česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným.


 • 11.3.2014

  Stav ulice u domu Švabinského 1789-1795

  dotaz:
  Pane starosto. Bydlím v ulici Švabinského,v bloku s č.1789-1795,ke kterému je příjezd z ulice úzkou, jednosměrnou komunikací.Ta je tak rozbitá,že se dírám nedá vyhnout. Obracím se na Vás s prosbou, zda by tento úsek nešlo zařadit do plánu oprav.S pozdravem Karel Hejnic.

  odpověď:

  Vážený pane Hejnici, děkujeme Vám za zaslaný podnět, Váš zájem o situaci v našem městě nás těší. Opravy komunikací jsou plánovány vždy na příslušný kalendářní rok, dle objemu finančních prostředků, které mohou být z rozpočtu města uvolněny. Pro rok 2014 byl již plán oprav komunikací schválen. Při kontrolním výjezdu komunikaci prohlédneme, v případě potřeby její opravu zařadíme do návrhu plánu oprav pro další období. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 11.3.2014

  Mezi sídlištěm Michal a protihlukovou stěnou R6

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto chtěl bych se zeptat co bude dál na pozemku mezi sídlištěm Michal a protihlukovou stěnou u R6. V loňském roce zde v lesíku a křovinách vystavěli bezdomovci několik doupat, natahali tam různé koberce, molitany, polystyrén který nakradli když se zateplovali domy a i čalouněný nábytek. V lesíku zanechávali nepořádek a navíc se tam přes léto začala scházet skupinka mladistvých, sedávali na jednom poraženém kmeni a popíjeli různé nápoje s PET lahví. Proti tomu bych nic neměl ale bohužel ty PET lahve házeli jen za sebe, leželo jich tam snad padesát, na podzim někdo aspoň tu hlavní hromadu uklidil ale předpokládám že s oteplením se situace bude opakovat. Nyní ČEZ provádí odkřovinování pod vedením VN a vše se ještě více odhalilo. Jeden bezdomovec v minulém roce v lesíku přepadl i naší sousedku když šla ze zahrádky v Těšovicích, ptal jsem se zda to ohlásila na policii ale řekla že nechce a že si nesla ze zahrádky lopatku a tak ho s ní přetáhla až upadl a utekl. Nemohla by aspoň MP občas tento úsek projít? Jinak na svoz toho nepořádku po bezdomovcích by stačila snad jedna multikára a odvézt to na řádnou skládku. František Macků

  odpověď:

  Dobrý den. Spodní část pozemku naproti čerpací stanici se plánuje využít jako záchytné parkoviště. Bohužel se jedná o investici za cca 30 mil. Kč. Pozemky mezi sídlištěm a R/6 jsou ochranné pásmo komunikace I.tř. (100m od osy komunikace na každou stranu), kde lze stavět pouze se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou zatíženy množstvím inženýrských sítí (jak zemních tak vzdušných), nelze je zastavět bez milionových nákladů na jejich přeložky. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

  Dobrý den. Děkuji za poznatek. Pokusíme se zajistit úklid uvedeného prostoru a hlídky strážníků i Asistentů prevence kriminality na místo budeme posílat. Ještě jednou děkuji, s pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 11.3.2014

  Nové parkoviště u sídliště Michal

  dotaz:
  Dobrý den, za ulicí Slavíčkova u protihlukové stěny u dálnice, se vysekává křovisko. Ptám se je to jen kvůli kráse nebo přeci jenom se město rozhodlo zde postavit nové parkoviště? Děkuji Čiháková

  odpověď:

  Dobrý den. Vysekávání provádí sám ČEZ a.s., neboť dřeviny rostou v ochranném pásmu vzdušných vedení, které jsou v majetku zmiňované společnosti. Co se týká parkoviště. Město rozhodlo již dávno, že parkoviště je zde nutné. Nicméně se jedná se o investici ve výši cca 30 milionů Kč, které v současné době město ve svém rozpočtu nemá. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 23.2.2014

  Čistota ulic v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, je to zhruba měsíc, kdy jsem se na Vás obracel z důvodu znečištění silnic v městě Sokolově a okolí. Proběhly i nějaké články v médiích, příslib nápravy. Výsledek však nula. Projeďte si trasu od Svatavy, Kraslickou ulicí, do centra a dále na D. Rychnov. Po obou stranách silnice nánosy neskutečné špíny. Každý návštěvník města, který touto trasou projede, musí nabýt dojmu, že Sokolov je špinavé město. Napadlo mě, že tuto zimu město jistě ušetřilo nemalé prostředky na úklidu sněhu. Nestálo by za to část těchto prostředků investovat do úklidu silnic? Jejich znečištění je katastrofální. Marek Vajdík

  odpověď:

  Dobrý den pane Vajdíku. Na základě vašeho předchozího došlého podnětu jsme celou záležitost prověřovali se zainteresovanými účastníky tj. VHS Teplice, Eurovia CS, a.s., Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. a správcem komunikací - Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje. Došlo k písemným dohodám o provádění úklid nad rámec běžné údržby komunikací. Je samozřejmé, že nelze ze dne na den mít celý úsek uklizený s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám, kdy v noci namrzne a ve dne naprší nebo dojde ke spadu mlhy. Návštěvník města Sokolov musí nabýt dojmu, že ve městě a jeho okolí panuje čilý stavební ruch a je dobře, že bude mít město Sokolov vybudované a vzájemně propojené obchvaty Svatavy a Sokolova. To je i druhá stránka toho, že se nic nepostaví ze dne na den. Nás jako obyvatele i účastníky silničního provozu rovněž mrzí tato situace, kdy je nutná častější návštěva v myčce. Na druhou stranu se toto týkalo i dalších částí města v nedávné době s napojením na komunikaci R6 a připojených komunikacích. Bohužel nás tyto stavební akce v daném úseku budou čekat ještě minimálně v roce 2015, částečně 2016, kdy dojde k propojení celého Západního a Severního obchvatu. V současné době probíhají již práce na úpravě křižovatky Husitská - Chebská a plánované stavbě nové okružní křižovatky s objízdnou trasou přes Ranžír. Rovněž se buduje na ul. Dr. Kocourka - s výjezdem na Severní obchvat u OCL nová účelová komunikace pro SUAS. Každý zhotovitel má povinnost i ze zákona po sobě na komunikaci zajistit úklid nečistot. Ještě jednou opětovně zaurgujeme a na Krajské správě a údržbě silnic prověříme celou tuto situaci, aby příslušní inspektoři projížděli dané úseky a kontrolovali úklid nečistot. Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

  Dobrý den, město své sliby plní a SOTES Sokolov spol. s r.o. opravdu využívá mírnější zimy k úklidu a drobným opravám svých komunikací. Silniční trasa Svatava - Dolní Rychnov však není v majetku ani ve správě města Sokolova, ale Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Vaši připomínku jim předáme a požádáme je o nápravu. Vzhledem k tomu, že jde o cizí o organizaci, není bohužel nic jiného v našich možnostech. Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 21.2.2014

  Proč byli žáci přesunuti na jiné školy?

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych se Vás zeptat na pravý důvod toho, proč bylo 20 nových žáků, kteří se původně hlásili k zápisu do "Barevné školy" na Vítězné přesunuto na jiné školy? Je pravda, že vedení města uvažuje o uzavření této nejmladší a nejmodernější školy v Sokolově? Nebylo by lépe z hlediska dobrého hospodáře se raději rozloučit s nejstarším již nevyhovujícím autem (např. II. ZŠ Centrálka), ke kterému je asi největší citový vztah a nezbavovat se nejmladšího a moderního auta z autoparku (Barevná škola na Vitězné)?

  odpověď:

  Dobrý den. Není pravdou, že bylo 20 nových žáků, kteří se původně hlásili k zápisu do "Barevné školy" na Vítězné, přesunuto na jiné školy. Zde je vyjádření paní ředitelky Mgr. Hany Hrubé ze dne 19. 2. 2014: " všechny žádosti rodičů, kteří měli zájem zapsat své dítě do 1. třídy na ,,Běžeckou" jsme uspokojili. Nikoho jsme neodmítli. Pravdou však je, že ne všichni žáci, kteří přišli k zápisu k nám, u nás zůstanou. Rodiče již u zápisu oznamovali, že jejich dítě nastoupí na jinou sokolovskou školu". Skutečnost, že zákonný zástupce využije svého práva volby (§36 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb.) do jaké základní školy přihlásí dítě k povinné školní docházce ještě samozřejmě neznamená, že dítě musí být k základnímu vzdělávání v této zvolené škole vždy přijato. Ředitel každé základní školy je při rozhodování o přijetí dětí k základnímu vzdělávání limitován nejvyšším povoleným počtem žáků uvedeným v rejstříku škol a školských zařízení. Nejsou-li přijaty ve zvolené škole, spádová škola je povinna jim vždy zajistit místo. Rodiče při rozhodování o výběru školy berou v úvahu řadu faktorů, největší roli může hrát dostupnost školy, vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou (např. chodil tam sourozenec), pověst školy a/nebo doporučení jiných rodičů. Vedení města v současnosti neuvažuje o uzavření jakékoliv základní školy v Sokolově. V případě dalších dotazů se na mne obraťte. S pozdravem Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury

 • 19.2.2014

  Ad: Catering na plesu města

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za rychlou reakci na moji připomínku k plesu. Jsem rád, že můj podnět poslouží k vylepšení služeb cateringu pro příští ročník, který samozřejmě nemůžu vynechat. S pozdravem F. Lopata

  odpověď:

 • 18.2.2014

  Catering na plesu města

  dotaz:
  Vážený pane starosto,dovolte mi, abych reagoval na právě proběhlý 22 reprezentační ples města Sokolov. Ples jako takový měl tradičně velmi dobrou úroveň a pokračoval v tradici nastavené v posledních ročnících. Co mě a mé přátele zklamalo bylo zajištění cateringu. Myslím si, že v předchozích ročnících byla laťka nastavena skutečně velmi vysoko a sobotní ples považuji za krok zpět. Snaha mladé obsluhy nemohla nahradit profesionalitu a kvalitu cateringu předchozích plesů. Přimluvil bych se za návrat "starých pořádků" tak, aby zážitek z plesu byl opět stoprocentní. František Lopata

  Dobrý den pane starosto, děkuji za podařeny reprezentační ples města, co se zábavy týče. Měla jsem možnost se již po několikáté zúčastnit této akce, a proto si dovolím malé srovnání. Na letošním ročníku mě velmi překvapila až téměř amatérská úroveň zajištění pohoštění, která plesu dozajista ubrala na atraktivnosti.Nevím, kdo zajišťoval pohoštění, ale pravděpodobně byla vysoutěžena (pokud vůbec byla soutěžena) nízká cena s nízkou kvalitou. O servírování nápojů a jejich nabídce se raději rozepisovat vůbec nebudu. Přeji Vám v dalších ročnících lepší ruku při výběru dodavatelů. S pozdravem Marie H.

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi v úvodu, abych Vám poděkoval za Vaše připomínky k námi pořádanému plesu města Sokolova. Díky Vám za připomínky kladné, ale samozřejmě i ty negativní. Díky nim totiž můžeme pracovat na tom, aby MDK nabízel kvalitní služby. Máte pravdu, laťka plesu je vysoko a to se přirozeně týká také cateringu, který jsem v předchozích ročnících osobně vyjednal se společností SOKOREST a který letos poprvé zajišťovala "domovská" restaurace MDK Sokolov. Mohu se Vám přiznat, že celkem třikrát jsem jednal s provozovatelem restaurace p. Heřmanem o tom, zdali je schopen catering této prestižní akce zajistit. Doslova před pár minutami skončila porada vedení MDK Sokolov, která se samozřejmě týkala i sobotního plesu. Hlavní závěr, který jsem po vyslechnutí názorů svých kolegů, kteří se plesu zúčastnili a kteří tlumočili názory svého okruhu návštěvníků, je ten, že Scéna restaurant svoji úlohu splnil. Nicméně jsme se shodli také na tom, a v tom Vám dávám za pravdu, že na úroveň Sokorestu se při vší snaze, zatím restaurace nedostala a že do budoucna nás čeká odstranění několika více či méně významných "ale". Rozhodnutí o výměně společnosti zajišťující catering nebylo jednoduché, ale učinil jsem je s vědomím, že Scéna restaurant nabízí nejkvalitnější služby po dobu, kdy mám čest být ředitelem MDK Sokolov. Také jsem přesvědčený o tom, že coby správný hospodář musím učinit vše proto, abych provoz restaurace v MDK zajistil. V neposlední řadě také proto, že roční nájem tvoří nemalou položku v příjmové části našeho rozpočtu. Považoval bych za nepříliš férové jednání, kdybych po nájemci požadoval pravidelné měsíční nájemné a na druhé straně bych na rozpočtově náročnější akci bral společnost tzv. z venku. Chci Vás ubezpečit, že všechny naše "ale" a Váš názor nevyjímaje, budu pečlivě s provozovatelem restaurace projednávat a pro naše další akce budu požadovat nápravu. Ještě jednou díky za Vaše podněty a snad se mohu těšit na shledání s Vámi, tentokráte na 23. reprezentačním plese města Sokolova. Bc. Jan Picka, ředitel MDK Sokolov

 • 13.2.2014

  Původní smysl městské policie

  dotaz:
  Vážený pane starosto, nezbývá mi než souhlasit s názorem pana Machače. Myslím, že původní záměr ke zřízení městské policie byl jiný, než nahrazovat a suplovat z prostředků města Sokolova státní policii. Možná se zdá chvályhodné, jak velký záběr činností si na sebe naše městská policie bere, ale pro úklid veřejného pořádku již město zřídilo jinou instituci. Není mi známa jiná městská policie, která by měla psí útulek, nebo by bylo její náplní zaměstnávat osoby, které by jinak pobíraly sociální dávky, či zajišťovat bydlení pro bezdomovce. Pravdu má velitel městské policie v tom, že městská policie může měřit rychlost, ale zákon neukládá povinnost měřit. Z vyjádření jsem nabyl dojmu, že stále nedosahujeme doporučení MVČR, které zajisté zná situaci našeho města a budeme tedy počty strážníků ještě navyšovat? Nejsem proti práci městské policie, jen si myslím, že by neměla suplovat práci té státní a v zeštíhlenější a méně nákladnější podobě by se mohla vrátit k tomu, k čemu byla zřízena.

  odpověď:

  Dobrý den. Předem bych rád upozornil na fakt, že městská policie samozřejmě primárně vykonává činnosti, které jí ukládá zákon. Otázkou zůstává, zda by měla městská policie zajišťovat ostatní činnosti, které jí možná nepřísluší. Je však nutné, podívat se na problematiku bezpečnosti ve městě trochu ze širšího pohledu. Dále je nutné konstatovat, že městská policie je financována z rozpočtu města a pokud by činnosti o kterých píšete vykonával někdo jiný, šlo by o stejné finanční prostředky, které by se rozpočtovali pouze jiné instituci. Osobně se domnívám, že již nastal čas, aby policie byla opravdu službou občanům a reagovala na poptávky ze strany svých zákazníků. Stejně jako je to v jiných vyspělých státech, je nutné rozšířit záběr policie pouze mnohdy z represivních činností do aktivit, které budou směřovat k prevenci, tedy předcházení protiprávních jednání ve všech podobách na území města. Domnívám se, že to je hlavní prioritou policie i dalších orgánů města, aby se lidé ve městě cítili bezpečně a nemuseli zažívat zločin ve všech jeho podobách na vlastní kůži. Pokud píšete o dělnících pro úklid města, městská policie zaměstnává tyto osoby z několika důvodů. Vzhledem k tomu, že převážná část dělníků jsou Romové, domníváme se, že jejich práce pro město může částečně snížit celospolečenské napětí v našem městě. Vím, že jejich pracovní nasazení nemusí být na 100%, ale podstatné je, že místo pobírání dávek, ráno vstanou a jdou do práce. Navíc je jejich činnost spojena s možností, že si jejich služby může objednat každý občan ve městě prostřednictvím "objednávky úklidu veřejných prostranství". Tím, že pracují u MP, máme možnost jejich prostřednictvím a prostřednictvím Asistentů prevence kriminality částečně ovlivňovat romskou komunitu. Myslím, že se nám to částečně daří. Noclehárnu pro osoby bez domova provozuje MP na základě opakovaných stížností občanů, že zejména v zimních měsících se tyto osoby zdržovaly v bytových domech, kde poškozovaly a znečišťovaly společné prostory. Postavit vojenský stan nám přišlo jako nejlevnější řešení, díky kterému můžeme bezdomovce soustředit na jednom místě, kde jsou pod lékařskou a naší kontrolou. Uvažujeme, že tuto službu předáme v letošním roce organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. Záchytné zařízení pro zvířata provozuje MP, neboť veškeré odchyty toulavých a opuštěných zvířat provádějí strážníci MP. Je vhodnější, aby odchyt zvířat a jejich následná péče byla v určité symbióze. Záchytné zařízení koncipujeme nejen jako "ustájení" opuštěných a toulavých zvířat, ale zejména jako výchovné a vzdělávací centrum v této oblasti. V minulém roce navštívilo naše zařízení přes 400 dětí, kterým se snažíme vysvětlit, že zvíře není dočasná hračka. Pořádáme semináře pro chovatele psů se zaměřením na výchovu a požadovanou poslušnost. Určitě nejsme jediná MP, která útulek provozuje. K Vašemu dotazu, zda se uvažuje o navýšení počtu strážníků na požadovaných 25 uvádím, že toto je rozhodnutí Zastupitelstva města, ale pokud vím, tak se zatím s žádným razantním navýšením nepočítá. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP

 • 13.2.2014

  Článek na Romea.cz

  dotaz:
  Vážení pane starosto, velice mě zaraží članek na Romea.cz že stražnice městke policie dohliží na dochazku romskych dětí atd domnivám jse že to je velmi nedustojné to vypadá že je vyvynuta represe na romske děti a romy tim pan ředitel školy by měl odstoupit a nest zodpovednost je to porušení lidskych prav vím že tento případ bude posuzován v Bruselu pane starosto velice doufam že to napravíte kazdý člověk musí sám vědet že jeho díte musi chodit do školy a ne že deti bude vyučovat policie to je alarmujicí pro celou romskou komunitu.spozdravem František Fridrich

  odpověď:

  Dobrý den, nevím, co je uvedeno v článku na Romea cz., ale rád bych uvedl na pravou míru případné nedorozumění. Městská policie Sokolov zaměstnává 6 pracovníků v pozici Asistent prevence kriminality. Tito pracovníci nejsou strážníci a vzhledem k tomu, že jsou všichni Romové, jejich posláním je dohlížet na veřejný pořádek v místech, kde Romové žijí. Dalším jejich úkolem je zlepšovat soužití mezi romskou menšinou a majoritou. Záleží nám na tom, aby se i romské děti řádně vzdělávaly a nemusely tak v budoucnu končit na Úřadech práce a žít pouze ze sociálních dávek od státu. Asistenti prevence kriminality chodí do rodin romských žáků, kteří mají dlouhodobé absence ve vyučování a snaží se zjisti důvody jejich absencí a přimět rodiče, aby své děti do školy řádně posílali. Pokud jde o neromské děti, prověrku provádí strážníci MP. Tento systém se nám zatím osvědčuje a budeme v něm pokračovat. Jen během posledních 14 dní se nám tímto způsobem podařilo vyřešit zameškanou školní docházku u 5 dětí. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 11.2.2014

  Proč strážníci skoro nechodí

  dotaz:
  Dobry den,chtela jsem se zeptat,proc straznici MP skoro nechodi na sidliste Vitezna.Mam dve male deti a nemuzu je vubec pustit na travu,protoze je to tady samej psi exkrement.Ja sama mam take psa a uklizim si po nem,ale obcas mam chut se na to vykaslat,kdyz vidim,ze 90% lidi to neuklidi.Je pravda,ze +- jednou za tyden tu auto MP projede,ale kolik lidi veci psa podel silnice.Kdyby lidi vedeli,ze to nekdo kontroluje,treba by to zacali sbirat.Bublikova

  odpověď:

  Dobrý den, pokud máme k dispozici všechny strážníky, posíláme dva na sídliště Michal, další dva mají spodní část města a dva jezdí ve vozidle po celém městě. Stížnosti na psí exkrementy máme z celého města. Snažíme se tyto případy řešit pokutami, ale obávám se, že nejsme schopni pokrýt celý Sokolov. Jen pro zajímavost, v roce 2013 jsme řešili blokově 83 případů znečištění veřejného prostranství psími exkrementy a 308 případů volného pohybu psů. Čísla nejsou velká, ale snažíme se na uvedený nešvar zaměřit. Strážníky vysíláme i v černých uniformách, aby nebyli tolik vidět. Váš podnět budeme v rámci možností řešit. Zejména v odpoledních hodinách se pokusíme zvýšit kontroly hlídek. Děkuji Vám za oznámení, s pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov. Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 7.2.2014

  Pás u chodníku v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych požádat touto cestou o změnu dopravního značení v ulici Slavíčkova 1686-1693. Město za jistě nemalé peníze změnilo trávníky před domy na zpevněnou plochu. Domnívali jsme se, že je to z důvodu usnadnění parkování. Nepochopili jsme, že ten cca70m pás má sloužit k vyhýbání. V době kdy Městská Policie věnovala čas něčemu užitečnějšímu než byla kontrola správného parkování v této ulici bylo o poznání snazší zde zaparkovat. Pravděpodobně jsou ojedinělí řidiči, kterým působilo za takového stavu vyhýbání potíže. Bylo by možné zrušit značku zákaz zastavení na konci ulice a ponechat možnost podélného parkování na straně u chodníku? Městská Policie by pak mohla třeba věnovat pozornost majitelům, kteří neuklízí fekálie po svých mazlíčcích ve stejné ulici, děkuji za pochopení Navrátilová

  odpověď:

  Vážená paní Navrátilová, děkujeme Vám za zaslaný podnět, situací jsme se již zabývali a hledali jsme možná řešení. Komunikace v ulici Slavíčkova u bytových domů č.p. 1686 - 1693 je obousměrná, šíře vozovky se pohybuje kolem 8,5 m a je slepě ukončena. V důsledku kolmých parkovacích stání je šíře vozovky sloužící pro obousměrný provoz zúžena na 4 m, což je v případě dvou protijedoucích vozidel nedostatečné, z tohoto důvodu byla často rozjížděna zelená plocha podél komunikace. Zatravňovací tvárnice zde byly umístěny proto, aby zeleň rozjížděna nebyla, mají sloužit jako zpevněná krajnice, v žádném případě ne pro parkování vozidel, ale k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Vzhledem k nevyhovující šířce komunikace, bohužel, není možné označit tato místa jako parkoviště, a to ani na nezbytně nutnou dobu, nelze tedy odstranit dopravní značku zákaz zastavení ani ji vyměnit například za zákaz stání. Značka zákaz zastavení je platná pro celý úsek. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 7.2.2014

  Ad: Radary na měření rychlosti

  dotaz:
  Dobrý den. Díky za odpověď. Je přesně taková, jak jsem samozřejmě očekával. Mne ani tak nezajímají počty, jestli jsou tzv. naplněna tabulková místa. Mně spíše zaráží úplně něco jiného a to že v naší republice je podle oficiálních statistik nejvyšší počet příslušníků policie, bez ohledu na to jestli se jedná o státní, městskou a případně jinou v porovnání celé Evropy. To číslo, které jste mi nakonec napsala je ještě hrozivější než jsem si myslel. Jestli dobře počítám tak se jedná o nejméně 40 lidí. Vezmu li jejich průměrné platy tak se jedná o cca 20 000 000,- Kč ročně z peněz daňových poplatníků a to naprosto nepočítám náklady na ostatní tj. služebny, stejnokroje, auta, atd. Můj odhad tedy činí cca 40 000 000,- Kč a to mi vadí, protože potom tyto peníze chybí na daleko potřebnějších místech, včetně zajištění opravdu slušného bydlení pro bezdomovce a ne nějaký ubohý stan na "Bohemce". Spíše máme však ve městě pocit, že poslední dobou se činnost těchto pracovníků zmenšila jen na neustále dokolečka objíždění parkovišť za účelem pokuty. Loni v létě jsem byl u polikliniky a čekal jsem, protože mi vypovědělo auto. Pracovníci městské policie tam byli nejméně 1x za hodinu !!! To Vám připadá jinak než na sledování, kdo zapomněl zaplatit ? Nebo byl zrovna na ošetření a nemohl utíkat zpět doplatit do automatu !!! Můžete mi laskavě vysvětlit, jak to má pacient udělat (uvědomme si, že je nemocen), aby včas doběhl? S tím souvisí i cena za parkování, většinou jsou lidé starší (senioři), kde mají vzít z ubohých důchodů na neustále vybírané poplatky za parkování, proč zrovna u polikliniky musí být další hodině po 20,- Kč. ??? Když už jsem toto nakousnul. Rád popíši co se mi stalo v Německu, konkrétně v Bayereuthu (snad jsem to napsal přesně). Stál jsem na parkovišti a promeškal jsem dobu parkování. Když jsem přišel, nebyla tam, jako v Sokolově tzv. botička, ale byla tam strojově vytištěná složenka, kde nebyla vypsána žádná pokuta, ale jen a pouze dopočítáno parkovné do konce placené parkovací doby !!! Pro zajímavost se jednalo o 4,75 Eura a poplatek potom na poště, kde jsem platil byl 6 Euro. (To si tam klidně můžete zajet ověřit). V tom vidím ten obrovský rozdíl ve využití policie. U nás bohužel ze strany státních orgánů obecně se ihned přistupuje k represi !!! . Nevím, kde vy jezdíte po městě, ale hustota provozu je nyní taková, že během dne je problém jet i tou povolenou rychlostí a to jezdím po celém městě. No a to Vaše měření je zase jen opět umělé vytváření dojmu o zvyšování bezpečnosti. Jako řidič (je mi 62 roků), který jezdí celý život jsem už opravdu na prášky, protože prakticky nevím co mám sledovat dříve. Vozidla před sebou i za sebou, dopravní značky (těch je po Sokolově snad milion), lidičky na chodníku, okamžitý stav tachometru a obecně celkovou situaci v okamžitém silničním provozu. Tímto způsobem mně v tomto přehuštěném provozu již nyní nutíte k tomu, abych hlavně neustále sledoval stav tachometru a nevěnoval se vlastnímu provozu, protože mně ohrožuje pokutový systém a ztráta bodů. Pokuste se na to podívat i tímto pohledem . Těch problémů je samozřejmě mnoho a musím se přiznat, že závidím občanům klid vedle v Německu. Tam se žije s úsměvem, klidně a tady !!! Jen neustále stresování a právě bohužel ze strany státních orgánů, protože musím neustále sledovat jestli jsem náhodou něco neporušil a to mi vadí. S pozdravem F. Machač

  odpověď:

  Dobrý den, domnívám se, že ať Vám napíšu jakoukoliv odpověď na Vaší reakci, bude z Vašeho pohledu nedostačující. V předešlém příspěvku jsem Vám psal, že MP v Sokolově má pouze 18 strážníků a zbytek jsou ostatní zaměstnanci, kteří nemají osvědčení strážníka. Sokolov by měl mít teoreticky 25 strážníků, ale snažíme se nahradit absenci právě lidmi, kterým můžeme dát práci a navíc ještě náklady na jejich činnosti máme většinou hrazeny z dotací. Městská policie nemá ani z daleka celkový roční rozpočet 20.000.000,-Kč. Náklady na platy strážníků, asistentky velitele a operátorů kamerového systému činily v roce 2013 6.750.000,-Kč včetně odvodů. Zbytek nákladů je hrazen z dotací z Úřadu práce a MVČR. Přeji Vám méně negativních zážitků se strážníky a policisty. Pokud budete mít zájem, můžete se u nás zastavit osobně, rád Vám ukáži, co všechno Městská policie v Sokolově zajišťuje. Možná budete překvapený. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 7.2.2014

  Ad: Psí hřiště i na Bohemii

  dotaz:
  Dobrý den! Super! Ještě bych se zeptala, pokud je tedy záměrem města vybudovat podobné hřiště na onom místě, zda to bude letos nebo ? Děkuji. S pozdravem Lucie Prokopová

  odpověď:

  Dobrý den, ne, až po 5-leté udržitelnosti projektu. V místě za garážemi byly prováděny také práce hrazené z dotace. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 5.2.2014

  Záměr přestěhovat knihovnu na Staré náměstí

  dotaz:
  Pane starosto,nechápu proč město plánuje zbudovat městskou knihovnu v bývalé Plzeňce.Proč do tohoto starého domu cpát nemalé peníze na rekonstrukci.Navíc bohužel Staré náměstí už není co bývalo,knihovnou ho neoživíte.Proč se nevyužije k tomuto účelu právě budova bývalé základní školy. Zde může být zbudována pěkná prosvětlená knihovna,můžou zde být soustředěny zájmové kroužky jak pro mládež tak pro seniory.Možná by tu mohla najít své místo i hudební škola.Své místo by tu mohla mít také městská policie,bylo by určitě výhodné mít strážníky na sídlišti.A navíc je tu dobrá možnost zbudovat bezbarierový přístup do budovy pro invalidní občany.Zkrátka podle mého názoru je škoda se tohoto objektu za každou cenu zbavovat. S pozdravem Jarský

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme za Váš názor. Prodejem budovy bývalé základní školy se zastupitelstvo zabývalo na veřejném zasedání dne 30. 1. 2014. To neodsouhlasilo navržený prodej. Využití budovy na knihovnu není bohužel technicky možné. Dalším osudem budovy se bude zastupitelstvo zabývat na svých dalších jednáních. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 5.2.2014

  Úroveň bydlení v oblasti Sokolovské a Křižíkovy

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto mám dotaz nebo spíše postřeh z ulic Křižíkova a Sokolovská.Bydlím zde již řadu let a tak mohu posoudit úpadek úrovně bydlení v této oblasti.Ano je zde v blízkosti obchodní centrum a opravená parkovací plocha za domem proti bývalé škole ale jsou zde další okolnosti které toto zastiňují,například postupná změna struktury obyvatel a jejich chování,proti kterému není prakticky obrana a na základě toho odsud lidé odcházejí a i díky tomu vznikla petice proti prodeji bývalé školy. Vzhled bývalého dopravního hřiště, neustálý nepořádek, především v teplých dnech, je pěkné že jsou zde nové lavičky ale ani jediný odpadkový koš.Čím dál více nabývám a nejen já dojmu že tato část města je městem zapomenuta. Chtěla bych se ještě zeptat kdo zodpovídal za obnovu povrchu po proběhlých opravách parovodu (nebo čeho se to týkalo) po celém městě.U kontejnerů na tříděný odpad za domem Sokolovská 1533 je místo zeminy navezený jíl, zbytek je rozježděný. Takto "zrenovovaná" zelená plocha by asi v centru neprošla, navíc od doby kdy opravy proběhly je zde v určitých dnech velmi silně cítit kanalizace a to i v prostorech domů. Jirásková

  odpověď:

  Dobrý den paní Jirásková. Děkujeme za Vaši připomínku, současný stav necháme prověřit s učiněním případné nápravy. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 5.2.2014

  Chodník u školy ve Švabinského, parkoviště u Penny

  dotaz:
  Dovolila bych si požádat o opravu chodníčku /je mu 43 let /,okolo výměníku pod křižovatkou u 6.ZŠ.ze Švabinského ulice ke schodům na autobus. zastávku Michal /u servisu/Je to na zlomení nohy. Domnívám se ,že je hodně využíván lidmi z ul. Kosmonautů i Jelínkovi. Nenašli by se nějaké peníze? Opravdu by to potřeboval ,a udělalo by to radost všem, kteří tu chodí denně.Dále přikládám fotografii možné úpravy parkoviště za obchodem Penny.Proč? Tak tedy protože:1. chodníček končí v „lese – v borovicích „ je neprůchodný 2. při zrušení chodníčku a trávníku vedle/směrem k parkovišti/ by vniklo asi 10 nových parkovacích míst 3. pravidelně by zde na trávníku neparkovala nejméně 3 auta /kde je policie, kudy chodí? 4. narovnal by se přejezd z parkoviště na parkoviště /nejezdilo by se přes trávu ,a auta si neničila podběhy /jak je vidět na fotografii5. Dívám se denně z okna ,a připadá mi to nelogické a nesmyslné .Možná, že dříve nebylo, ale teď po 25 letech je! Bylo by dobré, podívat se na tuto situaci ze 3 patra tak jako já, jistě by Vám tato úprava přišla účelná a logická. M.MerglováPS: Děkuji za úklid schodů ze Švabinského ul. Ke 13.MŠ. Už to bylo třeba!

  odpověď:

  Vážená paní Merglová. Děkujeme za zaslané podněty. Váš zájem o situaci v našem městě nás velmi těší. Provedení opravy části chodníčku máme v plánu pro letošní rok v rámci provádění drobných oprav ve městě, na který je každý rok vyčleněn pouze omezený objem finančních prostředků. Jednotlivé opravy jsou prováděny podle jejich finanční náročnosti, povětrnostních podmínek a jejich pořadí je stanoveno dle důležitosti a potřebnosti.Vzhledem k existenci inženýrských sítí v daném prostoru a velké finanční náročnosti spojené s jejich přeložením (řádově v milionech Kč) nebylo dosud nové parkoviště realizováno, i když máme projektovou dokumentaci zhotovenu.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 5.2.2014

  Psí hřiště v Areálu zdraví

  dotaz:
  Pane starosto. Žádám o podání všestranné informace o dnes,27.1.14 vybudovaném cvičišti na jižní straně areálu zdraví pod Starou Ovčárnou, které má podobu psího trenažeru. Děkuji. Josef Horník

  odpověď:

  Vážený pane Horníku. Město Sokolov se snaží svým občanům vyjít co nejvíce vstříc a vyhovět jejich přáním a zájmům. Po uspokojení poptávky po dětských hřištích město vybudovalo i 2 hřiště pro seniory a nyní se zaměřilo i na potřeby "pejskařů". Dne 27.01.2014 jsme převzali od dodavatelské firmy nově vybudované hřiště agility pro cvičení pejsků. Žádáme Vás ale o malé strpení, hřiště bude schopné provozu tak za 4-5 dní. Pak bude možné nové hřiště pro pejsky neomezeně a bezplatně využívat. S pozdravem Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 5.2.2014

  Psí hřiště i na Bohemii

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat - bylo tu zmíněno, že kvůli udržitelnosti dotačního projektu "Revitalizace areálu Bohemia" se nemohlo plánovat vybudování psího hřiště na tomto místě a vybudovalo se na areálu zdraví - kdy, jestli někdy, bude možnost zasáhnout do areálu Bohemia právě psím hřištěm? Nebo kde jinde u nás "dole" ve městě by bylo možné toto hřiště vybudovat? Děkuji. Prokopová

  odpověď:

  Dobrý den, "Revitalizace areálu Bohemia II. etapa " byla dokončena v loňském roce a udržitelnost projektu činí 5 let. Po tuto dobu nelze do prostoru zasaženého stavbou budovat novou, jinou stavbu. Záměrem města je vybudovat podobné hřiště v areálu Bohemia za řadovými garážemi. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 5.2.2014

  Budova bývalé školy v Sokolovské

  dotaz:
  Dobrý den, z tisku (http://sokolovsky.denik.cz/z-regionu/sokolov-vaha-s-prodejem-skoly-boji-se-nove-ubytovny-20131111.html) i jiných zdrojů jsem se dozvěděl, že místo 4. ZŠ v Sokolovské 1507 mají vzniknout tzv. "startovací byty". Jako obyvatel Sokolovské ulice s tímto záměrem nesouhlasím. Na prosincové schůzce nájemníků bytových jednotek v Sokolovské ulici jsem byl svými sousedy podpořen a jsem ochoten proti této výstavbě sepsat petici. Je jasné, že časem se ze startovacích bytů stane ubytovna pro nepřizpůsobivé obyvatele, kterou bude město Sokolov muset z našich daní dotovat a dojde ke zhoršení poklidného bydlení v okolních bytech, které už jsou většinou v soukromém vlastnictví a k jejich poklesu cen. Jaká je v současnosti situace v této věci? Děkuji za odpověď Karel Suchý

  odpověď:

  Vážený pane Suchý. Dne 30. 1. 2014 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města Sokolov, na kterém nebyl odsouhlasen prodej zmiňované budovy. O využité celé budovy bude zastupitelstvo dále jednat.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 4.2.2014

  Radary na měření rychlosti aut v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den. Prohlížel jsem si anketu týkající se umístění radarů.Mám základní připomínky. Týká samotné ankety !!! Anketa pouze předpokládá, že všichni souhlasí např. s radary. My co s tím nesouhlasíme se nemáme vůbec možno vyjádřit. Je to pouze tendenčně zaměřená anketa, jak všichni souhlasí s měřením rychlosti.Sám za sebe jsem naprosto proti jakémukoliv měření rychlotí, případně přidávání špiclovacích kamer po městě, atd. Vše se děje jen v tzv. zvýšení bezpečnosti, já na to koukám jinak. Jen se vytváří uměle další zaměstnanost ve státní zprávě. Nevím kolik je nyní ve městě např. pracovníků městské policie (tipuji cca 25 lidí). Žádný soukromík by si takové náklady nemohl dovolit. To už nemluvím o partě, která nosí ty oranžové vesty a tzv. uklízí Sokolov. Pokuste se někdy nenápadně podívat jak opravdu jen tak chodí po městě, ale práce skoro žádná.Opět naprosto vyhozené peníze a nic víc.Takových bodů by se našlo ještě mnoho, jako např. zúžování průjezdnosti cest (kudy pojede sanita a nebo hasiči, když se pruhy zužují při obrovském nárůstu aut, atd.), bezpečnost ohrožující kruhové objezdy.To jen tak namátkou. Psal jsem, ale hlavně k uvedené anketě, kde nemáme možnost se vyjádřit my, co s tím nesouhlasíme. F. Machač

  odpověď:

  Dobrý den, dovolím si odpovědět na Vaše otázky a připomínky. Problematika radarů se již řešila mnohokrát. Bylo možné v této oblasti nastavit dvě varianty. První byla koupit přenosný laserový radar a mohl jsem každý den posílat strážníky, aby na občany "číhali" někde za křovím a měřili rychlost projíždějících vozidel. Druhá varianta pro mne byla smysluplnější a transparentnější, tedy umístit po městě stacionární radary a měřit rychlost na místech, která jsou opravdu nebezpečná z pohledu provozu na pozemních komunikacích. Náš úmysl je umístit radary na místa, jako jsou komunikace před školami, hlavní průjezdné komunikace městem a frekventované křižovatky. Místa budou dopředu známa a označena. Zařízení budou mít spíše preventivní charakter neboť předpokládám, že většina řidičů bude v uvedeném místě dodržovat předepsanou rychlost. Anketa na stránkách města dává občanům možnost určit, která místa jsou pro ně v této oblasti prioritou. Podstatou ankety není rozhodnout, zda v Sokolově radary budou či nikoliv. Městská policie má ze zákona dáno, že může v obci kontrolovat a sankcionovat řidiče, kteří nedodržují předepsanou rychlost. Je to stejné, jako kdybychom se občanů ptali, v jaké ulici budeme řešit nesprávné parkování a v jaké ne. Rozumím tomu, že se někomu nemusí líbit, že v Sokolově budou umístěné radary, ale všichni občané města budou vědět, kde radar je a ještě ho upozorní informativní cedule, že projíždí měřeným úsekem. Stačí tedy opravdu málo, kolem školy a dalších místech, kde je zvýšené nebezpečí srážky s chodcem, jet předepsanou rychlostí. Městský dohledový kamerový systém slouží k monitoringu veřejných prostranství ve městě. Smyslem je odhalovat nezákonná jednání a zpětné dohledání pachatelů trestných činů a přestupků. V tomto ohledu nám a Policii ČR kamerový systém již mnohokrát pomohl a kdy byl dopaden například pachatel pokusu znásilnění. Městská policie Sokolov v současné době zaměstnává 18 strážníků, 4 operátory Kamerového systému, 2 pracovníky Záchytného zařízení pro zvířata, 13 dělníků pro úklid města (plně hrazeno dotací z Úřadu práce) a 6 Asistentů prevence kriminality (hrazeno z projektu MVČR a EU). Podle doporučení MVČR by měl být na 1000 obyvatel 1 strážník. V Sokolově tuto kvótu nenaplňujeme. Pokud se domníváte, že činnost městské policie nemá smysl, mohu pouze konstatovat, že mne to velice mrzí, neboť již několik let se snažím, aby naše činnost smysl měla a vynaložené peníze na náš provoz jsme si zasloužili. Právě proto se snažíme mimo standardní práce strážníků věnovat i prevenci kriminality, snažíme se zaměstnat osoby, které by jinak bez práce pobíraly dávky, provozujeme Záchytné zařízení pro zvířata, Noclehárnu pro osoby bez domova atd. Dovolím si upozornit, že v tomto ohledu patříme mezi výjimky v rámci celé ČR. Možná Vás mé vyjádření neuspokojilo, ale věřím, že se nám v budoucnu podaří přesvědčit i současné odpůrce městské policie, že naše práce má pro město smysl. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 4.2.2014

  Návaznost spojů MHD

  dotaz:
  Dobrý den, nechápu proč a kdo vymýšlel jízdní řád mhd, vždy o víkendu když se chci dostat z březový na michal tak jedu linkou č.1 a když dojedu do sokolova tak pár minut před tím než jsem přijel tak linka č.3 odjela a já musím vždy čekat 40 minut na další autobus, myslím si že nejsem jediný kdo s tímhle nesmyslem má problém. Patrik Turcel

  odpověď:

  Dobrý den, provoz městské dopravy ve dnech pracovního volna a klidu je samozřejmě odlišný od rozsahu spojů vedených v pracovní dny. Spoje linky číslo 3 hlavně zabezpečují návozy a odvozy na vlakové přípoje. U linky číslo 1 je zvolen u většiny spojů hodinový takt vždy s pravidelným odjezdem v 0.10 z Březové. V jednom případě z patnácti je čekací doba na přestup z linky 1 na linku 3 36 minut. Jedná se o poslední spoj z Březové s odjezdem ve 21.10 hod. Pro zajištění lepší návaznosti navrhujeme uspíšení uvedeného spoje o 5 minut, čímž by byl zajištěn kratší přestup na autobus směr Michal s odjezdem ve 21.20 hod z Terminálu. Datum změny JŘ záleží na dohodě.S pozdravem Zdeněk Sokol, vedoucí dopravního útvaru Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 28.1.2014

  Cvičiště v areálu zdraví

  dotaz:
  Pane starosto. Žádám o podání všestranné informace o dnes,27.1.14 vybudovaném cvičišti na jižní straně areálu zdraví pod Starou Ovčárnou, které má podobu psího trenažeru. Děkuji. Horník

  odpověď:

  Vážený pane Horníku. Město Sokolov se snaží svým občanům vyjít co nejvíce vstříc a vyhovět jejich přáním a zájmům. Po uspokojení poptávky po dětských hřištích město vybudovalo i 2 hřiště pro seniory a nyní se zaměřilo i na potřeby "pejskařů". Dne 27.01.2014 jsme převzali od dodavatelské firmy nově vybudované hřiště agility pro cvičení pejsků. Žádáme Vás ale o malé strpení, hřiště bude schopné provozu tak za 4-5 dní. Pak bude možné nové hřiště pro pejsky neomezeně a bezplatně využívat. S pozdravem Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 28.1.2014

  Čistota autobusů MHD

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by se nedalo něco dělat proto, abychom nejezdili v tak špinavých autobusech. Myslím si, že máme jako cestující právo, za dané jízdné jezdit v čistotě. Tento stav netrvá pár dní, ale min. již měsíc. Děkuji za vyřízení. S pozdravem Dostálová, Sokolov.

  odpověď:

  Dobrý den,byla provedena kontrola na čistotu autobusů MHD Sokolov. Dle stížnosti pí. Dostálové, není zcela patrno, zda více vadí stěžovatelce stav interiéru vozidel nebo exteriér vozidel. Pověřený pracovník divize Sokolov provedl důslednou kontrolu a nebylo odhaleno větších nedostatků v čistotě interiéru vozidel. Venkovní čistota vozidel se odvíjí dle počasí a vozidla MHD zajíždí na pokyn provozního mistra nebo vedoucího do myčky v areálu společnosti Sokotrans. Naše společnost vynakládá na tuto činnost nemalé finanční prostředky. Přesto bereme stížnost pí. Dostálové na vědomí a budeme vozidla za účelem čistoty sledovat. Děkuji za pochopení.S pozdravem Gerhard Závorka, vedoucí divize Sokolov, Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 18.1.2014

  Nánosy v korytě řeky Ohře

  dotaz:
  Dobrý den. Dovolte, abych se dotázal, zda město nemá v úmyslu oslovit Povodí Ohře s.p. a požádat o vyčištění nánosů v části řeky Ohře, protékající městem. Úsek za OD Výběr je zanesený bahnem (kdysi zde byla velká hloubka, povolen rybolov na loďkách). V úseku mezi mosty se pravidelně těžil štěrk, nyní jsou za soutokem se Svatavkou jazyky naplavenin, za mostem pro pěší ve vodě padlé stromy, na březích odpady, atd. Není to zrovna pěkný pohled. Děkuji. Kodýdek

  odpověď:

  Dobrý den, město správce toku - Povodí Ohře s.p. - již oslovilo. Bylo sděleno, že k přirozenému korytu žádné zvláštní povinnosti nejsou (např. udržovat průtočnost koryta) a jsou tudíž minimalizovány. Vzhledem ke konfiguraci koryta by bylo případné odtěžení sedimentů pouze dočasným řešením, které z hlediska povodní nemá efekt a z hlediska ochrany životního prostředí by znamenalo likvidaci již stabilního biotopu. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 16.1.2014

  Psi bojových plemen v ulicích Sokolova

  dotaz:
  Dobrý den, již víc než rok pobíhají každý den na prostranství před domem č.p. 1850 v ulici Závodu míru psi bojových plemen bez vodítka. Jsou to psi nájemníků domu č.p. 1850 (majitel Petr Husák z Krásna) a psi návštěv nájemníků domu č.p. 1850 z Jelínkovy ulice. Protože jsem zde za poslední rok ani jednou neviděl hlídku Městské policie, mám dva dotazy:1, Kolikrát za poslední rok kontrolovala MP psy v ulicích Závodu míru a Jelínkova?2, Kolik pokut MP za poslední rok udělila v uvedených ulicích za nepřihlášené psy bojových plemen a za jejich volný pohyb bez vodítka?V sousedním Bavorsku je držení psů bojových plemen již několik zakázáno, pokud někdo žádá o vyjímku (povolují se opravdu výjimečně) musí podat žádost na Městský úřad, dosáhnout věk 18 let, doložit kvalfikaci cvičitele a nechat vypracovat odborný posudek, že pes není agresivní.U nás v Sokolově, konkrétně na zmiňovaném prostranství pobíhají denně psi bojových plemen volně bez vodítka, někdy pod "dozorem" dětí předškolního věku. Podle mého názoru je za současného stavu otázka času, kdy dojde v naší ulici k prvnímu napadení člověka (v horším případě dítěte) psem bojových plemen. Pavel Beer, Závodu míru Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, hlídky MP i Asistenti prevence kriminality jsou v oblasti sídliště Michal každý den. Jsou zde jak autohlídky, tak pěší hlídky. V roce 2014 řešila městská policie 308 přestupků za nepovolený volný pohyb psů na území města a uložila blokové pokuty ve výši 26.200,-Kč. Za znečištění veřejného prostranství psími exkrementy řešila městská policie 83 chovatelů, kterým udělila blokové pokuty ve výši 6.800,-Kč. Děkuji Vám za Váš poznatek, který jsem předal odpovědnému okrskovému strážníkovi, aby celou věc prošetřil a vyřešil. Rád bych Vás touto cestou požádal o okamžité nahlášení volného pohybu psů na uvedené adrese na bezplatné lince 800 156 800, nebo přímo do služebního vozidla MP na mobilní telefon 604 341 704, abychom mohli věc vyřešit okamžitě na místě. Je možné věc oznámit i anonymně. Děkuji Vám za sdělení, s pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 15.1.2014

  Nefunkční lampa a autovraky ve Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, mohl bych poprosit o opravení/výměnu žárovky na lampě, která se nachází v ulici Švabinského za domem 1790 (strana blíže k areálu zdraví)? Už takhle je tam těch lamp málo a když jdu večer se psem ven, je tam opravdu velká tma.Dále bych chtěl upozornit na dvě auta, která stojí taktéž za tímto domem. Jedno stojí v zatáčce za dům (červený chevrolet) a jedno stojí přímo za domem 1790 - naproti garážím (černý nissan). Obě tyto auta tu stojí již několik měsíců bez hnutí, nemají spztky a brání tu parkování denně využívaných aut. Děkuji za opravní lampy a za vyřešení stojících aut. AT

  odpověď:

  Dobrý den. Záležitost týkající se lampy jsme předali firmě SOTES s.r.o.Co se týče druhé záležitosti. Děkujeme za upozornění. Ve věci dlouhodobě parkujících vozidel v ulici Švabinského provedeme městská policie potřebná šetření a pokusí se věc vyřešit. S pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 15.1.2014

  Co se děje se Starým náměstím?

  dotaz:
  Dobrý den, prosím Vás, co se to děje se Starým náměstím-samá herna, žádný pořádný obchod. Hudebniny pryč, drogérie DM pryč, knihkupectví pryč. Můžete nám, sokolovským občanům sdělit, zda město chystá opravdu nějaké slušné oživení Starého náměstí? Připravujete nějakou koncepci na revitalizaci St.n.? Děkuji za odpověď. M. Kalamarová

  odpověď:

  Dobrý den. Město bude i nadále organizovat tradiční sokolovské kulturní léto v prostorách Starého náměstí. Na základě žádosti podnikatelů byla na náměstí umístěna zeleň. Město, kromě budovy Základní umělecké školy Sokolov, nevlastní na Starém náměstí žádnou budovu a tudíž nemůže ovlivnit podnikatelské aktivity na tomto místě. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.1.2014

  Budova s bývalou drogerií na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mě, jak bude naloženo s budovou, resp. s prostory, ve kterých ukončila svůj provoz DM drogerie market? Máme se obávat další herny, nebo dalšího obchodu s vietnamským jídlem či oblečením? Děkuji za odpověď.Veronika Žejdlová

  odpověď:

  Dobrý den. Zmiňovaná budova je ve vlastnictví karlovarského kraje, Váš dotaz musíte směřovat tedy na něj. Co se týká heren. Město Sokolov (zastupitelstvo města) přijalo obecně závaznou vyhlášku právě proto, aby nevznikaly další a další herny na jeho území. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.1.2014

  Květináče na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mne Váš názor na výzdobu Starého náměstí umístěním dřevin do tmavých mohutných,nevzhledných květináčů jenž dle mého názoru vůbec nekomunikují eseteticky s prostorem.Nebo se jedná pouze o dočasný stav? Děkuji za odpověď Krejčí,Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den. Jedná se o stav trvalý, zmiňované květináče by měly být časem obrostlé popínavými rostlinami. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.1.2014

  Kosmetika v ulici Jiřího z Poděbrad

  dotaz:
  Vážený pane starosto, ráda bych znala důvod, proč v době, kdy je akutní nedostatek míst v domech s pečovatelskou službou nebo podobných zařízeních určených pro seniory a osoby tělesně postižené, město zřizuje(pronajímá)tyto prostory k podnikání. Jedním z příkladů je i provozovna kosmetiky v nově zřízené CSS Sokolov (bývalé DPS-ul.J.z Poděbrad) na sídlišti Vítězná. V době, kdy je mnoho volných míst a možností pro soukromé podnikání, tak zde sídlí provozovna kosmetiky. Tato provozovna zabírá prostory v přízemí, kde je možný bezbarierový přístup a mohly by zde být dvě samostatné bytové jednotky nejen pro starší občany, ale i pro osoby tělesně postižené. Děkuji Vám předem za odpověď. S pozdravem Svobodová

  odpověď:

  Dobrý den, uváděné prostory byly od prvopočátku navrženy jako nebytové, pro zázemí, které mělo sloužit obyvatelům domu. Takto byly v roce 1995 zkolaudovány jako klub důchodců, kadeřnictví, bufet a ordinace praktického lékaře. Pokud by vznikla potřeba rozšířit počet bytových jednotek, bylo by nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci, realizovat kompletní přestavbu a zkolaudovat, neboť by se jednalo o změnu užívání uvedených prostor. Je ale otázka, do jaké míry město nové byty opravdu potřebuje. Lze se domnívat, že nikoliv tak akutně, aby bylo třeba uvedenou změnu užívání realizovat, neboť v současné době je poptávka po bytech s pečovatelskou službou prakticky rovna nabídce. Je také třeba si uvědomit, že takováto investice je velmi vysoká a kromě toho, nájemné z bytů je podstatně nižší než z nebytových prostor. Pokud město pronajímá řadu nebytových prostor a má z nich příjem, může díky tomu stanovit nájemné z bytů na přijatelné úrovni i pro seniory. Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 15.1.2014

  Stav veřejných komunikací

  dotaz:
  Vážený pane starosto, dovolil bych si využít této rubriky a zeptal se Vás, zda můžete z pozice města udělat něco pro to, aby se zlepšil stav veřejných komunikací v Sokolově pokud jde o jejich znečištění. Současný stav je patrný z pohledu na jakýkoliv autobus MHD. Zejména okolí stavby obchvatu (ale i další místa) pokrývá permanentně doslova vrstva blátíčka. V tomto případě by se měla o uvedení veřejné komunikace do původního stavu postarat firma, která stavbu provádí. Děkuji za odpověď. Marek Vajdík

  odpověď:

  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz týkající se znečištěných komunikací. Tuto záležitost jsme prověřili se zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. tak, aby došlo ze strany zhotovitele Západního obchvatu, Vodohospodářské stavby Teplice a.s., k úklidu, zejména v místech nájezdů na komunikace. Toto se týká i upozornění na znečištění komunikace ve směru Svatava - Lomnice - Vintířov - dále na Chodov. Zde nám bylo sděleno, že se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce a s. již probíhají jednání na zvýšení četnosti úklidu komunikace, kdy dochází ke znečištění vozidly z lomu. Karel Merxbauer, silniční hospodářství, odbor dopravy

 • 10.1.2014

  Služby strážníků o víkendech

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli naše Městská policie v Sokolově bude mít někdy nepřetržitý provoz? Chtěl jsem se dovolat o vikendu a bohužel se mi to nezdařilo. Myslim že město jako Sokolov by mělo mít městskou policie s neprtržitým provozem, když ji mají i daleko menší města v republice. Děkuji za odpověd. Luděk

  odpověď:

  Dobrý den, bohužel zatím nemáme dostatečný počet strážníků na zajištění nepřetržitého provozu. Vzhledem k tomu, že v Sokolově je Obvodní oddělení Policie ČR, které má v současné době asi 60 policistů, byla učiněna domluva, že mimo pracovní dobu městské policie, bude zajišťovat dohled nad veřejným pořádkem pouze Policie ČR. Městská policie Sokolov pracuje od pondělí do čtvrtka v době od 07.00 hod. do 23.00 hod. V pátek od 07.00 hod. do soboty 06.00 hod. a v sobotu od 21.45 hod. do neděle 06.00 hod. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 10.1.2014

  Osvětlení v Křížové ulici

  dotaz:
  Dobrý den, provozuji v ulici Křížová obchod a žádám o zavedení veřejného osvětlení v této ulici.Jedná se o část od bývalé cizinecké policie až k parkovišti sok.uhelné.Důvodem je značně snížená večerní viditelnost, která z ulice dělá "temnou" zónu.Křížová ulice je součást centra města a je nutné zde umístit aspoň 2-3 pouliční lampy.Předem děkuji za rychlé vyřízení.Lehečka

  odpověď:

  Vážený pane Lehečko, děkujeme Vám za zaslaný podnět, Vaším návrhem se budeme zabývat. Je nezbytné posoudit technické možnosti umístění veřejného osvětlení, tak aby provedení bylo v souladu s právními předpisy, s ohledem na šířku komunikace a další určující faktory. Umístění veřejného osvětlení zde nebylo pro rok 2014 plánováno, nebyly na něj tedy vyčleněny ani příslušné finanční prostředky z rozpočtu města. Váš návrh a možnosti jeho provedení prověříme a pokusíme se nalézt řešení.Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 10.1.2014

  Parkování v opravené ulici Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den.Vážení,chtěl bych se informovat,proč projekt na rekonstrukci ulice Vítězná, nezohlednil málo parkovacích míst a bezohledně jich ještě ubral přímo na křižovatce tvaru T,kde se min.25 let běžně parkovalo.Stačilo nezužovat silnici směr D.Rychnov a od restaurace vést silnici rovně k nové zastávce autobusů.Svítidla V.O. se pak mohla umístit blíž k chodníku.Děkuji za odpověď,Lengyel.

  odpověď:

  Dobrý den pane Lengyele, šířkové a směrové uspořádání komunikace je provedeno podle schváleného projektu, který vycházel z platných norem a předpisů. Jsme si vědomi, že sídliště Vítězná má problémy s parkováním vozidel, avšak se musí zohledňovat i bezpečnost chodců, kteří jsou též účastníky provozu na pozemních komunikacích, a umožnit jim bezpečné přecházení přes ulici. Dalším z faktorů, které ovlivnily zpracování projektu, je plánovaný rozvoj v této části města, kde se do budoucna, podle finančních možností, počítá s dalším rozvojem a vybudováním nové ulice spolu se vznikem stavebních parcel pro bydlení.Město Sokolov má v plánu tento rok připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace Spartakiádní, kde součástí úprav bude i vybudování maximálního možného počtu parkovacích míst, čímž by se alespoň částečně kompenzoval Vámi popsaný problém s parkováním aut na Vašem sídlišti. Mimo to se připravuje parkoviště v místě dnes zavážené jámy v prostoru rozestavěného dříve plánovaného a nedokončeného obchodního domu Prior. S pozdravem Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 2.1.2014

  Způsob pronájmu městského bytu

  dotaz:
  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda si múzu zažádat o obecní byt. Jestli to jde on-line nebo musím někde osobně. Děkuji za odpověď. Ilcsikova

  odpověď:

  Dobrý den, o obecní byt si může zažádat každý občan, který splňuje podmínky pro přidělení uvedené v žádosti. Byty jsou nabízeny v případě jejich uvolnění. Pokud jsou nájemní byty k dispozici je nutné vyplnit žádost na konkrétní byt (žádosti možno vždy vyzvednout na odboru správy majetku nebo si ji lze stáhnout z internetových stránek města). Podepsanou a kompletně vyplněnou žádost je nutné v termínu odevzdat na podatelně úřadu. Nové byty k pronájmu by měly být k dispozici po 7.1.2014. S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 24.12.2013

  Parkování ve dvoře v ulici J. K. Tyla

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz týkající se parkování respektive parkoviště za domem v ul. J. K. Tyla 1568. Chci se zeptat, zda je naplánováno nějaké omezení pro parkování vozů navštěvníků lékaře a vozů týkajících se učitelů a žáků ISŠTE. Já zde bydlím a můžu vám říci, že je to dost otravné a mrzuté, že člověk, který zde bydlí v obecním domě, nemůže zaparkovat u svého bydliště. Souhlasím třeba s parkováním zaměstnanců lékárny a lékařů a přidruženého personálu, ale nechápu, proč zde zabírají parkovací místa lidé, kteří jdou do města na nákupy anebo k lékaři. U polikliniky též zavedli park. hodiny, i když jdete k lékaři a už vůbec nechápu, proč zde zabírají místa učitelé a žáci ISŠTE, když jim nedávno skončila rekonstrukce školy a přilehlého okolí, tedy měli myslet i na parkování pro své zaměstnance a studenty. Pane starosto, odjedete třeba na nákup do Tesca, za hodinu se vrátíte a již nemáte šanci v prac. dnech zaparkovat a musíte hledat park. místo jinde, což navazuje na to, proč město před tímto domem udělalo park. hodiny bez výjimky pro bydlící v tomto domě - což si myslím, že je nesmysl. Myslím, že ani Vy byste nechodil domů několik set metrů. Ptám se tedy, zda je třeba naplánovaný nějaký chytrý plán, třeba jako je v ul. K. H. Borovského, jak je PNS stánek s tabákem - vjezd do dvora - zde mají závoru a bydlící mají karty nebo dálk. ovl., za který platí roční poplatek. Sám určitě víte, že doprava je rok od roku hustější.Děkuji tedy za jakoukoliv reakci a odpověď. Mějte se. J. Goras, nájemník

  odpověď:

  Vážený pane, děkujeme Vám za zaslaný podnět, bohužel, s nedostatkem parkovacích míst se potýkáme téměř ve všech lokalitách ve městě. Pro zajištění možnosti parkování před zdravotnickým zařízením Ohře zejména pro pacienty, byla doba parkování omezena dopravním značením, a to v pracovní dny 8-17 hod. na maximálně 2 hodiny, mimo stanovenou dobu je zde možné parkování bez omezení. Uvedené opatření bylo realizováno právě z důvodu, aby pacienti neparkovali ve vnitrobloku, ale přímo před tímto zdravotnickým zařízením. Doba parkování byla nastavena na 2 hodiny, oproti jiným parkovištím s parkovacím kotoučem, kde je doba stání omezena na 1 hodinu. S umístěním závor a uzavřením parkovišť město ve své koncepci nepočítá, v současné sobě se o uzavření parkoviště neuvažuje.Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 19.12.2013

  Parkování v ulici Marie Majerové

  dotaz:
  Dobry den chtel bych se zeptat jestli nejde neco udelat s parkovanim v ulici Marie Majerove, nakreslit vodovne znaceni pro parkovani vozidel nebo udelat z byvaleho hriste parkoviste, bydlim tu roky a nikdy jsem tam nevidel si deti hrat. (Myslim ze realizace parkoviste misto hriste by ani nebyla financne narocna). Dekuji za odpověď. Josef

  odpověď:

  Dobrý den. V letošním roce schválilo zastupitelstvo města výrazně více financí do rozšíření parkovišť na sídlišti Michal. Chystáme se rozšířit parkovací stání v ulici Alšova, Slavíčkova, Švabinského a Kosmonautů. V příštích letech budeme v tomto trendu pokračovat a s přestavbou zmiňovaného hřiště ve výhledu počítáme. Jeví se nám reálné ho zařadit do plánu na rok 2015. Pokud bychom chtěli nakreslit vodorovné značení, znamenalo by to (podle norem a požadavku dopravního inspektorátu) výrazný úbytek parkovacích míst. Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 12.12.2013

  Úprava křižovatky ulic Jednoty a Pionýrů

  dotaz:
  Dobrý den, mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jaký má smysl zúžení křižovatky mezi úřadem práce a ISŠTE. Je to tu velmi nepřehledné. Při výjezdu od Billy není vidět, jak silnice vypadá. Děkuji za vysvětlení. Jiří

  odpověď:

  Dobrý den pane Jiří, zúžení komunikace v ul. Jednoty a ul. Pionýrů (potažmo pak i celé křižovatky) bylo účelové. Přechody pro chodce, které jsou zde umístěny, mohou mít maximální délku 7,0 m. Toho je možné dosáhnout pouze zúžením komunikace nebo výstavbou ostrůvků. Přiklonili jsme se k první variantě, která je finančně méně náročná a nekomplikuje zimní údržbu. Zúžením křižovatky nebyly nijak dotčeny rozhledové poměry, ty zůstaly stejné, proto je na vedlejší komunikaci umístěna svislá dopravní značka P6 "Stůj, dej přednost v jízdě" (tzv. STOPka). S pozdravem Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 12.12.2013

  Zateplování na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz kdy se začne zateplovat mateřská školka Vítězná a dům s pečovatelskou službou rovněž na Vítězné. Už skoro tři týdny tam je lešení a nic se neděje. Díky Hana Kovalová

  odpověď:

  Dobrý den. Zhotovitel stavby, společnost ISSO - inženýrské stavby Sokolov s.r.o., stavební práce na objektu Dům s pečovatelskou službou Jiřího z Poděbrad 2046 a objektu Mateřská škola Vítězná 725 již zahájila. Vyjma lešení, vybudovaného za účelem doměření stávajících konstrukcí, provedl zhotovitel rovněž zaměření výplní otvorů a zadal je do výroby. Vzhledem k tomu, že se v tomto období zatepluje větší množství objektů, je dodávka stavebních materiálů omezená kapacitními možnostmi výrobců a dodací lhůty jsou prodlouženy. Stavební práce musí být navíc zcela přizpůsobeny klimatickým podmínkám tak, aby byly dodrženy všechny technologické postupy, dané dodavateli stavebních materiálů. Smluvní termín pro dokončení stavby je dán smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a je stanoven do 31.05.2014. Zhotovitel se zavázal, že tento termín bude dodržen. Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 12.12.2013

  Vodorovné značení na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den. Rád bych věděl, jestli vodorovné dopravní značení, které se narychlo udělalo při rekonstrukci ulice Vítězná je provizorní? Firma to dělala v mrazech na bílou namrzlou vozovku a ani ne po měsíci je to slezlo? Jedná se například o přechod pro chodce směrem k hasičům (Jeronýmova, Jiřího z Poděbrad). Chápu, že hořel termín dokončení, ale zkoušet stříkat barvu na led to ani nebudu komentovat. Děkuji předem za odpověď. Martin Havlíček

  odpověď:

  Dobrý den, dopravní značení bylo provedeno zejména proto, aby bylo umožněno předčasné užívání nové spojky komunikace ulice Vítězná a II/210. Samozřejmě na jaře bude poškozené a chybějící vodorovné dopravní značení obnoveno a doplněno. S pozdravem, Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 9.12.2013

  Kácení u koupalště

  dotaz:
  Dobrý den, jsem si všimla, že dne 10.12.se budou kácet stromy na prostranství za budovou Kreiner (u koupaliště).Jen bych chtěla znát důvod. Prý snad stavba garáží???! Já jen, že už tak v mém okolí není skoro žádná zeleň a i ráda tam chodím se psem.Děkuji předem za odpověď. Gabriela B. Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, rádi uklidníme Vaše obavy o masivní kácení dřevin u budovy bývalého Mountfieldu v ulici Slovenská, které nemáme v plánu. Možná jste si sama všimla, že před budovou rostou 2 modříny, z nichž jeden je již zcela suchý a ohrožuje občany pádem větví. Z tohoto důvodu bylo vydáno Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Další zákonný důvod k pokácení stromu byl nalezen u smrku, rostoucí za budovou, který roste tak těsně u budovy, že svými větvemi poškozuje fasádu budovy. Původně bylo plánováno jeho využití na vánoční strom, ale pro svůj velký vzrůst již nemohl být pro tyto účely použit. Ve Vámi uváděné lokalitě SOTES Sokolov, spol. s.r.o. provede kácení pouze 2 povolených jehličnanů. V ulici Slovenská a v okolí koupaliště se nachází dostatek zeleně a stromů, proto s Vaším názorem, že zde není skoro žádná zeleň nemůžeme souhlasit. Přesto jsme i v této lokalitě našli pár volných míst k novým výsadbám, které jsme v nedávné době využili pro náhradní výsadbu. V dané části ulice Slovenská je nově vysázená alej hlohů, alej akátů a v ulici Lipová alej lip. S pozdravem Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 7.12.2013

  Zabezpečení okolí domu

  dotaz:
  Dobrý den,chtěla bych vědět, jestli je možné zabezpečit okolí domu (dá-li se ho vůbec domem nazývat) v Bendlově ulici tak, aby se dal bezpečně užívat chodník podél tohoto domu. Bohužel se jedná o jediný chodník v této ulici. Z domu padají kusy cihel a zbytky plechové střechy. Dům není označen číslem popisným, jedná se o sousedící dům s č.p. 505. Macková

  odpověď:

  Dobrý den, MěÚ Sokolov, odbor stavební a územního plánování provedl dne 11.10.2013 kontrolní prohlídku na místě stavby ul. Bendlová č. p. 508 v Sokolově. S majitelem objektu je v současné době v řešení údržba stavby, aby objekt byl stavebně-technicky zabezpečen a neohrožoval zdraví, osob, zvířat a majetku. Vlastník objektu si před zabezpečením stavby zajistí u ČEZ Distribuce a.s. ochranu vedení, aby bylo možné bezpečně přistoupit k objektu mechanizací a mohly by být provedeny nutné udržovací práce na objektu. Dle vlastníka objektu budou tyto práce provedeny během 50. týdne s tím, že po jejich dokončení bude odstranění závad nahlášeno stavebnímu úřadu a ten v této věci provede kontrolní prohlídku.S pozdravem Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 7.12.2013

  Ad: Pás u chodníku v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, reaguji na článek Pás u chodníku v ulici Slavíčkova ze dne (14.11.2013) V odpovědi píšete že pás byl zbudován proto, aby se auta mohla vyhýbat. Každý den tudy projíždíme v ranních i večerních hodinách a celí nově zbudovaný úsek je jedno parkoviště, na konci značka zákaz zastavení. A musím říci tedy, že vyhnout se protijedoucímu vozidlu je hodně složité. Nebylo by možné umístit ještě nějakou značku se zákazem parkování aby si ji občani všimli. Nebo občas aby projela hlídka městské policie a podívala se jak se parkuje. Já schvaluji že byl zbudován tento pás, ale opravdu není kolikrát možné se vyhnout jinému vozidlu když na tomto pase stojí -parkuje plno vozidel.děkuji Suchová

  odpověď:

  Vážená paní, děkujeme Vám za zaslaný podnět. Zatravňovací tvárnice byly položeny skutečně pro snadnější vyhýbání aut a mají sloužit jako zpevněná krajnice, ne pro parkování. Značka zákaz zastavení je platná pro celý úsek. O situaci budeme informovat městskou policii.Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 7.12.2013

  Zrcadlo u Penny marketu?

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěla bych se zeptat, zda by nestálo za zvážení umístění zrcadla naproti výjezdu od Penny marketu v ul. Závodu Míru. Vzhledem k tomu, že je zde umístěno parkoviště, výjezd je někdy sázka do loterie. Je to velmi nepřehledné místo. Děkuji. Marcela Nová

  odpověď:

  Vážená paní Nová, děkujeme za podnět a Váš zájem o situaci ve městě, kterého si vážíme. Souhlasím s Vámi, že křižovatka u Penny v ulici Závodu míru patří k těm méně přehledným, takových křižovatek je však v Sokolově více. Bohužel, i přes veškerou snahu není možné do téměř každé křižovatky umisťovat odrazové zrcadlo. Domnívám se, že zde je třeba apelovat především na ohleduplnost řidičů a dodržování pravidel silničního provozu. Často se stává, že v této ulici není dodržována stanovená rychlost, a to pak komplikuje vjezd do křižovatky. To by mělo být v brzké době vyřešeno umístěním radaru. Věříme, že to bude opatření, které přispěje ke zlepšení dopravní situace, nejen v této ulici, ale i v celém městě. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 29.11.2013

  Placené parkování u Perly

  dotaz:
  Dobrý den, u Perly je placené parkování vyznačené na dopravní značce. Jen je háček v tom, že neni kde nebo komu zaplatit. Jak se bude v tomto místě pokačovat? Děkuji. Moutelík

  odpověď:

  Dobrý den, jedná se o soukromé parkoviště jehož provozovatelem je vlastník bývalého obchodního domu Perla. Ten také zajišťuje výběr parkovného. Město ani společnost SOTES toto parkoviště neprovozuje.S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 29.11.2013

  Silniční úpravy na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat na situaci okolo sil.úprav na Vítězné. Nová propojka mezi sil. II/210 a ulicí Vítězná je hotová bezmála 14 dní, ale řidiči stále musí jezdit po té děravé staré komunikaci. Ptám se tedy proč? SDZ B1 na té nové propojce je mimo jiné umístěné až někde v polovině délky a tudíž řidič neznající místní poměry nemá problém tam vjet (a následně vycouvat). Dále bych se chtěl zeptat, zda pracovníci provádějící výše uvedené práce nezapoměli osadit zpět SDZ B20a na sil. II/210 s hodnotou 70km/h. Někteří řidiči mají stále za to že se zde může jet 70 km/h. Děkuji s pozdravem Pavel K.

  odpověď:

  Dobrý den. Stavebně je nová spojka ulice Vítězná s komunikací II/210 hotova, ale je součástí celé stavby, která ještě není dokončena. Město požádalo stavební úřad o povolení k předčasnému užívání této části stavby. V současné době je toto povolení - rozhodnutí ve stádiu nabývání právní moci. V okamžiku, kdy bude platné, bude i spuštěn provoz na nové spojce a stará bude uzavřena.Dopravní značení osazené po dobu stavby na komunikaci č. II/210 vč. provizorního přechodu pro chodce prozatím zůstane až do skončení veškerých stavebních prací na komunikaci ulice Vítězná, tudíž omezení zůstávají v platnosti i nadále.S pozdravem Milada Dudková odbor správy majetku

 • 26.11.2013

  Oprava Vítězné, stavba knihovny

  dotaz:
  Dobrý den, nebudu reagovat na svíčku, ale v krátkosti se zastavím u rekonstrukce ulice Vítězná. Jsem opravdu velice rád, a to jistě nejsem sám, že se tato část díla opravdu vydařila a že se záležitost blíží do finále. Jak jsem se tak díval, tak asi chybí vodorovné dopravní značení a poté chodník. Musím konstatovat, že mě uchvátily lampy pouličního osvětlení – super. Mám ještě jeden dotaz. Nevíte zda se bude realizovat stavba nové knihovny ? Díky. Miroslav Žák Sokolov.

  odpověď:

  Dobrý den. Ke stavbě knihovny, plánované v letech cca 2006- 2007, nedošlo z důvodu nemožnosti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. K vydání územního rozhodnutí je třeba souhlas vlastníka dotčeného pozemku stavbou. Ke stavebnímu povolení je již nutný majetkoprávní vztah k pozemku. Město Sokolov uvažovalo s podáním žádosti do Regionálního operačního programu Severozápad, kdy jednou z povinných příloh při předložení žádosti o dotaci je nejen povolení vdaná stavebním úřadem ale i vypořádání vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům stavbou. Bohužel to se nepodařilo. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.11.2013

  Pronájem zahrádky s chatkou

  dotaz:
  Dobrý den,měli bysme zájem o dlouhodobé pronajmutí zahrádky,nejlépe s chatkou.Můžete mi poradit,kde bych se mohla zeptat konkrétněji?Děkuji... Jana Lakomá

  odpověď:

  Dobrý den. Město Sokolov je vlastníkem pouze části pozemků, na kterých jsou umístěny zahrádky, a nevlastní na nich žádné stavby. Ve Vašem případě bude tedy nejlepší obrátit se přímo na některou z realitních kanceláří.S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 26.11.2013

  Vítězka soutěže Bezpečné město

  dotaz:
  Na aktualitách města jsem si přečetl, že soutěž Bezpečné prázdniny vyhrála Kateřina Procházková. Chci se zeptat - jedná se o dceru či neteř vaší preventistky Hany Procházkové? Pokud ano, nemohl bych považovat průběh soutěže za regulérní. Pokud ne, vítězce gratuluji. Standa

  odpověď:

  Dobrý den. Vítězka soutěže je opravdu dcera vedoucí oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov. Za přípravu a průběh soutěže odpovídala paní Mgr. Procházková, a to včetně hodnocení zápisníků. O vítězi soutěže rozhodovala následně komise, které byly předloženy dva nejlepší zápisníky s tím, že nebylo známo, komu zápisníky patří. Kdo je vítězkou jsem se dozvěděl společně s vedením města až při slavnostním vyhlášení. Nechal jsem si předložit všechny hodnocené zápisníky a je pravdou, že zápisník Kateřiny Procházkové patřil opravdu k nejlepším. Osobně považuji vyhlásit vítězem dceru organizátorky, za velmi nešťastné a těžko vysvětlitelné ostatním dětem. Pokud jako městská policie máme děti učit, aby byly spravedlivé a čestné a máme jim být příkladem, je nutné v některých situacích přistoupit ke krokům, které mohou znevýhodnit i naše děti. Je to daň za dobré jméno městské policie a zejména za to, že děti, které ve školách učíme být čestnými lidmi, našim slovům budou věřit. Těžko budeme přesvědčovat malého třeťáčka, že maminka Kačenky jí se zápisníkem nepomáhala anebo, že jí městská policie nevybrala právě proto, že tam její maminka pracuje. Po dohodě s Mgr. Procházkovou, která si neuvědomila možné důsledky při hodnocení zápisníků, jsem rozhodl, že hlavní cena soutěže (tablet), bude předána dítěti, které se umístilo na druhém místě s tím, že bude dodatečně vyhlášeno vítězem soutěže. Kateřina Procházková obdrží stejnou cenu, jako zbývajících 19 dětí, které byly oceněny. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 26.11.2013

  Ad: Auta mezi školou v Běžecké a Spartakiádní

  dotaz:
  Dobry den,napsal jste mi,ze na spartakiadni ulici nevede zadna cyklostezka,tak bych se rada zeptala,proc je chodnik,ktery vede pred byvalim Alfathermem coz je spartakiadni ulice oznacen znackou cyklostezka ? Lenka Bublikova

  odpověď:

  Dobrý den. Stavebním odborem nebyl chodník kolem bývalé prodejny potravin na sídlišti Vítězná povolen jako cyklostezka, jedná se tedy o pochybení, za které se omlouváme. Váš podnět předáváme odboru správy majetku k nápravě. Děkujeme a pěkný den. Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 26.11.2013

  Vzhled Starého náměstí

  dotaz:
  Pěkný večer. Dnes jsemn si přečetla starší článek v Deníku, že se prodala další sokolovská historická budova a opět vietnamcům. Je to k pláči, jak se snaží Sokolov být krásné město, ale na druhou stranu dříve pěkné náměstí a jeho okolí nechá takhle upadat. Nic už tam není, jen samé hadry a herny, jedna vedle druhé. Ale zde asi jde o peníze a jakým způsobem získané, to už je asi vedlejší.... Co si asi musí myslet návštěvníci města? Hanka

  odpověď:

  Vážená paní, předmětné objekty byly městem Sokolov nabízeny k prodeji od června tohoto roku, kritériem pro hodnocení nabídek byla u obou objektů zastupitelstvem města stanovena výše nabídnuté ceny. Pokud bychom do výsledku výběrového řízení jakkoliv zasahovali, dopustili bychom se trestného činu. Pokud jde o možnost, že by zde byla vznikla další herna, pak nikoli, protože město má již nyní jejich omezený a schválený počet, který nehodlá zvyšovat. O eventuálním pronájmu město neuvažovalo - v současné době v Sokolově převládá nabídka nad poptávkou nebytových prostor, a sama jistě víte, že na Starém náměstí je jich řada nabízena již dlouhodobě k pronájmu a stále jsou prázdné. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 26.11.2013

  Ad: Podněty k dopravnímu značení

  dotaz:
  Děkuji za odpověď. Takže stání u restaurace u Smrku v T křižovatce je v pořádku? AD Ono, myslím ty betonové sloupky když jdete z kopce dolů(nebo nahoru) směrem od Ona k ulici Závodu Míru, jsou po obou stranách. Díky. Macík

  odpověď:

  Vážený pane, v tomto případě není překážkou pro stání vozidel křižovatka tvaru T, zákon o silničním provozu takové stání povoluje, ale jak jsem již uvedla, současně s tímto pravidlem musí být dodrženo ještě další pravidlo, že při stání vozidla musí zůstat ještě 6 m „volné“ komunikace (3m pro každý směr jízdy). Komunikace má 7 m, stojící vozidlo zabere 2,25 – 2,5 m, takže zde nezůstane minimální šířka 6 m stanovená zákonem, a to je důvod, proč se zde nesmí stát. Betonové sloupky s ocelovými lany, které jsou zasunuty více do zeleně, slouží jako zábradlí. Děkujeme za zaslaný podnět, budeme se jím zabývat. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 26.11.2013

  Ad: Výkopové práce v Plzeňské...

  dotaz:
  Vážení, děkuji za odpověď, ale Vaše odpověď neřeší stav věci. Mám tomu rozumět, že se předpokládá pouze nutná oprava stavu přístupové cesty k obytnému domu a to tím, že se zavezou výmoly nějakou sypkou šotolinou bez dalšího řešení? Nebylo by logičtější přijmout komplexní řešení s celkovou opravou, a to položením pevným povrchem přístupové cesty. V přikládám fotodokumentaci stávajícího stavu. Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem. Georgi Teliev

  odpověď:

  Dobrý den pane Telieve, Váš požadavek k opravě vnitrobloku ul. Brněnská č. 1491 byl předán vedoucímu odboru správy majetku Ing. Beranovi, který tuto věc bude řešit společně s jednatelem Ing. Dvořákem ze společnosti Sotes Sokolov s.r.o. V případě dalšího postupu se s úpravou povrchu obraťte přímo na Ing. Berana, tel. 359 808 251. S pozdravem Karel Merxbauer, silniční hospodářství, odbor dopravy

 • 25.11.2013

  Zastávka autobusů na Vítězné 2009

  dotaz:
  pane starosto velice by mě zajímalo řešení umístění autobusové zastávky na Vítězné přesněji Vítězná 2009. Umístění především pak tzv. boudy, která je snad největší v Sokolově pod okna domu je naprosto nevhodné a obtěžující. Připadám mi, že mám zastávku umístěnou v bytě, protože především v nočních hodinách zde do ní kolemjdoucí kopou a buší nemluvě o problémech při zimní údržbě chodníku. Zastávka je přímo u oken ložnice což je katastrofální. Z druhé strany bytu mám svítí veřejné osvětlení které SOTES pootočil a tak se problém vyřešil. Bydlení zde je utrpení. Žádám Vás tím o pomoc a umístění zastávky jinam. Z 99% je tato zastávka používána pro školáky ZŠ Běžecká umístěte ji blíže skly místa je dost např. u parkoviště cca 50m od zástavby. 17.9 jste psali, že rekonstrukce na Vítězné bude ukončena do konce listopadu. Hluk ,špína které je přenášena do domů je obrovská proto se ptám zda tento termín bude dodržen. Nejsem sám komu toto vadí zastávkou počínaje jen přejít cestu je velký problém. A kočárkem s dítětem nemožné a o parkování nemluvě. Děkuji za pomoc s řešení. Vladimír

  odpověď:

  Vážený pane, umístění autobusové zastávky je zcela v souladu se stávající platnou legislativou, s ohledem na plynulý pohyb chodců a i na zimní údržbu chodníků. Její původní umístění právě zimní údržbu znesnadňovalo a komplikovalo. O místě, které zmiňujete jako vhodnější, se také v průběhu řešení projektové dokumentace uvažovalo, ale bohužel přes veškerou snahu se od tohoto záměru upustilo (vede zde velké množství podzemních inženýrských sítí, jejichž ochrana či případná přeložka by vyvolala značné finanční náklady).Termín dokončení stavby v úseku od okružní křižovatky u polikliniky až po křižovatku ulic Vítězná a Atletická bude dodržen, jak bylo avizováno. Zbylý úsek (od křižovatky ulic Vítězná a Atletická až po křižovatku u DDM) se bude vzhledem k technickým problémům zjištěným v průběhu stavby realizovat na jaře příštího roku. O tomto budeme občany Sokolova včas informovat. S pozdravem Milada Dudková odbor správy majetku

 • 22.11.2013

  Podněty k dopravnímu značení

  dotaz:
  Dobry den, mel bych na Vas par otazek. Chtel bych se zeptat, jestli by nebylo mozne u restaurace u smrku dat zakaz stani (ci mozna zastaveni), z pozice chodce kracejicim od Baniku je dost nedobre videt. Zvlaste kdyz muzou dotycni parkovat o par metru vedle, prijde mi toto stani v Teckove krizovatce dost hloupe. I jako ridic se tam necitim dost bezpecne, musim najet do leveho pruhu a uz se mi stalo, ze ridic, jedouci od ulice Polackova a odbocoval do prava se dival jen doleva a vjel tam. Malem doslo ke kolizi. Pote bych chtel pozadat, jestli neni mozne na to parkoviste (hned u plotu p. Pajtase) namalovat nejake pruhy (ktere uz tam byli), zvlaste pri fotbale, kdy z jdete smerem k baniku, se tam nemam jako otec s kocarkem jak dostat, musim to vzit pres travnik. A ted prosim druhy bod. Vim ze jste na nej uz jednou odpovidali, bohuzel se mi to nedari najit. Jedna se o velkou krizovatku u ONA. Vim, ze vybudovani kruhoveho objezdu je dost nakladna vec, ale myslim, ze by bohate stacilo, namalovat pruhy. Spusta ridicu si tam neumi najet a dost casto jsou tam nehody. 1-2 do tydne, si myslim, ze urcite. Pote bych chtel pozadat o znovunatreni tech betonovych sloupku . Ridici nevidi krajnici a jako chodec si tam nepripadam dost bezpecne. Dekuji za jakoukoli Vasi odpoved a diky za ,,BEZPECNE MESTO''. Macek

  odpověď:

  Vážený pane, děkujeme za zaslané podněty, které jsme prověřili a pokusím se Vám na ně nyní postupně odpovědět.1. Zákaz stání (zastavení) - restaurace U Smrku K umístění navrhované dopravní značky není důvod, obecná právní úprava (zákon o silničním provozu), upravuje stání vozidel. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, což při šířce komunikace 7 m nemůže být v tomto případě splněno a řidiči zde nesmí stát.2. Vodorovné dopravní značení na parkovišti u BaníkuVodorovné dopravní značení je po celém městě, v závislosti na povětrnostních podmínkách, postupně obnovováno, bude tomu tak i na tomto parkovišti. 3. Křižovatka u ONAKřižovatka u benzinové stanice ONO není majetkem města Sokolov. Jedná se o pozemek p.č. 4104/7 v katastrálním území Sokolov, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje, stejně jako silnice, která vede směrem k Dolnímu Rychnovu. 4. Znovunatření betonových sloupkůBohužel, z Vaší zprávy nebylo možné určit, jaké betonové sloupky jste měl na mysli.Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, dbor správy majetku

 • 21.11.2013

  Výkopové práce v Plzeňské ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, v současné době probíhají v ulici Plzeňská zemní práce na opravu vodovodního řádu. Prováděcí firma svojí těžkou stavební technikou poškodila nejen zeleň v zadním traktu obytného bloku, ale především poškodila jedinou přístupovou cestu obyvatelům k obytnému domu Brněnská 1491. Obyvatelé tohoto domu jsou především staří lidé s omezenou pohybovou schopností (navíc jedna bytová jednotka je v majetku města Sokolova) a tento zásah jim poměrně ztěžuje přístup k domu. Uvedená přístupová cesta k objektu Brněnská č. 1491 je na pozemku č.p. 3128/1 v k.ú. Sokolov, jehož vlastníkem je město Sokolov. Přístupová cesta je nerovná a nevalného povrchu, která se skládá z utemovaného písku a kamení. V současné době je poškozená stavební činností. Již v minulosti obyvatelé mnohokrát žádali o opravu cesty k jejich domovu, ale zatím stále bez odezvy kompetentních orgánů města. V souvislosti se současným stavem je zapotřebí si položit otázku, zda nenastal ten pravý čas s opravou přístupové cesty obyvatelům k jejich domovům? S pozdravem G. Teliev

  odpověď:

  Vážený pane, na základě předchozího povolení Vodohospodářské společnosti Sokolov spol. s r.o. , která prováděla ve spolupráci se subdodavateli kompletní opravu vodovodní a kanalizační sítě v ul. Plzeňská je odpovědným technikem p. Bari, který byl upozorněn, aby v rámci předání staveniště správci komunikací firmě SOTES Sokolov spol. s r.o. uvedl povrchy do náležitého stavu. Karel Merxbauer, silniční hospodářství, odbor dopravy

 • 21.11.2013

  Uznání z Kralup

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, Vaši občané, hlavně mládež, na Vás mohou být hrdí, že jim ve městě vybudujete: Sportovní zařízení na Street workout, dokonce na dvou místech, jak jsem se dočetl na internetu z těchto stránek: www.zapad.cz. Já pocházím z Kralup nad Vltavou, ale nic takového u nás bohužel není, jen dětská hřiště s klouzačkou a dřevěnými domečky. Maximálně tak na jednom z hřišť jsou tři hrazdy na protáhnutí, jinak nikde jinde nic.. Napadlo nás s kamarády zkusit poslat našemu panu starostovi nějaký námět na podobné hřiště. Hledali jsme náměty podoby hřiště na workout na internetu a nalezli tak plánek hřiště, které se má vybudovat u Vás v Sokolově. Bude opravdu krásný. Navíc bude pro všechny věkové skupiny a zdarma. Gratuluji Vám. Nyní bych na Vás měl prosbu,jestli bych se mohl zeptat, na kolik vyjde jedno takové hřiště a bylo by možné mi poslat tento plánek hřiště, které bychom s kamarády následně přeposlali Našemu panu starostovi Kralup, aby měl představu co bychom si v našem městě také přáli. Sice netuším, zda to bude mít nějaký efekt, když se pořád všude šetří, ale za zkoušku nic nedáme.. Předem děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne Petr Vaňák

  odpověď:

  Dobrý den, Potěšilo nás, že se Vám náš nápad s vybudováním hřiště Street workout v Sokolově líbí a doufáme, že jej ocení i naši občané. Vybudování hřiště je zatím ve fázi dohotovení konstrukce a v současné době čekáme na vydání certifikátu na toto zařízení. Celkovou cenu zatím nevíme. Záleží na ceně certifikátu a dále ceně prací na zabudování konstrukce. Jednou z největších položek pak bude vybudování dopadové plochy pod a kolem hřiště, které plánujeme zřídit z pryžových dlaždic (zde bude činit cena více jak 100 tis. Kč bez práce). S pozdravem Petra Němečková, oddělení investiční odbor rozvoje města

 • 20.11.2013

  Pěšiny v trávnících v Jelínkově

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych vás požádala o položení nějakých nášlapných kamenů (jako jsou u dětského hřiště Kosmonautů) do pěšin, které si lidé udělali v trávnících v Jelínkově ulici 1874 a 1875. Pěšiny se neustále rozšiřují a za pár let tady bude jen bahno. Děkuji Marta

  odpověď:

  Dobrý den. V uvedené lokalitě situaci prověříme a následně budeme řešit. Děkujeme velmi za Vaši všímavost a upozornění. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 20.11.2013

  Ad: Obchody na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý večer chtěla bych reagovat na Vaši odpověď na dotaz"obchody na Starém náněstí" .Chápu, že město nemá možnost zasahovat do podnikání, ale myslím, že má možnost toto podnikání podporovat. Sama provozuji na Starém náměstí obchod a vím, že je to prakticky "mrtvá zóna" lidé, majitelé obchodů navrhovali možnost zprůjezdnění starého náměstí a město zákaz odůvodnilo velkým pohybem osob, myslím, že by město mohlo toto náměstí oživit i jiným způsobem než ozeleněním třeba pořádáním vánočních trhů, na Starém náměstí není ani žádný bankomat a tím, že zanikají i obchody viz. kniha lidé nemají důvod toto náměstí navštěvovat a myslím, že ani nové stromy a lavičky sem lidi nepřitáhnou.Děkuji Martina Přibylová

  odpověď:

  Dobrý den paní Přibylová. Zmiňovaná záležitost byla mnohokrát diskutována jak na veřejných shromážděních, prostřednictvím ankety na webových stránkách města, tak i na jednáních podnikatelské komise. Na základě těchto jednání rozhodlo město o provedení ozelenění Starého náměstí. Vzhledem k negativnímu vyjádření dopravního inspektorátu a obrovské finanční náročnosti nedošlo ke zprůjezdnění náměstí. Co se týče dalšího oživení, každoročně v prostorách náměstí organizuje Městský dům kultury četná kulturní vystoupení v rámci Kulturního sokolovského léta a v prosinci zde probíhá tzv. Zpívání pod vánočním stromem. Umístění bankomatů je záležitostí soukromých finančních subjektů, město nemůže do této oblasti jakkoliv zasahovat. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 14.11.2013

  Ad: Osvětlení na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych reagovat na článek o novém osvětlení v Sokolově, souhlasit s tím, že nové osvětlení nedělá tolik světla jako staré, ono sice nové osvětlení svítí hodně, ale nemá takový rozptyl, když porovnám úsek kde jsou staré lampy tak je chodník i komunikace daleko více osvětlena, ty nové lampy svítí jen bodově a nemají takový rozptyl, a souhlasím s paní, na chodníkach je mnohem hůře vidět. Eva

  Dobrý den. Tuto připomínku adresuji na pana inženýra Dvořáka.Vy jste si osobně prošel cestu třeba od parkoviště u obchodu p.Pajtáše směrem k ulici Kosmonautů a dál k restauraci Dukla?Vám se zdá dostatečné osvětlení?Leda z vlastní baterkou,na několika místech stojí lampa vedle stromu a svítí tak do větví,to je teda ta plánovaná úspora el.energie?Projděte se ještě jednou a pořádně se dívejte a to jsem prošel jenom tento kousek cesty.S pozdravem Petr Jarský

  Dobrý den. K renovaci lamp na sídlišti Michal, mohu podotknout, že chápu jejich obnovu, ale nechápu, proč svítí do silnice a né na chodníky, auta si posvítí, ale na chodníku neni vidět nic. Pak stráci jejich účelnost smysl. Martina Čiháková

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme tímto za Vaši připomínku, email jsme předali řediteli firmy SOTES s.r.o., která má veřejné osvětlení ve svém majetku a výměnu za nové prováděla. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 14.11.2013

  Pocit z webových stránek, že je vše v pořádku

  dotaz:
  Dobrý den, tak nevím co si mám o stránce NAPIŠTE STAROSTOVI myslet. To se nikdo neptá nebo pan starosta a ostatní nemají čas zabývat se otázkami občanů? Nebo snad emailů s poděkováním je čím dál míň a není z čeho vybírat? Poslední záznam je z 6.9. 2013. To už se pan starosta a ostatní připravovali na volby? Přednostně by se měli zabývat potřebami města a vnímat dění ve městě, proto jsou na radnici. Je smutné pozorovat jak představitelé města zvolení v komunálních volbách to berou jako odrazový můstek pro realizaci svých vyšších cílů a město je jen příležitost jak se k nim dostat. Ono vůbec z celých webových stránek města Sokolova mám takový pocit, že vše je v naprostém pořádku, město žádné starosti nemá a občané města vlastně taky ne. Ale opak je pravdou. Nebo máte snad technické potíže se stránkami? Tak to by jste nás občany měli informovat. Pollnerová

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi, abych Vám dal naprosto za pravdu. Detailní kontrolou jsem zjistil, že zatímco zodpovědní pracovníci, včetně pana starosty, svoji povinnost, odpovídat na dotazy, splnili, pracovník za zveřejnění odpovědí - nikoliv. S dotyčným pracovníkem jsem celou záležitost řešil a sáhl jsem také k finančnímu postihu dotyčného. Závěrem mi dovolte, abych se za celou situaci omluvil a věřím, že i nadále budete využívat odkaz Ptejte se starosty ke své komunikaci s městem.S přáním pohodového dne Bc. Jan Picka, ředitel, Městský dům kultury Sokolov

 • 14.11.2013

  Prodej bývalé školy v Sokolovské ulici

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,právě si čtu zprávy v tisku o záměrech potenciálního kupce býv. školy v ulici Sokolovská. Předpokládám, že město jako současný vlastník se bude chovat zodpovědně a prozřetelně a budovu prodá tomu, kdo s ní bude rozvíjet město. Myslím opravdu rozvíjet. Domnívám se, že sokolovská sídliště nabízejí dostatek volného bydlení a městu chybí spíše jiné věci. V případě bydlení jsou to určitě netuctové prostory (vysoké stropy apod.). Avšak myslím, že budova školy by měla najít významnějšího, klidně komerčního či zábavního využití, které dolouhodobě přispěje k rozvoji města. A doufám, že nejde jen o těch 2,5 mil. Kč do rozpočtu města. V opačném případě nevhodného využití novým majitelem bude díl viny i na straně města. S pozdravem, Petr Krása.

  odpověď:

  Vážený pane Kráso. Dovolím si na Váš dotaz odpovědět osobně. Jak jste určitě četl, vyjádřili jsme se tak, že peníze ve zmiňovaném případě nejsou vše. Za sebe mohu napsat, že tento problém vnímám stejně jako Vy. Pokud nebude dostatečná záruka toho, že nevznikne nová ubytovna či něco podobného, co by mohlo znepříjemnit život všem okolo, jsem toho názoru, aby se neprodávalo. V tom případě říkám, raději budovu zbourat a vytvořit tak například novou odstavnou plochu pro parkování. Rád bych tam viděl, stejně jako Vy, i nějaké komerční využití , které by pomohlo v dalším rozvoji města, ale i v tomto případě jsem trošku pesimista, jelikož je ve městě mnoho volných nebytových prostor, které se dají přestavět za daleko méně financí.Děkuji Vám tímto za Váš zájem o dění ve městě. S přáním pěkného dne Mgr. Ladislav Sedláček, místostarosta

 • 14.11.2013

  Anketa o instalaci radarů

  dotaz:
  Vážený pane starosto, proč vaše anketa na instalaci radarů ve městě neobsahuje také možnost zaškrtnou odpověď zda vůbec radar chceme? Takto se vyjádří pouze stoupenci radarů, ale nedáte možnost odpůrcům vyjádřit svůj názor. Tato anketa není vyvážená a vytváří prostor pro manipulaci s občany, že všichni hlasující radary chtějí. Kde se můžeme vyjádřit k tomu, že radary ve městě nechceme? Bc. František Lopata

  odpověď:

  Vážený pane Bc. Lopato, děkuji za Váš zájem zapojit se do diskuze o dění v našem městě. Otázka, zda instalovat ve městě radary, byla vyřešena po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu města dne 20. 9. 2012. Zastupitelstvo usnesením č. 18/142/2012 schválilo instalaci radarů v Sokolově s tím, že půjde zejména o preventivní opatření. Město si radary pronajme a jednotlivá zařízení bude montovat do míst, kde jsou ohroženi chodci nebo kde hrozí zvýšený počet dopravních nehod. Každé takové místo bude dále označeno jako úsek, kde dochází k měření rychlosti projíždějících vozidel. Máme k dispozici analýzy od městské policie a Policie ČR, ale rádi bychom znali i názor občanů. Z toho důvodu je v současné době na stánkách města a stránkách bezpečného města vyvěšena předmětná anketa. Jsme rádi, že se názory občanů kam radar instalovat, shodují s policejními analýzami. Domnívám se, že nejde o manipulaci s občany, ale naopak společné hledání nebezpečných míst v Sokolově. Zvolili jsme cestu stacionárních radarů, které budou umístěny na nebezpečných místech a o kterých budou naši občané vědět, místo nákupu mobilního radaru, kterým by městská policie mohla měřit rychlost vozidel na různých místech v Sokolově, která nebudou občanům známa. Věřím, že většina občanů našeho města tuto aktivitu přivítá, jako další krok k bezpečnějšímu městu. S pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 14.11.2013

  Borovice v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Žádám vás o vyřešení problému se 2 borovicemi před naším barákem. Tyto stromy nám už začínají vrážet do oken a ty okna nebyly levné. V bytě máme neustálou tmu a zimu byt máme plní bordelu z těchto stromu. Proto vás prosím o pokácení těchto dvou stromů. Technické služby jen ořezaly pár větví ale to není nic platné prosím vás o pokácení. Jedná se o Kosmonautů 1912 Sokolov. S pozdravem Jaromír Krpec

  odpověď:

  Vážený pane Krpče, k Vašemu upozornění na 2 stínící borovice Vám sdělujeme, že k vyřízení kácení je nutné, aby Vaše společenství vlastníků podalo řádnou žádost o kácení (formulář naleznete na stránkách www.sokolov.cz v záložce formuláře ORM nebo v kanceláři A.1.01), která bude postoupena k posouzení příslušným odborníkům a orgánům - dendrologovi, komisi životního prostředí, radě města a orgánu ochrany přírody. Upozorňujeme, že kácení je povolováno pouze ze závažných důvodů dle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. S pozdravem Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 14.11.2013

  Pás u chodníku v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně ulice Slavíčkova (panelák s vchody 1686 až 1693) bylo zde z travnatého pasu mezi chodníkem a silnicí zbudováno -"cosi" jako parkoviště, nebo nevím jak to nazvat, první otázka zní - k čemu a za jakým účelem byl zbudován tento pás, chápu že před tím když se auta vyhýbali tak trávník byl rozježděný a byli tam hluboké díry, ale v této době tam zas parkují auta hlavně v ranních a večerních hodinách(na konci ulice značka zákaz zastavení)no a kolikrát již není možné se protijedoucímu autu vyhnout, není prostě kam když auta parkují na tomto nově zbudovaném asi jako parkovišti, děkuji za vysvětlení Halama

  odpověď:

  Dobrý den pane Halamo. Vzhledem ke stížnostem obyvatel na rozježděné trávníky v této lokalitě vybudovalo město tato místa, která mají sloužit pouze k vyhýbání vozidel. V žádném případě nebyly tyto prostory schváleny k parkování a tudíž k tomuto účelu nemohou sloužit. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 10.11.2013

  Parkování na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem, byla pokutována městkou policii za stání v trávě u domu. Ano stála jsem špatně, bohužel stav parkování na sídlišti Michal je k pláči. Bylo mi řečeno, že zde mělo stát parkoviště, ale díky petici pejskařů nebude, jestli pak strážnici stakovou starostí jako při parkování, důsledně pokutujou ony pejskaře, co vypustí psa z domu a už po něm neuklidí??? Děti na zeleň nemůžete pustit, protože by byli obaleni ve výkalech. Jak smutné určitě by vydělali stejně jako za botičky, parkovat prý mohu parkovat u Lídlu, to je pěkné. Chodím do práce a snažím se uživit rodinu a ještě musím řešit tohle. Za ty pokuty tu mohli stát 2 ty parkoviště! Ptám se mohu si zaplatit parkoviště u domu v ulici Slavíčkova? A pokud ne proč? Když u zastávky jsou placená parkoviště! Martina Čiháková

  odpověď:

  Vážená paní Čiháková, zaplatit si parkovací místo, bohužel, zatím není možné. Pouze ta parkoviště, která si např. sdružení vlastníků bytových jednotek nebo družstvo, vybudovalo na vlastní náklady (na základě schváleného projektu), jsou pak pronajímána nebo dána do výpůjčky těmto subjektům. Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 10.11.2013

  Auta mezi školou v Běžecké a Spartakiádní

  dotaz:
  Dobry den,chtela jsem se zeptat,jestli se neda udelat neco proti tomu,aby na casti cyklostezky,ktera vede od ZS 5 dolu kolem spartakiadni cp.1695 nejezdila auta.Chodim tudy s detma a neni den,abych se tam nemusela vyhybat autum.S pozdravem Bublikova

  odpověď:

  Dobrý den, v rámci probíhající opravy ulice Vítězná byla stanovena objízdná trasa ulicí Jeronýmova, Vítkovská ke křižovatce ulic Kališnická, Vítězná a Atletická za druhým úsekem úplné uzavírky. V opačném směru mohou vozidla projíždět ulicemi Jeronýmova, Jednoty (světelná křižovatka) a Havlíčka Borovského. V úseku mezi křižovatkami ulic Vítězná, Jeronýmova a Vítkovská po křižovatku Vítězné se Spartakiádní budou práce probíhat bez úplné uzavírky, vždy v jednom jízdním pruhu. V tomto úseku je po dobu stavby zákaz zastavení. Vjezd do úplné uzavírky je povolen vozidlům stavby a dopravní obsluze. Na stránkách města Sokolova je umístěn obrázek s vyznačením výše popsané objízdné trasy.V ulici vedoucí od 5. ZŠ k ulici Spartakiádní se nenachází žádná část cyklostezky. S pozdravem Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 10.11.2013

  Poděkování za besedu se seniory

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat odboru sociálních věcí pod vedením Mgr. Zaschkeové za dobře připravenou "Besedu představitelů města se seniory", která se konala 6.11.2013 v MDK. Zúčastňuji se této besedy jako seniorka pravidelně a pokaždé je vždy velice profesionálně připravená. Děkuji též všem přítomným představitelům města, kteří fundovaně odpovídali na předložené dotazy.Ještě jednou děkuji a přeji všem krásný a pohodový den.Marianna Šmídovápředsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami Sokolov

  odpověď:

 • 1.11.2013

  Nové osvětlení na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den. K renovaci lamp na sídlišti Michal, mohu podotknout, že chápu jejich obnovu, ale nechápu, proč svítí do silnice a né na chodníky, auta si posvítí, ale na chodníku neni vidět nic. Pak stráci jejich účelnost smysl. Martina Čiháková

  odpověď:

  Dobrý den. Je mi líto, že nejste spokojena s celkovou opravou veřejného osvětlení. Ledková osvětlení mají celkově užší kužel světla, takže méně osvětlují body více vzdálené od lampy. Bylo použito ledkové osvětlení stejné intenzity jako bylo minulé osvětlení. S pozdravem Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 1.11.2013

  Dvě autobusová nádraží?

  dotaz:
  Přeji pěkné odpoledne. Chtěl bych se (i ze studijních důvodů) zeptat, jak je to v Sokolově s autobusovými nádražími. Pokud je mi známo, existují tam dvě - jedno tvoří terminál s autobusovým nádražím a to druhé (patrně starší) je na druhém břehu řeky na místě bývalého lomu Bohemia. Zajímala by mě funkce každé z této ploch. Děkuji za případnou odpověď. Martin KebzaPedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

  odpověď:

  Dobrý den. V současné době funguje v Sokolově pouze jedno autobusové nádraží, a to nový Terminál u nádraží ČD. Bývalé autobusové nádraží je ve vlastnictví soukromé firmy a tento prostor již není jako autobusové nádraží využíván. Z hlediska Územního plánu Sokolov jsou pozemky, na kterých leží nové autobusové nádraží, vymezeny v rozvojové ploše Dopravní infrastruktury – ostatní dopravní plochy (DO), konkrétně DO1. Pozemky, na kterých leží bývalé autobusové nádraží, jsou v Územním plánu Sokolov vymezeny částečně v rozvojové ploše Dopravní infrastruktury – parkoviště (DP), konkrétně DP8 a částečně v rozvojové ploše Občanského vybavení (OV), konkrétně OV1. Územní plán Sokolov byl vydán Zastupitelstvem města Sokolov a účinnosti nabyl 13.10.2008. ÚP Sokolov stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které vymezují základní funkce dané plochy a druhy staveb a zařízení, které je v ní možno umisťovat a které v ní umisťovat nelze. Dále vymezuje regulativy a limity, případně další omezení pro danou plochu.S pozdravem Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování

 • 1.11.2013

  Listí ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chci se zeptat, kdy bude proveden úklid spadaného listí v ulici Švabinského? Situace je dle mého názoru neúnosná.

  odpověď:

  Dobrý den. Jako každý rok se v tuto dobu dělají parky ve středu města, poté pojedeme nahoru ulicí Boženy Němcové a poté přijde na řadu lokalita okolo ulice Švabinského, přibližně tedy koncem měsíce října. S pozdravem Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 23.10.2013

  Výměna osvětlení na sídlišti Michal

  dotaz:
  Pane starosto, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu se mění veřejné osvětlení na sídlišti Michal? Ptám se proto, že nové osvětlení, je podle mne daleko horší, než bylo předcházející. Nové lampy jsou velmi slabé a sídliště je nyní ponořeno do tmy. Při přecházení na chodník vedle lampy jsem si zvrtla kotník na uvolněném obrubníku. Za stromy nevidíte vůbec. Tohle tedy nebyl dobrý nápad, jen zbytečně vyhozené peníze. S pozdravem Šťastná Věra

  odpověď:

  Dobrý den. Sloupy lamp byly na hranici životnosti a bylo třeba přistoupit k celkové opravě. Zároveň bylo použito moderní ledkové osvětlení, čímž v příštích letech dojde k úspoře el. energie a bude menší poruchovost. Co se týče intenzity osvětlení, tak nedošlo k výraznému úbytku osvětlení. Osobně jsem tento stav kontroloval v nočních hodinách a dle mého názoru je toto osvětlení velmi kvalitní. Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 23.10.2013

  Proplácení karty MHD čestným dárcům krve

  dotaz:
  Dobrý den.Chci se zeptat na odměňování čestných dárců krve - držitelů zlaté plakety prof. Janského. Při obdržení karty na MHD Sokolov a nabití částky 300,- na Terminálu ČSAD Sokolov je mi potom v pokladně Vašeho Úřadu města vrácena tato částka 300,- nebo je to částka nižší, řekněme 200,-.?Děkuji Vám za odpověď Tolarova Z.

  odpověď:

  Paní Tolarová,při obdržení nové karty na MHD Sokolov se na Terminálu ČSAD Sokolov hradí částka ve výši 100 Kč a částka ve výši 300 Kč na dobití ročního limitu. Na pokladně Městského úřadu Sokolov je následně proplacena částka ve výši 200 Kč. Čipová karta je platná 3 roky, kdy je každý rok nutné dobít kredit ve výši 300 Kč, který je opět následně proplacen částkou ve výši 200 Kč. Pro vydání čipové karty a následné dobíjení ročního kreditu je nutné předložit potvrzení Městského úřadu Sokolov, které je vystavováno na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb.Závěrem bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že potvrzení pro vystavení průkazu na bezplatné jízdné na provoz MHD Sokolov se vystavuje pouze držitelům Zlatých medailí prof. Dr. Jánského s trvalým pobytem na území města Sokolova.S pozdravem Dana Jouzová, oddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcí MěÚ

 • 22.10.2013

  Poradenství pro zdravotně postižené

  dotaz:
  jsem po operaci srdce 3násobný +výměna chlopně ,chtěl bych vědět jestli mám na některé věci /jako parkování pro tělesně postižené,atd.někteří mají poradce na radnici a vý kde co.děkuji. Josef Coma

  odpověď:

  Dobrý den,na odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov Vám můžeme poskytnout sociální poradenství. Pokud by Vám činila návštěva úřadu velké problémy, je možné, aby Vás příslušná sociální pracovnice navštívila doma nebo jednodušší dotazy zodpověděla telefonicky. Na této internetové adrese: http://twist.sokolov.cz/ost/kontakty/index.php?GROUP_ID=17 naleznete kontakty na sociální pracovnice oddělení sociálních služeb, které Vám mohou pomoci zorientovat se v otázkách souvisejících s tělesným postižením. Mgr. Soňa Zaschkeová, vedoucí odboru sociálních věcí

 • 22.10.2013

  Situace u znovuotevřené Dukly

  dotaz:
  Dobrý den, asi před 2 měsíci byla otevřena nově bývalá hospoda "Dukla" je otevřena nonstop, je tam herna a vše možné. Každý den, a hlavně ve večerních hodinách (od 19:00) postává venku plno podívínů, několikrát se mi stalo, že mě obtěžovali, častovali nechutnými nadávkami, chodím-chodila jsem kolem z práce, ale již se bojím, nebylo by možné aby se tam v pravidelných intervalech prošla hlídka policie. Dříve se tam také srocovali různí lidé, a le od doby nově otevřené hospody nonstop je to tam horší a horší, děkuji. Jiřina

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji Vám za upozornění. V uvedené lokalitě zesílíme hlídkovou činnost. O problému budu informovat i Policii ČR. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 22.10.2013

  Poděkování za pozornost menšinám

  dotaz:
  Vážený p.starosto chci tímto způsobem poděkovat Vaším zaměstnancům konkrétně p.Kubisovi a p.Procházkové z Městské policie za jejich kvalitní práci kterou věnují menšinám v našem městě a za festival Otevřená ulice ve kterém p.Procházková udělala spousta dobré práce a při různých děkování na této akci jí osobně nikdo nepoděkoval.Tak to činím tímto způsobem,kéž by bylo více takových lidí. S pozdravem Antonín Bandy.

  odpověď:

 • 17.10.2013

  Ad: Přístup dětí do školy...

  dotaz:
  Dobrý den,děkuji Vám (nebo vám) za odpověď. Vše chápu, děkuji za vysvětlení. Hlavně šlo o to, že při přestavbě zapomenete, že se děje u základní školy, tudíž všude plno dětí. Nejblížší přechod zatarasíte a necháte pobíhat děti mezi tolika auty bez jakékoliv možnosti přechodu. Nicméně toto byla situace z úterního rána. Musím uznat, že dnes byla zjednána náprava a polisté děti převáděli a auta zastavovali. Myslím, že toho měli nad hlavu, nicméně děti měly možnost bezpečného přechodu. Díky za dočasné "mobilní přechody" pro děti. S pozdravem Kohoutová Karla

  odpověď:

 • 17.10.2013

  Kontrola řidičů MHD na alkohol

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěla bych Vás upozornit na věc týkající se řidičů hromadné dopravy. Při jízdě do práce,téměř každý den mají jistí řidiči dechový ozón (v promilích). Bylo by možné s tím něco udělat,jsem odkázaná pouze na jejich dopravu.Děkuji. S pozdravem Krejsková

  odpověď:

  Dobrý den, dopravce samozřejmě provádí namátkové kontroly řidičů na alkohol. Vaše upozornění bylo předáno dopravci. Bez uvedení konkrétního spoje však není možné Váši připomínku relevantně řešit. Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 16.10.2013

  Přístup dětí do školy v ulici Pionýrů

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem zjistila, že dítka nemají kudy jít do školy (I.ZŠ). Funkční přechod přes hlavní silnici (ul.Jednoty) je zablokován, není naprosto kde přejít (leda nahoře u pošty či dole u IŠSTE). Naprosto nechápu,že je městkými střážníky hlídán přechod přímo před školou, když děti nemají jak přejít hlavní silnici. Bylo mi řečeno zaklínadlo: "dopravní inženýr toto navrhl". Pak se ptám: kudy mají děti do školy přijít, aniž by porušily dopravní předpisy, kterými je "hustíme" a zároveň nemuseli dalších deset minut obcházet kolem? Odpověď, že "je to přechodná doba" mě naprosto neuspokojuje. Pokud dítě chce přejít po přechodu, který končí červenou páskou, pak musí podstatný kus jít přímo po hlavní silnici. Pokud chce ze silnice zmizet a podběhnout pásku, pak jsem zaslechla dost "vulgárních" slov na stranu školáka od místních pracantů (vulgaritu nechápu, zabránění vstupu na pracoviště chápu). Děkuji za odpověď, ale hlavně DĚKUJI za řešení této nepříjemné situace. Karla Kohoutová

  odpověď:

  Dobrý den.Projekt úpravy křižovatky ulic Jednoty a Pionýrů - Sokolov je vypracován podle platných norem a je schválen Policií ČR - dopravním inspektorátem. V ulici Jednoty dojde k zúžení komunikace na 7,00 m, tudíž i stávající délka přechodu pro chodce bude kratší, vyhoví dnešním požadavkům na bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Tím bude podstatným způsobem zvýšena bezpečnost chodců, kteří se budou na přechodech pohybovat. Křižovatka a přechody pro chodce jsou navrženy tak, aby na komunikaci nemusely být vybudovány ostrůvky, které značně ztěžují zimní údržbu komunikací a průjezd dlouhých automobilových souprav. Stavba probíhá v souladu se schváleným dopravním opatřením po dobu výstavby, předpokládaný termín ukončení prací je 30. listopadu 2013. Omlouváme se za vzniklé obtíže při stavbě, ale jistě chceme všichni, aby nejen naše děti mohli bezpečně přecházet přes frekventované komunikace, a proto jistě všichni pochopí, že je nezbytné vydržet po dobu stavebních úprav jistá omezení.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 16.10.2013

  Nedostatek negativních zpráv

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Zeptám se natvrdo. Proč jsou předkládané zprávy na stránkách města nevyvážené? Chápu, že je v médiích přesycenost negativními zprávami a proto se snažíte předkládat pouze ty pozitivní. Já chci vidět vyváženost jako ve svobodné zemi. Redaktoři města by měli být vyvážení. Dobu kdy kritizovat se nemohlo máme naštěstí za sebou. A nebo novináři mají strach? Nebo jim to nedovolí autocenzura, nebo víra? Stačí například na internetu nebo novinovém portálu dát vyhledat Sokolov a vyjedou vám zprávy jak pozitivní tak i negativní. Nepožaduji, abych byl informován o každém s prominutím negativním prdu. Ale je dost důležitých negativních zpráv které by měli být na stránkách města a nejsou. Mohl bych vám je vypsat i s odkazy, ale to si jistě uděláte sám. Přeji příjemné volby. Simon

  odpověď:

  Dobrý den pane Simone. Voleb se nezúčastňuji, tj. nekandiduji. Volby jsou pro mne tentokrát jen a jen pracovní záležitostí, ale i přesto si vážím Vašeho názoru. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 16.10.2013

  Sekání hřiště na Bohemii

  dotaz:
  Vážený pane starosto. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Zajímalo by mne, kdo seká trávu na fotbalovém hřišti v areálu Bohemie? Poslední dobou po posekání trávy na hřišti se objevují hromady posekené trávy v okolí aleje tzv. kaštanovce za regulační stanicí plynu podél řeky. Bohužel se odtud line hrozný zápach s hnijící trávy. Bohužel denně tudy jezdím s kočárkem a malej se začne silným zápachem dusit a kašlat. Chtěl bych Vás požádat o zajištění úklidu a zastavení vyvážení trávy na tato místa. Předem moc děkuji. S pozdravem Jan Pollák

  odpověď:

  Dobrý den. Děkuji tímto za Vaši připomínku, kterou zasíláme k provedení nápravy na Správu sportovních zařízení, s.r.o. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 16.10.2013

  Park na Hardu

  dotaz:
  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jestli se někdy budou vysekávat stromové kmínky a keře pod rozhlednou Hard. Chodím často kolem,kdyby se to vyčistilo,byl by to pěkný park. Děkuji Banduričová

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Město Sokolov má zvelebení a úpravy okolí Hardu ve svých záměrech. Již došlo k jednání o úpravách. Požadavek na finanční zajištění zpracování projektu na úpravy okolí či vytvoření lesoparku Hard bude předán zastupitelstvu města při schvalování rozpočtu na rok 2014. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 16.10.2013

  Park pro psy

  dotaz:
  Zda by nemohl zde v Sokolově být nějaký park pro psy a taky vydat aby vzteklí psi museli mít povinně košík vím že když jsem byla s babičkou napadl jejího psa velký pes jen tak tak uhnul ale..... Myspiulina

  odpověď:

  Dobrý den. Město Sokolov plánovalo vybudovat psí hřiště v areálu Bohemie. Bohužel kvůli udržitelnosti dotačního projektu Revitalizace areáu Bohemia toto nelze realizovat, proto došlo ke změně rozhodnutí a k jeho vybudování dojde v areálu zdraví mez sídlištěm Michal a Starou Ovčárnou. Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 2.10.2013

  MHD mezi sídlištěm Michal a klášterem

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat zda by nešlo posílit mhd spoje na ranní a odpolední časy. Mluvím teď za žáky SŠ Živnostenská(ulice Komenského). První hodina začíná v 7:20 a na tento čas nic nejezdí ze Závodu miru. A pak bych mněl přání posílit spoje po 14:30 od kláštera na sídliště. Byli by jsme vám hodně vděční. Žáci SŠ Živnostenská

  odpověď:

  Vážení studenti,děkujeme za Váš podnět. Vaši žádost na posílení MHD v úseku sídliště Michal, Závodu míru, u kláštera, jsme důkladně posoudili a bohužel musíme konstatovat, že k zajištění požadavku by bylo nutné provozně nasadit navíc jeden autobus včetně řidiče. Jsme toho názoru, že doprava do školy je částečně zajištěna spoji s odjezdy ze zastávky Závodu míru v 6.30 hod. (možnost přestoupení na spoj 237 linky 3 s odjezdem z Terminálu v 6.50 hod.), případně následným s odjezdem ze Závodu míru v 6.50 hod. Domníváme se, že docházková vzdálenost ze zastávky Sokolov, banka ke škole není tak časově náročná, aby nebylo možné stihnout včas začátek vyučování (příjezd k bance je v 7,02 hod.). Obdobná situace pak je i v odpoledních hodinách. Přeji hezký den. Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 2.10.2013

  Poškozování fasády domu v Jelínkově

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych szeptat, na koho na MěÚ se prosím obrátit a začít s ním řešit ničení boční fasády našeho domu v Jelínkově ulici. Mezi č.p.1874 a 1875 je proluka, zde je chodník, ale lidé si zkracují cestu přes veřejnou zeleň (pozemek města) kolem našeho domu. Na zeď nám kreslí, píšou, o zeď si hází balonem apod. Náš dům je po rekonstrukci a ještě dlouhá léta budeme platit úvěr, který jsme si na rekonstrukci vzali. Šlo by nějakým způsobem tento problém ničení fasády řešit? Děkuji a přeji všem krásný den, Andrea Dašková

  odpověď:

  Dobrý den.Návod na vyřešení vandalismu si přejí všechna města a jistě by takový návod získal mnohá ocenění. Bohužel, jak zabránit takovému ničení Vašeho majetku nevíme. Stejně tak dochází i k ničení městského majetku. Město Sokolov Vám může pomoci tím, že v travnaté ploše může provést výsadby keřů či stromů (ovšem pouze v případě, že se na této boční straně nenacházejí okna), ale rozšlapání těchto výsadeb vandaly také nejsme schopni zajistit. Další možné řešení je, že si Vaše společenství vezme tuto část pozemku do výpůjčky, provede oplocení a bude tento pozemek udržovat (sekat trávu apod.). Oplocením zabráníte průchodu lidí a ničení fasády. Tímto způsobem by snad mohlo dojít k vyřešení problému. Celou záležitost je také možné operativně řešit přímo s Policií ČR nebo Městskou policií Sokolov. S pozdravem Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 1.10.2013

  Vjezd autem na chodník ve Spartakiádní

  dotaz:
  Dobrý den, můj otec bydlí na sídlišti Vítězná v domě na pěší zóně v ulici Spartakiádní, je držitelem průkazu ZTP, otci pravidelně vozím těžší nákupy, které není schopen si sám zajistit, dle místních příslušníků policie ČR nejsem oprávněna k vjezdu na tuto pěší zónu. Potřebuji tedy nějaké zvláštní povolení nebo by měl invalidní důchodce ještě více omezit své potřeby? Vřele děkuji za informaci Vobůrková

  odpověď:

  Dobrý den.Pravděpodobně máte na mysli chodník spojující ul. Spartakiádní a Jiřího z Poděbrad nebo chodník u domů č. p. 1997 - 2001. Obě tato místa ovšem nejsou pěší zónou, ale chodníkem, označeným dopravní značkou C9a "Stezka pro chodce a cyklisty", kam je vjezd motorových i nemotorových vozidel zakázán.Pokud je Váš otec držitelem průkazu ZTP a má vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, má takto označené vozidlo, v případech, kdy toto vozidlo řídí osoba, které je průkaz vydán, případně je ve vozidle tato osoba přepravována výjimky ze zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., uvedené v § 67 odst. 5 až 7.Řidič takového vozidla nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání (obecně) a zákaz stání vyplývající ze značky "zákaz stání" . Dále může vjíždět i tam, kde je značka "Zákaz vjezdu" omezena dodatkovými tabulkami "Jen zásobování", "Mimo zásobování", Jen dopravní obsluha" a "Mimo dopravní obsluhy" a do oblasti, onačené dopravní značkou "Pěší zóna". Vjezd do jiných než výše uvedených míst povolen ze zákona není, proto nemůže být ani Vám udělena výjimka.Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 29.9.2013

  Opravy ve Slavíčkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Slavíčkova se pracuje na celé ulici až do vchodu 1693 bohužel nevím přesně na čem, ale vykazuje se tato práce na prostoru mezi silnicí a chodníkem tedy v prostorách na popelnice. Zaujalo mne, neboť mám výhled na tuto práci proč pracovníci dne 19.9.2013 od 13:00 do 14:XX vystávají u jejich buňky s nářadím a nic nedělají. pravda že po 12 hodině mírně sprchlo asi 10 minut pracovníci zajisté mají přestávku ale pochybuji že 2,5 hodiny ( tato událost není to pouze tento den) Tímto stylem mám pocit, že město prodělává, stejně jako když pracovníci na Michale předělávají lampy a téměř pokaždé ,když procházím sedí a koukají. Proto se chci zeptat zdali na tyto práce je zavedena kontrola častá a správně udělaný projekt na dovezení materiálů. Tímto tempem pouze rozkopají cestu kam nateče voda a zamrzne. Práce kterou jistě město dobře zamýšlelo přijde spíše na škodu. Děkuji. nepožaduji odpověď pouze to, aby se s tímto něco udělalo.Albert Van Wesemael

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme Vám za poskytnuté informace a Váš email předáváme řediteli firmy SOTES s.r.o. k nápravě. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 28.9.2013

  Výměna řidičského průkazu

  dotaz:
  Dobry den,som obcan Slovenska s trvalym pobytom na Slovensku.V roku 2003 som robyla ridicak v Sokolove.Rada by som si vymenila ridicsky prukaz za novy.Ake doklady budem k tomu potrebovat?Nikdy som nemala trvaly pobyt v cechach,iba pracovne povolenie.Dakujem za informacie.Mihalikova Renata

  odpověď:

  Dle zákona o silničním provozu musí žadatel splňovat obvyklé bydliště min. 185 dní z důvodu osobních vazeb, které je třeba prokázat. Pouze profesní vazby nepostačují. Dle směrnice evropské unie o řidičských průkazech si můžete řidičský průkaz český vyměnit i na Slovensku za tamní. V ČR dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Marcela Knedlíková, vedoucí oddělení registru řidičů, odbor dopravy

 • 28.9.2013

  Ad: Nebezpečné schody u Lidlu

  dotaz:
  Vážený pane Soukupe, je tomu již skoro 3 měsíce, kdy jste přislíbil řešení problému - viz.níže. Bohužel právě dnes již došlo k tomu, na což jsem se snažila již dříve upozornit. Na schodišti u Lidlu večer ani ráno nesvítila ani jedna lampa a vzhledem k tomu, že se má matka po tmě snažila vyhnout loužím, které jsou prakticky nevyhnutelné, ráno na schodech upadla a skončila ve velké louži, která pokrývá celou plošinu mezi jednotlivými schodišti. Vzhledem k tomu, že se jí nic vážného nestalo, je tato situace sice úsměvná, ale v dalším případě by tomu tak již nemuselo být. Ani mě již nebaví "ručkovat" po zábradlí, když se loužím vyhýbám. Věřím, že tuto záležitost snad v brzké době vyřešíte. Mnohokrát děkuji a jsem s pozdravem. Michaela Kokešová

  odpověď:

  Dobrý den paní Kokešová. Váš email předáváme opakovaně firmě Lidl k učinění nápravy s tím, že jsme firmu požádali o podání zprávy panu starostovi. S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku
  Dobrý den, po zjištění stavu na místě jsme zjistili, že většina vody je z přilehlého/cizího pozemku. Projektant navrhl opatření, které by mělo zajistit správné odvodnění, aby se na mezipodestě netvořily louže. V současné době je záležitost ve fázi výběrového řízení na dodavatele opravy. Předpokládaný termín dokončení opravy je do 30.11.2013. S pozdravem Michaela Brabcova, Zákaznický servis, Lidl Česká republika

 • 26.9.2013

  Náhrada škoy za opravu ulice?

  dotaz:
  Můžete mi poradit prosím ? Pracuji mimo Sokolov, kdy každý den dojíždím 30 km. Vzhledem k situaci ve veřejné dopravě jsem nucen využívat k dopravě do zaměstnání mé osobní vozidlo. Bydlím v Luční ulici, kdy bohužel musím jezdit přes stavbu, jinak se totiž do místa trvalého bydliště nedostanu. Na koho se mám obrátit v případě, kdy budu nucen, právě v důsledku špatného stavu komunikací, dát vozidlo do opravy ( čepy, ramena, silentbloky na nápravě atd.) Stačí když donesu účet z opravny ? Díky. Miroslav Žák Sokolov

  odpověď:

  Vážený pane Žáku, z Vámi zaslaného dotazu usuzuji, že se jedná o probíhající opravu komunikace v ulici Vítězná. O plánované opravě této komunikace byla veřejnost s předstihem informována. Oprava komunikace v ulici Vítězná byla v letošním roce prioritou. Jedná se o jednu z páteřních komunikací Sokolova, její oprava již byla nezbytná. To s sebou pochopitelně přináší také dočasná dopravní omezení. Jednou ze základních povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích je, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, přizpůsobit své chování zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace. Odpovědnost za případnou škodu uživatele dálnice, silnice či místní komunikace se řídí zákonem o pozemních komunikacích. Dle obecného principu prevence, by se měl každý přičinit, aby mu z ohrožení, o kterém ví, nevznikl škodlivý následek. Jak již bylo uvedeno, vzniklá omezení jsou pouze dočasnou záležitostí a jsou nezbytná pro provedení opravy komunikace, tak aby mohla být i v budoucnu zachována kvalitní dopravní obslužnost. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 24.9.2013

  Zájem o koupi městského bytu v Mánesově

  dotaz:
  Je možnost koupit byt do osobního vlastnictví na adrese Mánesova 1782?Pokud ano za jakých podmínek?A pokud ne bude tato možnost v budoucnu?Dekuji za odpoved. Michal Brezina

  odpověď:

  Dobrý den. Na nejbližší roky město neplánuje žádnou privatizaci bytového fondu. V současné době probíhá pouze doprodej bytů, které byly zařazeny do prodeje a nyní se uvolnily. Tyto byty jsou prodávány veřejnou nabídkou za minimální nabídkovou cenou, nejvyšší nabídce. Jejich aktuální nabídku naleznete na www.sokolov.cz; - nabídka realit - byty. Jana Mikešová, majetkové oddělení, odbor správy majetku

 • 24.9.2013

  Odstranění kamery z domu v Jelínkově ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, můj dotaz se týká kamerového systému města, umístěného v okolí parkoviště Prodejny Penny Market na ulici Závodu Míru. Náš dotaz zní, z jakého důvodu bylo monitorovací zařízení na domu v Jelínkově ulici odstraněno, které mohlo zaznamenat, kteří vandalové ničili okolí a zejména osobní vůz, který jsme měli zaparkovaný na parkovišti za Penny Marketem vedle Duhového hřiště a tím by následně mohl být Městskou policií Sokolov usvědčen pachatel, který toto jednání spáchal v nočních hodinách. Ani my, ba dokonce i další občané, kterým byl poškozen rovněž jejich vůz, toto nedokážeme pochopit. S tímto se zároveň neztotožňuje ani přivolaná Policie ČR, se kterou musela být následně věc řešena na příslušném obvodním oddělení. Domníváme se, že by mělo být město více monitorováno, aby se mohlo předejít podobným incidentům. Není jistě příjemné, když se každému z nás stane takováto věc a musí být následně hrazena z vlastních finančních prostředků. Děkuji za odpověď.

  odpověď:

  Dobrý den, kamera byla z ulice Jelínkova odinstalována, neboť nájemníci domu si nepřáli, aby byla kamera umístěna na jejich střeše. Jinak s Vámi souhlasím, že tato lokalita by měla být monitorována. Věc možného zřízení nového monitorovacího bodu v této lokalitě projednám s vedením města a servisními firmami, které kamerový systém spravují, a pokusíme se nalézt řešení. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 17.9.2013

  Nepořádek při Hornické pouti

  dotaz:
  Dobré ráno, i když jak pro koho. Máme den po Dnu horníků a tak jako v minulosti jsem se nestačil divit. Jsme dům vedle Horňáku teď právě nově opravený. K mému smutku nikdo za léta co to říkám různým lidem, nikde žádné záchody. Co se stane při návštěvě tolika lidí? Uklízíme celé dopoledne "pozůstatky" které tu nechalo několik mnoho lidí jak v pevném tak tekutém stavu. Jsou to vaše pozemky a musíme to uklidit my...smutné...navíc to ale poškozuje náš majetek. Děje se to i ve všedních dnech ale to se u nás staví nějaký bezdomovec nebo nepřízpůsobivec a zanechá tu pozdrav. Teď to byli ale běžní lidé. Tak mě napadá kdyby to organizovala firma nepatřící městu dostala by to nařízené zabezpečit WC a úklid po akci...Začínám se bát o náš majetek čím dál víc...nové dveře vydržely měsíc než se je někdo pokusil vylomit, popelnice je vyházená prakticky každý den, agresivita lidí na upozornění je přímo příkladná. A co na to město, nic...soutěžíme o kytky v oknech. Městská policie , to radši nebudu řešit , asi dělají důležitější práci než chrání Váš i náš majetek.Když už jsem se rozepsal tak Vám sdělím ještě jednu informaci. Docela pravidelně si na dvůr odskakují žáci 1.ZŠ zakouřit na dětské hřiště před vyučováním a o obědové přestávce. Hrozné je že to jsou z 80 % dívky 12-15. Pravidelně 40-50 vajglů týdně co odklidíme.Takže děkuji za aktivně strávené nedělní dopoledne. S pozdravem Vojáček (i za další členy SVJ Domu Odboje 1035)

  odpověď:

  Dobrý den, při Hornické pouti jsme měli v provozu pro veřejnost WC v prvním poschodí (označeno na tabulích před Hornickým domem), WC v přízemí jsou v rekonstrukci. Vedle Hornického domu byly v provozu veřejné toalety. Tudíž není možné říci, že WC nebylo zajištěno, ovšem evidentně bylo "pohodlnější" a často i rychlejší odběhnout jinam.Úklid po akci i v jejím průběhu zajišťovala firma Sotes a vím, že skutečně uklízeli i v průběhu. Chápu výhrady ke "kulturnosti" návštěvníků, ovšem s tím při vší snaze nenaděláme nic....S pozdravem PhDr. Jana Fefferová, dramaturg, zástupce ředitele MDK Sokolov

 • 14.9.2013

  Topoly u parkoviště za Billou

  dotaz:
  Vážený pane starosto, mám na Vás dotazy ohledně topolů černých (italica) stojících mezi parkovištěm za Billou a hřištěm (viz http://sokolovsti.rajce.idnes.cz/zelen_v_Sokolove/). Nejen mne, ale i řadu dalších občanů by zajímalo, kdo konkrétně, na čí popud a z jakého důvodu provedl jejich "ošetření". Myslím si, že stromy byly v dobrém stavu a nic v okolí neohrožovaly, nevidím tedy důvod, proč došlo k takovému razantnímu zásahu. O estetické stránce nemluvě. Děkuji za odpověď. Z. Kopecká

  odpověď:

  Vážená paní Kopecká,Abychom podali přesnou odpověď k Vašemu dotazu na ořezání topolu za Billou, obrátili jsme se na dendrologa, který spolupracuje po odborné stránce se SOTESEM Sokolov, který prořezávky dřevin provádí. Zde je jeho vyjádření:"U topolu černého - štíhlé formy, Populus nigra ´Italica´ je provedení řezu způsob, jak prodloužit jejich životnost ve stavu, kdy nejsou bezpečné díky pádu větví pro své okolí. Doba obmýtí u topolů je cca stáří 40 let. Jedná se o druh dřeviny krátkověký s křehkým dřevem. Topoly se do intravilánu nedoporučují k výsadbě, neboť jsou nebezpečné pádem velkým větví a častému rozlomení. Považují se za dřeviny doplňkové, nebo výplňové v místech, kde je žádoucí výsadba v krátkém časovém horizontu. Využívá se jejich rychlého růstu pro vytvoření základní vegetační hmoty v místech, kde nejsou jiné stromy. Velmi rychle narostou a stejně rychle zestárnou. Dočasně vyplní prostor a v té době je vhodné koncepčně vyřešit trvalejší a dlouhodobější výsadbu v konkrétním prostředí. Pokud zůstanou na stanovišti déle a dochází k prosychání vnitřních větví, je u tohoto druhu možné zkrácení terminálu s ohledem na jeho štíhlý habitus, který se ani po zkrácení nemění. Většinou se jedná o zkrácení v rozsahu 20- 25 % délky stromu. Řezná rána je během 1 - 2 roků překrytá novými výhony, které rostou vzpřímeně vzhůru, takže dojde k optimalizaci původního vzhledu a textura je zachována. Opakované řezy jsou omezené a stav topolu musí být znovu vyhodnocen, zda je vhodný další tvarovací řez.Topol u Billy roste v rohu nad přístřeškem s košíky a u parkoviště, kde je velký pohyb lidí a není možné nechávat strom se zjevnými riziky.Způsob ošetření a rozsah zásahů je u každého druhu stromu jiný, mění se i v závislosti na stanovišti, věku, tvaru, vitalitě a na celkovém zdravotním stavu stromů."Doufáme, že tato vyčerpávající odpověď splnila Vaše očekávání.S pozdravem Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 14.9.2013

  Poděkování rodičů prvňáčka

  dotaz:
  Dobrý den, v letošním roce jsme doprovázeli staršího syna do první třídy základní školy, konkrétně na 2. Zš Rokycanova. Ráda bych poděkovala Městu za obrovské ulehčení nám rodičům, protože toho děti dostaly opravdu hodně a škola rovněž hodně pomáhá s pomůckami. Návštěva pana místostarosty Jakobce byla také milá, jde vidět, že ač je tato škola jedna z nejstarších v Sokolově vůbec, tak je o ni a o její vybavení dobře postaráno. Překvapilo mě, jak jsou prostory školy krásně vymalované, stejně tak učebny pro prvňáčky, je to úplně jiné než před před lety, kdy jsem sama byla na základní škole, vše je barevné a veselé, určitě to našim dětem usnadní vstup do nové etapy života a bude se jim tam díky tomu líbit. Iva Moutelíková

  odpověď:

 • 12.9.2013

  Zahrada u školky v ulici Mánesova

  dotaz:
  Dobrý den. Dcera navštěvuje MŠ v ul. M.Majerové, kde mají na zahradě 3 pískoviště a 3 gumy. Takže z mého hlediska tam nemají nic s porovnáním zahrad ostatních MŠ v Sokolově. Chtěla jsem se zeptat jak je možné, že v této školce je zahrada o ničem, a u ostatních je plnou herních prvků pro děti. viz MŠ Kosmonautů, MŚ u Plase.?, děkuji za odpověď iveta V.

  odpověď:

  Vážená paní, vzhled a vybavení školních zahrad neurčuje město Sokolov, ale zahrady si zařizují dle svých potřeb samotné školky. Připomínku tedy směřujte přímo na ředitelku Vaší mateřské školy. Nicméně i město Sokolov se snaží motivovat ředitelky mateřských škol a každý rok pořádá soutěž o nejlepší projekt Zelené školní zahrady, jehož vítěze pak město financuje příspěvkem ve výši 100 tis. Kč. V letošním roce jsme využili dotační program, který umožňuje získat finanční prostředky na úpravy školních zahrad mateřských škol. Do tohoto projektu se zapojilo všech 7 městských mateřských školek. Město nechalo připravit studie řešení školních zahrad dle přání jednotlivých ředitelek. Naše žádost o poskytnutí dotačních prostředků byla úspěšná, a proto se nyní zpracovávají prováděcí projekty na úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově. Realizace projektů by měla proběhnout v roce 2014. S pozdravem, Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města
  Vážená paní. Odpovídám na Váš dotaz ohledně školní zahrady v ul. Marie Majerové. Naše zahrada měla mnoho herních prvků. Jelikož lidé z okolních panelových domů jsou nevšímaví a nechají vandaly v odpoledních hodinách a o víkendech ničit zařízení zahrady, nemáme v současné době téměř žádné vybavení. Firma Sportis Karlovy Vary, která provádí každoročně revizi zahradního zařízení, vyřadila všechny prvky z důvodu nebezpečí úrazu a dne 5.9.2013 provedla jejich likvidaci. Protože od 15.9.2013 bude prováděno zateplení všech budov a nová fasáda, nechali jsme nákup nových herních prvků až na jaro 2014. Věřím, že Vám toto vysvětlení bude stačit. Přeji hezký den. Rajchrtová Eva, ředitelka MŠ Mánesova ul.

 • 12.9.2013

  Gauč v Mánesově

  dotaz:
  Dobrý den, předem se omlouvám že můj dotaz není cílený na Vás pane starosto, ale nenašla jsem jiný odkaz kam bych se mohla obrátit s dotazem kam či jak nahlásit znečišťování města domovním odpadem. Jedná se o gauč odložený u popelnic tříděného odpadu v ulici Mánesova.

  odpověď:

  Dobrý den, znečišťování města řeší městská policie. Veškeré protiprávní jednání na území města lze oznámit na bezplatnou linku 800 156 800. Záležitosti, které nemusí být řešeny ihned, lze oznámit i přes portál Sokolov Bezpečné město, www.bezpecnemesto.info S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 12.9.2013

  Kalkulace nájemného v městských bytech

  dotaz:
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat na pronájem bytu od města.Zajímalo by mne zda v ceně 50,-- Kč/m2 jsou započítány i služby jako je studená voda,teplá voda a teplo,nebo zdali je to jen cena za pronájem a zbytek se platí zvlášť_ Děkuji Doležalová

  odpověď:

  Dobrý den, částka 50,-- Kč je čisté nájemné, dále se hradí zálohy za vodu, teplo, komunální odpad apod. Ty jsou počítány z části podle počtu osob užívající byt a z části podle podlahové plochy bytu. V případě přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy je vypočítána částka, kterou hradíte každý měsíc. Zvlášť si ještě uzavíráte smlouvu s dodavatelem energií (plynu, elektřiny). Jana Mikešová, majetkové oddělen, odbor správy majetku

 • 11.9.2013

  Nové přechody pro chodce?

  dotaz:
  Dobrý den, vodíme denně syna do školy a po cestě od autobusového nádraží směrem do centra je v ul. Divadelní jen jeden přechod. Jistě by bylo vhodné vybudovat přechod i u Kooperativy. V tomto místě je poměrně velký provoz vozidel tak i chodců. Stejně tak v ul. K.H.Borovského u bývalé vojenské správy. Děkuji za předchozí velmi rychlou odpověď. S pozdravem Robert Moutelík

  odpověď:

  Vážený pane Moutelíku, děkujeme za zaslaný podnět, vážíme si Vašeho zájmu o dění v našem městě. K dotazu na vybudování přechodů pro chodce sdělujeme následující. Komunikace v ulici Karla Havlíčka Borovského není ve vlastnictví města Sokolova, ale Karlovarského kraje, její správu zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace. Umístění přechodu pro chodce do křižovatky ulic U Divadla a Nádražní (u Kooperativy) není bohužel možné s ohledem na nutné dodržení rozhledových poměrů pro řidiče i chodce. Snížením obrubníků je zde vybudováno místo pro přecházení. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku