česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 21.5.2015

  Kontejnery ve Slovenské ulici

  dotaz:
  Dobrý den, u našeho domu v ulici Slovenská (č.p. 1945) máme 4 kontejnery na směsný odpad. Je možné jeden z nich nahradit nádobou na plasty? Stanoviště pro třídění máme přes frekventovanou ulici a další je až u parkoviště u Baníku pro všechny baráky kolem. P.S. Nemám e-mail, proto nevím, estli dotaz dojde. Děkuji.
  ~ Anežka

  odpověď:
  Vážená paní, kontejnery na směsný komunální odpad máte umístěny na základě smlouvy se společností SOTES Sokolov spol. s r.o., jejich počet máte smluvně ujednaný dle počtu uživatelů bytů. Kontejnery na separovaný odpad umisťujeme tak, aby byly na pozemcích města, byly v dochodné vzdálenosti, nebránily provozu a byly přístupné pro svozovou techniku. Kontejnery na separovaný odpad v ulici Slovenská (parkoviště u Baníku) můžete plně využívat, jsou od Vašeho domu vzdáleny 170 m, další kontejnery na separovaný odpad jsou umístěny 90 m za křižovatkou s ulicí Boženy Němcové. Počty kontejnerů na tříděný odpad dosud neustále rostou, snažíme se, aby byly ve všech částech města dostupné. O rozšíření dalších kontejnerů na separovaný odpad v této lokalitě v současné době, z důvodu dostatečné stávající kapacity, neuvažujeme. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 21.5.2015

  Revitalizace sídliště Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, dostal se mi do rukou projekt na revitalizaci Vítězné a byla jsem velice mile překvapena. Vše se mi velice líbí a jako matka dvou dětí velmi uvítám velké plánované hřiště, jelikož to co je tady je krajně nedostačující.....chybí klasická klouzačka nebo houpačka. Mám dotaz v jaké je projekt fázi a kdy se začne s jeho realizací. Děkuji za odpověď
  ~ Hana Kimová

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době se pracuje na projektu, který je potřebný pro vydání rozhodnutí stavebním úřadem a dále se dopracovává projekt na herní prvky. V letošním roce bychom rádi zahájili práce na dětském hřišti a pokračovali příští rok, a to dle finančních možností. Děkujeme
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 21.5.2015

  Vodní elektrárna na Lobezském potoce

  dotaz:
  Dobrý den, na internetu jsem se dočetl, že Lobezský potok, který protéká městským parkem Husovy sady, je ve středu města upraven do opěrných zdí a je na něm umístěna malá vodní elektrárna. Té elektrárny si nejsem vědom. Je to pravdivá informace? Děkuji
  ~ Šebek

  odpověď:
  Dobrý den, Lobezský potok skutečně protéká středem města v upraveném korytě. Na Lobezském potoce byly povoleny a postaveny už v roce 1989 dvě malé vodní elektrárny, ale ty se nacházejí v úseku toku nad kamenolomem Vítkov u bývalého tzv. Medvědího mlýna. V upraveném korytě Lobezského potoka protékajícím městem se žádná malá vodní elektrárna nenachází. S pozdravem
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí.

 • 21.5.2015

  Monitoring životního prostředí

  dotaz:
  Dobrý den, zjistila jsem, že od roku 1996 probíhá přímo ve městě monitoring skleníkových plynů, oxidu siřičitého, NOX, oxidu uhelnatého a vybraných kovů (arzen, kadmium, chrom, nikl, olovo, a zinek). Docela mě to zaujalo a zajímalo by mě, jestli je zde monitorováno ještě něco jiného: voda, půda... Děkuji
  ~ Babčáková

  odpověď:
  Dobrý den, monitoring kvality ovzduší provádí Český hydrometeorologický ústav, který rovněž provádí na svých zařízeních v celé republice monitoring kvality povrchových vod. O žádném dalším plošném monitoringu informace nemáme. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu účinná od dubna letošního roku nově zavádí určitý druh monitoringu u zemědělské půdy, který však zatím neprobíhá. S pozdravem
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí.

 • 21.5.2015

  Motorky na pěší zóně

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda zaměstnanec (asi Městského úřadu) vůbec sleduje kamerový systém ve městě. Byl jsem svědkem (nebylo to poprvé, co si to takhle někdo zkrátil), jak ve čtvrtek 14.5.2015 okolo 16:10 hodin přejeli tři motorkáři (zřejmě cizinci) přes opravený most pro pěší z ulice Rokycanova do ulice nábřeží P. Bezruče a zaparkovali si klidně na pěší zónu u restaurace Steak bar a zašli si v klidu občerstvit, poněvadž odjížděli okolo 17:20 hodin a nikdo z městských strážníků je nebyl pokutovat, a to je muselo být vidět na obou kamerách!! Děkuji, a hlavně nepište, že kamery zrovna nezabíraly tento prostor!
  ~ Franta

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Vámi popisovanou oblast jsme schopni, ač komplikovaně, monitorovat ze dvou kamer. Již jsem zaúkoloval operátory i strážníky, aby této lokalitě věnovali větší pozornost. Velmi by nám pomohlo, pokud byste příště (i anonymně) věc oznámil ihned na linku 156-2. Děkuji Vám ještě jednou za upozornění. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 20.5.2015

  Voda za prodejnou Děťátko, desky na bývalém autobusovém nádraží

  dotaz:
  Dobrý den. Chci upozornit že voda za prodejnou Děťátko( dnes v 7.30 hod.) pořád teče. Bylo na to upozorněno 8.5. panem Vejrostou. Na to, co dnes vodné stojí korun je to příliš dlouho. Já bych ráda upozornila na uvolněné "střešní" desky nad nástupišti na bývalém autobusovém nádraží. Je to nebezpečné zvláště při větrném počasí. Majitel by je měl odstranit.
  ~ Marta

  odpověď:
  Voda, která vytéká za prodejnou Děťátko, je z neznámého zdroje. Vodohospodářská společnost zde již v loňském roce provedla šetření na blízkém vodovodním řadu, ten nevykazuje žádné poruchy ani úniky, zároveň byl proveden rozbor této vytékající vody, výsledky ukázaly, že tato nevykazuje parametry pitné vody z řadu. Bývalé autobusové nádraží není ve vlastnictví města, ale společnosti BEST HOLDING, a.s., kterou samozřejmě o existujících nedostatcích na jejich majetku a nutnosti jeho zabezpečení budeme informovat. Za Vaše upozornění děkujeme.
  ~ Hana Dudková, odbor správy majetku města, Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové odbor správy majetku

 • 20.5.2015

  Hluk podnapilých osob na Michalu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych opakovaně upozornit na hluk z NON-STOPu na sídlišti Michal. Opakovaně je zde hluk podnapilých osob,když jdou domů. Dokážu pochopit o víkendu,ale v přes týden nikoliv. Člověk se poté nevyspí řádně do práce. Nejlepší by byla klasická otvírací doba do 22 hodiny a šlus,jinou cestu nevidím,není to poprvé,co píši stížnost na tuto lokalitu a nejsem zajisté sám. Vždy se na chvilku uklidní a za pár dní je to zpět. Děkuji za řešení. S pozdravem
  ~ Zdeněk Ambrož

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění, pokusíme se více této lokalitě věnovat a věc dále předám okrskovému strážníkovi, aby jí řešil s provozovatelem. Pokud Vás mohu požádat, velice by nám pomohlo, pokud by jste při obtěžování hlukem na místo přivolal hlídku městské policie přes tísňovou linku 156-2. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 20.5.2015

  Mládež na lavičkách ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda by nemohly být zrušeny lavičky za barákem Švabinského 1734,jelikož se tady nedá spát. V pátek sobotu je to hrozne je tady omladina kteří pijí alkohol pak rozbijeji láhve je to tady samý strep. Je tady dětské hřiště není tady ani odpadkový koš a po víkendu je to za barákem jak na smetisti nepořádek a střepy. Děkuji za kladné vyřízení přeji hezký den
  ~ Jana Ungerová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. O víkendech zde zvýšíme dohled. Velmi by nám pomohlo, pokud v době nepořádku věc oznámíte na linku 156-2, ihned přijedeme a věc budeme řešit. Zejména během víkendů je v Sokolově podobných míst více a nejsme schopni současně dohlížet na všech. Děkuji, s pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 20.5.2015

  Díry v ulici Spartakiádní

  dotaz:
  Dobrý den, denně cestou do školky chodíme s dcerkou v ulici Spartakiádní čp.1961 kolem děr u chodníků. Je možné zjistit, co je příčinou těchto děr? Není to od krys? Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den. Byli jsme se podívat na místě a opravdu je možné, že se jedná o díry od krys. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 18.5.2015

  Rušení nočního klidu

  dotaz:
  Dobrý den, chci upozornit na neustálé narušování nočního klidu na sídlišti Michal z NON-STOPU,který je místo bývalé hospody Dukla. Nejenže byl rušen na dnešní den spánek,ale dvě předešlé noci též. Jistě nejsem jediná,protože se to na pár dní vždy uklidní (zřejmě po vašem upozornění),ale pak se v týdnu opět člověk nevyspí,přes zimu toho nebylo tolik jako teď,co se dělá hezky. Bylo by dobré,kdyby měli klasickou otevírací dobu a ne přes noc. Koho to napadlo,dovolit non-stop na sídlišti? Jistě toho,kdo u něj nebydlí a v klidu se vyspí. A to,že si jistí řidiči dělaji neustále závodní dráhu od kruhového objezdu k retardérům u 8.ZŠ ani nemluvě.

  odpověď:
  Dobrý den. Na místě bývalé restaurace Dukla se nachází dvě provozovny. Sportbar Dukla a bar "U Sona". Bar "U Sona" má provozní dobu od 09:00 do 24:00 hod. Na základě dohody mezi městem Sokolov a provozovatelem Sportbaru Dukla byl již od března provoz tohoto baru omezen ve všedních dnech na dobu od 09:00 hod. do 24:00 hod., o víkendech a svátcích pak na dobu od 09:00 hod. do 01:00 hod. Strážníci Městské policie Sokolov prováděla namátkové kontroly dodržování provozní doby, v současné době tyto kontroly provádíme každý den, kdy jsme od 22. 5. nezaznamenali ani v jednom případě porušení této dohody. V kontrolách budeme samozřejmě pokračovat. Strážníci Městské policie v této lokalitě provádí v nočních hodinách i pěší obchůzky. O častější dohled jsme požádali i Policii české republiky. Pokud i přes tato opatření zaznamenáte rušení nočního klidu, kontaktujte prosím telefonicky Městskou policii na č. 156, případně Policii ČR, Obvodní oddělení Sokolov-město na č. 974376600.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 15.5.2015

  Hřiště v ulici Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, zajímalo by mne, kdo se stará o dětská hřiště. V ul.Švabinského je skluzavka a 2 houpačky. Jedna houpačka je rozbitá a ohrožuje tak malé děti na zdraví. Ještě bych se chtěla zeptat, jestli město neplánuje obnovit hřiště třeba na fotbal atd. právě v ulici Švabinského. Kdysi tam hřiště bylo. Děkuji za odpověď.
  ~ Monika Čížová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění, uvedená sestava se skluzavkou a houpačkou v ulici Švabinského byla již opravena, dle sdělení správce spol. SOTES Sokolov s.r.o..
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.5.2015

  Kontejnery v Mánesově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, při stavbě nového parkoviště v ulici Mánesova se zrušilo stání pro kontejnery na tříděný odpad. Nyní tyto kontejnery stojí v zatáčce na travnatém pásu. Počítá se s nějakým lepším umístěním nebo zůstanou tam kde jsou nyní .Při likvidaci tříděného odpadu přistupuje člověk ke kontejnerům ze strany od silnice a hrozí nebezpečí střetu s osobním vozidlem.
  ~ Jana K.

  odpověď:
  Dobrý den. Jedná se pouze o dočasné umístění kontejnerů. Trvalé umístění kontejnerů na vhodné a tedy i bezpečné místo pro občany řešíme v současné době se společností SOTES. Realizace přemístění kontejnerů bude záležet na kapacitních možnostech této společnosti.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.5.2015

  "Poděkování"

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěla bych poděkovat Městskému úřadu v Sokolově za péči o mé zdraví. Patřím totiž k těm, kteří třídí nejen papír a plast, ale k těm, kteří stále doufají, že město Sokolov udělá vstřícný krok a zařídí alespoň na pár místech ve městě nádoby na tříděný sběr plechovek. Zatím tedy trpělivě čekám, plechovky střádám a jednou za čas odvážím na sběrný dvůr. A protože jsem zřejmě i značně naivní, uvěřila jsem informaci ze stránek MÚ http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_spravy/sberny-dvur-26323 a vydala se v sobotu v podvečer ke sběrnému dvoru. Procházka mi prospěla, na zavřených vratech jsem si přečetla, jak je to skutečně s provozní dobou sběrného dvora a další procházka mi prospěje taky. S pozdravem
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Vážená paní Zimmelová, děkujeme Vám za upozornění. Informace byla zřejmě ještě přetažena ze starých internetových stránek, za vzniklé nedopatření se omlouváme, informace neprodleně opravíme.
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 8.5.2015

  Den Země, nezaměstnanost

  dotaz:
  Dobrý den, mám dva dotazy. 1)Probíhala ve městě nějaká akce na Den Země? Pořádalo jí město? 2)Má město nějaký výhledový plán, jak řešit nezaměstnanost? Děkuji
  ~ Rolníková

  odpověď:
  Dobrý den. Městská policie Sokolov organizovala větší akci na Bohemii v rámci studentského zastupitelstva, některá školská zařízení, např. základní škola Švabinského, si taktéž pořádala ve školách vlastní akci. Co se týče řešení nezaměstnanosti. Na tento dotaz jsme již odpovídali nesčetněkrát. Pročtěte si, prosím, naše dřívější odpovědi. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 8.5.2015

  Ad: Parkoviště v Mánesově ulici

  dotaz:
  Dobry den, samozrejme se Vam omlouvam ze jsem Vas narkl z toho ze se dost nesnazite s otevrenim parkoviste na Manesovce. Prijel jsem domu kolem druhe hodiny odpoledne a stale bylo zavrene a opravdu me to vytocilo. Necekal jsem ze by se jeste ten den mohlo otevrit. Takze jeste jednou se omlouvam. Za ostatnim tvrzenim s mensim poctem mist a s parkovanim u Kauflandu si stojim dale. Bohuzel je to vec odborniku projektantu a odborniku na meste, kteri se k danu projektu musi alespon doufam vyjadrit, asi nemeli svuj den, tyden nebo mesic? :-( Takze dekujeme za nove vyasfaltovene a zmensene parkoviste.
  ~ Ehrlich

  odpověď:
  Dobrý den, ano proběhla kolaudace stavby a stavba celá běžela podle platného harmonogramu. Stavbou v žádném případě nedošlo k úbytku parkovacích míst jak uvádíte. Parkoviště u Kauflandu někteří z Vás využívali. Domnívám se, že stavbou dojde ke zlepšení situace v daném území. Bohužel neumíme realizovat stavbu během 24 hodin a bez omezení. Část stavby v Mánesově ulici je možné ode dneška užívat. Zhotovitel má co nejdříve odstranit kovové zábrany. Takže již nic nebrání užívání parkoviště. Jen chci připomenout, že kdyby město Sokolov nebylo úspěšné v podání žádosti o dotaci z ROP Severozápad, těžko by se tato stavba nyní realizovala. Děkujeme za pochopení.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.5.2015

  Parkování na novém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak je možné, když není během dne možné zaparkovat v okolí nového náměstí (je plné i parkoviště u Uralu) tak u nábřeží (kruhový objezd u úřadu) parkuje nějaká reklama na třech parkovacím místech? To má předplacené? Děkuji za vyjádření
  ~ Petr Doubek

  odpověď:
  Vážený pane Doubku, tato situace je již řešena podáním jiného podnětu. S pozdravem
  ~ Hana Schimmerová vedoucí odboru dopravy

 • 8.5.2015

  Odbavovací systém městského úřadu

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz týkající se odbavovacího systému. Proč je po objednání přes e-mail uvedeno, že po příchodu na úřad je třeba přinést s sebou potřebné doklady a na zvacím zařízení zadat službu "ON LINE objednaní klienti", když ve skutečnosti je na odbavovacím terminálu pro výdej pořadových čísel uvedeno jen "zadání PINu"? Pro některé občany, především pro starší, jsou pokyny uvedené na stránkách úřadu zavádějící. Děkuji
  ~ Zdena Novotná

  odpověď:
  Vážená paní Novotná , k Vašemu poznatku uvádíme, že po prověření situace zajistíme opravu textu u informací pro objednání prostřednictvím e-mailu. Místo „ON LINE objednaní klienti“ bude uveden přímo text „zadání Pinu“. Tím dojde ke sjednocení informací na zvacím zařízení i v odbavovacím systému na webu města. S pozdravem
  ~ Hana Schimmerová vedoucí odboru dopravy

 • 8.5.2015

  Ekologické zátěže

  dotaz:
  Dobrý den, nachází se ve městě nějaké ekologické zátěže? Děkuji za odpověď
  ~ Roubík

  odpověď:
  Dobrý den, na území města Sokolova se nachází stará ekologická zátěž v areálu chemických závodů (Hexion a.s.). Probíhá zde po etapách ochranné sanační čerpání a likvidace kontaminantů pod dozorem České inspekce životního prostředí. Pokud potřebujete podrobnější informace, obraťte se prosím na Ing. Jaroslavu Fejlkovou, referentku odboru životního prostředí, tel. 359 808 174. S pozdravem
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí.

 • 8.5.2015

  Slabý příjem multiplexu

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, mám problém přijmu třetího televizního multiplexu. Tento multiplex se mi nedaří naladit. Provozovatel pro třetí multiplex nabízí možnost provozu dokrývačů signálu po dohodě s místním obecním řadem. Na mapě pokrytí je vidět stín vytvořený kopci směrem na Krašov. Stín je nejvíce patrný v okolí Březové, okraji Sokolova pár místech ve středu Sokolova. Mohlo by město požádat o dokrývač?
  ~ Jiří

  odpověď:
  Dobrý den. Tato informace je pro nás nová, dotaz předáváme odboru informatiky, aby se obrátil na poskytovatele signálu. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 8.5.2015

  Únik vody na sídlišti Závodu míru

  dotaz:
  Subject: Napište starostovi (Lukáš Vejrosta) Dobrý den, rád bych se zeptal zda by se někdo mohl podívat na vyvěrající vodu u nás za barákem. Jedná se o prostor za prodejnou "dětátko" kde již cca 10 dní prosakuje relativně velké množství vody na silnici. Úniky si občané musí platit, tak aby to neteklo zbytečně dlouho. Nevím přesně, na koho bych se měl obrátit, proto s tím kontaktuji Vás. Děkuji za odpověď
  ~ Lukáš Vejrosta

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za informaci. Odbor právy majetku o problému ví a zjišťuje podrobnosti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 8.5.2015

  Parkoviště, koupaliště

  dotaz:
  Dobrý den, mám k Vám dva dotazy. 1. Výstavba parkoviště v ulici Mánesova- v informačních letácích, které byly umístěny do schránek přilehlých domů a vylepeny na dveře domů je uvedeno, že parkoviště bude mimo provoz do 17.4.2015. Parkoviště stále není dokončené a jak uvádíte, tak částečná kolaudace proběhne až 30.4.2015, aby bylo možné alespoň část parkoviště používat. Proč se ale výstavba o tolik proti slíbenému termínu protáhla? Firma EUROVIA, která stavbu provádí se moc nečiní, na parkovišti neprobíhají žádné práce a to ani na tom opravovaném a ani na výstavbě nového, které má být hotové 31.8. Pokud už někdo dorazí, tak je to o víkendu. Je opravdu moc příjemné celou sobotu poslouchat a "čuchat" jak pokládají asfalt. Kdy tedy můžeme očekávat zprovoznění opravovaného parkoviště a kdy nového komplet? 2. Bude letos otevřeno koupaliště? Děkuji za odpověď
  ~ Pavlína Těšínská

  odpověď:
  Dobrý den. 1) Informační letáky do schránek a na vchodové dveře umísťovali zaměstnanci společnosti EUROVIA CS, a. s. Termín 17.04.2015, uvedený v těchto letácích, souvisel pouze s umístěním přechodného dopravního značení po dobu výstavby. Již od zahájení stavebních úprav Mánesovy ulice bylo v tisku i na internetových stránkách města prezentováno, že termín dokončení této části stavby je 30.04.2015. Stavba tedy sjednaný termín dodržela. Ve značném předstihu bylo požádáno o kolaudaci stavby a tento termín již nebylo možné změnit. Ke kolaudaci musí být nejen dokončena stavba, ale doloženy i všechny potřebné doklady. Kolaudace upravené Mánesovy ulice proběhne v plánovaném termínu. Novostavba parkoviště má být dle smlouvy o dílo dokončena do 31.08.2015, jeho kolaudace proběhne do 30.09.2015. Po celou dobu stavebních úprav Mánesovy ulice bylo a je k dispozici 46 parkovacích míst u prodejny Kaufland. Koordinace stavebních prací je plně v kompetenci jejich zhotovitele a práce v sobotu jsou v souladu s vydaným stavebním povolením i platnými právními předpisy. 2) Ano, děláme vše proto, aby bylo letos městské koupaliště otevřeno.

 • 8.5.2015

  Dodržování nočního klidu

  dotaz:
  Zdravím pane starosto. Zajímalo by mne zda existuje vyhláška o rušení klidu , jak v noci ( večer ) mezi 20.00-8.00 hod , tak o víkendech a svátcích . Bydlím v panelovém domě na Vítězné a posledních asi 7-8 měsíců máme problém s nájemníkem panem ....... , který dělá naschvály všem okolním spolubydlícím . Nejedná se jen o noční hluk , ale provokace o víkendech a svátcích . Už jsme se mu snažili mnohokrát domluvit v četně policie , ale je to úplně zbytečné . Svému okolí výše uvedený neustále vyhrožuje . Lidé z něho mají strach a policie je na něj kvůli zákonům krátká . Myslím , že by vyhláška o dodržování klidu mohla aspoň trochu pomoci . 100% nejsme jediný bytový dům v Sokolově , který má podobné problémy . Děkuji předem za brzké vyjádření k mé připomínce
  ~ Zuzana Winklerová

  odpověď:
  Vážená paní, noční klid, kterým se rozumí doba od 22. do 6. hodiny, je chráněn zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Ten, kdo poruší noční klid, dopustí se přestupku podle § 47 odst. 1 písm. b) citovaného zákona. S úctou
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 8.5.2015

  Poškozená křižovatka Luční a Šlikovy

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych upozornit na poškozený povrch vozovky v křižovatce ulic Luční a Šlikova. Děkujeme.
  ~ Miroslav Žák

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění, provedeme místní šetření a stav prověříme. Přeji hezký den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 8.5.2015

  Autobusové spojení do jiných měst

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, vím že meziměstská doprava není ve vaší kompetenci ale udivuje mne že se nikdo nestará o to jak spojení s jinými městy funguje, jak zde již někdo psal ohledně spojení do Varů. Do Plzně je to téměř nemožné, jezdí jediný přímý spoj a to v 17:20. pokud potřebujete ranní spoj musíte do Varů a přitom doufat že se autobus neopozdí protože dojezd do Varů je v 6:45 a odjezd odtud do Plzně v 6:50,pokud potřebujete jet dřív tak musíte dokonce do Bečova. To samé platí opačným směrem z Plzně jede tentýž spoj -17:20, tento jezdil loni o hodinu dříve, nechápu důvod jeho posunutí. Myslím si že by se vedení mělo zajímat o to jak doprava funguje a spolupracovat s jejím poskytovatelem. Když už musíme neustále přestupovat měla by být zajištěna dostatečná návaznost.
  ~ Hana Jirásková

  odpověď:
  Vážená paní Jirásková, máte pravdu, veřejná linková doprava není v naší kompetenci. Váš dotaz předáváme na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy. Přeji hezký den.
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 8.5.2015

  Kácení v Heyrovského ulici

  dotaz:
  Dobrý den. Ráda bych se vyjádřila k dlouhodobé situaci v naší ulici, a to - Heyrovského, a myslím tu část ulice od pošty ke hřbitovu. Tato ulice se vždycky pyšnila krásnými stromy ve výklencích chodníku. Za poslední tři roky, jich spoustu zmizelo, a to takovým způsobem, že místo nich zbyl pouze ožužlaný pahýl, a hlína deset metrů okolo. Místní důchodci pečlivě uklízejí okolo domů, a i z těchto pahýlů udělaly něco přijatelného a okolo vysázeli květiny. Chci se zeptat, proč se zdravé stromy kácí ? Proč se nevysazují nové stromy ? Další dotaz se týká technických služeb města Sokolova. Jelikož teď trávím odpoledne doma, mám možnost pozorovat pracovní síly se sběrátky a taškami. Sbírají občas okolo odpadky. To že sbírají pouze každou druhou věc, to je záměr ? Zbytek většinou odkopnou nebo si ho prostě jen nevšímají. To je ode mne vše. S pozdravem
  ~ M. Peterová

  odpověď:
  Dobrý den, v ulici Heyrovského došlo ke kácení stromů, ale nikoliv zdravých stromů. Stromy zde dožívají a postupně odchází, byly zde i havárie stromů vlivem klimatických podmínek. Stávající hlohy byly vysazeny v době výstavby sídliště v místech, kde vedou inženýrské sítě topný kanál, plyn, elektro apod. Vlastníci těchto sítí nám v současné době již nedají povolení k sázení nových stromů nad jejich zařízením a ani v ochranném pásmu těchto sítí. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 30.4.2015

  Hluk v Mánesově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych poděkovat firmě Eurovia za krásné probuzení v sobotu 25.4.2015. V 8 hodin ráno zde zaměstnanci spustili zbíječky, brusky atd. a začali dodělávat obrubníky. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby byla firma ve skluzu. Vzhledem k tomu, že před pokládkou asfaltu od 28.3. - 9.4. cca. 14dní a po pokládce asfaltu od 12.- 24.4. cca. 14dní se zde nic nedělo, tedy pokud nepočítám odvoz kadibudky a boudy s nářadím. Je to výsměch pracujícím, kteří mají právě tyto dny na regeneraci a odpočinek!!!!!!! Za druhé bych chtěl poděkovat projektantům za přístup na parkoviště z ulice Mánesova 1668-1676, Slavíčkova 1678 -1683. Aby jste z těchto bytovek bezpečně přešli na parkoviště, musíte jít po chodníku kolem plotu soukromé školy a na úrovní prvního věžáku přejít po přechodu a dále po chodníku před vchody 1656-1667, kde jsou v zadní části této ulice hned čtyři vstupy na parkoviště. Dalo by se říci, že parkoviště bylo vybudované právě jen pro tyto vchody. Milí spoluobčané, pokud z nákupu nebo výletu nechcete kroužit po sidlišti, přibalte si pro celou rodinu HOLÍNKY určitě se budou hodit. Z pohledu normálního občana by parkoviště bylo hotové minimálně o měsíc dříve, pokud by město vzhledem k zoufalé situaci s parkováním požadovalo kolaudaci co nejdříve. S pozdravem
  ~ Jan Zábojník

  odpověď:
  Dobrý den. Koordinace stavebních prací je plně v kompetenci jejich zhotovitele a práce v sobotu jsou v souladu s vydaným stavebním povolením i dalšími platnými právními předpisy. Omezení se vztahuje pouze na stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, tyto nesmí být prováděny v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin a v době pracovního klidu. Dne 30.04.2015 již proběhne kolaudace stavebně upravené Mánesovy ulice a tato část parkoviště bude opět sloužit veřejnosti. Následovat budou bohužel další stavební práce související s novostavbou parkoviště, která má být dle smlouvy o dílo dokončena do 31.08.2015 a zkolaudována do 30.09.2015. Výsledkem těchto, někdy pro občany nepříjemných a nevhodně načasovaných, stavebních prací však bude 169 nových parkovacích míst napojených komunikací na ulici Mánesova a Karla Havlíčka Borovského. Věříme, že tato místa budou přínosem pro obyvatele sídliště a odměnou za Vaši trpělivost po dobu výstavby. Umístění přístupů na parkoviště v Mánesově ulici od bytového domu č. p. 1656 – 1667 ve třech případech zcela odpovídá původnímu stavu. Přístupy byly pouze výškově upraveny a opatřeny hmatovou dlažbou. Jeden z těchto přístupů navíc bezprostředně navazuje na vyhrazené parkovací místo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ke stejnému účelu slouží i jeden nově vybudovaný přístup. Jedná se o bezbariérovou trasu od bytového domu k druhému vyhrazenému parkovacímu místu. Jiné přístupy nejsou předmětem tohoto projektu. Město Sokolov mělo zájem realizovat parkoviště ve třech etapách s celkovým počtem 346 parkovacích míst. První dvě etapy bezprostředně navazovaly právě na bytové domy v ul. Mánesova 1668 – 1671 a Slavíčkova č. p. 1678 -1683. Obě etapy byly z projektu vypuštěny z důvodu, že obyvatelé těchto domů upřednostnili zachování stávající zeleně před realizací potřebných parkovacích míst.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 29.4.2015

  Kácení dřevin v parku

  dotaz:
  Dobrý den. V článku Sokolovského deníku ze dne 9.4.2015 jsem se dočetl, že: "V parku dojde ke kácení a prořezání dřevin, tak aby se prostor otevřel, prosvětlil a občané se tam nebáli chodit..." Toto řekla p. Špičková z odboru rozvoje města. Na totéž se zde ptal již p. Ježek (viz dotaz ze 14.4.2015). Zajímalo by mne, o jaké dřeviny se jedná a jaký je důvod jejich kácení? V článku to nebylo blíže specifikováno. Nepřipadá mi, ze by park byl nějaká zarostlá džungle, kam by se lidé báli chodit.
  ~ David Mika

  odpověď:
  Dobrý den, jedná se o místo mezi rybníky, území s tůňkami, které bylo hustě zarostlé zejména rododendrony. V současné době zde již probíhají stavební práce, které mimo jiné obsahují opravu kamenných tůněk a koryta, výsadby a vybudování dřevěného chodníku vybíhajícího nad dolní rybník, mobiliář. Práce by měly být dokončeny do 06/2015.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 29.4.2015

  Alej v ulici Jiřího z Poděbrad

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto! Na můj první dotaz k odstranění vysázené řady stromů ze 3.4.2015 jsem dostal odpověď, že „Stromy byly odstraněny na základě negativních reakcí a stížností obyvatel přilehlých domů. “ Po ověření této skutečnosti jsem na druhý dotaz ohledně vymyšleného důvodu vykácení stromů 8.4.2015 dostal odpověď jiného významu, že „ stromy v ulici Jiřího z Poděbrad nebyly vysázeny podle plánu odboru rozvoje města. A že zde bude parkoviště. Vypracovaná studie ozelenění sídliště s novými výsadbami v tomto místě počítá“. Zajímalo by mne, kdo přišel s nápadem udělat zde parkoviště a proč? V dnešní době je mezi panelovými domy a školkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, označená příkazovou dopr. značkou C09a. Policie ani městská policie přes kameru zde umístěnou není schopna zajistit, aby zde neprojížděla ve dne i v noci auta. Jak to bude vypadat později, pokud zde bude parkoviště? To se čeká, až dojde k úrazu nějakého dítěte ze školky? A také by mne zajímalo, kdo zaplatí vysazení a odstranění těchto stromů.
  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:
  Dobrý den, stromová alej před domem v ulici Jiřího z Poděbrad : 1. opravdu nebyla vysázena přesně podle návrhu odboru 2. dále město obdrželo podněty obyvatel domu, že se obávají zastínění, že jsou moc blízko a že nesouhlasí. 3. mezitím vznikla studie možného budoucího rozšíření parkovacích míst na sídlišti, kterého je nedostatek 4. studie ozelenění v tomto území nové výsadby nenavrhuje 5. stromy byly přesazeny před DDM, kde prodloužily stávající alej 6. špatná výsadba se reklamovala u zhotovitele Jedná se o studie a záměry. Rozhodně se nejedná o hotovou věc, která se bude realizovat ihned. Město Sokolov se potýká dlouhodobě s nedostatkem parkovacích míst v celém městě a je opravdu velmi složité toto řešit tak, aby byly všichni spokojení.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 25.4.2015

  Dopravní značení v Mánesovce

  dotaz:
  Proč byly z Mánesovy ulicie odstraněny přenosné značky se zákazem zastavení v okolí rekontrukce parkoviště. Proč nezůstaly nainstalované až do kolaudace první části parkoviště. Přijeďte se večer podívat, jakým způsobem se zde parkuje. V místě pro přecházení chodců stojí auta. Místo je navíc v zatáčce a není nijak označeno. Pokud v tomto místě nebude v budoucnu vyznačen přechod pro chodce, počítá se alespoň s podélnou souvislou čárou z obou stran, aby se zamezilo parkování v tomto nebezpečném místě? Nebo budeme čekat, až tam někdo autem srazí školáka a pak se to bude teprve řešit. Navíc si myslím, že i složky IZS by v současnosti měli problém zasahovat, pokud by zde došlo k nějaké mimořádné události.
  ~ A. Kupčík

  odpověď:
  Dobrý den. V tuto chvíli je parkoviště uzavřeno zábranami jelikož se nejedná o zkolaudovanou stavbu. Přechodné dopravní značení bylo odstraněno, jelikož bylo povoleno pouze do 17.04.2015. Toto dopravní značení bylo osazeno na dobu výstavby, aby odstavená osobní vozidla nebránila stavební dopravě, mechanizaci i vlastní realizaci stavby. Odstranění tohoto dopravního značení však neopravňuje řidiče k porušování platných zákonem stanovených dopravních předpisů. Na obousměrné komunikaci dle § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Toto ustanovení platí právě v případě, kdy na komunikaci žádné dopravní značení není. Pokud dochází k jeho porušování, je v kompetenci dopravní Policie ČR DI Sokolov řešit nápravu. Jedná se o stávající část komunikace na které neprobíhali stavební změny, pouze zde po dobu výstavby byla omezená doprava. Nadále, a to právě do data kolaudace tj. 30.04.2015, jsou volně k dispozici parkovací místa u prodejny Kaufland, která však nikdo nevyužívá. Závěrem bych chtěla uvést, že se k projektu ve dvou řízeních vyjadřovali, jak dotčené orgány státní správy, tak účastníci řízení, kterými byli i obyvatelé sídliště Michal. Jediným požadavkem, a to právě obyvatel sídliště, bylo pouze zredukování parkovacích míst na 1/3 z jejich plánovaného počtu, a to z důvodu zachování stávající zeleně. Co se týká místa pro přecházení, neopatřuje dopravním značením jako přechod pro chodce. Místo pro přecházení se v podstatě nachází na původním místě, bylo jen stavebně upraveno zámkovou dlažbou. Vodorovné dopravní značení v místě pro přecházení bude na základě Vašeho podnětu projednáno s dopravní policií, jelikož součástí schváleného projektu v tuto chvíli není.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 25.4.2015

  Dřevo na terasu meditační zahrady

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jaký druh dřeva se používá na výstavbu toho pódia u rybníka? Má to snad být nějaký ten "meditační koutek" či něco takového. Vypadá to zdálky jako smrkové dřevo. To v tak vlhkém prostředí nemá moc dlouhou životnost i když by bylo impregnováno. Asi to ale bude jiný druh (např. dub). Ze smrku to by nikdo rozumný nenavrhl, takže asi spíš "plaším" a zdržuju. Omlouvám se.
  ~ Martin Volný

  odpověď:
  Vážený pane inženýre, Děkujeme Vám za Vaši pozornost při nových stavbách v Sokolově. Na Váš dotaz Vás můžeme uklidnit, že podium je opravdu z dubového a modřínového dřeva. Přesněji se jedná o loupané dubové kůly průměru min. 200 mm v místě vodního prvku a rybníku, strojně zatlučené do dna. Na těchto základech bude instalována dřevěná terasa. Jednotlivé dílčí konstrukční prvky mola jsou vodorovné nosné dubové trámy přeložené modřínovými trámky. Z modřínu budou i fošny. V místech styku vodorovných nosných dubových trámů s betonovou patkou bude podložen živičný bitumenový pásek. Pokud budete chtít získat k projektu podrobnější informace, můžete navštívit odbor rozvoje města. Výkresy z projektové dokumentace stavby jsou rovněž vystaveny na nástěnce v I. patře. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 25.4.2015

  Ad: Přesazení nových stromů na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, překvapuje mě, že berete zřetel na jakési "negativní reakce" občanů, kterým vadí vysázené stromy? Co jim na nich vadilo? Nejdříve vydáte peníze za vysázení a pak na údajnou stížnost (na co vlastně?) stromy opět vykácíte? To znamená, že koncept města a zeleně tvoříte dle stížností občanů? Já si například teď stěžuji na to, že jste stromy vykáceli. Máme my občané psát snad petice, abyste nekáceli stromy ,ale naopak je chránili, tak jak je to normální v každé kulturní společnosti a jak je i vaší povinností?
  ~ G. Peony

  odpověď:
  Dobrý den, stromy jsem nekáceli ale přesadili a z důvodů, které jsem Vám napsal před časem. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 25.4.2015

  Cedule proti kálení psů

  dotaz:
  Dobrý den, jsem předsedou SVJ v Sokolově a máme celkem 5 bytových domů. Loni jsme před každým domem osadili plechové cedulky ( přeškrtnutý obrázek kálejícího pejska ) , abychom majitele psích mazlíčků odnaučili nechat pejska kálet tam, kde si usmyslí. Jak jsem vypozorovala, myslím, že to mělo pozitivní vliv a že to určitě mělo výchovný efekt. V tomto směru se nám tyto osazené plechové cedulky velmi osvědčily. Bohužel dvě z pěti těchto cedulek nám poničili patrně rozzlobení majitelé psů. Nyní bychom rádi osadili ceduličky zpět a teď marně shánim ty dvě, co nám chybí. Na firmě SOTES mi sdělili, že se mám obrátit na odbor rozvoje města. kde by mi tyto ceduličky poskytly. Tam jsem se však dozvěděla, že na příslušném odboru nikdo nepracuje pro nové výběrové řízení na toto místo. Musím tedy vyčkat až bude toto místo obsazeno novým pracovníkem na základě zmíněného výběrového řízení. Pak prý ceduličky budou k dispozici. Na dotaz k upřesnění termínu jsem žádnou konkrétní informaci nedostala. Ptám se tedy, skutečně je nutné kvůli dvěma cedulkám čekat na nové výběrové řízení.????? S pozdravem
  ~ Eva Šmejkalová

  odpověď:
  Dobrý den, je to samozřejmě hloupost, pokud Vám někdo takovou informaci poskytl . Omlouvám se za tuto chybu. Pro cedulku se zastavte na odboru rozvoje města kdykoliv. Nejlépe kontaktujte mne. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 24.4.2015

  Parkování u Finančního úřadu

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s dotazem ohledně parkování na parkovišti Finančního úřadu Sokolov. Finanční úřad vlastní parkoviště a parkují zde pouze jeho zaměstnanci. Toto parkoviště je opatřeno dopravní značkou zákazu vjezdu, je využíváno pouze v pracovní dny a o víkendu je zcela prázdné. Za Finančním úřadem Sokolov je vjezd na cyklostezku ( o víkendech hojně využívanou ). Většina návštěvníků této cyklostezky parkuje svá vozidla na parkovišti u Výběru a na i Růžovém náměstí. Můj dotaz zní, zda-li by o víkendech šlo parkovat u FÚ Sokolov, jelikož návštěvníci cyklostezky zaberou většinu parkovacích míst u Výběru a na Růžovém náměstí. Stávající obyvatelé tak mají ztížené parkování i o víkendech. Děkuji za odpověď
  ~ Kimlová

  odpověď:
  Dobrý den. Děkuji za váš rozumný návrh. Při nejbližším jednání s vedením finančního úřadu bude tento požadavek přednesen. Bude však pouze na vlastníkovi parkoviště, k jakému rozhodnutí nakonec přistoupí. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.4.2015

  Domy u kina Alfa

  dotaz:
  Dobry den pane starosto, bude se prosim neco delat s vybydlenymi domy v ulici za kinem Alfa a kdy? Dekuji za odpoved.
  ~ anonym Marta S

  odpověď:
  Dobrý den. Již několikrát, a naposledy tento týden, jsem se chtěl spojit s vlastníkem domů, panem Kendíkem. Schůzky jsou neustále oddalovány z jeho osobních důvodů. Nicméně se i nadále budu dožadovat svolání jednání a budu žádat opravu objektů nebo jejich možný odkup z naší strany. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.4.2015

  Kácení stromů ve městě

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se vyjádřil k poslední dobou velmi oblíbenému tématu, a tím je kácení stromů na sídlištích, konkrétně v Poláčkové ulici. Za posledních 17 let zde vykáceli minimálně 15 stromů, z nichž jen jeden byl poškozen. Ten zbytek byly krásné, staré a vrostlé stromy (javory, borovice, smrky, břízy a nádherná sakura), místo nichž za celou tu dobu nebyl vysazen ani jediný strom. Nebližší nová výsadba se nachází v Gagarinově ulici, která byla provedena s takovou profesionální úrovní, že z původního počtu zbyla polovina. Zatímco zbytek světa se snaží o zvýšení počtu zeleně ve městech, zdá se, že zde je trend úplně opačný. Kácení bylo odůvodněno jako nelegální výsadba, mě by zajímalo, jak přesně je tento pojem definován, jelikož se mi zdá, že aplikovat jej na stromy, které si zde vesele rostly již za dobu komunistů, je krapet směšné. Co mě ale šokuje, je nová vlna kácení, která se na nás řítí a která, pokud se přes nás přežene, způsobí, že v naší ulici zůstane jen křoví (a to velmi ošklivé). Jedním ze stromů je i douglaska tisolistá, strom, který se dožívá 500 i 1000 let a má hluboký kořenový systém, o kterém nám jeden z vašich odborníku řekl: "Smrky mají mělké kořeny, ten strom vám brzy spadne na hlavy." Což mi nechává lehké pochybnosti o profesionální úrovni. Ale zpět k věci. Vážně by mě zajímalo, proč máte ten náhlý zájem pokácet vše v dohledu. Aby se lépe sekaly trávníky? Máte na to dotace? Tak nebo tak, pokud vážně dojde ke kácení, zajímalo by mě, jestli pokácené stromy nahradíte novými "legálními výsadbami". Jen pro zajímavost, jedna sazenice smrku ztepilého 3,5m vysoká (což je vzhledem k tomu, že většina ze stromů v okolí má přes 6m směšné) stojí 2000Kč, což se s hodnotou pokácených kusů nedá vůbec srovnat.
  ~ anonym PB

  odpověď:
  Dobrý den. I přes to, že je Sokolov hodnocen jako jedno z nejzelenějších měst v republice, děkujeme za váš názor. Email jsme předali kompetentním pracovníkům.
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 24.4.2015

  Zákaz zastavení na panelce u Slovenské

  dotaz:
  Pane starosto, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné v jednosměrné části ulice Slovenská (panelová komunikace kolem Lobezského potoka k parkovišti před areálem Baníku Sokolov) nahradit značku zákaz zastavení značkou zákaz stání. Je velmi nepříjemné pokud si člověk legálně nemůže ani vyložit nákup, kočárek, kolo před svým domem a potom odjet zaparkovat. Komunikace je využívána pouze lidmi, kteří zde bydlí, maximálně občasnými návštěvníky autobazaru. Nechápu proto, proč je tu takto radikální zákaz. Navíc umístěný na dvou místech, přičemž do ulice žádná další komunikace neústí a značka tak stačí pouze na začátku ulice. Děkuji. odpověď: "Dobrý den, na základě četných stížností, převážně z řad maminek s kočárky a invalidních spoluobčanů, kdy nebylo možné danou lokalitou mnohdy ani projít kvůli nezodpovědným občanům, kteří zde parkovali, byla značka po dohodě s PČR umístěna. V současné době se o žádné změně neuvažuje. Je mi líto, že Vám nemohu zaslat jinou odpověď. Ing. Jaromír Dvořák,. místostarosta" Proč tedy PČR v současné době toleruje stání aut u chodníku v denních i nočních hodinách? Nebo snad mají někteří obyvatelé této ulice výjimku?
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den. Váš dotaz, proč PČR se neřeší parkování v ul. Slovenská, jsem dnes předal vedoucímu OO P ČR Sokolov-město npor. Bc. Strnadovi s žádostí, aby se této ulici věnovali. Strážníci MP Sokolov budou místo také kontrolovat.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 24.4.2015

  Díry v ulici Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by nešlo prozatímně "vyzáplatovat" stále se zvětšující a přibývající díry v ulici Vítězná, jejíž stav se neustále zhoršuje, a to i v souvislosti s uzavřením mostu mezi Penny Market a 3.ZŠ v ulici B. Němcové . Jízda po Vítězné už nyní připomíná překážkovou dráhu. Děkuji.
  ~ Vladimír Kadeřábek

  odpověď:
  Dobrý den pane Kadeřábku. V této chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele, tudíž se jedná o týdny, kdy začne rekonstrukce ulice. V této situaci by bylo pouze nerozumným mrháním peněz, které by byly vydány na provizorní záplatování. Zdravím
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 24.4.2015

  Kácení smrků v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Vážený pane starosto Už několikrát jsem zde četla žádost nájemníků o pokácení smrků v ulici Kosmonautů. Je s podivem jak se město brání pokácení dvou smrků a jedné borovice. Teď nedávno zde došlo k přepadení ženy a já jako žena se teď bojím po setmění chodit sama domů. To se musí stát něco závažného ,aby se ty stromy pokáceli?Copak je kolem málo zeleně? Kolikrát v noci slyším rachot na ulici ale přes ty stromy není nic vidět to má být bezpečné město? Touto ulicí chodí po nocích pochybná individua z okolních restaurací a když se sama vracím domů večer z práce a ulice je liduprázdná mám opravdu strach,kolikrát se stalo,že zpoza stromu vylezl někdo ,kdo tam vykonával potřebu. Prosím o konečné vyřešení,já nemám v úmyslu a ani nemám čas vyplňovat nějakou žádost na kterou stejně nikdo nereaguje. Děkuji s pozdravem
  ~ Věra

  odpověď:
  Dobrý den paní Věro. Názory na kácení stromů jsou individuální. Každý strom, který má být pokácen, je projednán komisí životního prostředí rady města. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 24.4.2015

  Chodník k domům v ulici Majerové

  dotaz:
  Dobrý den chci poděkovat za nové schodiště v ul. M. Majerové mezi restaurací Fanda a hernou Chance, ale bylo by dobrý kdyby se udělal i chodník směrem k panelovým domům teď je tam nějaký chodník, ale vede do bláta...nešlo by s tím něco udělat?A nešlo by udělat parkoviště místo toho betnového plácku už léta si tam děti nehrajou...děkuji za odpověd.
  ~ Josef Pálka

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za váš zájem a podnět. Co se týče navrhované plochy, je zahrnuta do možnosti zřízení nových parkovacích míst. Jejich pořadí a konkrétní určení těch, které vzniknou, však bude záležitostí zastupitelstva města. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 23.4.2015

  Ad: Stav laviček v parku

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za informaci, oceňuji, že jste na špatný stav laviček zareagovali. Přeji hodně úspěchů a zdravím
  ~ František Pikal

  odpověď:

 • 21.4.2015

  Stav laviček v parku

  dotaz:
  Dobrý den, při procházení městskými parky si už delší dobu všímám stavu laviček - nedá se říci, že by většina laviček vybízela kolemjdoucí k posezení. Ty co nejsou shnilé, jsou ve velké míře porostlé lišejníkem. Náprava by určitě nestála velké peníze ( některé by stačilo očistit a natřít ) a lavičky by mohly sloužit svému účelu ku prospěchu všech procházejících.
  ~ František Pikal

  odpověď:
  Dobrý den. Plně s Vámi souhlasím a v posledních dnech jsme zahájili, stejně jako každý rok, opravu laviček. První opravené lavičky lze vidět před zámkem. Tyto opravy, a to včetně nátěrů, budou do poloviny května hotové.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 17.4.2015

  Kácení u Baníku 2

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, proč došlo k pokácení stromořadí topolů v areálu Baníku tak narychlo, tj. v době vegetace, když už měly stromy vyrašené pupeny a jehnědy. Pokud vím, tak se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Podle příčných řezů u báze kmene se navíc jednalo o zdravé stromy bez napadení hnilobou, jen u dvou silnějších stromů byla menší dutina. Dále by mne zajímalo, podle čeho se určuje přestárlost stromu. Všichni se tímto termínem rádi ohánějí (a odůvodňují si tím kácení), ale nikde není vysvětleno, co vlastně znamená. Konkrétně těmto topolům bylo 34 let (podle letokruhů na nejsilnějších kmenech) a v encyklopediích se uvádí, že se dožívají až sta let. Děkuji za odpověď.
  ~ David Mika

  odpověď:
  Dobrý den. S kácením stromořadí se začalo v době vegetačního klidu. V rozhodnutí o povolení ke kácení byl stanoven termín do 15.4.2015. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi náročné a rizikové kácení, byl termín prodloužen oproti doporučovanému termínu do 31.3. Snaha byla, abychom stihli pokácet do 31.3., bohužel povětrnostní podmínky a zranění stromolezce zapříčinily zdržení, a tak se nepodařilo vše pokácet do 31.3. Ke kácení došlo z důvodu stáří stromů, častého opadávání suchých větví a naprosté nevhodnosti umístění topolů do sportovního areálu. Před těmi X lety ale nikdo nemohl vědět, že zde bude tak čilý sportovní ruch a s tím spojený značný pohyb osob. Vzhledem k situaci, že město Sokolov mohlo zažádat o poskytnutí dotačních prostředků na akci "Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit", do které město zařadilo sadové úpravy v areálu Baník a v areálu zdraví, bylo rozhodnuto o odstranění těchto stromů a o jejich nahrazení Habrem obecným (sloupovitou formou). Na jednání rady města dne 14.4.2015 byly schváleny výsledky výběrového řízení a začátkem května budou zahájeny sadové úpravy těchto dvou areálů. Součástí sadových úprav je výsadba této zeleně:
  AREÁL BANÍK
  Listnaté stromy:
  Sorbus auc. ´Edulis´, 10/12 kus 8,00
  Jabloň ´Šampion´, 10/12 kus 6,00
  Třešeň ´Napoleonova´, 10/12 kus 3,00
  Fagus sylvatica f purpurea, 12/14 kus 1,00
  Morus alba, 12/14 kus 1,00
  Prunus cerasifera ´Nigra´, 12/14 kus 1,00
  Quercus palustris, 12/14 kus 1,00
  Quercus rubra, 12/14 kus 1,00
  Prunus avium ´Plena´, 12/14 kus 2,00
  Quercus robur ´Fastigiata Koster´, 300/350 zavětvený k zemi kus 13,00
  Carpinus betulus ´Fastigiata´, 300/350 zavětvený k zemi kus 19,00

  Jehličnaté stromy a vícekmeny:
  Picea breweriana, 80/100 kus 1,00
  Pinus sylvestris, 80/100 kus 20,00
  Pinus sylvestris, 125/150 kus 3,00
  Taxus baccata, 120/140 kus 1,00
  Tsuga canadensis, 125/150 kus 2,00
  Amelanchier lamarckii, 125/150 kus 5,00

  Solitérní keře:
  Corylus avellana, kus 1,00
  Hippophae rhamniodes ´Leikora´, - samičí, 60/90 kus 1,00
  Hippophae rhamniodes ´Pollmix´, samčí 60/90 kus 1,00
  Pinus mugo mughus, 30/40 kus 42,00
  Physocarpus opulifolius ´Diabolo´, 60/100 kus 1,00
  Salix repens var argentea, 20/30 kus 20,00
  Rosa canina, 50/80 kus 1,00
  Salix lanata, 20/30 kus 25,00
  Taxus baccata, 40/60 kus 16,00
  Prunus padus, 100/150 kus 2,00
  Viburnum x bodnatense ´Dawn´, 25/30 kus 1,00
  Philadelphus ´Belle Etoile´, 90/120 kus 2,00
  Viburnum x carlcephalum 80/100 kus 2,00
  Viburnum plicatum, 80/100 kus 2,00
  Weigela florida ´Sunny princess´, 40/60 kus 1,00
  Weigela x ´Bristol Ruby´, 60/80 kus 1,00

  Popínavé rosliny:
  Hedera helix kus 21,00
  Lonicera x heckrotii ´Goldflame´ kus 12,00
  Parthenocissus quinquefolia kus 6,00
  Vinca minor kus 10,00

  Založení záhonů s travinami a keři:
  Pinus mugo mughus, 30/40 kus 16,00
  Deschampsia caespitosa kus 90,00
  Festuca gautierii kus 70,00
  Stachys byzantina kus 30,00
  Berberis thunb. ´Admiration´, 10/15 kus 13,00
  Berberis thunb. ´Bagatelle´, 10/15 kus 15,00
  Potentilla fr. ´Daydawn´, 20/25 kus 16,00
  Potentilla fr. ´Red Ace´, 20/25 kus 10,00
  Pinus mugo mughus, 30/40 kus 21,00
  Carex buchananii kus 48,00
  Deschampsia caespitosa kus 42,00
  Aronia melanocarpa, 80/100 kus 2,00
  Cotynus cogg. ´Royal Purple´, 80/100 kus 1,00
  Physocarpus opulifolius ´Diabolo´, 30/40 kus 3,00
  Ribes nigrum, 40/60 kus 3,00
  Ribes rubrum, 40/60 kus 3,00
  Rhus typhina ´Tiger´s Eye´, 60/100 kus 1,00
  Vaccinium cor. ´Bleucrop´, 20/25 kus 9,00
  Cotoneaster dammeri ´Eichholz´, 25/30 kus 120,00
  Carex comans kus 16,00
  Euphorbia polychroma kus 6,00
  Heuchera ´Caramel´ kus 3,00
  Heuchera ´Palace Purple´ kus 8,00
  Melissa officinalis kus 2,00
  Mentha piperita kus 9,00
  Origanum vulgare ´Compactum´ kus 11,00
  Salvia officinalis kus 5,00
  Salvia officinalis ´Purpurascens´ kus 34,00
  Sedum album ´Coral Carpet´ kus 12,00
  Stachys byzantina kus 16,00
  Waldsteinia ternata, 12ks/m2 kus 30,00

  AREÁL ZDRAVÍ
  Listnaté stromy
  Bříza - Betula pendula "Laciniata" 14. 12. 2015 kus 3,00
  Ginkgo biloba, 12/14 kus 1,00
  Prunus cerasifera ´Nigra´, 12/14 kus 1,00
  Quercus palustris, 12/14 kus 1,00
  Castanea sativa, 12/14 kus 1,00
  Prunus avium ´Plena´, 14/16 kus 18,00
  Sorbus aucuparia ´Edulis´, 14/16 kus 4,00

  Jehličnaté stromy
  Pinus sylvestris, 125/150 kus 16,00

  Vícekmenné a solitérní keře
  Amelanchier lamarckii, 250/300 kus 12,00
  Betula jacquemontii, 250/300 kus 8,00
  Buddleja ´Black Knight´, 80/100 kus 2,00
  Buddleja ´White Profusion´, 80/100 kus 1,00
  Cotinus coggygria ´Royal Purple´, 80/100 kus 1,00
  Cornus mas ´Aurea´, 150/170 kus 3,00
  Laburnum x watereri ´Vosii´, 100/150 kus 1,00
  Viburnum plicatum, 50/80 kus 3,00

  Založení záhonů s keři a travinami:
  Aronia melanocarpa, 80/100 kus 7,00
  Cornus mas, 25/40 kus 8,00
  Corylus avellana ´Contorta´, 100/125 kus 2,00
  Deutzia gracilis ´Nikko´, 20/25 kus 20,00
  Euonymus alatus, 40/50 kus 3,00
  Hedera helix kus 180,00
  Hippophae rhamnoides ´Leikora´ - samičí, 60/90 kus 1,00
  Hippophae rhamnoides ´Pollmix´ - samčí 60/90 kus 1,00
  Hypericum calycinum, 20/25 kus 61,00
  Ilex aquifolium, 40/60 kus 1,00
  Kolkwitzia amabilis ´Pink Cloud´, 100/125 kus 1,00
  Lonicera pileata, 10/15 kus 208,00
  Philadelphus x lemoinei, 30/40 kus 12,00
  Philadelphus ´Belle Etiole´, 90/120 kus 1,00
  Physocarpus opulifolius ´Diabolo´, 25/30 kus 5,00
  Prunus spinosa kus 10,00
  Prunus padus ´Colorata´, 80/100 kus 2,00
  Rosa canina, 50/80 kus 3,00
  Ribes rubrum, keř, 40/60 kus 7,00
  Ribes nigrum, keř 40/60 kus 6,00
  Sambucus nigra, 60/100 kus 8,00
  Sambucus ´Black Lace´, 100/125 kus 1,00
  Symohoric. x chen. ´Hancock´, 40/60 kus 178,00
  Viburnum opulus ´Roseum´, 90/120 kus 1,00
  Viburnum bodn. ´Dawn´, 125/150 kus 1,00
  Vinca minor kus 86,00
  Carex buchananii ´Fire Fox´ kus 12,00
  Deschampsia caespitosa kus 364,00
  Festuca gautierii kus 415,00
  Imperata cylindrica kus 245,00
  Panicum virgatum ´Heavy Metal´ kus 95,00
  Panicum virgatum ´Rehbraun´ kus 91,00
  Stipa tenuissima kus 76,00
  Sedum album ´Coral Carpet´ kus 85,00
  Narcissus ´Derringer´ kus 400,00
  Molinia caerulea kus 210,00

  S pozdravem

  ~ Marek Faust, odbor správy majetku

 • 17.4.2015

  Kácení u Baníku

  dotaz:
  Dobrý den,chtěl bych se zeptat proč došlo k pokácení vzrostlých stromů na cyklostezce od vstupní brány do sportovního areálu (u Pajtaše) směrem k městskému koupališti? (bod na mapě 50.1712706N, 12.6582617E ) Dále bych se chtěl zeptat proč lehl smrk v Sokolovské ulici mezi č.p 1325 a č.p. 1205? (bod na mapě 50.1734625N, 12.6563197E ) Děkuji za odpověď.
  ~ Radim Gvizd

  odpověď:
  Dobrý den. K pokácení vzrostlých stromů došlo z důvodů jejich značného stáří a z důvodů ohrožení uživatelů sportovního areálu a cyklostezky. Z těchto stromů často při prudších větrech padaly větve, které byly proschlé a křehké. Vzhledem k tomu, že se v jejich bezprostřední blízkosti resp. přímo pod nimi nachází cyklostezka, bežecká dráha a fotbalové hřiště, bylo rozhodnuto o jejich odstranění. Následovat budou sadové úpravy jejichž součástí je výsadba nové vhodnější zeleně v celém areálu Baník a v areálu zdraví. Přímo v místě této aleje bude vysazena alej nová ze sloupovité formy Habru obecného. Dále bude v areálu Baník vysazeno dalších 54 ks nových listnatých stromů, 31 ks jehličnatých stromů, 115 ks keřů a vyhotoveny budou také nové záhony s drobnými keři. K dalším sadovým úpravám a k výsadbě zeleně dojde v areálu zdraví, kde v loňském roce byla revitalizována 4 sportovní hřiště. Zde bude vysazeno 30 ks listnatých stromů, 16 ks jehličnatých stromů, 31 ks vícekmených keřů a další záhony s drobnějšími keříky. Dále zde bude doplněn městský mobiliář jako jsou lavičky, lehátka, stojany na kola, piknikové stoly, odpadkové koše a následně zde mají být v letních měsících revitalizována další 4 hřiště. Kácení takto vzrostlých stromů samozřejmě nikoho netěší, ale vzhledem k možnosti čerpání dotací na realizaci sadových úprav těchto areálů, bylo přistoupeno k rozhodnutí tyto stromy vykácet a nahradit je vhodnějším druhem dřevin. Ekologickou hodnotu jsme se snažili vyvážit větším množstvím vysazené zeleně jak v areálu Baník tak v areálu zdraví.
  ~ Marek Faust, odbor správy majetku

 • 14.4.2015

  Jarní úklid města

  dotaz:
  Je tady jaro ,úklid města v plném proudu ,a to každý občan města jistě vítá .Patří Vám za to velké poděkování . ŽÁDOST Chtěla bych požádat ještě o úklid dvou zapomenutých / koutů / schodů ! 1. Schody z Kosmonautů ul. na ul .Švabinského ,nebo-li od 13.MŠ jsou zasypány jehličím ,štěrkem ,blátem.. U paty schodů je navíc rozsypaná bývalá okrasná zíďka z dutých cihel a odpad. Oranžovým vestám je třeba dát popelnici /multikáru/,lopaty ,hrábě a koště ! Pytel a napichovátko v tomto případě nestačí . 2. Schody z ul. Kosmonautů, nad prodejnou Děťátko , na cestu kolem hřiště 8.ZŠ ,k poště ,Tesku ,očnímu ,zubnímu ,obvodnímu lékaři , jsou na tom podobně . Také tady je lopata a koště nutností ! Domnívám se ,že by si těchto zapomenutých koutů s nepořádkem mohla /měla/ všimnout při svém korzováním sídlištěm městská policie !? Děkuji předem za vyřízení své žádosti.
  ~ M. Merglová

  odpověď:
  Vážená paní Merglová, Vaše poděkování nás velmi těší a děkujeme Vám za něj. Podnět jsem předala společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. Společnost provedla úklid pěšiny okolo 8.ZŠ, ta byla uklizena 10.4.2015 a schody u 13.MŠ budou uklizeny 13.4.2015. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 14.4.2015

  Oprava Turhlářské ulice

  dotaz:
  Dobrý den, opět přišel čas, abychom se zeptali na naši situaci v ulici Truhlářská. V letošním roce začala rekonstrukce elektrických přípojek, bude nám poté opravena ulice a chodníky ve jmenované ulici? Už jste po dvou letech zařadili tuto komunikaci do plán oprav? Děkuji za odpověď
  ~ Jaroslav Horák

  odpověď:
  Vážený pane Horáku, Váš podnět stále evidujeme a je zařazen s dalšími opravami v zásobníku, ze kterého jsou následně pro každý rok vybírány opravy, dle potřeb a výše finančních prostředků, které každý rok schvaluje zastupitelstvo města. Oprava komunikace v ul. Truhlářská, bohužel, pro letošní rok zahrnuta do plánu oprav komunikací není. Opravu chodníků a komunikací po opravě přípojek provádí příslušná firma. Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 14.4.2015

  Kácení ve Slovenské a Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den. Reaguji na dotaz ohledně kácení smrků v ulici Slovenská.Proč to jde tam a ne v ulici Kosmonautů.Tady máme taky vysazené stromy,které bez rozmyslu sázeli původní obyvatelé v rámci tehdejších občanských výborů.To znamená,že jsou staré přes třicet let,a když se na ně podíváte z blízka,tak to žádná nádhera,která by tu musela stát není.Všechny mají uřezané špičky,navíc stojí blízko domů,které jsou zatepleny hořlavým materiálem.Když ty stromy byly malé,byl kolem krásný trávník,který jsme sami sekali.Bohužel dneska slouží okolí stromů jako místo pro malou i velkou potřebu psů.Co jsem tady četl,tak nejsem jediný ,kdo zrovna na tyto stromy poukazuje. Podle mého názoru by bylo rozumné tyto smrky porazit,doplnit zeminu kolem kanalizace,aby se opět vytvořil pěkný trávník,který tu byl. S pozdravem
  ~ Dolina

  odpověď:
  Dobrý den, o žádném kácení smrků v ulici Slovenská nevíme. Vydané rozhodnutí bylo pouze na kácení smrků v ulici Poláčkova, jehož důvody Vám sdělí orgán ochrany přírody, který povolení vydával. Žádáme Vás proto o upřesnění, který strom byl v ulici Slovenská pokácen. Pokud bude Vaše Společenství vlastníků b.j. požadovat kácení stromů rostoucích u Vašeho domu, má právo podat žádost. Formulář je ke stažení na stránkách města Sokolova, nebo k vyzvednutí v kanceláři č. A1.01. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.4.2015

  Vykácení topolů na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, účastnil jsem se představení projektu revitalizace sídliště Vítězná. Jelikož zde již asi pátým rokem bydlíme, tak nás projekt samozřejmě zajímá. Představený projekt se mi velmi líbil. Snad se někdy dočkáme i jeho realizace. Co mě dost šokovalo, byl důvod vykácení vzrostlých a zdravých topolů na plácku u vietnamského obchodu. Prý na stížnost majitelky trafiky. Jak může ovlivnit bydlení stovek lidí kolem člověk, který má bydliště úplně jinde a jehož bouda mi teď straší před okny, protože jí nic nezakrývá? Nechápu tento přístup. Vybírali jsme si před koupí byt právě pro ten výhled do zeleně. Od doby pokácení těch stromů se velmi zvýšila prašnost prostředí. Jelikož jsem se doslechl o chystané prořezávce parku, tak bych rád vyjádřil nesouhlas s dalším kácením. Děláte z města betonovou planinu bez špetky půvabu. Nedivím se, že lidi odsud odcházejí pryč. S pozdravem
  ~ Ježek

  odpověď:
  Dobrý den, ke kácení došlo z bezpečnostních důvodů na sídlišti u trafiky. Dále netuším o jakém dalším kácení a v jakém parku mluvíte . Pokud mluvíte o Husových sadech, tak tam došlo k odstranění spadlých stromů vlivem klimatických podmínek. Nyní připravujeme další podrobnou prohlídku zdravotního stavu stromů v tomto parku. Rozhodně město zbytečně a bezmyšlenkovitě nekácí. I stromy dožívají a je nutné je nahrazovat novými výsadbami. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 10.4.2015

  Kácení stromů ve městě

  dotaz:
  To myslíte vážně, že na základě dotazu nějakého občana (možná majitel firmy na kácení stromů) budete kácet krásné vzrostlé stromy jen proto, že trhají na parkovišti dlažbu?! tedy jde o stromy v ulici nábřeží P. Bezruče, dále pak již vykácené stromy mezi ulicí Jiřího z Poděbrad a Klíčkovou školkou. Takové barbarství nemá v kulturní Evropě obdoby, v ČR se tak děje v posledních letech velmi často, jsou to výhodné zakázky pro firmy, nic jiného. Dlažbu byste měli a mohli opravit a není třeba kvůli tomu kácet stromy. Každý vzrostlý strom má nesmírnou hodnotu nejen ekologickou, ale i kulturní. Asi vám tyto hodnoty nic neříkají?
  ~ G. Peony

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji 1. Stromy v ulici Petra Bezruče – byly posouzeny odbornými firmami z hlediska jejich zdravotního stavu vzhledem k záměru města provést kompletní rekonstrukci komunikace. Dále Povodí Ohře na nás apeluje již delší čas, že poškozují zeď kolem Lobezského potoka, která je v jejich vlastnictví. Pokud dojde k jejich vykácení dojde i k vysázení nových stromů. Vše je zatím jen hypotetické. Město dosud nemá zpracovanou projektovou úpravu komunikace a ani finanční prostředky. S tímto stupněm dokumentace bude veřejnost včas seznámena. 2. Stromy v ulici Jiřího z Poděbrad byly přesazeny před dům dětí a mládeže, kde prodlužují již stávající alej. Náhradní výsadba zde byla provedena nevhodně a správci byla nařízena náprava. Jelikož ze sídliště máme velké množství požadavků na rozšíření parkovacích míst. Je tato lokalita vytipována jako jedna z možností na rozšíření parkovacích míst. Proto je nyný plocha ponechána tak jak je. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 10.4.2015

  Podněty ke studii oživení sídliště Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, zhlédl jsem studii na sídlišti Vítězná a musím říci,že jsem v podstatě mile překvapen,že se město zabývá tím,aby i sídliště,tolik kritizované,bylo hezkým místem pro bydlení.Dále vítám,že město předložilo veřejnosti studii a ještě více to,že je možné se k této studii vyjádřit.Každému se nelze zavděčit a tak jsem i já našel něco,co zrovna"nepadlo do oka".A sice to,že na jediném místě,kde na Vítězné nejsou auta,je návrh parkoviště.Jedná se o pěší zónu mezi školkou a vchody na J.z Poděbrad 2011 a 2012 a pokračující až k ulici Spartakiádní.Kdysi se dával na Městský úřad návrh na řešení,protože kritizovat umí každý,ale tehdejší zástupci nebyli tak sdílní a otevření jako dnes.Z mého pohledu jsem zásadně pro zachování stávajícího pozemku ke stejnému účelu jako dnes,tzn.zachování jakési klidové zóny .Myslím si,že dobrý architekt by si hravě poradil s novým návrhem řešení na stávajícím parkovišti ve stejné ulici mezi domky a domy č.p.2011 až 2016.K čemu stávající cíp zeleně slouží není určitě třeba dlouze psát.Nehledě na to,že celý prostor je po většinu dne ve stínu.S pozdravem
  ~ Miroslav Geier

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za vyjádření vašeho názoru. Bude jako ostatní předmětem diskuze při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Parkování ve městě jako všude v ČR a zejména na Vítězné je nedostačující. Proto plochy, které uvádíte, byly vytipovány jako jedny z možností k rozšíření parkovacích míst na Vítězné. Plocha mezi čp.2011 a 2016, zde je rovněž uvažováno s úpravou tohoto prostoru, ale bohužel dle současných ČSN, vyhlášek a zákonů zde nedojde k výraznému navýšení parkovacích míst. Dále máme podněty od občanů na rozšíření dalších parkovacích míst. Máte pravdu, bohužel se nelze zavděčit všem. V tuto chvíli máme jen studie, se kterými se stále pracuje. Děkuji
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 10.4.2015

  Účtování za teplo firmám

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mne, jakým způsobem bylo účtováno za teplo firmám uvedeným v usnesení RM ze dne 17.3.2015 ("... neprodleně zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci Obchodní sdružení Stein, s.r.o., Systém NET Line, s.r.o., Kubica Ladislav softwarové poradenství a STAVING-INVEST s.r.o., které budou řešit způsob plateb tepla a TUV formou paušální úhrady."). Jakým způsobem je zajištěno placení dodávek elektřiny? Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Vážený pane Korbeli, teplo a TUV firmy uvedené v usnesení RM ze dne 17.3.2015 hradily formou zálohových plateb, za dané topné období pak byly nájemcům rozúčtovány náklady, tj. přeplatky a nedoplatky na těchto zálohách, na základě vyúčtování od dodavatele. Elektrickou energii hradí STAVING-INVEST s.r.o. a Ing. Ladislav Kubica paušálem. Obchodní sdružení STEIN s.r.o. a Systém NET Line s.r.o. mají uzavřeny samostatné smlouvy s dodavatelem, kromě napájení antény společnosti Systém NET Line s.r.o., jejíž spotřeba je hrazena paušálem. S pozdravem a přáním hezkého dne
  ~ Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 10.4.2015

  Bourání budov v Nádražní ulici

  dotaz:
  Dobrý den, bydlíme v Nádražní ulici poblíž budov, které pravděpodobně město hodlá v rámci revitalizace vlakového nádraží zbourat. Zajímalo by nás, v jakém časovém období by tato revitalizace měla probíhat a zda je možno nás blíže seznámit s touto chystanou změnou. Taky se k nám doneslo, že by zde měla vzniknout tzv. oddychová zóna s dětským hřištěm. Předem děkujeme za jakékoli bližší informace.
  ~ "Občané Nádražní ulice"

  odpověď:
  Vážení občané Nádražní ulice, zbourání objektů bude zastupitelstvo města projednávat na svém řádném zasedání dne 23.4.2015. Teprve pokud bude schváleno, zahájí odbor správy majetku kroky nezbytné pro realizaci demolice, tedy výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro odstranění staveb, zajištění příslušných povolení od stavebního úřadu, a následně výběrové řízení na realizaci vlastních bouracích prací. Město nyní vede jednání o odkoupení dalších nemovitostí směrem ke Královskému Poříčí, teprve poté, až bude zřejmé, jak věc dopadne, bude možné uvažovat o revitalizaci a její konkrétní podobě. Revitalizaci by pak prováděl odbor rozvoje města.
  ~ Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 10.4.2015

  Louže v ulici K. H. Máchy

  dotaz:
  Pane starosto. Při podepsání Deklarace o spolupráci mezi MDK Sokolov a Základní školou a střední školou Karlovy Vary, Vančurova 83, Karlovy Vary z loňského roku jste nám slíbil, že necháte zasypat louži, která se při dešti tvoří mezi parkovištěm a vstupem do našeho speciálně pedagogického centra v ulici K. H. Máchy. Je pravda, že se nám ozval pracovník technických služeb, ptal se, kde zmíněná louže je, ale pak už se nic nedělo. Teď se v ulici opravuje kanalizace, jsou tam stroje i materiál. Myslím si, že by se louže mohla nyní v pohodě zasypat, aby ji naši klienti nemuseli obcházet. Moc Vám děkuji za pomoc a jsem s pozdravem
  ~ Mgr. Hana Suttá, vedoucí SPC Sokolov

  odpověď:
  Dobrý den, budu na to myslet a věřím, že se povede můj slib uskutečnit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.4.2015

  Kácení aleje u Baníku

  dotaz:
  Pane starosto,vysvětlete mi,proč se kácí celá osiková alej mezi cyklostezkou a areálem Baníku. Děkuji
  ~ Čížek

  odpověď:
  Dobrý den. Jedná se o topoly šedé. Tyto stromy jsou již přestárlé a velmi často z nich při prudších větrech padají větve. Vzhledem k tomu, že se v jejich bezprostřední blízkosti resp. přímo pod nimi nachází cyklostezka, bežecká dráha a fotbalové hřiště, bylo rozhodnuto o jejich odstranění. Tyto stromy jsou na hranici svojí životnosti a jsou pro uživatele sportovišť velmi nebezpečné. K dalšímu kácení došlo v celém areálu Baníku. Následovat budou sadové úpravy jejichž součástí je výsadba nové vhodnější zeleně v celém areálu Baník a v areálu zdraví. Přímo v místě této aleje bude vysazena alej nová ze sloupovité formy Habru obecného. Dále bude v areálu Baník vysazeno dalších 54 ks nových listnatých stromů, 31 ks jehličnatých stromů, 115 ks keřů a vyhotoveny budou také nové záhony s drobnými keři. K dalším sadovým úpravám a k výsadbě zeleně dojde v areálu zdraví, kde v loňském roce byla revitalizována 4 sportovní hřiště. Zde bude vysazeno 30 ks listnatých stromů, 16 ks jehličnatých stromů, 31 ks vícekmených keřů a další záhony s drobnějšími keříky. Dále zde bude doplněn městský mobiliář jako jsou lavičky, lehátka, stojany na kola, piknikové stoly, odpadkové koše a následně zde mají být v letních měsících revitalizována další 4 hřiště. Kácení takto vzrostlých stromů samozřejmě nikoho netěší, ale vzhledem k možnosti čerpání dotací na realizaci sadových úprav těchto areálů, bylo přistoupeno k rozhodnutí tyto stromy vykácet a nahradit je vhodnějším druhem dřevin. Ekologickou hodnotu jsme se snažili vyvážit větším množstvím vysazené zeleně jak v areálu Baník tak v areálu zdraví.
  ~ Marek Faust, odbor správy majetku

 • 10.4.2015

  Komunitní kompostování v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, uvažuji o zřízení tzv. komunitního kompostéru za naším bytovým domem. Jde však o umístění na veřejném pozemku v blízkosti rodinné zástavby, kde jsou již v soukromých zahradách kompostéry umístěny. Myslíte, že město může takové komunitní kompostéry podporovat (kacířská myšlenka - i finančně, jako je tomu v některých jiných městech ČR)?
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Vážený pane Korbele, město Sokolov má zřízenu komunitní kompostárnu, která se nachází vedle Sběrného dvora SOTES. O jednotlivých kompostérech, které by byly umisťovány na veřejných prostranstvích, zatím město neuvažuje. Finanční dotaci na kompostéry město neposkytuje. Přeji hezký den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 8.4.2015

  Ad: Přesazení nových stromů na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto! Zajímal jsem se o negativní reakci a stížnosti obyvatel přilehlých domů. Podle ní jim v budoucnu budou stromy stínit do oken. Řada stromů, jak je i teď možné ověřit, stála nejméně 20 m od domu západním směrem. Takže i kdyby dorostly až do výšky 30 m, stínily by jen při západu slunce. Bylo by asi dobré před odstraněním stromů ověřit skutečnost na místě, jak je psáno v rámci jiných stížností (z 25.,26.,a 27.3.2015) na stránkách města, vždy došlo k prověřování na místě. Proč tomu nebylo i v případě této řady stromů?
  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:
  Dobrý den, stromy v ulici Jiřího z Poděbrad nebyly vysázeny také podle plánu odboru rozvoje města. To byl další z důvodů jejich přesazení. Mezitím město získalo studii na možnost rozšíření parkovacích míst. Proto v tuto chvíli došlo k rozhodnutí k jejich přemístění před Dům dětí a mládeže. Vypracovaná studie ozelenění sídliště s novými výsadbami v tomto místě počítá.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.4.2015

  Podněty ke studii oživení sídliště Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den. Projekt na oživení Vítězné vypadá nádherně. Po zkušenostech stavu v Sokolově a okolí doporučuji neopomenout, že je běžné netrestané volné pobíhání a venčení psů po všech plochách ve městě, a bylo by neodpustitelné do té nádhery pustit nevychované milovníky psů. Pro úklid a údržbu je potřeba zajistit, aby SOTES byl vybaven technikou, která projede bez ničení travnatých ploch jako dosud /při odbočování, rozchodem kol/ a ohleduplnými řidiči. Kamerový systém už byl uveden, k tomu je nutné posílit aktivní a mnohem přísnější dohled, zatím v Sokolově chybí, nebo postihy jsou mírné a neodstrašující. Pro úklid bude nutné mít i ručně pracující. Dnešní skupinoví pochůzkáři v oranžových výstražných vestách nejsou řešením pro úklid tak krásně naplánovaného prostředí. K tomu všemu jsou potřebné peníze, tak před realizací je nutné je mít /postavilo se hodně cyklostezek, ale údržba žádná a vymačkané podloží nad asfalt nikdo neopravuje/. Předpokladem je bezbarierové provedení pro starší nebo pohybově postižené a vozíčkáře a promyšlené rozložení příjezdů pro hasiče a stěhovací techniku /šířka, únosnost/.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za Vaše podněty, které vezmeme při realizaci v úvahu. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.4.2015

  Cesta kolem plotu 8. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli uvažujete o zpevnění cesty kolem plotu 8. zš mezi ulicí Gagarinova a řadových garáží v ulici Sokolovská, jelikož tudy chodím do práce a v deštivých dnech je to velké bahniště. Jedná se asi o 50 metrový úsek, který navazuje na již vytvořený asfaltový chodník. Také by stálo za uvážení, dát tam jednu nebo dvě lampy veřejného osvětlení. Děkuji Vám za odpověď.
  ~ Bobenič

  odpověď:
  Dobrý den. V letošním roce plánujeme opravu přilehlého plotu a při této příležitosti se projedná s firmou SOTES s.r.o. případné zpevnění cesty a oprava schodů. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.4.2015

  Stavba parkoviště v Mánesově ulici

  dotaz:
  dobrý den,zajímalo by mne co se deje s parkovistem na manesove ul., cca 14 dní se tam nic nedeje ,tedy pokud nepocitam odvoz kadibudky a boudy na naradí. Myslím si že je situace s parkováním více než tragická a neštasná volba postupu prací tomu opravdu nepridala. díky za odpověď
  ~ Vladimír Horecký

  odpověď:
  Dobrý den. Předpokládáme, že se dnes začnou připravovat podkladní vrstvy (stroj tam již převezli), jelikož dle informace stavby je termín pokládky asfaltových vrstev od 9.4. – 11.4.2015. Následně se provede vodorovné dopravní značení. V každém případě kolaudace je domluvená až na 30.04.2015 přesně dle harmonogramu. Čili bude zaasfaltováno a bude se čekat na doklady a na kolaudaci. Termín dokončení je dle SoD do 31.08.2015, jelikož jsou v první etapě také přeložky inženýrských sítí. Po dohodě se zhotovitelem stavby a stavebním úřadem děláme pouze částečnou kolaudaci, aby se dala využívat alespoň dokončená část parkoviště. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.4.2015

  Autobusy do Karlových Varů

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz proč se nedotuji autobusy do K.V.stále nám ruší linky a dostat se na 6.00hodinu do práce je nemožné.Když jsme se ptali proč je ruší bylo nám řečeno že město nedotuje. Tak se ptám zda se něco bude řešit nejezdím sama je nás více. Zde práce není tak nezbývá než dojíždět a je to čím dál horší. Do CHodova jezdí každých 20minut sOkolov to je katastrofa. Děkuji za kladné vyřízení. Pěkný den.
  ~ Jana Ungerová

  odpověď:
  Vážená paní Ungerová, bohužel, město Sokolov má v kompetenci pouze městskou hromadnou dopravu, linková doprava je v kompetenci Karlovarského kraje. Váš podnět postoupíme Krajskému úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství. Přeji hezký den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 8.4.2015

  Osvětlení na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, zajímalo by mně z jakého důvodu nefunguje veřejné osvětlení na sídlišti Michal (konkrétně v ulici Švabinského). V současné době zde probíhají výkopové práce a hrozí nebezpečí úrazu. Děkuji za odpověď.
  ~ Jan Hájek

  odpověď:
  Dobrý den pane Hájku, nejprve bych se chtěl omluvit za nepříjemnosti při výpadcích veřejného osvětlení. Závada projevující se sporadicky, by mohla mít souvislost s právě probíhajícími výkopovými pracemi, ale zatím se to nepotvrdilo. Vzhledem k tomu, ze i mi máme zájem na odstranění závady, volejte při jakékoliv poruše či závadě a výpadku veřejného osvětlení telefon číslo 728 277 258. Děkuji za pochopení. Přeji hezký den.
  ~ Stanislav Strnad, SOTES s.r.o.

 • 3.4.2015

  Studie oživení sídliště Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, v návaznosti na studii revitalizace sídliště Vítězná bych měl dvě připomínky. První se týká návrhu na vybudování kavárny za domem s pečovatelskou službou. Myšlenka je to zajímavá, ale ... Je ekonomicky reálné provozování této kavárny? Nezvrhne se provoz z kavárny na „výčep“ a z toho plynoucí negativní vliv na okolí – hluk a nepořádek? Druhá připomínka se týká parkovacích míst, kterých je na Vítězné málo a studie počítá spíše s parkovými úpravami. Navrhuji ke zvážení možnost vybudování kolmého stání, místo stávajícího podélného, naproti domu Spartakiádní 1977-1979. S pozdravem
  ~ P. Vakeš

  odpověď:
  Dobrý den. Co se týče kavárny, jedná se pouze o studii, která je v současné době připomínkována občany. Pokud by k realizaci kavárny došlo, jsem přesvědčen, že by její provoz nepřinesl žádné zhoršení života v daném území. K druhému dotazu uvádím, že zmiňovaná studie je opravdu zaměřena pouze na realizaci zelených ploch. V současné době se ale zpracovává projekt na rekonstrukci ulice Spartakiádní, který řeší i výrazné rozšíření parkovacích ploch. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 3.4.2015

  Hluk v neděli ráno v Alšově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych upozornit na pracovníky,kteří prováděli výkopové práce u baráku Alšova 1738 především v NEDĚLI v 7 hodin ráno. Člověk má přeci nárok aspoň v neděli se vyspat. Nejenže nás probudili,ale probudili i dítě. Při ranní práci použili bourací kladivo. Pokud se bude tato situace opakovat,vyvodím patřičné důsledky. Technické služby maji také spoustu rozdělané práce a o víkendu nepracují,aby občany nerušili. Děkuji.
  ~ Zdeněk Ambrož

  odpověď:
  Dobrý den. Bohužel se nejednalo o práce prováděné nebo dozorované městem. Je nutné se v takovém případě obrátit přímo na provádějící firmu nebo realizátora akce. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.4.2015

  Přesazení nových stromů na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto! Na podzim byla mezi naším domem (Jiřího z Poděbrad 2012) a "Klíčkovou" školkou vysazena řada (cca 10) stromů. Minulý týden došlo k likvidaci celé této řady. Můžete mi sdělit, proč se tak stalo? Děkuji za odpověď.
  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:
  Dobrý den. Stromy byly odstraněny na základě negativních reakcí a stížností obyvatel přilehlých domů. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.4.2015

  Stromy na Nábřeží Petra Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, máte v planu v budoucnu taky pokácet stromy v ulici nábř. P. Bezruče? Většina stromu je přerostla tak že trhá ty staré kamenne obrubníky u parkoviště. Diky
  ~ Miroslav D.

  odpověď:
  Dobrý den. Město Sokolov v současné době připravuje podklady k zadání vyhotovení projektové dokumentace opravy celé ulice Petra Bezruče, jejíž součástí by mělo být vykácení těchto stromů a nahrazení novými stromy.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 1.4.2015

  Kácení stromů v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den. Reaguji na dotaz ohledně kácení smrků v ulici Slovenská.Proč to jde tam a ne v ulici Kosmonautů.Tady máme taky vysazené stromy,které bez rozmyslu sázeli původní obyvatelé v rámci tehdejších občanských výborů.To znamená,že jsou staré přes třicet let,a když se na ně podíváte z blízka,tak to žádná nádhera,která by tu musela stát není.Všechny mají uřezané špičky,navíc stojí blízko domů,které jsou zatepleny hořlavým materiálem.Když ty stromy byly malé,byl kolem krásný trávník,který jsme sami sekali.Bohužel dneska slouží okolí stromů jako místo pro malou i velkou potřebu psů.Co jsem tady četl,tak nejsem jediný ,kdo zrovna na tyto stromy poukazuje. Podle mého názoru by bylo rozumné tyto smrky porazit,doplnit zeminu kolem kanalizace,aby se opět vytvořil pěkný trávník,který tu byl. S pozdravem Dolina
  ~ Dolina

  odpověď:
  Dobrý den pane Dolino. Váš podnět jsme předali k prošetření odboru rozvoje města, úseku životní prostředí. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.4.2015

  Sokolov a brownfield

  dotaz:
  Dobrý den, zaslechl jsem, že město Sokolov spolupracuje se SUAS a řeší brownfield. Jedná se o nějaký podnikatelský záměr? Jak spolupráce probíhá? Dovím se někde něco víc (nějaké www stránky) ? Děkuji
  ~ Michal Vencl

  odpověď:
  Dobrý den. Řešení brownfieldu je záležitostí majitele pozemku, kterým je Sokolovská uhelná a.s. . Co se týče spolupráce, pravidelně probíhají společné schůzky, na kterých jsou předávány aktuální informace o technické připravenosti pozemků a zájmu investorů. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.4.2015

  Vyhrazení parkování na Michalu

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Všichni víme,jak obtížné je parkování na sídlišti Michal,a překvapuje mne postup odboru dopravy,který držitelům ZTP buduje parkování u domu. Já si totiž myslím,že tuto výhodu by měl mít za a) tělesně postižený,který při žádosti o vybudování vyhrazeného parkování předloží velký TP,kde je uveden jako majitel a zároveň řidič daného vozu. b) držitel průkazu ZTP těžce se pohybující nebo na inv. vozíku. Abych byl konkrétní,na konci ulice Kosmonautů je po vybudování nového parkoviště zbudováno dvakrát místo pro invalidy. To je v pořádku,je to podle zákona na počet parkovacích míst,ale nechápu proč je tam navíc zbudováno stání pro tři vozidla na konkrétní SPZ. To je na konci ulice,kde je už tak málo parkovacích míst i díky školce. Řidiči těchto vozů jsou normální zdraví lidé a jejich rodinní příslušníci ač jsou držiteli průkazu ZTP jsou schopni pohybu. Já si myslím,že zdravý řidič je schopen dojít si pro vozidlo kamkoli na sídlišti,přijet před dům,naložit postiženou osobu a pokračovat v jízdě. Na to nepotřebuje mít vyhrazené parkování. Jelikož je na postiženou osobu vystavena karta opravňující parkování na vyhrazených místech,tak neznamená,že je k ní automaticky nutné budovat vyhrazené parkování u domu a zvlášť tam,kde je celkový problém s parkováním. Mě toto zaráží,protože v jiných městech ,kde je problém s parkovacími místy tuto výhodu má v první řadě držitel průkazu ZTP a navíc majitel vozu,který je navíc řidič toho vozu. Možná by nebylo od věci překontrolovat tyto parkoviště po celém městě,ono se totiž může stát,že přijde někdo opravdu potřebný a nebude mu z důvodu nedostatku místa vyhověno.
  ~ Petr

  odpověď:
  Dobrý den. Musím vám dát plně za pravdu. Každou novou žádost posuzujeme velice přísně na základě posudku lékaře a přidělení místa je záležitostí doby určité. Zatím se nám však nepodařil najít model přidělování těchto míst, který by byl spravedlivý pro všechny. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.4.2015

  Kamery na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den. S obdivem jsem si prohédl projekt sídliště Vítězná. Předpokládám, že prostor bude monitorován kvalitním kamerovým systémem, neboť květiny, mladé stromky, keře, lavičky, různá sezení, stolky se stanou lákadlem. Dle mého názoru tam zájmové věci dlouho nevydrží.
  ~ Miroslav Žák

  odpověď:
  Dobrý den, počítáme s tím, že bude nutné na sídliště Vítězná instalovat nové kamerové body.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 31.3.2015

  Volne pobíhající psi na Bohemii

  dotaz:
  Vazena Mgr. Prochazkova a urednici odpovedni za vyhlasky. Velice mne zaujal clanek v Sokolovskem deniku, ve kterem se vyjadrujete k volne pobihajicim psum v prostoru in-line drahy na Bohemii. Podle obecne zavazne vyhlasky je ve vychodni casti arealu Bohemia na pozemku c. 877/1 povolen volny pohyb psu. Tim ze jste vybudovali in-line drahu, zabrali jste vice jak polovinu tohoto prostoru aniz byste dali psum jinou moznost se probehnout. To vazne nikoho nenapadlo ze mesto buduje drahu v jedinem miste kde mohou psi volne pobihat, nebo napadlo, ale urednikum je to jedno? Nevim co je horsi, jestli neschopnost nebo neochota uredniku. V odpolednich casech se tady sejde i dvacitka psu. To se maji vsichni vejit na ten maly zbytek prostoru, ktery jste tam milostive nechali? Krome toho, vami zminovane cedule zakazuji vstup i na tu cast, kterou obecne zavazna vyhlaska povoluje. To jsou pravne zavaznejsi nez vyhlaska? Tento muj dotaz je zaroven i podnetem pro odpovedne uredniky, kterych je na urade dost a dost, aby se tim zabyvali, kdyz uz je to samotne doted nenapadlo. Nebude to sice tak medialne ohromujici, nez utracene miliony z evropy, ale je to pro lidi.
  ~ Vackav

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu, že jde o místo, které bylo součástí pozemků města, kde je povolený volný pohyb psů a tím, že se zde vybudovala in-line dráha, pejskaři přišli o část pozemků, kde mohou své psy pustit ze zádržného systému. Je to problém, který budeme řešit s příslušným odborem.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 31.3.2015

  Úklid schodiště v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den, byla bych ráda kdyby se pravidelně uklízelo schodiště v ulici Kosmonautů a schodiště mezi firmou TOREMA a 8. ZŠ. Děkuji Marta
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozorněni a Váš podnět předáme společnosti SOTES, aby zajistila úklid. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 27.3.2015

  Pokácení silně nakloněné břízy

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych požádat o opakované posouzení mého podnětu k pokácení silně nakloněné břízy (bříz) na svahu, pod výjezdem z areálu nemocnice ve směru do města. Kromě nebezpečí vyvrácení na komunikaci zabraňuje po olistnění tento strom ve výhledu. Děkuji a zdravím.
  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  Vážený pane Kodýdku, Dle Vaše upozornění na břízy, rostoucí u oplocení nemocnice v Sokolově, proběhlo dne 24.03.2015 místní šetření za účasti dendrologa, správce zeleně, zástupce vlastníka i orgánu ochrany přírody. Bylo zjištěno, že stromy nebrání ve výhledu, ale po prověření jejich zdravotního stavu bylo konstatováno, že se jedná o staré a poškozené břízy, které rostou ve svahu a jsou vykloněné nad chodník a komunikaci. Z bezpečnostních důvodů proto bylo zadáno správci zeleně jejich pokácení.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.3.2015

  Nebezpečné stromy

  dotaz:
  Dobrý den, dne 18. 3. 2015 má probíhat v ulici za bytovým domem Slavíčkova 1697 - 1700 ošetření stromů a mě by zajímalo zda budou prořezány i stromy cca 10m nad touto ulicí - při chodníku ke vchodům do výše uvedeného domu. Protože se zde nachází Bříza a její větve jsou již tak nízko, že běžně vzrostlému člověku zasahují do obličeje a nedá se jim vyhnout jinak než, že se člověk velmi, ale velmi hodně sníží či skrčí. Toto je nebezpečné především pro rodiče s kočárky, kdy tyto větve občas zasahují i do nich. Děkuji
  ~ Radim Adamec

  odpověď:
  Vážený pane Adamci, Na Váš podnět bylo provedeno místní šetření v ulici Slavíčkova. Bylo zjištěno, že bříza, na kterou jste upozornil, se nachází ve špatném zdravotním stavu, má dutiny, hnilobu a je napadena houbou. Z těchto důvodů jsme zařadili břízu do návrhu na kácení. Tento návrh bude předložen komisi životního prostředí, následně radě města a nakonec orgánu ochrany přírody, který na břízu bude vydávat Rozhodnutí o povolení kácení. Děkujeme Vám za upozornění. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, odbor rozvoje města oddělení investiční

 • 25.3.2015

  Kácení stromů v ulici Slovenská 1324

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem se dozvěděla, že chcete pokácet všechny stromy v ulici Slovenská 1324 na vyvýšeném kopečku. Tato zeleň chrání byty před hlukem a nečistotami ze silnice. Pořád se mluví o zeleni a vy krásné stromy chcete vykácet. Ptám se, proč jste k jednání nepozvali majitelé bytů k vyjádření. Vybudovali jste chodníčky se zelení a tady zeleň likvidujete. Děkuji
  ~ Baborová Jindřiška

  odpověď:
  Vážená paní Baborová, V ulici Slovenská u Vašeho domu bylo vydáno Rozhodnutí o povolení kácení pouze 1 smrku rostoucího ve svahu, a to z důvodu poškození kořenového systému při výkopech při budování příjezdové komunikace k Vašemu domu. Tento smrk byl již pokácen a jiné kácení není povoleno. Je možné, že se ptáte na podnět Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k odstranění dřevin u objektů, které brání zásahu jednotek požární ochrany. Tento požadavek je v současné době prověřován. Na základě Vašeho podnětu, bylo u domu Slovenská 1324 provedeno místní šetření dne 10.03.2015. Bylo zjištěno, že k Vašemu domu tento přístup chybí. U domu jsou umístěny kovové sušáky a za nimi roste řada stromů. Pro umožnění přístupu jednotkám požární ochrany navrhujeme odstranění sušáků, které dle naší kontroly nejsou používány (bez šňůr) a tím by se zachránily stromy. Žádáme Vás o Vaše vyjádření k odstranění sušáků. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, odbor rozvoje města oddělení investiční

 • 24.3.2015

  Oprava mostu u Penny přes Lobezský potok

  dotaz:
  Dobrý den. Žádám o informaci, proč je prováděna oprava mostu u Penny přes Lobezský potok, kde denně vidím demoliční náročné práce pro odstranění zjevně kvalitní železobetonové konstrukce, která by přežila několik desetiletí. Bylo před rozhodnutím demolice ověřena kvalita stavby? Nestačilo jen provést opravu povrchové vrstvy a zanedbaného odvodnění u krajnic? Dle mne jde o vyhozené peníze zřejmě z dotací. Kdo je odpovědný za rozhodnutí o prováděné akci? Požaduji odbornou odpověď, dosavadní, které jsem dostal k nepochopitelným nedodělkům na bezbariérovém přístupu na chodníky u mostu k bráně Baníku a u Staré Ovčárny jsou výsměchem úřadu občanovi. Nepoužitelnost těchto chodníků postiženými občany není označena a u mostu u Baníku je směrování "budoucího napojení" na již existující těsně přiléhající zpevněné plochy cyklostezky a parkoviště technickou humoreskou. Děkuji za pochopení, že mi vadí nepochopitelná řešení a že nemohu najít informace třeba o náročných činnostech u dolního rybníka v parku.
  ~ JOSEF HORNÍK

  odpověď:
  Dobrý den, na všech mostech probíhají pravidelné odborné každoroční mostní prohlídky. Na jejichž základě se pak vychází při sestavování plánu oprav a údržby mostů. Vámi zmiňovaný most se již několik let nachází v havarijním stavu a město Sokolov hledalo několik let finanční prostředky na jeho rekonstrukci, proto jsme s nadšením uvítali nově otevřenou výzvu z operačního programu ROP Severozápad. Vzhledem k tomu, že jste požadoval odbornou odpověď, tady Vám předkládám několik důvodů pro jeho celkovou rekonstrukci, ne jen o opravu "povrchové" vrstvy a odvodnění: - zemní těleso v oblasti konce mostu na poproudní straně poškozeno, dochází k erozi svahového kužele u opěr - beton opěr hloubkově degradován, viditelný rozpad betonu vlivem mrazových cyklů, viditelné všesměrné trhliny šíře až 3 mm, beton dříků opěr je odsazený směrem do dutiny o cca 50 mm, beton je silně pórovitý, nízké kvality - beton křídel povrchově degradován - v nosné konstrukci viditelné průsaky doprovázené aktivními krápníčky, na nosnících dochází k odpadávání krycí betonové vrstvy a korozi výztuže - podpovrchové mostní závěry poškozené (viditelné propadliny), spáry nad dilatacemi nejsou těsné - na povrchu vozovky četné nerovnosti s obloukovými trhlinami, zejména na konci mostu v oblasti mostních závěrů - beton říms lokálně degradován, vystupuje obnažená korodující výztuž - izolační systém poškozený, s omezenou funkčností - konstrukce zábradlí silně koroduje, lokálně zcela prorezivělá O rekonstrukci mostu rozhodlo na základě jeho aktuálního stavu a pravidelně prováděných revizí zastupitelstvo města schválením příslušné dotační akce. Doufám, že jsem Vás, jako velmi zdatného technika, alespoň částečně uspokojila, budete-li mít doplňující, odborné dotazy k rekonstrukci mostu u Penny, ráda Vám je zodpovím. S pozdravem
  ~ Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 24.3.2015

  Rozbitý autobus na autobusovém nástupišti

  dotaz:
  Dobrý den, na Terminálu v Sokolově stojí na nástupišti číslo 5 již 14 dní autobus (3K2 5933) a je pod ním veliká olejová skvrna. Autobus překáží ostatním autobusům, které přijíždějí k nástupišti číslo 4, musí zastavit šikmo a i když je to bezbariérový autobus, u kterých je nástup snaží, musí maminkám s kočárky a cestujícím na vozíku pomáhat ostatní spoluobčané. Jak je možné, že si společnost AKV dělá z městského terminálu vrakoviště? Kdyby tam stál 3 či 4 dny, dá se to pochopit. Pokud by to takto dělali s každým autobusem, jak by to tu vypadalo. Na požádání zašlu foto olejové skvrny. Děkuji
  ~ Nováček

  odpověď:
  Dobrý den, zasílám vyjádření k podnětu. Autobus 3K2 5933 byl z důvodu poruchy motoru odstaven, jedná se o vozidlo s automatickou převodovkou, nedalo se s vozidlem z technických důvodů posunovat. Vozidlo bylo zprovozněno a následně byl proveden servis v servisním středisku v Citicích. Vzniklá skvrna z paliva byla odstraněna. Vozidlo sice nebylo vhodně odstaveno z důvodu poruchy, ale nikterak zásadně nepřekáželo, naši řidiči dokázali obsloužit stanoviště č.4 s patřičnou profesionální zručností. S přáním příjemného dne
  ~ Ing. David Kumpert, obchodně dopravní ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 24.3.2015

  Nepořádek od exkrementů ve vnitrobloku

  dotaz:
  Chtěl bych navázat na dotaz pana Volfa ohledně nepořádku ve vnitrobloku mě by zajímalo kdo chodí kontrolovat pejskaře? Velká masa lidí sem chodí venčit své malé i velké drobečky a rovněž tak i mnoho z těchto lidí po pejskovy neuklízí. Je to tu jak na minovém poli (samá mina). Pokud je známo prostor ve vnitrobloku je kolaudován jako hřiště. A co víc nenašel jsem jediný koš na exkrementy. Poletující sáčky plné ... ...i od těch co uklízí , se povalují všude není to přinejmenším hezký pohled koš je umístěn hned vedle pískoviště kam chodí nebo chodili maminky s dětmi. Je možné tento prostor nějak zabezpečit nebo označit ??
  ~ Vl.Vácha

  odpověď:
  Dobrý den, pejskaře kontroluje městská policie. Tím, že v současné době pracujeme v nepřetržitém provozu, je možné se této problematice věnovat ve větší míře. Bohužel musím i Vám odpovědět, že o problému víme a snažíme se dělat maximum, ale míst, kde ke znečišťování dochází, je velké množství, nebál bych se říci, že jde o celé město. Nejsme kapacitně schopni dohlížet na území celého města, zda chovatelé psů provádějí úklid psích exkrementů. Strážníky nabádám, aby byli v těchto případech nekompromisní a ukládali vysoké blokové pokuty. Stejně jako v minulém roce, jsem i letos strážníky od měsíce března motivoval velkou finanční odměnou pro ty pracovníky, kteří zjistí nejvíce shora uvedených přestupků. Přesto Vám mohu slíbit, že v rámci možností se na Vámi popisované místo více zaměříme. Okrskový strážník vnitroblok překontroluje a zjistí, co se dá udělat s počtem odpadkových košů. Stejně tak budeme hledat řešení se zajištěním dětského hřiště. S pozdravem,
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 24.3.2015

  Vozidla na travnaté ploše, ulice Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Slavíčkova 1685 , Sokolov vídám denně stát na trávě a ve výjezdu ze sportovního hřiště vozila a nikdo s tím nic nedělá. Můžete tam prosím někoho častěji posílat na obhlídky? Děkuji.
  ~ Václav Javůrek

  odpověď:
  Dobrý den. K Vašemu podnětu sděluji, že strážníci Městské policie Sokolov v dané lokalitě přestupky spáchané nedovoleným stáním motorovými vozidly na veřejné zeleni řeší, jen v období od 1. 1. 2015 do 22. 3. 2015 řešili 42 těchto přestupků, spáchaných pouze v ulici Slavíčkova. Přesto děkujeme za informaci, na Vámi popisované místo se ještě více zaměříme.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 24.3.2015

  Dokončení opravy komunikace Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, Na téma dokončení opravy komunikace Vítězná, náš slavný tankodrom, zde bylo napsáno již mnoho, padlo mnoho slibů, termínů dalších kroků....a my, Vaši občané tohoto města, si nadále ničíme auta, posloucháme třískání náklaďáků přes díry, dýcháme prach z nedokončených terénních úprav. Řidiči projíždějící "tankodromem" se zcela logicky plně nemohou věnovat okolí a předvídat, jak praví vyhláška, neb bedlivě sledují lochny na silnici, které hravě urvou stabilizátory, a některé kousky schroupnou i starší nápravu. Připomínám, že křižují přechod od Základní školy, zmateně parkující řidiče u Krufinu v době oběda a v posledním roce též množství stavebních vozidel z dokončované stavby. Kdy nás prosím přestanete týrat?? Máme si začít hledat bydlení ve městě kde jen neslibují, ale také konají? Chápu, že jste ve funkci krátce, ale kde je vůle, je i cesta a též platí, míněno bez urážky, ....nové koště dobře mete.... Děkuji, zatím Váš občan Richard Frecer


  Dotaz pro pí Dudkovou. Dobrý den. Máme tady jaro 2015 a na ulici Vítězná neregistruji žádný cvrkot, který by nasvědčoval tomu, že se chystá zahájení rekontrukce ulice. Jak to vypadá ? Nebyla žádná zima, vody by tedy mělo býti méně. Díky za odpověď.

  ~ Richard Frecer, Miroslav Žák

  odpověď:
  Dobrý den. V současné době se připravuje výběrové řízení, které by mělo být spuštěno 2. 4. 2015 s tím, že, pokud půjde vše dobře, bez námitek či odvolání, může být smlouva o dílo s vítězným uchazečem uzavřena do konce května, následně pak budou zahájeny stavební práce. Takto nastavené termíny se odvíjí od nutné koordinace dvou staveb - rekonstrukce Vítězné a opravy mostu u Penny - s ohledem na objízdné trasy při jejich realizaci. S přáním hezkého dne,
  ~ Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 24.3.2015

  Živý plot v ulici Kosmonautů 1912

  dotaz:
  Dobrý den, mohu vás prosím požádat o živý plot nebo tak něco na ulici Kosmonautů 1912 a prosím o pokácení o ještě jedné té borovice, pokácela se pouze jedna prosím alespoň o nějaký plot nebo živý plot a výsadbu nějakých ozdobných keřů na ulici Kosmonautů 1912 jen vchod 1912. Mnohokrát děkuji
  ~ Jaromír krpec

  odpověď:
  Dobrý den, Váš požadavek byl předán k vyřízení na úsek zeleně. Budete následně informován.
  ~ Hana Špičková , vedoucí odboru rozvoje města

 • 24.3.2015

  Instalace koše na odstavné místo pro autobusy MHD

  dotaz:
  Dobry den, je mozne nainstalovat kos na odstavne misto pro autobusy MHD ulice Zavodu Miru. Myslim tim to misto po prave strane, smerem k ONU, nad koupalistem. Bordel, kteri tam ridici vyhazuji je neskutecny. To nemluvim o zapachu moci v teplych mesicich, ale s tim asi nikdo nic neudela. Diky za odpoved
  ~ Macek

  odpověď:
  Dobrý den, dle našich informací instalovala v minulých dnech na zmiňovaném místě velký odpadkový koš. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, Vedoucí odboru rozvoje města

 • 24.3.2015

  parkování v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, skromný dotaz ze strany obyvatele sídliště Michal, jmenovitě ulice Slavíčkova, k parkovacím místům... Budete také, prosím, řešit změnu dispozice parkování v ulici Slavíčkova ( prodejna Večerka ), kde parkuje velká většina vozů z vedle stojících věžákových domů? Po 16.00 hod zde není možné zaparkovat.. Případně, zda si lze pronajmout parkovací místo za určitou úhradu městu? Děkuji za případnou odpověď
  ~ A.Janeček

  odpověď:
  Dobrý den, ano i tato lokalita je evidována pro další možné rozšíření parkovacích míst. V loňském roce jsme vybudovali nová parkoviště v ulici Kosmonautů, Alšova , Švabinského. V letošním roce provádíme parkoviště v ulici Mánesova. Pronájem parkovacího místa za úhradu se na území města nepraktikuje.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 19.3.2015

  Znečištění z nepojízdného autobusu

  dotaz:
  Dobrý den, na Terminálu v Sokolově stojí na nástupišti číslo 5 již 14 dní autobus (3K2 5933) a je pod ním veliká olejová skvrna. Autobus překáží ostatním autobusům,které přijíždějí k nástupišti číslo 4,musí zastavit šikmo a i když je to bezbariérový autobus,u kterých je nástup snaží,musí maminkám s kočárky a cestujícím na vozíku pomáhat ostatní spoluobčané. Jak je možné,že si společnost AKV dělá z městského terminálu vrakoviště? Kdyby tam stál 3 či 4 dny,dá se to pochopit. Pokud by to takto dělali s každým autobusem,jak by to tu vypadalo. Na požádání zašlu foto olejové skvrny. Děkuji,s pozdravem
  ~ Nováček

  odpověď:
  Dobrý den. Městská policie Sokolov dne 17. 3. 2015 na místě provedla šetření a kontaktovala odpovědného pracovníka firmy Autobusy Karlovy Vary, a. s., divize Sokolov. Téhož dne byl nepojízdný autobus od nástupiště č. 5 odtažen a olejová skvrna byla zasypána sorbentem a uklizena.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 19.3.2015

  Nespokojenost občanů s novými stránkami města

  dotaz:
  Dobrý den, není žádným tajemstvím, že nové webové stránky města Sokolova se občanům nelíbí. Ostatně o tom vypovídala dvou měsiční anketa uveřejněná na webu města, tehdy vedenému jako zkušební. Přes 300 hlasujících uvedlo při hodnocení stránky jako nedostatečné. Oproti 100 hlasujícím, kterým se naopak webové stránky města líbí. Myslím si, že rozdíl by byl ještě větší, kdyby bylo možné staré i nové stránky porovnávat souběžně. I přes toto negativní zhodnocení webových stránek města Sokolova veřejností se zkušební verze stala definitivní. Ptám se tedy, zda má cenu vyhlašovat nějaké hlasování. Stejně pak není respektováno. Vedení města tak hazarduje s důvěrou občanů. Změní se to? S přáním pohodového dne.
  ~ Jiří Kubíček

  odpověď:
  Vážený pane Kubíčku, Městský úřad v Sokolově vypsal anketu, aby si mohl ověřit názor veřejnosti a případně reagovat. Již od prvních dnů, kdy se v hodnocení objevovaly převážně negativní hlasy, jsme jednali a vzhled stránek upravili. To se ostatně projevilo na přibývajícím počtu pozitivních hlasů. Od původního prosincového spuštění tak došlo ke změnám písma, barevnosti a velikosti různých prvků. Přání občanů tak neignorujeme, naopak jako pracovníci městského úřadu patříme mezi vášnivé čtenáře a zároveň kritiky našeho vlastního webu. Změny ovšem provádíme tak, aby nebyly divoké, a návštěvník stránek nemusel neustále přivykávat novým variantám. Před samotným překlenutím nové a staré podoby stránek běžely oboje současně. K nové podobě se tehdy vyjádřilo i několik občanů, většinou pozitivně, a jejich přínosné podněty byly zapracovány. Nový web přináší řadu změn, například lepší přehled aktuálních kulturních akcí, termíny dostupnosti nově vyhotovených dokladů, detailnější vyhledávání, přehledy nabídky městských bytů a probíhajících projektů. Novinky z města a okolí mají také novou tvář, můžete sledovat video a zobrazit podobné články. Naopak jsme opustili nepřehlednou a uzavírající se navigační nabídku a přehršel reklamy. Vnímání vzhledu stránek je velmi subjektivní, neexistuje jasný ideál, a my jsme se chtěli vyhnout stále opakujícímu se vzoru stránek okolních měst. Dnes není stále nic uzavřeno. Oznámení testovací verze sice bylo odstraněno, ale stránky upravujeme dál; například v nejbližší době se změní grafické zpracování stránky vydaných územních plánů. Protože jsme i nadále otevřeni dalším podnětům, prosím Vás i další návštěvníky, v případě zájmu, o jejich zaslání na e-mailovou adresu simona.randova@mu-sokolov.cz Dovolte mi zmínit jednu věc: anketa je veřejná, bez nutnosti registrace, a hlasování je založeno na principu důvěry a férového přístupu. Znalejší uživatel počítače může této svobody zneužít a hlasovat prakticky neomezeně. Samotné stránky jsou však pod analytickými nástroji, abychom byli schopni takovéto chování rozlišit. A našli se i vícekrát hlasující lidé. Proto nemůžeme přistupovat k výsledkům ankety stejně jako k výsledkům referenda a reagovat na pouhá čísla. S pozdravem a přáním hezkého dne
  ~ Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury,

 • 19.3.2015

  Elektronické objednání k vyzvednutí pasu

  dotaz:
  Mohu se elektronicky objednat na vyzvednutí cestovního pasu? Poradíte mi jak? Děkuji.
  ~ Helena Mesnerová

  odpověď:
  Dobrý den, elektronické objednání na cestovní pasy je možné na adrese //zvaci.mu-sokolov.cz S pozdravem
  ~ Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend, manažer integrovaného systému řízení

 • 19.3.2015

  Čáry v Alšově

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat,zda by jste mohli na parkovišti za domem Alšova 1735 - 1738 namalovat čáry,neboť někteří řidiči tu stojí jako by jim to patřilo a přitom by se vešlo ještě jedno auto. Děkuji.S pozdravem
  ~ Zdeněk Ambrož

  odpověď:
  Vážený pane Ambroži, děkujeme Vám za zaslaný podnět, také vždy zvažujeme, zda lajnovat parkoviště nebo ne, protože když vyznačíme parkovací místa, vždy jich tímto několik ubyde. V případě, že vyznačíte jednotlivá parkovací stání, musí být zachována minimální šířka dle příslušné normy, když je vyznačena nemáte, vejde se na stejné místo více aut. Ze zkušenosti víme, že ani vyznačení parkovacích míst neusměrňuje řidiče, aby parkovali na vyznačených místech, kdo nechce, ten se prostě správně nepostaví. Z uvedeného důvodu zatím o vyznačení vodorovného značení neuvažujeme. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 18.3.2015

  Poděkování domu dětí

  dotaz:
  Vážený pane starosto, rádi bychom Vám (městu Sokolov) jako zřizovateli DDM vyjádřili svou spokojenost s činností této organizace. Naše děti zde na jarním příměstském táboře 2.-6.3.2015 strávili týden plný zážitků, činností a výletů. Oba kluci byli s akcemi moc spokojení, našli si nové kamarády a děkovali nám, že jsme je na tábor přihlásili. Již vloni zde na jarním táboře byli, v létě také. Je pro nás jako zaměstnané rodiče velikou pomocí a radostí, že své poklady svěřujeme někomu, kdo je vítá s úsměvem a odpoledne nám vrací naše děti s úsměvem na tváři. Takže ještě jednou - moc děkujeme všem v DDM.
  ~ rodiče Jan a Eva Kastlovi

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujme za pozitivní zpětnou vazbu na fungování DDM. Vaši pochvalu samozřejmě předáme p. ředitelce Ondrejkové, jsme si vědomi s jakým nadšením ona a její tým odvádí svou práci. S pozdravem a přáním pěkného dne.
  ~ Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury

 • 17.3.2015

  Prvky ekologické stability ve městě

  dotaz:
  Dobrý den, nacházejí se na území města nadregionální a regionální prvky ÚSES? Pokud ano, můžete mi prosím říct,kde? Děkuji
  ~ I. Roubik

  odpověď:
  Dobrý den, na území města se nachází několik prvků nadregionálního a regionálního systému ekologické stability. Jejich vymezení je zahrnuto v platném územním plánu města Sokolov, který je zveřejněn na stránce odboru stavebního a územního plánování/územní plánování/územní plány vydané – Sokolov. Informace naleznete v textové části, v kapitole 5.3. a ve výkresech. Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na Bc. Lindu Tomeszovou, referentku odboru životního prostředí na tel 359 808 166, e-mail: linda.tomeszova@mu-sokolov.cz. S pozdravem

  Dobrý den, na správním území města Sokolov se nachází nadregionální biokoridor - vodní i nivní osa (NRBK), regionální biocentrum (RBC), regionální biokoridor (RBK), lokální biocentrum (LBC) a lokální biokoridor (LBK). Město Sokolov má vydanou územně plánovací dokumentace "Územní plán Sokolov" a jejich součástí jsou územní systémy ekologické stability (ÚSES). Územní plán Sokolov je zveřejněný na internetových stránkách města. Veškeré informace k ÚSES jsou uvedeny v textové části územního plánu, kapitola 5.3. (str. 121), a ve výkresové části hlavní výkres - zastavěné území Sokolov a hlavní výkres - zastavěné území Hrušková a Novina je zřejmé, kde se prvky ÚSES nacházejí. S pozdravem

  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 17.3.2015

  Ad: Vysypávání odpadkových košů

  dotaz:
  Dobrý den, v podstatě jsem nedostala odpověď na svůj dotaz a to byl ten, jestli někdo bude řešit ten nepořádek který po sobě vozidlo TS zanechává! Dále jsem uváděla, že v tomto konkrétním případě vozidlo řídil muž, pravděpodobně záskok, ale to není tak podstatné v tento moment. A pokud ten koš není plný a nemusí být vysypán, není asi nutností k němu zajíždět vozidlem pres zatravněné plochy, když obsluha jenž je vysypává jde vedle vozidla. Šlo mi především o to, že za domem to vypadá tak jak to vypadá. Rozježdená tráva a bláto na chodníku. Nevim jestli bylo tezke to pochopit, mozna priste nafotim a pošlu. Ani se nemusíte zatěžovat vaši odpovědí, už z toho důvodu, že původní dotaz byl směřován někomu jinému. Prostě se mi osvědčilo to, že zástupci města řeší s lidmi to co chtějí oni sami a tak jak potřebují. Ale takhle to prostě v politice chodí. Především se vyhnout odpovědi, když nevím jak s ni naložit. Přejí hezky den. Mimochodem před úřadem to nyní mate krásné, opravené a čisté.
  ~ Procházková

  odpověď:
  Dobrý den, včera jsem na místě prověřil stav vnitrobloku na Vítězné (za domy 1957, 1958 atd.). Je pravdou, že jsou u spojovacího chodníku vyjeté koleje, domluvím s kolegou ze zeleně shrábnutí a zatravnění. Po zimě u takto úzkých chodníků to bývá – při sněhové pokrývce nejde vždy odhadnout kde již končí chodník a kde je již tráva. Také zajistím změnu způsobu svozu košů, a to tak, aby se tento vnitroblok neprojížděl. Co se týče odhození nedopalku, je možné, že, jak píšete, se toto stalo při záskoku řidičky (v lednu jel 3x náhradní šofér, v únoru pak 1x). Jeden z náhradních řidičů je nyní dlouhodobě nemocný, druhého jsem poučil, že odhazovat nedopalky oknem auta není přípustné. Mimo toto bude vnitroblok dnes kompletně uklizen (byť je celkem v pořádku) a to zejména místa, kam evidentně odhazují nedopalky nájemníci z oken (je jich na dvou místech požehnaně!). Zdravím
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

 • 15.3.2015

  Konverzace na webu města

  dotaz:
  Dotaz nemám,jen koukám,že dnes je 3.3. a poslední odpověď na dotaz je datumována 23.1.Jak živá konverzace.
  ~ Petr Bílek

  odpověď:
  Dobrý den. Váš podnět jsme předali Městskému domu kultury, webmasterovi našich stránek s požadavkem zdůvodnění nastalé situace. Odpovědi dotazů na starostu odcházely tazatelům a zároveň k uveřejnění na web. Bohužel dle sdělení webmastera tyto nebyly hned zveřejněny z důvodu čerpání dovolené a jeho nemoci a po svém návratu všechny doplnil. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.3.2015

  Kniha o Sokolově, strategický plán

  dotaz:
  Dobrý den, v knize o městě Sokolov jsem se dočetla, že na území města zasahuje CHKO Slavkovský les. Je to překlep nebo je tomu skutečně tak. Také by mě zajímalo: ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 – část A se píše, že je Sokolov okresní město v západních Čechách... né obec s rozšířenou působností... Děkuji
  ~ Anna Rolníková

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za Váš email. V prvním pololetí roku 2015 dojde k aktualizaci strategických dokumentů města Sokolov. Vaše zjištění bude do dokumentu zapracováno a nepřesnosti opraveny. Děkujeme za projevený zájem. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 13.3.2015

  Ad: Jabloň ve Švabinského

  dotaz:

  odpověď:
  Vážená paní Horálková, zasíláme Vám další informace o průběhu žádosti o odstranění jabloně u dětského hřiště v ulici Slavíčkova. Dne 3.2.2015 bylo provedeno místní šetření, kde kromě požadované jabloně došlo k výběru dalšího stromu ke kácení, a to vykloněného smrku, opírajícího se o sousední smrk. Tyto dva stromy byly řešeny v komisi životního prostředí dne 11.2.2015 a následně v radě dne 26.2.2015. Po schválení vlastník pozemku podal žádost u orgánu ochrany přírody o povolení pokácení stromů jabloně a smrku. Jako náhradní výsadbu za pokácené stromy navrhl vysadit 2 nové smrky. Pokud dojde k vydání Rozhodnutí s povolením, pokácení i výsadbu provede společnost SOTES Sokolov, spol. s.r.o. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 13.3.2015

  Ad: (Ne)pořádek v Hornické

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za odpověď a zároveň reaguji na výzvu..... V příloze si dovoluji poslat jen část aktuálního stavu okolí kontejnerů v ul. Hornická tak, jak to přesně vypadalo v průběhu celého minulého týdne a tento žalostný stav zůstal zachován i po odjezdu vozu služeb města v pátek 6.3., který vyprazdňuje a sváží odpadky.....Proto se prosím ptám, tohle je představa moderního města 21. století, za tyhle "služby" platíme poplatky? (i když nejspíš odpadky vyházené mimo kontejner nejsou povinni zaměstnanci těchto služeb uklízet) Vždyť tohle je už opravdu nechutný, do nebe volající stav....o hygieně a životním prostředí nemluvě.....kdy město Sokolov tenhle nešvar začne opravdu tvrdě trestat, aby si všichni uvědomili, že nežijeme na Divokém Západu, kde si každý myslí, že si může dělat co chce....?
  ~ gavli.kv

  odpověď:
  Dobrý den, nepořádek u kontejnerového stání v ul. Hornická za domy je uklizeno.
  ~ Lucie Štěpáníková, středisko odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 13.3.2015

  Vysypávání odpadkových košů

  dotaz:
  K dotazu na nepořádek na sídlišti Vítězná. Jistě, že máte naprostou pravdu, že nepořádek dělají zase jen a jen lidé a je na nás jak se budeme ke svému okolí chovat. Já bych měla jen jednu připomínku a to k postupu při kterém dochází při vysypávání odpadkových košů ve vnitrobloku na sídlišti vítězná (Spartakiádní - Vítězná). Jsou zde tři malé odpadkové koše, které se vysypávají tak, že až k nim (ke každému zvlášť) přijede vůz do kterého zaměstnanec TS vysype tento koš. Bohužel chodníky jsou poměrně úzké a v době oblevy kdy se onen vůz vytáčí mezi jednotlivými chodníčky aby dojel až k odpadkovému koši, rozjíždí zatravněný prostor, který v současné době vypadá jak po nájezdu vojáků. Veškeré bláto, které si vůz nabere na kola je pak rozježděn po asfaltovém chodníku..... Na místech, které jsou rozježděny už tráva neporoste. Dokonce jsem byla svědkem toho, že auto přijelo k odpadkovému koši paní vystoupila koukla do koše a řidiči řekla ať jede dál, že tento ještě není úplně plný.....Mimo to řidič za volantem kouřil a nedopalek vyhodil z okénka na zem....... Stačí, když si stoupnete mezi domy na Spartakiádní ulici čp. 1958 a 1957 a kouknete na chodník vedoucí přímo tímto vnitroblokem.
  ~ Procházková

  odpověď:
  Ještě jednou dobrý den, odpadkové koše jsou vysypávány několikrát týdně, není tedy nutno vysypávat vždy a v tomto smyslu má obsluha také pravomoc nutnost vysypání posoudit (pár papírků na dně atd.). Také bychom chtěli zmínit, že řidička uvedeného vozidla je nekuřačka.
  ~ Lucie Štěpáníková, středisko odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 13.3.2015

  Tolerance městská policie k parkování

  dotaz:
  Dobrý den, již poněkolikáté se ptám, proč Policie ČR i Městská policie není trochu tolerantní k parkujícím na sídlišti Michal ve Slavíčkově ulici. Zvláště pak v této době, kdy se v ulici Mánesova buduje parkoviště a ubylo tím parkovacích míst. Řidiči, kteří přijedou později odpoledne nebo večer, nemají kde zaparkovat a PROTO parkují "kde se dá" a to i na travnatých plochách za domem. Bohužel Městská policie si oblíbila sobotní a nedělní dopoledne, kdy lidé většinou neodjíždí do práce a rozdává tam každý víkend "botičky" a pokuty. Věřte, že kdyby bylo kde zaparkovat, určitě bychom nestáli tam kde se nemá. Může být prosím policie aspoň v tomto období, než se vybuduje parkoviště, tolerantní k parkujícím? Děkuji za odpověď
  ~ Renata Hajduová

  odpověď:
  Dobrý den. Domnívám se, že městská policie je v Sokolově v oblasti parkování více než tolerantní. Více se k tomu vyjadřovat nemohu, neboť jsme ze zákona povinni řešit každý přestupek, který nám někdo oznámí nebo který zjistíme sami. Podíváte-li se na parkování ve večerních a nočních hodinách po celém Sokolově, tak znovu musím opakovat, že jsme hodně tolerantní. Primárně se řeší přestupky, kde řidiči vozidel porušili zákazové dopravní značení, nesprávným parkováním blokují průjezd vozidel IZS a nebo Vámi zmiňované stání na travnatých plochách. Těch nám ve městě ubývá i z důvodu parkování vozidel. Jsou smutné argumenty některých řidičů, kteří při řešení přestupku sdělí, "že už tam žádný trávník není". Ano není tam, neboť je rozježděný od vozidel. Na druhou stranu Vám rozumím, že teď jsou občané ještě v horší situaci díky budování nového parkoviště, které se tu staví pro vás. Před uzavřením komunikace Mánesova město domluvilo s vedením OD Kaufland, že je možné v nočních hodinách parkovat na parkovišti před tímto obchodním domem na základě vydaného povolení, které obdržíte na městské policii v případě, že máte trvalé bydliště v uzavřené části ulice Mánesova. Parkoviště před OD Kaufland v nočních hodinách pravidelně kontroluje hlídka městské policie. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 13.3.2015

  Záblesky, rozsudek NSS a měření rychlosti

  dotaz:
  Dobrý den, v souvislosti s dotazem paní Renaty bych se ráda zeptala ještě na něco jiného. 1. Proč vlastně radary fotí i auta, která dodržují zákonem stanovenou rychlost? 2. Jak se město zachová v souvislosti s již vybranými pokutami a rozsudkem NSS, který uvádí, že město může měřit rychlost radarem od soukromé firmy, ale za jeho pronájem musí platit podle za řádné nájemní smlouvy a využívané peníze nesmějí jakkoli souviset s vybranými pokutami? Děkuji za odpověď.
  ~ Veronika

  odpověď:
  Dobrý den, úsekové měření rychlosti v ulici Závodu Míru a Sokolovská v Sokolově funguje na principu výpočtu průměrné rychlosti projíždějícího vozidla mezi kamerami. Při vjezdu do úseku zařízení načte registrační značku vozidla, a pokud není dobře čitelná "přisvítí si" červeným světlem, které na řidiče občas blikne. Na výjezdu z úseku je druhá kamera, která opět načte registrační značku (někdy i s přísvitem) a zařízení spočítá, jakou průměrnou rychlostí vozidlo projelo v měřeném úseku. V případě, že došlo k překročení průměrné, nastavené rychlosti, je záznam v kódované stavu odeslán na městkou policii (foto vozidla, datum, naměřená rychlost). Na městské policii strážník data rozkóduje a správní delikt oznámí správnímu orgánu. V případě, že řidič vozidla nastavenou rychlost nepřekročil, zařízení automaticky záznam smaže a nikam jej neposílá. K problematice rozsudku nejvyššího správního soudu čekáme na vyjádření Odboru právního a legislativního Krajského úřadu Karlovarského kraje, zda se popisovaný případ z Trutnova vztahuje i na podmínky Sokolova. Po obdržení stanoviska bude rozhodnuto, jak budeme dále postupovat v otázce měření rychlosti projíždějících vozidel v Sokolově ke kterému používáme pronajaté radary od soukromé společnosti. Zde bych rád pouze upřesnil, že město má pronajaté zařízení, kdy veškerá data jsou posílána na městskou policii. Ze zákona může rychlost vozidel měřit pouze Policie ČR a městská policie. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 13.3.2015

  Úklid sídliště Michal a cest na ně

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím na Michalu a pracuji dole ve městě, kam také každý den chodím kolem hřbitova pěšky. Zrovna tak se pohybuji pěšky i po sídlišti (ulice Heyrovského, Křižíkova, Mánesova, Švabinského atd.). Škoda, že nelze vložit fotografie, jsou místa, kde to vypadá, jako by tam někdo chodil vysypávat koš. Nemyslím si, že tam někdo chodí vysypávat odpadky, jen to nikdo na těchto místech nečistí a tak to možná někoho svádí si něco přihodit. Bylo by možné, aby se věnovala pozornost při úklidu města i této části Sokolova? Tedy sídlišti Michal a cestám, kterými se jde na Michal? Děkuji.
  ~ Irena Reichlová

  odpověď:
  Dobrý den, dne 11.3.2015 jsme celý svah od pohřebního ústavu kolem Akrylu nahoru ke hřbitovu čistili a je vyčištěn. S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 10.3.2015

  Dobývací prostor v katastru Sokolova

  dotaz:
  Dobrý den nachází se na katastrálním území města Sokolov nějaký dobývací prostor (jáma)? A výsypky? Vím jen o rekultivovaném Antonínu. Děkuji
  ~ Michal Vencl

  odpověď:
  Dobrý den, ano nachází. Doporučuji se obrátit na Sokolovskou uhelnou p.n.a.s. jako správce dobývacího prostou a chráněného ložiskového území či Obvodní báňský úřad v Sokolově, kde obdržíte přesné informace.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.3.2015

  Parkování místo trávy ve Wolkerově

  dotaz:
  Dobrý den,město ted řeší parkovací místa a investuje dost financí do oprav komunikaci.Řeší se parkovací místa na Vítězné,našlo by se take řešení parkovacích míst pro ulici Wolkerova a ulice Rokycanova a Rooseweltova,pro ty to obyvatele je problem zaparkovat je zde malo míst a ty kolikrat zaberou lide kterí si jdou nakoupit nebo projit na Stare naměstí aby nemuseli platit parkovne.Parkovací místa u Vyběru jsou na parkovaci hodiny ve vyznačenem čase,po teto době je to to parkovište plne.Měl bych řešení ale museli by jsme si o tom promluvit a o finacích.Před naším domem Wolkerova 1450-51-52 by se pro tyto učely dala využít čast travnaté plochy.Děkuji za odpověd
  ~ Ladislav Hamrák

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov minulosti opakovaně řešilo dopravní situaci ve vnitrobloku Wolkerova, samozřejmě na úkor zeleně. Nicméně vždy narazilo na odpor místních obyvatel. Ráda však o tomto problému budu s Vámi jednat. Proto navrhuji schůzku.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.3.2015

  Objednání na registr řidičů

  dotaz:
  Dobrý den přeji, proč se nelze objednat na registr řidičů na odpolední hodiny ?
  ~ Jaroslav Píša

  odpověď:
  Dobrý den, na registru řidičů se lze každý úřední den objednat od 13:00 -14:00 hodin. Provoz na registru je bezproblémový , klienti jsou odbavováno průběžně, jak se dostavují. Nevznikají žádné větší čekací doby. S pozdravem
  ~ Hana Schimmerová vedoucí odboru dopravy