česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 2.3.2017

  Pejskaři a dozor strážníků MP

  dotaz:
  Dobrý den, tak tedy pane starosto k těm nešťastným psům. Bydlíme tady 19 let a v Jelínkově ulici jsem neviděla jít policistu pěšky už asi 10 let. Autem tady projedou, ale to nevidí, na co by měli. A aby kontrolovali pejskaře to ani náhodou. Nedávno jsem upozorňovala na to, že by to chtělo dát majitelům psů na vědomí, že mají mít svého pejska na vodítku. Po sídlišti běhají psi volně. Policisté by tady měli být od rána do večera. Myslím, že by na pokutách vybrali nemálo peněz. Vím, že to nerad slyšíte, ale na nás platí přísnost, protože domluvy nestačí. Při platbě za psy, bych je nechala podepsat, že vědí, co jsou jejich povinnosti.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím v tom, že stále je mnoho pejskařů, kteří se nechovají zodpovědně. Nemohu s Vámi souhlasit v tom, že by městská policie neprováděla také pěší kontroly, a to na celém území města. Je však logické, že opravdu nemohou býti v jedné části města delší časový úsek, jak píšete například celou svoji službu. Zdá se mi zbytečné, aby každý z majitelů pejsků podepisoval jakési prohlášení o povinnosti pejskaře, ty jsou všeobecně známé. A je jen na každém z nich, zda je bude, či nebude respektovat. Momentálně, pokud zjistíme nějaký takový přestupek, používáme řešení domluvou oproti předchozím obdobím opravdu jen minimálně. Svoji odpověď nechci více rozvádět, neboť jsem na podobné dotazy již mnohokrát v minulosti odpovídal a je možné vyhledat je v archivu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.3.2017

  A zase ti nepřizpůsobiví

  dotaz:
  Vážený pane starosto, mám na Vás prosím dotaz, sice už jistě obligátní, ale.. Zasáhne město v tomto roce již nějakým radikálnějším způsobem proti obyvatelům, kteří jsou původci veškerého negativního dění (žití v domech, hluk, shlukování před domy, nepořádek v ulicích atd.), a to především v ulici Hornická? Neustále čtu, a vyskakují na mne hesla o tom, jak je Sokolov zelené město, ale s velkým prominutím, v této lokalitě to připomíná spíš nějakou rozvojovou zemi ze třetího světa. A stále více nabývám přesvědčení, že k řešení i přes x konkrétních upozornění (které zde nebudu vyjmenovávat, ale jsou doložitelná) kompetentních orgánů (město, MP, PČR apod.) se tyto nešvary neřeší a v tichosti a s klidem se přehlíží, jen aby nedošlo ke konfliktním situacím s touto částí obyvatelstva!!! Dovolím si tvrdit, že z jejich strany a psychicky ubíjejícího tlaku, zde již dochází k počátkům jistého omezení a diskriminace spíše té slušné části zde bydlících. Děkuji. PS: A s velkou lítostí mne bohužel velmi mrzí, že jsem se nedočkal z Vaší strany odpovědí, na dotazy, které jsem Vám adresoval v minulosti na tento mail (Jan.Picka@mu-sokolov.cz), týkající se těchto dlouhodobých problémů. Důvody, proč tomu tak je bohužel nechápu.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si začít od konce. Také nevím, kam se zatoulal Váš e-mail, který jste poslal na správnou adresu. Určitě důvodem nebyla snaha vyhnout se odpovědi. Ostatně na toto téma jsem již odpovídal několikrát a učiním tak i dnes. Dovolte mi, abych ve své odpovědi pokračoval spíše otázkou na Vás. Jak byste si představoval razantnější reakci města na zmiňované jevy, se kterými, stejně jako Vy, rozhodně nesouhlasím? Věřte, že vedení města, policie, městská policie a všichni zainteresovaní dělají maximum možného pro to, abychom tyto jevy nějakým způsobem eliminovali. Slovo maximum možného jsem uvedl úmyslně, protože v drtivé většině narážíme na nedokonalou legislativu a neúčinné zákony. O tom, že město využívá veškeré své možnosti, svědčí i fakt, že jsme vyhláškou specifikovali nedovolený zábor veřejných ploch na území města Sokolova a tím je zcela jasné, že posedávání na chodnících, trávnících bytových domů, zejména nepřizpůsobivými občany, bude již alespoň zčásti postihována. Městská i státní policie nepřetržitě řeší obtěžování slušných občanů ať už hlukem v okolí domů nebo samotných domech, řešíme také znečišťování veřejných prostranství, ale nerad přiznávám, že námi umožněné postihy jsou mnohdy bez účinku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.3.2017

  Dotaz na stavbu u K. H. Borovského

  dotaz:
  Dobrý den, měla bych dotaz na stavbu nad ul. K. H. Borovského, kde se kácejí stromy. Děkuji za vysvětlení
  ~ Zdenka Ryšlavá

  odpověď:
  Dobrý den, dovoluji si přeposlat odkaz, ze kterého vyčtete vše potřebné. Klikněte prosím zde
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.3.2017

  Doplňující dotaz ke Starému náměstí

  dotaz:
  Vážený pane starosto, reaguji na Vaši odpověď na téma Staré náměstí, a mám jeden dotaz: Kolik lidí bylo na Starém náměstí v té době, kdy jste tam procházel? P.S Zverimex zavřel, sport také a čaje jsem přestěhovala.
  ~ M. Přibylová

  odpověď:
  Dobrý den paní Přibylová, vzhledem k době, ve které jsem Staré náměstí navštívil, je tak trošku logické, že lidí tam opravdu nebylo mnoho. Tuto svoji obchůzku jsem udělal pouze z důvodu, abych uměl adekvátně odpovědět na výtky typu: „Na Starém náměstí jsou jen herny a Vietnamci.“ Opravdu není v silách starosty, aby sledoval i případný pohyb lidí na Starém náměstí. Stále jsem ale přesvědčený o tom, že úbytek zákazníků na Starém náměstí není zapříčiněn skutečností, že zde není možný pohyb aut. V okolí je několik možností parkování (byť některé za drobný poplatek), a tak se domnívám, že ten, kdo sem za nějakým účelem chce jít, není to pro něj neřešitelný problém. Samozřejmě mě velmi mrzí, že došlo k uzavření prodejen, které uvádíte. Bohužel jsem ale přesvědčen, že trend odlivu zákazníků do velkých obchodních domů, je všeobecným jevem. Nemohu ovšem nezmínit také jeden vlastní poznatek, kdy jen minimum podnikatelů právě v této oblasti, využívá mimo jiné i akce pořádané městem k vlastní prezentaci a tím nalákání případných zákazníků.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.2.2017

  Výstražnými značkami proti psím exkrementům

  dotaz:
  Dobrý den, moc prosím o rozmístění zákazových značek se symbolem kakajícího pejska po sídlišti Vítězná. Všimla jsem si, že lidé už nevlastní jednoho, ale rovnou dva nebo dokonce tři psy. Málokdo po svém pejskovi uklízí, a když moje děti pořád nosí na botách exkrementy, vytáčí mě to do běla. Děkuji mockrát za odpověď.
  ~ Hana

  odpověď:
  Dobrý den, Značky zákazu „kakajícího pejska“, jak píšete, jsou na sídlišti Vítězná rozmístěny, nicméně je potřeba dodat, že nejsou řešením daného problému. Je přeci samozřejmé, že psí exkrementy je majitel psa povinen uklízet i bez jakéhokoliv upozornění. Mnoho pejskařů se také mylně domnívá, že na pozemcích, kde neplatí povinnost mít psa na vodítku, zároveň nemají ani povinnost sbírat exkrementy. Samozřejmě opak je pravdou. Stejně jako Vás, tak i vedení města a mnoho poctivých pejskařů zlobí tato situace a zejména poté, co slezl sníh, je vidět, kolik nezodpovědných majitelů psů bohužel v našem městě ještě je. Využiji této příležitosti také k tomu, abych připomněl, že MP provádí a bude provádět kontroly související s venčením psů a nezodpovědní majitelé budou pokutováni.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.2.2017

  Jak se město stará o bezdomovce?

  dotaz:
  Lidem často vadí žebrající bezdomovci z tzv. nádražní populace, vůči které je oprávněně zakročováno ze strany MP. Než se člověk z bydlícího řádného občana stane bezdomovcem v posledním stádiu, uplyne hodně času. Jak řeší město Sokolov prevenci bezdomovectví? Jak je řešena pomoc bezdomovcům? Děkuji za odpověď.
  ~ Jana Šálová

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si v krátkosti reagovat na Váš dotaz. Sokolov, stejně jako mnohá jiná města, má funkční sociální systém, kdy každý, kdo se ocitl ve svízelné životní situaci, může využít různých poraden. Mimo jiné se mu rády budou věnovat i pracovnice odboru sociálních věcí. Častým monitorováním osob bez přístřeší se město samotné snaží podchytit hned v počátku osoby, které by se následně mohly stát dlouhodobými bezdomovci. Co se týče samotné pomoci osobám bez přístřeší, je potřeba zmínit, že město Sokolov v této oblasti udělalo významný krok, kdy byl dlouhá léta využívaný stan nahrazen objektem, který je výhradně určený právě těmto osobám. Nejde jen o samotný nocleh, ale lidé bez domova zde mohou využít zároveň možnost malého občerstvení. Samozřejmě je velká snaha zapojit je do stávajícího sociálního systému a v neposlední řadě je jim také zajišťována zdravotní prohlídka. Dovolte mi však také, abych zcela jasně vyjádřil svůj názor, který spočívá v tom, že pomáhat bychom měli osobám, které o naší pomoc stojí. U bezdomovců je to bohužel tak, že v naprosté většině jakoukoli pomoc odmítají a bezdomovectví je zkrátka jejich způsob života.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.2.2017

  Propadající se kanál v ulici Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Švabinského před vchodem 1732 se propadá kanál u chodníku. Postupně mizí hlína a díra do země se zvětšuje. Obávám se, že za čas se začne propadat i chodník. Díra začíná být i nebezpečná, že by tam časem mohlo spadnout malé dítě. Prosím o radu, koho kontaktovat, aby provedl opravu, nebo zajistíte opravu Vy? Děkuji.
  ~ Tomáš Raška

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si dovětek k aktuální informaci, kterou mám. Tento propadlý kanál by podle této informace měl být již opraven. Protože však k jeho poškození došlo díky výskytu potkanů, obávám se, že to v našem městě nebude ojedinělý případ.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.2.2017

  Městské byty v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, asi to sem do vaší rubriky nepatří, ale mám dotaz. Je možno v Sokolově dostat byt od města? I když vlastníme byt v obci Bukovany? Bydlíme zde 50 let, ale už se nám tu nelíbí a chtěli bychom právě jít bydlet do Sokolova. Nemám ale vůbec tušení, co to vše obnáší a co bychom pro to měli udělat. A také nemáme ponětí, kde jsou v Sokolově městské byty. Děkuji Vám za připadnou odpověď.
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, není podmínkou pro žadatele o městský byt v Sokolově, že musí mít trvalé bydliště v Sokolově, tudíž i Vy si můžete podat žádost. Jak postupovat Vám jistě ráda poradí paní Mikešová na Odboru správy majetku, která má bytovou agendu v kompetenci. Také doporučuji, podívejte se do historie této rubriky, kde jsem již na dotazy tohoto typu podrobně odpovídal.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.2.2017

  Bezdomovci na vlakovém nádraží

  dotaz:
  Dobrý den, vadí mi žebrající bezdomovci v budově vlakového nádraží. Jsou neodbytní a když jim nic nedáte, vyhučí vám díru do hlavy. Pro klid jsem jednomu dala 10 Kč na "kávu", ale hned po tom, co se ptal dalšího mladíka, přišel za mnou se stejným požadavkem. Je to dosti otravné a já nehodlám kvůli nim čekat půl hodiny na vlak v zimě. Šlo by s tím něco udělat? Děkuji předem za odpověď.
  ~ Kristýna

  odpověď:
  Dobrý den, na Váš dotaz Vám sděluji, že dle čl. 6 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 se na veřejném prostranství v současně zastavěném území města zakazuje žebrání a ten, kdo tento zákaz porušuje, dopouští se přestupkového jednání. V tomto případě doporučuji, pokud Vás, tímto jednáním někdo obtěžuje, zavolat na bezplatnou linku Městské policie č. 156 a 2 pro Sokolov a toto jednání oznámit, kdy hlídka MP Sokolov věc vyřeší na místě. Dle Informačního systému Polixis hlídka MP Sokolov dne 12. 2. 2017, zde řešila dva žebrající bezdomovce pro toto jednání. Dále byl osobně pověřen Operátor kamerového systému MP Sokolov, aby ve zvýšené míře sledoval tuto činnost.
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie​

 • 17.2.2017

  Jak na divočáky

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Jsem z Bečova nad Teplou a s kamarády skoro se závistí čteme, co je u vás v okolí divočáků a jaké vynakládáte prostředky na jejich odstřel. Věc se dá řešit velice jednoduše, když už nechcete hnát k odpovědnosti za škody myslivce. Tam kde jsou spády, kudy divočáci přichází někde při krajích lesů, ať myslivci vybudují krmné hromady a tam divočáky loví. Nepotřebují ani přístroje pro noční vidění, protože od města jede dostatek světla. Obchodní domy mají zbytky zeleniny a ovoce, taktéž pečivo - domluvte se ať vám vypomohou. Taktéž zemědělci mohou vypomoci krmením. Pak je také možnost provádět velké naháňky i za rozumnou úplatu a prostředky použít na nákup krmení na zmíněné krmné hromady.
  ~ Josef Moucha, Bečov nad Teplou

  odpověď:
  Dobrý den, Děkuji vám za váš příspěvek, bohužel je smutnou skutečností, že město Sokolov a jeho okolí je plundrováno nájezdy divočáků. Co se týče dodávání krmení potřebného k zakrmování míst, kde by bylo možno divočáky střílet, vězte, že to je ten nejmenší problém. Nejsložitější je jednání právě s těmi, kteří divočáky střílet mohou, tedy hospodáři jednotlivých honiteb. Město Sokolov v boji s divočáky dělá vše, co může. Například jsme se domluvili s jiným mysliveckým spolkem a jsem rád, že tato organizace bude redukovat stav divočáků v okolí Šenvertu. Zároveň si hodně slibujeme od akustických plašičů, které v poslední době testujeme. V neposlední řadě jsme se uchýlili k odměnám ve formě finančních příspěvků za každého divočáka. Tyto finance byly vyhrazeny z rozpočtu města.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.2.2017

  Zrcadlo v ulici Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, měla bych dotaz, jestli by bylo možné umístit naproti výjezdu z ulice Spartakiádní na ulici Vítězná zrcadlo? Již několikrát se nám stalo, že přes kontejner u vchodu 2007 není vidět doleva, jestli někdo přijíždí od barevné školy. Děkuji za odpověď,
  ~ Marcela Harangová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za vaší připomínku, budu váš námět diskutovat na bezpečnostní poradě se složkami IZS, neboť i o umístění zrcadla rozhoduje město ve spolupráci s dopravním inspektorátem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.2.2017

  Odstřel divočáků

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat jestli najímáte myslivce na odstřel černé zvěře a zajakých podmínek? Jsem z Františkových Lázní a regulace černé zvěře je mým dlouholetým zájmem. Děkuji za odpověď.
  ~ Zakuťanský

  odpověď:
  Dobrý den, odlov černé zvěře na nehonebních pozemcích provádí pověření uživatelé honiteb (myslivecké spolky), které si také rozhodují o osobách provádějících lov. V případě města Sokolova je povolen lov na nehonebních pozemcích v lokalitě Šenvert, kde je lovem pověřen Myslivecký spolek Svatavka Lomnice, a v lokalitě u jezera Michal, kde je lovem pověřen Myslivecký spolek Chlumek. Pokud potřebujete bližší informace nebo kontakty na myslivecké spolky, obraťte se na odbor životního prostředí – Ing. Evu Třískovou tel. 359 808 171 nebo Ing. Sandru Biskupovou tel. 359 808 165. S pozdravem
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 10.2.2017

  Porucha osvětlení na Vítězné a hluk zastávky MHD

  dotaz:
  Dobrý den, již delší dobu, cca 2 měsíce, u několika lamp na Vítězné ve vnitrobloku nepravidelně bliká světlo. V noci nás to velmi ruší. Jde mi konkrétně o lampu č. 038. Z jedné strany bytu jste nám umístily zastávku autobusu a z druhé nám svítí lampy do bytů. Moc klidu si v noci neužijeme vzhledem k rámusu od zastávky, do které kolemjdoucí v nočních hodinách buší. Obtěžující světelné blikání z druhé strany je vážně slušně řečeno velmi nepříjemné. Přestože jsem se pokoušel okna zatemnit, nic nepomáhá. Chtěl jsem proto požádat zda je nějaká cesta k řešení odhlučnění či přemístění zastávky i lampy? Případně zda je město ochotno vše řešit například venkovní žaluzií do oken? Žádám o urgentní pomoc, abychom i my se mohli konečně v klidu vyspat.
  ~ V. Vácha

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za vaši připomínku a budu se snažit postupně na jednotlivé věci odpovědět. Co se týče umístění autobusové zastávky tak věřte, že její umístění bylo pečlivě zvažováno, a to nejen orgány města Sokolova, ale také jinými příslušnými orgány (např. Autobusy KV, dopravní inspektorát Policie ČR apod.). Mrzí mě, že také vy (bohužel, ale také mnoho jiných obyvatel našeho města), se musí potýkat s projevy vandalismu a občasného obtěžování hlukem. Umístění této zastávky se ale bohužel právě u vás z proběhlé diskuse ukázalo jako nejvýhodnější. Co se týče veřejného osvětlení, rád bych napsal následující. V našem městě je více než 2200 lamp veřejného osvětlení. Ani si neumím představit kolik lamp je, a podle mého názoru naprosto logicky, umístěno před obytnými domy a kolika obyvatelům našeho města tyto lampy svítí do bytů. Dle mé vlastní zkušenosti je adekvátní ochranou i vnitřní žaluzie. Sám bydlím v prvním patře a samozřejmě také já tímto způsobem řeším osvětlení lamp. Co se týče blikající lampy, naprosto chápu to, že vás tato situace ruší. Doporučuji proto při jakékoli jiné podobné záležitosti, obracet se na správce veřejného osvětlení, tedy společnost SOTES, s.r.o. Vedení této společnosti, stejně jako vedení města, vám bude za tyto informace vděčné, neboť tzv. blikačka samozřejmě mimo jiné spotřebovává více elektrické energie. Každá lampa je číselně označená a stačí zavolat číslo lampy.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.2.2017

  Úklid sněhu

  dotaz:
  Dobrý den, máte informaci, zda mají technické služby k dispozici techniku, která by se dala využít na nakládku a odvoz sněhu z ulic? Můžeme očekávat něco takového? Díky.
  ~ M. Žák

  odpověď:
  Dobrý den, vyžádal jsem si vyjádření společnosti SOTES, s.r.o., která má údržbu na starosti a uvádím, že tato společnost má veškeré mechanizmy na odvoz sněhu. V nejužších ulicích už došlo k odvezení sněhu (Dukelská, Slovenská...) a v současnosti se odváží sníh za středu města a z křižovatek.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.2.2017

  Novinový stánek na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, dozvěděla jsem se, že se plánuje výstavba sportoviště nebo parku na Vítězné u prodejny potravin, kde je rovněž novinový stánek. V jakém horizontu se tato akce plánuje, bude zachována možnost prodeje v novinovém stánku? Děkuji
  ~ Havlíková

  odpověď:
  Dobrý den, výstavba dětského hřiště bude realizována v následujících měsících (v červnu již chceme hřiště otevřít pro veřejnost) a bude na louce druhé strany ulice Spartakiádní, tedy od novinového stánku tzv. přes ulici. Je tedy patrné, že činnost novinového stánku nebude nijak omezena.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.2.2017

  Parkování a Staré náměstí

  dotaz:
  Dobrý večer pane starosto, nevím co máme my obyvatelé na sídlišti naproti OD PERLA dělat, aby se to tady vyřešilo s tím parkováním. Neustále volám městskou policii na ulici Wolkerova parkoviště a už se policisté ani neobtěžují přijet. Neustále tu máme cizí zaparkovaná auta a velké dodávky a často auta v zákazu vjezdu a neoprávněné užívání parkovacích ploch pro invalidy. Každý si tu odloží své pracovní auto a my co se vracíme domů večer nemáme kde parkovat. Každý jde k lékaři do Ohře a auto postaví sem. Také často parkují před popelnicemi. Máme tu i auto, modré malé punto hned vedle popelnic a blokuje místo už tři čtvrtě roku a majitel s ním nejezdí má jiné. Bohužel má ještě SPZ. Prosím i za ostatní dělejte s tím něco. Tak to je vše kolem parkování. A teď z jiného soudku. Co bude se Starým náměstím? Je to tam jen hospoda, pošta, prodejna čaje, zverimex, optika a kde nic tu nic pusto. Obchody zejí prázdnotou. A když někdo něco otevře, jsou to jen ty hnusný Vietnamci, ti na to mají prostředky a hodně se jim tu nadržuje. Dělá se vše jen pro občany na Michalu a Vítězný a na centrum města dole se nějak zapomíná. A nic se tu moc nezměnilo. A ještě k tomu Kulturnímu létu na Staráku. To se nám slušným občanům nelíbí. Je to hlučné a já chodím na noční a nelze si odpoledne přes hlasitou hudbu ani lehnout. To se tu rozléhá po celém sídlišti. Fakt blbý nápad dělat tyto akce v obytné zoně. Tak s tím vším už konečně něco dělejte. Nedivte se pak že sem do Sokolova nikdo nechce. To už i kvůli nepřizpůsobivým občanům. Děkuji snad mi i odpovíte sám a ne přes sekretářku.
  ~ Vlasta Švecová

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi napsat pár řádků k Vašemu podnětu. Nejdříve k parkování v oblasti kterou uvádíte a to z pohledu toho, že zde parkují majitelé, kteří zde nebydlí. Podle mých informací od velitele MP zde byly v posledních dnech provedeny kontroly a opravdu byly řešeny případy nerespektování DZ o dopravní obsluze. Namátkové kontroly budou probíhat i nadále, je ale třeba si uvědomit, že k porušování dopravních předpisů na území našeho města dochází bohužel často a MP má také mnoho jiných důležitých povinností. Pojďme na jiný soudek, jak píšete. Staré náměstí a diskuze kolem něj je na několik stránek a na to opravdu prostor není. Předně ale není pravda, že vietnamským podnikatelům je jakkoliv nadržováno. Jejich živnosti jsou provozovány v soukromých objektech a město má tak minimální možnost zasahovat do účelu jejich podnikání (vyjma heren). Musím přiznat, že už mě trochu začínají zlobit komentáře na "mrtvé" Staré náměstí a nečinnost města. Je to právě město, které mimo jiné bude investovat do budovy po bývalé Plzeňce, také Vámi kritizované kulturní léto slouží přeci převážně k tomu, abychom toto náměstí oživili a ještě jedna důležitá informace. Ve čtvrtek 2.2. jsem si osobně Staré náměstí prošel a seznam institucí a podnikatelů, kteří na náměstí mají své sídlo a přitom neprovozují jen herny, bary apod. je úctyhodný. Sídlo zde má SU, ZUŠ, pošta, Sokolovský deník, 3 cestovní kanceláře, ZOO Centrum, prodejny optiky, tabák, solárium, kosmetický salón, prodejna čajů, cukrárna, penziony, zlatnictví, kancelář senátora, sídlo Sokolovské bytové atd. Věřte nebo ne (seznam mohu poskytnout), ale já napočítal 35 institucí a podnikatelů. A to nepočítám historické a slušné restaurace, kam občas zajde každý z nás. Ano, Staré náměstí (i díky obchodním centrům) bohužel již není tak atraktivní, ale rozhodně to není špatná adresa. Netuším také, co máte na mysli, když píšete, že se vše dělá jen pro obyvatele sídliště Michal a Vítězná. Snažíme se investovat v rámci našeho rozpočtu do všech oblastí města a to samozřejmě také se zřetelem na vyvíjející se situaci. Stejně odpovídám také obyvatelům obou sídlišť, kteří mají naopak pocit, že vše se děje pouze ve městě. Ještě ke Kulturnímu létu. Víte, je přeci zájmem mnoha měst jít s kulturou za lidmi. Chápal bych Vaše výhrady, pokud by Vás hudba rušila v době nočního klidu, ale dostat kulturu na okraj města (areál Bohemie) i v odpoledních hodinách? Navíc i zde došlo k posunu. Pamatuji Kulturní léta, kdy Starým náměstím duněla rocková hudba, v současné době se však zde hraje taneční muzika nebo folková a ta přeci jen není tak agresivní. Zaplněné náměstí a přilehlé zahrádky mi snad dávají za pravdu, že Kulturní léto je dobrý počin našeho města. Nemáte také pravdu v tom, že k nám do Sokolova nikdo nechce. Je pro nás příjemným zjištěním, že na nabízený volný městský byt je stále víc a víc zájemců a v mnoha případech i mimo sokolovských. A na úplný závěr. Agenda Napište starostovi, kterou poctivě držím od našeho volebního období a do jeho skončení ji držet budu, je zde právě proto, že na dotazy a připomínky osobně odpovídám a v případě, že jde odpověď od vedoucích jednotlivých odborů, pak ji samozřejmě konzultuji. Zbytečná tak byla poznámka, abych neodpovídal přes paní sekretářku. Příjemný den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.2.2017

  Komentář k životu v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, pročetla jsem několik dotazů, připomínek a reakcí na ně a nechci tudíž zabírat místo jejich opakováním, ale něco zmínit přece jen musím. Neustále slyšíme, jak města vychází vstříc seniorům a invalidním občanům. Pak ale napadne sníh a tito nebožáci zůstávají uvězněni ve svých bytech. Kluzké chodníky, zmrazky ze za dne rozpuštěného sněhu, který se přes noc proměnil v ledovku. Neprohrnutá místa u přechodů pro chodce atd. Zelené město je veskrze zásluhou těch minulých garnitur, kterým nemůžeme přijít na jméno. Ty se totiž zasloužily o výsadbu stromů po dokončení stavebních prací na sídlištích apod. Také z toho důvodu moc stromů právě na sídlišti Vítězná nenajdeme. Tehdy po dokončení byly v popředí jiné priority. Komu se nelíbí, že je potřeba nějaký strom prořezat nebo pro špatný stav pokácet, ten bude muset - s prominutím - zvednout zadek a vydat se do nejbližšího lesoparku, za město do lesa atd. Nechápu rovněž, proč v Sokolově přibylo nepřizpůsobivých Romů! A proč nás mají obtěžovat svým hlukem a nepořádkem v domech, ale i pod okny a vůbec všude na veřejném prostranství. To snad město dostalo zaplaceno za přijetí každého nového příchozího Roma ze Slovenska? A kde jsou v ulicích vidět strážníci MP? Preventisté kriminalistiky jsou k vidění hlavně v centru, kde Romové nejsou v takových počtech jako na sídlišti Michal! Navrhuji ubrat na kulturních akcích, které snad na někoho fungují jako "opíjení rohlíkem" a zaměřit se na tu každodennost, ne na volnočasové aktivity, jakými jsou kultura a sport! Nečekám, že mi uspokojivě odpovíte. Ale myslím, že si většina občanů přejeme, aby se právě ten každodenní všední život ve městě změnil k lepšímu. Děkuji za pochopení!
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si začít od konce. Víte, jsou odpovědi, kterými nemůžete uspokojit tazatele, ale vždy se snažíme odpovědět na všechny dotazy a upřímně. Nejinak tomu bude i v tomto případě. Co se týče nezvyklého sněhového nadělení, odpovídal jsem již na související výtky, ale v některých případech také na hodnocení pochvalná. Já si stojím za hodnocením, že i přes výhrady se v našem městě správce komunikací se vzniklou situací vypořádává celkem obstojně. Samozřejmě, že si plně uvědomuji složitou situaci nejen seniorů, ale také maminek s kočárky apod. Jsem však přesvědčený o tom, že pracovníci SOTES nezahálejí a v rámci možností se s danou situací "perou". Píšete také, že zelené město je zásluhou našich předchůdců a v tom s Vámi samozřejmě musím souhlasit. Dovolím si také ale dodat, že i naše generace se k zeleni v Sokolově chová zodpovědně a věřte, že o každém pokáceném stromu rozhoduje mnoho lidí. Komise životního prostředí, příslušné odbory, vedení města, rada města a konečně také odbor patřící pod státní správu - odbor životního prostředí. V krátkosti k Vítězné - pracuje se na projektu, který se týká revitalizace zeleně a z něj je patrno, že zeleň na tomto sídlišti přibude. Co se týče situace kolem přibývání nepřizpůsobivých občanů, já ten důvod BOHUŽEL chápu. Nesouhlasím s ním, bojuji proti němu společně s kolegy z vedení a jsem velmi zklamán, že zatím marně. Důvodem je to, že někteří majitelé bytů je pronajímají právě této skupině nájemníků a to z jednoduchého důvodu. Jde o zisk z doplatků na bydlení. A na úplný závěr. Naprosto nesouhlasím s vaším návrhem na ubrání financí směřujících do sportu a kultury. Pro mě jsou právě i tyto aktivity důležité v životě našeho města. Já je naopak považuji za naší každodennost jak píšete a nikoliv za "opíjení rohlíkem". Naše město vidím jako krásné, moderní a společenské. A sportovní a kulturní vyžití pro jeho obyvatele je pro současné vedení města samozřejmostí a jednou z priorit. Chápete-li jako každodennost třeba i čistotu a zejména bezpečnost ve městě, vězte, že i tady se snažíme být aktivními.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.2.2017

  Byty v budově ZDRAPOSO

  dotaz:
  Dobrý den, dozvěděla jsem se, že v budově ZDRAPOSO se budou stavět byty a že v něm má být dokonce i pekárna s cukrárnou. Tak se ptám: 1. Budou v nové pekárně s cukrárnou pracovat zdravotně postižení nebo to bude soukromá firma zaměstnávající zdravé zaměstnance? 2. Nově byty budou v osobním vlastnictví města nebo důchodců? Nájemné bude tržní nebo dotované ? 3. Jaká kritéria budou stanovena pro přidělení bytu? Většina důchodců dnes žije v bytech v osobním vlastnictví, byty jim byly přiděleny za minulého režimu a po revoluci si je odkoupili za velmi nízkou cenu (cca 80 - 90 tis. - dnes mají tyto byty hodnotu až 1 mil. Kč dle lokality a velikosti). Nemůže dojít k situaci, že "děti" odkopnou své rodiče do nových bytů, byt prodají za tržní cenu nebo přenechají svým dětem? 4. V suterénu ZDRAPOSA je rehabilitace pro zdravotně postižené a i pro veřejnost. Bude zachována nebo i v suterénu budou byty? Předem děkuji za odpověď.
  ~ Jana Porubková

  odpověď:
  Dobrý den, předně bych na Váš dotaz chtěl uvést, že o některých konkrétních rozhodnutích týkajících se většího využití tohoto zařízení je předčasné mluvit. Shoda je v tom, že objekt, který je společností ZDRAPOSO využíván, není bohužel využíván plně. V následné diskuzi zvítězil návrh na právě Vámi zmiňované bydlení pro obyvatele od věku 60 let (tedy nikoliv pouze pro seniory). Přestože projektově je již tento záměr zpracováván, důležitým předpokladem pro jeho realizaci bude zajištění financí také z jiného zdroje, než je rozpočet města. Berte, prosím, moje odpovědi spíše jako vážné úvahy než konečné rozhodnutí. 1.) Uvažujeme o provozovně, kde budou pracovat pracovníci bez zdravotního omezení. Což ale neznamená, že vybraný provozovatel si toto nějakým způsobem neupraví a některé pozice obsadí i těmi, kteří mají omezenou pracovní schopnost. 2.) Nájemné byty budou ve vlastnictví města. Výši nájemného jsme zatím nediskutovali, já osobně jsem pro nájemné, které je v ostatních domech ve vlastnictví města. Tedy od 50 do 65 Kč za metr čtverečný. Krásný a uzavřený areál, místo pro parkování jen několik metrů od domu, nový malometrážní, ale moderní byt .... domnívám se, že v tomto případě by nižší nájemné bylo neopodstatněné. 3.) O pravidlech pro přidělení bytu diskutujme ve chvíli, kdy vše dobře dopadne a třeba se už začne stavět 4.) Saunový provoz, tělocvična apod. to vše zůstane zachováno i přesto, že zde budou byty (dokonce s malou předzahrádkou). Jedna z prioritních podmínek pro projektanta byla, aby provozovatel masáží byl v tomto domě zachován, a je s ním počítáno (a to dokonce se stávajícím zdravotně postiženým provozovatelem) v lépe přístupnějších prostorách.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 27.1.2017

  Připomínky

  dotaz:

  Dobrý den pane starosto.

  1. Na podzim jsem se byl projet na kole směrem na Krudum. Od Vítkova Lobezským údolím a pak nahoru na Milíře po stezce 2022. Je trochu zarážející, že u odbočky na Milíře je na turistické značce napsáno Lobezské údolí a na cykloturistické Lobzecké údolí. Je to myslím ostuda toho, kdo navrhl označení.

  2. Při konání akcí jako jsou Hurá prázdniny, Den horníků, se řidiči naučili parkovat na Šenvertě v ul. Dr. Kocourka a v přilehlých ulicích. Přeci jen, stačí proběhnout podchodem a pak je to už jen pár metrů. V tu chvíli se tu parkuje všemožně "na divoko" tj. na zelených plochách a na vozovce, kde nezůstává dostat místa pro projetí IZS natož osobních aut. Bylo by možná vhodné udělat tuto ulici na několik hodin jednosměrnou a to od ul. Kraslická. Vyjíždělo by se na severní obchvat průjezdem u strojírenské firmy.

  3. Zatáčka v ul. Dr. Kocourka pod fy. Krby kamna v místě bývalého nadchodu přes železnici.  Je tu absence chodníku již od ul. Ondříčkova. Byl jakýsi chodník u LB Auto, ale na něm je neustále zaparkováno několik aut, to stejné na druhé straně. Ráno se proplétají lidé jdoucí k nádraží (i když stejně přeběhnou koleje k Wielandu) mezi projíždějícími auty. Nejhorší je to právě dole v zatáčce, kam ústí ještě výjezd z areálu v ul. Rolnická. Pokud se tam sejde kamion, autobus, chodec a osobní auto, tak je to na několik minut se vyhýbání. Bylo by možné tuto zatáčku alespoň rozšířit nebo umístit zrcadlo? Někdy je to doslova o centimetry.

  4. Špatné rozhledové podmínky při vyjíždění od Kauflandu. Zejména směrem na Loket je viditelnost snížena vegetací. Obdobně je na tom výjezd od Penny Marketu, kde směrová cedule Penny market zhoršuje výhled v křižovatce v ul. Závodu míru.

  5. V ul. Fügnerova a v ul. Tělocvičná jsou garáže, které se už rozpadají. V první zmíněné ulici, jen MP obehnala garáž páskou "Zákaz vstupu". Pásku již vzal ale vítr. Z takových objektů se pomalu a jistě stávají černé skládky. Proč např. město neapeluje na majitele, aby své nemovitosti daly do pořádku? Nehledě na to, že chátrající a rozpadávající se garáž v řadě, poškozuje i sousedící garáže.

  6. V posledních letech se v Sokolově opravily mosty přes vodní toky. Bude se opravovat i silniční most za Wielandem směr Citice? A co vedle stojící železobetonový velmi chátrající most? 


  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi odpovědět na vaše připomínky.

  1) Dle mého názoru jde o klasický a bohužel neodhalený překlep při zadávání názvu údolí. Bohužel netuším, kdo realizoval toto označení, ale pověřím někoho z pracovníku úřadu, aby se i tímto zabýval.

  2) Souhlasím s tím, že při konání velkých akcí je opravdu problém zaparkovat tak velké množství vozidel návštěvníků. Město Sokolov společně s organizátorem před každou takovou akcí nejenom vyzívá návštěvníky, aby využili spíše prostředky hromadné dopravy, ale také se na samostatných pravidelných poradách týkajících se těchto akcí probírá s Policií ČR opravdu důkladně všechna potřebná opatření. Vždy se snažíme připravit na takové velké množství aut, a věřte, že všechna přijatá opatření jsou v rámci možností jak ze strany města, tak i například Dopravního inspektorátu PČR.

  3) Touto situací se bude zabývat nejbližší koordinační rada za účasti příslušných odborů a složek IZS.

  4) Přiznám se, že nesdílím váš názor na špatné rozhledové podmínky od výjezdu u Kauflandu. I já do tohoto obchodu jezdím často nakupovat a opravdu nemám pocit, že by při správném najetí do křižovatky byl výhled komplikován. Co se týče cedule u Penny, také k jejímu osazení jistě došlo po konzultaci s příslušnými institucemi (odbor dopravy MěÚ Sokolov, Dopravní inspektorát PČR apod.)

  5) Chtěl bych poopravit váš názor, že město neapeluje na majitele obdobných objektů. Děláme to jak v případě garáží, které uvádíte, tak zejména u garáží, které stojí v oblasti jižního lomu. Někdy i nad rámec svých povinností město zajišťuje úklid těchto vznikajících skládek, a to právě proto, aby nedošlo k vyhrocení celé situace. Co se týče komunikace s majiteli garáží, tak je velmi složitá, neboť mnohdy jde o majitele, kteří v Sokolově nemají trvalé bydliště.

  6) Dotaz ohledně mostu za Wielandem by měl směřovat spíše na Krajský úřad Karlovarského kraje, neboť komunikace včetně mostu není majetkem města Sokolova. Co se týče chátrajícího mostu u Citic, dovolím si vás informovat, že tento most nemá žádného majitele, a tudíž není nikdo, kdo by jej opravil. Celou věc si dovolím ale malinko upřesnit. V současné době město Sokolov projektuje cyklostezku jejíž součástí by tento most mohl být. Je potřeba ale dodat, že se tak stane pouze v případě získání dotace, neboť oprava mostu by byla finančně velmi náročná a stejné by to bylo také v případě jeho zbourání. 


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 27.1.2017

  Kácení stromů v ul. Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, z doslechu vím, že budete kácet vzrostlé smrky v ul. Švabinského 1789 za zadním vchodem. Byla by to velká škoda, jsou to krásné vzrostlé smrky, kde krom jiného hledají útočiště veverky a malí ptáci před predátory jako např. straky atd. Pokud tyto stromy porazíte ztratí tato zvěř ochranu. Nemluvím o kyslíku, které stromy produkují. Lidem vadí vše. Že lítá ze stromů listí, že jiřičky, když si postaví hnízdo na jejich balkoně tak tam mají trus. Zkrátka vadí jim vše. Snad jste rozumnější a zastavíte tento proces. Pokud budou stromy pokáceny, já sám přestanu třídit odpad, protože to přestane mít pro mě smysl. Je to naše příroda -chraňme jí i jejich obyvatele-zvěř. Bude mi 60let a mohlo by mi být jedno co bude za pár let, protože už tu nebudu. Ale není mi to lhostejné a přál bych si, aby lidé byli rozumnější.
  ~ Zdeněk Kunc

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi popsat spíše všeobecný postup týkající se kácení stromů v našem městě. Ke kácení dochází na základě doporučení příslušeného odboru nebo také na základě poznatků komise životního prostředí, či od jednotlivých občanů. Většinou je to z důvodu toho, že strom je nevratně poškozen, nebo hrozí jeho zlomení a zranění kolemjdoucích. Někdy se však také stává, že jde o tzv. divokou výsadbu z předchozích let a dnes již vzrostlé stromy velmi stíní nájemníkům majících okna v těsné blízkosti. Každý návrh na kácení jde poté k posouzení do komise životního prostředí. Také se k němu vyjadřuje příslušný odbor a konečné slovo má pak rada města. Bohužel, někdy musíme i řešit případ, kdy mnoho nájemníků konkrétní strom porazit chce, nemálo nájemníku (kteří většinou mají okna na jiná místa) naopak tomu brání. Je tedy patrné, že jsou případy, kdy každé rozhodnutí bude vnímáno jako rozhodnutí špatně. Pokud radní města dostanou k rozhodnutí, zda kácet nebo ne také strom, který uvádíte, věřte, že rada města bude pečlivě zvažovat všechny argumenty. Několikrát se již stalo, že jsme rozhodli jinak, než znělo doporučení odboru a komise.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 27.1.2017

  Kluzký chodník u 8. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, každý den má maminka doprovází svou dceru na 8. ZŠ, u vstupu do budovy jídelny (nad jídelnou 1. třída). Již po několikáté je obtížné po daném chodníku chodit (klouže to a není nijak upraveno). Prosím o řešení této situace, aby se neudálo nějaké neštěstí, jak mé mamince, tak i ostatním maminkám, případně dětem.
  ~ Lukáš Hargaš

  odpověď:
  Dobrý den, tuto situaci jsem neprodleně řešil s vedením společnosti Sotes, ale také s ředitelem školy. Dle informací, které mám, již mělo dojít k nápravě a pan školník z 8. ZŠ bude této komunikaci věnovat zvýšenou pozornost. Tím, že venkovní teploty klesají, dojde k větší účinnosti posypové soli a tím by se tato část chodníku měla stát opět bezpečnou.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 27.1.2017

  Parkující auta na chodníku (2)

  dotaz:
  Dobrý den, připojuji se k připomínce V. Zimy z 13. 1. 2017 k provozu na ulici Vítkovská - situace je neúnosná již dlouhodobě, nyní v zimním období vše graduje. Vznikají zde stále kolizní situace, někdy není možné ani z Vítězné do ulice zajet, vozidla se vzájemně blokují, a to vše jen díky tomu, že je akceptován "zachovaný průjezd" od křižovatky Želivského. A to nemluvě o údržbě komunikací. Právě tato propojka je nadmíru využívaná jako příjezd k záchytnému parkovišti (jestli se ten nepořádek takto dá nazvat) u polikliniky. Stejně tak nikoho nezajímá, že zde běžně parkují opravovaná vozidla přímo na chodníku, případně že je chodník blokován věcmi z "hromádek", které je přeci nutno pěkně roztřídit. Taktéž technický stav domů čp. 271 a 263 nikdo neřeší - když už náhodou člověk má místo na chodníku, tak aby čekal, co mu spadne na hlavu nebo který pes místních majitelů na něj vystartuje. Pokud bude řešena dopravní situace v této ulici, bylo by také vhodné řešit další problém - i když ne tolik palčivý - na křižovatce Vítkovská/Šlikova - zákonem povolené parkování v tzv. Téčku je využíváno, ale opět vede k nebezpečným situacím (nepřehlednost přes dům čp. 866). Předem děkuji za řešení této otázky.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, situace v ulici Vítkovská je stále opakující. Dnes tam byla opět vyslána hlídka a věc na místě řešila. Bohužel Městská policie Sokolov má na starosti veřejný pořádek v celém městě a nemůže permanentně být stále v jedné ulici. Pokud zde máte problém s dopravní situací a jak sám uvádíte, jsou zde zaparkována auta v zákazu stání, oznamte tuto skutečnost na MP Sokolov na lince 156-2. Hlídka na místo vyjede a sjedná nápravu a přestupce bude řešit. Ulice jako ostatní ve městě je průběžně kontrolována.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel městské policie

 • 27.1.2017

  Oprava silnice v ulici Slovenská

  dotaz:
  Dobrý den, opakovaná stížnost ohledně silnice na Slovenské 1367. Opravdu už jsme hodně naštvaní a zoufalí, že za ty léta se nic neděje. Už jsme si několikrát stěžovali ohledně usazování a odtoku vody u domu 1367. Bylo dokonce přislíbeno až se udělá křižovatka na Slovenské ulici, tak se udělá i silnice…, uběhl další rok a opět se nic neděje. Ta silnice se jen plátuje a došlo to tak daleko, že už je vyšší jak náš chodník. Když prší, voda stýká k nám na dům a drží se tu. Proto Vás tímto žádám aby jsme to už vyřešili. Řešeni vidím v udělání chodníku jako je na protější straně a přidělání ještě jednoho kanálu, děkujeme a věříme, že společně to konečně vyřešíme.
  ~ Humňalovi

  odpověď:
  Dobrý den, dosud nemáme projektovou dokumentaci stavebních úprav komunikace Slovenská. Je nutné, aby před našimi stavebními úpravami proběhla ze strany Sokolovské vodárenské výměna jejích zařízení (kanalizace). Přislíbili, že to bude již letos. S chodníky v projektu počítáme.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 27.1.2017

  Hluční sousedé

  dotaz:
  Dobrý den, bydlíme v městském bytě a patro nad námi je osazené jednou velmi "nepřizpůsobivou" rodinou (cca 7 lidí +pes na kterého "štěkají", ve 2+1). Ze začátku s nimi nebyly žádné velké potíže, až poslední cca 3/4 roku. Neustále velmi nahlas puštěná muzika (od rána až do večera), což se dá unést, ale jejich rezonující "basy" dělají téměř celý byt neobyvatelným (v našem bytě je od dřívějšího zemětřesení popraskaný panel, který se kdysi opravil pouze dřevem). Dále neustálé mlácení do topení, zřejmě nábytku (občas tam asi hrají fotbálek) a neustále na sebe řvou silné vulgarismy. V létě máme balkón neustále poplivaný, plný cigaretových vajglů, jejich ostříhaných vlasů, jogurtů a dalších odpadků. Nemůže k nám jezdit na návštěvu ani malá sestřenka. Domluvit se s nimi absolutně nedá. Zajímalo by mne, co se s tím dá dělat.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych zareagoval na Váš podnět. Pokud jsem uváděl, že město má minimální možnosti reagovat na obdobné chování v domech, jejichž není vlastníkem, u domů, které patří městu se přeci jen k celému problému můžeme, nebo spíše musíme, postavit jednoznačněji. Dovolím si postup popsat konkrétně na Vašem případě. Domluvil jsem se s velitelem MP, že přímo na místě strážníci provedou šetření a pokud se potvrdí Vaše poznatky, budeme přestupek zpočátku řešit domluvou. Pokud se domluva ukáže jako nedostatečné řešení, přijde na řadu již důraznější jednání (pravděpodobné bude pokutování přestupku) a pokud i toto nebude přestupci vnímáno jako dostatečné, neumím si představit, že rada města bude těmto problémovým nájemníkům prodlužovat smlouvy na užívání městského bytu. Je tedy potřeba, aby si každý nájemník, který nechce dodržovat domovní řád a zásady slušného chování uvědomil, že může přijít o slušné bydlení za přijatelné nájemné.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 27.1.2017

  Parkování vozidel v zatáčce, ul. Mičurinova

  dotaz:
  Dobrý den, omlouvám se, že se s tímto problémem obracím přímo na Vás, ale formulář dotazů na stránkách městské policie nefunguje. Nejprve bych chtěl upozornit na nevhodné parkování vozidel v zatáčce ulice Mičurinova (nová). Při vjíždění do uvedené zatáčky není přes zaparkovaná vozidla nic vidět a již vícekrát tam došlo ke konfliktním situacím. Dotaz: Prosím o posouzení, zdali se opravdu jedná o dopravní přestupek a jestli by nebylo možné zajistit, aby v uvedené zatáčce auta neparkovala.
  ~ B. Primas

  odpověď:
  Dobrý den, touto situací se budu zabývat na jedné z pravidelných porad s městskou policií a samozřejmě budu informovat také Polici ČR.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 19.1.2017

  Parkování u Ohře

  dotaz:

  Dobrý den, před nedávnem jsem vám psal, proč nejde udělat parkoviště za Ohřem jenom pro nájemníky. A psal jste, že to nejde a najednou jsou tam čtyři místa jenom pro doktory. Proč je nemají vpředu, kde jste to udělaly placené? Kde tady máme parkovat? Ani ten sníh nejste schopni uklidit. Tady jste psal, že to uklízí nezaměstnaní. Já jsem nikoho neviděl a nejsem sám.


  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, co se týče úklidu sněhu v ulicích města, osobně jsem viděl s ručním nářadím nejenom zaměstnance společnosti Sotes, ale opravu i pracovníky z úřadu práce. Co se týče parkování ve Vámi zmiňované lokalitě, Rada města se opětovně zabývala žádostí lékařů, kteří mají ordinace v tomto objektu a po pečlivé debatě převážil názor, že zmiňované ordinace jsou pro obyvatele města natolik zásadní, že je v zájmu města vyjít lékařům vstříc a parkování jim na dobu určitou rezervovat. Podotýkám jen, že i těmito vyhrazenými místy jsme neuspokojili veškeré požadavky lékařů na možnost parkování. Nicméně, brali jsme to jako maximální možný kompromis. Vedení města stále jedná s majitelem plochy bývalého autobusového nádraží a věří, že tato jednání budou úspěšná. Doufám, že v blízké budoucnosti bude i tato velká plocha k dispozici jako parkoviště, což by situaci v této lokalitě jistě částečně vyřešilo.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 19.1.2017

  Dopravní značení v ulici Křížová

  dotaz:
  Dobrý den Vážený pane starosto, Posílám návrh na úpravu dopravního značení na pozemní komunikace v ulici Křížová, která navazuje na ulici Komenského. V poslední době (jen já vím o dvou dopravních nehodách za poslední měsíc) došlo k nehodám v této křižovatce ve tvaru T. Možná i z důvodu nedodržení pětimetrové hranice při stání v křižovatce. Bylo by dobré těchto 5 metrů upravit OZNAČENÍM, jak už svislými, popř. vodorovnými značkami. Dle mého názoru dochází ke zbytečným nehodám v této oblasti. Dnes jsem vznesl tento problém, na oddělení správních deliktů, ale bylo mi řečeno, že tento podnět musím učinit já, jako občan Sokolova. Žádám Vás, proto o vyžádání spolupráce s PČR Sokolov. Bylo mi řečeno, že městu Sokolov jakožto správci a vlastníku komunikace, informace o dopravních nehodách nejsou od PČR podávány. Dle mého názoru zbytečně dochází k ohrožení zdraví a majetku občanů. Dne 19.12.2016 vznikla na tomto místě dopravní nehoda a já stál v tomto místě s automobilem a nevědomky nedodržel zmíněných 5 metrů o hranice křižovatky. Stálo by za úvahu a možnou investici do vodorovného dopravního značení v jednosměrné ulici Křížová ,které by pokračovalo dále směrem vpravo ke starému náměstí, kde by bylo ukončeno stávající značkou zákaz zastavení s odbočením vlevo. Děkuji za kladné řešení této situace.
  ~ Petr Sitař

  odpověď:

  Dobrý den, 25. ledna proběhne pravidelná koordinační porada složek IZS a příslušných odborů, kterou každý měsíc svolávám. Jeden z úkolů, který příslušným složkám a odborům zadám, bude i prověření situace, kterou popisujete. Vyjádření samozřejmě zveřejníme v této rubrice.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 19.1.2017

  Nefungující MHD

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych si stěžovat na dopravu MHD Sokolov. Z Lomnice nejezdí první spoj celý týden a v pátek nejela 1 v 16.08 v Dolním Rychnově z Březové na Sokolov. Jak se pak má člověk odkázaný na autobusy dostat včas do práce a z práce ani nemluvě. Když už tedy město přispívá na dopravu a to nemalou částku, mohlo by s tím něco ráznějšího udělat? Spíše s panem vedoucím, který to má na starosti. To, že neumí zajistit autobusy na dané spoje, neznamená, že my, kteří máme zaplacené jízdné, budeme na tom škodní. To co se děje okolo autobusů poslední dobou, je děs. Jak se pak můžeme spolehnout na jízdní řády, které jsou vyvěšené, když stejně podle nich nejezdí.
  ~ Hergethová

  odpověď:

  Dobrý den, nejenom tuto připomínku projednávalo vedení města s ředitelem společnosti Autobusy Karlovy Vary, která zajišťuje provoz MHD v Sokolově. Na schůzce byla slíbena náprava, a také jsem si vyžádal písemné odpovědi na všechny připomínky, které ke mně dorazily, a ty posléze taktéž zveřejníme v této rubrice.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 19.1.2017

  Uklizený Sokolov

  dotaz:
  Dobrý den, o víkendu jsem služebně hodně cestoval po kraji a musím uznat, že snad jediný Sokolov byl vždy, i přes nepříznivé počasí, plně sjízdný a uklizený. Máte to dobře zařízené.
  ~ Radek

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za Vaši pochvalu. Vaše slova rád přetlumočím všem, kteří se na boji se sněhovou kalamitou podílejí.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 19.1.2017

  Záchytné parkoviště na Michalu

  dotaz:
  Dobrý den. Rád bych věděl, proč byla na novém parkovišti na Michalu (naproti benzínce) zřízena jednosměrka mezi parkovištěm a samotným sídlištěm. Myslel jsem si, že výstavbou parkoviště chcete ulehčit nejen nedostatku parkovacích míst, ale i po ekologické stránce a hlavně ulevit přetíženému příjezdu do města na sjezdu u Michalu. Pokud by zde jednosměrka nebyla, veliké procento aut by na sídliště odbočilo už u benzínové pumpy. A pokud už zaparkuji na novém parkovišti a z jakéhokoli důvodu (naložení zavazadel, starého rodiče atd...), tak musím na sídliště zajet až přes kruhový objezd i kdybych chtěl jenom k prvnímu vchodu od parkoviště. Děkuji za vysvětlení.
  ~ Krejčí

  odpověď:

  Dobrý den, stavba  „Záchytného parkoviště Michal“ má sloužit zejména pro obyvatele lokality sídliště Michal. Zpracovaná projektová dokumentace byla schválena účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy (Policie ČR DI Sokolov). Navržené řešení umožňuje při příjezdu do Sokolova odbočit hned na parkoviště, namísto objezdu přes kruhový objezd a následně průjezd ulicí Mánesova. Při nákupu apod., jak uvádíte, je nutné tuto cestu absolvovat a pak odstavit automobil na parkovišti a obráceně. Při oboustranném průjezdu parkovištěm by došlo k zatížení ulice Mánesova, neboť většina vozů by již odbočovala u ČSPHM Tak Ono a pokračovala by dále do sídliště. Máte pravdu, záměrem města bylo odlehčit sídlišti, nikoliv zhoršovat dopravní situaci v obytné části, zvláště pak pod okny obytných místností navýšit dopravní zatížení, což by v ulici Mánesova nastalo.


  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 19.1.2017

  Parkování v Alšově ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, věřím, že se konečně vyřeší parkování v ulici Alšova 1735-1738 ve dvoře. Nesmyslné dopravní značení a špatně naprojektované parkoviště za tímto panelákem je nesmysl. Sedlácký rozum napovídá, že toto musel naprojektovat nějaký pohůnek. Byl jsem přítomen schůzky, kde jsem si dával připomínky co se týká parkoviště za naším panelákem. Nikdo mé připomínky neakceptoval, ani mě nedal vysvětlení neboli resumé. Navýšily by se parkovací místa až o 20 míst. Tento projekt stál město nemalé peníze ale výsledek byl nulový(pro nás občany). Pro městskou policii ale zdroj příjmů, na konci každého kvartálu. Z mých zdrojů vím, že se musí vybrat peníze od slušných občanů (protože od našich nepřizpůsobivých občanů nedostanete ani korunu), tak do kasičky města se to jen sype. Nějaký statečný dobrák vyvrátil nesmyslnou značku(dej přednost),a udělal dobře. Tím dal najevo náš názor na toto nesmyslné značení. Místo aby městská policie dohlížela na jiné prohřešky týkající se spolužití občanů jako jsou exkrementy, hlasité výjevy různých individuí na sídlišti, úklidu v různých částí sídliště, tak TERORIZUJE slušné občany kde ví, že z nich, ty prachy dostane. Pouze projede místa, kde mají zaručený zdroj příjmů a zas se uklidí do teplíčka. Pokud se tento problém nějakým způsobem nevyřeší, tak budeme nuceni se bránit jiným způsobem (jak televize, tak i právním), pokud město nezaujme jiné stanovisko. Peníze pak na nezákonných vybraných pokutách, by řidiči požadovali vrátit zpět. Věřím, že této problematice se jako starosta města a voliče, postavíte jako jeden a dotáhnete tento problém ke spokojenosti Vašich voličů a spoluobčanů. Navrhuji schůzku na místě, kde Vás osobně seznámím s danou problematikou. Děkuji.
  ~ Miroslav Nikodém

  odpověď:

  Dobrý den, navrhované schůzce se samozřejmě nebráním a poté, co sleze sníh se s Vámi společně s příslušnými pány místostarosty rád setkám a problematiku parkování projednám. Nyní mi dovolte, věnovat se druhé části Vašeho dotazu. Neodpustím si trošku jemné ironie a dovolím si napsat, že z mých zdrojů vím, že zdroje vaše Vás informovali nepřesně. Městská policie nemá, a to vám tímto dávám písemně, žádné hodnotící kritérium spočívající ve výši vybraných pokut. Kdyby tomu tak bylo, neřešíme mnoho přestupků, a mohu to doložit i příslušnou statistikou, pouze domluvou. Protože se nechci opakovat, tak ani nebudu vyjmenovávat veškerou aktivitu městských strážníků (od dozorů před školami počínaje a třeba startováním vozů v zimním období konče). Velice mě mrzí, že je i po několika letech své činnosti naše městská policie hodnocena vysloveně jako represivní. Skutečně tomu tak není. Nemohu samozřejmě souhlasit také s tím, že řešením problémů či dáváním najevo své nespokojenosti, může být ničení veřejného majetku.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 13.1.2017

  Sleva pro seniory v krytém bazénu

  dotaz:
  Vážený pane starosto, zajímalo by mne, proč mají sokolovští senioři slevu při vstupu na krytý bazén a senioři z okolních obcí nikoliv. Řekla bych, že jde o diskriminaci. Navíc ti dojíždějící mají ještě náklady na dopravu
  ~ Jarmila Járková, Habartov

  odpověď:

  Dobrý den, naprosto a rád potvrzuji Vaše slova o tom, že sokolovští senioři mají slevu při vstupu do krytého bazénu. Konkrétně jde o slevu 20 Kč na hodinu. Podmínkou je prokázání se OP, ze kterého je zřejmé, že žadatel má skutečně bydliště v Sokolově a je mu více než 65 let. Také rád dodávám, že se nejedná zdaleka o jedinou podporu seniorů ze strany našeho města (senior expres, bezpečnostní náramky, cvičení...). Jde o to, že sokolovští zastupitelé touto podporou našim seniorům projevují nejen své díky a ocenění za práci, kterou vykonali pro své město, ale rádi podporují starší spoluobčany, kteří sice dosáhli seniorského věku, ale jejich mentalita a zdraví jim stále dovoluje být aktivními. Také dodám, že podobnou slevu v našem krytém bazénu využívají díky svému zastupitelstvu také např. senioři z Březové, a jak jsem se informoval, zájem projevily ještě některé další radnice z okolí Sokolova. Samozřejmě tedy nic nebrání tomu, aby obdobné slevy vyjednalo také vedení Vašeho města. Vedení krytého bazénu je k jednání připraveno. Ze strany Sokolova tedy v žádném případě nejde o jakoukoliv diskriminaci, ale o podporu svých obyvatel.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 13.1.2017

  Parkující auta na chodníku

  dotaz:

  Dobrý den pane starosto, již delší dobu mi vadí (nejsem sám, je nás naprostá většina obyvatel ulic, Prokopa Holého, Vítkovská, Bratrská, Sudoměřská, Želivského ) přístup, mám namysli pěší přístup, z ulice Vítězná do výše zmíněných ulic. Ptám se, zda bude vůbec někdy možné používat chodník na straně u čp. 265. Proč jsou všichni chodci nuceni v křižovatce u čp. 265 přecházet na druhý chodník, aby po třiceti metrech opět museli přecházet vozovku zpět a kličkovat mezi nesprávně zaparkovanými auty v ulici Vítkovská směrem do Vítězné, pokud chce chodec užít již zmíněný chodník u čp. 265, 267 atd. Mimochodem vyjetí autem z ulice Želivského do ul. Vítkovská a dále do ulice Vítězná je mnohdy nadlidský výkon, právě díky špatně zaparkovaným vozidlům v této ulici a kvůli kterým se provoz zablokuje ve dvou koncových křižovatkách. V té chvíli se totiž z ulice Vítkovská stává jednosměrná ulice. Proč chodník v ulici Vítězná směrem od polikliniky nenavazuje na chodník přilehlý k čp. 265 ???? Toto řešení by dozajista maximálně přispělo k bezpečnosti chodců v této lokalitě!!! Proč je na onom chodníku neustále zaparkováno auto ( podotýkám, že se jedná o chodník, tudíž pozemek města !!! ). Je to náhoda? Tomu již nikdo nevěří. Bude tento letitý problém někdo řešit, nebo se do toho jenom nikomu nechce? Jsem schopen vám poskytnout, myslím si, že dostatečnou a průkaznou fotodokumentaci - prosím uveďte email na který je možno fota odeslat a já tak učiním. Děkuji.


  ~ V. Zima

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Problém ve zmiňované oblasti je nám známý. Snad mi dáte za pravdu, že jsme se jej snažili razantně řešit. V jednom období hlídky městské policie vyjížděly téměř denně do této lokality a zpočátku řidiče parkující na chodnících na jejich přestupky upozorňovaly a následně také pokutovaly. Je potřeba ale také zmínit připomínky některých obyvatel této lokality, kteří naopak tento postup pranýřovali. Samozřejmě přesto souhlasím s Vaším názorem, že každý chodník je určen pro pěší, nikoliv pro parkující auta. Záležitost budu konzultovat opět s velitelem městské policie panem Procházkou a věřím, že dojde ke zlepšení situace. Co se týče nenapojených chodníků, které zmiňujete, pověřím patřičný odbor tím, aby se k situaci vyjádřil a samozřejmě i tato odpověď se objeví v rubrice Napište starostovi.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 13.1.2017

  Neodklizený sníh na Novině

  dotaz:
  Dobrý den, mám dvě připomínky. Na Novině je opět plný kontejner plastů a při úklidu od sněhu ze silnice zůstává nahrnutý sníh ve vjezdech a starší lidé mají problém to odklidit (samozřejmě jsem jim pomohl odklidit nahrnutý sníh). Děkuji za brzké vyřízení.
  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za připomínku, kterou jsem k vyřízení předal společnosti Sotes. Panem ředitelem mi bylo slíbeno, že co se týče plného kontejneru, bude záležitost okamžitě řešit. Ohledně sněhu u vjezdů věřím, že i to bude aktuálně řešeno, neboť si plně uvědomuji, že také Novina je součástí města Sokolov.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 13.1.2017

  Sníh u křižovatek

  dotaz:
  Dobrý den, přečetl jsem si Vaši odpověď na sněhovou kalamitu - souhlasím, TS a všichni ostatní, co s tím měli co dočinění jistě odvedli dobrou práci. Ovšem dnes již asi čtvrtý den sníh nepadá a ten sníh co leží na silnicích a chodníkách nějak neubývá. Silnice jsou průjezdné, ale shrnutý sníh u křižovatek nemizí. Dá se s tím něco udělat? Možná by se dalo použít pár nezaměstnaných s lopatami. Mimo to bych čekal, že u TS nějací ti lidé s lopatou také budou - ale asi bohužel, dnes jsem se vozem pohyboval po městě (celkem dost dlouho s nějakými zastávkami a v různých částech města), ale žádnou lopatu jsem nepotkal. A proto se znovu ptám - dá se s tím něco dělat? Děkuji za odpověď.
  ~ Nerad Jiří

  odpověď:

  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz na úklid sněhu v ulicích Sokolova. Od spadu sněhu vyjíždí veškerá technika včetně nakladačů na jeho odstranění. V případě potřeby se bude sníh i odvážet nákladními automobily z nejproblémovějších míst. Dále se provádí ruční úklid sněhu od přechodů pro chodce a kontejnerových stání. Práce provádí 15 našich stálých zaměstnanců a 9 z úřadu práce. Ve večerních nočních hodinách vyjíždí vozidlo multicar s radlicí a nakladač na úklid uvolněných parkovišť. Děkujeme za trpělivost, ale při dnešním provozu a obsazenosti parkovišť to bohužel trvá déle.


  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel společnosti SOTES

 • 13.1.2017

  Sníh na chodnících

  dotaz:

  Dobrý den. Mám dotaz, zda se i dnes, tj. 9. 1. 2017, nadále udržují hlavně chodníky od sněhu a náledí? Dnes jsem šla od ulice Vrchlického směr Billa a cesta byla šílená. Chodníky jsou pokryté strašným množstvím sněhu a rozbředlého sněhu. Nedá se v tom chodit. Opravdu to jsou strašné nánosy. Co se ještě týká údržby silnic u našeho panelového domu, tj. ulice Vrchlického, projela údržba pouze jednou. Což mi přijde opravdu mizerně málo. Opět šílený nános sněhu. Děkuji za případnou odpověď a vyjádření k mému dotazu


  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Nevím, o jakou část ulice se konkrétně jedná, ale oblast ulic Křížová, Vrchlického se protahovala několikrát při každém výjezdu techniky. Dokonce jsme z této oblasti obdrželi stížnost od majitelů psů, že to s chemickým posypem přeháníme. Jelikož bydlím v ul. Křížová, tak tuto oblast znám velmi dobře a věřím, že v dalších dnech nebudete mít důvod k jakékoli stížnosti.


  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel společnosti SOTES

 • 13.1.2017

  Sníh na cyklostezce

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Téměř každý den chodíme s manželkou a s námi další senioři na turistickou procházku po cyklostezce č.2017 a2030, která vede kolem koupaliště Michal směrem na Hruškovou a Staré Sedlo. Jsou tam krásná odpočívadla a Technické služby po ní jezdí a čistí odpadní koše. V současné době je ale cyklostezka / od vjezdu na koupaliště Michal - až tam je cyklostezka od Sokolova stažená/ zavátá sněhem a musíme se v něm brodit. Mohli byste udělat pro seniory další dobrý skutek, pokud by se cyklostezka stáhla pluhem. Jsou to asi necelé 2 km/myslíme tím asfaltovou část cyklostezky/, takže by Vám to určitě rozpočet nezbouralo. Bydlíme v Sokolově od roku 1947 a sledujeme pozitivní vývoj města a okolí. Upravená cyklostezka by jen potvrdila naše dobré zkušenosti. Nevíme jen, zda je v majetku města. Děkujeme Vám, pane starosto, za pochopení.
  ~ manželé Kubovi

  odpověď:

  Dobrý den, dnes jsem zjišťoval vše potřebné k Vaší připomínce a bohužel nemám příznivou odpověď. V minulosti, a zatím nebyl podstatný důvod toto měnit, bylo rozhodnuto, že cyklostezky vedoucí z města, budou využívány pro lyžařský sport (běžky) a tudíž nebudou protahovány. Příčinou tedy nejsou důvody nedostatku techniky pro údržbu, byť dnes například veškerá technika bude čistit plochy, kam nebylo dosud možné zajet a bude také stahována sněhová „břečka“. Rozumím tomu tak, že město vyšlo vstříc příznivcům sněhové stopy. Věřím však, že bude dostatek času na to, abychom zjistili případný zájem, ať již o pěší či běžeckou turistiku, a na základě zjištěných skutečností toto rozhodnutí případně přehodnotili. Ještě dlužím jednu odpověď, která je vlastně patrná z popsaného. Ano, tato část cyklostezky je majetkem města. I přes nepříznivou odpověď mi dovolte poděkovat Vám za dotaz a popřát příjemný den.

  Bc. Jan Picka, starosta

  Dobrý den pane starosto. Děkujeme za Vaši rychlou odpověď. Vážíme si toho. Moc nás nepotěšila ale uznáváme, že využívat cyklostezku v zimě pro běžkaře, je dobrý nápad. Myslíme si ale, že kdyby se stáhla polovina stezky pro pěší, druhá polovina by zbyla pro běžkaře. Je to možná hloupý nápad, ale napadlo nás to. Jinak od doby, kdy napadl sníh je na cyklostezce jedna stopa a viděli jsme směrem na Staré Sedlo 2 běžkaře. Až sníh poleví a bude tam krusta a ledovka jako každý rok, tak se tam běžkaři ani neodváží a je to nebezpečné i pro pěší. Zato se po cyklostezce projíždějí auta a my se v jejich stopách brodíme. Můžeme zodpovědně říct, že cyklostezka je využívaná spíše turisty. Možná ,že byste to v budoucnu mohli přehodnotit, pokud to není projekt v širším zájmu. Určitě Vám nechceme přidělávat starosti, jistě jich máte dost. S pozdravem a přáním dobrého zdraví.

  manželé Kubovi

 • 13.1.2017

  Objekty u kina Alfa

  dotaz:
  Dobrý den, velice stručně už jsem se dotazoval asi 4/16. Jak dopadla jednání s majitelem vybydlených domů u kina Alfa? Čeká nás v dohledné době nějaká změna vzhledu zmiňované lokality?
  ~ J. Studený

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Již více než dva roky se vedení města této problematice opravdu věnuje, neboť tento neutěšující stav nás znepokojuje přinejmenším stejně jako Vás. Jednání probíhala s majitelem objektů panem Kendíkem, který ovšem zhruba před šesti měsíci přenechal jednání realitní kanceláři, která jej zastupuje. Také s touto kanceláří jsme začali ihned tuto záležitost komunikovat. Současný stav je následující. Realitní kancelář na naléhání vedení města snížila navrhovanou cenu 36 milionů o dva miliony a město Sokolov v současné době vybírá odhadce, a to z toho důvodu, abychom také my díky vlastnímu odhadu zjistili, jestli je tato požadovaná cena reálná. Stále trvá většinový názor zastupitelstva města, že domy v této části města je bohužel třeba koupit a tuto oblast revitalizovat. O dalším postupu samozřejmě rozhodne zastupitelstvo na jednom ze svých zasedání. Chci věřit, že záležitost se vyřešení v letošním roce.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 6.1.2017

  Poděkování za přístup úřednice

  dotaz:
  Dobrý den, byl jsem na sociálním odboru u paní Polesné - velmi příjemné a profesionální jednání, ač témata choulostivá a citlivá, její přístup byl více než lidský a empatický. Nejednal jsem s úředníkem, ale s člověkem, který dává své práci i sebe. Moc děkuji jí i úřadu, že si dokáže takového člověka udržet.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za pochvalu. Samozřejmě osobně této pracovnici poděkuji za to, že dělá dobré jméno našemu úřadu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Volný pohyb psů

  dotaz:
  Tak vám tedy děkujeme. Kde máme venčit psa, když už i na areálu se nesmí pouštět? Jít k nádrži Michal, kde po nás jdou cyklisti, kde za tunelem není osvětlení? Fakt super, táhnout kočár a psa až bůh ví kam. To už můžete rovnou zrušit psí hřiště, protože na vodítku psa přes překážky posílat nelze. Díky fakt super.
  ~ Markéta

  odpověď:

  Dobrý den, po pravdě Vaší kritice příliš nerozumím. Co se týče sportovního areálu pod Starou ovčárnou, tak v jeho části je naopak povoleno volné pobíhání psů. Jedná se o cca třetinu území, konkrétně v zadní části tohoto území pod svahem u R6. Tento prostor končí u menšího rybníčku a je zcela přesně zakreslen na stránkách města Sokolova. Najděte si prosím obecně závazné vyhlášky, konkrétně Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Skutečně tedy netuším, kdo Vám podal informaci, že právě v této lokalitě volné pobíhání psů povoleno není – opak je pravdou. V čem s Vámi bohužel musím částečně souhlasit je to, že při bližší prohlídce této oblasti jsem zjistil, že volné pobíhání psů paradoxně není povoleno na výcvikovém hřišti pro pejsky. Tuto záležitost budu ještě jednou konzultovat s příslušnými pracovníky a bude-li to jen trošku možné, vyvolám jednání směřující k tomu, aby také toto hřišťátko patřilo, dle mého logicky, do plochy, kde je volné pobíhání psů možné.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Sněhová kalamita

  dotaz:

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi krátký komentář týkající se všech příspěvků, které poukazují na to, že ne všechna místa v našem městě byla v době sněhové kalamity ošetřena. Všechny Vaše postřehy a připomínky, ale také ty, které jsem nasbíral telefonicky nebo při projíždění města, jsem okamžitě předával společnosti SOTES s .r. o., která zajišťuje údržbu komunikací a chodníků. Přestože se ztotožňuji s Vašimi připomínkami, dovolte mi také, abych vyjádřil svůj názor. Myslím si, že v celkovém pohledu na příval sněhu, odvedli pracovníci této společnosti kus dobré práce a za to jim děkujeme.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Opomíjený Šenvert

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nejprve Vám chci popřát příjemné prožití vánočních svátků (doručeno 23. 12. 2016). Právě v tento čas mě o to více mrzí, když vidím, jak je celé město krásně nazdobeno a uklizeno, že Šenvert, ač patří k městu, je tak trochu opomíjen. Konkrétně mám na mysli park a cestu před domem, ve kterém již dlouhá léta bydlíme v Kraslické ulici. Před několika lety byl chodník z dlažebních kostek z neznámého důvodu zrušen. V současné době je zde rozblácená nepěkná cesta, kam lidé - na cestu, křoviny i do parku hází odpadky, kterých je zvlášť v předvánočním čase opravdu hodně. Mrzí mě, že kolem domů na Šenvertu jsou pěkné chodníky, jen u nás, snad na jediném místě v Sokolově, je právě výše zmiňovaná ošklivá cesta. Věřím a doufám, že v dalším období a v novém roce nebude tato část města opomíjena. Velmi děkuji
  ~ L. Riplová

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za přání a také Vám přeji do roku, který začal, vše dobré. Rozhodně s Vámi souhlasím. Část města Sokolov – Šenvert rozhodně nesmí být opomíjena. V jarních měsících do této oblasti vezmu jak pana místostarostu, tak také ředitele společnosti Sotes, s. r. o. a budeme se těmto připomínkám věnovat.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Děkuji za hezké město

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych upřímně poděkovat za to, jak vypadá město Sokolov, respektive za to, v jakém stavu město udržujete a jak je o něj pečováno. Tato slova nacházím zejména po poslední návštěvě jiných měst, i měst okresních, které ve mě budí spíše dojem nepěkný, v porovnání se Sokolovem. Málokde nacházím pořádek v ulicích a např. viditelnou péči o zeleň, či chodníky, nebo krásnou vánoční výzdobu, jako je tomu u nás v Sokolově. A netřeba "chodit" daleko, stačí se podívat a porovnat s okolními Karlovými Vary. Nepolevujte prosím ve svém konání a nenechte se odradit, či si znepříjemnit práci chronickými stěžovateli, kteří i zde neustále přispívají svými komentáři a z velké části neoprávněně.
  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, Vašich slov díků si velice vážím a rád je budu tlumočit všem, kteří se na chodu našeho města jakýmkoli způsobem podílejí.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Přidělení městského bytu

  dotaz:
  Vážený pane starosto, jsem pracující důchodce od roku 1984 na Sokolovsku. Před 7 lety mi zemřela žena a já si našel přítelkyni. Jsme spolu 5 let, před měsíci ji postihla mozková příhoda a zůstane na vozíku. Jsme v pronájmu a majitel se rozhodl byt prodat. Přítelkyně je v Kladrubech a 11. 01. 2017 ji propustí. Slyšel jsem, že město Sokolov má možnost zařídit bydlení buď v pečovatelském domě, nebo bezbariérovém bytě. Velmi prosím o pomoc nebo dobrou radu jak dál. Omlouvám se za obtěžování, ale já si nevím rady. Děkuji za pochopení
  ~ Rotek Miroslav

  odpověď:

  Dobrý den, rád Vám poradím. Máte pravdu, město opravdu disponuje městskými byty, ať už v jednotlivých domech v Sokolově, tak i v bývalých domech s pečovatelskou službou. Obraťte se prosím na Odbor správy majetku Městského úřadu Sokolov, kde vám poskytnou vyčerpávající informace ohledně přidělení městského bytu. Kontakty najdete zde


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Proč dotace trávníku na Baníku?

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych připomínku k Vaší dotaci na trávník fotbalistům ve výši několika milionů. Kdybyste tyto peníze investovali raději do lepších silnic, které nejsou zrovna v dobrém stavu (chodníků a více parkovacích míst), bylo by to lepší. Děkuji, s pozdravem
  ~ Ambrož, Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji Vám za Vaši legitimní připomínku. Vězte však, že stejně legitimní připomínky řešíme před každým sestavováním rozpočtu na následující rok. Jinými slovy, musíme umět odpovědět sportovcům, proč nejde do sportu více peněz. Stejně tak musíme odpovědět školám a školkám v našem městě. Vyšší rozpočet by jistě přivítali i příznivci kultury. Neuspokojené požadavky jsou také od poskytovatelů sociálních služeb, a tak bych samozřejmě mohl pokračovat. Věřte, že opravdu pečlivě zvažujeme každou korunu, kterou vynakládáme z městského rozpočtu a zabýváme se její účelností. Velice příznivě hodnotím fakt, že návrh rozpočtu pro rok 2017 měl velkou podporu schvalujících zastupitelů. Svědčí to o tom, že také oni jsou přesvědčeni o jeho účelnosti, a to i s vědomím toho, co jsem popsal výše. Do Vámi zmíněných komunikací, stejně jako v předchozích letech, půjde částka v řádech desítek milionů korun, a to ať už do oprav komunikací (jejich seznam je tvořen společností SOTES, s. r. o. a také jednotlivými připomínkami občanů města), nebo do větších rekonstrukcí některých ulic. Jsem přesvědčený o tom, že částka, která byla schválena, není ještě konečná, neboť ještě čekáme na výsledek hospodaření v roce 2016. A pokud bude pozitivní, věřím, že společně s kolegy v Radě města nalezneme shodu v tom, že budeme budovat nová parkovací místa.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Ostrůvky po pokácených kaštanech v ulici Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně "ostrůvků" po pokácených kaštanech v ulici Karla Čapka. Kvůli těmto ostrůvkům je v ulici přikázaný směr jízdy, který denně obtěžuje řadu místních řidičů, kteří se musí jezdit otáčet například k Bille, přičemž ostrůvky jsou jíž delší dobu prázdné a bez využití. K tomu všemu některé z nich vypadají nevzhledně a jsou spíše nebezpečím pro řidiče. Jaké jsou prosím Vás plány s těmito "ostrůvky"? Děkuji za odpověď

  odpověď:

  Dobrý den, ostrůvky budou opět osázeny stromy dle rozhodnutí Odboru životního prostředí. Výsadba je plánovaná na podzim roku 2017. S pozdravem


  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.1.2017

  Dražší MHD

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě, proč došlo k razantnímu zdražení MHD ze 14 Kč na 20 Kč? Namísto, aby se zlevnilo a mohlo ji tak využívat více lidí a ulevit tak dopravě a přírodě. Toto mě totiž nutí opět sednout do auta a jezdit z Citic vlastním vozem. Protože mě to vyjde ještě levněji!!! Prostě mi to zdražení přijde jako krok zpět. Předem děkuji za odpověď s pozdravem
  ~ Vácha

  odpověď:

  Dobrý den, Vy hovoříte o zdražení jízdenek, které cestující hradí v hotovosti. Podle údajů dopravce je takových zákazníků mnohem méně, než pravidelných pasažérů, kteří jízdné hradí čipovou kartou. A v tomto případě došlo k navýšení ceny za jízdu o 1 Kč. Jinými slovy, cílem je, aby si cestující předplatili kartu, kterou budou moci v průběhu roku využívat, což v neposlední řadě také zrychlí odbavování klientů. Další z opatření, které vede k posílení nákupu těchto předplacených karet je i to, že případné přestupy na autobusovém terminálu budou bezplatné. Pokud pojedete ze sídliště Michal na Březovou a stihnete přestoupit do určitého časového limitu, pojedete trasu Michal – Březová, byť s přestupem, za jedno jízdné.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Reakce k třídění odpadu a svozu BIO odpadu z 23. 12. 2016

  dotaz:
  Dobrý den, dovolím si reagovat na odpověď pana Bolvariho ohledně třídění odpadů a přístupu Sotesu k této problematice. Kontejnery na třídění před naším domem (B.Němcové 1517) slouží cca pro 300 lidí v této oblasti. Nehledě k tomu, že občas a pravidelně využívá modrou nádobu výlepová firma velkoplošných billboardů firmy PENNY. K bodu 2) - dotaz byl směřován poněkud jiným směrem, a to k vyjádření pana starosty, že je možné uvažovat o instalaci nádob na sběr bioodpadu v případě, že bude dostatečný zájem za strany občanů. Mne tedy zajímá, jaké množství je považováno za dostatečné? Chápu, že svoz bioodpadu je finančně "náročný", proto jej provádějí v nemálo městech a obcích naší republiky... Chápu, že postoj s.r.o. bude vždy upřednostňovat ekonomický, tudíž úsporný (?) režim. Budeme tedy svážet bioodpad produkovaný 80 % obyvatel z panelové zástavby na skládku, kde začíná tlení, produkce skleníkových plynů ... Nikdo z těch 80 % lidí neloupe slupky z brambor, neloupe pomeranče, banány, nepoužívá olej k fritování ... No, opravdu zajímavý názor bývalého starosty města. Dále jsem zmínil, že školní jídelny netřídí plechovky a tetrapakové obaly, což je asi pochopitelné, není-li to požadováno zákonem. Bohudík se blíží doba, kdy se radikálně omezí skládkování a bude tedy nutné učinit náležitá opatření. Škoda, že město nevyužívá veřejný mediální prostor k prezentaci ekologické osvěty - kdy je neekologické vyhazovat do popelnic vzduch, tj. obaly sešlapat, že je možné změnou počtu svozů směsného odpadu 80 % obyvatel panelové zástavby ušetřit polovinu nákladů. Rád bych také zmínil, že není povinnost mít pronajatou popelnici, je však nutné posléze prokázat, jakým způsobem nakládá člověk s odpadem. Domkaři se tedy mohou i domluvit mezi sebou a používat 1 nádobu. S pozdravem
  ~ Jiří Korbel, ml.

  odpověď:

 • 6.1.2017

  Autobusový spoj do hlavního města

  dotaz:
  Dobrý den, už dlouhá léta jezdívám ze Sokolova do Prahy a zpět - v Praze bydlím, pracuji a studuji. V Sokolově jsem však pořád doma. Ale k věci :) Za těch deset let jsem měl možnost sledovat různé stavy veřejného dopravního spojení do Prahy a současný se mi jeví jako jeden z těch spíše nedořešených. Dříve, když jezdily autobusy Autobusů Karlovy Vary (AKV) a několika drobných firem a ještě tu nebylo Student Agency, byla sice nižší frekvence spojů - nebyl ale problém si na takový spoj ve frekventovaných časech koupit lístek, řekněme nanejvýš s týdenním předstihem. Dnes, když v tomto směru AKV takřka vyklidila pole a Student Agency má vlastně monopol, dochází v nejvytíženějších dnech (pátky a neděle) na této lince k vyprodání mnoha spojů. Často i na měsíc dopředu. Již jsem o tom několikrát psal (i třeba před rokem) přímo firmě Student Agency. Vždy reagovali ve smyslu, že to řeší. Řešení však dosud nepřišlo a stav je stejný. Předpokládám, že Student Agency těší plný autobus (=zisk), a tak už je tu a tam nějaká připomínka vlastně moc nezajímavá. Zvlášť když jsou v monopolním postavení. Píšu proto ve smyslu apelu, že kdyby ten, kdo připomínkuje, bylo třeba město Sokolov, asi už by to byl silnější hlas. Anebo třeba - bylo by možné nějak apelovat na AKV, aby tento spoj nějak posílily ony? Či ještě jiný dopravce? Jde o to, že ono to sice vypadá možná navenek dobře, že Student Agency má těch spojů více, když jsou ale přeobsazené, dostupnost Sokolova to v kritických časech nezlepší. Jako zákazník to pociťuji spíše jako zhoršení podmínek oproti dřívějšímu, popsanému stavu. Nemyslím si, že by pro naše město bylo dobré tento jev trpět, neboť jde vlastně o zhoršení spojení s metropolí. Díky za pochopení, jakož i za jakoukoli snahu o změnu tohoto stavu. PS: Pokud jde o Student Agency, musím dodat že jinak jsem s jejich službami spokojen, považuji je jinak za mnohem invenčnější a přičinlivější podnik něž třeba AKV, leč to o čem píšu je celkem vada na kráse. Dále samozřejmě vím, že lze jet vlakem - to ale postrádá smysl (cena je stejná, jako kdyby člověk jel autem, doba jízdy je však takřka dvojnásobná). A pardon za elaborát ;)
  ~ Pavel Smetana

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaši připomínku. Dovolím si odkázat na Sokolovský deník z 6. ledna 2017, kde se k této problematice vyjadřuje jeden z dopravců.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Vánoční strom na nám. Budovatelů

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měl bych výtku k letošnímu vánočnímu stromu na nám. Budovatelů. Jedním slovem hrůza. Nejenže je strom křivý, ale světelné řetězy jeho tvar vůbec nekopírují. A tím, že volně splývají, dávají stromu ve tmě podivný tvar. Je hezké, že je ozdobený tak, že je z jedné pohledové strany naoko pěkný, ale co ostatní směry? Dívám se na něj každý den z okna a je to děs. Možná by stálo za to příště promyslet lépe umístění řetězů, které by například mohly být nataženy vodorovně a tvořit jakousi spirálu kolem stromu. Nebo si lépe pohrát s jejich rozmístěním, aby strom vypadal co nejlépe z jakéhokoli směru. Rozhodně by to vypadalo lépe než to co je tam teď. Na druhou stranu musím pochválit vyzdobený "kruháč" u městského úřadu, to se povedlo.
  ~ Michal

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za pochvalu za vánočně osvětlený kruhový objezd u městského úřadu. Rád dodávám, že pochval právě na toto nasvícené místo jsem dostal několik. Rovněž Vám děkuji i za Váš názor na vánočně ozdobený strom na nám. Budovatelů. Zde ale musím konstatovat, že toto je jediný negativní názor na takto vyzdobený strom. Nicméně věřím, že i tento názor si přečte vedení společnosti SOTES, s. r. o., která vánoční výzdobu ve městě každoročně zajišťuje, a udělá vše pro to, aby i Váš pohled na vánoční strom byl mnohem příznivější.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Parkování v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na Vás ve věci zřízení zákazové zóny před obytným domem v Sokolově, ulici Slavíčkova 1684. Uvedená zóna byla zřízena pro přístup IZS k uvedenému domu a obsluhy vodních zdrojů a zařízení v okolí domu. Obyvatelé domu ignorují příkazové dopravní značení v dané zóně. Trvale a systémově. Žádám Vás o zabezpečení intenzivní kontroly této zóny prostřednictvím Městské policie Sokolov. Kontroly je nutné zaměřit na nepovolené parkování vozidel v uvedené zóně. Kontroly doporučuji realizovat v odpoledních a ranních hodinách, kdy je množství parkujících vozidel největší. Současně Vám doporučuji po zrealizování 1. etapy, reálně v roce 2017 realizovat i 2. etapu řešící parkování vozidel kolem bytového domu v ulici Slavíčkova, č. p. 1684. Z důvodu snížení množství parkovacích míst navrhuji zřízení nových parkovacích míst za uvedeným domem, např. v prostoru již nepoužívaného hřiště nebo zadní obslužné cesty. S díkem za zjednání nápravy a potrestání osob dopouštějících se přestupků, ale i za následná řešení parkování vozidel v uvedené části obce.
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:

  Dobrý den, o situaci ohledně parkování u domu 1684 jsem byl již informován. Tato informace byla neprodleně přenesena do instruktáže na strážníky Městské policie a zároveň byla hlídka MP Sokolov vyslána na místo, aby zde řešila přestupkové jednání. Hlídky budou opětovně na místo vysílány a budou průběžně situaci řešit do té doby, dokud zde bude docházet k dopravním přestupkům v této lokalitě. Konkrétní úkoly a kontrola místa Sokolov, Slavíčkova 1684 byla opětovně zanesena do instruktáže jako trvalý úkol. K parkování v této lokalitě sděluji, že s návrhy řešení parkování jsem byl seznámen na komisi bezpečnosti, a to ze strany vedoucí odboru rozvoje města paní Hany Špičkové. V jakém časovém termínu však proběhne realizace těchto projektů, mi není známo a bude Vám to muset sdělit paní vedoucí odboru rozvoje města.

  Přeji pěkný den, Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

  Dobrý den, v současné době probíhá projektová příprava návrhu nových parkovacích míst na sídlišti Michal. Předpoklad je polovina roku 2017. Které akce budou realizovány v témže roce, nemohu říci, je to na rozhodnutí orgánů města a finančních možnostech města. Rovněž nevím, co je podle pana Novotného I. a II. Etapa. Dále bych chtěla jen říci, že město Sokolov parkování ve městě stále řeší. Není to jednoduchá záležitost. Např. v mnoha místech je nutné žádat o změnu platného územního plánu města Sokolov. Výhodou Michalu je, že je ze 70. let a bylo zde navrženo velké množství zelených ploch, které se dají navrhnout ke změnám. Jsou ovšem v Sokolově daleko horší místa, např. sídliště Vítězná, kde při návrhu podoby sídliště už tolik zeleně mezi domy není.

  S pozdravem, Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

  Dobrý den, dovoluji si dodat následující. Ze šíře vozovky jasně vyplývá, že parkování aut zde není povoleno. Město Sokolov nad rámec tohoto zrealizovalo vodorovné značení, tzn. žlutá plná čára, aby bylo ještě zdůrazněno, že v těchto místech parkovat nelze. Protože se mnohé finanční postihy míjely účinkem, opět jsme nad rámec už v předchozích opatřeních zmiňovaný úsek označili dopravním značením. Samozřejmě, že městská policie a Policie ČR budou i nadále provádět pravidelné kontroly, nicméně je potřeba si uvědomit, že porušování dopravních předpisů, týkající se parkování aut, bohužel, a zdůrazňuji bohužel, dochází na mnoha místech našeho města.

  Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Komentář k louži u HDB

  dotaz:
  Dobrý den, když jsme u těch louží. Louže u HDB je už asi 30 let. A všimli jste si, jak jsou udělané přechody pro chodce? Je jich velice málo, kde není velká louže, když prší. U soudu, v ulici Závodu míru, na křižovatce u Perly. Vím, že většině to nevadí, protože sedí za volantem. A co my pěšáci?
  ~ Děkuji Marta

  odpověď:

  Dobrý den, co se týče chodníku před budovou bývalého ředitelství HDB, podle informací, které se ke mně dostaly, tato komunikace není v majetku města, a tudíž nemůžeme z městských prostředků financovat případnou opravu. Zřejmě jiná situace bude u přechodů. Tuto situaci projednám s panem místostarostou Pavlem Rybářem a společně s firmou Sotes, s. r. o. budeme hledat řešení.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Odstavený automobil v ulici J. z Poděbrad

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych Vás informovat, že již zhruba od listopadu loňského roku stojí odstavené na parkovišti pod domem s pečovatelskou službou v ulici Jiřího z Poděbrad osobní auto zelené barvy asi značka Fiat. Na autě byla již nasazena botička, myslím, že i lístek za stěračem byl. Když jsem se ptal hlídky státní policie, jestli nejde s tímto problémem něco udělat, protože je zaparkované tak že zabere místo pro dvě jiná auta, bylo mi sděleno, že vlastně žádný přestupek nespáchal a tak s tím nejde nic dělat. Postupem času vozidlo přežilo zasypáno okolo stavebním materiálem při opravách kanalizace, postupně zmizela kola a nyní už nemá ani registrační značku, kterou ještě do nedávna mělo, takže se dal myslím dohledat vlastník. Myslím, že už splňuje definici vraku a bylo by na čase tuto situaci řešit. Děkuji za odpověď.
  ~ Richard Rinkes

  odpověď:

  Dobrý den, Vaši připomínku posílám k řešení Městské policii Sokolov a věřím, že vše bude vyřešeno. O dalším postupu Vás opět budeme informovat.

  Bc. Jan Picka, starosta  

  Dobrý den, o tomto vozidle víme. Jedná se o vrak vozidla Fiat Punto, Městská policie Sokolov provedla ve věci šetření a dne 1. 8. 2016 a případ předala Odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov, který následně podal silničnímu správnímu úřadu návrh na uložení povinnosti vlastníku vozidla vrak odstranit. V současné době tedy věc řeší silniční správní úřad odboru dopravy Městského úřadu v Sokolově a po ukončení šetření bude vozidlo z místa odstraněno, ať již provozovatelem vozidla či vlastníkem pozemní komunikace na náklady vlastníka.

  Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

  Dobrý den, sděluji Vám, že vozidlo bylo před svátky již z místa odstraněno a věc byla dořešena. Pěkný den

  Bc. Petr Procházka, velitel městské policie

 • 23.12.2016

  Třídění odpadu

  dotaz:
  Dobrý den, můj dotaz se týká mimo jiné četnosti svozu vytříděného odpadu. Před naším domem v ulici Boženy Němcové 1517 jsou umístěny barevné kontejnery, kdy jsou někdy (plast, papír) vyváženy 2x týdně. V poslední době je to pouze 1x týdně a navíc v nešikovný termín - úterý. Přes víkend jsou nádoby přeplněné a během pondělí je materiál všude kolem. Myslím, že termíny jsou upraveny ve smlouvě mezi městem a technickými službami. Jen nevím, jestli je to vymezeno i obdobími léto - zima. Další část se týká možnosti třídit bioodpad. Vyjádřil jste se, pane starosto, že se tomuto nebráníte, jen musí být větší zájem od obyvatel. Jaká je hranice, která by přiměla vedení radnice jednat a přiblížit tuto možnost ze sběrného dvora lidem ve městě? Mnohdy stačí jediný člověk, který uvede myšlenku v život, tak jako je tomu např. ve věci průvodu krampusáků. Někomu se holt nechce jezdit do Alp, tak to zajistí v Sokolově. Kdysi se jinému nechtělo jezdit na festival písně ... Snad nebude naše město vedeno do budoucna politicko kulturně sociálními zadáními, která zajistí lidu hry, jen toho chleba se nebude dostávat. Tím myslím, že by lidé mohli ušetřit něco ze svých příjmů a nemuseli nesmyslně platit za svoz využitelného odpadu na skládku. Světový ekologický trend se Sokolovu zdaleka vyhýbá a je to vidět např. v životě školních jídelen, kdy se netřídí plechovky, tetrapakové obaly atd. Bohužel fakticky ono politické zadání chybí. Kdyby existovalo, bylo by to vidět. Stačí si dát do nového roku to správné předsevzetí. Tímto přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a krásný a bohatý nový rok.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, dotaz bychom rozdělili na dvě části. První se týká tříděného odpadu, ten se vyváží dvakrát týdně (v souladu se smlouvou), a to v úterý a v pátek. Může nastat situace, a ta se v nedávné době právě na tomto stanovišti stala, kdy po vývozu někdo nacpe téměř celý kontejner novým odpadem. V případě tohoto stanoviště to bylo po pátečním vývozu - někdo zaplnil o víkendu kontejner polystyrenem z obalů zboží (snad lednice, pračka nebo jiné domácí spotřebiče), a to do dvou třetin nádoby. Je nasnadě, že pak objem nádoby nepostačí na odpad produkovaný zde bydlícími lidmi do dalšího vývozu. Na toto pana starostu na FB upozorňovala paní Blechová cca před dvěma měsíci. Není však pravda, že se vývozy neprovádějí dvakrát týdně, osobně průběžně práci našich pracovníků kontroluji a neshledávám pochybení a závady ve vývozu. K bodu dvě z hlediska firmy SOTES Sokolov bychom k bioodpadu uvedli následovné. Každý občan má možnost odevzdat svůj bioodpad (posekaná tráva, shrabané listí, ořezané větve atd., čehož produkují baráčnické domácnosti nejvíce) zdarma ve sběrném dvoře a je dále zpracován v režimu komunitního kompostování. Tento způsob nakládání s bioodpadem je nejen ekonomický, ale především vysoce ekologický. Jistě nemusíme uvádět, že jak náklady, tak ekologická zátěž při svozu jsou daleko vyšší, než je efekt. Nemluvíme ani o tom, že v našem městě více než 80% obyvatelstva bydlí v panelové zástavbě a tento druh odpadu neprodukuje.

  S upřímným pozdravem za firmu SOTES Sokolov
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

 • 22.12.2016

  Dopravní spojení do Prahy

  dotaz:

  Dobrý den, už dlouhá léta jezdívám ze Sokolova do Prahy a zpět - v Praze bydlím, pracuji a studuji - v Sokolově jsem však pořád doma. Ale k věci :) Za těch deset let jsem měl možnost sledovat různé stavy veřejného dopravního spojení do Prahy a současný se mi jeví jako jeden z těch spíše nedořešených. Dříve, když jezdily autobusy Autobusů Karlovy Vary (AKV) a několika drobných firem a ještě tu nebylo Student Agency, byla sice nižší frekvence spojů - nebyl ale problém si na takový spoj ve frekventovaných časech koupit lístek, řekněme nanejvýš s týdením předstihem. Dnes, když v tomto směru AKV takřka vyklidila pole a StudentAgency má vlastně monopol, dochází v nejvytíženějších dnech (pátky a neděle) na této lince k vyprodání mnoha spojů často i na měsíc dopředu. Již jsem o tom několikrát psal (i třeba před rokem) přímo firmě Student Agency, vždy reagovali ve smyslu že to řeší - řešení však dosud nepřišlo a stav je stejný. Předpoládám, že Student Agency těší plný autobus (=zisk), a tak už je tu a tam nějaká připomínka vlastně moc nezajímajá - zvlášt když jsou v monopolním postavení. Píšu proto ve smyslu apelu, že kdyby ten - jež připomínkuje - bylo třeba město Sokolov - asi už by to byl silnější hlas. A nebo třeba - bylo by možné nějak apelovat na AKV, aby tento spoj nějak posílili oni? Či ještě jiný dopravce... Jde o to, že ono to sice vypadá možná navenek dobře, že Student Agency má těch spojů více - když jsou ale přeobsazené, dostupnost Sokolova to v kritických časech nezlepší. Jako zákazník to pociťuji spíše jako zhoršení podmínek oproti dřívějšímu, popsanému stavu. Nemyslím si, že by pro naše město bylo dobré tento jev trpět, nepoť jde vlastně o zhoršení spojení s metropolí. Díky za pochopení, jakož i za jakoukoliv snahu o změnu tohoto stavu. P.S: Pokud jde o Student Agency, musím dodat že jinak jsem s jejich službami spokojen, považuji je jinak za mnohem invenčnější a přičinlivější podnik něž třeba AKV - leč to o čem píšu je celkem vada na kráse. Dále samozřejmě vím, že lze jet vlakem - to ale postřádá smysl (cena je stejná, jako kdyby člověk jel autem, doba jízdy je však takřka dvojnásobá). A pardon za elaborát ;)


  ~ Pavel Smetana

  odpověď:

  Dobrý den Pavle, díky Vám za připomínku a dovolím si v krátkosti (bohužel to bude možná až příliš strohé) odpovědět. Město Sokolov nejedná se společností Student Agency, vyjma formálních povolení na zastavování autobusů této společnosti na našich zastávkách. Co se týče společnosti Autobusy KV, je vysloveně jejím rozhodnutím, zda a jaké meziměstské linky bude cestujícím nabízet. Město Sokolov s touto společností pravidelně komunikuje, ale „pouze“ v záležitosti týkající se provozování MHD v Sokolově. Provozování MHD samozřejmě doplácíme, a tak máme právo a využíváme jej, vznášet naše nároky a připomínky. Vaši připomínku ovšem samozřejmě přeposílám panu řediteli společnosti Autobusy KV. Třeba také ona pomůže k tomu, že dojde k přehodnocení spoje Sokolov - Praha. Město Sokolov a její zástupci ve vedení a zastupitelstvu KK jistě bude na tyto náměty myslet při tvorbě nové dopravní koncepce pro náš kraj.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 22.12.2016

  Zdržení v kině Alfa

  dotaz:

  Dobrý den, chtěl bych si tak trochu postěžovat. Po několika letech jsem včera navštívil sokolovské kino ALFA (v odpoledních hodinách - 15:00, pohádka Anděl páně 2). A byl jsem nemile překvapen celkovou atmosférou. Promítání začalo s 15 minutovým zpožděním, protože celé kino čekalo na několik desítek diváků, kteří si museli nakoupit občerstvení. Nemělo by to fungovat tak, že když někdo přijde pozdě, má smůlu? A za další - po představení se stačilo podívat na podlahu - pěkný svinčík. Papírky, rozšlapaný popcorn apod. To se musíme ve všem opičit po velkých městech a po západní kultuře? Řada lidí jde do kina pro pěkný umělecký zážitek a co místo toho dostane? Pozdní začátek, šustění obalů od popcornu, nehezký pohled na svinčík po představení. Na představení bych tyto pochutiny zakázal, povolil bych jen lahev s pitím. Kulturní úroveň lidí bohužel stále klesá hloub a hloub.


  ~ Šťovík

  odpověď:

  Dobrý den, na Vámi zmiňované promítání dorazilo do kina Alfa téměř 300 návštěvníků. Dodržení jeho začátku je podmíněné nejenom rychlostí obsluhy na baru, ale hlavně příchodem návštěvníků s dostatečnou časovou rezervou. Pokud tak návštěvníci neučiní, tak se tomuto zdržení u hojně navštěvovaného filmu bohužel nevyhneme. Snažíme se našim divákům vyjít vstříc a hlavně být solidární. Pravidlo „kdo přijde pozdě, tak má smůlu“ tudíž u těchto filmů neaplikujeme. Je potřeba si uvědomit, že pokud bychom zahájili promítání bez zpoždění a po několika minutách do sálu dorazily další desítky návštěvníků, tak by míra nespokojenosti byla mnohem vyšší a došlo by k rušení diváků během projekce. Nepořádek, šustění a kulturní úroveň je otázkou slušného chování každého diváka.

  Mgr. Ladislav Sedláček, ředitel MDK Sokolov

  Dobrý den, dovolte mi, abych se připojil k odpovědi pana ředitele MDK. Musím Vám dát za pravdu a sám jsem nemile překvapený tím, jak se někteří diváci dokáží chovat při návštěvě SPOLEČENSKÉ akce zvané promítání filmu. Drobné občerstvení do kina patří od nepaměti a já si dobře vzpomínám na svá dětská léta, kdy jsme poctivě vystáli frontu na oblíbené bonbóny či čokoládu. Dnes je toto rozšířeno o popcorn a podobné záležitosti. Prostě to do dnešní doby patří a je potřeba také zmínit zajímavé tržby za občerstvení, které zlepšují hospodaření kina, resp. MDK. Bohužel, a zde můj naprostý souhlas, slušné chování se tak trochu začíná vytrácet a někteří diváci v kině se domnívají, že rušení dalších návštěvníků či „stlaní“ si pod sebe je běžnou normou. Přesto by mi nepřipadalo správné, kdybychom přistoupili k řešení, na které by doplatili všichni slušní návštěvníci.

  Bc. Jan Picka, starosta města

 • 16.12.2016

  Louže u HDB

  dotaz:
  Mám připomínku k velké louži u budovy bývalého generálního ředitelství HDB, která je na tomto místě už velmi dlouhou dobu a která se musí obcházet směrem do vozovky, nemluvě o tom, když louže zamrzne. Kdy s tím něco uděláte? Děkuji.
  ~ M. Jurča

  odpověď:

  Dobrý den, Vaši připomínku, za kterou děkuji, přeposílám společnosti SOTES, s.r.o. s tím, že tato společnost zpracovává každoroční plán oprav komunikací a já věřím, že i chodníky, kde se tvoří velké louže při jeho sestavování, berou v potaz.

  Bc. Jan Picka, starosta

  Nevím kde. Některé pozemky okolo jsou ČSAD, jiné dolů a některé jsou města. Na pozemcích města jsem žádnou louži nenašel. Dle mého názoru se může jednat o vjezd na parkoviště SUAS, kde se pravidelně louže vyskytují.

  Jaromír Dvořák, ředitel SOTES, s.r.o.

 • 16.12.2016

  Děkujeme za Průvod čertů

  dotaz:
  Pane starosto, díky za úžasný zážitek z 11. prosince. Myslím tím Průvod čertů. Organizace, bych řekl, se kvalitně povedla.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, Vaše díky samozřejmě a rád předám všem, kteří se na organizaci podíleli. Tedy paní místostarostce Renatě Oulehlové, Odboru školství a kultury MěÚ, složkám IZS a zejména Městskému domu kultury, coby hlavnímu organizátorovi. Jak jsem již uváděl, jsem přesvědčený o tom, že průvod čertů si svou organizací a návštěvností našel pevné místo v kalendáři velkých akcí, které se každoročně v našem městě konají.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Odstavené auto v ul. Jiřího z Poděbrad

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, připojuji se k dotazu ze dne 23. 9. 2016, kdy a co se provede s vrakem vozidla Fiat Punto na parkovišti pod domem s pečovatelskou službou v ulici Jiřího z Poděbrad? Dle sdělení Městské policie dne 1. 8. 2016 případ předala Odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov. Dnes je již polovina prosince 2016 a stále se nic neděje. Tato doba se mi zdá na řešení situace s jedním vrakem neodpovídající, zvlášť když se potýkáme s tak diskutovaným nedostatkem parkovacích míst. Děkuji Vám.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Předávám tuto věc městské policii. Dovoluji si podotknout, že ne každé vozidlo, které se jako vrak jeví, naše legislativa opravdu vrakem uznává. Viz. předchozí odpověď Bc. Jiřího Nováka, zástupce velitele městské policie k situaci na Růžovém náměstí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Zimní údržba chodníků

  dotaz:
  Dobrý den, moje připomínka se týká pátečního ranního (9.12.) namrzání chodníků. Nevím, jak náhlý a neočekávaný byl pokles teploty, která způsobila vznik ledovky na sokolovských chodnících. Po půl osmé jsem volal na radniční vrátnici, aby mne přepojili na technické služby. Zde to nikdo na odpovědném oddělení nebral (jestli kvůli poradě či jiné činnosti), až mne přepojili na vrátnici. Vrátný slíbil, že vzkaz předá. Jednalo se především o úsek můstku mezi prodejnou PENNY a sídlištěm Vítězná (u VZP), kudy chodí naši senioři nakupovat a děti do školy. Ještě větší překvapení mne čekalo u zámečku, kde dlažba zapříčinila moje seznámení se se zemskou přitažlivostí. Před městským úřadem to také pěkně klouzalo, možná by stačilo mít na vrátnici připravený kbelík s posypovou solí. V dopoledních hodinách bylo již posypáno, ale inkriminovaný úsek můstku u VZP zůstal solí "nepolíben". Tolik z mé strany. Věřím, že další průběh zimy bude již lépe zabezpečen, co se posypu týká. Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:

  Dobrý den, v ten den ranní námraza vznikla v 6:30. V 7 hodin vyjely mechanizmy firmy SOTES, s.r.o. a do 9:30 byl ošetřen celý Sokolov. Použili jsme na tento zákrok solanku a posypovou sůl.

  Jaromír Dvořák, ředitel SOTES, s.r.o.

  Dobrý den, dovolte, abych se připojil i s vlastní zkušeností k hodnocení společnosti SOTES, s.r.o. 18 let jsem pracoval v této společnosti a 18 zim jsem držel zimní pohotovost, jako její vedoucí. Věřte, že nejhorší variantou při ošetřování vozovek a chodníků je namrzající náledí. V tu chvíli totiž je pod ledem celé město a není opravdu v možnostech společnosti zajistit posyp v několika málo minutách. Samozřejmě i tato společnost má zpracovaný plán výjezdů dle důležitosti jednotlivých komunikací a je zcela logické, že některá místa v našem městě jsou posypána s jistým zpožděním.

  -Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Opuštěné vozidlo

  dotaz:
  Vážený pane starosto, již před několika měsíci jsme písemně upozorňovali my, vlastníci BJ v domě čp. 1617 Růžové náměstí, Sokolov, na stav „zaparkovaného“ osobního auta Mercedes SPZ 2K5 2033, stříbrné barvy. Upozornění jsme zaslali přes podatelnu městského úřadu na městskou policii. Automobil je zaparkován již přes rok na prostoru před naším domem, který by měl, dle nás sloužit především nám, obyvatelům této lokality. Je pravda, že se strážnici MP byli na automobil podívat, ale tím vše skončilo. Dodnes si auto nikdo neodvezl. Chybí mu SPZ na zadní části vozu, všechny gumy jsou prázdné, začíná zarůstat mechem. V době, kdy je v Sokolově nedostatek parkovacích míst, považujeme tento stav za velmi nepřijatelný. Vrátíme-li se ze zaměstnání, nemáme prakticky možnost parkovat před vlastním domem. Ještě že je parkoviště u Výběru, Perly a kostela večer volnější.
  ~ Vlastníci BJ čp. 1617, Růžové náměstí, Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, o tomto vozidle víme. Majitelku vozidla jsme v minulosti opakovaně kontaktovali. Vozidlo je řádně pojištěno, zadní registrační značka byla provozovatelkou nahlášena Policii České republiky jako odcizená, vozidlo není vrakem ve smyslu zákona a netvoří překážku silničního provozu. Městská policie tudíž nemá zákonný důvod toto vozidlo odtáhnout. Přesto se pokusíme znovu kontaktovat majitelku a požádat jí, aby vozidlo, které nepoužívá, přeparkovala jinam a tím umožnila využívání místa i jiným motoristům.


  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 16.12.2016

  Pochvala za vánoční výzdobu ve městě

  dotaz:

  Chválím vánoční výzdobu ve městě. Letos je opět krásná a vkusná... :)


  ~ Niky

  odpověď:

  Dobrý den a děkujeme za slova chvály (společnosti SOTES, s. r. o. rád vyřídím). Věřím, že také ona pomůže navodit příjemnou vánoční atmosféru v našem městě. Díky a krásný předvánoční čas.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Parkování při Průvodu čertů 11. 12. 2016

  dotaz:
  Dobrý den, máme za sebou úspěšnou velkolepou akci Průvod čertů. Zajímalo by mě, zda je v tento den, pokud jde o průjezd osobních vozidel a parkování, ve městě vše povoleno a pokud ano, z jakého titulu. Pokud tomu tak není, jak je zajištěn dohled nad neuvěřitelnou drzostí návštěvníků, kteří parkují naprosto všude a na svá ,,parkovací" místa si projíždějí po chodnících, trávnících, hřištích...konkrétně na ulici Vrchlického, která je slepá, byla auta zaparkována naprosto všude, tedy podél domů na chodnících, před popelnicemi na ploše, na trávníku...byla jsem svědkem toho, jak odjížděli. Stejně jako přijeli, kolem výměníku po trávníku a chodníku, naprosto bez mrknutí oka. Opravdu mám své malé dceři vysvětlovat, že si musí dávat pozor i na chodníku, aby na ni nevycouvalo auto? K tomu připojím další dotaz. U kláštera máme velké parkoviště, přesto na ulici Vrchlického před popelnicemi pravidelně parkují osobní vozy, z nichž vystupují frajírci mířící si domů (škoda, že nemohou zajet až do obýváku). Rodina s dětmi, taškami, apod. si toto nikdy nedovolí. Přijďte se podívat, jak vypadají obrubníky a chodníky v této ulici díky takovému parkování na místech, která pro to rozhodně nejsou určená. Jak se proti tomu mohou obyvatelé této ulice bránit? Děkuji za Vaši odpověď
  ~ Zuzana Odvody

  odpověď:

  Dobrý den, v úvodu mé odpovědi je potřeba říci, že Průvod čertů je v našem městě nová tradice, kterou doprovází kromě úspěchů, také malé bolístky. Naprosto vám rozumím a také se mi nelíbí, že účastníci, kteří na tuto akci dorazí, nerespektují dopravní značení a dopravní předpisy. Zároveň však dodávám, že nás velmi těší velký zájem o tuto akci a akce samotná udělá našemu městu dobré jméno, nejen v Karlovarském kraji. Podle informací policie se letošního průvodu zúčastnilo cca 20 tisíc návštěvníků, což je úctyhodné číslo. Pozitivně byla naprostou většinou názorů, které se ke mně dostaly, hodnocena i vybraná trasa. Co se týče bezohlednosti řidičů a mnohdy jejich pohodlnosti, musím bohužel konstatovat, že se s tím Policie ČR a městská policie setkávají v průběhu celého roku. Nikoli jen při konání velkých kulturních či sportovních akcích. Věřím však, že každý takový poznatek je příspěvkem k tomu, abychom se poučili a byli za rok na podobné problémy připraveni. Dovolím si tuto odpověď adresovat rovněž SVB Jednoty.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Jak obstarat kopii rodného listu

  dotaz:
  Syn ztratil občanský průkaz v cizině, dostal náhradní doklad na 2 měsíce. Na úřadě vyžadují rodný list. Ten ovšem nemůžeme najít. Ostatní doklady má propadlé, nemůžou mu je uznat. Syn je momentálně přechodně v Ústí nad Labem. Narodil se v Sokolově. Můžete nám poradit jak si má kopii rodného listu zařídit? Může za něj někdo z rodiny toto vyřídit, když máme jen jeho propadlý řidičský průkaz a propadlý pas? Jeho otec žije v Sokolově, já matka v Mariánských Lázních. Děkuji za radu. Kubásková
  ~ Kubásková

  odpověď:
  Dobrý den, v popisovaném případě je nejjednodušší řešení pro získání rodného listu syna to, že se jeho otec žijící v Sokolově dostaví na matriku narození v Sokolově se svým platným občanským průkazem, kde mu bude vydán rodný list syna na počkání. Správní poplatek činí 100 Kč. O rodný list může samozřejmě požádat i matka buď osobně, nebo zaslat písemnou žádost spolu se správním poplatkem. Rodiče patří do okruhu osob dle zákona o matrikách, které mají nárok na vydání rodných listů dětí.
  ~ Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend

 • 9.12.2016

  Poděkování Gymnázia Sokolov

  dotaz:

  Vážený pane starosto, chtěla bych poděkovat městu Sokolov, které spolu s námi - gymnáziem - slavilo 70. výročí založení štědrým darem. Velký dík náleží Městskému domu kultury, který s námi spolupracoval při akcích konaných v rámci oslav - plesu, akademii i divadelním představení pro základní školy. Ochota a vstřícnost všech, se kterými jsme spolupracovali, byla velmi milou - a pro nás nesmírně cennou pomocí. Veliké díky zaslouží pracovnice PR, které rozhodně pracovaly nad rámec svých povinností. Osobní dík patří řediteli Mgr. Ladislavu Sedláčkovi, v jehož přítomnosti máte pocit, že nic není nemožné. Jeho pracovitost a optimismus nám dávaly jistotu, že možné je všechno a všechno skutečně nakonec dopadlo tak, jak jsme si představovali. Pan ředitel L. Sedláček často opakoval větu: "Pracujete s profesionály." My už to víme také, ale myslím si, že bylo hezké, abyste to věděl i Vy, pane starosto, protože je to pravda. Říká se, že dobrá práce se chválí sama, já dodávám - tahle práce by se měla pochválit veřejně.


  ~ Lenka Chvalová, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji Vám za slova chvály jak pro městský úřad, tak i pro pracovníky Městského domu kultury. Jsem velmi rád, že jsme takto pozitivně vnímáni a věřte, že je naším společným cílem právě to, co jste popsala. Tedy to, aby se občan města vždy setkával s profesionály.

  ~Bc. Jan Picka, starosta

  Dobrý den, jsme rádi za Vaše slova a velice za ně děkujeme. Jsme organizace, která s každou takovouto akcí vyroste zase o kousek výš a je nám velkou ctí na každé akci spolupracovat, obzvláště s Vámi.

  ~Mgr. Ladislav Sedláček, ředitel Městského domu kultury Sokolov

 • 9.12.2016

  Malování chodeb v pečovatelském domě

  dotaz:

  Pane starosto, chci se zeptat, kdo je nadřízený firmy, která nám maluje chodby v pečovatelském domě 2046 Vítězná. Je to otřesná firma. Každý den se v každém patře zdrží pár minut, udělají nepořádek o odejdou. Dneska položili na podlahu v 6. patře na liché straně nějaký igelit, a to je pro staré a nemocné lidi nejkratší cesta k úrazu. Prosím podejte nám pomocnou ruku, ať ten blázinec brzy skončí. Velice si vážím toho, že nám tu chcete udělat příjemné bydlení, ale výběr firmy byl skutečně nešťastný. A ještě jedno neštěstí tu je, určití klienti, které nám sem stěhujete. Děkuju za odpověď.


  ~ Helma Drozdová

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za Váš námět. Celou situaci jsem neprodleně řešil s Ing. Erikem Klimešem, ředitelem Sokolovské bytové, jakožto správcem domu. Bohužel Vám z velké míry musím dát za pravdu. Dovolte mi, abych Vás informoval o postupu, který město Sokolov společně se Sokolovskou bytovou nyní realizuje. Firmě bylo její nestandardní chování již v uplynulých dnech vytknuto. Majitel firmy na výtku reagoval tak, že na zmíněném pracovišti vyměnil vedoucího, který již začal práci organizovat v odpovídajícím režimu, to znamená ke spokojenosti správce budovy. Podle informací, které jsem dostal, se pracovníci firmy soustředí na opravy a malování v jednom místě a každý den po sobě uklízí, přičemž ještě pořizují z průběhu prací a úklidu fotodokumentaci. Co se týče položeného igelitu na zemi, shodli jsme se s firmou, že je při této práci nutností a to proto, aby lino nebylo zbytečně znečišťováno nebo dokonce poškozováno. Co se týče chůze po igelitu, tak je samozřejmě nutno dbát zvýšené opatrnosti. Nicméně při dodržování této zásady není chůze po linu nebezpečná. Místa, kde aktuálně firma pracuje, budou také vždy označována varovnými stojany. Věřím, že firma, která práce provádí, nově přijatá opatření bude dodržovat.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 9.12.2016

  Vánoční koncert orchestru Sokrat

  dotaz:

  Dobrý den, doslechl jsem se, že se letos nebude konat občany oblíbený vánoční koncert v kapli vedle Podniku bytového hospodářství v provedení orchestru Sokrat ve spolupráci se ZUŠ Sokolov. Mohl byste vysvětlit důvod zrušení této vánoční akce? Děkuji.


  ~ Schneider

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co se mi podařilo zjistit k Vašemu dotazu. Jednotlivé koncerty jsou vždy na konkrétních pořadatelích a koncert orchestru Sokrat a Dolce Vita nikdy nebyl pořádán městem Sokolov. Podařilo se mi zjistit u pana Pfeifra, že tyto koncerty zrušeny nebyly, ovšem v letošním roce se dle jeho vyjádření konat nebude. Pevně věřím, že v roce příštím se budeme moci se Sokratem opět setkávat, ať už v předvánočním čase či jiných vystoupeních, neboť jde o orchestr s dlouholetou tradicí vysoké kvality.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 9.12.2016

  Úklid na Staré Ovčárně

  dotaz:

  Vážený pane starosto, ahoj Honzo, je tu zas čas adventu a čas lásky , klidu a pohody. Hodně cestuji a nejen po zákoutích naší vlasti, ale i po celém světě . Moc mne mrzí, že Sokolov ,,čisté město“ je čisté pouze kolem centrální části města. Hlavní park je doslova vyšperkován a snad každý den se tam pohybuje uklízecí četa..., která zametá i již několikrát zametená místa! Jsou ovšem i jiná místa, kde leží listí, které je již zetlelé, spousta odpadků a nečistot. Sokolov není pouze opuštěné Staré náměstí, zámecký park nebo samotné centrum města! Prosím proto, pokus se napravit, dle mého názoru opravdu pravdivé věty a vrať městu heslo „čisté“, ale nejen centrum. Bydlím na Ovčárně už za dob, kdy tam bydlel pan starosta z minulosti.


  ~ Pavel Průcha

  odpověď:

  Dobrý den, ahoj, díky za Tvůj postřeh, byť ne příliš pozitivní, ale i to samozřejmě k těmto dotazům na starostu patří. Celou věc jsem konzultoval s vedoucím střediska čistění společnosti SOTES a zjistil jsem, že shodou okolností ve čtvrtek 8. 12. jak Starou ovčárnu, tak i Areál zdraví projel zametací vůz. Také jsem se s panem vedoucím domluvil na tom, že byť jde o část města, kde jsou pouze rodinné domky, bude zde prováděna kontrola a případný úklid i co se týče úklidu papíru a podobně. Věřím, že dojde ke zlepšení. V případě, že se tak nestane, prosím o opětovný kontakt, abych sjednal nápravu.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 2.12.2016

  Úklid listí v ulici Švabinského

  dotaz:

  Dobrý den, zajímalo by mne, jak je to s úklidem listí a s úklidem všeobecně (u kontejnerů, sekání trávy a mytí) mezi domy v ulici Švabinského 1717 a 1792... Neustále pozoruji, jak se rychle a mizerně zde uklízí. Hromady listí je naváté pod a mezi auty, a stačilo by tak málo - fukarem to odfouknout na silnici nebo na chodník a pak to jednoduše sebrat čistícími vozy. V dnešní době, kdy jsou k dispozici takové stroje je to hračka. Nechápu proč se nepokácí, nebo alespoň hodně zkrátí a ořežou větve u stromu nad parkující auty, jakmile zaparkujete pod stromy auto, do dvou hodin ho máte od větví a ptáků znečistěné. Než vyjedete, tak si musíte auto od výkalů, listí a větví pomalu půl hod. čistit. Tak nevím, jaký to vůbec má smysl zde parkovat, bohužel zde musím parkovat, jelikož je v této lokalitě je nedostatek parkovacích míst. Je mi z toho smutno. To zase někdo nepřemýšlel. Bydlím tu a stydím se za tuto ulici, už je to horší než Nádražní ulice v SO. Doufám v lepší budoucnost v úklidu této zanedbané ulici.


  ~ Bob

  odpověď:

  Dobrý den, dnes jsem osobně Vámi zmiňovanou lokalitu jel zkontrolovat. Dle mého názoru se situace již zlepšila. To znamená, že úklid listí byl v této části města již zahájen. S ředitelem SOTESu jsem také domluven na tom, že pokud to klimatické podmínky dovolí, budou zde i zbývající práce při úklidu listí dokončeny. Co se týče Vaší připomínky k parkování pod stromy, dovolte mi napsat, že tímto způsobem v našem městě parkuje mnoho občanů a opravdu není adekvátním řešením kácet stromy, kterých si v našem městě vážíme a chráníme je, jen z důvodu nutnosti očištění vozu.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 2.12.2016

  Parkování v ulici Vítězná

  dotaz:

  Vážený pane starosto,rád bych reagoval na realizaci úprav a oprav vozovky v ulici Vítězná, zejména u bytových domů čp. 2235, 2234, 2173. Dovolím si hovořit i za velkou část obyvatel zmíněné lokality: Ano, jsme všichni velice rádi a vděční, že vozovka se opravila, bylo to zapotřebí. Co ale naprosto nechápeme je, proč se nevybudovalo více parkovacích míst. Volná (neplacená) parkovací místa jsou obecně problém města Sokolov. Je jich nedostatek. To ví i zástupci města Sokolov, proto jejich hlavním mottem v jisté době přeci bylo, že vybudují více parkovacích míst. Doufali jsme, že při rekonstrukci této vozovky se bude myslet i na tento fakt a parkovací místa se rozšíří, protože předtím se parkovalo v této lokalitě spíše mimo rámec zákona o provozu na pozemních komunikací a bylo to naštěstí tolerováno. Hlavně před bytovým domem čp 2235, kde se stálo v blízkosti autobusové zastávky a před bytovým domem čp 2173, kde se stálo podél vozovky a nebyla zde dodržena minimální šířka průjezdu. Takže z logiky vyplývá, že když před realizací úprav vozovky bylo zjevné, že parkovacích míst je méně, než vozidel, mohlo napadnout kompetentní osoby, či orgány (policie, MÚ Sokolov, projektanti), že rozšíří stav parkovacích míst. Protože už za původního stavu bylo parkování omezené a výhled do budoucna je, že vozidel bude stále přibývat. Je tedy překvapivé, že při projektování nových ulic, či rekonstrukcí, se nevytvoří raději o 5 parkovacích míst více, ale o 20 méně, jako v tomto případě. Jaká je skutečnost po realizaci opravy vozovky? Bohužel skutečnost je taková, že parkovacích míst pro parkování v rámci zákona o provozu na pozemních komunikacích je méně. V současné době je vybudováno necelých 40 parkovacích míst mezi domem čp 2234 a domem čp 2173. Tyto parkovací místa jsou určená pro bytové domy čp 2235 + 2234 +2173, tedy celkem pro 44 bytových jednotek/ rodin/ obyvatel, kde potřebný počet parkovacích a odstavných míst dle charakteru staveb a BJ je 48. Dnes má téměř každá rodina minimálně jedno vozidlo a typuji, že každá třetí rodina má vozidel více, zejména z důvodu dojíždění do zaměstnání ve větších vzdálenostech aj. Tedy na tuto lokalitu, kde je nově vybudováno necelých 40 parkovacích míst, je téměř 60 vozidel. Takže opět se Sokolov potýká s nedostatkem parkovacích míst. Další "problém" nastává ve všední dny mezi 11 a 14 hod, kdy půl Sokolova jezdí do Krufinu na oběd. Zákazníci této "vývařovny" stojí na parkovacích místech pro obyvatele bytových domů a v těchto hodinách před svými byty už vůbec nezaparkujeme. A zbytek potencionálních parkovacích míst zabral nájezd k autobusové zastávce, který je větší než na Florenci v Praze, široké chodníky, na kterých projde 5 lidí za den, travnaté ostrůvky a velké kontejnerové stání - rozumím, je to zřejmě dle norem. Současný stav odpovídá takové realitě: po zdařilé rekonstrukci vozovky, která se bez ironie opravdu povedla, nemá bohužel téměř 20 vozidel kde parkovat, což je na tak malou lokalitu, nebo ulici poměrně závažný problém. Věřím tomu, že aktivita městské policie bude v blízkých dnech na 150-ti procentech a budou s metrem v ruce hlídat, jestli se neparkuje příliš blízko zastávek, či jestli se dodržuje minimální průjezdná šířka vozovky. Takže absolutně nechápeme, kde máme parkovat. Místo, aby se ulehčil a zjednodušil život obyvatel města Sokolov, opět se zkomplikoval. Závěrem prosím a žádám o odpověď, která vyřeší tuto situaci, tedy: Kde máme parkovat a zda se vybuduje, resp. dovybuduje zbytek parkovacích míst v této lokalitě. Pzn.: Pod bytovým domem čp 2235 je travnatá plocha, ke které byl vybudován nájezd z přilehlé komunikace. Nelze tato plocha využít pro vybudování parkovacích míst? Resp. jaké záměry jsou s touto parcelou? Děkuji za zodpovězení i této otázky. S přátelským pozdravem a s úctou.

  ~ D. P. 

  Dobrý den, je až s podivem, s jakou prozřetelností vedení města nechá vybudovat pro případnou, v budoucnu možná realizovanou, městu prospěšnou stavbu (asi něco podobného jako dvoubarevné "silo" u křižovatky, nad Domem Mládeže, které očividně koresponduje a urbanisticky zapadá do stávající výstavby) a naproti tomu je poučné a smutné, sledovat "účelné" vynaložení prostředků při rekonstrukci komunikace v ul. Vítězná u bytových domů č.: 2035 + 2234 +2173. Nemyslím tím šíři chodníků, která je pomalu širší než na "Václaváku", nebo to že byla zrušena kanalizační výpusť v nejnižším bodě parkovacího stání přímo u megalomanského kontejnerového stání, kde když zaprší není vzhledem k množství dešťové vody využívat cca 1-2 parkovací místa - snad jen jako kotviště pro lodě. Nemyslím tím ani to, že rozšíření autobusových zastávek začíná (s nadsázkou) už skoro u zimního stadionu (normy jsou normy). Nemyslím tím ani "zelené" ostrůvky, které využila firma, provádějící rekonstrukci vozovky, jako odložiště odpadu vzniklého při realizaci a následně tento odpad přikryla vrstvou hnědé hmoty, která za 1-2 roky proprší a vylezou na světlo světa odřezky obrubníků a zbytky asfaltu a následně fa.Sotes odmítne zde sekat trávu, protože by si zničila techniku. Myslím tím to, že jak uvádíte v článku ze dne 2.12.2016, jeden ze stěžejních důvodů bylo a je poddimenzovaní parkovacích míst. Věřte, že když si odmyslím to odpolední parkování (strávníci jídelny Krufin), tak každé, nově vybudované parkovací místo by bylo přínosné pro obyvatele již zmiňovaných domů, i s ohledem na to, že tito lidé tam bydlí 24hod.denně (večer, noc, víkendy...). Věřím a chápu, že jsou lokality ve městě, které jsou pro Vás prioritní vzhledem k nedostatku parkovacích míst, ale celá ta záležitost se týká toho, že v ul. Vítězná, probíhala rekonstrukce a přitom tam tento aspekt nebyl zohledněn. Závěrem snad jen to, že jsem z Vaší odpovědi na dotaz z 2.12.2016, pochopil, že snad, někdy, možná a do té doby nebudeme parkovat, ale odstavovat, přičemž se budeme všichni tolerovat. Děkuji, pakliže jste to dočetl až sem a věřte, že si uvědomuji, že je to o celém soukolí, nikoliv jedinci. S pozdravem. Blecha.

  ~ Blecha

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych k Vašemu dotazu uvedl následující. Jak jste správně popsal, došlo opravdu k úbytku míst pro odstavení vozidla. Záměrně píši odstavení, neboť šlo o nedovolené parkování, které bylo většinou tolerováno. Podle informací, které mám, nedošlo k vybudování nových parkovacích míst na těchto stáních z toho důvodu, že byly rozšířeny dle platných norem autobusové zastávky a samozřejmě bylo nutno zohlednit s tím související normy a dopravní předpisy. Počet oficiálních parkovací míst byl však zachovám. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, proč při výstavbě těchto domů nebylo podmínkou také vytvoření příslušného počtu parkovacích míst stejně tak, jako tomu je v současné době. Naprosto rozumím Vaší námitce, že v době obědů jsou parkovací místa nedostatečná. Jsem ale přesvědčen také o tom, že vznik nových parkovacích míst v řádu jednotek by tuto situaci v době oběda nevyřešil. S pozemkem ve spodní části ulice, u kterého je vytvořen výjezd, město Sokolov do budoucna počítá jako s možným prostorem pro drobnou a pro město prospěšnou provozovnu s případným bydlením. Možné řešení, o kterém bude jednat ještě stávající vedení města nebo naši nástupci, je v oblasti mezi domy, které popisujete a ulicí, která vede k páté základní škole. Je zde zelená plocha, která by mohla zkombinovat potřebné a okrasné, tedy nějaký miniparčík s místy pro parkování. Momentálně se ale projektově připravují, dle našeho názoru, mnohem kritičtější místa ve městě, zejména v husté městské zástavbě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 2.12.2016

  Úklid společných prostor v městských domech (2)

  dotaz:

  Děkuji za odpověď na můj podnět ohledně úklidu společných prostor. Jen podotýkám, že pan ředitel Sokolovské bytové Vás neinformoval o tom, že občanský zákoník v § 2256 a § 2247 odst.2 jednoznačně stanoví, že pronajímatel ZAJISTÍ úklid společných prostor. Samozřejmě, že za úplatu jako ostatní služby. Mluvit o tom, co je v domovním řádu je výmluva. Nikdo takovou povinnost ve smlouvě nemůže mít a tudíž je to nevymahatelné. Co je v dnešní době nevymahatelné, tak jako by nebylo. Nelze do nekonečna argumentovat tím, jak všichni od 70. let minulého století uklízeli. Ještě jednou děkuji.


  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:

  Dobrý den, Váš výklad právních norem je typické vytrhávání z kontextu. Režim ve vašem domě je naprosto v souladu s Vámi zmíněnými paragrafy, což se promítá i do Domovním řádu, např. Čl. IV, odst. 2, písm. d). Pořádek ve společných částech domu je aktuálně podle obvyklých místních poměrů zajišťován uživateli bytu a jejich spolubydlícími (Čl. VIII, odst. 1, písm. b) Domovního řádu). Možnost zajištění úklidu třetí osobou byla na nám. Budovatelů v minulých letech opakovaně nabízena, vždy však byla zamítnuta. Sokolovská bytová přesto registruje negativní změny místních poměrů, tedy zvýšený nepořádek a neochotu uklízet ze strany uživatelů, a proto opět v souladu s NOZ i Domovním řádem zajistila možnost úklidu Vašeho vchodu třetí osobou, samozřejmě s dopadem na cenu služeb. Podotýkám, že toto se připravilo již před Vaším dopisem starostovi. Úklidová firma předloží nabídku, se kterou budou uživatelé bytů seznámeni a je opět na nich, jestli ji budou akceptovat, hlavně její cenu. Rovněž se ukáže, jestli je problém s nepořádkem a úklidem vnímán kolektivně nebo je Váš individuální.


  ~ Ing. Erik Klimeš, ředitel společnosti Sokolovská bytová, s.r.o.

 • 2.12.2016

  Bioodpad

  dotaz:

  Přeji pěkné pozdní odpoledne. Mám tento problém. Bydlím ve čtyřposchoďovém panelovém domě a nájemníci mají problém s bioodpadem. Kam s ním? Do komunálního odpadu je to přeci hrozný přepych. Náš panelák stojí na ulici Závodu Míru, naproti Penny Marketu. Máme vedle popelnic dost velké místo na jakékoliv jiné, třeba na tříděný odpad. Ty máme za domem, tak tam dost lidí nechodí. A o kousek vedle stojí další panelák, ze kterého by to mohli obyvatelé rovněž využívat. Myslím že to stojí za zvážení. Děkuji.


  ~ Vlasta Krenžálková

  odpověď:

  Dobrý den, v Sokolově je bioodpad řešen tak, že je možno jej odložit ve sběrném dvoře k tzv. komunitnímu kompostování. Město, pokud vím, nepočítá s umísťováním dalších nádob určených k třídění bioodpadu.

  René Bolvari, středisko odpadů a čištění SOTES Sokolov spol. s r. o.

  Dobrý den, město zatím skutečně chce stávající situaci řešit přes sběrný dvůr. Ovšem v případě, že by poptávka po těchto kontejnerech byla mnohem větší a obyvatelé města by tak jasně dali najevo přání tyto kontejnery mít a využívat je, jsme samozřejmě ochotni se řešením nově zabývat. Zatím opravdu registrujeme jen několik málo požadavků.

  Bc. Jan Picka, starosta města 

 • 25.11.2016

  Toalety na Areálu zdraví

  dotaz:
  Vážený pane starosto. Reaguji na Vaši odpověď na dotaz na toalety na areálu zdraví. Vaše velmi krátká odpověď mě jemně řečeno zaráží. Vyplývá z ní jediné, že město Sokolov nechá znečišťovat okolí areálu, jen aby ušetřilo peníze (předpokládám, že na zázemí pro bezdomovce). Nápad s občasným využíváním zázemí pro údržbu areálu (až se někdy vybuduje, pokud vůbec) ze zdá být zajímavý, ale bude tam někdo stále přítomen? A bude to pouze na libovůli přítomného pracovníka? A to nemluvím o dospělých, ti půjdou kam? Pokud město vybuduje takové areály, mělo by kromě A, zařídit také B. Možná že to není tak politicky efektní a možná že na to nejsou dotace, ale město by nemělo dělat pouze to, na co získá dotace. Co takhle investovat do občanů ze svého, a pokud možno do něčeho rozumného, nejen „fotogenického“? Zkuste se někdy projít v lesíku na Bohemii. Napadlo na radnici někoho, že je také potřeba na odpočinkových místech budovat něco tak přízemního jako jsou toalety, i když se k přestřihávání pásky a otevírání šampaňského u toalet nedají pozvat novináři? Ač tazatelka navrhovala toaletu jako u MDK, nedalo by se uvažovat alespoň o mobilních toaletách typu TOI – TOI, případně v onom „zázemí“ vybudovat veřejné WC? To určitě nebudou takové finanční náklady a určitě to bude lepší, než tolerovat toaletu v lesíku. Zajímá mě Váš názor, ne názor Vašich úředníků, protože volím politiky a ne úředníky (bohužel
  ~ Václav

  odpověď:

  Dobrý den, v názoru na výstavbu toalet ve všech zatraktivněných částech města (neboť sportovní areál není jediným místem, které se podařilo revitalizovat) se neshodneme. Opravdu není ve finančních možnostech města na revitalizovaných sportovištích u víceúčelových hřišť, vždy vybudovat patřičné sociální zázemí. Ve Vámi uváděné lokalitě jsou dvě místa, kde bude možnost toaletu využít. Je to stávající zahradní restaurace, a jak už jsem popsal, v případě nutnosti bude ochoten vyjít vstříc i správce areálu. Zdánlivě levným řešením se jeví umístění TOI-TOI, ale neumím si představit, jak často by muselo docházet k jejich údržbě vzhledem k tomu, jak jsou někteří obyvatelé v dnešní době schopni „dodržovat“ byť nepsané zásady slušného chování.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 25.11.2016

  Noclehárna pro obyvatele bez přístřeší

  dotaz:

  Vážený pane starosto. Několikrát za rok se v dotazech na starostu dočítáme vaše stýskání si na bezdomovce v Sokolově, kombinované se sebechválou jak se vám podařilo několik bezdomovců předat do nápravného zařízení (je to vážně pravda?) a dalším stýskáním na zlotřilé zákonodárce, že vám tuto snahu kazí (jen tak mimochodem, je to vaše vláda a váš senátor). Pokusili jste se však přemýšlet o tom, proč se sem do Sokolova bezdomovci stahují? Nemůže to být náhodou proto, že na rozdíl od ostatních obcí zde mají ubytování „all inclusive“, za které město platí nehorázné peníze? Předpoklad, že když bezdomovce vyhodím v šest hodin z hotelu, tak odjede mimo město a pak se zase vrátí na noc, mi přijde mylný. Takže to bude spíš tak, že po odchodu z hotelu zůstanou v blízkém okolí a obtěžují obyvatele. Doposud to bylo na Bohemii, takže se zdržovali v blízkém porostu a kolem Billy. V té souvislosti mě napadlo, kdo měl ten výborný nápad koupit za dva miliony dům, aby se z něj udělal hotel pro bezdomovce a zrovna v jedné z nejhorších lokalit? To nikoho nenapadlo, že se tím výrazně zhorší bezpečnostní situace u nádraží? Už vidím dotazy na starostu v tomto smyslu a obvyklé odpovědi velitele Kubise, že se MP snaží, ale je to jenom jedna z podobných lokalit ve městě, strážníků je málo, nestačí všechno hlídat a tak dále. Když už jste tento dům koupili, přesuňte tam služebnu MP, ať to mají blízko. Mám na mysli přesunout, ne zřídit další a pak navyšovat počty strážníků na kontrolu parkování. Myslím si, že v budově Městského úřadu nejsou tak nezbytní. Chápu, že se o bezdomovce v Sokolově starají paní Oulehlová a pan Kubis, protože jim to usnadňuje život v jejich opravdových bydlištích mimo Sokolov (nemá cenu popírat veřejné tajemství, že ani jeden z nich zde opravdu nebydlí, že zde mají pouze trvalé bydliště a že vás takové obcházení zákona nezajímá), ale vy jste sokolovák, takže by vám mělo jít zejména o Sokolov a ne o blaho obyvatel okolních obcí. Tam ať si to řeší sami ze svého rozpočtu. Předem děkuji za nevyhýbavou odpověď od vás pane starosto, ne od paní Oulehlové nebo Mgr. Kubise.


  ~ Václav

  odpověď:

  Dobrý den, úvodem mi dovolte, abych Vám odpověděl, byť se naše názory mohou lišit. Rád bych konstatoval, že si opravdu nevzpomínám na to, že bych podával vyhýbavou odpověď a věřte, že pokud by tomu tak bylo a nechtěl bych odpovídat dle skutečného stavu a možností, rubriku Napište starostovi bych zkrátka pro komunikaci s obyvateli města nepoužíval a zúžil bych komunikaci pouze na setkávání se sokolováky v ulicích a jednoměsíční Den otevřených dveří. Opak je pravdou. Se všemi a vždy chci komunikovat upřímně. Nyní k Vašim dotazům. Mohu potvrdit, a dávám na to slovo starosty, že ve spolupráci se státním zastupitelstvem, soudem, PČR a městskou policií se nám opravdu podařilo několik osob bez přístřeší pro porušení zákazu pobytu do vězení dostat. Máte pravdu, jsem sociální demokrat. Také náš senátor, jak píšete, je z ČSSD a konec konců také vládní odpovědnost je v současné době na nás. Dovolte mi však říci názor, že ne všechna rozhodnutí musím vnímat pozitivně jen proto, že jsem člen jedné strany. Mé pracovní okolí dobře ví, že patřím k velkým kritikům jak velkých sociálních dávek na bydlení, tak k přístupu k některým skupinám obyvatel. O koupi domu, který bude poskytovat přístřeší osobám bez domova, rozhodlo zastupitelstvo města. I přes mnohá negativa se s tímto rozhodnutím ztotožňuji. Je potřeba si uvědomit, že každé město má osoby bez přístřeší, o které je povinno se postarat už třeba proto, že jde o obyvatele přihlášené k pobytu v našem městě. Nechceme se dívat pouze na to, jak tyto osoby přespávají ve věžových domech, v nemocnici a v jiných dostupných budovách. Proto, jak píšete, se o ně staráme. Dalším důvodem, proč k této věci přistupujeme jinak než v předchozích letech, je fakt, že mohou být (a bohužel už také zatím v ojedinělých případech byli) nositeli infekčních onemocnění a my je nyní budeme dostávat pod jednu středu, kde s nimi bude sociálně i zdravotnicky pracováno. Prosím, je potřeba si opravdu uvědomit, že vytvářením lepších podmínek pro obyvatele bez domova se naopak snažíme chránit obyvatele našeho města. Co se týče Vaší poznámky o adresách jednotlivých zastupitelů, dovolte mi se k tomu nevyjádřit, neboť to není záležitost starosty města Sokolova.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 25.11.2016

  Parkování u obchodního domu Billa

  dotaz:
  Dobrý den, bude město něco dělat s parkováním za Billou, včera 21. listopadu v 13 hod. zde nebylo kde zaparkovat. Kdo chtěl nakoupit tak musel čekat až někdo odjede. Celé parkoviště bylo obsazené auty studentů z nedaleké školy. S tím omezením parkováním u Ohře jsme si vůbec nepomohli, spíše naopak. Je to jako vlk se nažral a koza zůstala celá.
  ~ Honza

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi, abych Vám sdělil následující. Informace, které jsem si vyžádal svědčí o tom, že Vámi zmiňované parkoviště je ve vlastnictví obchodního domu Billa. To znamená, že je na něm, jaký režim pro parkování zde nastaví. Ideální se mi zdá forma, která je mimochodem i u jiných obchodních domů, kdy např. od 8 do 16 hod je parkování omezeno parkovacími kotouči na jednu hodinu, která je dostatečná pro nákup a pak ve zbývajícím čase je zde možnost parkování bez omezení. Tato kombinace je vstřícná i vůči obyvatelům města, kteří v této oblasti bydlí. Co se týče parkování u bývalého hotelu Ohře, tak souhlasím s tím, že situace je zde velmi špatná. Nesouhlasím ale už s Vaším názorem, že zpoplatnění parkování situaci vůbec neřeší. Přinejmenším je zde větší parkovací možnost pro pacienty, kteří jdou k lékaři či do lékárny. Bohužel ploch, kde by bylo možné zrealizovat další parkovací místa právě v okolí ISŠTE a bývalého hotelu Ohře, je minimum. Velké naděje město vkládá do záchytného parkoviště, které by mohlo být na pozemku bývalého autobusového nádraží. Jednání s jeho majitelem stále vedeme, nicméně ochota z druhé strany zatím velká není, nebo je spíše limitována rozhodnutím města o novém směru provozování MHD v Sokolově.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 25.11.2016

  Úklid společných prostor v městských domech

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala pana starosty, kdy bude město, jako vlastník bytů na náměstí Budovatelů, plnit svou zákonnou povinnost, a to zajišťovat úklid společných prostor v domě. Na problémy nejen s úklidem společných prostor jsem opakovaně upozorňovala. Velký nájemní dům přeci potřebuje domovníka, na kterého se lze obrátit a který se postará. Situace totiž v posledních asi 3 týdnech vygradovala, když opakovaně ve výtahu někdo, nebo něčí pes udělal loužičku a dotyčný na to naházel papíry a nechal být. Už jen chybí, aby se tu rozšířila žloutenka. Můžete zařídit, aby někdo výtah na čísle 1406 uklidil? Na závěr se chci zeptat v čem je problém, že zde není domovník.
  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:

  Dobrý den, spojil jsem se s ředitelem Sokolovské bytové a Vaši připomínku jsem s ním konzultoval. Mimo jiné jsem se dozvěděl také to, že v nájemní smlouvě není specifikována povinnost týkající se úklidu společných prostor a zavedená praxe byla taková, že nájemci jednotlivých vchodů si buďto sami nasmlouvali pracovnici zajišťující úklid, anebo se o tyto prostory starali střídavě po vzájemné dohodě. Ostatně tak to stanovuje domovní řád. Dále mi také pan ředitel  potvrdil, že co se týče úklidu, dochází v některých vchodech již ke zhoršení stavu. Proto připravuje jednání se společnostmi, které by byly ochotny úklidové služby zajištovat. Vše bude záležet na finančních podmínkách. Je potřeba si uvědomit, že majitel domů (v tomto případě město Sokolov) musí, a také tak činí, zajištovat především záležitosti týkající se technického stavu budovy. Jistě budete souhlasit s tím, že úklid mezi ně nepatří. Proto se na finančních nákladech spojené s úklidem budou muset podílet i nájemníci tak, jak je to běžné i v jiných domech. 


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 21.11.2016

  Nedostatek parkovacích míst v ulici Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den. Prosím pana starostu o vysvětlení, proč po komplikovaných činnostech na Vítězné ulici v letošním roce nebyl bezezbytku využit celý prostor pro možnost zvýšení počtu parkovacích míst. Na třech místech byly vytvořeny nepochopitelné zelené plochy nebo ponechán neúčelný pruh porostlý keři. Parkovací plocha před oblíbenou jídelnou KRUFINU je při obědech přeplněna a pro dlouhodobější parkování před třemi protilehlými bytovými domy je omezený prostor pro auta jejich obyvatel. Navíc SOTES má zase co zbytečně posekávat. Při tom dle katastru je celá plocha v majetku města, tak mám za to, že při projektování mohlo trošičku zlepšit trvale kritizovaný stav parkovacích míst ve městě při prováděné rekonstrukci zmíněného prostoru. Výmluvu na bezpečnost neberu, protože stav při parkování v Sokolově je a bude přes den trvale nebezpečný a na sídlištích večer a v noci mnohdy nemožný. Pro důvod ochrany přírody ten ponechaný pruh keřů mohl být klidně posunut do travnatého prostoru za ohrazený pozemek kolem prvního bytového domu u křižovatky u Domu dětí, který je dle výkresu na katastru také města. Jde o nedostatečnou kontrolu projektu nebo jde o neviditelné technické problémy pod úrovní terénu? Děkuji za stručnou a konkrétní odpověď, hodně se na to nadává, ale po zkušenostech s odbočkou na Královské Poříčí to nikdo nenapíše.
  ~ Horník

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, který jsem konzultoval s příslušnými odbory a dovolím si odpovědět následující. Projekt na opravu ulice Vítězná byl samozřejmě připomínkován všemi dotčenými orgány včetně toho nejdůležitějšího a tím je Dopravní inspektorát Policie ČR. Musel být samozřejmě v souladu se všemi vyhláškami a normami. Je bohužel nepříjemnou realitou, se kterou se setkáváme při opravách komunikací, že nové nebo opravované komunikace již nedovolují tzv. divoké parkování. Důsledkem bohužel je, že parkovacích míst právě na základě dodržení předpisů ubyde, což je i případ ulice Vítězná. Naprosto s Vámi souhlasím v tom, že kolem společnosti Krufin a obytných domů na konci této ulice je parkovacích míst nedostatek a jsem rozhodnut ve spolupráci s odbory města, radními a zastupiteli hledat další řešení směřující k vybudování nových parkovacích míst v této lokalitě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 21.11.2016

  Hluk od 4. ZŠ (2)

  dotaz:
  Dobrý den, bude se stále bourat na škole i o víkendu? Je to těžce obtěžující se nikdy nevyspat ani o víkendu! Já s tím mám prostě extrémní problém, už třetí víkend mi od rána třeští hlava, kvůli Vašim zájmům, které mě nezajímají a nic mi nepřinesou, tak proč je mám trpět?
  ~ Rečková

  odpověď:
  Dobrý den, předně mi dovolte napsat, že spíše než o mé (naše) zájmy jde o zájmy města a jeho obyvatel. Jsem přesvědčený o tom, že pokud místo nevyužívané budovy 4. ZŠ vznikne moderní budova sloužící seniorům, jde opravdu o záměr sloužící především obyvatelům našeho města. V neposlední řadě tato změna přinese komfortnější bydlení i nájemníků ze sousedících domů, tedy i vám. Nečinnost města by vedla k tomu, že stávající budova by byla stále více devastována a stala by se místem, kde by nebylo možné udržet pořádek (nájezdy vandalů, srocování nepřizpůsobivých apod.). Nyní k samotné demolici: V povolení je uvedeno, že demoliční práce nesmí probíhat v neděli, ale mohou se realizovat v pracovních dnech a v sobotu s tím, že sobotní provoz nesmí překračovat povolené limity pro hlučnost. Podle informací, které jsem si vyžádal se takto skutečně postupuje.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 21.11.2016

  Hluk od 4. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto nechci být otravná, ale už začínám šílet. Bydlím vedle 4.ZŠ, která zde takovou dobu chátrala a teď, když se bourá, honíte určitě termíny na úkor nás všech. Minulou neděli zde celý den řezali motorovou pilou a v pondělí tu nebyl skoro žádný hluk. A teď opět, celý týden v celku klid a o víkendu od sedmi od rána ty nejvíc hlučné práce. Já bych si taky ráda odpočinula a představa, že mě připravíte o další neděli, mě nutí napsat. Není náhodou neděle od toho, aby si lidé vychutnali klid a odpočinek? Abych to zkrátila, Vaše termíny jsou mi ukradené, já chci svou neděli u pohádek, a ne na staveništi. Děkuji.
  ~ Rečková

  odpověď:

  Dobrý den, máte pravdu. Bylo zjištěno, že minulou neděli (je myšleno 6. 11. 2016) zhotovitel na stavbě prováděl přípravné práce před zahájením demoličních prací tzn. prořezání 3ks stromů HLOH na parc. č. 1742/1 (2hodiny práce) u severozápadního štítu školy. Dne 12. 11. 2016 v sobotu od 7:30 hod byly zahájeny demoliční práce. Zhotovitel byl upozorněn na nutnost dodržování klidu v neděli a to: Demoliční práce, při kterých by hluk překračoval hranice 50 dB, nesmí být prováděny v době od 21.00 hodin do 07.00 hodin a v době pracovního klidu. Tímto se omlouváme za vzniklou situaci.


  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 11.11.2016

  Svatební termíny pro rok 2017

  dotaz:
  Dobrý den, měla bych otázku, kdy prosím budou zveřejněny svatební termíny na rok 2017. Sleduji je na internetu, zda již nebyly zveřejněny, ale zatím nic.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval s vedoucí příslušného odboru, která mi sdělila, že termíny jsou již zveřejněny na webových stránkách www.sokolov.cz. Naleznete je pod tímto odkazem: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_spravnich_agend/obradni-sine-26056.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 11.11.2016

  Ranní námraza, městská policie

  dotaz:
  Dobry den, touto cestou chci poděkovat za důslednou a svědomitou péči o chodníky v obci s rozšířenou působnosti Sokolov. Dnešní ranní kluziště mi zajistilo dobrodružství, po kterém jsem netoužil. Chápu, že je Vaše společnost Sotes na zimu řádně připravena, jen nikdo nečekal, že bude mrznout a sněžit. A dále mne velmi zajímá záměr naší městské policie, kdy 9. 11. odvážela pohledově civilistu, který opustil zařízení Štola, v poklidu bez donuceni nastoupil a následně byl odvezen. Pokud místní úřednící fungují i jako bezplatné taxi, prosím o kontakt, někdy využiji.
  ~ Jiří Špička

  odpověď:

  Dobrý den, rád bych reagoval na Vaši neopodstatněnou připomínku. Vozidla zimní údržby vyjela na komunikaci ve 3:45 hod, tj. 20 minut po prvním spadu sněhu, který byl v rozmezí od 0 do 0,5 mm. Všechny komunikace byly plně sjízdné do dvou hodin od prvního spadu sněhu a vzniklé námrazy. Díky včasnému zajištění sjízdnosti byla zákonná lhůta splněna.
  ~Josef Düringer, SOTES Sokolov, spol. s r.o.  


  Dobrý den, Vaši připomínku jsem projednával se společností SOTES. V tomto případě je potřeba vědět, že se na několika málo výjimečných místech může stát, že je povrch kluzký, ale to společnost SOTES nemůže mnohdy zaregistrovat, neboť si hlídá silnice a chodníky, kterých jsou po Sokolově desítky kilometrů. Plošný spad sněhu a námrazu hlídá vedoucí zimní údržby, který přijímá všechna příslušná opatření. Pokud se jedná o takovouto situaci u domu, tak na to bohužel reagovat vždy nemohou. Záležitost ohledně odvozu policisty v civilu jsem projednával s velitelem městské policie a bude řešena kázeňskou výtkou. Při nejbližší poradě zdůrazním strážníkům MP, že právě oni musí jít příkladem. 
  ~Bc. Jan Picka, starosta 

 • 11.11.2016

  Nečitelné jízdní řády na zastávkách MHD

  dotaz:
  Dobrý den, nechtěl jsem Vás zatěžovat tím, co se dá vyřídit přímo s dopravním podnikem. Když ale už více než týden nepřišla od DP reakce, píši sem. Na zastávkách MHD ve směru do města z Michalu nejsou čitelné jízdní řády a potřebovaly by přelepit novými. Zastávek je víc, konkrétně třeba "U banky", "účko" a "Těšovice". Zastávku u banky navíc již asi od září zdobí "hákový kříž" a nikomu to nevadí. Děkuji.
  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:

  Dobrý den, telefonicky jsem se spojil s ředitelem společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s., která v Sokolově zajišťuje MHD. Domluvili jsme se na tom, že v průběhu příštího týdne, tj. mezi 14. a 18. listopadem, bude provedena kontrola jízdních řádů, které jsou vylepeny na zastávkách MHD v Sokolově. Pokud je někde hanlivý symbol, který uvádíte, tak bude samozřejmě odstraněn.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Toalety na Areálu zdraví

  dotaz:
  Dobry den. Na Areál zdraví chodím velmi často s kočárkem nebo se synovcem si kopat s míčem. Je to tam velmi krásné, čisté, avšak jedna věc mi tam hodně chybí, a to je veřejná toaleta. Vím, že je tam stánek a většina lidí chodí tam, ale když mají zavřeno, nezbývá nic jiného než nedaleký lesík. Touto cestou bych vás za všechny rodiče a děti chtěla poprosit, zda by se tam jedna taková budka, jako je u kulturního domu mohla postavit? Moc děkuji za odpověď.
  ~ Petra Bartošová

  odpověď:

  Dobrý den, zatím město Sokolov neuvažuje o tom, že by zde byly postaveny veřejné toalety na mincovník, stejně jako je tomu u MDK Sokolov. Důvodem jsou samozřejmě finanční náklady, kdy mluvíme o dvou až třech milionech korun, ale pak také zvýšené náklady na samotný provoz a údržbu. V několika málo měsících zde ovšem bude vybudován menší objekt, který bude sloužit pro zázemí tohoto areálu. Jeho součástí bude určitě i toaleta. Věřím, že v nutných a snad ojedinělých případech bude zejména maminkám s dětmi umožněno tuto toaletu použít.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Zahrádky k pronájmu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat: Sháním nějakou menší zahrádku nebo kousek pozemku k pronájmu okolí Sokolov, Svatava, Rovná. Děkuji s pozdravem
  ~ Červenka

  odpověď:

  Dobrý den, ano město Sokolov skutečně vlastní několik desítek pozemků, které jsou využívány jako zahrádky. Jde zejména o lokalitu areálu Bohemia a části města Šenvert. Postup je následující: Uvolněný pozemek, který je určen jako zahrádka, vyvěsí odbor správy majetku na elektronické desce úřadu s tím, že nabízíme nový pronájem. Případní zájemci se následně přihlásí a nabídnou cenu, kterou jsou ochotni za pronájem hradit. Poté je zahrada přidělena jednomu ze zájemců, zpravidla tomu, který nabízí pro město nejvýhodnější cenové podmínky. Doporučuji tedy obrátit se na odbor správy majetku s tím, že by vás mohl vést v jakési evidenci a případně by vás o uvolněné zahrádce mohl informovat.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Poplatek za svoz odpadu

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat kolik má platit tříčlenná rodina za svoz odpadu za rok. Jsem v podnájmu. Díky za vaši odpověď.
  ~ Štefan

  odpověď:

  Dobrý den, podle dotazu nevíme, zda se jedná o přímý vztah podnájemníka a společnosti SOTES, která svoz odpadu zajišťuje, anebo zda jde o vztah s družstvem, které má podmínky jiné. Obecně jsou ceny různé, neboť je na nájemnících, případně na sdružení nájemníků, jakou odpadovou nádobu si zvolí a v jak častých intervalech bude vyvážena. Aktuální ceník společnosti SOTES naleznete zde: http://www.sotessokolov.cz/docs/cenik_odpady_obyvatele.pdf.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Otevřený oheň v ulici K. H. Borovského

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by se nedalo něco dělat s narkomany a s lidmi bez domova, kteří se nyní usídlili v parku za bývalým Visage studiem v ulici K. H. Borovského? Projít okolo chce obrovskou odvahu a občas si vyslechneme i pár urážek. Dnes byl na místě rozdělaný otevřený oheň, což mi v parku přijde nebezpečné. Děkuji.
  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, o situaci právě v této oblasti dobře vím a věřte, že s velitelem městské police se jí aktivně zabýváme. Stalo se bohužel téměř povinností, že několikrát v týdnu strážnici MP Sokolov musí do této oblasti jet a osoby bez přístřeší vykázat. Stejně tak postupují i u osob, které se zde pohybují a jsou pod vlivem drog. Pokaždé těmto osobám také vysvětlujeme, jaká jsou pravidla pro sžití s občany našeho města. Nabízíme jim pomocnou ruku v tom, že je směřujeme na odbor sociálních věcí, dáváme jim kontakty na neziskové organizace, které by jim jejich situaci mohly pomoci řešit. I zde ovšem platí to, co jsem uváděl v předchozí odpovědi, že je to spíše taková hra na schovávanou, neboť blokové pokuty nemá smysl vůbec dávat. A řešit to jinou restrikcí, nám náš právní řád neumožnuje. Dodávám také, že město Sokolov jako jedno z mála měst, díky součinnosti všech složek, bylo úspěšné v tom, že několik osob bez domova, které nerespektovali téměř nic, bylo odsouzeno pro porušení zákazu pobytu v našem městě a byly předány do nápravného zařízení. Chceme touto cestou jít i nadále. Obávám se však, že zákonodárci nám i tuto možnost brzy vezmou.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Nepořádek v ulici K. H. Borovského

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s prosbou o rekultivaci nebo jakoukoli změnu tzv. "Chemičáku" (chodník vedle silnice v ulici K. H. Borovského). Je mi jasné, že s narkomany a bezdomovci asi nic moc nenaděláte, ale úklid odpadků nebo rekultivace krajiny by za to stála. Touto cestou často chodím a lampy neustále zhasínají, všude se válí všemožné odpadky a okolí akrylu (u jedniček) to je naprostá katastrofa. Děkuji a věřím, že změna přijde.
  ~ Martina

  odpověď:
  Dobrý den, o vámi zmiňovaném nepořádku v této oblasti budu informovat společnost SOTES a věřím, že dojde k nápravě. Vím ale také o tom, že již několikrát v této oblasti proběhl velký úklid zaměřený i na tvořící se černé skládky a situace se tím zlepšila jen na několik málo týdnů. Samozřejmě, že na dodržování pořádku reagují strážníci městské policie. Tady je ovšem nutné dodat, že případné blokové pokuty udělovány osobám bez domova anebo sociálně nepřizpůsobivým se míjí jakýmkoliv účinkem. V současné době máme zpracovaný projekt a probíhá výběrové řízení na realizátora terénních úprav lesoparku pod rozhlednou Hard a jejím okolí a chci věřit, že velké prořezávky a úprava cestiček situaci přeci jen zlepší.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Vánoční výzdoba na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nemohl jsem si nevšimnout, že už začala vánoční výzdoba města. A opět je sídliště Michal přeplněné ozdobami na lampách. Víceméně jsou po celém městě, jen na Vítěznou se nějak zapomíná. Proto bych vás chtěl požádat, zda by město našlo ještě pár ozdob a nainstalovalo je na pár lamp na Vítězné, ať máme taky hezký pohled na zasněžené ulice? Děkuji.
  ~ Jakub Sláma

  odpověď:

  Dobrý den, město Sokolov je domluveno se společností SOTES na tom, že každoročně bude do vánočního osvětlení investovat cca 40 tisíc korun. V letošním roce jsme se rozhodli, že tuto částku nasměrujeme na hlavní kruhový objezd v našem městě, tedy na místo, kolem něhož projíždí stovky aut denně a kolem něhož prochází mnoho obyvatel a návštěvníků našeho města. Při pravidelném jednání se společností SOTES se budu také samozřejmě zajímat o to, zdali jsou všechny ozdoby naistalovány, nebo jestli přeci jen není možné z jakési rezervy použít některé ozdoby na nasvícení ulic Vítězné a Spartakiádní.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Vyhřívaný trávník na baníku

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, rád bych se vyjádřil k článku pana místostarosty Jakobce, který k obnově trávníku na stadionu říká, že jste zvažovali využít generálky za cca 11 milionů korun i k vybudování vytápění trávníku, ale že jste od toho upustili, protože by se zvýšily náklady o cca 5 milionů. Velmi bych se přimlouval, za rozšíření této investice. Vzhledem k tomu, že po ukončení rekonstrukce by v budoucnu náklady byly jistě nejméně dvojnásobné a nikomu by se nechtělo zase po dobu desítek let do plochy zasahovat. Jedinečný areál, který nám závidí krajská města, by se tak výrazně zhodnotil. Cílem města, pokud jde o sport, by podle mého názoru mělo být vlastní "olympijský park". Je k tomu nakročeno jak na Baníku, tak na Bohemii. A vzhledem k tomu, že prakticky celé vedení města zasedá v krajském zastupitelstvu (blahopřeji!!) i k tomu, že SU a.s. získá ETI, bude vnější situace v příštích 4 letech tak příznivá, že promeškat ji by bylo trestuhodné. Prosím zvažte ještě jednou své rozhodnutí. Přeji hodně úspěchů, děkuji za to, co už jste pro město vykonali.
  ~ Černík

  odpověď:

  Dobrý den pane Černíku, děkuji Vám jménem svých kolegů za Vaše slova chvály. Dovolte mi, abych k případnému vytápění trávníkové plochy sdělil následující: Skutečně byl na město Sokolov vedením FK Baník Sokolov vznesen požadavek na technické řešení v podobě vyhřívaného trávníku, a to v souvislosti s tím, že by se takto hřiště připravovalo na případnou nejvyšší fotbalovou ligu. V Radě města Sokolova jsme celou situaci pečlivě probírali. Nicméně jsme dospěli k názoru, že naprosto chápeme potřebu nového trávníku (který je ve stávající podobě, jestli se nepletu více než 40 let, což je úctyhodný výkon), ale nejsme přesvědčeni o tom, že je nutné technicky připravit hřiště na parametry nejvyšší fotbalové ligy. Musíme totiž vnímat ekonomickou situaci takovou, jaká je a město Sokolov se v blízké budoucnosti musí připravit na nemalé investice jak s odkupem objektů nad kinem Alfa a jejich následném využití, tak zejména na technické řešení dodávek tepla do města Sokolova. Je potřeba také vnímat, že města, která fotbalové stadiony s vyhříváním mají, tak i tuto technologii využívají opravdu jen v nejnutnějších případech, neboť provoz techniky pro vyhřívání je příliš nákladný. Sokolov svojí polohou bohužel, nebo bohudík, nepatří mezi místa, kde bychom se potýkali v průběhu fotbalové sezony s přívaly sněhu, a tak by pro vyhřívání trávníku bylo jen málo příležitostí. Věřte také, že pokud by někdy v budoucnu nastala situace, kdyby fotbalisté sokolovského Baníku postoupili do nejvyšší fotbalové ligy, tak by dodatečné vyhřívání trávníku bylo spíše jednou z menších nutných investic.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Parkování v centru města

  dotaz:
  Mám dotaz ohledně parkování u Billy. Od té doby, co se nějak zredukovalo parkování u bývalého hotelu Ohře, tak se během dopoledne nedá zaparkovat. Parkují tam totiž studenti z nedaleké školy. Proč jim neumožníte parkovat třeba na bývalém parkovišti na autobusovém nádraží, které stejně není plně využito? Děkuji.
  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, velice mě mrzí složitá situace týkající se parkování v celém městě a uvědomuji si, že situace v okolí exponovaných budov je o to složitější. Byli bychom rádi, a několikrát jsem už toto jednání vedl, kdyby plocha bývalého autobusového nádraží byla majetkem města. O této možnosti, která by opravdu velmi pomohla dané situaci, jsem už několikrát jednal s vedením společnosti Autobusy Karlovy Vary a. s., které zmiňovaná plocha patří. Bohužel musím konstatovat, že při nejmenším do konce roku 2018, tedy po dobu platnosti smlouvy o zajištění autobusové dopravy v našem městě právě touto společností, se situace nezmění. Samozřejmě ale stále pracujeme na tom, abychom se s majitelem této plochy dohodli. Buď na směně za jiný pozemek, nebo na odkoupení za přijatelnou cenu. Jsem přesvědčen o tom, že v budoucnu bude tato možnost realizována, nicméně, jak jsem již uvedl, nebude to dříve než před zmiňovaným datem.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Nový spoj MHD

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím také na Sokolovské ulici, je asi zbytečné znovu opakovat, s čím se tady musíme učit žít a tomu už se říká diskriminace. Mám, ale jinou prosbu. Jak léta přibývají, nohy neslouží. Auto není, taxi drahé. Autobus 33 je skvělý, ale jen nahoru. Není možnost i spoj dolů okolo nemocnice? Myslím, že by pomohl dostat se na různá vyšetření spoustě lidem. Sokolovské auto pro seniory je skvělé, ale když na něj není věk. Musíte se dostat dolů a tam 33 nahoru, ale skloubit to s časem vyšetření. Někdy je to fakt těžké. Děkuji za odpověď.
  ~ Květa

  odpověď:

  Dobrý den, musím přiznat, že s otázkou, proč nejezdí autobusy taky obráceným směrem a neparkují před nemocnicí, se setkávám poměrně často. Celou situaci jsme řešili nejenom u nás na městském úřadě, ale případné řešení jsme chtěli nalézt také v konzultaci jak s provozovatelem sokolovské MHD, tak zejména s Dopravním inspektorátem ČR, který se k dopravě ve městě vždy vyjadřuje. Problém není v tom, že bychom se neuměli domluvit na lince, ale zatím nepřekonatelnou překážkou jsou parametry samotné. Ty totiž brání vybudování zastávky z toho důvodu, aby autobusy tím, že na zastávce zastaví, neporušovaly dopravní předpisy. Bohužel jsme také zatím nenalezli řešení, abychom díky technickým úpravám (vybudování plochy pro zastávku autobusu) umožnili navýšení autobusové linky. Podotýkám, že i stávající zastávka alespoň ve směru nahoru je možná díky velké toleranci všech zúčastněných složek.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Autobusy MHD v ulici M. Majerové

  dotaz:
  Dobrý den, mám připomínku ohledně ranního stání autobusů MHD v ulici Marie Majerové. Vždy od 4.30 do 5.00 nechávají své autobusy nastartované, takže to ruší okolní domy. To nemohli přijet a motory vypnout? V zimě to bude horší, to je budou túrovat tak, že všechen zápach bude cítit v bytech, kde to vadí alergikům. S pozdravem nájemci věžového domu.
  ~ Pavelka

  odpověď:

  Dobrý den, slíbil jsem, že Vaši připomínku prověřím. O této situaci jsem jednal s vedením společnosti Autobusy Karlovy Vary a. s.  a níže uvádím vyjádření.

  Bc. Jan Picka, starosta

  Dobrý den, reaguji na připomínku týkající stání autobusů v ulici M. Majerové. S otevřením nového Dopravního terminálu byl změněn i systém v provozu autobusů MHD. Všechny autobusy, které začínají provozně v Sokolově, parkují na Dopravním terminálu, odkud začínají spoje jednotlivých linek. Z tohoto důvodu, a ani technicky, není možné stání autobusů v ulici M. Majerové. Přesto byla ve dnech 19. a 20.10. provedena kontrola, zda se případně  nejedná o autobusy meziměstské dopravy a to v lokalitě ulic K. H. Borovského a Závodu míru. Během této kontroly nebyla potvrzena situace uváděná v připomínce, pouze odjížděly autobusy dle stanoveného jízdního řádu.

  Zdeněk Sokol, vedoucí dopravního útvaru Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 21.10.2016

  Garáže u Jižního lomu

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně garáží na Jižním lomu. Kdy se začne něco dít, jestli se zbourají nebo co? Děkuji
  ~ J.JIRA

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době je město majitelem asi dvaceti procent garáží v dané lokalitě, a to díky tomu, že majitelé garáží tuto nemovitost městu darovali. V následujících letech město Sokolov uvažuje také o tom, že by bylo ochotno garáže vykupovat, a to za cenu cca 10 tisíc korun. Vše samozřejmě záleží na tom, zda stejnou vůli projeví při jednání o jednotlivých rozpočtech také zvolení zastupitelé. Osobně jsem přesvědčený o tom, že budoucí výkup garáží je cesta správným směrem, neboť po jejich demolici by zde opět vznikla další plocha, kterou by město Sokolov mohlo smysluplněji využívat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 21.10.2016

  Volně pobíhající bojový pes

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěla bych touto cestou poukázat na problém s volně pobíhajícím psem "bojové rasy" na sídlišti Michal. Ani nespočet telefonátů na městskou policii tento problém neřeší, nám pejskařům bylo vždy řečeno strážníkem, že se jim psa nedaří odchytit, majitel psa přes týden pracuje v Německu a pejsek denně přeskakuje plot zahrady v Těšovicích. Toto trvá již 4 měsíce. Sama jsem majitelkou staforda a vážně mám strach z venčení a znepokojených majitelů psů je plná řada a tak vás prosím o řešení. Děkuji, s pozdravem
  ~ Pišingerová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Tento problém rozhodně nechceme a nesmíme podcenit. Celou záležitost jsem projednával s velitelem městské policie a byl jsem informován o tom, že strážníci již několikrát toto porušení řešili. Protože i přesto nedošlo k nápravě, celou záležitost předáváme k řešení na odbor životního prostředí, který má ze zákona širší kompetence.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 21.10.2016

  Kontejnery pro sběr plastových víček

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, měla bych návrh k výrobě menších „kontejnerků“ k popelnicím s plastovým sběrem. Pokud víte, tak někteří lidé s postižením prosí lidi o sběr víček, aby pak měli na léčbu a na různé rehabilitace. A lidé, kteří třídí odpad, tak PET lahve spolu s víčky vyhazují rovnou do popelnic bez ohledu na to, že víčka od PET lahví mohou pomoci postiženým dětem. Spousta škol sbírá víčka, ale myslím si, že spousty lidí nejsou tak ochotní je sbírat a pak následně přinést do škol, aby je mohli poslat a pomoci ostatním lidem/dětem. A proto navrhuji udělat menší kontejner pro tyto víčka, aby byla využitá pro dobrou věc. Kontejner by byl položen nebo přidělán k popelnici s plastovým sběrem a lidé by tak mohli víčka odšroubovat a pomoci tak svým časem a ochotou k dobré věci. Děkuji za váš čas.
  ~ Štiáková

  odpověď:
  Dobrý den, Vámi navrhovaný způsob sběru víček je technicky složitě řešitelný. Nejde snad ani o samotnou výrobu nějaké nádoby a její připevnění ke stávajícím kontejnerům. Jde o to, že zvedací zařízení u kontejnerových vozů je vyrobeno specificky na zvedání kontejnerů v tomto technickém provedení. Jakýkoli zásah do konstrukce kontejnerů by vývoz znemožnil. Samozřejmě jsem rád, že i vy patříte mezi lidi, kteří chtějí pomáhat a kterým není lhostejný osud druhých. Věřím však zároveň, že lze nalézt i jiný způsob sběru víček, která slouží dobročinným účelům. Např. umístnění nádob ve školách, školkách, případně na jiných frekventovaných místech.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.10.2016

  Parkování na Vítězné

  dotaz:
  Dobré ráno, na sídlišti Vítězná je dopravní situace neúnosná. Navíc, poslední dobou, každé ráno se nedá z panelového parkoviště vyjet. Ve výjezdu pravidelně někdo parkuje. Městská policie to vůbec nijak nekontroluje. Ráno pak člověk musí couvat přes půl parkoviště, nebo jet v protisměru. Můžete, prosím, zjednat nápravu?
  ~ Děkuji J. Novák

  odpověď:
  Dobrý den, v úvodu mi dovolte, abych vyjádřil svůj souhlas s vaším názorem, že situace, co se týče parkování na Vítězné, je velice složitá. Bydlím v ulici Spartakiádní, hned vedle výjezdu z vámi zmiňované, nikoliv parkoviště, ale odstavné plochy, a tak se každý den přesvědčuji o tom, jak je stále složitější auto zaparkovat. Dříve se místa pro parkování složitěji hledala kolem jednadvacáté hodiny večerní. Vím, že v současné době už po devatenácté hodině je situace špatná. Město Sokolov se snaží v rámci svých možností situaci s parkováním alespoň trošku odlehčit. Například tím, že vzniklo nové parkoviště na bývalém heliportu, které je dnes velmi často využíváno a věřím, že částečně situaci uvolní také plánovaná odstavná parkovací plocha pro více než sto aut, která vznikne po dokončení rekonstrukce ulice Vítězná (dnes je stavbou využívána jako pomocná plocha pro účel stavby). Také je v současné době zpracována ve formě studie a částečně i projektu ulice Spartakiádní, kde by také mělo přibýt několik parkovacích míst. Situaci na Vítězné komplikuje nejen fakt, že zde nejsou plochy pro vybudování nových parkovišť, ale samozřejmě i situace, kdy narůstá počet majitelů osobních automobilů. Mimochodem, statistika hovoří o tom, že v Sokolově a v Karlových Varech za posledních deset let přibylo šest tisíc automobilů. To je počet, se kterým si žádné město neumí komfortně poradit. Co se týče nebezpečného výjezdu, jak jsem již psal, bydlím hned vedle. Souhlasím s tím, že je nepřehledný, nicméně zatím se mi nikdy nestalo, že bych pro špatně zaparkované auto nemohl z této odstavné plochy, zdůrazňuji, za velice ztížených podmínek a opatrnosti vyjet. Není v silách městské policie, aby v našem městě řešila každé špatně zaparkované auto. Vzhledem k tomu, že jsou si příslušné orgány vědomy nedostatku parkovacích míst, nepostupují vždy striktně a razantně tak, jak by měly.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.10.2016

  Spekulant s byty

  dotaz:
  Dobrý den, pouze chci reagovat na článek v Sokolovském Patriotu ohledně jednoho spekulanta s byty. Je to naprostá pravda, co ten pán píše a není tam zdaleka vše, jak se majitel bytů chová i k jiným lidem, kteří musí bydlet vedle jeho nájemníků. Jako příklad: Víme s naprostou jistotou, že od jeho nájemníků se po baráku začali rozšiřovat švábi. Když jsme ho upozornili, jeho odpověď byla: "Ti švábi mají na sobě napsáno mé jméno?" A bylo to. Nábytek, který při stěhování jeho nájemníci nechají např. ve společných prostorách, ho nezajímá, to není jeho, to je nájemníků. "Starejte se." Poškodí nový výtah, "vymáhejte si to po nájemnících, já to neudělal" a plno jiných příkladů. Má cenu být slušný a snažit se něco vylepšovat a dělat? Všude tohoto majitele znají, bohužel on v tom umí chodit a nic mu nehrozí.
  ~ S pozdravem Denis

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych dle možností odpověděl na váš dotaz. Předpokládám totiž, že se jedná o byt v domě, který není ve vlastnictví města, možnost našeho vlivu je tak bohužel o to menší. Touto situací se musí zabývat příslušné společenství vlastníků a společným postupem tlačit na majitele bytu, aby zjednal nápravu. Osobně doporučuji také konzultaci s krajskou hygienickou stanicí s hasičským záchranným sborem, to v případě nedovoleného uskladňování věcí z hořlavého materiálu a omezení únikových cest a od věci není jistě ani konzultace s právníkem zabývajícím se touto problematikou.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.10.2016

  Neukáznění řidiči v ulici Alšova

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měla bych dotaz ohledně bezpečnosti. Bydlíme v ulici Alšova a problém je silnice, která vede k 6 ZŠ. Neukáznění řidiči tu jezdí v odpoledních a večerních hodinách jak šílení a bojím se o bezpečnost svých dětí. Člověk trne hrůzou, i když třeba jen přechází k babičce. Moc vás prosím, nešlo by něco vymyslet co se týče retardéru? Aut je tu více než lidí a dítě přes ně nevidí. Děkuji.
  ~ Aneta

  odpověď:
  Dobrý den, chápu Vaši obavu o bezpečnost. Nicméně se domnívám, že zpomalující retardéry nejsou řešením této situace. Nemluvě o tom, že bychom tímto způsobem měli řešit také nemálo jiných míst ve městě. Svědčí o tom například i stav ulice Závodu míru u 8. ZŠ nebo Boženy Němcové u 3. ZŠ, kde retardéry jsou. Zde sice slušné řidiče donutí ještě více zpomalit, ale z případů, které se ke mně dostaly vím, že je naopak zejména mladí řidiči berou jako adrenalinovou záležitost. Na každé bezpečností radě, kterou svolávám a na níž jsou všechny složky Integrovaného záchranného systému a Dopravní inspektorát PČR, apeluji na nutnost zaměřit se na neukázněné řidiče. Ani ne tak z pohledu špatného parkování, ale spíše právě s ohledem na nedodržování rychlosti v našem městě. Nejrizikovější místa jsme se rozhodli (a několik měsíců to takto bez problému fungovalo) osadit radary na úsekové měření a zjištěný počet dopravních přestupků v podobě překročení rychlosti a také mnohdy údajem o výši překročené rychlosti mě nepříjemně zaskočil. Ukázal opodstatněnost těchto opatření a bohužel nedal za pravdu názorům, že v našem městě situace tak špatná není. Bohužel v době, kdy jsme začali uvažovat o tom, že tyto radary zakoupí město Sokolov a městská policie bude provádět měření a vyhodnocování, se mezi našimi zákonodárci začíná čím dál více objevovat názor, že městská policie by tuto činnost vykonávat neměla. A protože se oprávněně bojíme toho, že by velká investice ve výši dvou milionů korun mohla být rozhodnutím zákonodárců znehodnocena, vyčkáváme s nákupem měřícího zařízení a bohužel tak musíme opětovně spoléhat pouze na to, že občasné měření rychlosti provedou dopravní policisté.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 7.10.2016

  Zeleň a nepořádek ve městě

  dotaz:
  Přeji dobrý den, chtěla bych jen podotknout, že jsem si všimla při mých návštěvách, že se tady nikdo nestará o zeleň města. Stromy, co lemují silnici ve městě, jsou zubožené, potřebují prořezat, v létě je nikdo nezaléval, je to vandalismus. Zbytek zeleně je také příšerný. Park se částečně udržuje. Město je dost špinavé. Fláká se tu cikánské, dnes tedy romské obyvatelstvo, které se nudí, protože nemá nic na práci a obtěžuje turisty, nebo lidi, co právě přijeli do města. Město by se je mělo snažit zaměstnat. Nechápu, jak mladý člověk, který je zdráv, dostává x let soc. podporu, není veden k tomu, aby například po roce, když není schopen najít si práci, nepracoval třeba v sociálních službách? Může uklízet třeba město a zeleň, aby si svou soc. podporu zasloužil. Tohle je špatná integrace, když již 4 generace tyto skupiny lidí parazitují na soc. dávkách, jejich děti vyrůstají v tom domnění, že ony můžou také takto žít, nic jiného neznají a vědí, že když budou doma, budou na tom finančně lépe, než kdyby chodily každý den do práce. Tohle by se mělo radikálně změnit. A policie by měla dohlížet na jejich rojení u nádraží. Je to velice nepříjemné. Jsou tam nezletilé děti, co klidně pijí na ulici alkohol a kouří. Jak je tohle možné? Mám také připomínku také k čistotě vlakového nádraží. Je to katastrofa.
  ~ M. Suzama

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaše připomínky. Co se týče prořezávání a údržby zeleně dovolím si nesouhlasit. O zeleň ve městě se na základě smlouvy stará společnost SOTES, která si v několika případech nasmlouvává také jiné odborně založené firmy. Kromě toho, že starost o zeleň je kontrolována všemi občany našeho města, specificky se jí věnují také členové komise a odboru životního prostředí, odbor rozvoje města a samozřejmě případné připomínky vznáší také zastupitelé, členové rady města a samotné vedení města. Dovolím si tvrdit, že naše město stále patří k těm, která se o zeleň starají nadprůměrně. Co se týče úklidu uvnitř nádraží a na peronu, to je věcí SŽDC. Úklid kolem budovy a přilehlých parkovišť je v režii společnosti SOTES, která na velký nepořádek zareagovala tím, že do této lokality chodí uklízet mnohem častěji než v jiných částech města. Také policejní hlídky a hlídky městské policie se této lokalitě věnují častěji. Nicméně je potřeba dodat, že stejně často se bohužel musí věnovat i několika dalším oblastem našeho města. Důvodem je přesně to, co jste popsala, tedy také podle mého názoru neopodstatněná pomoc těm, kteří si ji nezaslouží nebo kteří jí ani nechtějí. Musím stejně jako vy konstatovat, že to je situace velice špatná a chci věřit, že i naši zákonodárci se jí začnou co nejdříve zabývat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města