česky Deutsch English
Novinky
 • 26.4.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028".
  Předmětem zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Sokolov, města Březová, obce Těšovice, obce Dolní Rychnov, městysu Svatava, obce Citice a obce Lomnice na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.01.2019 a s trváním do dne 31.12.2028.

  číst pokračování článku

 • 10.4.2018

  Dočasné rozšíření parkovacích míst na náměstí Budovatelů

  MDK

  Vzhledem k úpravě parkovacích míst na nábřeží Petra Bezruče dojde od pátku 13. dubna k rozšíření parkovacích míst na náměstí Budovatelů. Stavební práce a s tím spojené parkování před Hornickým domem by mělo trvat do konce srpna 2018. Parkování zde bude probíhat za stejných podmínek jako v ulici Bezručova, tedy s časovým omezením a povinnými kotouči.

  číst pokračování článku

 • 23.5.2018

  Z KVĚTNOVÉHO ZASTUPITELSTVA

  Zastupitelé Sokolova se sešli ve čtvrtek 17. května 2018 na svém 29. řádném zasedání. Projednali a schválili příspěvek ve výši 25 tisíc korun pro Spolek za zachování hutě v Šindelové. Ten usiluje o obnovu této technické památky z 18. století už řadu let. A Sokolov jej podpořil opakovaně. Částkou 100 tisíc korun se pak rozhodli podpořit klub Trial Team Březová, který 2. června 2018 pořádá Mistrovství Evropy v Bike Trialu. Nadále se zastupitelé zabývali navýšením dotace pro Muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje z 2 na 3 miliony korun. Peníze budou použity, společně s dotací Karlovarského kraje, na investici v celkové výši 18 milionů korun. Muzeum za ně vybuduje novou expozici, včetně vzácného Sokolovského pokladu. Sokolovské zastupitelstvo se na příštím zasedání sejde 28. června 2018. Veřejné jednání se koná v budově Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, zasedací místnost A.1.19 (1. patro). Začátek v 15 hodin.

  číst pokračování článku

 • 22.5.2018

  CIVILKY SE SEŠLY NA OKRESNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

  CIVILKY SE SEŠLY NA OKRESNÍM SHROMÁŽDĚNÍ
  V pondělí 21. května 2018 se v háječku v Sokolově konalo Okresní shromáždění Svazu postižených civilizačními chorobami. Na programu bylo mnoho bodů, včetně jmenování členů návrhové, kontrolní, mandátové, a volební komise a delegátů výjezdních zasedání. Těmi nejbližšími jsou krajské zasedání 4. června 2018 v Sokolově a celorepublikový sjezd 23. října 2018 v Praze. Setkání se zúčastnily i místostarostka Sokolova Renata Oulehlová a vedoucí odboru sociálních věcí Jana Škornová. Svaz nabízí a organizuje odborné rehabilitační a rekondiční programy. Cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory a soustředit se na prevenci civilizačních onemocnění. „Jsem velmi pyšná na okresní svaz, kde je organizováno přes pět set členů. Rekondiční pobyty a další aktivity jsou velmi vyhledávané našimi občany. Podporujeme svaz nejen finančně, ale i poskytováním prostor právě pro taková jednání,“ uvedla místostarostka Renata Oulehlová a poděkovala předsedkyni svazu Anně Sedláčkové.

  číst pokračování článku

 • 22.5.2018

  ZUŠ OPEN opět v Sokolově

  ZUŠ OPEN opět v Sokolově
  Ve čtvrtek 24. května 2018 proběhne v celé republice 2. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol nazvaný ZUŠ OPEN, do kterého se zapojila i Základní umělecká škola Sokolov. V rámci tohoto festivalu se v tento den na Starém náměstí představí její soubory a taneční skupiny. V 15 hodin začne odpolední program vystoupením kapely KOLBAND, v 16 hodin vystoupí se svými choreografiemi žákyně tanečního oboru a skupiny IMPULS a v 17 hodin ukončí program koncert spojených dechových orchestrů ZUŠ Sokolov a ZUŠ Toužim. Všichni jste srdečně zváni.

  číst pokračování článku

 • 22.5.2018

  Velkou cenu Sokolova si odvezl Český Krumlov

  Velkou cenu Sokolova si odvezl Český Krumlov
  Ve dnech 19. a 20. května 2018 se konal turnaj Velké ceny Sokolova starších žákyň. Turnaje se zúčastnily kromě domácích žákyň také Loko Plzeň, SK Třebín, Orion Praha, Olymp Praha, KCM Ústí, KCM Plzeň a Český Krumlov. Po oba dny byl k vidění výborný šestkový volejbal starších žákyň.

  číst pokračování článku