česky Deutsch English
Novinky
 • 17.8.2018

  HOKEJOVÝ BANÍK NABÍZÍ HOBBY TRÉNINKY

  HOKEJ
  Hokejisté z řad veřejnosti mají možnost si zatrénovat pod dohledem trenéra a zlepšit tak své dovednosti. Hokejový klub HC Baník Sokolov nově nabízí tréninky pro tzv. hobby hráče, tedy hokejisty, kteří se tomuto sportu věnují rekreačně. Ve snaze o maximální využití ledové plochy jsou veřejnosti nabídnuty termíny, kdy za poplatek lze využít ledové plochy a služeb trenéra v kolektivu ostatních hokejistů.

  číst pokračování článku

 • 17.8.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „DDM - obnova povrchů komunikací dětského dopravního hřišt".
  Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchů komunikací dětského dopravního hřiště v areálu DDM. Stávající asfaltové plochy dětského hřiště vč. ploch využívaných pro závody v jízdě zručnosti a shromažďování dětí vykazují poškození vlivem povrchových trhlin a prosedání. Oprava spočívá ve vyfrézování stávající živičné vrstvy a nové vyasfaltování vyznačených ploch vč. napojení na nedotčené plochy, obnově vodorovného a části svislého dopravního značení.

  číst pokračování článku

 • 17.8.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Krejcarová lávka – výběr TDI".
  Předmětem plnění je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nad stavbou s názvem Krejcarová lávka.

  číst pokračování článku

 • 17.8.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „ČOV - Oprava uzavírací armatury".
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž mezipřírubového nožového (deskového) šoupěte DN 800 PN 10 na nátokovém potrubí, které vede do podélných dosazovacích nádrží v čistírně odpadních vod Sokolov. Dále předmětem veřejné zakázky je vyzdění stropu šachty betonovými PZD deskami, osazením poklopu a vybetonováním.

  číst pokračování článku

 • 17.8.2018

  DĚTSKÝ TÁBOR S OSPODEM

  TÁBOR OSPOD
  Orgán sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Sokolov pořádá v Libé letní tábor. Tábora se dohromady zúčastní 32 dětí, kdy jde o děti, které jsou v evidenci orgánu sociálně - právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov. Děti jsou ubytovány v rekreačním středisku LibáCamp v obci Libá. Na děti se přijeli podívat místostarostka Renata Oulehlová a místostarosta Karel Jakobec. Tato akce je plně financována z rozpočtu města Sokolov.

  číst pokračování článku

 • 16.8.2018

  MĚSTO OTEVŘE CHRÁNĚNÉ DÍLNY

  Zdraposo
  Městská společnost Sokolovská bytová, s.r.o. otevře dceřinou společnost „Sokolovská chráněná“. Poskytovat bude takzvaná chráněná pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením. To znamená, že firma tvoří zisk do výše 25 procent nákladů na mzdy. Zbývajících 75 procent pokryjí dotace z úřadu práce. Město vznikem firmy zachrání práci pro 30 zaměstnanců neziskové organizace Zdraposo, z.s., kterým hrozila výpověď.

  číst pokračování článku