česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 14.4.2015

  Oprava Turhlářské ulice

  dotaz:
  Dobrý den, opět přišel čas, abychom se zeptali na naši situaci v ulici Truhlářská. V letošním roce začala rekonstrukce elektrických přípojek, bude nám poté opravena ulice a chodníky ve jmenované ulici? Už jste po dvou letech zařadili tuto komunikaci do plán oprav? Děkuji za odpověď
  ~ Jaroslav Horák

  odpověď:
  Vážený pane Horáku, Váš podnět stále evidujeme a je zařazen s dalšími opravami v zásobníku, ze kterého jsou následně pro každý rok vybírány opravy, dle potřeb a výše finančních prostředků, které každý rok schvaluje zastupitelstvo města. Oprava komunikace v ul. Truhlářská, bohužel, pro letošní rok zahrnuta do plánu oprav komunikací není. Opravu chodníků a komunikací po opravě přípojek provádí příslušná firma. Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 14.4.2015

  Kácení ve Slovenské a Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den. Reaguji na dotaz ohledně kácení smrků v ulici Slovenská.Proč to jde tam a ne v ulici Kosmonautů.Tady máme taky vysazené stromy,které bez rozmyslu sázeli původní obyvatelé v rámci tehdejších občanských výborů.To znamená,že jsou staré přes třicet let,a když se na ně podíváte z blízka,tak to žádná nádhera,která by tu musela stát není.Všechny mají uřezané špičky,navíc stojí blízko domů,které jsou zatepleny hořlavým materiálem.Když ty stromy byly malé,byl kolem krásný trávník,který jsme sami sekali.Bohužel dneska slouží okolí stromů jako místo pro malou i velkou potřebu psů.Co jsem tady četl,tak nejsem jediný ,kdo zrovna na tyto stromy poukazuje. Podle mého názoru by bylo rozumné tyto smrky porazit,doplnit zeminu kolem kanalizace,aby se opět vytvořil pěkný trávník,který tu byl. S pozdravem
  ~ Dolina

  odpověď:
  Dobrý den, o žádném kácení smrků v ulici Slovenská nevíme. Vydané rozhodnutí bylo pouze na kácení smrků v ulici Poláčkova, jehož důvody Vám sdělí orgán ochrany přírody, který povolení vydával. Žádáme Vás proto o upřesnění, který strom byl v ulici Slovenská pokácen. Pokud bude Vaše Společenství vlastníků b.j. požadovat kácení stromů rostoucích u Vašeho domu, má právo podat žádost. Formulář je ke stažení na stránkách města Sokolova, nebo k vyzvednutí v kanceláři č. A1.01. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.4.2015

  Vykácení topolů na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, účastnil jsem se představení projektu revitalizace sídliště Vítězná. Jelikož zde již asi pátým rokem bydlíme, tak nás projekt samozřejmě zajímá. Představený projekt se mi velmi líbil. Snad se někdy dočkáme i jeho realizace. Co mě dost šokovalo, byl důvod vykácení vzrostlých a zdravých topolů na plácku u vietnamského obchodu. Prý na stížnost majitelky trafiky. Jak může ovlivnit bydlení stovek lidí kolem člověk, který má bydliště úplně jinde a jehož bouda mi teď straší před okny, protože jí nic nezakrývá? Nechápu tento přístup. Vybírali jsme si před koupí byt právě pro ten výhled do zeleně. Od doby pokácení těch stromů se velmi zvýšila prašnost prostředí. Jelikož jsem se doslechl o chystané prořezávce parku, tak bych rád vyjádřil nesouhlas s dalším kácením. Děláte z města betonovou planinu bez špetky půvabu. Nedivím se, že lidi odsud odcházejí pryč. S pozdravem
  ~ Ježek

  odpověď:
  Dobrý den, ke kácení došlo z bezpečnostních důvodů na sídlišti u trafiky. Dále netuším o jakém dalším kácení a v jakém parku mluvíte . Pokud mluvíte o Husových sadech, tak tam došlo k odstranění spadlých stromů vlivem klimatických podmínek. Nyní připravujeme další podrobnou prohlídku zdravotního stavu stromů v tomto parku. Rozhodně město zbytečně a bezmyšlenkovitě nekácí. I stromy dožívají a je nutné je nahrazovat novými výsadbami. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 10.4.2015

  Kácení stromů ve městě

  dotaz:
  To myslíte vážně, že na základě dotazu nějakého občana (možná majitel firmy na kácení stromů) budete kácet krásné vzrostlé stromy jen proto, že trhají na parkovišti dlažbu?! tedy jde o stromy v ulici nábřeží P. Bezruče, dále pak již vykácené stromy mezi ulicí Jiřího z Poděbrad a Klíčkovou školkou. Takové barbarství nemá v kulturní Evropě obdoby, v ČR se tak děje v posledních letech velmi často, jsou to výhodné zakázky pro firmy, nic jiného. Dlažbu byste měli a mohli opravit a není třeba kvůli tomu kácet stromy. Každý vzrostlý strom má nesmírnou hodnotu nejen ekologickou, ale i kulturní. Asi vám tyto hodnoty nic neříkají?
  ~ G. Peony

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji 1. Stromy v ulici Petra Bezruče – byly posouzeny odbornými firmami z hlediska jejich zdravotního stavu vzhledem k záměru města provést kompletní rekonstrukci komunikace. Dále Povodí Ohře na nás apeluje již delší čas, že poškozují zeď kolem Lobezského potoka, která je v jejich vlastnictví. Pokud dojde k jejich vykácení dojde i k vysázení nových stromů. Vše je zatím jen hypotetické. Město dosud nemá zpracovanou projektovou úpravu komunikace a ani finanční prostředky. S tímto stupněm dokumentace bude veřejnost včas seznámena. 2. Stromy v ulici Jiřího z Poděbrad byly přesazeny před dům dětí a mládeže, kde prodlužují již stávající alej. Náhradní výsadba zde byla provedena nevhodně a správci byla nařízena náprava. Jelikož ze sídliště máme velké množství požadavků na rozšíření parkovacích míst. Je tato lokalita vytipována jako jedna z možností na rozšíření parkovacích míst. Proto je nyný plocha ponechána tak jak je. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 10.4.2015

  Podněty ke studii oživení sídliště Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, zhlédl jsem studii na sídlišti Vítězná a musím říci,že jsem v podstatě mile překvapen,že se město zabývá tím,aby i sídliště,tolik kritizované,bylo hezkým místem pro bydlení.Dále vítám,že město předložilo veřejnosti studii a ještě více to,že je možné se k této studii vyjádřit.Každému se nelze zavděčit a tak jsem i já našel něco,co zrovna"nepadlo do oka".A sice to,že na jediném místě,kde na Vítězné nejsou auta,je návrh parkoviště.Jedná se o pěší zónu mezi školkou a vchody na J.z Poděbrad 2011 a 2012 a pokračující až k ulici Spartakiádní.Kdysi se dával na Městský úřad návrh na řešení,protože kritizovat umí každý,ale tehdejší zástupci nebyli tak sdílní a otevření jako dnes.Z mého pohledu jsem zásadně pro zachování stávajícího pozemku ke stejnému účelu jako dnes,tzn.zachování jakési klidové zóny .Myslím si,že dobrý architekt by si hravě poradil s novým návrhem řešení na stávajícím parkovišti ve stejné ulici mezi domky a domy č.p.2011 až 2016.K čemu stávající cíp zeleně slouží není určitě třeba dlouze psát.Nehledě na to,že celý prostor je po většinu dne ve stínu.S pozdravem
  ~ Miroslav Geier

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za vyjádření vašeho názoru. Bude jako ostatní předmětem diskuze při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Parkování ve městě jako všude v ČR a zejména na Vítězné je nedostačující. Proto plochy, které uvádíte, byly vytipovány jako jedny z možností k rozšíření parkovacích míst na Vítězné. Plocha mezi čp.2011 a 2016, zde je rovněž uvažováno s úpravou tohoto prostoru, ale bohužel dle současných ČSN, vyhlášek a zákonů zde nedojde k výraznému navýšení parkovacích míst. Dále máme podněty od občanů na rozšíření dalších parkovacích míst. Máte pravdu, bohužel se nelze zavděčit všem. V tuto chvíli máme jen studie, se kterými se stále pracuje. Děkuji
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 10.4.2015

  Účtování za teplo firmám

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mne, jakým způsobem bylo účtováno za teplo firmám uvedeným v usnesení RM ze dne 17.3.2015 ("... neprodleně zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci Obchodní sdružení Stein, s.r.o., Systém NET Line, s.r.o., Kubica Ladislav softwarové poradenství a STAVING-INVEST s.r.o., které budou řešit způsob plateb tepla a TUV formou paušální úhrady."). Jakým způsobem je zajištěno placení dodávek elektřiny? Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Vážený pane Korbeli, teplo a TUV firmy uvedené v usnesení RM ze dne 17.3.2015 hradily formou zálohových plateb, za dané topné období pak byly nájemcům rozúčtovány náklady, tj. přeplatky a nedoplatky na těchto zálohách, na základě vyúčtování od dodavatele. Elektrickou energii hradí STAVING-INVEST s.r.o. a Ing. Ladislav Kubica paušálem. Obchodní sdružení STEIN s.r.o. a Systém NET Line s.r.o. mají uzavřeny samostatné smlouvy s dodavatelem, kromě napájení antény společnosti Systém NET Line s.r.o., jejíž spotřeba je hrazena paušálem. S pozdravem a přáním hezkého dne
  ~ Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 10.4.2015

  Bourání budov v Nádražní ulici

  dotaz:
  Dobrý den, bydlíme v Nádražní ulici poblíž budov, které pravděpodobně město hodlá v rámci revitalizace vlakového nádraží zbourat. Zajímalo by nás, v jakém časovém období by tato revitalizace měla probíhat a zda je možno nás blíže seznámit s touto chystanou změnou. Taky se k nám doneslo, že by zde měla vzniknout tzv. oddychová zóna s dětským hřištěm. Předem děkujeme za jakékoli bližší informace.
  ~ "Občané Nádražní ulice"

  odpověď:
  Vážení občané Nádražní ulice, zbourání objektů bude zastupitelstvo města projednávat na svém řádném zasedání dne 23.4.2015. Teprve pokud bude schváleno, zahájí odbor správy majetku kroky nezbytné pro realizaci demolice, tedy výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro odstranění staveb, zajištění příslušných povolení od stavebního úřadu, a následně výběrové řízení na realizaci vlastních bouracích prací. Město nyní vede jednání o odkoupení dalších nemovitostí směrem ke Královskému Poříčí, teprve poté, až bude zřejmé, jak věc dopadne, bude možné uvažovat o revitalizaci a její konkrétní podobě. Revitalizaci by pak prováděl odbor rozvoje města.
  ~ Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 10.4.2015

  Louže v ulici K. H. Máchy

  dotaz:
  Pane starosto. Při podepsání Deklarace o spolupráci mezi MDK Sokolov a Základní školou a střední školou Karlovy Vary, Vančurova 83, Karlovy Vary z loňského roku jste nám slíbil, že necháte zasypat louži, která se při dešti tvoří mezi parkovištěm a vstupem do našeho speciálně pedagogického centra v ulici K. H. Máchy. Je pravda, že se nám ozval pracovník technických služeb, ptal se, kde zmíněná louže je, ale pak už se nic nedělo. Teď se v ulici opravuje kanalizace, jsou tam stroje i materiál. Myslím si, že by se louže mohla nyní v pohodě zasypat, aby ji naši klienti nemuseli obcházet. Moc Vám děkuji za pomoc a jsem s pozdravem
  ~ Mgr. Hana Suttá, vedoucí SPC Sokolov

  odpověď:
  Dobrý den, budu na to myslet a věřím, že se povede můj slib uskutečnit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.4.2015

  Kácení aleje u Baníku

  dotaz:
  Pane starosto,vysvětlete mi,proč se kácí celá osiková alej mezi cyklostezkou a areálem Baníku. Děkuji
  ~ Čížek

  odpověď:
  Dobrý den. Jedná se o topoly šedé. Tyto stromy jsou již přestárlé a velmi často z nich při prudších větrech padají větve. Vzhledem k tomu, že se v jejich bezprostřední blízkosti resp. přímo pod nimi nachází cyklostezka, bežecká dráha a fotbalové hřiště, bylo rozhodnuto o jejich odstranění. Tyto stromy jsou na hranici svojí životnosti a jsou pro uživatele sportovišť velmi nebezpečné. K dalšímu kácení došlo v celém areálu Baníku. Následovat budou sadové úpravy jejichž součástí je výsadba nové vhodnější zeleně v celém areálu Baník a v areálu zdraví. Přímo v místě této aleje bude vysazena alej nová ze sloupovité formy Habru obecného. Dále bude v areálu Baník vysazeno dalších 54 ks nových listnatých stromů, 31 ks jehličnatých stromů, 115 ks keřů a vyhotoveny budou také nové záhony s drobnými keři. K dalším sadovým úpravám a k výsadbě zeleně dojde v areálu zdraví, kde v loňském roce byla revitalizována 4 sportovní hřiště. Zde bude vysazeno 30 ks listnatých stromů, 16 ks jehličnatých stromů, 31 ks vícekmených keřů a další záhony s drobnějšími keříky. Dále zde bude doplněn městský mobiliář jako jsou lavičky, lehátka, stojany na kola, piknikové stoly, odpadkové koše a následně zde mají být v letních měsících revitalizována další 4 hřiště. Kácení takto vzrostlých stromů samozřejmě nikoho netěší, ale vzhledem k možnosti čerpání dotací na realizaci sadových úprav těchto areálů, bylo přistoupeno k rozhodnutí tyto stromy vykácet a nahradit je vhodnějším druhem dřevin. Ekologickou hodnotu jsme se snažili vyvážit větším množstvím vysazené zeleně jak v areálu Baník tak v areálu zdraví.
  ~ Marek Faust, odbor správy majetku

 • 10.4.2015

  Komunitní kompostování v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, uvažuji o zřízení tzv. komunitního kompostéru za naším bytovým domem. Jde však o umístění na veřejném pozemku v blízkosti rodinné zástavby, kde jsou již v soukromých zahradách kompostéry umístěny. Myslíte, že město může takové komunitní kompostéry podporovat (kacířská myšlenka - i finančně, jako je tomu v některých jiných městech ČR)?
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Vážený pane Korbele, město Sokolov má zřízenu komunitní kompostárnu, která se nachází vedle Sběrného dvora SOTES. O jednotlivých kompostérech, které by byly umisťovány na veřejných prostranstvích, zatím město neuvažuje. Finanční dotaci na kompostéry město neposkytuje. Přeji hezký den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 8.4.2015

  Ad: Přesazení nových stromů na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto! Zajímal jsem se o negativní reakci a stížnosti obyvatel přilehlých domů. Podle ní jim v budoucnu budou stromy stínit do oken. Řada stromů, jak je i teď možné ověřit, stála nejméně 20 m od domu západním směrem. Takže i kdyby dorostly až do výšky 30 m, stínily by jen při západu slunce. Bylo by asi dobré před odstraněním stromů ověřit skutečnost na místě, jak je psáno v rámci jiných stížností (z 25.,26.,a 27.3.2015) na stránkách města, vždy došlo k prověřování na místě. Proč tomu nebylo i v případě této řady stromů?
  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:
  Dobrý den, stromy v ulici Jiřího z Poděbrad nebyly vysázeny také podle plánu odboru rozvoje města. To byl další z důvodů jejich přesazení. Mezitím město získalo studii na možnost rozšíření parkovacích míst. Proto v tuto chvíli došlo k rozhodnutí k jejich přemístění před Dům dětí a mládeže. Vypracovaná studie ozelenění sídliště s novými výsadbami v tomto místě počítá.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.4.2015

  Podněty ke studii oživení sídliště Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den. Projekt na oživení Vítězné vypadá nádherně. Po zkušenostech stavu v Sokolově a okolí doporučuji neopomenout, že je běžné netrestané volné pobíhání a venčení psů po všech plochách ve městě, a bylo by neodpustitelné do té nádhery pustit nevychované milovníky psů. Pro úklid a údržbu je potřeba zajistit, aby SOTES byl vybaven technikou, která projede bez ničení travnatých ploch jako dosud /při odbočování, rozchodem kol/ a ohleduplnými řidiči. Kamerový systém už byl uveden, k tomu je nutné posílit aktivní a mnohem přísnější dohled, zatím v Sokolově chybí, nebo postihy jsou mírné a neodstrašující. Pro úklid bude nutné mít i ručně pracující. Dnešní skupinoví pochůzkáři v oranžových výstražných vestách nejsou řešením pro úklid tak krásně naplánovaného prostředí. K tomu všemu jsou potřebné peníze, tak před realizací je nutné je mít /postavilo se hodně cyklostezek, ale údržba žádná a vymačkané podloží nad asfalt nikdo neopravuje/. Předpokladem je bezbarierové provedení pro starší nebo pohybově postižené a vozíčkáře a promyšlené rozložení příjezdů pro hasiče a stěhovací techniku /šířka, únosnost/.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za Vaše podněty, které vezmeme při realizaci v úvahu. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.4.2015

  Cesta kolem plotu 8. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli uvažujete o zpevnění cesty kolem plotu 8. zš mezi ulicí Gagarinova a řadových garáží v ulici Sokolovská, jelikož tudy chodím do práce a v deštivých dnech je to velké bahniště. Jedná se asi o 50 metrový úsek, který navazuje na již vytvořený asfaltový chodník. Také by stálo za uvážení, dát tam jednu nebo dvě lampy veřejného osvětlení. Děkuji Vám za odpověď.
  ~ Bobenič

  odpověď:
  Dobrý den. V letošním roce plánujeme opravu přilehlého plotu a při této příležitosti se projedná s firmou SOTES s.r.o. případné zpevnění cesty a oprava schodů. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.4.2015

  Stavba parkoviště v Mánesově ulici

  dotaz:
  dobrý den,zajímalo by mne co se deje s parkovistem na manesove ul., cca 14 dní se tam nic nedeje ,tedy pokud nepocitam odvoz kadibudky a boudy na naradí. Myslím si že je situace s parkováním více než tragická a neštasná volba postupu prací tomu opravdu nepridala. díky za odpověď
  ~ Vladimír Horecký

  odpověď:
  Dobrý den. Předpokládáme, že se dnes začnou připravovat podkladní vrstvy (stroj tam již převezli), jelikož dle informace stavby je termín pokládky asfaltových vrstev od 9.4. – 11.4.2015. Následně se provede vodorovné dopravní značení. V každém případě kolaudace je domluvená až na 30.04.2015 přesně dle harmonogramu. Čili bude zaasfaltováno a bude se čekat na doklady a na kolaudaci. Termín dokončení je dle SoD do 31.08.2015, jelikož jsou v první etapě také přeložky inženýrských sítí. Po dohodě se zhotovitelem stavby a stavebním úřadem děláme pouze částečnou kolaudaci, aby se dala využívat alespoň dokončená část parkoviště. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.4.2015

  Autobusy do Karlových Varů

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz proč se nedotuji autobusy do K.V.stále nám ruší linky a dostat se na 6.00hodinu do práce je nemožné.Když jsme se ptali proč je ruší bylo nám řečeno že město nedotuje. Tak se ptám zda se něco bude řešit nejezdím sama je nás více. Zde práce není tak nezbývá než dojíždět a je to čím dál horší. Do CHodova jezdí každých 20minut sOkolov to je katastrofa. Děkuji za kladné vyřízení. Pěkný den.
  ~ Jana Ungerová

  odpověď:
  Vážená paní Ungerová, bohužel, město Sokolov má v kompetenci pouze městskou hromadnou dopravu, linková doprava je v kompetenci Karlovarského kraje. Váš podnět postoupíme Krajskému úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství. Přeji hezký den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 8.4.2015

  Osvětlení na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, zajímalo by mně z jakého důvodu nefunguje veřejné osvětlení na sídlišti Michal (konkrétně v ulici Švabinského). V současné době zde probíhají výkopové práce a hrozí nebezpečí úrazu. Děkuji za odpověď.
  ~ Jan Hájek

  odpověď:
  Dobrý den pane Hájku, nejprve bych se chtěl omluvit za nepříjemnosti při výpadcích veřejného osvětlení. Závada projevující se sporadicky, by mohla mít souvislost s právě probíhajícími výkopovými pracemi, ale zatím se to nepotvrdilo. Vzhledem k tomu, ze i mi máme zájem na odstranění závady, volejte při jakékoliv poruše či závadě a výpadku veřejného osvětlení telefon číslo 728 277 258. Děkuji za pochopení. Přeji hezký den.
  ~ Stanislav Strnad, SOTES s.r.o.

 • 3.4.2015

  Studie oživení sídliště Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, v návaznosti na studii revitalizace sídliště Vítězná bych měl dvě připomínky. První se týká návrhu na vybudování kavárny za domem s pečovatelskou službou. Myšlenka je to zajímavá, ale ... Je ekonomicky reálné provozování této kavárny? Nezvrhne se provoz z kavárny na „výčep“ a z toho plynoucí negativní vliv na okolí – hluk a nepořádek? Druhá připomínka se týká parkovacích míst, kterých je na Vítězné málo a studie počítá spíše s parkovými úpravami. Navrhuji ke zvážení možnost vybudování kolmého stání, místo stávajícího podélného, naproti domu Spartakiádní 1977-1979. S pozdravem
  ~ P. Vakeš

  odpověď:
  Dobrý den. Co se týče kavárny, jedná se pouze o studii, která je v současné době připomínkována občany. Pokud by k realizaci kavárny došlo, jsem přesvědčen, že by její provoz nepřinesl žádné zhoršení života v daném území. K druhému dotazu uvádím, že zmiňovaná studie je opravdu zaměřena pouze na realizaci zelených ploch. V současné době se ale zpracovává projekt na rekonstrukci ulice Spartakiádní, který řeší i výrazné rozšíření parkovacích ploch. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 3.4.2015

  Hluk v neděli ráno v Alšově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych upozornit na pracovníky,kteří prováděli výkopové práce u baráku Alšova 1738 především v NEDĚLI v 7 hodin ráno. Člověk má přeci nárok aspoň v neděli se vyspat. Nejenže nás probudili,ale probudili i dítě. Při ranní práci použili bourací kladivo. Pokud se bude tato situace opakovat,vyvodím patřičné důsledky. Technické služby maji také spoustu rozdělané práce a o víkendu nepracují,aby občany nerušili. Děkuji.
  ~ Zdeněk Ambrož

  odpověď:
  Dobrý den. Bohužel se nejednalo o práce prováděné nebo dozorované městem. Je nutné se v takovém případě obrátit přímo na provádějící firmu nebo realizátora akce. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.4.2015

  Přesazení nových stromů na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto! Na podzim byla mezi naším domem (Jiřího z Poděbrad 2012) a "Klíčkovou" školkou vysazena řada (cca 10) stromů. Minulý týden došlo k likvidaci celé této řady. Můžete mi sdělit, proč se tak stalo? Děkuji za odpověď.
  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:
  Dobrý den. Stromy byly odstraněny na základě negativních reakcí a stížností obyvatel přilehlých domů. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.4.2015

  Stromy na Nábřeží Petra Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, máte v planu v budoucnu taky pokácet stromy v ulici nábř. P. Bezruče? Většina stromu je přerostla tak že trhá ty staré kamenne obrubníky u parkoviště. Diky
  ~ Miroslav D.

  odpověď:
  Dobrý den. Město Sokolov v současné době připravuje podklady k zadání vyhotovení projektové dokumentace opravy celé ulice Petra Bezruče, jejíž součástí by mělo být vykácení těchto stromů a nahrazení novými stromy.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 1.4.2015

  Kácení stromů v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den. Reaguji na dotaz ohledně kácení smrků v ulici Slovenská.Proč to jde tam a ne v ulici Kosmonautů.Tady máme taky vysazené stromy,které bez rozmyslu sázeli původní obyvatelé v rámci tehdejších občanských výborů.To znamená,že jsou staré přes třicet let,a když se na ně podíváte z blízka,tak to žádná nádhera,která by tu musela stát není.Všechny mají uřezané špičky,navíc stojí blízko domů,které jsou zatepleny hořlavým materiálem.Když ty stromy byly malé,byl kolem krásný trávník,který jsme sami sekali.Bohužel dneska slouží okolí stromů jako místo pro malou i velkou potřebu psů.Co jsem tady četl,tak nejsem jediný ,kdo zrovna na tyto stromy poukazuje. Podle mého názoru by bylo rozumné tyto smrky porazit,doplnit zeminu kolem kanalizace,aby se opět vytvořil pěkný trávník,který tu byl. S pozdravem Dolina
  ~ Dolina

  odpověď:
  Dobrý den pane Dolino. Váš podnět jsme předali k prošetření odboru rozvoje města, úseku životní prostředí. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.4.2015

  Sokolov a brownfield

  dotaz:
  Dobrý den, zaslechl jsem, že město Sokolov spolupracuje se SUAS a řeší brownfield. Jedná se o nějaký podnikatelský záměr? Jak spolupráce probíhá? Dovím se někde něco víc (nějaké www stránky) ? Děkuji
  ~ Michal Vencl

  odpověď:
  Dobrý den. Řešení brownfieldu je záležitostí majitele pozemku, kterým je Sokolovská uhelná a.s. . Co se týče spolupráce, pravidelně probíhají společné schůzky, na kterých jsou předávány aktuální informace o technické připravenosti pozemků a zájmu investorů. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.4.2015

  Vyhrazení parkování na Michalu

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Všichni víme,jak obtížné je parkování na sídlišti Michal,a překvapuje mne postup odboru dopravy,který držitelům ZTP buduje parkování u domu. Já si totiž myslím,že tuto výhodu by měl mít za a) tělesně postižený,který při žádosti o vybudování vyhrazeného parkování předloží velký TP,kde je uveden jako majitel a zároveň řidič daného vozu. b) držitel průkazu ZTP těžce se pohybující nebo na inv. vozíku. Abych byl konkrétní,na konci ulice Kosmonautů je po vybudování nového parkoviště zbudováno dvakrát místo pro invalidy. To je v pořádku,je to podle zákona na počet parkovacích míst,ale nechápu proč je tam navíc zbudováno stání pro tři vozidla na konkrétní SPZ. To je na konci ulice,kde je už tak málo parkovacích míst i díky školce. Řidiči těchto vozů jsou normální zdraví lidé a jejich rodinní příslušníci ač jsou držiteli průkazu ZTP jsou schopni pohybu. Já si myslím,že zdravý řidič je schopen dojít si pro vozidlo kamkoli na sídlišti,přijet před dům,naložit postiženou osobu a pokračovat v jízdě. Na to nepotřebuje mít vyhrazené parkování. Jelikož je na postiženou osobu vystavena karta opravňující parkování na vyhrazených místech,tak neznamená,že je k ní automaticky nutné budovat vyhrazené parkování u domu a zvlášť tam,kde je celkový problém s parkováním. Mě toto zaráží,protože v jiných městech ,kde je problém s parkovacími místy tuto výhodu má v první řadě držitel průkazu ZTP a navíc majitel vozu,který je navíc řidič toho vozu. Možná by nebylo od věci překontrolovat tyto parkoviště po celém městě,ono se totiž může stát,že přijde někdo opravdu potřebný a nebude mu z důvodu nedostatku místa vyhověno.
  ~ Petr

  odpověď:
  Dobrý den. Musím vám dát plně za pravdu. Každou novou žádost posuzujeme velice přísně na základě posudku lékaře a přidělení místa je záležitostí doby určité. Zatím se nám však nepodařil najít model přidělování těchto míst, který by byl spravedlivý pro všechny. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.4.2015

  Kamery na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den. S obdivem jsem si prohédl projekt sídliště Vítězná. Předpokládám, že prostor bude monitorován kvalitním kamerovým systémem, neboť květiny, mladé stromky, keře, lavičky, různá sezení, stolky se stanou lákadlem. Dle mého názoru tam zájmové věci dlouho nevydrží.
  ~ Miroslav Žák

  odpověď:
  Dobrý den, počítáme s tím, že bude nutné na sídliště Vítězná instalovat nové kamerové body.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 31.3.2015

  Volne pobíhající psi na Bohemii

  dotaz:
  Vazena Mgr. Prochazkova a urednici odpovedni za vyhlasky. Velice mne zaujal clanek v Sokolovskem deniku, ve kterem se vyjadrujete k volne pobihajicim psum v prostoru in-line drahy na Bohemii. Podle obecne zavazne vyhlasky je ve vychodni casti arealu Bohemia na pozemku c. 877/1 povolen volny pohyb psu. Tim ze jste vybudovali in-line drahu, zabrali jste vice jak polovinu tohoto prostoru aniz byste dali psum jinou moznost se probehnout. To vazne nikoho nenapadlo ze mesto buduje drahu v jedinem miste kde mohou psi volne pobihat, nebo napadlo, ale urednikum je to jedno? Nevim co je horsi, jestli neschopnost nebo neochota uredniku. V odpolednich casech se tady sejde i dvacitka psu. To se maji vsichni vejit na ten maly zbytek prostoru, ktery jste tam milostive nechali? Krome toho, vami zminovane cedule zakazuji vstup i na tu cast, kterou obecne zavazna vyhlaska povoluje. To jsou pravne zavaznejsi nez vyhlaska? Tento muj dotaz je zaroven i podnetem pro odpovedne uredniky, kterych je na urade dost a dost, aby se tim zabyvali, kdyz uz je to samotne doted nenapadlo. Nebude to sice tak medialne ohromujici, nez utracene miliony z evropy, ale je to pro lidi.
  ~ Vackav

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu, že jde o místo, které bylo součástí pozemků města, kde je povolený volný pohyb psů a tím, že se zde vybudovala in-line dráha, pejskaři přišli o část pozemků, kde mohou své psy pustit ze zádržného systému. Je to problém, který budeme řešit s příslušným odborem.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 31.3.2015

  Úklid schodiště v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den, byla bych ráda kdyby se pravidelně uklízelo schodiště v ulici Kosmonautů a schodiště mezi firmou TOREMA a 8. ZŠ. Děkuji Marta
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozorněni a Váš podnět předáme společnosti SOTES, aby zajistila úklid. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 27.3.2015

  Pokácení silně nakloněné břízy

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych požádat o opakované posouzení mého podnětu k pokácení silně nakloněné břízy (bříz) na svahu, pod výjezdem z areálu nemocnice ve směru do města. Kromě nebezpečí vyvrácení na komunikaci zabraňuje po olistnění tento strom ve výhledu. Děkuji a zdravím.
  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  Vážený pane Kodýdku, Dle Vaše upozornění na břízy, rostoucí u oplocení nemocnice v Sokolově, proběhlo dne 24.03.2015 místní šetření za účasti dendrologa, správce zeleně, zástupce vlastníka i orgánu ochrany přírody. Bylo zjištěno, že stromy nebrání ve výhledu, ale po prověření jejich zdravotního stavu bylo konstatováno, že se jedná o staré a poškozené břízy, které rostou ve svahu a jsou vykloněné nad chodník a komunikaci. Z bezpečnostních důvodů proto bylo zadáno správci zeleně jejich pokácení.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.3.2015

  Nebezpečné stromy

  dotaz:
  Dobrý den, dne 18. 3. 2015 má probíhat v ulici za bytovým domem Slavíčkova 1697 - 1700 ošetření stromů a mě by zajímalo zda budou prořezány i stromy cca 10m nad touto ulicí - při chodníku ke vchodům do výše uvedeného domu. Protože se zde nachází Bříza a její větve jsou již tak nízko, že běžně vzrostlému člověku zasahují do obličeje a nedá se jim vyhnout jinak než, že se člověk velmi, ale velmi hodně sníží či skrčí. Toto je nebezpečné především pro rodiče s kočárky, kdy tyto větve občas zasahují i do nich. Děkuji
  ~ Radim Adamec

  odpověď:
  Vážený pane Adamci, Na Váš podnět bylo provedeno místní šetření v ulici Slavíčkova. Bylo zjištěno, že bříza, na kterou jste upozornil, se nachází ve špatném zdravotním stavu, má dutiny, hnilobu a je napadena houbou. Z těchto důvodů jsme zařadili břízu do návrhu na kácení. Tento návrh bude předložen komisi životního prostředí, následně radě města a nakonec orgánu ochrany přírody, který na břízu bude vydávat Rozhodnutí o povolení kácení. Děkujeme Vám za upozornění. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, odbor rozvoje města oddělení investiční

 • 25.3.2015

  Kácení stromů v ulici Slovenská 1324

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem se dozvěděla, že chcete pokácet všechny stromy v ulici Slovenská 1324 na vyvýšeném kopečku. Tato zeleň chrání byty před hlukem a nečistotami ze silnice. Pořád se mluví o zeleni a vy krásné stromy chcete vykácet. Ptám se, proč jste k jednání nepozvali majitelé bytů k vyjádření. Vybudovali jste chodníčky se zelení a tady zeleň likvidujete. Děkuji
  ~ Baborová Jindřiška

  odpověď:
  Vážená paní Baborová, V ulici Slovenská u Vašeho domu bylo vydáno Rozhodnutí o povolení kácení pouze 1 smrku rostoucího ve svahu, a to z důvodu poškození kořenového systému při výkopech při budování příjezdové komunikace k Vašemu domu. Tento smrk byl již pokácen a jiné kácení není povoleno. Je možné, že se ptáte na podnět Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k odstranění dřevin u objektů, které brání zásahu jednotek požární ochrany. Tento požadavek je v současné době prověřován. Na základě Vašeho podnětu, bylo u domu Slovenská 1324 provedeno místní šetření dne 10.03.2015. Bylo zjištěno, že k Vašemu domu tento přístup chybí. U domu jsou umístěny kovové sušáky a za nimi roste řada stromů. Pro umožnění přístupu jednotkám požární ochrany navrhujeme odstranění sušáků, které dle naší kontroly nejsou používány (bez šňůr) a tím by se zachránily stromy. Žádáme Vás o Vaše vyjádření k odstranění sušáků. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, odbor rozvoje města oddělení investiční

 • 24.3.2015

  Oprava mostu u Penny přes Lobezský potok

  dotaz:
  Dobrý den. Žádám o informaci, proč je prováděna oprava mostu u Penny přes Lobezský potok, kde denně vidím demoliční náročné práce pro odstranění zjevně kvalitní železobetonové konstrukce, která by přežila několik desetiletí. Bylo před rozhodnutím demolice ověřena kvalita stavby? Nestačilo jen provést opravu povrchové vrstvy a zanedbaného odvodnění u krajnic? Dle mne jde o vyhozené peníze zřejmě z dotací. Kdo je odpovědný za rozhodnutí o prováděné akci? Požaduji odbornou odpověď, dosavadní, které jsem dostal k nepochopitelným nedodělkům na bezbariérovém přístupu na chodníky u mostu k bráně Baníku a u Staré Ovčárny jsou výsměchem úřadu občanovi. Nepoužitelnost těchto chodníků postiženými občany není označena a u mostu u Baníku je směrování "budoucího napojení" na již existující těsně přiléhající zpevněné plochy cyklostezky a parkoviště technickou humoreskou. Děkuji za pochopení, že mi vadí nepochopitelná řešení a že nemohu najít informace třeba o náročných činnostech u dolního rybníka v parku.
  ~ JOSEF HORNÍK

  odpověď:
  Dobrý den, na všech mostech probíhají pravidelné odborné každoroční mostní prohlídky. Na jejichž základě se pak vychází při sestavování plánu oprav a údržby mostů. Vámi zmiňovaný most se již několik let nachází v havarijním stavu a město Sokolov hledalo několik let finanční prostředky na jeho rekonstrukci, proto jsme s nadšením uvítali nově otevřenou výzvu z operačního programu ROP Severozápad. Vzhledem k tomu, že jste požadoval odbornou odpověď, tady Vám předkládám několik důvodů pro jeho celkovou rekonstrukci, ne jen o opravu "povrchové" vrstvy a odvodnění: - zemní těleso v oblasti konce mostu na poproudní straně poškozeno, dochází k erozi svahového kužele u opěr - beton opěr hloubkově degradován, viditelný rozpad betonu vlivem mrazových cyklů, viditelné všesměrné trhliny šíře až 3 mm, beton dříků opěr je odsazený směrem do dutiny o cca 50 mm, beton je silně pórovitý, nízké kvality - beton křídel povrchově degradován - v nosné konstrukci viditelné průsaky doprovázené aktivními krápníčky, na nosnících dochází k odpadávání krycí betonové vrstvy a korozi výztuže - podpovrchové mostní závěry poškozené (viditelné propadliny), spáry nad dilatacemi nejsou těsné - na povrchu vozovky četné nerovnosti s obloukovými trhlinami, zejména na konci mostu v oblasti mostních závěrů - beton říms lokálně degradován, vystupuje obnažená korodující výztuž - izolační systém poškozený, s omezenou funkčností - konstrukce zábradlí silně koroduje, lokálně zcela prorezivělá O rekonstrukci mostu rozhodlo na základě jeho aktuálního stavu a pravidelně prováděných revizí zastupitelstvo města schválením příslušné dotační akce. Doufám, že jsem Vás, jako velmi zdatného technika, alespoň částečně uspokojila, budete-li mít doplňující, odborné dotazy k rekonstrukci mostu u Penny, ráda Vám je zodpovím. S pozdravem
  ~ Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 24.3.2015

  Rozbitý autobus na autobusovém nástupišti

  dotaz:
  Dobrý den, na Terminálu v Sokolově stojí na nástupišti číslo 5 již 14 dní autobus (3K2 5933) a je pod ním veliká olejová skvrna. Autobus překáží ostatním autobusům, které přijíždějí k nástupišti číslo 4, musí zastavit šikmo a i když je to bezbariérový autobus, u kterých je nástup snaží, musí maminkám s kočárky a cestujícím na vozíku pomáhat ostatní spoluobčané. Jak je možné, že si společnost AKV dělá z městského terminálu vrakoviště? Kdyby tam stál 3 či 4 dny, dá se to pochopit. Pokud by to takto dělali s každým autobusem, jak by to tu vypadalo. Na požádání zašlu foto olejové skvrny. Děkuji
  ~ Nováček

  odpověď:
  Dobrý den, zasílám vyjádření k podnětu. Autobus 3K2 5933 byl z důvodu poruchy motoru odstaven, jedná se o vozidlo s automatickou převodovkou, nedalo se s vozidlem z technických důvodů posunovat. Vozidlo bylo zprovozněno a následně byl proveden servis v servisním středisku v Citicích. Vzniklá skvrna z paliva byla odstraněna. Vozidlo sice nebylo vhodně odstaveno z důvodu poruchy, ale nikterak zásadně nepřekáželo, naši řidiči dokázali obsloužit stanoviště č.4 s patřičnou profesionální zručností. S přáním příjemného dne
  ~ Ing. David Kumpert, obchodně dopravní ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 24.3.2015

  Nepořádek od exkrementů ve vnitrobloku

  dotaz:
  Chtěl bych navázat na dotaz pana Volfa ohledně nepořádku ve vnitrobloku mě by zajímalo kdo chodí kontrolovat pejskaře? Velká masa lidí sem chodí venčit své malé i velké drobečky a rovněž tak i mnoho z těchto lidí po pejskovy neuklízí. Je to tu jak na minovém poli (samá mina). Pokud je známo prostor ve vnitrobloku je kolaudován jako hřiště. A co víc nenašel jsem jediný koš na exkrementy. Poletující sáčky plné ... ...i od těch co uklízí , se povalují všude není to přinejmenším hezký pohled koš je umístěn hned vedle pískoviště kam chodí nebo chodili maminky s dětmi. Je možné tento prostor nějak zabezpečit nebo označit ??
  ~ Vl.Vácha

  odpověď:
  Dobrý den, pejskaře kontroluje městská policie. Tím, že v současné době pracujeme v nepřetržitém provozu, je možné se této problematice věnovat ve větší míře. Bohužel musím i Vám odpovědět, že o problému víme a snažíme se dělat maximum, ale míst, kde ke znečišťování dochází, je velké množství, nebál bych se říci, že jde o celé město. Nejsme kapacitně schopni dohlížet na území celého města, zda chovatelé psů provádějí úklid psích exkrementů. Strážníky nabádám, aby byli v těchto případech nekompromisní a ukládali vysoké blokové pokuty. Stejně jako v minulém roce, jsem i letos strážníky od měsíce března motivoval velkou finanční odměnou pro ty pracovníky, kteří zjistí nejvíce shora uvedených přestupků. Přesto Vám mohu slíbit, že v rámci možností se na Vámi popisované místo více zaměříme. Okrskový strážník vnitroblok překontroluje a zjistí, co se dá udělat s počtem odpadkových košů. Stejně tak budeme hledat řešení se zajištěním dětského hřiště. S pozdravem,
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 24.3.2015

  Vozidla na travnaté ploše, ulice Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Slavíčkova 1685 , Sokolov vídám denně stát na trávě a ve výjezdu ze sportovního hřiště vozila a nikdo s tím nic nedělá. Můžete tam prosím někoho častěji posílat na obhlídky? Děkuji.
  ~ Václav Javůrek

  odpověď:
  Dobrý den. K Vašemu podnětu sděluji, že strážníci Městské policie Sokolov v dané lokalitě přestupky spáchané nedovoleným stáním motorovými vozidly na veřejné zeleni řeší, jen v období od 1. 1. 2015 do 22. 3. 2015 řešili 42 těchto přestupků, spáchaných pouze v ulici Slavíčkova. Přesto děkujeme za informaci, na Vámi popisované místo se ještě více zaměříme.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 24.3.2015

  Dokončení opravy komunikace Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, Na téma dokončení opravy komunikace Vítězná, náš slavný tankodrom, zde bylo napsáno již mnoho, padlo mnoho slibů, termínů dalších kroků....a my, Vaši občané tohoto města, si nadále ničíme auta, posloucháme třískání náklaďáků přes díry, dýcháme prach z nedokončených terénních úprav. Řidiči projíždějící "tankodromem" se zcela logicky plně nemohou věnovat okolí a předvídat, jak praví vyhláška, neb bedlivě sledují lochny na silnici, které hravě urvou stabilizátory, a některé kousky schroupnou i starší nápravu. Připomínám, že křižují přechod od Základní školy, zmateně parkující řidiče u Krufinu v době oběda a v posledním roce též množství stavebních vozidel z dokončované stavby. Kdy nás prosím přestanete týrat?? Máme si začít hledat bydlení ve městě kde jen neslibují, ale také konají? Chápu, že jste ve funkci krátce, ale kde je vůle, je i cesta a též platí, míněno bez urážky, ....nové koště dobře mete.... Děkuji, zatím Váš občan Richard Frecer


  Dotaz pro pí Dudkovou. Dobrý den. Máme tady jaro 2015 a na ulici Vítězná neregistruji žádný cvrkot, který by nasvědčoval tomu, že se chystá zahájení rekontrukce ulice. Jak to vypadá ? Nebyla žádná zima, vody by tedy mělo býti méně. Díky za odpověď.

  ~ Richard Frecer, Miroslav Žák

  odpověď:
  Dobrý den. V současné době se připravuje výběrové řízení, které by mělo být spuštěno 2. 4. 2015 s tím, že, pokud půjde vše dobře, bez námitek či odvolání, může být smlouva o dílo s vítězným uchazečem uzavřena do konce května, následně pak budou zahájeny stavební práce. Takto nastavené termíny se odvíjí od nutné koordinace dvou staveb - rekonstrukce Vítězné a opravy mostu u Penny - s ohledem na objízdné trasy při jejich realizaci. S přáním hezkého dne,
  ~ Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 24.3.2015

  Živý plot v ulici Kosmonautů 1912

  dotaz:
  Dobrý den, mohu vás prosím požádat o živý plot nebo tak něco na ulici Kosmonautů 1912 a prosím o pokácení o ještě jedné té borovice, pokácela se pouze jedna prosím alespoň o nějaký plot nebo živý plot a výsadbu nějakých ozdobných keřů na ulici Kosmonautů 1912 jen vchod 1912. Mnohokrát děkuji
  ~ Jaromír krpec

  odpověď:
  Dobrý den, Váš požadavek byl předán k vyřízení na úsek zeleně. Budete následně informován.
  ~ Hana Špičková , vedoucí odboru rozvoje města

 • 24.3.2015

  Instalace koše na odstavné místo pro autobusy MHD

  dotaz:
  Dobry den, je mozne nainstalovat kos na odstavne misto pro autobusy MHD ulice Zavodu Miru. Myslim tim to misto po prave strane, smerem k ONU, nad koupalistem. Bordel, kteri tam ridici vyhazuji je neskutecny. To nemluvim o zapachu moci v teplych mesicich, ale s tim asi nikdo nic neudela. Diky za odpoved
  ~ Macek

  odpověď:
  Dobrý den, dle našich informací instalovala v minulých dnech na zmiňovaném místě velký odpadkový koš. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, Vedoucí odboru rozvoje města

 • 24.3.2015

  parkování v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, skromný dotaz ze strany obyvatele sídliště Michal, jmenovitě ulice Slavíčkova, k parkovacím místům... Budete také, prosím, řešit změnu dispozice parkování v ulici Slavíčkova ( prodejna Večerka ), kde parkuje velká většina vozů z vedle stojících věžákových domů? Po 16.00 hod zde není možné zaparkovat.. Případně, zda si lze pronajmout parkovací místo za určitou úhradu městu? Děkuji za případnou odpověď
  ~ A.Janeček

  odpověď:
  Dobrý den, ano i tato lokalita je evidována pro další možné rozšíření parkovacích míst. V loňském roce jsme vybudovali nová parkoviště v ulici Kosmonautů, Alšova , Švabinského. V letošním roce provádíme parkoviště v ulici Mánesova. Pronájem parkovacího místa za úhradu se na území města nepraktikuje.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 19.3.2015

  Znečištění z nepojízdného autobusu

  dotaz:
  Dobrý den, na Terminálu v Sokolově stojí na nástupišti číslo 5 již 14 dní autobus (3K2 5933) a je pod ním veliká olejová skvrna. Autobus překáží ostatním autobusům,které přijíždějí k nástupišti číslo 4,musí zastavit šikmo a i když je to bezbariérový autobus,u kterých je nástup snaží,musí maminkám s kočárky a cestujícím na vozíku pomáhat ostatní spoluobčané. Jak je možné,že si společnost AKV dělá z městského terminálu vrakoviště? Kdyby tam stál 3 či 4 dny,dá se to pochopit. Pokud by to takto dělali s každým autobusem,jak by to tu vypadalo. Na požádání zašlu foto olejové skvrny. Děkuji,s pozdravem
  ~ Nováček

  odpověď:
  Dobrý den. Městská policie Sokolov dne 17. 3. 2015 na místě provedla šetření a kontaktovala odpovědného pracovníka firmy Autobusy Karlovy Vary, a. s., divize Sokolov. Téhož dne byl nepojízdný autobus od nástupiště č. 5 odtažen a olejová skvrna byla zasypána sorbentem a uklizena.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 19.3.2015

  Nespokojenost občanů s novými stránkami města

  dotaz:
  Dobrý den, není žádným tajemstvím, že nové webové stránky města Sokolova se občanům nelíbí. Ostatně o tom vypovídala dvou měsiční anketa uveřejněná na webu města, tehdy vedenému jako zkušební. Přes 300 hlasujících uvedlo při hodnocení stránky jako nedostatečné. Oproti 100 hlasujícím, kterým se naopak webové stránky města líbí. Myslím si, že rozdíl by byl ještě větší, kdyby bylo možné staré i nové stránky porovnávat souběžně. I přes toto negativní zhodnocení webových stránek města Sokolova veřejností se zkušební verze stala definitivní. Ptám se tedy, zda má cenu vyhlašovat nějaké hlasování. Stejně pak není respektováno. Vedení města tak hazarduje s důvěrou občanů. Změní se to? S přáním pohodového dne.
  ~ Jiří Kubíček

  odpověď:
  Vážený pane Kubíčku, Městský úřad v Sokolově vypsal anketu, aby si mohl ověřit názor veřejnosti a případně reagovat. Již od prvních dnů, kdy se v hodnocení objevovaly převážně negativní hlasy, jsme jednali a vzhled stránek upravili. To se ostatně projevilo na přibývajícím počtu pozitivních hlasů. Od původního prosincového spuštění tak došlo ke změnám písma, barevnosti a velikosti různých prvků. Přání občanů tak neignorujeme, naopak jako pracovníci městského úřadu patříme mezi vášnivé čtenáře a zároveň kritiky našeho vlastního webu. Změny ovšem provádíme tak, aby nebyly divoké, a návštěvník stránek nemusel neustále přivykávat novým variantám. Před samotným překlenutím nové a staré podoby stránek běžely oboje současně. K nové podobě se tehdy vyjádřilo i několik občanů, většinou pozitivně, a jejich přínosné podněty byly zapracovány. Nový web přináší řadu změn, například lepší přehled aktuálních kulturních akcí, termíny dostupnosti nově vyhotovených dokladů, detailnější vyhledávání, přehledy nabídky městských bytů a probíhajících projektů. Novinky z města a okolí mají také novou tvář, můžete sledovat video a zobrazit podobné články. Naopak jsme opustili nepřehlednou a uzavírající se navigační nabídku a přehršel reklamy. Vnímání vzhledu stránek je velmi subjektivní, neexistuje jasný ideál, a my jsme se chtěli vyhnout stále opakujícímu se vzoru stránek okolních měst. Dnes není stále nic uzavřeno. Oznámení testovací verze sice bylo odstraněno, ale stránky upravujeme dál; například v nejbližší době se změní grafické zpracování stránky vydaných územních plánů. Protože jsme i nadále otevřeni dalším podnětům, prosím Vás i další návštěvníky, v případě zájmu, o jejich zaslání na e-mailovou adresu simona.randova@mu-sokolov.cz Dovolte mi zmínit jednu věc: anketa je veřejná, bez nutnosti registrace, a hlasování je založeno na principu důvěry a férového přístupu. Znalejší uživatel počítače může této svobody zneužít a hlasovat prakticky neomezeně. Samotné stránky jsou však pod analytickými nástroji, abychom byli schopni takovéto chování rozlišit. A našli se i vícekrát hlasující lidé. Proto nemůžeme přistupovat k výsledkům ankety stejně jako k výsledkům referenda a reagovat na pouhá čísla. S pozdravem a přáním hezkého dne
  ~ Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury,

 • 19.3.2015

  Elektronické objednání k vyzvednutí pasu

  dotaz:
  Mohu se elektronicky objednat na vyzvednutí cestovního pasu? Poradíte mi jak? Děkuji.
  ~ Helena Mesnerová

  odpověď:
  Dobrý den, elektronické objednání na cestovní pasy je možné na adrese //zvaci.mu-sokolov.cz S pozdravem
  ~ Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend, manažer integrovaného systému řízení

 • 19.3.2015

  Čáry v Alšově

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat,zda by jste mohli na parkovišti za domem Alšova 1735 - 1738 namalovat čáry,neboť někteří řidiči tu stojí jako by jim to patřilo a přitom by se vešlo ještě jedno auto. Děkuji.S pozdravem
  ~ Zdeněk Ambrož

  odpověď:
  Vážený pane Ambroži, děkujeme Vám za zaslaný podnět, také vždy zvažujeme, zda lajnovat parkoviště nebo ne, protože když vyznačíme parkovací místa, vždy jich tímto několik ubyde. V případě, že vyznačíte jednotlivá parkovací stání, musí být zachována minimální šířka dle příslušné normy, když je vyznačena nemáte, vejde se na stejné místo více aut. Ze zkušenosti víme, že ani vyznačení parkovacích míst neusměrňuje řidiče, aby parkovali na vyznačených místech, kdo nechce, ten se prostě správně nepostaví. Z uvedeného důvodu zatím o vyznačení vodorovného značení neuvažujeme. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 18.3.2015

  Poděkování domu dětí

  dotaz:
  Vážený pane starosto, rádi bychom Vám (městu Sokolov) jako zřizovateli DDM vyjádřili svou spokojenost s činností této organizace. Naše děti zde na jarním příměstském táboře 2.-6.3.2015 strávili týden plný zážitků, činností a výletů. Oba kluci byli s akcemi moc spokojení, našli si nové kamarády a děkovali nám, že jsme je na tábor přihlásili. Již vloni zde na jarním táboře byli, v létě také. Je pro nás jako zaměstnané rodiče velikou pomocí a radostí, že své poklady svěřujeme někomu, kdo je vítá s úsměvem a odpoledne nám vrací naše děti s úsměvem na tváři. Takže ještě jednou - moc děkujeme všem v DDM.
  ~ rodiče Jan a Eva Kastlovi

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujme za pozitivní zpětnou vazbu na fungování DDM. Vaši pochvalu samozřejmě předáme p. ředitelce Ondrejkové, jsme si vědomi s jakým nadšením ona a její tým odvádí svou práci. S pozdravem a přáním pěkného dne.
  ~ Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury

 • 17.3.2015

  Prvky ekologické stability ve městě

  dotaz:
  Dobrý den, nacházejí se na území města nadregionální a regionální prvky ÚSES? Pokud ano, můžete mi prosím říct,kde? Děkuji
  ~ I. Roubik

  odpověď:
  Dobrý den, na území města se nachází několik prvků nadregionálního a regionálního systému ekologické stability. Jejich vymezení je zahrnuto v platném územním plánu města Sokolov, který je zveřejněn na stránce odboru stavebního a územního plánování/územní plánování/územní plány vydané – Sokolov. Informace naleznete v textové části, v kapitole 5.3. a ve výkresech. Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na Bc. Lindu Tomeszovou, referentku odboru životního prostředí na tel 359 808 166, e-mail: linda.tomeszova@mu-sokolov.cz. S pozdravem

  Dobrý den, na správním území města Sokolov se nachází nadregionální biokoridor - vodní i nivní osa (NRBK), regionální biocentrum (RBC), regionální biokoridor (RBK), lokální biocentrum (LBC) a lokální biokoridor (LBK). Město Sokolov má vydanou územně plánovací dokumentace "Územní plán Sokolov" a jejich součástí jsou územní systémy ekologické stability (ÚSES). Územní plán Sokolov je zveřejněný na internetových stránkách města. Veškeré informace k ÚSES jsou uvedeny v textové části územního plánu, kapitola 5.3. (str. 121), a ve výkresové části hlavní výkres - zastavěné území Sokolov a hlavní výkres - zastavěné území Hrušková a Novina je zřejmé, kde se prvky ÚSES nacházejí. S pozdravem

  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 17.3.2015

  Ad: Vysypávání odpadkových košů

  dotaz:
  Dobrý den, v podstatě jsem nedostala odpověď na svůj dotaz a to byl ten, jestli někdo bude řešit ten nepořádek který po sobě vozidlo TS zanechává! Dále jsem uváděla, že v tomto konkrétním případě vozidlo řídil muž, pravděpodobně záskok, ale to není tak podstatné v tento moment. A pokud ten koš není plný a nemusí být vysypán, není asi nutností k němu zajíždět vozidlem pres zatravněné plochy, když obsluha jenž je vysypává jde vedle vozidla. Šlo mi především o to, že za domem to vypadá tak jak to vypadá. Rozježdená tráva a bláto na chodníku. Nevim jestli bylo tezke to pochopit, mozna priste nafotim a pošlu. Ani se nemusíte zatěžovat vaši odpovědí, už z toho důvodu, že původní dotaz byl směřován někomu jinému. Prostě se mi osvědčilo to, že zástupci města řeší s lidmi to co chtějí oni sami a tak jak potřebují. Ale takhle to prostě v politice chodí. Především se vyhnout odpovědi, když nevím jak s ni naložit. Přejí hezky den. Mimochodem před úřadem to nyní mate krásné, opravené a čisté.
  ~ Procházková

  odpověď:
  Dobrý den, včera jsem na místě prověřil stav vnitrobloku na Vítězné (za domy 1957, 1958 atd.). Je pravdou, že jsou u spojovacího chodníku vyjeté koleje, domluvím s kolegou ze zeleně shrábnutí a zatravnění. Po zimě u takto úzkých chodníků to bývá – při sněhové pokrývce nejde vždy odhadnout kde již končí chodník a kde je již tráva. Také zajistím změnu způsobu svozu košů, a to tak, aby se tento vnitroblok neprojížděl. Co se týče odhození nedopalku, je možné, že, jak píšete, se toto stalo při záskoku řidičky (v lednu jel 3x náhradní šofér, v únoru pak 1x). Jeden z náhradních řidičů je nyní dlouhodobě nemocný, druhého jsem poučil, že odhazovat nedopalky oknem auta není přípustné. Mimo toto bude vnitroblok dnes kompletně uklizen (byť je celkem v pořádku) a to zejména místa, kam evidentně odhazují nedopalky nájemníci z oken (je jich na dvou místech požehnaně!). Zdravím
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

 • 15.3.2015

  Konverzace na webu města

  dotaz:
  Dotaz nemám,jen koukám,že dnes je 3.3. a poslední odpověď na dotaz je datumována 23.1.Jak živá konverzace.
  ~ Petr Bílek

  odpověď:
  Dobrý den. Váš podnět jsme předali Městskému domu kultury, webmasterovi našich stránek s požadavkem zdůvodnění nastalé situace. Odpovědi dotazů na starostu odcházely tazatelům a zároveň k uveřejnění na web. Bohužel dle sdělení webmastera tyto nebyly hned zveřejněny z důvodu čerpání dovolené a jeho nemoci a po svém návratu všechny doplnil. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.3.2015

  Kniha o Sokolově, strategický plán

  dotaz:
  Dobrý den, v knize o městě Sokolov jsem se dočetla, že na území města zasahuje CHKO Slavkovský les. Je to překlep nebo je tomu skutečně tak. Také by mě zajímalo: ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 – část A se píše, že je Sokolov okresní město v západních Čechách... né obec s rozšířenou působností... Děkuji
  ~ Anna Rolníková

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za Váš email. V prvním pololetí roku 2015 dojde k aktualizaci strategických dokumentů města Sokolov. Vaše zjištění bude do dokumentu zapracováno a nepřesnosti opraveny. Děkujeme za projevený zájem. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 13.3.2015

  Ad: Jabloň ve Švabinského

  dotaz:

  odpověď:
  Vážená paní Horálková, zasíláme Vám další informace o průběhu žádosti o odstranění jabloně u dětského hřiště v ulici Slavíčkova. Dne 3.2.2015 bylo provedeno místní šetření, kde kromě požadované jabloně došlo k výběru dalšího stromu ke kácení, a to vykloněného smrku, opírajícího se o sousední smrk. Tyto dva stromy byly řešeny v komisi životního prostředí dne 11.2.2015 a následně v radě dne 26.2.2015. Po schválení vlastník pozemku podal žádost u orgánu ochrany přírody o povolení pokácení stromů jabloně a smrku. Jako náhradní výsadbu za pokácené stromy navrhl vysadit 2 nové smrky. Pokud dojde k vydání Rozhodnutí s povolením, pokácení i výsadbu provede společnost SOTES Sokolov, spol. s.r.o. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 13.3.2015

  Ad: (Ne)pořádek v Hornické

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za odpověď a zároveň reaguji na výzvu..... V příloze si dovoluji poslat jen část aktuálního stavu okolí kontejnerů v ul. Hornická tak, jak to přesně vypadalo v průběhu celého minulého týdne a tento žalostný stav zůstal zachován i po odjezdu vozu služeb města v pátek 6.3., který vyprazdňuje a sváží odpadky.....Proto se prosím ptám, tohle je představa moderního města 21. století, za tyhle "služby" platíme poplatky? (i když nejspíš odpadky vyházené mimo kontejner nejsou povinni zaměstnanci těchto služeb uklízet) Vždyť tohle je už opravdu nechutný, do nebe volající stav....o hygieně a životním prostředí nemluvě.....kdy město Sokolov tenhle nešvar začne opravdu tvrdě trestat, aby si všichni uvědomili, že nežijeme na Divokém Západu, kde si každý myslí, že si může dělat co chce....?
  ~ gavli.kv

  odpověď:
  Dobrý den, nepořádek u kontejnerového stání v ul. Hornická za domy je uklizeno.
  ~ Lucie Štěpáníková, středisko odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 13.3.2015

  Vysypávání odpadkových košů

  dotaz:
  K dotazu na nepořádek na sídlišti Vítězná. Jistě, že máte naprostou pravdu, že nepořádek dělají zase jen a jen lidé a je na nás jak se budeme ke svému okolí chovat. Já bych měla jen jednu připomínku a to k postupu při kterém dochází při vysypávání odpadkových košů ve vnitrobloku na sídlišti vítězná (Spartakiádní - Vítězná). Jsou zde tři malé odpadkové koše, které se vysypávají tak, že až k nim (ke každému zvlášť) přijede vůz do kterého zaměstnanec TS vysype tento koš. Bohužel chodníky jsou poměrně úzké a v době oblevy kdy se onen vůz vytáčí mezi jednotlivými chodníčky aby dojel až k odpadkovému koši, rozjíždí zatravněný prostor, který v současné době vypadá jak po nájezdu vojáků. Veškeré bláto, které si vůz nabere na kola je pak rozježděn po asfaltovém chodníku..... Na místech, které jsou rozježděny už tráva neporoste. Dokonce jsem byla svědkem toho, že auto přijelo k odpadkovému koši paní vystoupila koukla do koše a řidiči řekla ať jede dál, že tento ještě není úplně plný.....Mimo to řidič za volantem kouřil a nedopalek vyhodil z okénka na zem....... Stačí, když si stoupnete mezi domy na Spartakiádní ulici čp. 1958 a 1957 a kouknete na chodník vedoucí přímo tímto vnitroblokem.
  ~ Procházková

  odpověď:
  Ještě jednou dobrý den, odpadkové koše jsou vysypávány několikrát týdně, není tedy nutno vysypávat vždy a v tomto smyslu má obsluha také pravomoc nutnost vysypání posoudit (pár papírků na dně atd.). Také bychom chtěli zmínit, že řidička uvedeného vozidla je nekuřačka.
  ~ Lucie Štěpáníková, středisko odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 13.3.2015

  Tolerance městská policie k parkování

  dotaz:
  Dobrý den, již poněkolikáté se ptám, proč Policie ČR i Městská policie není trochu tolerantní k parkujícím na sídlišti Michal ve Slavíčkově ulici. Zvláště pak v této době, kdy se v ulici Mánesova buduje parkoviště a ubylo tím parkovacích míst. Řidiči, kteří přijedou později odpoledne nebo večer, nemají kde zaparkovat a PROTO parkují "kde se dá" a to i na travnatých plochách za domem. Bohužel Městská policie si oblíbila sobotní a nedělní dopoledne, kdy lidé většinou neodjíždí do práce a rozdává tam každý víkend "botičky" a pokuty. Věřte, že kdyby bylo kde zaparkovat, určitě bychom nestáli tam kde se nemá. Může být prosím policie aspoň v tomto období, než se vybuduje parkoviště, tolerantní k parkujícím? Děkuji za odpověď
  ~ Renata Hajduová

  odpověď:
  Dobrý den. Domnívám se, že městská policie je v Sokolově v oblasti parkování více než tolerantní. Více se k tomu vyjadřovat nemohu, neboť jsme ze zákona povinni řešit každý přestupek, který nám někdo oznámí nebo který zjistíme sami. Podíváte-li se na parkování ve večerních a nočních hodinách po celém Sokolově, tak znovu musím opakovat, že jsme hodně tolerantní. Primárně se řeší přestupky, kde řidiči vozidel porušili zákazové dopravní značení, nesprávným parkováním blokují průjezd vozidel IZS a nebo Vámi zmiňované stání na travnatých plochách. Těch nám ve městě ubývá i z důvodu parkování vozidel. Jsou smutné argumenty některých řidičů, kteří při řešení přestupku sdělí, "že už tam žádný trávník není". Ano není tam, neboť je rozježděný od vozidel. Na druhou stranu Vám rozumím, že teď jsou občané ještě v horší situaci díky budování nového parkoviště, které se tu staví pro vás. Před uzavřením komunikace Mánesova město domluvilo s vedením OD Kaufland, že je možné v nočních hodinách parkovat na parkovišti před tímto obchodním domem na základě vydaného povolení, které obdržíte na městské policii v případě, že máte trvalé bydliště v uzavřené části ulice Mánesova. Parkoviště před OD Kaufland v nočních hodinách pravidelně kontroluje hlídka městské policie. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 13.3.2015

  Záblesky, rozsudek NSS a měření rychlosti

  dotaz:
  Dobrý den, v souvislosti s dotazem paní Renaty bych se ráda zeptala ještě na něco jiného. 1. Proč vlastně radary fotí i auta, která dodržují zákonem stanovenou rychlost? 2. Jak se město zachová v souvislosti s již vybranými pokutami a rozsudkem NSS, který uvádí, že město může měřit rychlost radarem od soukromé firmy, ale za jeho pronájem musí platit podle za řádné nájemní smlouvy a využívané peníze nesmějí jakkoli souviset s vybranými pokutami? Děkuji za odpověď.
  ~ Veronika

  odpověď:
  Dobrý den, úsekové měření rychlosti v ulici Závodu Míru a Sokolovská v Sokolově funguje na principu výpočtu průměrné rychlosti projíždějícího vozidla mezi kamerami. Při vjezdu do úseku zařízení načte registrační značku vozidla, a pokud není dobře čitelná "přisvítí si" červeným světlem, které na řidiče občas blikne. Na výjezdu z úseku je druhá kamera, která opět načte registrační značku (někdy i s přísvitem) a zařízení spočítá, jakou průměrnou rychlostí vozidlo projelo v měřeném úseku. V případě, že došlo k překročení průměrné, nastavené rychlosti, je záznam v kódované stavu odeslán na městkou policii (foto vozidla, datum, naměřená rychlost). Na městské policii strážník data rozkóduje a správní delikt oznámí správnímu orgánu. V případě, že řidič vozidla nastavenou rychlost nepřekročil, zařízení automaticky záznam smaže a nikam jej neposílá. K problematice rozsudku nejvyššího správního soudu čekáme na vyjádření Odboru právního a legislativního Krajského úřadu Karlovarského kraje, zda se popisovaný případ z Trutnova vztahuje i na podmínky Sokolova. Po obdržení stanoviska bude rozhodnuto, jak budeme dále postupovat v otázce měření rychlosti projíždějících vozidel v Sokolově ke kterému používáme pronajaté radary od soukromé společnosti. Zde bych rád pouze upřesnil, že město má pronajaté zařízení, kdy veškerá data jsou posílána na městskou policii. Ze zákona může rychlost vozidel měřit pouze Policie ČR a městská policie. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 13.3.2015

  Úklid sídliště Michal a cest na ně

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím na Michalu a pracuji dole ve městě, kam také každý den chodím kolem hřbitova pěšky. Zrovna tak se pohybuji pěšky i po sídlišti (ulice Heyrovského, Křižíkova, Mánesova, Švabinského atd.). Škoda, že nelze vložit fotografie, jsou místa, kde to vypadá, jako by tam někdo chodil vysypávat koš. Nemyslím si, že tam někdo chodí vysypávat odpadky, jen to nikdo na těchto místech nečistí a tak to možná někoho svádí si něco přihodit. Bylo by možné, aby se věnovala pozornost při úklidu města i této části Sokolova? Tedy sídlišti Michal a cestám, kterými se jde na Michal? Děkuji.
  ~ Irena Reichlová

  odpověď:
  Dobrý den, dne 11.3.2015 jsme celý svah od pohřebního ústavu kolem Akrylu nahoru ke hřbitovu čistili a je vyčištěn. S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 10.3.2015

  Dobývací prostor v katastru Sokolova

  dotaz:
  Dobrý den nachází se na katastrálním území města Sokolov nějaký dobývací prostor (jáma)? A výsypky? Vím jen o rekultivovaném Antonínu. Děkuji
  ~ Michal Vencl

  odpověď:
  Dobrý den, ano nachází. Doporučuji se obrátit na Sokolovskou uhelnou p.n.a.s. jako správce dobývacího prostou a chráněného ložiskového území či Obvodní báňský úřad v Sokolově, kde obdržíte přesné informace.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.3.2015

  Parkování místo trávy ve Wolkerově

  dotaz:
  Dobrý den,město ted řeší parkovací místa a investuje dost financí do oprav komunikaci.Řeší se parkovací místa na Vítězné,našlo by se take řešení parkovacích míst pro ulici Wolkerova a ulice Rokycanova a Rooseweltova,pro ty to obyvatele je problem zaparkovat je zde malo míst a ty kolikrat zaberou lide kterí si jdou nakoupit nebo projit na Stare naměstí aby nemuseli platit parkovne.Parkovací místa u Vyběru jsou na parkovaci hodiny ve vyznačenem čase,po teto době je to to parkovište plne.Měl bych řešení ale museli by jsme si o tom promluvit a o finacích.Před naším domem Wolkerova 1450-51-52 by se pro tyto učely dala využít čast travnaté plochy.Děkuji za odpověd
  ~ Ladislav Hamrák

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov minulosti opakovaně řešilo dopravní situaci ve vnitrobloku Wolkerova, samozřejmě na úkor zeleně. Nicméně vždy narazilo na odpor místních obyvatel. Ráda však o tomto problému budu s Vámi jednat. Proto navrhuji schůzku.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.3.2015

  Objednání na registr řidičů

  dotaz:
  Dobrý den přeji, proč se nelze objednat na registr řidičů na odpolední hodiny ?
  ~ Jaroslav Píša

  odpověď:
  Dobrý den, na registru řidičů se lze každý úřední den objednat od 13:00 -14:00 hodin. Provoz na registru je bezproblémový , klienti jsou odbavováno průběžně, jak se dostavují. Nevznikají žádné větší čekací doby. S pozdravem
  ~ Hana Schimmerová vedoucí odboru dopravy

 • 27.2.2015

  Nepořádek na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, před časem jsem upozorňoval na velký nepořádek ve vnitřním prostoru paneláků sousedících s naším bydlištěm - Vítězná 2008. Tento byl poměrně rychle odstraněn, za což děkuji. Bohužel to byla jediná vlaštovka a od té doby vzniklo na stejném místě smetiště možná větší, než to poslední. Jedním z důkazů dobře fungujícího města je pořádek. Bohužel musím konstatovat, že z mého pohledu nové vedení města zatím zcela selhává. S přáním krásného dne
  ~ Radek Volf

  odpověď:
  Dobrý den. Strážníci provedli opakovanou kontrolu, místo je poměrně uklizené. Strážník obcházel lidi v domech, hlavně se jednalo o nedopalky a nějaké papírové kapesníky, které někdo házel asi z balkonu, pravděpodobně z 5. patra domu č. p. 2005 v ul. Atletická, ale konkrétního původce jsme nezjistili. Okrskový strážník se na místo více zaměří. Na stížnost na nepořádek jsem upozornil i pana Bolvariho z firmy SOTES. Obecně lze říci, že vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2014 ukončila činnost naše úklidová četa, která sídliště Vítězná a celý spodek města uklízela každý den, situace se dost zhoršila a nepořádek ve městě narostl. Od 1. 3. ale firma SOTES přijala asi dvacet nových pracovníků na úklid, tak snad se to brzy projeví.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 27.2.2015

  Tabulka v Sudoměřské

  dotaz:
  Dobrý den,v ulici Sudoměřská chybí už 4 měsíce tabulka označující ulici. ,,Dobrá práce" Nadělili jste si za takovou práci vánoční odměny?
  ~ Rudolf Tempel

  odpověď:
  Vážený pane Tempele, tabulky se snažíme objednávat po více kusech pro více ulic najednou. Výměnu provádíme v jarním období, kdy jsou pro to vhodnější podmínky. V minulých měsících jsme vytipovali místa, kde tabulky chybí anebo kde je třeba je vyměnit. Nyní připravujeme objednávku. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 27.2.2015

  Měření rychlosti aut v Havlíčkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, nemohl jsem si nevšimnout nárůstu radarů měřících rychlost vozidel v ulicích. Nechápu, proč je například radar u silnice poblíž kina Alfa, kde jsou z jedné strany pouze garáže, a z druhé vybydlené panelové domy romů, místo aby byl umístěn u nás ve velmi vytížené ulici K.H.Borovského pod tzv.chemičákem, kde je povolená rychlost 70 a valná většina aut tuto rychlost (v úseku od bývalé hospody Rychta přes bývalou vojenskou zprávu až k hlavní poště) v žádném případě nesníží. SIlnice je zde navíc značně deformovaná, což má za následek to, že jakmile projede jakékoliv auto s přívěsem či auto nákladní (v úseku před bývalou vojenskou zprávou) a to navíc vyšší rychlostí než je povolená (což je v podstatě u 80% aut co zde projíždějí, přesto že se zde nachází křižovatka), domy v této ulici postavené za Rakousko-Uherska, jejichž projektanti samozřejmě nepočítali s takovým šíleným provozem v jejich blízkosti, se natřásají zhruba stejnou intenzitou, jako při posledních silných zemětřeseních. Proto apeluji na vedení města, aby byl radar umístěn v podstatě ihned pod "chemičákem" aby řidiči skutečně začali snižovat povolenou rychlost ze 70 na 50, ideální by byl i z druhé strany u hlavní pošty, neboť řidiči jedoucí touto trasou si uvědomují, že se nachází v úseku před zvýšením min.povolené rychlosti a na vyšší rychlost tedy přecházejí v podstatě již od vyjetí z křižovatky u soudu. Doufám tedy že nejde jen o plané upozornění a můj návrh skutečně bude někdo projednávat a řešit, neboť situace s každoročním nárůstem aut a dopravy začíná být neudržitelná (popraskané zdi a dlaždice v domě, atp. děkuji.)
  ~ SF

  odpověď:
  Dobrý den, městská policie má stejný názor jako Vy, a proto jsme chtěli umístit radar před křižovatku ulic Karla Havlíčka Borovského a Tovární, aby mohla být měřena rychlost projíždějících vozidel ve směru od sídliště Michal do centra (z Chemičáku směrem do centra). Smyslem bylo zbrzdit provoz před vjezdem vozidel do úseku zastavěné části před bývalou Vojenskou správou, kde je poměrně velký pohyb osob a není zde vybudován přechod pro chodce. Každá instalace radaru ve městě je podmíněna souhlasem Policie ČR. V tomto případě ovšem Policie ČR souhlas neudělila. V rámci následných jednání byl udělen souhlas k měření rychlosti v úseku od bývalé Vojenské správy směrem ke světelné křižovatce ulic Karla Havlíčka Borovského a Jednoty. S instalací měřícího zařízení v této části počítáme v letošním roce. S pozdravem,
  ~ Mgr. Petr Kubis velitel městské policie

 • 27.2.2015

  Městská policie a úklid města

  dotaz:
  Dobrý den chci se zeptat Městská policie už nedělá úklidy v Sokolově?? Protože je všude strašný nepořádek chodím často mezi lidi a všichni mi říkají že od nového roku je to strašný.Jestli to takhle bude pokračovat tak to není město příjemné pro život jak hlásáte.velice děkuji jestli se to v nejbližší době napraví.
  ~ Ludvik Klepo

  odpověď:
  Dobrý den, k 31. 12. 2014 městská policie ukončila činnost Technické skupiny pro úklid města. Tuto aktivitu si převzal SOTES a v současné době podle mých informací probíhá výběr nových pracovníků pro úklid města. Městská policie zaměstná v roce 2015 nové zaměstnance z Úřadu práce, ale na pracovní pozice, které přímo souvisí s veřejným pořádkem. V případě nepořádku je nutné obracet se na Technické služby. Městská policie řeší a bude řešit pachatele, kteří se dopuštění přestupků tím, že znečišťují veřejná prostranství. S pozdravem,
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 26.2.2015

  Nepořádek na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, před časem jsem upozorňoval na velký nepořádek ve vnitřním prostoru paneláků sousedících s naším bydlištěm - Vítězná 2008. Tento byl poměrně rychle odstraněn, za což děkuji. Bohužel to byla jediná vlaštovka a od té doby vzniklo na stejném místě smetiště možná větší, než to poslední. Jedním z důkazů dobře fungujícího města je pořádek. Bohužel musím konstatovat, že z mého pohledu nové vedení města zatím zcela selhává. S přáním krásného dne
  ~ Radek Volf

  odpověď:
  Vážený pane Volfe, děkujeme Vám za zaslaný podnět, bohužel, k tomuto dochází každoročně po oblevě. Nejedná se o pouze o ulici Vítězná, po zimních měsících se to týká i ostatních částí města. Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. provede postupně úklid celého města. Bohužel, nepořádek okolo bytových domů dělají zase jen lidé, ne vedení města, o kterém píšete, že selhává. Úklid probíhá a bude probíhat pravidelně. Často se však stává, že pár dní po úklidu vypadá uklizené místo stejně jako před ním. Město vynakládá nemalé finanční prostředky na úklid města a na odstraňování černých skládek. Chápu, že udržet pořádek na sídlišti, kde je větší anonymita, je mnohem složitější, než v zástavbě rodinných domků. Domnívám se, že pokud bychom byli k sobě i našemu okolí ohleduplnější a dbali bychom více na čistotu a pořádek, nemalá část těchto finančních prostředků by mohla být použita jiným způsobem, například na opravy chodníků a komunikací a další věci. Těší nás, že roste počet lidí, kteří mají zájem o čistší veřejná prostranství, věřte, že i my se o to snažíme. Přeji hezký den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 26.2.2015

  Úklid veřejných prostranství

  dotaz:
  Chápu, že udržet pořádek na sídlištích není nic jednoduchého a bezohlednost některých našich sousedů k prostředí, ve kterém společně žijeme je občas nehorázná. Přesto se domnívám, že odpovědnost za udržení čistoty ve městě, a tudíž i na sídlištích je v rukou města a tudíž i jejich zástupců. Jsem člověk poměrně tolerantní, ale pokud vidím, že tam nepořádek leží mnoho týdnů, tak to vnímám jako systémovou chybu a zodpovědnost města, případně společnosti městem najaté na jeho údržbu. S přáním krásného dne
  ~ Radek Volf

  odpověď:
  Vážený pane Volfe, od března se posílí „úklidové čety“, které se zaměří na úklid veřejného prostranství. Věříme, že to přispěje k udržení většího pořádku. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 26.2.2015

  Veřejné osvětlení v ulici Boženy Němcové

  dotaz:
  Dobrý den, bylo by možné zajistit nějakým způsobem opravu lamp veřejného osvětlení u vjezdu k bývalé budově České pojišťovny v ulici Boženy Němcové vedle katastru nemovitostí? U zde situovaného parkoviště jsou tři starší lampy veřejného osvětlení a ani jedna nesvítí a již dvakrát mi z vozidla byly odcizeny díly, jelikož na parkovišti je naprostá tma, díky za odpověď. ( jedná se o parkoviště mezi KN a bývalou budovou ČP)
  ~ Volf

  odpověď:
  Vážený pane Volfe, děkujeme Vám za upozornění, bohužel se nejedná o majetek města. Dle sdělení vlastníka veřejného osvětlení jsou lampy okolo bývalé České pojišťovny ve vlastnictví České pojišťovny a ta si musí opravu objednat. Pozemek pak patří společnosti Rudel s.r.o. Ta samá situace je s osvětlením u České spořitelny, kde je vlastníkem pozemku Česká spořitelna, a.s. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 25.2.2015

  Ad: Nepořádek ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Vážená paní inženýrko, pochopila jsem, že v Sokolově na Michalu je všechno v naprostém pořádku. Bláto na chodnících, neskutečný nepořádek v keřích a na trávnících, sídliště skoro jako smetiště. Zamyslím se nad sebou a nebudu pár dní za sebou spát a budu za oknem sledovat vybírače popelnic a pořádně jim vyčiním. Chodí totiž především v noci a s baterkami. Stejně tak budu pečlivě hlídat auta, které u nás před domem vjíždí do rygolu vyplněného blátem a hrnou ho tak na chodníky. Vyběhnu před dům, zatarasím jim cestu a zavolám městskou policii. Koneckonců by mě ani neubylo, kdybych si vzala rukavice a pytel na odpadky a sídliště uklidila sama. K čemu je psát podněty na městský úřad? Vždyť je všechno v pořádku... A jsem ráda, že v okolí městského úřadu je čisto a uklizeno. S pozdravem a přáním hezkého dne
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Vážená paní Zimmelová, osobně jsem se informovala na SOTES Sokolov spol. s r.o., dnes bude v ulici Švabinského probíhat úklid. Na základě zjištění z kontroly, okamžitě dle potřeb reagujeme. Jak jsem již psala, umístění kamenů zde není vhodné. Dosypání hlíny je možné provést, až budou stabilnější teploty a nebude mrznout. Vybírání odpadu z kontejnerů jsme již také řešili, je možné se obrátit na policii nebo si zabezpečit své kontejnery. Pokud se celé SVJ domluví, že si budou kontejner zamykat, je to po dohodě možné. Je pak nutné zajistit, aby kontejner byl v den vývozu odemčený. To si musí zajistit samo SVJ, jinak by nemohl být výsyp kontejneru proveden. Jsou i SVJ, která to tak mají, ale je jich velmi málo. Bohužel, v této části ulice je smíšená komunikace, která slouží jako chodník a současně jako vjezd pro auta na parkoviště. Každoročně SOTES Sokolov spol. s r.o. provádí čistění komunikací. Protože zde jezdí auta, je tato komunikace více znečištěna, než kdyby to byl pouze chodník pro pěší, tomu se nedá zabránit. Jedině snad zrušit zde parkování a ponechat jen chodník pro pěší. To však není vhodné řešení, vzhledem k tomu, že se město potýká s nedostatkem parkovacích míst. Mrzí mě, že máte pocit, že město pro udržení pořádku nic nedělá. Věřte, že je tomu naopak. Od března se posílí „úklidové čety“, které se zaměří na úklid veřejného prostranství. Pokud se však nenaučíme větší ohleduplnosti a pořádku a budou se snažit jen někteří z nás, tak je to boj s větrnými mlýny. Přeji hezký den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 25.2.2015

  Ocenění učitelky za záchranu dítěte

  dotaz:
  Dobrý den, je možné zveřejnit, z jakého důvodu nebyla oceněna za záchranu dítěte v MŠ Vítězná (Barevný klíček) paní Karásková? Děkuji
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den pane Korbele. Při oceňování jsme vyházeli z informací vedení mateřské školy, ze kterých vyplývalo, že poskytnutí první pomoci prováděla paní učitelka Pilmanová, a měla tak největší zásluhu na záchraně dívenky. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 25.2.2015

  Nepořádek ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Dobrý den, mohl by se někdo z kompetentních přijít podívat na trávníky v ulici Švabinského a zařídit jejich úklid? Nepořádek, ve kterém musíme poslední dobou žít, je někdy neuvěřitelný. Situace se značně zhoršila po odstranění ochranných zídek okolo popelnic, kdy je veškerý vyházený odpad po nájezdech vybíračů popelnic rozfoukaný po celém sídlišti. Má město v úmyslu vybudovat náhradu za odstraněné zídky? Děkuji za odpověď.
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Vážená paní Zimmelová, děkujeme Vám za zaslaný podnět, souhlasíme s Vámi, tato situace se opakuje každoročně po oblevě a netýká se pouze ulice Švabinského. Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. provede postupně úklid celého města. Co se týká betonových zídek, byly odstraněny z důvodu jejich havarijního stavu. Tyto nebudou již nahrazeny, protože se to neosvědčilo. Tam, kde byly a nebylo tak okolo kontejnerů vidět, se často hromadil odpad mimo nádoby. Bohužel, nepořádek okolo dělají zase jen lidé a nikdo jiný. Pokud uvidíte někoho, kdo vyhazuje odpadky z kontejneru nebo odkládá odpad mimo nádoby, zavolejte prosím městskou policii, jedná se o přestupek. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 24.2.2015

  Nepořádek v Hornické ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s dotazem a pevně věřím, že se dočkám odpovědi, která bude i možným pozitivním bodem celého řešení...Můj problém se týká žití, klidu a pořádku především v ulici Hornická a okolí. Z tisku vím, že mezi místními byla podepsána petice pro uzavření herny, která bohužel přitahuje především nepřizpůsobivé občany. Pokud se mohu vyjádřit, tak termín jakési šance do března je dosti zavádějící, a to z jistého důvodu. Je chladné, zimní počasí a občané zde žijících těch "méně přizpůsobivých"se v současné době venku až tolik nevyskytují. Ovšem při prvních slunečních paprscích se zde začnou tvořit a konat jakési "garden party", hloučky a různé skupiny, a tím bude opravdu opět život v této ulici velmi negativně poznamenán. Vždyť zde žijí i slušní lidé, ale ze zcela pochopitelného strachu a různých obav o sebe raději mlčí a na zdejší stav tzv. rezignují. Služba APK je zde vídána jen sporadicky a když už, v podstatě jde o kamarádství všech z ulice a žádné zlepšení se nekoná. Dalším problémem je zadní trakt této ulice, myslím tím dvůr z druhé strany domů od bývalé 4. ZŠ, a to především prostranství v okolí kontejnerů. Zde někteří odhazují věci, nad kterými zůstává zdravý rozum stát. (ojeté pneumatiky i s disky, obývací stěny, sedačky, stavební materiál v podobě použitých cihel, odpadních rour, použitá elektronika atd.) Vždyť tohle jsou věci, které určitě zasahují negativně na chod životního prostředí a doslova jsou jimi omezováni ti opravdu slušní občané. Není možné na tyto nešvary dohlédnout a trestat je formou nějakých pokut ? Přece se dají nainstalovat tzv. fotopasti, popř. existují určitě i jiná řešení. Ale pokud jsou vyprázdněny během dopoledne všechny kontejnery a večer se tam válí téměř celé použité vybavení bytu a materiály z nějaké rekonstrukce, není něco v pořádku. A posledním bodem je věc samotného bydlení v těchto domech. Jak je možné, že vlastníky bytů jsou lidé, kteří se zde nezdržují, neplatí své pohledávky, jejich dluhy jen narůstají a jsou tím de facto omezováni ostatní nájemníci bytů a jejich bytová sdružení, kdy třeba od těchto neplatičů potom chybějí prostředky na příp. rekonstrukce a zkrášlení domů. Lidé se v bytech střídají jak na běžícím pásu, nikdo se na nic neptá a v domech se pohybuje iks neznámých lidí, kteří si dělají co chtějí. Vždyť o těchto "nájemnících" musí Sokolovská bytová vědět a snad se dají učinit právní kroky či opatření k nápravě?! Proč mají vlastnit byty lidé, kteří dluží na nájemném a ostatních službách částky jdoucí do statisíců? Je jistě mnoho dalších žadatelů o byty, kteří by si naopak možnosti bydlet ve svém vážili.... Omlouvám se za tak dlouhý dotaz i za to, že se ze zcela zištných důvodů nepodepíšu, ale jak jsem již výše uváděl, není to, že bych byl neslušný, ale z jistých obav. Věřte mi, že momentální stav, který zde uvádím netrápí jenom mě, ale většinu všech slušných zde žijících. Bohužel okolnosti mě zavály do města Sokolov, ale v současné chvíli se stydím být občanem tohoto města, a to především díky všem výše uváděným skutečnostem. Tato ulice aokolí je naprosto katastrofální, ostuda všech ostud. Děkuji za pochopení a věřím, že interní odpovědi ať už ze strany Vaší, nebo ze strany zástupců příslušných odborů města se dočkám.
  ~ gavli.kv

  odpověď:
  Dobrý den, ulice Hornická a okolí je velmi často skloňována v souvislosti s nepořádkem, rušením nočního klidu a dalšími excesy, které tíží slušné občany, kteří zde bydlí. Pokoušíme se hledat funkční řešení těchto problémů, ale podle Vašich slov asi zatím neúspěšně. K problematické herně v ulici Hornická Vám mohu sdělit, že dne 24. 2. 2015 proběhne jednání s provozovatelem a zástupci firem, které do této herny dodávají výherní hrací automaty s tím, že jsou pouze dvě řešení, která za současného stavu připadají v úvahu. Prvním řešením je omezení provozní doby herny ve všední dny do 23:00 hod. a v době víkendu a svátcích do 24:00 hod. s podmínkou, že se zde situace v dohledné době zlepší. Pro město je v současné době efektivnější zkrátit provozní dobu než zde zakázat provoz výherních hracích automatů. Zákazem se neomezuje provoz provozovny jako takové, takže zůstává otázkou, zda se situace zlepší, pokud bude provozovna fungovat bez hracích automatů. Pokud provozovatel nepřistoupí na omezení provozní doby, městská policie navrhne zastupitelstvu vyřadit adresu Hornická 1768 se seznamu adres, kde je dovoleno v Sokolově provozovat výherní hrací automaty. K Vaší kritice na práci Asistentů prevence kriminality chci uvést, že mne tato skutečnost mrzí. Provedu s nimi pohovor, že jsou stížnosti na jejich práci v této lokalitě s tím, že svou činnost budou muset ihned zlepšit bez ohledu na případné "kamarádství" s osobami, které narušují svým chováním veřejný pořádek. Věřím, že se v této oblasti situace rychle zlepší. Černé skládky řešíme v této lokalitě poměrně často. Okrsková strážnice mne informovala, že v minulém týdnu uložila vysokou blokovou pokutu muži, který na Vámi popisovaném místě založil černou skládku tím, že zde odhodil odpadky mimo odpadové nádoby. Připravujeme technické zařízení, které by monitorovalo vybraná místa, kde dochází k opakovaným zakládáním černých skládek. Obecně k lokalitě Hornická a okolí Vám mohu slíbit, že se pokusíme více se na uvedenou lokalitu zaměřit v rámci běžného výkonu služby. Pokud se situace v dohledné době nezlepší, prosím, kontaktujte mne telefonicky 359 808 194 nebo e-mailem: petr.klubis@mp-sokolov.cz. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, Velitel městské policie Sokolov

 • 24.2.2015

  Stěhování knihovny na Staré náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to vypadá s přestěhování knihovny ze zámku na Staré náměstí do budovy bývalé DM drogerie? kdy začne rekonstrukce budovy budoucí knihovny? Děkuji za odpověď
  ~ S. Novotná

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době máme výsledky stavebně technického průzkumu a požadavky knihovny. Na projektovou dokumentaci musí být vybrán zhotovitel. V letošním roce nepočítáme se zahájením stavebních prací .
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 19.2.2015

  Záblesky radaru v ulici Závodu míru

  dotaz:
  Dobrý den,předem chci zdůraznit nejsem trvale žijící osobou Sokolova,ale to co jsem zažila dnes v ulici ZÁVODU MÍRU s červeným osvětlením kamer mne dost naštvalo.Hledala jsem adresu domu a musela jsem tuto ulici projet asi 4 x a to mne vždy oslnilo červené světlo z kamery .To ještě nikoho nenapadlo, že tam je přechod pro chodce a řidíč nějakou dobu není schopen po oslnění vůbec vnímat okolí vozovky.já osobně krom toho, že jsem se lekla tak bych byla schopna přehlédnou lidi na vozovce ještě cca 5 metrů za kamerou.Osobně bych hnala k zodpovědnosti toho kdo tak kamery instaloval.Jela sem vždy pod 50 km a oslnila mne i kamera která zblejskla auto přede mnou.Toto je více nebezpečné řešení než jízda řidičů.Toto je skoro na pořádný průůůůůů.........
  ~ Renata

  odpověď:
  Dobrý den, úsekové měření rychlosti je vybaveno přísvitem, který napomáhá při rozeznání r.z. Zařízení tímto způsobem reaguje na většinu projíždějících vozidel. Do současné doby jsme nezaznamenali stížnost na oslnění řidiče a proto jsme s dodavatelskou firmou tento stav nijak neřešili. Na základě Vašeho podnětu oslovíme společnost, která měřiče rychlosti pro město Sokolov servisuje se žádostí, aby provedla seřízení přísvitů a nedocházelo tak k oslnění projíždějících vozidel. Děkuji Vám za informaci. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 17.2.2015

  70. výročí osvobození města

  dotaz:
  Dobrý den, Chystají se letos oslavy osvobození Falknova spojeneckými vojsky? Přeci jen to bude letos 70 let. Líbily se mi oslavy v Plzni a tak mě napadlo toto. Mohli byste třeba pozvat pana velvyslance Schapira
  ~ Mervin Tichý

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov chystá oslavy k 70. výročí konce 2. světové války, které budou probíhat ve třech dnech. Dne 5. 5. 2015 proběhne na gymnáziu v Sokolově v dopoledních hodinách beseda s paní Evou Erbovou a promítání filmu O zlém snu. Odpoledne pak slavnostní křest knihy PhDr. Vladimíra Bružeňáka Ve stínu Krušných hor projednávající o koncentračních táborech na Karlovarsku a pochodech smrti. Ve stejný den bude na Židovském hřbitově v Sokolově slavnostně odhalena pamětní deska židovským ženám zahynulým v koncentračním táboře Svatava za přítomnosti zástupců města Sokolov, městyse Svatava, Karlovarského kraje, pamětníků včetně Evy Erbové, vyslance státu Izraele, zástupců Židovské náboženské obce, zemského rabína, studentů, dalších hostů a veřejnosti. Dne 7. 5. 2015 proběhne pietní akt kladení věnců za účasti představitelů města Sokolov, zástupců z Generálního konzulátu ruské federace v Karlových Varech, politických stran a zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu. Za smutečního pochodu a čestné stráže vojáků Armády ČR budou pokládány věnce nebo květiny u Památníku sovětských zajatců v Hornické ul., u pamětní desky (poděkování americké armádě na Starém náměstí, u pamětní desky za kostelem sv. Jakuba, u pamětní desky památce příslušníka RAF v Rokycanově ul. a u pomníku Lazaret pro válečné zajatce v Atletické ulici. Dne 16. 5. 2015 se uskuteční kulturní akce u příležitosti výročí osvobození v Areálu Bohemia, které zajišťuje městský dům kultury. V rámci oslav se uskuteční v divadle městského domu kultury divadelní představení s tématikou 2. světové války v hlavní roli s Daliborem Gondíkem. Samozřejmě, že vše je zatím ve fázi příprav, je možné, že může dojít k drobným změnám. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.2.2015

  Hodiny pro ženy v sauně

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na návštěvní hodiny v sauně. Téměř celý týden je sauna smíšená, tzn. muži a ženy dohromady. Pouze ve středu odpoledne, kdy spousta lidí chodí do práce, je sauna jen pro ženy a o víkendu je to rozdělené vždy po pěti hodinách na den mezi muže a ženy. Vzhledem k redukci rozdělených návštěvních hodin se pak žen o víkendu tísní v sauně třeba i patnáct. Z jejich ohlasů je zřejmé, že by uvítaly více rozdělených hodin. Je možné, aby se návštěvní hodiny sauny v sokolovském bazénu opět rozdělily celotýdenně mezi muže a ženy a udělal se např. jen jeden společný den? Děkuji za odpověď.
  ~ Petra Šišková

  odpověď:
  Dobrý den. K zavedení rozšířených hodin společné sauny jsme v loňském roce přistoupili z důvodu zvyšujícího se zájmu návštěvníků o saunu, která je bohužel kapacitně velmi omezena. Z vyhodnocení návštěvnosti r. 2013 vyplynulo, že nejméně navštěvovaným dnem týdne je pátek, kdy saunu průměrně využívalo pouze 13 osob denně. Návštěvnost, ve dnech vyhrazených pouze mužům, se však průměrně pohybovala kolem 40 osob denně. Po ročním zkušebním provozu rozšířených hodin smíšené sauny lze konstatovat, že celkově se uvedenou změnou zvýšila návštěvnost sauny o 10%, přičemž páteční návštěvnost stoupla téměř dvojnásobně. Na základě uvedeného vyhodnocení v současné době neuvažujeme o změnách v rámci rozdělení provozních hodin sauny. S pozdravem
  ~ Karel Koutecký, vedoucí krytého bazénu

 • 17.2.2015

  Elektronické podklady zastupitelstva

  dotaz:
  Dobrý den. Proč to jinde jde a v Sokolově ne? (viz článek z Chodova) Zastupitelé vymění papír za moderní tablety Desítky až stovky kilogramů papíru ročně ušetří nová forma práce chodovských zastupitelů. Místo tradičních papírových dokumentů budou mít materiály k jednání v elektronické podobě. Přístup k nim jim zajistí nové tablety, které město už pořídilo. „Pomocí tabletu budou mít přístup do intranetové aplikace úřadu, kde budou mít všechny potřebné podklady,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že zasedací místnost na radnici už je vybavena silnou wi-fi sítí. Náklady se sníží i na tisk a poštovné, pohodlnější bude i archivace materiálů. Radnice dosud musí pro každého z jednadvaceti zastupitelů tisknout celou řadu materiálů, jen v případě rozpočtu jde o vcelku silný svazek. Pokud se v dokumentech objeví chyba či změna, je nutné vše vytisknout znova. Elektronická podoba materiálů může být, na rozdíl od papírových podkladů, interaktivní a nabídne například odkazy. (mák) Zastupitelé vymění papír za moderní tablety Desítky až stovky kilogramů papíru ročně ušetří nová forma práce chodovských zastupitelů. Místo tradičních papírových dokumentů budou mít materiály k jednání v elektronické podobě. Přístup k nim jim zajistí nové tablety, které město už pořídilo. „Pomocí tabletu budou mít přístup do intranetové aplikace úřadu, kde budou mít všechny potřebné podklady,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že zasedací místnost na radnici už je vybavena silnou wi-fi sítí. Náklady se sníží i na tisk a poštovné, pohodlnější bude i archivace materiálů. Radnice dosud musí pro každého z jednadvaceti zastupitelů tisknout celou řadu materiálů, jen v případě rozpočtu jde o vcelku silný svazek. Pokud se v dokumentech objeví chyba či změna, je nutné vše vytisknout znova. Elektronická podoba materiálů může být, na rozdíl od papírových podkladů, interaktivní a nabídne například odkazy.
  ~ Martin Polák

  odpověď:
  Dobrý den, Zastupitelstvo města Sokolov na svém jednání dne 29.1.2015 schválilo elektronickou formu předávaných materiálů pro jednání ZM s tím, že v případě zájmu zastupitele o tisk materiálu, město zajistí tisk na své náklady. Elektronické materiály určené k jednání ZM budou předávány zastupitelům od června 2015. Pěkný den
  ~ Bc. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení správy GIS, odbor informatiky

 • 17.2.2015

  Strom v Poláčkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den,mám dotaz zaslechla jsem,že se bude kácet strom v Poláčkově ulici.Je červeně označen tak jako další stromy v okolí hlavně 3.smrky v ulici Slovenská 1819,1820.pokud je to pravda není možno jim ustřihnout špičku,to musí hned k zemi?Žiju tu od dětství a ty stromy dávají krásu i vůni.Chrání i před špínou ze silnice.Nám před vchodem díky sousedům zmizel smrk a zkuste si jít mít okna!Všude je prach a špína.!Začíná mě toto štvát a to píši ještě slušně.!!!Děkuji za odpověď a nashledanou PS:To za chvíli se tu můžou vykácet všechny stromy.!
  ~ Gabriela D.

  odpověď:
  Dobrý den, ano tři smrky v ulici Slovenská jsou označeny, neboť se v současné době mapují tzv. nebezpečné stromy, které byly v minulosti bezkoncepčně vysázeny většinou obyvateli domů. Na základě upozornění IZS jsou to ty, které brání zajištění přístupu techniky v případě bezprostředního ohrožení na životech obyvatel domů, zejména v případě požáru. Dále se ve městě kácí dožilé a nebezpečné stromy. Nicméně ty jsou nahrazovány novými výsadbami.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 17.2.2015

  Oprava cest z Dělnické do Tovární

  dotaz:
  Dobrý den V současné době probíhá rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod v Dělnické ulici, a mám dotaz jestli dojde k opravě cest z ul. Dělnické do ul. Tovární. Nyní je cesta rozježděná nákladnímy vozy po celé délce a v jedné časti po demolici objektu odbagrovaná úplně. Pak ještě jeden dotaz mezi ul. Tovární a ul. K.H Máchy podél plotu chemičky (parovodu) je panelová cesta, která je nyní častečně zasypaná utrženým svahem a náletovým porostem.Plánuje město tuto cestu rekultivovat a zprovoznit ? Cesta je dobrou spojnicí mezi areálem Bohemie a východní částí města. Děkuji za odpověd
  ~ Mir. Matějec

  odpověď:
  Vážený pane Matějeci, v uvedené záležitosti jsme kontaktovali Vodohospodářskou společnost Sokolov, s.r.o. Na dotaz nám odpověděli, že stavba je stále v realizaci, jakmile to klimatické podmínky dovolí, tak bude dokončena spojná šachta, a pak bude provedeno její zasypání. Následně bude provedena úprava pěšiny za garážemi do původního stavu. Oprava panelové cesty není v plánu pro rok 2015. S ohledem na omezené finanční prostředky dostaly přednost více frekventované komunikace a chodníky v městské zástavbě. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová , vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 11.2.2015

  Ad: Revitalizace Mánesovy ulice

  dotaz:
  Přeji pěkný den, děkuji za odpověď. Jsem si vědoma, že jste udělali maximum. Byla jsem plná emocí, jelikož jsem nabyla dojmu, že lidé, kteří mohli využít Vámi zajištěná parkovací místa, využili k parkování místa u našich paneláků za účelem bližšího parkování. Děkuji, s pozdravem a přáním všeho dobrého
  ~ Daniela Ševčíková

  odpověď:

 • 11.2.2015

  Revitalizace Mánesovy ulice

  dotaz:
  Přeji dobrý den, dnes začala první etapa projektu Revitalizace Mánesovy ulice a výstavba parkovacích míst, bydlím v ulici Mánesova 1674 a bohužel jsem při příjezdu z práce v podvečerních hodinách neměla u svého paneláku kde zaparkovat, v článku jsem se dozvěděla, že bezúplatné parkovací karty k využití parkování u Kauflandu jsou pouze pro občany žijící na adrese Mánesova č. 1663 - 1671. Chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné najít řešení i pro nás, občany, kteří bydlí v blízkosti místa realizace projektu. Děkuji za vstřícnou odpověd, s pozdravem a přáním všeho dobrého.
  ~ Daniela Ševčíková

  odpověď:
  Dobrý den, město se snažilo zajisti náhradní parkování. Podařilo se zajisti 46 parkovacích míst. Uzavřením části komunikace Mánesova došlo k omezení 40 stávajících parkovacích míst. Omezení potrvá nejpozději do konce dubna 2015. Chápu, že je to nepříjemná situace ale bohužel není v silách města zajistit parkovací místa tak, aby byli všichni uspokojeni. Hezký den
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.2.2015

  Dočasně omezené parkování v Mánesově ulici

  dotaz:
  Vážení, obracíme se na Vás s dotazem ohledně výstavby nového parkoviště u Mánesovy ul. Jistě nebudeme v tomto ohledu jediní. Jsme velmi vděčni, že se bude parkování rozšiřovat a v budoucnu tak ubyde problémů v tomto ohledu. Dnes jsme dostali do schránek upozornění, že po dobu 2,5 měsíce nebude možné parkovat v části Mánesovy ulice, ve které bydlíme, nejen my, s námi stovky dalších. Protože se toto omezení týká cca 60 vozidel, které v tomto místě pravidelně parkují, dovolujeme si obrátit se na Vás s dotazem, zda je pro nás jako pro občany připraveno nějaké náhradní řešení parkování? Takové množství aut se přeci jen neztratí mezi dalšími, v též přeplněných okolních ulicích. Jsme prakticky bezradní, přemýšlíme, ale opravdu nevíme, kam se svým autem, také odkud pak budeme až k domu docházet, ba dokonce nosit nákupy, jak naložit starší lidi a malé děti do aut apod., když je zde zákaz zastavení a v dalších místech ulice je prakticky nemožné zastavit, byť na nezbytně nutnou chvíli, aniž bychom bránili v provozu. Pokud bude potřeba, rádi obejdeme sousedy a vyzjistíme či písemně zaznamenáme jejich názory pro přesný přehled. Předem za Vaši odpověď děkujeme a věříme ve vstřícné řešení této záležitosti
  ~ Karin a Petr Marešovi

  odpověď:
  Dobrý den, chápu Vaše oprávněné obavy o možnost parkování v této lokalitě v době stavby nového parkoviště. Parkování na sídlišti Michal je již teď velmi složité. Výstavba nového parkoviště v ulici Mánesova přinese uvolnění situace dopravy v klidu, ale teď je nutné vytrpět po dobu nezbytně nutnou dopravní omezení. Město hledalo alternativu, která by občanům tuto situaci alespoň částečně ulehčila. Po jednání s vedením OD Kaufland bylo domluveno, že občané, kteří v současné době parkují vozidla v uzavřené části ulice Mánesova (čp. 1663-1671), mohou od 4. 2. Do 30. 4. 2015 parkovat v nočních hodinách na parkovišti před OD Kaufland. K tomu je však nutné navštívit Městskou policii Sokolov, kde občané, kteří mají trvalý pobyt v uvedené části, obdrží Povolení k parkování. OD Kaufland vyčlenil pro parkování nově vybudovanou část parkoviště v zadní části od vjezdu do areálu OD Kaufland. Každý občan, kterému bude vydáno příslušné povolení, obdrží i mapku se zákresem parkovacích míst. Městská policie bude v nočních hodinách parkoviště pravidelně projíždět a kontrolovat zde zaparkovaná vozidla. Toto řešení není jistě ideální, ale snad alespoň částečně vyřeší stávající situaci. Děkujeme občanům za pochopení a trpělivost, odměnou jim bude nové, moderní parkoviště.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov a radní města pro oblast bezpečnosti a dopravy.

 • 5.2.2015

  Vyhledávání nových parkovacích míst

  dotaz:
  Dočetli jsme se,že pověření radní budou vyhledávat eventuální parkovací místa na sídlišti Michal.Bylo by možné,aby se s nimi mohli setkat předsedové SVJ v dané lokalitě? Děkuji za odpověď.
  ~ Schubertová

  odpověď:
  Dobrý den. Pracovní skupina k řešení dopravy v minulých dnech zahájila svoji činnost. V současné době by bylo velmi časově náročné setkat se s jednotlivými zástupci SVJ, budeme však velmi vděční za zaslání jakéhokoliv podnětu k dané problematice. Případné podněty zasílejte prosím přímo k rukám zastupitele města, pana Mgr. Petra Kubise, petr.kubis@mp-sokolov.cz S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 5.2.2015

  Špinavé zastávky MHD

  dotaz:
  Dobrý den, asi se vám to bude zdát jako hloupost, ale když jedu v Sokolově MHD tak se mi nelíbí jak jsou zastávky špinavé.(Myslím tím polykarbonátové desky). Nevím jestli by to byl problém , až bude lepší počasí zastávky umýt. Delší koště a multikára vody by to určitě spravilo. Také sběrné nádoby na zastávce Michal jsou hodně špinavé. O nepořádku kolem zastávky Závodu míru pod Penny je asi zbytečné psát. Děkuji
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět, zastávky se již v minulosti umývaly, ne veškerá špíny jde odstranit (a to různými zkoušenými prostředky). Přesto po nástupu lepšího počasí očištění zastávek provedeme. Mytí sběrných nádob je na letošní rok plánováno a již poptáno. Čistota na zastávkách je pravidelně zajišťována jak sběrem nepořádku, tak zametáním (strojním i ručním). Zdravím vás
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění Sotes

 • 3.2.2015

  Alternativní zdroj

  dotaz:
  Dobrý den, nachází se na území sokolova nějaký alternativní zdroj energie ( vodní nebo sluneční elektrárna, využití energie z biomasy atd...) Děkuji
  ~ Bára Babčáková

  odpověď:
  Dobrý den. Město žádný alternativní zdroj energie nemá, za zmínku snad jen stojí solární panely na střeše bytového domu a na střeše ISŠTE Sokolov vč. jejich haly. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 3.2.2015

  Co je to za novinky na stránkách města

  dotaz:
  Dobrý den, copak je to za NOVINKY? Pustit rozpracované stránky do světa? Zvláštní :)

  odpověď:
  Hezký den, dotaz (upozornění či výtka) na rozpracované stránky je způsoben nešťastnou shodou okolností, kdy po uložení odkazu na počítači na stránky města (pravděpodobně již na původním WWW - novinky) se na novém webu zobrazovala sekce, která sloužila k testování. Souvisí to se změnou rozložení na nových stránkách. Díky z a upozornění na tuto nezdokumentovanou vlastnost. Je již opraveno a po kliknutí na původně uložený odkaz http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=36 se již zobrazí úvodní strana http://www.sokolov.cz/
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí odboru informatiky

 • 30.1.2015

  Ad: Nová vyhláška o odpadech

  dotaz:
  Dobrý den, dovoluji si reagovat na odpovědi paní Hanilcové. 1) Sankce jde za smluvním partnerem - tedy většinou společenstvím. Například v Písku kontrolují a postihují jednotlivce, kteří netřídí. 2) Škoda ten budoucí neurčitý čas ... Nejsou opravdu žádné termíny? 3) Jak jsou objemy směsného odpadu ukládaného na skládku? 4) Ze zákona jsou nyní i povinné kovy, ale ve vyhlášce o nich není ani slůvko. Možná jsem se špatně orientoval. 5) Otázka směřovala ke směsnému odpadu. Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Vážený pane Korbele, na Vaše dotazy zasílám následující odpovědi: 1) Ano vyhláška stanovuje, jakým způsobem mají občané města nakládat s komunálním odpadem. Domnívám se, že ve vyhlášce má své opodstatnění, a pomáhá občanům zorientovat se v tom, kam mají odpad ukládat. Neumím si ale představit, jakým způsobem by se kontrolovaly odpadové nádoby např. na sídlišti a komu by byla ukládána sankce. Velmi těžko bychom zjišťovali, kdo např. plastovou lahev do kontejneru hodil. 2) Nádoby na tříděný odpad pravidelně kontrolujeme, jejich počty se neustále zvyšují. Odpadové nádoby přidáváme dle potřeb a technických možností. Odměna od EKO-KOMu je celá využita na svoz separovaného odpadu, nepokryje však celkové náklady na svoz separovaného odpadu, ty jsou pak dofinancovány městem. Budeme připravovat články, které občany budou informovat o smysluplnosti třídění odpadu. 3) Tyto informace má společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. 4) Kovy ve vyhlášce jsou v čl. 3, lze je ukládat na Sběrném dvoře, směsný komunální odpad se již nedotřiďuje. O tomto bude ještě jednáno, zatím lze kovy i biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu odkládat u provozovatele Sběrného dvora společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. 5)Ano, separovaný odpad se dotřiďuje na Sběrném dvoře SOTES, je-li znečištěn jiným odpadem. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 27.1.2015

  Staré jabloně na dětském hřišti

  dotaz:
  Dobrý den.Ve Slavíčkově ulici 1697___1700.jsou vzrostlé staré stromy a na nově vybudovaném dětském hřišti na konci ulice také.Prosíme o jejich prořezání,případně odstranění. Na hřišti se jedná o jabloně, kde potom létají kolem starých jablek vosy.Děkujeme
  ~ obyvatelé Slavičkovky

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Celou věc prošetříme a zjednáme nápravu
  ~ Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

 • 24.1.2015

  Nová vyhláška města o odpadech

  dotaz:
  Dobrý den, (1) v nové odpadové vyhlášce pro občany je uvedeno v čl. 6 (3) „Do sběrných nádob na směsný odpad není dovoleno odkládat …, využitelné složky komunálního odpadu , …“ - kdo toto ustanovení kontroluje, jaké jsou sankce a v případě, že ke kontrole nedochází, tak je tento „zákaz“ zbytečný nebo je nutné kontrolu zavést, aby mělo smysl. Povinnost je uvedena také v čl. 10 (1). (2) Uvažuje vedení města o navýšení nádob na využitelné složky a případně je přiblížit občanům? Jakým způsobem je využívána odměna od EKOKOMu za vytříděný odpad? Bude RM systematicky informovat obyvatele kolik Kč obdrželo město od EKOKOM, o smysluplnosti třídění, ekonomickém přínosu pro město, vyvracet fámy, že „se to stejně odveze na skládku“…. (3) Je opravdu obchodním tajemstvím, kolik odpadu se odveze na skládku? Původcem odpadu je ze zákona stále obec. (4) Bude ve městě umožněno třídit plechovky a bioodpad do separačních nádob, zavádění komunitního kompostování, umístění nádob na drobný elektroodpad (např. od ASEKOL, Elektrowin, REMA, RETELA)? Má RM odpadovou koncepci, popř. vizi v „programovém prohlášení“? (5) Slyšel jsem, že odpad ze „sídlištních“ velkých kontejnerů na směsný odpad a kontejnerů z mobilního sběru je tříděn v areálu SOTES. Je to pravda nebo jde o fámu? Děkuji,
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Vážený pane Korbeli, na Vaše dotazy zasílám následující odpovědi: 1) Ano vyhláška stanovuje, jakým způsobem mají občané města nakládat s komunálním odpadem. Domnívám se, že ve vyhlášce má své opodstatnění, a pomáhá občanům zorientovat se v tom, kam mají odpad ukládat. Neumím si ale představit, jakým způsobem by se kontrolovaly odpadové nádoby např. na sídlišti a komu by byla ukládána sankce. Velmi těžko bychom zjišťovali, kdo např. plastovou lahev do kontejneru hodil. 2) Nádoby na tříděný odpad pravidelně kontrolujeme, jejich počty se neustále zvyšují. Odpadové nádoby přidáváme dle potřeb a technických možností. Odměna od EKO-KOMu je celá využita na svoz separovaného odpadu, nepokryje však celkové náklady na svoz separovaného odpadu, ty jsou pak dofinancovány městem. Budeme připravovat články, které občany budou informovat o smysluplnosti třídění odpadu. 3) Tyto informace má společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. 4) O tomto bude jednáno, zatím lze kovy i biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu odkládat u provozovatele Sběrného dvora společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. 5)Ano, separovaný odpad se dotřiďuje na Sběrném dvoře SOTES, je-li znečištěn jiným odpadem. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 23.1.2015

  Poděkování

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nemám ani dotaz ani připomínku, jak píšete shora. Snad to nevadí. Chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat pracovnicím na sociálním odboru, kde jsem byla mezi svátky vyřídit parkovací průkaz pro tatínka. Bohužel si už nevzpomínám, jméno pracovnice, ale věřm, že všechny jsou stejně milé a pozorné. Ochotně mi vše nejdřív bylo vysvětleno do telefonu a já bez časových ztrát vše rychle vyříila. Ale to bych běžně očekávala. S čím jsem se nikde nesetkala, byla ochota pracovnice vyjít ven na parkoviště a vše potřebné nechat tatínka podepsat v autě, protože se již ve svém věku těžko pohybuje. Aministrativa s jednou kartičkou je to velká, to mi věřte. Píši až nyní, protože jsem se nyní při zdravotních problémech tatínka přesvědčila, že lidský přístup není samozřejmostí. Vyřďte prosím na sociální odbor mé velké díky.
  ~ Monika Nová

  odpověď:
  Dobrý den paní Nová. Velice děkujeme za pochvalu, která vždy potěší.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 23.1.2015

  Dostupnost vstupenek na ples města

  dotaz:
  Dobrý den, chci se informovat, proč ráno cca v 8.10 hodin 21.1.2015 (den, kdy se začnou prodávat lístky na ples města Sokolova) je v prodeji posledních pár lístků? Prosazuje se přeci, že tento ples je pro občany Sokolova, ale my "obyčejní" nemáme absolutně šanci. Když jsem se v infocentru informovala, bylo my řečeno, ať si hlídáme stránky, od kdy budou lístky v prodeji, dále bylo připsáno, že rezervace vstupenek není možná. V K servisu je uvedeno, že budou otevřeny všechny prostory domu, ale třeba lístky do "Klubu mladých" vůbec v prodeji nebyly, do prodeje jdou pouze poslední lístky, o které samozřejmě moc zájmu není.
  ~ Romana Navrátilová

  odpověď:
  Vážená paní Navrátilová, je mi velice líto, pokud nebyly uspokojeny vaše požadavky, týkající se vstupenek na ples města. Bohužel, přestože kapacita všech prostor je využita na maximum, nejsme schopni vyjít vstříc všem zájemcům. I tak ale šlo dnes do volného prodeje cca 330 míst, což je ve srovnání s jinými plesy několikanásobek. Část vstupenek přednostně logicky odebírá Městský úřad pro své hosty z řad starostů okolních měst a jiné významné osobnosti. Část vstupenek je také určena pro zastupitele města a pro partnery a sponzory plesu. To je ,myslím, pochopitelné. Přesto však dbáme na to, aby dostatečný počet míst zůstal k prodeji. Prodávali jsme i velký sál, s Hudebním klubem máte , bohužel, pravdu, ale tam je to dáno tím , že jeho kapacita je opravdu malá - je tam jen okolo 30 míst a zájem o něj byl letos mimořádný. Rozhodně ale možnost zakoupení vstupenek byla, ovšem zájem letos opravdu převyšoval naše možnosti. Mohu vás ujistit, že se celou situací kolem plesu budeme zabývat a budeme se snažit najít řešení, které by bylo východiskem alespoň pro příští ročníky. Pokud vstupenky na ples máte, přeji aby se vám líbil a vynaložená námaha stála za to.... Upřímně se ještě jednou omlouvám za vzniklé komplikace. S pozdravem
  ~ PhDr. Jana Fefferová, dramaturg, zástupce ředitele MDK

 • 23.1.2015

  Cizí odpad na Novině

  dotaz:
  Dobrý den, Bydlím v osadě Novina. Jako jediný máme popelnici na komunální odpad. Poslední dobou nám někdo hází svůj odpad do naší popelnice a dále se tu rozšiřují černé skládky. Dalo by se s tím něco dělat?
  ~ Zdenka Baborovská

  odpověď:
  Dobrý den, věc dostal za úkol řešit okrskový strážník pro oblast Novina. V nejbližší době provede městská policie v části Novina důkladné šetření a společně s Vámi budeme hledat vhodná řešení. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 22.1.2015

  Kam s kompostem

  dotaz:
  Dobrý den, je v Sokolově nějaká kompostárna, našla jsem jen informace o záměru, ale nevím zda už je v provozu. Děkuji
  ~ Anna Rolníková

  odpověď:
  Dobrý den, v Sokolově funguje systém komunitního kompostování pro občany města. Komunitní kompostování zabezpečuje společnost SOTES Sokolov spol. s r.o., ul. Chebská 1939, v Sokolově. Občané města Sokolova zde mohou odevzdávat rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad. Přeji hezký den.
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 22.1.2015

  Retardér na Spartakiádní ulici

  dotaz:
  Zdravím Vás pane starosto, lze vybudovat zpomalovací retardér na ulici Spartakiádní na přechodu před domem č.p. 1959 ? Přechod je hlavní cestou školáků od obchodu vietnamské komunity k barevné ZŠ. Děkuji za odpověď.
  ~ Řeřicha

  odpověď:
  Dobrý den. V současné době se zpracovává projekt pro stavební povolení akce "Rekonstrukce ulice Spartakiádní", kde na nejbližším výrobním výboru požadavek i na toto řešení předneseme. Nyní můžete vidět na zmiňovaném místě v ranních hodinách příslušníky městské policie, která zde drží zvýšenou hlídkovou pohotovost. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.1.2015

  Zimní údržba Pod Sokolí strání

  dotaz:
  Dobrý den, žádám Vás o vysvětlení, proč dnes 29.12.2014 nebyla provedena zimní údržba v ulici Pod Sokolí strání. Děkuji
  ~ Hynek Stříbrný

  odpověď:
  Dobrý den. Dne 29.12.2014 začal padat sníh po 5:00 hod ráno. Komunikace Pod Sokolí strání je zařazena do II. třídy, zde je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti do 12 hodin od výjezdu techniky. Údržba této silnice musela být tedy provedena v pozdějších hodinách tohoto dne. Celková kontrola údržby byla prováděna vedoucím zimní údržby p. Düringerem v čase od 10:00-16:00. Během kontroly nebyla v Sokolově ani ve zmiňované lokalitě zjištěna žádná závada ve sjízdnosti komunikací. Samozřejmě se snažíme zajistit průjezdnost komunikací v daleko kratším čase, dle možností a aktuálního počasí. Za případné vzniklé komplikace se omlouváme.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 16.1.2015

  Budou chodníky a MHD na Staré Ovčárně?

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, proč na opraveném mostě přes Lobezský potok na Staré Ovčárně je proveden chodník na úkor šířky mostu, když na Staré Ovčárně není vůbec žádný chodník. Budou tu chodníky vybudovány? A ještě mám jeden dotaz . Nezabýváte se možností, že by opět na Starou Ovčárnu jezdila linka MHD? Stačilo by, aby se autobusy otáčely místo na křižovatce u koupaliště, na kruhovém objezdu před silnicí R6. Děkuji za odpověď.
  ~ Ivana Krbová

  odpověď:
  Dobrý den, k otázce týkající se mostu přes Lobezský potok na Staré Ovčárně ... celková šířka mostu se zvětšila, z původní šířky 4,00 m na současný stav 6,00 m, z čehož chodník je široký 1,5 m. Ke změně průjezdného profilu rekonstrukcí mostu nedošlo. V budoucnu město plánuje navazující chodníky vybudovat. Druhá otázka, a to možnost úpravy tras MHD bude řešena na schůzce starostů obcí zapojených do systému s dopravcem dne 21. 1. 2015.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 15.1.2015

  Parkování kamionu na křižovatce Slovenské a Závodu Míru

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování kamionů ve městě Sokolov, konkrétně v lokalitě u křižovatky ulic Závodu míru, Slovenská a Lipová. Ačkoliv je do těchto míst instalovanými dopravními značkami na přístupových komunikacích vjezd nákladních vozidel zakázán, přesto zde, zejména v poslední době, kamiony parkují a to i více dní. Kamion opakovaně parkující v odstavné ploše pro autobusy MHD za křižovatkou ulic Závodu míru - Slovenská pak brání parkování a otáčení autobusům MHD, pro které byla tato plocha (2 autobusová místa) primárně vyznačena. Další kamiony parkují v ulici Lipová. Můžete se uvedeným problémem zabývat? Děkuji
  ~ Josef Pravda

  odpověď:
  Dobrý den. V křižovatce ulic Z. míru – Slovenská je skutečně parkování nákladních vozidel zakázáno a MP Sokolov případné přestupky řeší. V době mezi 9. 1. a 13. 1. 2015 jsme místo kontrolovali opakovaně v denních i nočních hodinách, ale žádný výskyt nákladního vozidla jsme zde nezaznamenali. Místo budeme dále kontrolovat. Pokud budete svědkem toho, že zde nějaký nákladní automobil zaparkuje, zavolejte na linku 156, věcí se budeme zabývat. Vjezd do Sokolova pro nákladní vozidla je upraven na příjezdových komunikacích příslušnou zákazovou značkou B4, která platí pro nákladní automobily s výjimkou obytných s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy.“ To znamená, že tato dodatková tabulka omezuje platnost značky a vozidla, která zajišťují zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla, jejichž řidiči nebo provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž mohou do města vjet a v podstatě zde i parkovat, ovšem za předpokladu, že dodrží veškeré dopravní předpisy (zachování šíře jízdních pruhů, vzdálenost od křižovatky, atd.). Ulice Lipová je široká 10 m a nejsou zde vyznačená parkovací stání. Pokud zde tedy nákladní automobil za splnění výše uvedených podmínek parkuje, nedopouští se protiprávního jednání. Nicméně od 8. 1. 2014 jsme zde žádný nákladní automobil nezaznamenali. Místo budeme průběžně kontrolovat, pokud by zde zaparkoval řidič, který nesplňuje podmínky dodatkové tabulky, budeme jej řešit.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 15.1.2015

  Parkování u přechodu ve Spartakiádní ulici

  dotaz:
  Dobrý den, Pane Starosto, chtěl jsem se zeptat, jak je možné že v ulici Spartakiádní ( u poštovní schránky ) parkují auta za přechodem pro chodce? Dle silničních předpisů je to povolené, ale kolikrát vidím a jsem svědkem toho že motoristé parkují i na přechodu pro chodce a v blízkosti je zastávka MHD a v ranních hodinách chodí děti do školy a i jako řidič kolikrát vidím půlku přechodu. Navíc je zákonem danné 6m od krajnice ke krajnici, pokud zde parkuje auto tak je to tak 4m a není vidět na kraj přechodu. Tím se Vás ptám, zda je možné zde umístit ZÁKAZ STÁNÍ či ZÁKAZ ZASTAVENÍ? Děkuji
  ~ prohul

  odpověď:
  Dobrý den. Řidič vozidla, které zaparkuje těsně za Vámi popisovaným přechodem pro chodce v ul. Spartakiádní porušuje ustanovení § 27, odst. 1, písm. d) z. č. 361/2000 Sb. (řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce, 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní). Uvedený přechod je v křižovatce a určitě nejméně ještě 5m za tímto přechodem se nemůže parkovat. Na Vámi popisované místo se Městská policie více zaměří. Umisťovat sem další dopravní značku je nadbytečné.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 15.1.2015

  Smrk v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den. Pane starosto,bydlím v ulici Kosmonautů a před naším vchodem 1911 je vzrostlý smrk,který dosahuje do druhého patra.I když je částečně zkrácený,je starý přes třicet let.Teď už třetí den fouká poměrně silný vítr a strom se pěkně kýve.Vzhledem k tomu,že vlastně stojí asi dva metry od domu, na navážce a na zahrnutém stavebním materiálu z doby výstavby,čekáme až se strom vyvrátí a způsobí škodu. Myslím,že by bylo rozumné ho porazit a předejít tak případnému problému. S pozdravem
  ~ Cásek

  odpověď:
  Vážený pane Cásku, Dne 13.1.2015 bylo na Váš podnět provedeno místní šetření za účasti odborníků z dendrologického oboru, z odboru životního prostředí, společnosti SOTES Sokolov a zástupce města. Byli jsme ujištěni, že strom je pevně zakotven a proto jeho vyvrácení nehrozí. Pokud byste však požadovali pokácení smrku z jiných důvodů, může si Vaše Společenství vlastníků podat žádost na odboru rozvoje města. Žádosti na kácení se pak předkládají k posouzení a schválení komisi životního prostředí, radě města a orgánu ochrany přírody. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 10.1.2015

  Stavba nového parkoviště na Michalu

  dotaz:
  Dobrý den, o tom, že se plánuje parkoviště na sídlišti Michal (Mánesova ulice atd.) již vím, chci se ale zeptat jak to s tímto projektem vypadá? Je již vybrán dodavatel? kdy by měla být stavba dokončena? Děkuji s pozdravem
  ~ Eliška Burianová

  odpověď:
  Dobrý den, v tuto chvíli je podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem, dále bylo již předáno staveniště. Předpokládáme zahájení ihned jak to dovolí klimatické podmínky. Dle podmínek dotace, kterou město získalo z ROP Severozápad, musí být stavba dokončena do konce roku 2015.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 10.1.2015

  Nabídka bytů v novém polyfunkčním domě

  dotaz:
  Dobrý den, asi před 2 měsíci, jsem Vám psala ohledně výstavby polyfunkčního domu nad krytem na sídlišti Vítězná. Chtěla bych se tedy ještě jednou zeptat, kdy budou byty v nabídce pronájmu? A jestli se dají předem zarezervovat. Děkuji za odpověď
  ~ Veronika

  odpověď:
  Dobrý den. Jedná se o stavbu soukromého investora, se svými dotazy se proto musíte obrátit přímo na něj. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.1.2015

  Veřejná kontrola veřejné zakázky

  dotaz:
  Dobrý den, je možné v rámci prověřování smluvních vztahů zkontrolovat také "radarovou" zakázku? Firma Bezpečná ulice a.s. (www.bezpecna-ulice.cz) je velmi nečitelná a je s podivem, že zvítězila ve výběrovém řízení (bez referencí) za částku mnoha desítek milionů Kč. Není ani jasné, z čeho vychází suma 90 mil. Kčza zakázku. Předchozí vedení radnice (jehož jste byl členem) odsouhlasila znění s dodatečným "požehnáním" zastupitelů. Pochybuji, že zastuptelé byli správně informováni. Je možné tento postup nechat prověřit kontrolním výborem? Děkuji. P.S.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, na základě Vašeho dotazu k nadlimitní veřejné zakázce ve věci měření rychlosti projíždějících vozidel ve městě Sokolov, Vám sděluji po vyjádření externího právníka následující: Kompletní zadávací dokumentace, včetně uzavřené smlouvy, je veřejně přístupná na profilu zadavatele města Sokolov, viz následující odkaz: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_272.html K vybranému dodavateli, který je dle Vašeho sdělení bez referencí sděluji, že dodavatel Bezpečná ulice, a.s. ve své nabídce doložil požadované referenční zakázky pomocí subdodavatelů s nimiž má řádně uzavřené platné smlouvy. Pro Vaši informaci považujeme za podstatné uvést, že zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neumožňuje vyloučit prokázání této části kvalifikace pomocí subdodavatele. To znamená, že zadavatel je povinen a tyto subdodavatele akceptovat, v opačném případě by došlo k porušení zákona. K Vámi uváděné celkové částce 90 mil. Kč za veřejnou zakázku uvádím, že máte zřejmě na mysli předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která činí 88,8 mil Kč bez DPH. Dle již citovaného zákona o veřejných zakázkách, je zadavatel povinen před zahájením každé veřejné zakázky, určit tuto předpokládanou hodnotu. Tato hodnota představuje nejvyšší určenou částku, která může být dle předpokladu zadavatele maximálně v rámci dané zakázky uhrazena. Jedná se tedy o "předem vytvořenou maximální hodnotu", stanovenou pro představu zadavatele o velikosti zakázky a určení správného typu zadávacího řízení. V tomto případě byla tato hodnota určena matematickým propočtem maximálního, předpokládaného počtu radarů, které je možno v budoucnu ve městě Sokolově rozmístit a předpokládaného, průměrného počtu řešených přestupků za překročení rychlosti za období 48 měsíců s tím související platbou za licenční poplatky, měsíční pronájmy a poplatky za technickou podporu. Podrobnější informace lze nalézt v Zadávací dokumentaci na str. 8-9 a v příloze č. 6. Závěrem je nutné podotknout, že v Sokolově jsou v současné době instalována pouze dvě měřící zařízení, kde náklady pro město jsou proti plánovanému rozsahu minimální. Neuvažuje se ani o masivním rozšíření radarů v Sokolově.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 10.12.2014

  Kácení stromů na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, rád bych se zeptal, proč musely být dnes 3.12.2014 poraženy dva vzrostlé stromy u prodejny potravin na sídlišti Vítězná? Nejsem dendrolog, ale zdálo se mi, že podle řezu nebyly nějak nemocné či vyhnilé , nehledě na to že to není příliš dávno co byla dělána prořezávka. Předem děkuji za odpověď
  ~ Richard Rinkes

  odpověď:
  Dobrý den. Na sídlišti Vítězná na pozemku p.č. 2846/30 k.ú. Sokolov proběhlo pokácení celkem 4 ks topolů na základě Rozhodnutí orgánu ochrany přírody č.j. 21334/2014/OŽP/LITO ze dne 14.07.2014. Povolení bylo vystaveno na základě opakované žádosti majitelky novinového stánku z důvodu padání mohutných větví ze stromů. Stromy byly vyhodnoceny odborníky a bylo zjištěno, že některé z topolů mají vyhnilou bázi kmene, v korunách jsou patrné prosychající a olámané větve, je patrná snižující se vitalita dřevin, kdy nelze vyloučit pád stromu. Vzhledem k situování dřevin na sídlišti s častým pohybem lidí bylo povoleno pokácení s tím, že dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou. Na místě budou firmou SOTES Sokolov vysazeny 3 ks buku lesního, umístění nové výsadby bude řešeno s ohledem na inženýrské sítě. Město Sokolov také upozornilo správce zeleně - společnost SOTES Sokolov na úpravu rabata před prodejnou na Vítězné s požadavkem na nápravu.
  ~ Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 10.12.2014

  Neaktuální rubrika na webu města

  dotaz:
  Dobrý den, možná by chtěla přejmenovat nebo updatovat rubrika "Aktuálně z radnice", která předkládá čtenáři "horké novinky" informace 2012 a 2013 Děkuji.
  ~ Richard Frecer

  odpověď:
  Dobrý den. S potěšením Vám mohu oznámit, že má město Sokolov nové webové stránky, které jsou v současné době ve zkušebním provozu. Na těchto se veškeré nedostatky starých stránek budeme snažit odstranit. Děkuji za pochopení
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 28.11.2014

  Přidělování bytů

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala jaké jsou přednostní faktory pro přidělení městského bytu? V minulosti jsem žádala o byt již dvakrát, naposled jako matka roční dcery, bez dluhů, pracující, studující. Žádám vždy pouze o byt, který není v zdevastovaném stavu, neboť nemám finance na rekonstrukci. Tyto ,,lepší" byty jsou prý ale již dopředu udány. Ptám se proto, zda má vůbec cenu se nadále o nějaký byt ucházet. Děkuji. Romana Hendrychová

  odpověď:
  Vážená paní,frekvence podávání přihlášek z Vaší strany je nedostačující. Na každý volný byt bývá až 30 i více uchazečů. Logicky tak nelze uspokojit všechny žadatele. Bohužel jste Vaší žádostí s největší pravděpodobností neoslovila většinu radních; také je možné, že jste nebyla úspěšná, neboť si žádosti nepodáváte častěji. O výběru nájemce městského bytu rozhoduje vždy rada města, která se skládá z devíti osob - radních. Vzhledem k výše uvedenému, doporučuji podávat přihlášky i nadále a pokud možno pokaždé, když jsou nabízeny byty. Jistě budete brzy úspěšná Jana Mikešová, majetkové oddělení, odbor správy majetku