česky Deutsch English
Novinky
 • 21.10.2017

  NEMAJÍ TO LEHKÉ. VE ŠKOLE JSOU ALE PŘÍKLADNÝMI ŽÁKY

  Ocenění žáků
  Místostarostka Renata Oulehlová společně s vedoucí odboru školství Barborou Bardonovou ve čtvrtek 19. října již potřetí předávaly zvláštní ceny pro žáky základních škol. Cílem je odměnit ty děti, které ve škole vynikají i přes složitou životní situaci, kterou může být například tělesný handicap, nebo jiné sociální znevýhodnění. Letos takto byli oceněni dva žáci základních škol v ulicích Boženy Němcové a Běžecké na základě nominací třídních učitelek.

  číst pokračování článku

 • 20.10.2017

  REGISTRUJTE SE NA SOKOLOVSKÝ 1/4 MARATON 2018

  Sokolovský 1/4 maraton registrace

  Městský dům kultury Sokolov, který 23. června 2018 pořádá již pátý ročník Sokolovského 1/4 maratonu, zahájil registrace. Desetikilometrový závod bude startovat v 11 hodin v areálu hřiště ISŠTE a nově povede převážně centrem města. Novinkou bude také doprovodný, takzvaný Barevný běh, který odstartuje odpoledne. Další novinkou je výběr ponožek a triček dle zadané velikosti již během registrace. Registrace a další informace zde.

  číst pokračování článku

 • 19.10.2017

  Sokolov vyplatil odstřelné za odlov divočáků

  Sokolov vyplatil odstřelné za odlov divočáků na nehonebních pozemcích v uplynulé lovecké sezóně. Prostředky byly vyplaceny z dotace, kterou město získalo z prostředků Karlovarského kraje určených na snížení počtu černé zvěře v intravilánech obcí. Výše dotace činila 12 000 Kč, na jeden odlovený kus bylo v letošním roce přispíváno částkou 1 500 Kč. Město vyplatilo odstřelné Mysliveckému spolku Svatavka Lomnice za odlov 7 ks divočáků v lokalitě Šenvert a Mysliveckému spolku Chlumek za odlov 1 divočáka na koupališti Michal. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách odboru životního prostředí.

  číst pokračování článku

 • 19.10.2017

  Karlovarský kraj poskytl Sokolovu dotace na zpracování digitálního povodňového plánu města

  Sokolov získal v tomto roce dotace z prostředků Karlovarského kraje určených pro opatření na ochranu před povodněmi. Dotace byla poskytnuta na zpracování digitálního povodňového plánu města Sokolova ve výši 193 406 Kč, což představuje 80% nákladů na zpracování plánu. Plán bude dostupný veřejnosti na portálu digitálního povodňového plánu ČR a Karlovarského kraje. V rámci zpracování nového povodňového plánu města byli osloveni i vlastníci nemovitostí v Sokolově, jejichž nemovitosti se nacházejí v záplavovém území. Těm, kteří odevzdali dotazníkové formuláře s vyplněnými údaji vztahujícími se k ohrožené nemovitosti, bude zpracován povodňový plán pro tyto nemovitosti.

  číst pokračování článku

 • 18.10.2017

  MĚSTO OTEVŘE FOND NA PODPORU DĚTÍ S HANDICAPEM

  MĚSTO OTEVŘE FOND NA PODPORU DĚTÍ S HANDICAPEM

  Rodiny, které pečují o tělesně handicapované dítě, mohou od roku 2018 požádat město o jednorázový příspěvek na péči. Zvláštní fond založí pro ty, které jsou zařazené do 3. a 4. třídy podle klasifikace postižení. Město chce na dotace uvolnit 255 tisíc korun ročně.
  Foto: Ilustrační, město Sokolov

  číst pokračování článku

 • 17.10.2017

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „ZŠ ul. Rokycanova - zateplení půdy nad tělocvičnou".
  Předmětem veřejné zakázky je zateplení nevyužívané půdy nad tělocvičnou. Půda bude kompletně vyklizena a vysáta a odpad bude ekologicky zlikvidován. V rámci zateplení bude po celé ploše položena parotěsná fólie, na kterou bude kladena minerální vata tl. 100 mm ve dvou vrstvách.

  číst pokračování článku

 • 17.10.2017

  Odbor životního prostředí nechal letos ošetřit dva památné stromy

  Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí každoročně žádá o poskytnutí finančních prostředků na ošetření vytipovaných památných stromů z dotačního programu ministerstva životního prostředí Program péče o krajinu. Letos byly částečně z těchto prostředků odbornou arboristickou firmou ošetřeny dva památné stromy, z nichž jeden se nachází v centru Sokolova v Husových sadech v blízkosti toboganu krytého bazénu.

  číst pokračování článku