholigovou rezervou Klatov. Obě utkání dopadla s přehledem vítězně pro domácí BKS.

  číst pokračování článku

 • 25.10.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky "Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP". Zakázka je dělena na 2 části. Účastník může podat nabídku do jedné či obou částí.


  Předmětem 1. části zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou.

  Předmětem 2. části zakázky je obstarání činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne 12. prosince 2006.


   

  číst pokračování článku

 • 23.10.2018

  Návštěva Depa kolejových vozidel v Chebu

  Návštěva Depa kolejových vozidel v Chebu
  Děti z Mateřské školy Sokolov, Alšova 1746 ze tříd Kočičky a Sluníčka v rámci rozvoje polytechnického vzdělávání navštívily Depo kolejových vozidel v Chebu. Děti si měly možnost prohlédnout vlaky historické i současné. Pozorovaly mechaniky při opravě vagonů a lokomotiv, a to i v kanálu pod vlakem. Projely se vlakovou soupravou Pesa a posunovací lokomotivou „Adélou“. Hovořily s průvodcem o bezpečném chování v blízkosti kolejí a vlaků.

  číst pokračování článku