česky Deutsch English
Novinky
 • 22.12.2017

  Šance pro onkoláčky díky charitativnímu jarmarku

  jarmark
  V neděli 17. prosince proběhl v Městském domě kultury charitativní jarmark pod taktovkou Petry Šetele ve spolupráci s MDK Sokolov. Společně připravili báječné odpoledne, během něhož se prodávaly ručně dělané výrobky z koutů celé České republiky, probíhaly tu dílničky od zdobení perníčků a dortíků po výrobu vánočních ozdob či přání.

  číst pokračování článku

 • 22.12.2017

  DDM ZÍSKAL DOTACI NA DOPRAVNÍ VÝCHOVU

  DDM ZÍSKAL DOTACI NA DOPRAVNÍ VÝCHOVU
  Dům dětí a mládeže Sokolov obdržel dotaci ve výši 189 750 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť pro rok 2017. Moderní elektro kola a elektro koloběžky budou využívány zejména pro výuku dopravní výchovy středních škol. Zdejší zázemí využívají školy nejen ze Sokolova ale i z okolních obcí.

  číst pokračování článku

 • 21.12.2017

  Studenti darovali teplé oblečení

  Azylový dům
  Ve středu 20. prosince se v Sokolově opět konalo dobro, tentokrát z iniciativy Studentského zastupitelstva a vedoucí oddělení prevence kriminality Městské policie Hany Procházkové. Uspořádali na sokolovských základních a středních školách sbírku oblečení a společně ji jeli osobně předat klientům azylovému domu.

  číst pokračování článku

 • 21.12.2017

  MĚLI PŘÁNÍ. NYNÍ JSOU SPLNĚNÁ

  MĚLI PŘÁNÍ. NYNÍ JSOU SPLNĚNÁ
  Vánoční svátky jsou především oslavou lásky, sounáležitosti a štědrosti. Ne každý má to štěstí strávit je po boku milovaného člověka, přítele, někoho blízkého. Dobrovolnické centrum Střípky ve spolupráci s městem Sokolov, MDK Sokolov, Městskou policií a pracovnicemi Senior expresu se to rozhodly změnit. Pečlivým a svědomitým výběrem potěšily několik osamělých, starších lidí, kterým se snažily splnit předem vyslovené přání. Dobrovolníci darovali televizor, notebook, prohlídku stájí, nebo zajistili výlet do rodné Prahy. Vouchery na zážitky, nebo samotné hmotné dary byly předány 19. a 20. prosince.

  číst pokračování článku

 • 21.12.2017

  VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA

  VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA
  V Mateřské škole Sokolov, Kosmonautů se v těchto dnech konala vánoční sbírka dárečků pro děti z dětského domova v Aši. Bohužel, všechny děti nemají to štěstí strávit Vánoce se svými nejbližšími, proto jsme se rozhodli obohatit tyto chvíle právě těmto dětem. Rodičům, prarodičům dětí z Mateřské školy Sokolov, Kosmonautů, ani zaměstnanců školy nebyla tato skutečnost lhostejná a společnými silami se podařilo shromáždit množství krásných dárečků pro děti z dětského domova. Mezi dárky nechyběly knihy, puzzle, panenky, auta, ale také kosmetika, něco pěkného na sebe a další krásné dárky. Předání těchto dárečků proběhlo v dětském domově v Aši, kde měli obrovskou radost z projevené solidarity. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří do vánoční sbírky přispěli a chtěli tak zpříjemnit vánoční svátky nejen svým dětem.

  číst pokračování článku

 • 20.12.2017

  DĚTI TVOŘILY A ZPÍVALY PRO STONOŽKU

  Stonožka

  I v letošním roce se žáci Základní školy v Sokolově, Švabinského 1702 zapojili do hnutí Stonožka - Děti pomáhají dětem. Tato tradice trvá již 20 let. Při hodinách výtvarné výchovy jsou vyráběna vánoční přáníčka. Ta pak předána rodičům, kteří je podle svého uvážení a možností finančně ohodnotí. Stonožkový týden trval od 1. do 15. prosince, během něhož se podařilo shromáždit částku 17 300 Kč. Vybrané peníze žáci společně s ředitelkou školy Mgr. Lenkou Skopalovou předali v úterý 19. prosince dětskému oddělení sokolovské nemocnice. Ještě tentýž den stihl školní pěvecký sbor posílen i o učitele zazpívat několik vánočních písni pro starší hospitalizované pacienty. Krátký koncert si přišly poslechnout a dětem poděkovat i místostarostka Renata Oulehlová s vedoucí odboru školství Barborou Bardonovou. A proč je vlastně symbolem sbírky Stonožka? Děti chtějí stejně jako stonožka stát na vlastních nohou a vzájemně si pomáhat. Poslechnout si krátkou ukázku můžete zde

  číst pokračování článku

 • 20.12.2017

  Známe výherce soutěže Vánoční okno

  Vánoční okno
  V pondělí 18. prosince se v oválné pracovně Městského úřadu sešli ocenění v soutěži Vánoční okno. Pogratulovat a předat dary přišli pan starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová a realizátorka akce Veronika Krbová z odboru správy majetku.

  číst pokračování článku

 • 19.12.2017

  Muzeum Sokolov vydalo novou knihu „Benátčané v Západních Čechách“

  Benátčané v Západních Čechách, křest
  11. prosince 2017 byla v Muzeu Sokolov sektem a virgulemi slavnostně pokřtěna nová kniha Rudolfa Tomíčka „Benátčané v Západních Čechách“. Kniha je k dostání ve výstavní síni muzea v sokolovském zámku. Kniha pojednává o prospektorech drahých kovů a hledačích pokladů (proutkařích, používajících virgule), o kterých pojednávají četné pověsti po celých Čechách, ale i názvy různých lokalit. V našich končinách nalezneme u Tašovic „Štolu Benátčanů“, u Lokte se podle pověstí vyskytovali tajemní cizinci, například u samoty Zdemyšl, nebo v Nadlesí či Údolí. Také v Boučí blízko u Sokolova měli působit Benátčané, kteří měli odírat chudé horníky. Mnoho pověstí pochází ze Slavkovského lesa, ale i z Kraslicka.

  číst pokračování článku

 • 18.12.2017

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Mobiliář na Areál zdraví - 2. vyhlášení".
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového mobiliáře (lehátka, stojany na kola, lavičky, rošty, odpadkové koše) určeného k umístění na Areál zdraví v Sokolově, pozemek p. č. 4034/1 v k. ú. Sokolov.

  číst pokračování článku