česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 20.7.2017

  Proč nepokračuje stavba obchvatu

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto mám dotaz, proč se dál nedělá na dokončení obchvatu Sokolova? Mám informace o tom, že se to tam propadá. Můžete mi na tuto otázku dát odpověď? Děkuji.
  ~ Pavel

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov není investorem stavby, ani jejím realizátorem a tento obchvat ani není v našem majetku. Přesto se však, díky kontrolnímu dnu na stavbě, k občasným informacím dostáváme. Bohužel Vás nepotěším, ale asi nejen Vás, neboť informace z kontrolního dne, který proběhl 18. července 2017, hovoří o tom, že původní termín pro dokončení stavby (03/2018) byl zásadně odsunut (11/2019). Práce byly pozastaveny kvůli jednomu z nosných sloupů estakády. Namísto pilotu, který byl nestabilní, je zde nově navrženo celoplošné zakládání tak, aby stavba nesedala a mohla se zdárně dokončit. Termín zahájení pozastavené stavby je 09/2017. Trochu optimismu na závěr. V definitivním termínu jsou započítány i nevhodné klimatické podmínky, což znamená, že stavba může být dokončena i dříve.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.7.2017

  Parkoviště v ulici Jednoty

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, měl bych pár dotazů. Při chystané výstavbě parkoviště v ulici Jednoty vnitroblok, jsem nikde na plánku neviděl žádné dětské hřiště, nebo alespoň náznak nějakého dětského vyžití. Podle plánku zabere parkoviště značnou část zeleně a to v době, kdy se tu zase po letech schází plno dětí a tuto zeleň využívají pro své hry. Dále se tímto parkovištěm sníží kapacita míst ve dvoře a to je pro stávající majitele bytů problém. Město neuvažovalo o závoře a nabídnutí míst majitelům bytů? A poslední dotaz, jak to bude se sušáky na prádlo, které tu jsou stále využívány? Jde hlavně o ten, kde bude pět míst pro auta v zadní části dvora. Děkuji za odpověď. S pozdravem
  ~ Martin Džačovský

  odpověď:
  Dobrý den pane Džačovský, zpracovaná projektová dokumentace řeší úpravy komunikace a parkovacích míst, kdy je nutné dodržovat platné zákony, prováděcí vyhlášky a normy. Zřejmě vycházíte z návrhové studie vnitrobloku umístěné na stránkách města. Tato dokumentace byla v minulosti projednána s obyvateli bytových domů, kdy byl kladen důraz na zachování zeleně. Dále je nutné dodržet podmínky platného územního plánu města Sokolov, zejména index zastavěnosti, podle kterého území nelze více zastavět. Narážíme zde i na stávající podzemní inženýrské sítě, kdy jejich případné přeložky musí hradit město. Jsme rádi, že se podařilo v letošním roce získat finanční prostředky na realizaci stavby. Sušáky na prádlo budeme řešit v průběhu provádění stavby. Co se týče požadavků na dětské hřiště. Váš požadavek předáme sl. Veronice Krbové, odbor správy majetku, která má na starosti dětská hřiště ve městě. Závora byla v minulosti již řešena, ale vzhledem k finančním prostředkům města zamítnuta. Přesto však budeme její osazení opakovaně řešit s dopravní policií a vedením města. Novým řešením bude také nutnost napojení závory na elektrickou energii. Dodávám, že v případě napojení na obytný dům je nutný souhlas všech spoluvlastníků nemovitosti. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 17.7.2017

  Soustavné vandalství na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych upozornit na trvalé porušování zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, dále OZV města Sokolov v lokalitě Mánesova 1673-1676 a protilehlé Slavíčkově ulici. V odpoledních hodinách zde na lavičkách posedávají lidé popíjející alkohol zakoupený buď v místní herně nebo ve večerce, čímž porušují OZV č. 2/2015 o omezení požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. U herny zase porušují OZV č. 4/2016 o ochraně veřejného pořádku, zejména článek 2. a 4. Tato část města byla jedna z nejklidnějších částí města. Tímto, a zároveň pronájmem bytů sociálně nepřizpůsobivým občanům, se z ní začíná stávat gheto. To platí pro celé sídliště Michal. Pevně věřím, že dojde k nápravě a opět to bude klidné sídliště. Zároveň zasláno Městské policii Sokolov. Děkuji. S pozdravem
  ~ Karel Dolejš

  odpověď:
  Dobrý den, s Vaším postupem nelze než samozřejmě souhlasit. Souhlasím také s tím, že sídliště Michal patřilo skutečně k nejklidnějším částem našeho města a zcela správně jste také popsal hlavní důvod, proč tomu již tak není. Jen si dovolím dodat, že Váš dopis měl být směrován také na Policii České republiky, oddělení v Sokolově, a zcela jistě měl být na adrese také napsán p. Pavel Berka. Právě on totiž vlastní v našem městě mnoho bytových jednotek (bohužel i na sídlišti Michal) a z velké části je obsazuje právě lidmi, kteří v našem městě, pro své nespolečenské chování, nejsou vedením města (ale určitě nejen jím) pozitivně vnímáni. Stejně jako vy chci věřit, že dojde k nápravě situace a to zejména tím, že již konečně budou zredukovány nesmyslně vysoké a mnohdy neadresné doplatky na bydlení. Řešení města v tomto je dlouhodobě jednoznačně stejné. Když doplatky na bydlení, tak maximálně ve výši nájemného v městských bytech, tedy 50, resp. 65 Kč (to v případě nově zrekonstruovaných bytů). Jen dodám, že např. ke každé smlouvě o prodloužení nájemného v městských bytech už jsou nově požadovány informace vypovídající o tom, jak se nájemník chová v samotném bytě, ale také ve svém okolí a městě (udělené pokuty, oprávněné stížnosti sousedů apod.). Za samozřejmost považuji, že se situací budu zabývat při pravidelných schůzkách s městskou i státní policií a kopii posílám také na odbor živnostenského úřadu. Je to několik týdnů, co jsem byl okolím a vnitřními prostory tohoto kdysi skvělého nákupního centra, natolik zhnusen (omlouvám se za výraz, ale jiné slovo by tak výstižně nepopsalo můj pocit), že jsem inicioval velkou kontrolu objektu. Je patrné, že se bude muset v dohledné době opakovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.7.2017

  Rušivý zvonek ve Spartakiádní ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s prosbou ohledně pečovatelského domu na Vítězné, v ulici Spartakiádní. Už několik let nás ruší vyzvánění zvonku u vchodu domu. Budí nás tu v noci a mě bohužel i po noční směně. Proto se na Vás obracím za celou rodinu s prosbou, zda by se nenašlo nějaké řešení, které by vedlo k odstranění těchto rušivých zvuků? Předem Vám moc děkuji, s pozdravem
  ~ Pavel Tkáč

  odpověď:
  Dobrý den, o problému jsem informoval vedení Sokolovské bytové, s.r.o. (správce domu) a domluvili jsme se na tom, že bytový technik začne neprodleně hledat technické řešení situace. Věřím, že se vše podaří vyřešit k oboustranné spokojenosti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Reklama na dětské centrum láká na pivo

  dotaz:
  Prosím vás o rozřešení malého sporu. Při venčení pejsků jsme s kamarádkou zabloudily až k městskému koupališti a při tom jsme si všimly reklamní tabule dětského centra Bambino. Na této reklamní ceduli toto centrum inzeruje že prodává točené pivo. Kamarádka tvrdí, že tím město porušuje zákon neboť podle ní je to v rozporu s protikuřáckým zákonem. Já zas tvrdila, že město určitě nemá zapotřebí takto porušovat zákon. Že to zřejmě proti zákonu není. Dohadovaly jsme se až z toho vznikla drobná sázka. Rozsoudíte nás?
  ~ Milena H.

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se po konzultaci s právním odborem odpovědět. Jsem přesvědčený o tom, že pokud někdo porušuje zákon, nebude to město Sokolov. Zmiňovaná tabule jistě nepatří městu, ale provozovateli dětského centra a tak jen on odpovídá za obsah textu na ní. Pokud jde o samotnou podstatu "sporu", tedy porušení zákona, je dotaz bohužel položen příliš obecně na to, abych se mohl relevantně vyjádřit k tomu, zda by v daném případě mohl být skutečně porušen a jakým jednáním. Ptáte-li se na můj osobní názor, pak bych pozvánku na pěnivý mok rozhodně umístil na jinou tabuli. Příjemné léto.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Za kolik se rekonstruovala křižovatka nad DDM

  dotaz:
  Dobrý den, je možné prosím zveřejnit částky, za které byla provedena opakovaná rekonstrukce (podzim 2016 a letos v červnu/červenci) křižovatky nad DDM a jaký zde byl problém?
  ~ Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, stavba není převzatá od zhotovitele. Přejímací řízení není ukončeno. Jedním z důvodů byl nekvalitní povrch zejména ve zmiňované křižovatce. Nejedná se o reklamaci a ani nebude hrazeno z rozpočtu města Sokolov.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Soubory ke stažení na webu

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Mám dotaz, proč si mohu přečíst "Usnesení a jednání orgánů města" pouze když mám v PC nainstalovaný Windows 10 a vyšší.
  ~ Marta

  odpověď:
  Hezký den, paní Marto, usnesení jste otevírala z odkazu, který je v rámci publicity opatřen i úvodní informací, kde se dozví, že je doporučeno používat Internet Explorer v10 a vyšší. Nikoliv tedy Windows 10 a vyšší. Shodou okolností nebyl odkaz dostupný a tak jste se nejspíš domnívala, že bez W10 se do usnesení nedostanete. Jde opravdu jen o prohlížeč, stejně tak dokument otevřete i v jiném prohlížeči (Firefox, Chrome,…). Je možné, že v rámci nějakého servisního okna nebyla agenda dostupná, a proto jste se domnívala, že je to způsobeno její verzí operačního systému.
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí oddělení informatiky

 • 14.7.2017

  Veřejné zdroje a správné používání tohoto slovního spojení

  dotaz:
  Vážený pane starosto, měla jsem možnost zhlédnout vysílání TV Západ a jsem znepokojena nekompetentností a neznalostí představitelů města. Když jsem poprvé někde v médiích slyšela 1. místo-starostku říkat, že hospicová péče NENÍ hrazená z veřejných zdrojů, domnívala jsem se, že to bylo jen přeřeknutí. Bohužel nebylo. I ve shora zmíněné reportáži se paní Oulehlová vyjadřuje úplně stejně. Hospicová péče podle ní není hrazena z veřejných zdrojů, ale přispívají na ni města, kraj. Po třech letech v městské radě nevědět, že právě veřejné zdroje jsou také prostředky obcí a krajů, je tristní nebo účelová manipulace. Nechce se mi věřit ani jednomu. Pokuste se prosím zvýšit povědomí svých kolegů. Děkuji,
  ~ Lucie Švojgrová

  odpověď:
  Dobrý den, samozřejmě jsem si dobře vědoma významu slov „veřejné zdroje“. Trvám ovšem na tom, že hospicová péče je v první řadě péče o umírající, tedy zdravotní, není bohužel placena z veřejného zdravotního pojištění.
  ~ Renata Oulehlová, místostarostka města

 • 14.7.2017

  Noční rušení klidu z baru na bývalém autobusovém nádraží

  dotaz:
  Dobrý den, docela by mě zajímalo, jak je možné, že všechny restaurace a hospody v Sokolově dle vyhlášky, musí své hosty po 22h zahnat z venkovních zahrádek dovnitř restaurací, či hospod a jediná Maska u autobusového nádraží toto dodržovat nemusí??? O víkendech se zde "paří" opravdu dost hlasitě až do rána, opilci vysloveně hulákají a hudbu jde slyšet až do 4h rána. Nebudu neustále volat městskou policii, jelikož už mi přijde, že funguje jen na udání občana na občana, myslím si, že by na toto, měla policie dohlížet bez udávání lidí. Začínám být jako občan Sokolova, žijící v lokalitě Nádraží, dost vyčerpán.
  ~ obyvatel Sokolova

  odpověď:
  Dobrý den, nevím samozřejmě nic o tom, že by některá z restaurací měla výjimku týkající se provozu předzahrádek. Bohužel ne všichni provozovatelé restaurací řádně plní své povinnosti a dodržování městské vyhlášky pro ně také není samozřejmostí. Jinou cestu, než telefonicky upozornit na porušování vyhlášky (zde však podotýkám nejen MP, ale využít také policii státní) nevidím. Je pak na provozovateli, jak se bude vypořádávat se sankcemi, které z jeho chování vyplynou.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Nesnesitelný hluk z městského koupaliště

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, obracím se na Vás se stížností na hudbu z městského koupaliště Sokolov. Městské koupaliště je obklopeno sídlištěm a z tohoto důvodu není možné, aby na koupališti vyhrávala hudba. Již samotní návštěvníci nadělají spoustu hluku a k tomu ještě zapnout hudbu je od provozovatele absolutní bezohlednost vůči obyvatelům sídliště. Bydlíme v bezprostřední blízkosti koupaliště a po celý den jsme tomu hluku vystaveni. Je teplo a nelze tedy ani zavřít okna. Mluvila jsem se sousedy a i pro ně je hudba z koupaliště velkým problémem. Obracím se na Vás, pane starosto, abyste sjednal nápravu a aby se provozování městského koupaliště obešlo i nadále (stejně jako v minulých letech) bez hudby. Děkuji
  ~ Bc. Jana Soukup

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si nejdříve vložit reakci provozovatele: "Dobrý den pane starosto, o této stížnosti již také víme, došlo k přesměrování reproduktorů, aby se zvuk co nejméně šířil mimo koupaliště. Hudba ale ke koupališti patří, všechny hygienické normy plníme. Koupaliště není v provozu každý den a jde o prospěšné veřejné zařízení. Bohužel plno lidí musí strpět ve svém okolí nějaký občasný či pravidelný zdroj hluku, ať je to třeba rušná komunikace, nádraží apod." A já bych ještě k frekventovaným místům přiřadil dětská hřiště, obchodní centra, hudební nabídku např. na Starém náměstí, kulturní akce v lesoparku Bohemia, okolí fotbalového stadionu apod. Jsem také přesvědčen o tom, že život ve městě kromě nesporných výhod, přináší i skutečnosti, kdy je vyžadována určitá míra tolerance a pochopení pro druhé. Bez této tolerance a pochopení (prosím nezaměňovat s rušením nočního klidu, projevy vulgarity apod.) by v Sokolově snad bylo klidněji, stejně tak ale myslím, že i nudněji. Vždyť i aktivní společenský život (kultura, sport...) dělá město příjemnějším pro bydlení. I přes Vaše výhrady jsem přesvědčený o tom, že právě domy u koupaliště nejsou špatnou adresou. Dostupné je nakupování, MHD, škola, školka, do 5 minut jste v krásném sportovním areálu, několik desítek metrů vás dělí od cyklostezky. Tak trochu jsem již pamětníkem a tak si dobře pamatuji na dobu, kdy jsme z Michalu přes pole chodili na městské koupaliště a to bylo tedy v době, kdy domy u koupaliště nebyly snad ještě ani na výkresech projektantů. Je tedy patrné, že každý kdo se stěhoval do této lokality tak činil s vědomím, že život u městského koupaliště bude občas náročnější - nikoliv však, jak je psáno od provozovatele, za cenu porušování hygienických norem týkajících se hluku. Jsem rád, že provozovatel hledal a našel potřebný kompromis a ten snad bude Váš komfort rušit co možná nejméně. Ostatně i z důvodu kompromisu a pochopení připomínek obyvatel okolních domů, bylo v minulosti přistoupeno ke zrušení promítání letního kina a přesunuta byla akce na které hrály rockové kapely. S pozdravem,
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Kde nahlásit přestupek?

  dotaz:
  Dobry den, můj soused pěstuje na balkóně konopí, kvůli nesnesitelnému zápachu nemohu otevírat okna, je možné s tímto něco udělat?
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, vaši připomínku jsem konzultoval s příslušnými orgány a dovolím si doporučit spojit se s PČR, klidně můžete vaše podezření zavolat i anonymně na bezplatnou linku 158.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Žádost o nový zákaz stání

  dotaz:
  Dobrý den, vážený pane starosto, mám dotaz a prosbu. Bylo by třeba umístit značku zákazu stání ve vjezdu k domům na ulici Švabinského 1706 až 1700? Je to jediný vjezd a stále tam parkují vozy. Je to jediné místo, kudy může normálně vjet auto hasičů a RZP. Děkuji za odpověď.
  ~ Brossmannová Helena

  odpověď:
  Umístění dopravní značky č. B29 „Zákaz stání “ není třeba osazovat, neboť v návaznosti na ustanovení § 25 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.“ Řidič nesmí zastavit a stát v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti.
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 4.7.2017

  OPRAVA DĚTSKÉ PROLÉZAČKY V PARKU

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych věděla, kdy budou dodělány úpravy prolézačky "pavučina" na dětském hřišti u krytého bazénu? Je smutné, že již několik týdnů je provoz tohoto hřiště omezen, atrakce je obehnaná červenou páskou a přístup je zakázán. To se opravdu nedalo s úpravami povrchu začít dříve, nebo rozplánovat opravy lépe? Děkuji předem za odpověď.
  ~ Muras Aneta

  odpověď:
  Dobrý den, podle informací, které jsem před několika málo minutami zjistil, by prolézačka pavučina měla být zprovozněna v druhém červencovém týdnu. Jen dodám, že jsme přistoupili ke změně dopadové plochy, a teprve následně byl zjištěný problém s ukotvením této prolézačky. V současné době jsou již objednány „kotvící dlaždice“, které budou v nejbližších dnech dodány, a celková plocha bude dokončena. Přiznávám, že i já souhlasím s Vaší oprávněnou námitkou, že opravy mohly být naplánovány tak, aby prolézačka byla k dispozici již na začátku prázdnin. Na omluvu společnosti Sotes Sokolov, s. r. o. však odkazuji na již popsaný problém s ukotvením.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY O NEPOVOLENÉM ZÁBORU VEŘEJNÝCH PROSTOR

  dotaz:
  Pěkný den, jste statečný, mlčíte. Netvrdím, že se to malinko nezlepšilo, ale stále se pokoušejí. A nemělo by se to tolerovat. Co myslíte? Děkuji
  ~ Emil

  odpověď:
  Dobrý den, moc nerozumím Vaší poznámce o mém mlčení. Jak jsem Vám již odpovídal, město Sokolov opravdu přijalo vyhlášku, která velice silně omezuje vysedávání na volných prostranstvích. Také jsem Vám psal, že porušení vyhlášky bude pokutováno, a to se také děje. Bohužel již není v pravomoci starosty a vedení města dbát na to, aby pokuty byly opravdu důsledně hrazeny. Ujišťuji Vás však, že i nadále trvá naše přesvědčení o tom, že přijatá změna vyhlášky byla potřebná a rušit ji, či měnit v tomto ohledu nebudeme. Závěrem mi dovolte ještě poznámku, jak i Vy píšete, situace se přeci jen, byť pomalinku, zlepšuje. A já věřím, že jejím důsledným dodržováním tomu tak bude i nadále.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  OHŇOSTROJE RUŠÍ OBYVATELE

  dotaz:
  Dobrý den, nebudu okecávat svojí stížnost a přejdu rovnou k věci. Nechápu smysl desetiminutového ohňostroje na Hornické pouti v době, kdy už polovina Sokolova a vedlejších vesnic spí. Otravný, hlasitý zvuk, který ne a ne přestat, psí štěkot a vytí. To všechno zaručuje to, že spousta lidí nemůže spát. Myslím si, že pětiminutový, ne-li kratší ohňostroj by bohatě stačil. Děkuji
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, přiznám se, že nechápu souvislost ohňostroje po Dni horníků s nedávno proběhlou Mezinárodní soutěží ohňostrojů, ale snad alespoň rámcově odpovím. Spíše než délka ohňostroje (dle mého mezi 5 a 10 minutami není podstatný rozdíl) je některými obyvateli kritizováno konání ohňostroje jako takového. Vždy je, s pochopením jejich připomínek, žádáme o určitou toleranci. Jsou to totiž pouhé tři dny v roce, kdy ohňostroje realizujeme. Pálení čarodějnic v dubnu, Mezinárodní soutěž ohňostrojů na konci června a Den horníků v září. Město Sokolov se pak nepřipojuje k obcím a městům, která střílí ohňostroje při dalších příležitostech, jako je například příchod nového roku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  HERNA U KOMERČNÍ BANKY

  dotaz:
  Dobrý den, jsou tomu už možná 2 roky, co naproti Komerční bance ještě fungovala oblíbená restaurace stejného názvu s příjemnou letní zahrádkou a neméně příjemným personálem, která tuto část města zásadním způsobem oživovala. Zajímalo by mne, jak se slučuje se zastupiteli tolikrát proklamovaným bojem proti hernám a hazardu ve městě skutečnost, že na tomto atraktivním místě nyní občan vidí jen zatemněná okna baru „U orla“ a blikající automaty za pootevřenými dveřmi, do kterých zabloudí jen občas nějaká podivná existence? To opravdu není v silách zastupitelů takové excesy korigovat v zájmu města a jeho obyvatel?
  ~ Jiří

  odpověď:
  Dobrý den, slučuje se a hned vysvětlím proč. Zastupitelstvo města přijalo usnesení, že takzvaně zamrazíme stávající adresy, chcete-li čísla popisná, kde jsou v současné době herny provozovány. Budova, kterou popisujete, byť menší částí, již v tomto seznamu figurovala a tudíž nejde o novou adresu. Považuji za nutné také dodat, že stejně jako vy, tak i já jsem byl přístupem majitele objektu velmi zklamán a plně souhlasím s tím, že vyměnit fungující restauraci v příjemném prostředí a s příjemným personálem za výherní automaty, rozhodně není ku prospěchu města. Bohužel také v tomto případě, protože jde o objekt nepatřící městu, nemá město jakoukoli šanci do rozšíření herny (protože o toto se jedná) zasáhnout.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  NEPŘIZPŮSOBIVÍ KOLEM NÁDRAŽÍ

  dotaz:
  Dobrý den, nešlo zůstat bez povšimnutí, jak se rozrůstají řady nepřizpůsobivých kolem nádraží a v „soukromých“ pronájmech směrem po staré cestě na Královské Poříčí. Ten cirkus, bordel kolem nádraží je politováníhodný, nemluvím o poplivaných zdech, odpadcích a zničených malbách žáčků ZŠ v podchodu na Šenvert. Nevím, kdo platí pány security firmy, ale jsou tam platní jako rybě kožich. Též mi uniká instalace kamerového systému v již zmiňovaném podchodu, kudy nám na Šenvert proudí početné tlupy analfabetů za svými soukmenovci do azylového domu. Opravdu radost zde bydlet. Nedávno zde policie řešila napadení malých dětí obyvateli domu pro matky s dětmi. Ptám se, co si musí lidé nechat vše líbit, než se něco pohne k jejich prospěchu?
  ~ Takáčová

  odpověď:
  Dobrý den, také Vám děkuji za popsání situace, kterou samozřejmě známe a  vnímáme ji stejně negativně jako Vy. Již jsem zde několikrát popisoval boj vedení města proti nepřizpůsobivým občanům, proti obchodníkům s chudobou, proti bezdomovcům, jejichž finanční postih je pouhým a zbytečným vyplněním papíru. Nebudu se tedy již opakovat. Zeptám se naopak já Vás, a podotýkám bez jakékoliv ironie, jaký by byl Váš postup?
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  PANELKA V ULICI SLOVENSKÁ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, bydlíme v Sokolově ve Slovenské ulici 1946 - 1948. Tyto domy byly postaveny v roce 1986 a od té doby je zde používána stávající betonová komunikace. Tato "silnice" je dost vytížená a místy se již propadá (u kanalizace). Také chodníky mezi domy vyhotovené při stavbě jsou ve špatném stavu. Schody u našeho domu se také rozpadají. Když procházím naším městem, vidím, že jsou některá místa hezky opravená. O to víc mě mrzí, že ta naše ulice je tak nějak zapomenutá. Děkuji Vám za odpověď a doufám, že také za dobrou zprávu pro obyvatele naší ulice. S pozdravem
  ~ Pfisterová Irena

  odpověď:
  Dobrý den, panelová komunikace od křižovatky ulic Slovenská – Sokolovská – Boženy Němcové vyžaduje stavební úpravy, kde je nutné předchozí zpracování projektové dokumentace. Je zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2018. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 4.7.2017

  SÍDLIŠTĚ MICHAL, OPILCI A KUŘÁCI NA ULICI

  dotaz:

  „Dobrý den, pane starosto, vím, že se již podobný příspěvek řešil, ale přeci jen. Na sídlišti Michal na prostranství před Duklou, kde jsou venku stoly a židle před hospodou, od rána posedávají občané vcelku pod vlivem alkoholu. V odpoledních hodinách ani nemluvím. Pokřikují na kolemjdoucí, plivou kolem, obtěžují. A to mám chodit s dětmi ze školky kolem, jo? Vedle posedávají bezdomovci, jako vždy. Močí všude, popíjejí. Městskou policii, nebo prevenci kriminality tu člověk potká minimálně. Tato oblast je tím známá a stále je slibovaná náprava a zvýšený dohled. Bohužel nic. Vím, že je to soukromý pozemek atd., a město s tím může málo dělat. Proč ale nechodí častěji městská policie a preventisté? Vím, že se snažíte, ale oblast Michalu je čím dál horší. Jedna politická strana měla tuším ve volebním programu heslo "aby tu chtěli žít i naše děti", bohužel za mě a mé přátele musím říct velké zklamání. Jinak Vás, jako starostu uznáváme. Ale sakra už s tím něco udělejte. Sokolov a sídliště Michal bude za chvíli druhá Nádražní ulice.“
  ~ Jindřich

  „Dobrý den, od doby platnosti nové vyhlášky ohledně zákazu kouření v restauracích se okolo bývalého nákupního centra Plas objevily jak před Duklou, tak i před hernou a stánkem s občerstvením, stoly se židlemi, popelníky atd. To vše už od otevírací doby, kdy naši těžce nemocní sociální spoluobčané předvádějí svoje vulgarity, obtěžování a jít okolo nich (třeba jen na zastávku), je opravdu stezka odvahy. Nevěřím, že město vydalo povolení pro takovéto zahrádky. A dále u stánku s občerstvením chybí sociální zařízení, takže všichni celodenně sedící občané chodí vykonávat své potřeby k plotu nedaleké mateřské školy a pod okna Vašich městských bytů. Tato poslední věc se děje již několik let a stále nikdo nezakročil. Vaše hlídky chodí občas okolo a ještě s nimi vesele se smíchem konverzují. Na Michalu bydlím už od narození a poslední roky musím říct, že to zde jde od desíti k pěti. Nikdy zde nebylo tolik nepřizpůsobivých občanů, nepořádku. Spoustu lidí se stěhuje pryč a stejně tak uvažuji i já s celou svojí rodinou.  Za chvíli Vám zde vznikne další ghetto.“
  ~ Lucie

  odpověď:

  „Dobrý den, musím s Vámi bohužel souhlasit, a to v tom, že sídliště Michal již dávno není tím, čím bývalo. Sám jsem na tomto sídlišti žil od svých šesti let až do osmadvaceti. A tak mohu porovnávat. Ke zhoršení situace přispěl zejména fenomén obchodu s chudobou, kdy se do slušných domů, díky některým spekulantům (zejména jednomu) přistěhovali také nepřizpůsobiví občané. Stejně jako Vy, také my si uvědomujeme, že nejhorší situace je právě kolem bývalé prodejny „Plas“. Několikrát jsem s městskou policií i asistenty prevence kriminality okolí této prodejny kontroloval a bohužel ve většině případů jsem zjistil to co Vy, že se zde srocují lidé, které ve svém městě žádné vedení města příliš nevítá. Inicioval jsem také velkou kontrolu všech provozoven v tomto objektu (stavební odbor, živnostenský odbor, hygiena apod.) a chtěl jsem tak majitele donutit k tomu, aby se více zaměřili na všechny povinnosti plynoucí z vedení provozovny. K mému nepříjemnému překvapení však tato kontrola našla jen menší pochybení. Jak správně píšete, část chodníku před tímto objektem je soukromým majetkem, a tudíž město nemá příliš možností situaci změnit. To však již neplatí o porušování jakýchkoli hygienických předpisů a nepsané slušnosti všech, kteří si z přilehlých pozemků dělají veřejné toalety. I přes nedostatek strážníků (do plného stavu chybí čtyři lidé) budu jednat s velitelem městské policie o tom, aby se do této oblasti naše hlídky podívaly častěji.“
  Bc. Jan Picka, starosta 

  „Dobrý den, jak píšete, situace kolem nákupního střediska Plas je neuspokojivá. Hlídky MP Sokolov, zde mají několikráte za den kontrolní body a provádějí kontrolu osob. Povolení pro tzv. předzahrádky nebylo vydáno a tyto se nacházejí na soukromém pozemku. Pokud zde dochází k přestupkovému jednání, neváhejte a zavolejte na linku 156, aby strážníci Městské policie Sokolov mohli na místě věc posoudit a v případě přestupkového jednání zjednat nápravu, aby nedocházelo k obtěžování kolemjdoucích.“
  Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 4.7.2017

  SÍDLIŠTĚ U KINA ALFA

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem se dočetl, že zastupitelstvo neschválilo odkup vyhlášeného sídliště u kina Alfa. Cena vybydlených nemovitostí je vysoká, tudíž neakceptovatelná. Musím říct, že jiný výsledek jsem ani nečekal a slyšel názory z MÚ už dva roky nazpět, že město to nikdy neodkoupí. Přijde mi, že je to nové lákadlo do nadcházejících voleb, kdy si nový starosta vytkne za cíl sídliště odkoupit a opravit. A co tedy bude dál? Počkáme, až to odkoupí nějaký nový, nebo sám p. Berka a nastěhuje tam sociálně slabé? Starousedlíky tam necháme smažit s nově příchozími nájemníky? Cena pozemků dle mě vysoko přesahuje cenu oněch vybydlených baráků. Bude v tom asi něco jiného. V podstatě tato lokalita v minulosti patřila k nejhezčí části města než..., všichni víme. A sídliště Michal k tomu vzhledu nemá daleko. Měl by se tím už vážně někdo zabývat, za pár let to bude nezvladatelný problém.
  ~ Jiří Studený

  odpověď:
  Dobrý den, pane Studený, dovolte mi pár vět k zásadnímu tématu, kterému se věnujete. Předně bych chtěl naprosto upřímně a se vší vážností prohlásit, že já osobně jsem nevěděl ani minutu před samotným hlasováním o koupi objektů od pana Kendíka, jak hlasování dopadne. Každé z obou rozhodnutí totiž má výhody, nevýhody a rizika. Vůbec nepochybuji o tom, že pokud by zastupitelé schválili koupi, odpovídal bych nyní na připomínku, jak jsme mohli vynaložit tak velkou částku, zda si uvědomujeme, kolik nás čeká dalších investic do těchto bytů apod. S panem Kendíkem jsme od začátku našeho volebního období vyjednávali věcně. Nicméně si myslím, že i dostatečně „tvrdě“ (tedy co se oboustranných argumentů týče). Protože ani já jsem do poslední chvíle nebyl přesvědčený o tom, která varianta je pro mě a Sokolov přijatelnější, nemohl jsem argumentačně ovlivňovat názory ostatních zastupitelů. Chtěl bych Vás však ubezpečit o tom, že tím, že zastupitelé se přiklonili k řešení objekty nekupovat, naše práce v této záležitosti nekončí. Právě proto, že stejně jako Vy máme obavy z dalšího osudu těchto objektů, usilovně pracujeme na krocích (některé samozřejmě z taktických důvodů prozrazovat nemohu a nechci), které povedou ve výsledku k tomu, že se nenaplní scénář, který naznačujete. A ještě k Vaší poslední připomínce. Věřte, že vedení města, a rád dodávám, že i vedení kraje, dělá vše co může (tedy v rámci svých kompetencí a možností), aby si vážnost situace uvědomili Ti, kteří tvoří a hlavně schvalují zákony. Počínaje zákony vztahující se např. k nepřiměřeným doplatkům na bydlení a konče třeba zákony, které by byly nápomocny při vymáhání práva, a to i za běžné, obyčejné, ale život komplikující - přestupky. S přáním příjemného léta
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  SOKOLOV PROKOUKL A ZKRÁSNĚL

  dotaz:
  Dobrý den, byl jsem odkázán do této rubriky "Napište starostovi", abych mohl vyjádřit své dojmy. Jsem pravidelný návštěvník města Sokolov, mám zde část svého příbuzenstva. Současné město Sokolov nepoznávám. Doslova prokoukl a zkrásněl. Sice musí být finančně i časově náročné udržovat takovou čistotu a úpravu parků, zeleně aj., ale je vidět, že úsilí stojí za to. Koukal jsem, že už i na Starém náměstí došlo ke zkrášlení a opravě některých budov. Některá lázeňská města ve vašem kraji, která také navštěvuji, nejsou zdaleka tak upravená a čistá jako vaše město. Je tu hezky a rád se sem vždy vrátím, dokud to mé zdraví dovolí.
  ~ S úctou J. Lehner

  odpověď:
  Dobrý den a velké díky za pochvalná slova o našem městě. Poděkování patří samozřejmě nejen současnému vedení města a zastupitelům Sokolova, ale především také našim předchůdcům. Věřím, že i k nim Vaše slova chvály doputují. Pohodové léto.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  VYPRODANÉ DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem si letos opět zakoupit abonentku do divadla na příští sezonu, a opět jsou všechny rozebrány již před zahájením prodeje, který mimochodem nebyl ani nikde zveřejněn. A protože opět nejsem předplatitel, mám smůlu. Ale jak se jím mám za takovéto situace stát? Připadá mi dost nefér, že malá skupina předplatitelů má vstupenky jisté rok co rok, zatímco drtivá většina obyvatel nemá šanci. Zřejmě to asi mají doživotně a my ostatní budeme zajíždět do okolních divadel, kde takovéto praktiky nejsou. Nebylo by na čase tento postup prodeje změnit a dát šanci všem?
  ~ I. Denková

  odpověď:
  Vážená paní Denková, divadelní předplatné nabízíme každým rokem od začátku června a primárně skutečně stávajícím předplatitelům, kteří mají možnost si obnovit svá dosavadní místa i v nové sezóně. Je to seriózní standardní postup, který odpovídá praxi všech divadel. Letos měli tuto možnost do 16. června, od 19. června měl začít prodej ostatním zájemcům. Ovšem stávající předplatitelé měli všichni zájem, a tak se opakovala situace z loňského roku, žádná volná místa již nebyla k dispozici. Mrzí nás, že nemůžeme vyhovět všem zájemcům o předplatné, ale není pravda, že by tato možnost byla jen pro „vyvolené“. Ještě v roce 2016 jsme neměli zcela zaplněnou kapacitu divadla, poprvé jsme předplatné vyprodali až v roce 2017. Těší nás, že tento zájem svědčí o kvalitní nabídce a odpovídá zájmu našich diváků. Věřím, že ti ostatní, na které se v tuto chvíli nedostalo, využijí titulů mimo předplatné, které i v následující sezóně nabídneme k volnému prodeji.
  ~ PhDr. Jana Fefferová, dramaturg, zástupce ředitele MDK Sokolov

 • 4.7.2017

  VNITROBLOK V ULICI VÍTĚZNÁ A ZÁZEMÍ PRO DĚTI

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na možnost postavení několika laviček ve dvoře na Vítězné. Bydlíme na Vítězné 2008 a ve dvoře už není ani stůl, ani lavičky, ani dětské prolézačky. Pochopili jsme, že dětské hřiště bude o kus dál, bohužel ze tří stran obklopené nepřehledným parkovištěm a silnicí. Vzhledem k tak komplikovanému přístupu na hřiště tam bohužel děti nebudeme moci pouštět, protože jsou na tuto dopravní situaci ještě malé. A protože ve dvoře je dětí každý den spousta, mluvím i za ostatní rodiče. Určitě by bylo příjemnější, kdyby děti nemusely sedět na schodech. Eventuelně by nebyl špatný ani nějaký stůl. Škoda, že se dvůr nedá více využít pro rodinný život. Je to bezpečný prostor, na děti vidíme z oken a nehrozí jim tam žádné nebezpečí od aut. Děkuji, hezký den.
  ~ Andrea Volfová

  odpověď:
  Vážená paní Volfová, děkujeme za Vaši připomínku. Vnitroblok v ulici Vítězná je opravdu velmi dobře na očích maminek z okolních domů a na hraní by tak byl možná bezpečnější. Ovšem ne každý z okolních domů má malé dítě a stojí o rušné hraní ve vnitrobloku, kde se mezi domy zvuk o to více rozléhá, proto bylo hřiště přesunuto o pár metrů dál, kde otevřený prostor nabízí mimo to i větší možnosti pro hry. Toto řešení bylo veřejnosti představeno již v roce 2015, kdy vznikla studie celého sídliště a veřejnost se k ní mohla vyjádřit.
  ~ Veronika Krbová, DiS., odbor správy majetku

 • 4.7.2017

  Neprůchozí chodníky u hlavní pošty: aktualizováno

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se optat, jak máme chodit po chodníku u hlavní pošty? Do půlky jsou keře a na zbytku chodníku jsou ,,zadky " aut. Dnes jsme tam šli a 5 letý syn tam horko těžko prošel. Chudáci starší lidi a maminy s kočárky. Tento nešvar je na více místech, hlavně okolo rodinných domků, kde jsou keře a stromy, o které se nikdo nestará. Přeji pěkný den.
  ~ Šinkovicova K.

  odpověď:
  „Dobrý den, děkujeme za upozornění, Vaši připomínku předávám na odbor správy majetku s tím, že bude samozřejmě nutné zjistit, které dřeviny jsou na pozemcích města (a pak se o ně samozřejmě musíme zodpovědně starat), nebo které dřeviny jsou na pozemku jiných vlastníků, a ty můžeme pouze vyzvat k tomu, aby učinili nápravu.“
  Bc. Jan Picka, starosta

  „Vážená paní Šinkovicova, děkujeme za připomínku. Byla předána správci městské zeleně, společnosti SOTES Sokolov, spol. s r. o. a keře jsou již ořezány. Pokud jde o další lokality s keři a stromy, prosíme o upřesnění. Ne všechny pozemky ve městě jsou v jeho vlastnictví, zejména pak ty u rodinných domů.“
  Veronika Krbová, DiS., odbor správy majetku

 • 4.7.2017

  ÚDRŽBA U SVATAVSKÉHO MOSTU: aktualizováno

  dotaz:
  Dobrý den, všude po městě se řeší nepořádek a sekání trávy. Máme stejný problém. Jedná se o spojovací pěšinu mezi soutokem Svatavy a Ohře, až ke starému svatavskému mostu (pod kraslickým mostem). Je to schovaná cesta a bohužel hojně využívaná jako skládka. A není upravená. Přitom by stačilo ji občas posekat. Průchod k parku na Jižním lomu, nebo procházka do Svatavy by byly rázem schůdnější. Nyní se to nedá. Jinak tedy chválím a děkuji za úpravu stezky (podchodu) od již zmíněného starého svatavského mostu směr do Svatavy! Paráda! Jen ten úsek od soutoku je hrůza. Děkuji
  ~ Petra Cimbalová

  odpověď:

  „Dobrý den, děkujeme za pochvalu, která patří také společnosti Sokolovská uhelná, a. s. a městysu Svatava, neboť naše část realizace byla v tomto případě ta nejmenší. Co se týče Vaší připomínky k posekanému úseku, přeposílám ji na odbor správy majetku, a to s tím, aby zjistil, zda jde o pozemky patřící městu, nebo je majitelem těchto pozemků někdo jiný. V některých případech se totiž stává, že se na město obracejí obyvatelé s připomínkami na neposekanou trávu, nebo neupravený pozemek, ale nemohou samozřejmě vědět, že pozemek nespravuje město Sokolov. V samotném městě, je mnoho pozemků, které opravdu mají jiného majitele.“
  Bc. Jan Picka, starosta

  „Vážená paní Cimbalová, děkujeme za Váš podnět. Odbor správy majetku provedl šetření v terénu a porovnal situaci s leteckým snímkem. Vyšlapaná pěšina je na pozemku p. č. 11, k.ú. Sokolov, který je v majetku České republiky, právo hospodařit s ním má Povodí Ohře, státní podnik. Informaci o nepořádku jsme sdělili společnosti Sotes Sokolov, spol. s r. o. a již je uklizen.“
  Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 27.6.2017

  NECHCEME NOVÉ PARKOVIŠTĚ U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, mám dotaz ohledně zeleného pásu mezi vchody Jiráskova 1284-1288 a zahradami rodinných domů v ulici K. H. Máchy. V nedávné době zde byla vybudována nová klouzačka a opraveno pískoviště, za což velice děkujeme. Nyní jsem zaslechl od sousedů, že město zde údajně zamýšlí vybudovat nová parkovací místa? Doufám, že je to pouze "informační" šum a nic se na tomto místě budovat nebude?! Je to jediné volné místo, kde si mohou hrát děti z přilehlého domu i z domu na ul. Jednoty 1298/99, aniž by museli překonávat hlavní silnici a byli na dohled rodičům. Místo využívají i senioři, kteří si sem chodí odpočinout a popovídat se sousedy. Chápu, že je ve městě nedostatek parkovacích míst, ale budovat je za "každou" cenu mi také nepřijde správné. Děkuji za odpověď.
  ~ S pozdravem Jíra

  odpověď:
  Dobrý den, nejde úplně o informační šum a pozemek, o kterém mluvíte, byl vytipován jako případné místo pro vznik nových parkovacích míst, a to na základě pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo místa pro nová parkoviště tipovat. Město Sokolov mělo v úmyslu pořídit studii i této lokality, nicméně mezitím k nám dorazilo negativní stanovisko mnoha obyvatel této oblasti, kteří si vybudování parkoviště nepřejí. Město Sokolov nikdy nebudovalo parkoviště tam, kde zejména obyvatelé, jimž by mělo sloužit, si parkoviště nepřejí a stejně budeme postupovat také v tomto případě. Znamená to tedy, že projektovou dokumentaci na vybudování tohoto parkoviště zadávat nebudeme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 27.6.2017

  REAKCE NA NEPRŮCHODNOST CHODNÍKŮ U HLAVNÍ POŠTY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, rád bych se připojil k paní Šinkovicové a jejímu dotazu: „Neprůchozí chodníky u hlavní pošty“. Problém je nejen v keři, který nebyl letos ještě stříhaný, ale také v autech, která parkují na parkovišti v místech, kde je stání zakázáno žlutou čarou na silnici (u "propojovacího" chodníku k domu č.1298/99). Bydlím v tomto domě a auta tam takto stojí každý den. Několikrát jsem v minulosti psal i do této rubriky a posílal tam hlídku jak městské, tak i státní policii, ale situace je stále stejná. Řidiči toto značení buď nerespektují, či ho vůbec nechápou?!
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, jak píšete, nejenom Vy, ale také Městská policie Sokolov a Policie České republiky se problému věnují, a samozřejmě budou věnovat. Bohužel není ojedinělým případem, že řidiči dopravní značení nerespektují, a to i přes hrozbu opakujících se pokut. Bohužel jiné řešení, než postupovat dle platných předpisů a zákonů město Sokolov nemá, přesto se i této oblasti budeme nadále věnovat a budeme se snažit tuto situaci v rámci svých možností řešit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 27.6.2017

  JEŠTĚ K JÍZDNÍM ŘÁDŮM MHD

  dotaz:

  „Dobrý den, odpověď pana ředitele Suchana na podnět paní Nedělové ve věci nečitelných jízdních řádů MHD považuji za bezpředmětnou, nic neřešící. Problém vyškrábaných spojů v jízdních řádech, vylepených v čekárnách autobusových zastávek se neustále opakuje. Přitom by stačilo málo: domluvit se s majiteli obchodů a umístit aspoň 2 strategické jízdní řády (spoje č. 3 a nově č. 7), tištěné v minimálním formátu, za sklo výlohy (i za cenu rozumné úplaty), ev. do zasklených skříněk v majetku města. Dále: Odpudivé, poničené, zaplivané zastávky, polepené čímkoli, kazící obraz našeho jinak upraveného města, nahradit pouze zastřešením, bez možnosti výlepu. Nemohlo by se v tomto město nějak angažovat? Přepravce tento problém - jak dlouhodobě pozoruji - příliš nepálí. Děkuji a zdravím.“
  ~V. Kodýdek

  „Vážený pane starosto, obrátila jsem se na Vás ohledně nečitelných jízdních řádů městské dopravy v Sokolově. Je zřejmé, že jste tento problém hodili na hlavu firmě Autobusy Karlovy Vary, a. s. Ty samozřejmě napsaly, jak dělají průběžné kontroly a reagují na stížnosti občanů. Jak na zastávce Stadion i Jednota byly jízdní řády nečitelné nejméně půl roku. Já sama jsem 3x upozornila řidiče. Představovala jsem si, že situaci projednáte s partnerem s dohodou na krátkých termínech kontrol a odstranění problémů a zároveň i vy budete dělat kontroly. Obyvatel či návštěvník, který jede pouze výjimečně, tak zaplatí nehorázné jízdné ve výši 20,- Kč a ještě vůbec neví, kdy se dočká autobusu. Může čekat i půl hodiny. Takto si veřejnou dopravu opravdu nepředstavuji a jsem zklamaná, jak jste můj první dopis vyřešil.“
  ~Nedělová

  odpověď:

  „Dobrý den, pane Kodýdku, o vyjádření k první části Vašeho příspěvku jsem požádal Zdeňka Suchana, ředitele Dopravního podniku Karlovy Vary, a. s., který pro Sokolov provozuje MHD. Dále, děkuji za návrh řešení, jak zkvalitnit služby dopravce, např. výlepem, který uvádíte. Váš návrh řešení mu také přeposílám. Co se týče vzhledu zastávek, v současné době se vedení města zamýšlí nad možností celkové výměny zastávek v našem městě. Zrovna včera při zasedání Mikroregionu Sokolov Východ, jehož je naše město členem, jsem manažera požádal, aby zkusil vyhledat dotační titul, ze kterého bychom čerpali finanční prostředky na výměny zastávek nejen v našem městě, ale také v okolních obcích. Je samozřejmé, že také náš příslušný odbor bude hledat zaměřenou výzvu.“

  „Paní Nedělová, co se týče jízdného, máte možnost využít tzv. karet, kde je jízdné daleko příznivější. Jízdné, o kterém se zmiňujete Vy, je spíše pro náhodné cestující, takže bych určitě využil řešení v podobě dobíjecích karet. Co se týče konzultací s dopravcem, tak ty, věřte, provádíme pravidelně a v poslední době ve zvýšené intenzitě a v nejbližší době dojde k rozšíření MHD na Starou ovčárnu, a to na základě požadavků firem, které zde sídlí.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 27.6.2017

  UKAZATEL U KRÁLOVSKÉHO POŘÍČÍ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jezdím poslední dobou často z Michalu do Královského Poříčí a všiml jsem si, zřejmě chybějících, dopravních ukazatelů. Proč například v ulici K. H. Borovského není ukazatel na Těšovice (odbočka do ul. Mičurinova)? V Těšovicích tímto směrem je následně v zatáčce ukazatel na Královské Poříčí, ale vyjede se z Těšovic, začne Sokolov (ul. Tovární) a hned na první křižovatce opět chybí ukazatel doprava na Královského Poříčí, kudy se ke všemu odbočuje na vedlejší silnici. Takže pokud jede neznalý a neví, že na zmíněné křižovatce má odbočit vpravo, projede celou Tovární ulicí a místo v Královském Poříčí vyjede v centru Sokolova. S pozdravem 
  ~ Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Máte pravdu, mnozí z nás mohou trpět tzv. provozní slepotou. Tzn., že zatímco místním je situace známá i bez chybějících ukazatelů, návštěvníci našeho města se mohou dostat do zbytečných obtíží. Vaši připomínku přeposílám na odbor dopravy s tím, aby hledali možné řešení.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Neadekvátní práce policie

  dotaz:
  Vážení, bydlím v ulici Pionýrů 1293 v Sokolově. Dnes 16. 6. 2017 dopoledne jsem byla svědkem zřejmě osvětové činnosti policie, kdy se naší ulicí prohnalo policejní auto se zapnutým majákem a houkačkou. Padlo několik výstřelů a poté i zásah policistů na nějakého člověka. Toto probíhalo ve chvíli, kdy jsem pomáhala své dvaasedmdesátileté mamince z auta. Možná si dokážete představit, jak bylo nejen mě, ale hlavně co se odehrává v hlavě starému člověku, který se pohybuje na rušné ulici uprostřed města, je dennodenně krmen zprávami o útočnících. A najednou je toho svědkem přímo uprostřed akce. Zatímco maminka seděla v autě a odmítla vystoupit, jsem zjistila, že se jedná o ukázkovou akci policie. Překvapujeme mne velice, že přestože zde trvale bydlím, o tom, co se zde bude konat za běžného dne a provozu, jsem neměla vůbec tušení. Velice mě tento zážitek vykolejil. Prosím, bylo by možné o takové akci předem informovat občany? Ušetřili byste tím rozhodně pocuchané nervy mé i mých sousedů. Berte prosím v potaz, že v naší ulici bydlí spousta seniorů, kteří jsou na tom zdravotně tak, že nemají šanci zjistit, co se to tady zrovna odehrává a rozhodně jim to na klidu nepřidá. Dost kuriózní mi připadá, že větší večerní posezení na zahradě po 22. hodině je potřeba dopředu oznámit na příslušné úřady a to, že se byť "jako" střílí přímo v ulicích města v dopoledních hodinách kousek od mateřské školy a supermarketu, nikdo neřeší. Pokud má policie potřebu demonstrovat svou akceschopnost, prosím, čiňte tak někde, kde budou občané alespoň obeznámeni s touto skutečností předem. Pokud je tedy tak těžké nalézt místo, kde byste nikoho neděsili a divadlo se musí odehrávat nedaleko centra. Ušetřili bychom si hodně nepříjemný zážitek a skutečně fyzickou nevolnost nejen mé matky.
  ~ Hana Nováková

  odpověď:
  Vážená paní Nováková, k Vašemu příspěvku v této rubrice Vám sděluji, že dne 16. 6. 2017 se v době od 08.30 hodin do 11.30 hodin konala preventivní akce složek Integrovaného záchranného systému nazvaná „Den s Ajaxem“. Tato akce se konala jako mnoho dalších obdobného charakteru v areálu lesoparku Bohemia v Sokolově, konkrétně na pískovém parkovišti situovaném u řadových garáží. Konala se pod záštitou Obvodního oddělení Policie České republiky Sokolov – město. Smyslem této akce byly ukázky ať již statické, tak i dynamické práce složek Integrovaného záchranného systému v našem kraji. Na akci byli pozváni žáci 4. tříd sokolovských škol a 4. třídy základní školy Lomnice. Součástí této akce byla i dynamická ukázka, kterou provedli policisté zdejšího útvaru proti nebezpečnému pachateli, která byla realizována na zmiňovaném místě. Nedílnou součástí této ukázky byl i varovný výstřel ze strany zasahujícího policisty, a to cvičnou služební zbraní s akustickými náboji mimo obydlenou oblast, resp. na místě k tomu určeném, řádně označeném a vymezeném pro danou ukázku. Po dobu jízdy služebním vozidlem ulicí Pionýrů od OD Billa při pronásledování pachatele nedošlo k žádnému výstřelu ze služební zbraně. Samozřejmě součástí této preventivní akce byla i mimo jiné statická ukázka práce Policie České republiky, představení práce policie, ukázka služebního vozidla, přednáška o zásadních pravidlech první pomoci a mnoho dalších. Datum a místo konání této preventivní akce bylo řádně označeno dopravním značením s informační tabulkou s názvem akce, datem akce a organizátorem akce. Dopravní značky zde byly umístěny po dobu jednoho týdne před konáním akce. Tedy akce byla označena řádným a zákonným způsobem, užívání uvedené komunikace a uvedené pískové plochy – parkoviště v inkriminovanou dobu bylo řádně ohlášeno a následně povoleno Městským úřadem v Sokolově. Obdobné akce se na uvedeném místě konají již několik let a jsou opravdu pozitivně vnímány přítomnou veřejností. Vaše vnímání této preventivní akce mne mrzí a v případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat, ať již osobně nebo telefonicky na tel. č. 974 376 666.
  ~ Bc. Tomáš Strnad, vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky Sokolov

 • 19.6.2017

  Rozšíření parkoviště v ulici Mičurinova

  dotaz:
  Dobrý den. Bydlím v ulici Mičurinova (1918 až 1925). V této ulici je delší dobu problém s parkovacími místy. Chtěl bych se zeptat, zda by se tento problém nedal vyřešit rozšířením stávajícího parkoviště na konci ulice o parcelu s číslem 1672/2 v katastru nemovitostí. Tato parcela je delší dobu nevyužita a krom přemnožených divokých prasat, která tu potkávám, by se snad s trochou snahy dala využít jako parkovací plocha, popřípadě s pár kamerami, aby se zabránilo vyhazování odpadu v jejím okolí a krádežím. Vím, že parkovací plochy se řeší po celém městě a mnohdy už není jak navýšit kapacity některých parkovišť, ale v pozdních hodinách je problém zaparkovat i v okolí, nejbližší parkování je pak už jen parkoviště Tesca. Děkuji za pozornost.
  ~ Václav

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za tip na další možné navýšení parkovacích míst v našem městě. Váš návrh předám k posouzení odboru rozvoje města, je potřeba si ovšem uvědomit, že ne vždy musíme jít cestou zlikvidování zeleně. Podle mého názoru také současné vedení města musí udržet rovnováhu mezi vznikem parkovacích míst a množstvím zeleně, na které jsme tak pyšní. Co se týče kamerových bodů, zde již musím být také obezřetný. Současný stav kamerových bodů je totiž takový, že další nové kamerové body by nezaručovaly potřebný dohled obsluhou kamerového systému.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Požární zabezpečení budov

  dotaz:
  V současné době hoří 24 patrový bytový dům Grenfell Tower v širším centru Londýna a je již téměř jisté, že nehoda se neobejde bez ztrát na životech. Ve zprávách se spekuluje o tom, že požár vznikl na zateplení a že budova nebyla řadu let požárně kontrolována. V této souvislosti mám dotaz, jak jsou protipožárně zabezpečeny nájemní věžové domy, tedy vyjma běžných rozvodů požární vody, které většinou nikdo neumí ovládat? Také mne zajímá, zda se zvýšily nároky na požární zabezpečení budov v majetku města po jejich zateplení? Nezajímají mne obecné informace, jako citace z norem a projektů, ale skutečné - praktické kroky směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel, pokud se tím v dnešní době na úřadě vůbec někdo zabývá.
  ~ Vladimír Cabalka

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov patří mezi města, která prevenci řadí na jedno z předních míst. Samozřejmě také nás nenechala chladnými tragická událost v Londýně a ihned se vedení města této problematice začalo věnovat. Na pravidelné poradě IZS, kterou svolávám vždy poslední středu v měsíci, budeme problematiku zateplení budov diskutovat a to i společně s ředitelem Sokolovské bytové a velitelem HZS v Sokolově. Jsem ale pevně přesvědčený o tom, že v bytech patřících městu Sokolov, je, co se požární prevence týče, vše v naprostém pořádku. Je nutno však přiznat, že přetrvává stálý problém, který spočívá v tom, že auta parkují na tzv. nástupových plochách.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Omezení rychlosti na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně ulice Spartakiádní a nově vznikajícího dětského hřiště. Byla by možnost snížení povolené rychlosti z 50km/hod na 30km/hod, nebo zpomalovací retardér? Jde o to, že tam bude běhat více dětí na hřiště a z hřiště, tak aby se nestalo nějaké neštěstí. Předem děkuji za odpověď.
  ~ Důnovská Pavla

  odpověď:
  Dobrý den, zpomalovací retardéry v této ulici neplánujeme. Důvody jsou minimálně dva. Tím prvním je fakt, že podle našich zkušeností jej někteří řidiči berou naopak jako zpestření jízdy a ve velké rychlosti tyto retardéry přeskakují. Druhým důvodem je opět ověřená zkušenost, že zvyšují svojí hlučností zátěž obyvatelů okolních domů. Diskutovat samozřejmě můžeme o snížené rychlosti, nicméně jsem přesvědčený také o tom, že plánovaná rekonstrukce bezpečnost ulice Spartakiádní zvýší a to s vědomím toho, že jak správně píšete, díky novému hřišti dojde k většímu pohybu dětí v této lokalitě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Za kým jít s podezřením na týrání zvířete?

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě na koho se obrátit, když je podezření na týrání zvířete.
  ~ Helena Pollnerová

  odpověď:
  Pokud existuje podezření na týrání zvířete, doporučujeme podnět (i neformální) předat přímo Krajské veterinární správě pro Karlovarský kraj - tel. 353 434 052 , e-mail: epodatelna.kvsk@svscr.cz, adresa: Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary. Je možné obrátit se i na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který projednává správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání a rozhoduje o mimořádných opatřeních - v Sokolově je to odbor životního prostředí, paní Jindřiška Rychnová, tel. 359 808 177. Tyto případy vždy po odborné stránce musí posoudit zmiňovaná krajská veterinární správa (KVS), která je zároveň kontrolním orgánem a může zvíře fyzicky u chovatele zkontrolovat. Pokud je podnět podán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je následně předán KVS. V případě závažnějšího týrání zvířete, kdy by týrání mohlo být trestným činem, lze týrání oznámit Policii ČR.
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 19.6.2017

  Prořezání keřů v ulici Jelínkova

  dotaz:
  Dobrý den, mohl bych poprosit o prořezání keře pod okny u vchodu Jelínkova ulice 1897? Děkuji předem.
  ~ Jiří Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, na místo jsem se byl podívat s příslušnou úřednicí MÚ a shodli jsme se na tom, že důvody prořezávky chápeme a bude v nejbližších dnech provedena.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Nepořádek u nákupního centra Plas

  dotaz:
  Dobrý den, od doby platnosti nové vyhlášky ohledně zákazu kouření v "restauracích" se okolo bývalého nák. centra Plas objevili jak před Duklou, tak i před hernou a stánkem s občerstvením stoly se židlemi, popelníky atd. To vše už od otevírací doby, kdy naši těžce nemocní sociální spoluobčané předvádějí svoje vulgarity, obtěžování a jít okolo nich (třeba jen na zastávku) je opravdu stezka odvahy. Nevěřím, že město vydalo povolení pro takovéto "zahrádky". A dále u stánku s občerstvením chybí sociální zařízení, takže všichni celodenně sedící "občané" chodí vykonávat své potřeby k plotu nedaleké mateřské školy a pod okna Vašich městských bytů. Tato poslední věc se děje již několik let a stále nikdo nezakročil. Vaše hlídky chodí občas okolo a ještě s nimi vesele se smíchem konverzují. Na Michalu bydlím už od narození a poslední roky musím říct, že to zde jde od 10 k 5. Nikdy zde nebylo tolik nepřizpůsobivých občanů, nepořádku. Spoustu lidí se stěhuje pryč a stejně tak uvažuji i já s celou svojí rodinou. Za chvíli Vám zde vznikne další ghetto.
  ~ Lucie

  odpověď:
  Dobrý den, o problému víme a stejně jako vás také vedení města netěší obrázek, který je k vidění. Problém ovšem spočívá v tom, že konkrétně místo před těmito restauracemi je soukromý pozemek (majitele restaurace) a město Sokolov zde nemůže činit opatření vedoucí například k nepovolení takto řešených „předzahrádek“. Provádíme však časté kontroly před tímto objektem a to proto abychom co nejvíce zabránili negativním jevům, na něž často a bohužel právem upozorňují obyvatelé okolních domů a kolemjdoucí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Průjezd u obchodního centra

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, píši vám ohledně průjezdu u obchodního centra. Jedná se o spojku mezi ulicemi a to Heyrovského a Křižíkovou ulicí. S dětmi jsem se nikdy nemusel bát tam chodit a i současně když jedu na invalidním vozíku, musím být hodně opatrný, přičemž do otevření obchodního centra byl klid, ale po otevření centra se vše změnilo. Jaké opatření se tu udělá? Myslím si, že by tam postačilo dát nějaký zátaras aby to nebylo průjezdně i když jsou tam dopravní značky. To jest ignorováno. Řidič řekne, že jede do garáže, ale je to jen výmluva.
  ~ Thomas

  odpověď:
  Dobrý den, situaci na úseku, který popisujete, jsem osobně prověřil a při několika návštěvách, kdy jsem zde byl, porušování dopravního značení nedošlo. Jediné řešení, které mě napadá a budu jej konzultovat s příslušným odborem města a dopravním inspektorátem ČR, je to, že dopravní značka Průjezd zakázán bude nahrazena dopravní značkou Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou pro dopravní obsluhu. Ještě jednou však dodávám, že celou věc musím konzultovat s příslušnými orgány.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Puklina ve vozovce v ulici Atletická

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, na parkovišti vyhrazeném domům Atletická 2221, 2222 se vedle jednoho víka kanalizace objevila zřejmě po nedávných deštích propadlá puklina ve vozovce. Nezdá se příliš hluboká, ale nikdo neví, jak to vypadá pod vozovkou. Chtělo by to tam poslat nějaké odborníky, aby to prohlédli, případně opravili, aby nedošlo k nějakému velkému propadu například automobilu nebo zvědavého dítěte. Do pukliny teď při každém větším lijáku může vnikat voda a vozovku dále podemílat. Pokud někde dohledám váš mail, zašlu vám foto.
  ~ Stanislav Krákora

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Váš podnět jsem přeposlal příslušnému odboru k řešení a podle mých informací bude komunikace opravena v nejbližších dnech (pokud se tak již nestalo).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.6.2017

  Ruch od stavebních strojů v brzkých ranních hodinách

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych informovat o rušení nočního klidu u městského koupaliště při stavbě přilehlého parkoviště, dnes ráno 8. 6. 2017 po čtvrt na 6 nás celou rodinu vzbudilo bourání asfaltu bagrem a nakládání na nákladní auta, pípání při couvání atd. Pohybují se tam pracovníci v montérkách SOTES - je to realizováno městem? Myslím, že máme právo alespoň v týdnu se vyspat, když už se každý víkend nevyspíme z důvodu pořádání diskotéky Hamburk. A majitel ani město není schopno zajistit pořádek. A žádné stížnosti nepomáhají. Zajímalo by mne, jestli by to takhle bylo, kdyby se to vše odehrávalo pod okny někoho z vedení města.
  ~ Jan

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši stížnost jsem projednával se společností SOTES. Dle jejich vyjádření přistoupili ve dvou dnech k rekonstrukci v časných hodinách, tak jak píšete. Důvodem byl fakt, že odpoledne se někteří návštěvníci dětského hřiště a koupaliště chovali bezohledně a nerespektovali zákaz vstupu na staveniště, a tím celou rekonstrukci komplikovali. Společnost SOTES tedy, neboť termín na dokončení je opravdu aktuální, využila i ranních hodin k tomu, aby práce provedla co možná nejbezpečněji. V dalších dnech by se již tato situace opakovat neměla. Obyvatelům okolních domů se omlouvám. Snad se mi podařilo dostatečně popsat důvody, které k této situaci vedly. Našim cílem je, co možná nejrychleji se připravit na letní sezónu a čilý ruch na koupališti samotném i v jeho okolí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.6.2017

  Nepořádek v Hornické ulici

  dotaz:
  Dobrý den, dovoluji si zareagovat na dotaz, uveřejněný 2. 6. 2017 v této rubrice s titulkem „Problém s hernou v Hornické ulici.“ Bohužel nemohu souhlasit ani s jednou odpovědí, které pod tímto dotazem navazují. Pokud někdo pozorně sleduje zde uveřejněné články a zavzpomíná, určitě mu dojde, že problém zvaný Hornická ulice se zde vyskytuje v jakýchsi periodách již několik let zpětně, a přesto je situace v podstatě stále stejná. Čas plyne jako voda v Ohři a slibované pozitivní změny, ke kterým se upínala většina zde bydlících, se stále nekonají. Tak se ptám - např. slibovaná novela městské vyhlášky o zákazu seskupování skupinek vytvářejících tzv. zábory, boj a snaha potírat obchod s chudobou a "handlem" s byty, již zmiňovaná problematická herna, distribuce omamných látek a mnoho dalších nešvarů, to vše v poklidu a za bílého dne? Možná by chtělo si touto ulicí projít nebo projet, ale ne jen jednou informativně, ale pravidelně, několikrát za den a nastavit si to správné zrcadlo života zde, protože i slepý by viděl ten „bordel“, který se tady děje. Služební automobily PČR zde projíždějí s absolutním klidem, MP zde není vidět, a když už, většinou je pozdě, protože se vše stačí poschovávat, uklidit, popř. ujet, přeparkovat apod. Kamerový systém je sice do ulice, ale nejspíš svůj účel nesplňuje, jinak by to v ulici nevypadalo tak, jak vypadá. Výsledek je potom takový, že orgány, které by se tímto měly zabývat a potírat tohle vše, vystupují s klapkami na očích, nebo dělají, že nic nevidí. Je to smutné a do očí bijící, ale bohužel problém zvaný Hornická ulice se již několik let nezlepšuje, ba naopak, bobtná a rozrůstá se do stále větších rozměrů, což by mělo být dostatečně varující, než bude pozdě.
  ~ hornický občan

  odpověď:
  Dobrý den, protože jsem se již k Vámi popisované problematice vyjadřoval nejednou, ale s vědomím, že každý dotaz má být zodpovězený, dovolím si reagovat, byť jen v krátkosti. 1.) Novela městské vyhlášky - zastupitelstvo tuto novelu schválilo na podzim loňského roku a MP má za úkol (a o totéž jsem požádal i PČR) její dodržování vymáhat a věřte, že tomu tak i je. Je bohužel patrné a dalo se to očekávat, že Ti, kteří veřejné plochy (zejména chodníky a zeleň u domů) bezohledně zabírali, se budou muset smířit s tím, že již toto chování není možné. Nečekejme ale, prosím, že se vše změní mávnutím proutku, v tomto případě v podobě aktualizované vyhlášky. Věřte však, že situaci řešíme a dodávám, že při projížďkách městem se ani já nerozpakuji na nepřípustné vysedávání „kdekoliv“ MP telefonicky upozornit. 2.) Obchod s chudobou - velký problém, který se nebojíme medializovat a pro přijetí např. tzv. cenových map, který by dle našeho tento problém razantně řešil, děláme všichni (na městě i na kraji), co je v našich silách. 3.) Chtělo by to Hornickou projet - projíždím nejen já, ale i ostatní kolegové z vedení a rady města, často a úmyslně. Opět jsou to v mnoha případech právě naše telefonáty upozorňující na porušování vyhlášky o pití alkoholu na veřejnosti, o nedovoleném záboru a v posledním případě také o prodeji drog.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.6.2017

  Co s nečitelnými jízdními řády

  dotaz:
  Dobrý den. Dnes jsem jela veřejnou dopravou v Sokolově. Již mám kartu, a z toho důvodu platím sníženou sazbu. Nejezdím často, většinou ze zastávky Jednota a Stadion. Co si pamatuji, tak na tabulích s jízdním řádem (autobus číslo 3) nebylo možné zjistit, kdy autobus jede. Několikrát jsem na to upozorňovala řidiče. Jsou poškozené a tudíž nesplňují účel. Neznám dohodu mezi městem a dopravcem, ale kontrola a vylepení aktuálních jízdních řádů v případě potřeby by měly být v krátkých časových intervalech. Děkuji za pozornost.
  ~ Danuše Nedělová

  odpověď:
  Vážená paní Nedělová, kontrola výlepu jízdních řádů a jejich případného poškození probíhá průběžně, většinou ze strany našich zaměstnanců, ale také samozřejmě na podněty cestujících. V současné době Vám chci podat důležitou informaci, že od čtvrtka 8. června proběhne kompletní výlep odjezdových jízdních řádů na všech zastávkách MHD v Sokolově tak, aby nejpozději do soboty 10. 6. byl proveden.
  ~ Zdeněk Suchan, výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 9.6.2017

  Investice do domů na Náměstí Budovatelů a neposečená tráva u OD Kaufland

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, zajímalo by mě, zda se bude v nejbližší době investovat do domů na novém náměstí. Například do zateplení. Dále by mě zajímalo, kdy je v plánu sečení trávy okolo výjezdu od OD Kaufland. Přes přerostlou trávu je špatně vidět směrem k čerpací stanici. Děkuji
  ~ Michal

  odpověď:
  Dobrý den, po konzultaci s řediteli společnosti SOTES a Sokolovská bytová mohu sdělit následující: Na náměstí Budovatelů se letos dělaly nové přípojky na teplo a teplou vodu a budou pokračovat opravy balkonů. Začne se opravovat marmolit na soklech. Rovněž bude pokračovat výměna zatékajících střešních oken v půdních vestavbách. Další akce nejsou pro letošní rok plánovány. Nyní zpráva ohledně sekání. Vámi zmiňované pozemky má ve správě Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Podle mých informací byly 5. 6. 2017 krajnice posekány strojově, v nejbližší době dojde i k dočištění těchto krajnic křovinořezem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.6.2017

  Dotaz na zřízení čerpaní stanice CNG: aktualizováno

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat, zda nemáte nějaké informace, jestli v nejbližší době nedojde ke vzniknutí CNG čerpací stanice v okolí Sokolova?
  ~ Jan Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, rada města kladně rozhodla o žádosti na vybudování „zřízení technického zázemí a výdejního místa CNG, zřízení dobíjecí stanice a půjčovny elektromobilů“. Žadatel chce tuto stavbu vybudovat v našem městě, konkrétně čerpací stanice Robin Oil (odbočka na Rychnov z ulice Vítězná).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.6.2017

  Poštovní schránka a točna MHD

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, budu stručný. Více jak 40 let byla poštovní schránka na křižovatce ulic Závodu míru a Jelínkova. Byla stará a vyvrátila se, tak ji asi pošta odstranila, ale jaksi tam zapomněli dát jinou. To máme my, co v tomto koutě Sokolova bydlíme, nosit pohledy a dopisy až na poštu? Pošta je dnes tak drahá že snad má na jednu novou schránku. Mám ještě jednu připomínku. U nás na Závodu míru je konečná a točna městských autobusů. Ráno kolem osmé hodiny chodíme se psem a věřte, nevěřte, většina autobusů, co tu čeká někdy 5 i více minut, stojí s běžícím motorem a to jsem před pár dny, co jsou vedra zažil, že měl řidič otevřené všechny dveře, ale motor stále běžel. Město určitě doplácí na MHD a oni takto plýtvají. Proto se nedivte, že při těchto cenách za MHD lidé raději jezdí auty, je to pro nás levnější. Zamyslete se, tady se platí 14 Kč za 3 km jízdy MHD. Nebylo by třeba tolik parkovišť, možná by to vyřešilo levnější MHD nebo třeba MHD zdarma. Těch měst je v republice již několik a nová parkoviště stojí miliony.
  ~ Petr Holas

  odpověď:
  Dobry den, Vaši připomínku jsem konzultoval s vedením hlavní pošty v Sokolově. Dle jejich vyjádření byla tato poštovní schránka ve špatném technickém stavu a proto byla demontována. Na základě tohoto jednání bude poštovní schránka na toto místo dle slibu české pošty opět vrácena.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.6.2017

  Poděkování za kulturní program a Sokolovský dostavník

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych Vám poděkovat za kulturní program v Sokolově. Dost jezdím po republice a mohu porovnávat. Žádné město se nemůže rovnat divadlo, film, kulturní léto a hlavně Sokolovský dostavník. Něco, co nemá obdoby. Fantastické. Prosím poděkujte těm, co to připravují. Třeba takový výběr skupin, ať už loni nebo letos, mohou závidět jiní organizátoři festivalů. Tady je výběr pro všechny a citlivě se prolíná folk s trempskou a bluegrass s humorem. Svědčí to o znalém režisérovi festivalu a kultury u Vás. Nevím jak se jmenuje, ale poděkování si zaslouží. Děkuji
  ~ Váš Karlos

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji, že jste vážil čas, abyste vyjádřil slova chvály za kulturní program, včetně nedávno proběhlého Sokolovského dostavníku. Bude mi potěšením o nich informovat všechny spolupracovníky, včetně dramaturgie a externích poradců, kteří nám s obsazením festivalu pomáhají, jmenovitě Miloš Rybář a Petr Azbest Hahn.
  ~ Mgr. Ladislav Sedláček, ředitel MDK Sokolov

 • 2.6.2017

  Noční stavební ruch u Kauflandu

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli již někdo řeší rušení nočního klidu, pod obchodním domem Kaufland, de stavební práce probíhají do tří hodin do rána? Děkuji za odpověď.
  ~ Petr

  odpověď:
  Dobrý den, váš podnět předám příslušnému odboru k prošetření a věřím, že dojde k nápravě. Jsem přesvědčený o tom, že jakýkoliv odbor města nevydal povolení provádět hlučné práce v tuto hodinu. Jak ještě jednou podotýkám, vše prověřím.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.6.2017

  Problém s hernou v Hornické ulici

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc a o případnou informaci jak danou situaci řešit? I přesto, že se situace na Hornické ulici velice zlepšila, tak i nadále nám občanům této lokality dělá velký problém herna uprostřed ulice, kvůli které se zde střetávají různí lidé. Bohužel jsou to nepřizpůsobiví občané, kteří v této lokalitě ani nebydlí. Nepomohla ani zkrácená provozní doba této provozovny. Mám malé dítě a již dvakrát jsem venku našel jehly přímo před touto hernou. A proto se ptám, kdy konečně a jakým způsobem se dá tato provozovna zlikvidovat a uzavřít? A ještě jednou upozorňuji, že to není vina občanů této ulice. Protože již jednou jsem i já podepisoval petici proti této herně, ale bohužel to nepomohlo. Prosím o pomoc.
  ~ Hornický občan

  odpověď:

  „Dobrý den, zastupitelstvo města pověřilo radu města tím, aby vypracovala návrh na další působení heren ve městě Sokolov. Momentálně na tom úkolu rada města usilovně pracuje. Považuji však za nutné dodat, že od 1. 1. 2018 začnou platit mnohem přísnější pravidla pro provozování heren a jsme přesvědčeni o tom, že mnoho heren tímto legislativním krokem přirozeně zanikne. V současné době platí náš slib Sokolovákům, že nebudeme rozšiřovat místa, kde bude možno hernu provozovat a platí také to, že pokud nějaká herna nějakým způsobem vybočí z domluvených pravidel, bude adresa této provozovny ze seznamu povolených vyškrtnuta. Situací v okolí této herny, tak jak ji popisujete, se budu v příštích dnech zabývat, a to ve spolupráci s Policií České republiky a Městskou policií Sokolov.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, městská policie provádí zvýšený dohled v této lokalitě, kdy se snažíme na přestupky okamžitě reagovat. Vaše ulice je rovněž pod dohledem kamerového systému. V případě nálezu odhozené stříkačky, či jehly na tuto v žádném případě nesahejte a přivolejte prosím Městskou policii, která tento nebezpečný odpad z místa odstraní.“
  Bc. Jiří Novák, zástupce velitele Městské policie Sokolov

 • 2.6.2017

  PODĚKOVÁNÍ ZA SOKOLOVSKÝ DOSTAVNÍK

  dotaz:
  Dobrý den, prosím, pane starosto, vyřiďte poděkování všem těm, kteří se podíleli na organizování krásného pátečního a hlavně sobotního odpoledne na Starém náměstí. Byly to krásné chvíle pohody s krásnou muzikou. Nápad umístit ty krásné lavičky na náměstí byl úžasný. Myslím, že spousta lidí tento nápad ocenila a lavičky byly v neustálé permanenci. Děkuji.
  ~ Štěpán Bouda

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za chválu, která patří samozřejmě především organizátorům, a já děkuji také všem, kteří na Sokolovský dostavník dorazili.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.6.2017

  Promítání filmu o Andrei Babišovi

  dotaz:

  „Pane starosto, musím vyjádřit své znepokojení a rozhořčení nad tím, že jste odmítli promítání filmu o A. Babišovi. Je vidět, že se k nám pomalu vrací cenzura a strach. Musíme se vzpamatovat a proti lidem, jako jste vy, se rázně ohradit - a nejen ohradit.“
  Radovan Wicha

  „Dozvěděl jsem se, že se v Sokolově chystá zákaz hry Žlutý Baron, svým způsobem parodující Andreje Babiše. Pokud ano, mám dotaz, zda jde o politickou cenzuru zastupitelů města z řad hnutí ANO, nebo jde jen o servilní přístup "ředitele MDK? V každém případě to svědčí o maloměšťáctví místní garnitury, neschopné akceptovat uměleckou nadsázku a přijmout sebereflexi z politického dění ve státě.“
  Sokolovák

  odpověď:
  Dobrý den, podle informací, které mám, nebylo možno akci uskutečnit v MDK z technických důvodů a na Gymnáziu Sokolov z důvodu toho, že ve školských zařízeních není povolená jakákoli politická agitace, ať už pozitivní, nebo negativní. Nemám ovšem informaci o tom, že by akce byla zakázána v Sokolově. Samozřejmě respektuji plné právo organizátora tuto akci v jiných prostorách, např. soukromých, organizovat a samozřejmě, pokud by se konala za splněných podmínek na veřejném prostranství, tak jistě nikdo ze zastupitelů nebude protestovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.6.2017

  Poděkování společnosti Dolmen, z.ú.

  dotaz:
  Dobrý den, v pátek 26. května 2017 jsem pod záštitou organizace Dolmen, z.ú., ve které už několik let pracuji s lidmi s mentálním znevýhodněním, pořádala Májovou seznamku na podporu mezilidských vztahů právě těchto lidí. MDK Sokolov nám pro akci poskytl prostor "M" klubu, ve kterém akce proběhla a já bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří spolupracovali na tom, abychom tam mohli být. Jmenovitě panu řediteli, Ladislavu Sedláčkovi, který akci s radostí podpořil a zmobilizoval všechny potřebné síly, panu zvukaři Joudalovi, jež je dlouholetým profíkem na svém místě a seznamku nám ozvučil, také úklidovému personálu, který "M" klub připravil a zase uvedl do původního stavu. Velké díky letí samozřejmě i všem, jejichž práce není na první pohled vidět, a též se na možnosti konání jakkoliv podíleli. Jsem moc ráda, že tihle všichni ve městě jsou, podporují akce pro lidi, a velmi si vážím práce jejich i Vaší. Jsem vděčná, že se akce mohla uskutečnit, protože se splnilo alespoň jedno z přání našich klientů a všichni se moc dobře bavili. Zároveň věřím, že podpora jejich vztahů je jednou z cest, jak jim můžeme lépe porozumět a oni zase nám.
  ~ S úctou a poděkováním Jana Sedláčková, asistentka PSB, Společnost Dolmen, z.ú.

  odpověď:
  Dobrý den, bylo nám potěšením se na akce podílet a podpořit ji. Vaše poděkování rád vyřídím všem ostatním. S úctou
  ~ Mgr. Ladislav Sedláček, ředitel MDK Sokolov

 • 2.6.2017

  Poděkování za lavičky

  dotaz:
  Dobrý den, dne 26. května 2017 jsem jela Sokolovem v 7 hodin ráno na zahradu. V parku u bazénu mě překvapily pěkné lavičky, úžasně kvetoucí rododendrony a ticho. Doufám, že je brzy nikdo neponičí, jako vysazený zlomený strom u cesty k Penny na Závodu Míru. Škoda, že si lidi neváží toho co město dělá pro hezčí prostředí.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za slova chvály a dovolím si ještě dodat, že věřím v to samé, co vy.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.6.2017

  Parkování v ulici Heyrovského II.

  dotaz:
  Dobrý den, velice děkuji za odpověď, s parkováním to zcela chápu, mě by tedy hlavně šlo o ten chodníček, který by zajistil normální přesun od horní silnice k dolní, v ulici Heyrovského mezi vchody 1544 a 1545. V zimě je to tam velice špatné, kluzké a nebezpečné s tím, že touto cestou chodí většina lidí. Poprosím tedy, zda by ho bylo možné vybudovat, dokud je teplo, nemusí to být nic nákladného, postačily by jen schůdky namísto té kluzké šotoliny, co tam je nyní. A měl bych ještě jeden dotaz. Všichni víme, jak ulice Heyrovského vypadá a kdo zde bydlí. Mohu vchod 1544, ve kterém bydlím, trochu zvelebit? Mám na mysli například úpravu zeleně před vchodem, zarovnání půdy, vysazení například keříků? Nic za to nechci, ale ani nechci mít problém se zákonem, že něco porušuji.
  ~ Martin Radimerský

  odpověď:
  Ještě jednou dobrý den, byl jsem se na místě osobně přesvědčit o situaci, kterou popisujete, a to společně s vedoucí odboru Ing. Hanou Mertlovou a kolegyní, která má na starosti zeleň, a dovolte mi krátkou reakci. Co se týče chodníčku, a máte pravdu ohledně nutných schodů, požádal jsem odbor rozvoje města o to, aby případnou opravu zahrnul do plánů na rok 2018. Samozřejmě nemohu slíbit samotnou realizaci, neboť rozpočet jako celek schvalují všichni zastupitelé. Nedovedu posoudit, zda vybudování chodníčku a schodů bude otázkou, jak píšete, několika málo korun, neboť každý nový chodník a zejména schody, musí být projektově zpracovány a zhotoveny dle platných norem. S kolegyněmi jsme také diskutovali o vašem dalším dotazu, zda je možné zvelebit okolí vašeho vchodu a nevidíme v tom žádný problém. Je domluveno, že se můžete spojit s paní s Bc. Veronikou Krbovou a celou záležitost s ní konzultovat. Kontaktovat ji můžete na tomto tel. čísle 359 808 268.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.5.2017

  Kanalizace domů pana Berky

  dotaz:
  Dobrý den, po zhlédnutí reportáže o obchodu s chudobou s panem Pavlem Berkou, mě napadla otázka, jakým způsobem jsou víceméně nově osídlené domy odkanalizovány (při 32 bytech po cca 5 - 10 lidech je už poměrně velké množství odpadních vod). Dle mých informací nejsou tyto domy napojeny na veřejnou kanalizaci, která je zakončena městskou čistírnou odpadních vod, kdysi pro odkanalizování této lokality byl používán starý septik, který se nachází v zelené ploše v blízkosti řeky Ohře s možným přepadem do řeky. Platí pan Berka stočné provozovateli veřejné kanalizace společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. nebo je na jeho jméno vydáno místně příslušným vodoprávním úřadem platné povolení k vypouštění odpadních vod v souladu s platnou legislativou atd. Nebyl by náhodou toto důvodem k okamžitému zakázání užívání těchto bytů?
  ~ Občan Sokolova

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za tip a důkaz toho, že i obyvatelům našeho města tato situace opravdu není lhostejná. Vámi zmiňovanou problematiku začnou odbory neprodleně prověřovat. Ještě jednou děkuji.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.5.2017

  Odpočívadlo u cyklostezky

  dotaz:
  Zdravím, komu prosím patří cyklostezka ze starého náměstí směrem na Citice? Nikde není žádné odpočívadlo s lavičkou. Staré loňské jsou rozebrány a nové letos nikde. Děkuji za odpověď.
  ~ Stefani Vodrážková

  odpověď:
  Dobrý den, cyklostezka v úseku Sokolov – Citice patří Karlovarskému kraji a je ve správě krajských silničářů. Podle informací, které mám, došlo k demontáži zmiňovaných odpočívadel z důvodu jejich špatného stavu. Zjistil jsem také, že v současné době nemá krajská organizace vyčleněné prostředky na nové zařízení. Z pozice krajského zastupitele nevylučuji, že tato investice bude zahrnuta v budoucnu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.5.2017

  Venčení psů v ulici Jelínkova

  dotaz:
  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat. Je dovolen pohyb za ulici Jelínkova? Když se vracím se psem z procházky za ulicí Jelínkova směrem ke skalce (kde taktéž bydlím), už po několikáté na mě křičí paní z jednoho baráku, jak tam nesmím chodit, že od toho mám areál, že to nařizuje vyhláška města (kterou jsem na internetu nenašla). Ráda bych věděla jak to tedy je? Podél baráku není žádná cedule o zákazu vstupu a nejsem první, koho to štve. Hodně pejskařů si na paní stěžuje, jelikož je vulgární a když ji člověk řekne, ať jde dolu a baví se se mnou normálně, začne používat pouze nadávky. Neustále si všechny fotí. Je jediná kdo z toho baráku křičí. Bydlí v 5. patře, pochopila bych, že to štve lidi co, bydlí v přízemí.
  ~ Lucie

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi odpovědět, neboť z dotazu jsem to úplně nepochopil, ve dvou částech. Pokud máte na mysli volný pohyb psů, tedy psů, kteří nejsou na vodítku, je pro ně vyhrazena část oblasti za ulicí Jelíkova. Dovolím si poslat odkaz na mapu, kde jsou vyznačena místa pro volný pohyb psů, dle související vyhlášky města. Pokud ale máte na mysli jakýkoli volný pohyb, včetně psů, kteří jsou na vodítku, tam žádné omezení není a je naprostou samozřejmostí, že se v této oblasti může pohybovat kdokoli. To vše samozřejmě uvádím s vědomím, že patříte mezi majitele psů, kteří řádně uklízí exkrementy svého čtyřnohého přítele.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.5.2017

  Lavičky na hřbitově

  dotaz:
  Dobrý den, jezdím pravidelně z Karlových Varů na hřbitov v Sokolově. Velice postrádám na hřbitově lavičky. Vždy bych si ráda odpočinula, poseděla, zavzpomínala. Zvažte prosím osazení několika laviček, což by přivítali jistě všichni, nejen my staří.
  ~ Bartlová Eva

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za váš námět. Musím se přiznat, že jsem si absence laviček nebyl vědom, a tak jsem včera vrazil na městský hřbitov a musím vám skutečně dát za pravdu. Samozřejmě také se plně ztotožňuji s důvody, které jste popsala, a tak jsem neprodleně požádal jednatele společnosti spravující městský hřbitov o to, aby se situací zabývali a lavičky doplnili. Věřím, že také oni, stejně jako my dva, a mnozí jiní, tyto důvody pochopí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.5.2017

  Problém s autobusovou jízdenkou do Žlutic

  dotaz:
  Dobrý den, jednoho dne jsem šla vyprovodit kamarádku na autobus, kdy potřebovala odjet do Žlutic s přestupem v Karlových Varech. Jaké bylo naše překvapení, kdy přijel autobus Student Agency ve 13.25h a řidič nám sdělil, že kamarádku nemůže vzít, když nemá jízdenku. Tu jí může prodat jedině v Těšovicích, anebo kdyby jela až do Prahy. Je tomu tak údajně z nařízení naší radnice. Konkrétně uvedl Vás, pane starosto. Pokud by nám tu jízdenku prodal, tak by mohla agentura přijít o licenci. Nechápu tuto logiku či nelogiku - proč ne z terminálu, ale z Těšovic ano?
  ~ Naděžda Růžičková

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych Vás informoval, že k vašemu dotazu jsem zjistil následující. Licenci pro Student Agency vydávala Praha a Karlovarský kraj si dal následující podmínku. Pokud jede dotovaný spoj do plánovaného cíle v režimu veřejného závazku 15 minut před, či 30 minut po spoji nedotovaného dopravce (např. Student Agency), ten nesmí zajišťovat takovou dopravu pod sankcí. Terminál je zastávka v rámci veřejného závazku, zastávka v Těšovicích není, proto na ní jízdenku prodat lze. Podle informací, které mám, z důvodu, že to není zcela obvyklé, se Krajský úřad nyní zabývá myšlenkou tato pravidla změnit. Tímto si dovolím upřesnit nepravdivé tvrzení zmiňovaného řidiče, že za tuto situaci může starosta města Sokolova.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.5.2017

  Děkuji za krásný Sokolov

  dotaz:
  Dobrý den, už dlouhou dobu se Vám chystám napsat, abych vyjádřila pochvalu za to, jak se město stará o čistotu a celkově upravený vzhled městských částí. Přestěhovala jsem se z rodinných důvodů do Sokolova před 5 lety z Karlových Varů. V té době bych nevěřila, že se stěhuji "do lepšího" prostředí. I za tu dobu co zde bydlím, jsou znát velké kroky k lepšímu. Máte zde krásné parky, čisté ulice, klidové zóny a jiné. Ještě by to chtělo více kulturního vyžití a akcí, a město Sokolov nebude mít chybu. Doufám, že se tímto dostane pochvala k lidem, kteří mají na dnešním vzhledu a pořádku Sokolova svůj podíl. Mějte se hezky.
  ~ Věrka V.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za velice příjemná slova, neboť rubrika Napište starostovi je rubrikou veřejnou. Věřím, že každý kdo přikládá ruku k dílu, si svá slova chvály najde.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.5.2017

  Parkování v ulici Heyrovského

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Heyrovského (blíže k poště Sokolov 5) a zajímalo by mě, zda se plánuje nějaké rozšíření parkovacích míst v této lokalitě? V této ulici je to dlouhodobý problém a nevyřešilo se to ani rozšířením parkoviště u pomníku. Kolikrát přijedu třeba i později večer domů z práce, projedu ulicí, okolo pomníku, okolo hřbitova, projedu ulicí Křižíkova, zkusím štěstí na parkovišti, které je vedle "chemičáku" a mnohdy není ani jedno volné místo, nikde. Přijedu třeba i s větším nákupem, kdy musím jít do auta dvakrát a nosím ho domů přes celou ulici, někdy i dál. Také bych se chtěla zeptat, zda by bylo možné v ulici nakreslit parkovací místa, jelikož si tam každý parkuje "jak chce" a pokud by každý stál správně, mnohdy by zde zaparkovalo o 2-3 auta více. Dále bych chtěla požádat, zda by mezi domy 1544 a 1545, kde vede stezka na již zmíněné parkoviště vedle "chemičáku", šel udělat chodníček jako je mezi domy 1548 a 1602, vedoucí na již zmíněné parkoviště, popřípadě i schody, jelikož je to v tomto místě dost strmé a kamenité a v zimním období či za mokra, to zde i velmi klouže a hrozí nebezpečí úrazu. Moc děkuji za odpovědi. S pozdravem
  ~ Šárka Rusznyáková

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za váš podnět. Musím ale přiznat, že řešení situace s parkováním je složitá v celém městě a oblast, o které hovoříte, samozřejmě není výjimkou. Hned zpočátku našeho volebního období jsme vytvořili pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo zmapovat lokality, kde lze vybudovat menší, či větší parkoviště. Z výsledných materiálů vyplývá, že v této oblasti lze rozšířit parkoviště u hřbitova a věřím, že když ne v našem volebním období, tak v tom příštím k němu dojde. Jistě pochopíte, že nemůžeme budovat parkoviště tak, aby každý pohodlně zaparkoval, a to co možná nejblíže svému bydlišti. Brání tomu nejen zákony o komunikacích, ale mnohdy také fakt, že by parkovací místa vznikala živelně na úkor zeleně. Bohužel, nebo bohudík, patřím do generace, kdy jsme podobnou cestu s těžkým nákupem absolvovali od autobusové zastávky na sídlišti Michal, a to do nejvýše položeného věžáku, a přišlo nám to naprosto běžné. Závěrem mi dovolte konstatování, že město Sokolov v současné době i v budoucnosti bude hledat řešení pro parkování obyvatel, nicméně vždy v souladu s výše uvedeným. Jsem ochoten se s vámi telefonicky spojit a do oblasti v ulici Heyrovského se společně s vámi vydat a hledat možná řešení skutečnosti, které popisujete.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.5.2017

  Protihluková vyhláška o víkendech a státních svátcích

  dotaz:
  Dobrý den, řeší Sokolov nějakou vyhláškou zákaz sekání trávy, řezání dřeva ve státní svátek nebo o víkendech? Děkuji za odpověď.
  ~ Burešová

  odpověď:
  Dobrý den, vyhláška města tuto situaci neřeší. Tedy pro úplnou přesnost, vámi zmiňovaný zákaz ve vyhlášce není. Samozřejmě, že zastupitelé v případě nadměrného výskytu těchto rušivých jevů, se na některém ze svých zasedání úpravou vyhlášky, kdy by tyto činnosti byly zakázány, mohou zabývat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.5.2017

  Parkování kolem 3D Kina Alfa

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na problematiku parkování kolem Kina Alfa. Bydlím naproti kinu a pokud se do kina sjede větší množství lidí, je zde parkování nemožné, a to i v okolí. Proto se ptám, zdali plánujete vybudování většího parkoviště pro návštěvníky kina, či zbudování rezervovaných míst pro majitele přilehlých bytů. Díky za odpověď
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, máte naprostou pravdu. Také vedení města společně s vedením MDK si je vědomo této situace. V nedávné době jsme si nechali zpracovat velice předběžnou studii o využitelnosti této oblasti a to v případě, že by domy soukromé společnosti přešly do vlastnictví města. Zároveň existuje studie na vybudování rockového klubu v samotném objektu kina. Nezávisle na sobě obě studie řeší také nové možnosti parkování a obě studie navrhují vybudování parkoviště ve spodní části areálu. Pravděpodobně by došlo k posunutí plotu a vzniklo by několik parkovacích míst. Na závěr také dodám, že současné vedení města již na budování parkovišť pracuje a přiznávám také, že v parkovištích, které chceme stihnout v tomto volebním období, tato oblast řešena není. Jsem však přesvědčený o tom, že v dalším volebním období se může dostat mezi priority nového vedení města.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.5.2017

  Pochvala úklidu na vlakovém nádraží

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych pochválit paní, která uklízí kolem vlakového nádraží a terminálu a na něm, že to dělá moc dobře a pečlivě. Od té doby co tam uklízí, je tam opravdu čisto. Má vestu a na zádech Veřejně prospěšné práce a Sotes. Děkuji  a doufám, že jí bude vyjádřena pochvala.
  ~ Zuzana H.

  odpověď:
  Dovolte mi, abych Vám poděkoval nejen za všímavost věcí kolem vás, ale zejména také za to, že se prostřednictvím rubriky Napište starostovi podělíte i o věci pozitivní. Vaši pochvalu zmiňované pracovnice samozřejmě rád přepošlu vedení společnosti Sotes.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.5.2017

  Nevyhovění žádosti o byt

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, podle čeho se vůbec vybírají uchazeči o byt. Jaký je postup ze žádosti? Mám takový dojem, že se prostě vezmou žádosti na byty, někdo je prolistuje a podle toho, jestli znám nebo neznám, je roztřídí a ani se nezkoumají výdělky, které se přikládají, ani to, kde ten člověk pracuje a jak dlouho, a natož jeho bytová situace. Jak uchazeč může vědět, že jeho žádost rovnou nehodíte do koše? A necháte si jen co znáte? A na dotaz na bytovém je odpověď - to my nevíme, to rozhoduje komise každou žádost zvlášť. Ha ha, osobně vím, že se ani nikdo neptal u podniku ani nic neověřoval. Děkuji
  ~ Uher

  odpověď:
  Vážený pane Uhere, od února t.r., kdy jste si poprvé podal žádost o byt, rada města přidělila 6 bytů. O tyto nabídky se ucházelo 15 až 30 žadatelů (záleží na konkrétním bytě), logicky tak, bohužel, nelze vyhovět všem žadatelům. Přidělení bytu je plně v kompetenci rady města, která každou jednotlivou žádost podrobně zkoumá. Zajímá se o rodinnou situaci, ale také například o to, zda žadatel není dlužníkem města, nejsou-li na něj stížnosti apod. Jak si plnil své povinnosti včetně plateb nájemného, zda s ním nebyly negativní zkušenosti apod., pokud již někdy byl nájemcem městského bytu. V neposlední řadě také tím, proč chce nájemce získat městský byt, když ve městě je poměrně dost nabídek na pronájem bytu od soukromých vlastníků. Bohužel není možné všechny žádosti telefonicky ověřovat u jednotlivých zaměstnavatelů, výše příjmu také není prvořadým kritériem. Snahou je posoudit celou rodinnou situaci jednotlivých žadatelů. Určitě budete souhlasit, že samostatný občan má větší možnosti vyřešit si svojí bytovou situaci na současném trhu s nemovitostmi, než rodina s dětmi. Z výše uvedeného je patrné, že získání městského bytu v Sokolově může být opravdu časově náročné a je potřeba se poohlédnout i po jiné možnosti získání bytu do pronájmu.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 12.5.2017

  Odstraňování starých ocelových konstrukcí

  dotaz:
  Pane starosto, plánuje radnice plošné odstranění zastaralé občanské vybavenosti na veřejných prostorech města, např. různé ocelové konstrukce - klepadla, rámy na prádelní šňůry, informační nástěnky po občanských nebo obvodních výborech? Domnívám se, že tyto věci do moderního města nepatří.
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, město neplánuje plošné odstranění klepadel a sušáků na prádlo. V roce 2014 provedla Sokolovská bytová s.r.o. jejich mapování, v současné době probíhá aktualizace údajů. Město má k dispozici tabulku vč. mapy se zákresem lokalit, kde se uvedené věci vyskytují a s informací, které jsou využívány a které ne. Pokud byly některé zdraví nebezpečné, popř. nebyly využívány, byly odstraněny. O údržbu a opravy těch co zůstaly (město vyhovělo vlastníkům a nájemcům, kteří je využívají), se na základě smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb stará SOTES Sokolov spol. s r.o. Pokud jde o vývěsky - staré, zrezlé a nepoužívané město odstraňuje. Zde je ale situace složitější, protože se vývěsky na rozdíl od klepadel a sušáků neváží k přilehlé budově. Z tohoto důvodu je někdy komplikované dohledat vlastníka. Někdy vývěsky ani nejsou na pozemku města. Máte-li konkrétní tip na výše uvedené, prosím o jeho lokalizaci.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 5.5.2017

  Odpočívadla podél cyklostezky

  dotaz:
  Dobrý den. Mám dotaz ohledně cyklostezky, kterou využívám. To je od Lidického nábřeží v Sokolově, směrem na Citice. Na této trase je velmi málo odpočívadel, laviček. Ještě nedávno tam byly dřevěné, rozpadlé a ztrouchnivělé. Alespoň někde si mohl člověk vydechnout, ale ty už jsou také pryč. Bude se dít nějaká změna? Děkuji za odpověď,
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, dle sdělení vedoucí oddělení správa majetku Krajského úřadu KV kraje, Bc. Olgy Vokáčové, kraj v současné době řeší způsob a financování obnovy odpočívek. Správu a údržbu zajišťuje pro Karlovarský kraj Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. prostřednictvím Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. S pozdravem,
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 5.5.2017

  Ceny za odvoz odpadu u bytových domů

  dotaz:
  Můžete mi prosím někdo vysvětlit jak se vypočítává cena za odvoz odpadu u bytového domu na jednu osobu. Absolutně to nechápu. Máme 2 popelnice na 3 vchody a platíme stejně jako tam kde mají 1 popelnici na 1 vchod. Termín odvozu je stejný 2x za týden. Děkuji za odpověď,
  ~ Schut

  odpověď:
  Dobrý den. Město Sokolov vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona o odpadech. U bytových domů je platba za odpad stanovena na základě smlouvy se sdružením vlastníků bytových jednotek, které mají smluvně pronajatou nádobu/nádoby u společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. Jednotliví vlastníci bytových jednotek pak platí za odpad v rámci pravidelného vyúčtování od bytového správce. O informaci o výpočtu ceny za odvoz odpadu na osobu se prosím obraťte na svého bytového správce.
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 5.5.2017

  Jak dostat vysokoškoláky zpět do Sokolova?

  dotaz:
  Vážený pane starosto, zajímalo by mě, jak moc se město stará o to, aby nalákalo vysokoškolsky vzdělané* lidi k životu v Sokolově, a to nejen učitele a doktory, popř. právníky. Vysokoškolsky vzdělané nemyslím jedince s bakalářským titulem a k tomu ještě z pochybných škol (jako například UJEP nebo univerzita J.A. Komenského). Existuje nějaká statistika z posledních dvou nebo tří let, která by ukázala, kolik vysokoškolsky vzdělaných mladých (od 25 do 30 let) žije nebo se přestěhovalo do Sokolova? Pokud se nemýlím, tak obyvatelstvo v Sokolově razantně klesá a zdá se mi, že je to hlavně z toho důvodu, že studenti odcházejí studovat a již nemají potřebu se sem vracet. Upřímně není divu, když město namísto intelektuálních projektů podporuje akce (např. průvod satanů), u kterých ví, že se na ně poženou davy negramotného plebsu. (Co taky čekat od hornického města?) Předem děkuji za odpověď a věřím Vám, že na tento nesnadný úkol se více zaměříte.
  ~ Jan Lumír

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si v krátkosti odpovědět na Vaši připomínku. Také my si velice dobře uvědomujeme, jak je důležité udržet v našem městě vysokoškolsky vzdělané lidi. Domnívám se také, že směřování města nejen od současného vedení, ale také od našich předchůdců, bylo realizované právě s ohledem na to, aby město Sokolov bylo příjemným místem pro život také této skupině obyvatel. Nemalé prostředky proto město dává do základních pilířů, jakými jsou sportovní a kulturní vyžití, údržba zeleně a ostatních oddychových ploch. Dovolím si poukázat také na velké možnosti (byť jde především o zásluhu Sokolovské uhelné) využití krásných vodních ploch v okolí města a v neposlední řadě musím zmínit vybavenost našich školek a škol. To samé platí, dle mých zkušeností, také o školách středních. Pevně věřím, že také nejpodstatnější věc, která v mé odpovědi ještě nezazněla, je uplatnění na pracovním trhu, které se v Sokolově a jeho okolí zlepší. Pomyslné světlo v tunelu vidím v tom, že v současné době se již plně realizuje průmyslová zóna v okolí Citic a velmi aktivně vedeme jednání o vzniku další průmyslové zóny mezi Sokolovem a Starým Sedlem. Tato jednání vedeme právě s přesvědčením, že se tyto zóny nesmějí stát pouze jakýmsi překladištěm nebo jednoduchou montovnou, ale naopak, že zde budou investoři poptávající vyšší vzdělání. Je bohužel smutnou realitou také to, že mladí, kteří jdou studovat vysoké školy do velkých měst, zde naleznou své uplatnění mnohem snadněji.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.5.2017

  Túje podél plotu školky Pionýrů

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nejsem přesvědčená, ale presto doufám, že mi pomůžete zachránit tři túje, které jsme vysadili podél plotu školky Pionýrů. To že jsme to udělali, nás vedla skutečnost, že v tomto zeleném pásu neustále parkovala auta a to i přes značku zákaz vjezdu do této lokality. (Jde o zkratku u trafostanice). Dokonce jsme i dosadili již vyježděná místa trávou a pravidelně toto místo sekáme. Mimo těchto tújí jsme zasadili 2 škumpy, které zatím nevyrostly ani do výšky 20 cm a těch "škoda" není . Dnes mi oznámil pan Talíř ze Sotesu, že vše co zde roste odstraní. Takže tento kus zeleně " odejde" stejně jako ten kus před ním, kde denně parkují auta a je již zcela bez trávy. Na závěr ještě poznámku k tomu, co jsem si také vyslechla od pana Talíře: ,,Kdo se bude o túje starat až už tady nebudete?" Přeji hezký den,
  ~ Jaroslava Holubová

  odpověď:
  Dobrý den, na místě jsem se byl osobně podívat s ředitelem společnosti Sotes a vedoucím úseku Veřejná zeleň. Výsledek je ten, že Vámi zmiňované túje a zlatý déšť zůstanou zachovány. Totéž ovšem neplatí o nevyrostlých škumpách, a to zejména z důvodu, že jde o jedovatou rostlinu. Dovolte mi, abych Vám závěrem také poděkoval za to, že i díky Vám je opět kousek našeho města krásnější.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.5.2017

  Parkování na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, co hodláte dělat s auty parkujícími na nově opravené komunikaci Vítězná? Auta parkují na silnici před školou, na autobusové zastávce před společností Krufin tak, že zasahují do jízdních pruhů a znemožňují tak bezpečný průjezd dvou aut. Rozhodně není dodržena min. průjezdná šířka. Dále auta parkující na komunikaci až ke křižovatce k Malému náměstí a DDM znemožňují bezpečné najetí na komunikaci, protože nejsou dodrženy rozhledové poměry. Žádám Vás o nápravu a zajištění bezpečného provozu na této komunikaci. Děkuji.
  ~ Lukáš Bezděkovský

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění, silnice Vítězná bude průběžně kontrolována a pokud zde dojde k přestupkovému jednání, tak jej strážníci MP Sokolov budou řešit. Pěkný den.
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

 • 28.4.2017

  Parkoviště u Baníku a nepořádek

  dotaz:
  Dobrý den, vloni jsem měla prosbu ohledně velkého parkoviště u TJ-Baníku. Šlo o obnovení bílých čar. I přes slušné počasí k tomu nedošlo. Tak jestli by to šlo letos. Už nejdou skoro vůbec vidět. Druhý můj dotaz se týká malého lesíku směrem do Dolního Rychnova. Jedná se o bordel, který se tam válí. Vím, že lidé jsou prasata, ale nešlo by to tam trochu uklidit??! Chodím tam tudy skoro denně a připadám si tam jak na smetišti.!! Děkuji za odpověď
  ~ Gabriela Budeanuová

  odpověď:
  Dobrý den, Vaše připomínky jsme předali příslušnému odboru a samozřejmě také vedení společnosti SOTES, s.r.o. a věřím, že i v tomto případě dojde k nápravě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 28.4.2017

  ZPOŽDĚNÁ MHD

  dotaz:
  Dobrý den, dne 27. 4. 2017 zkušenost s MHD. Nevím, za co chcete platit 20 Kč, když autobus, který má jet v 13:36h, nejede. Autobus, který má jet v 13:51h také ještě v 13.58 není na zastávce. Jedná se o zastávku Poliklinika Sokolov
  ~ Hana Hausmannová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za připomínku. Samozřejmě se neprodleně obrátím na vedení společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. s tím, aby mi celou záležitost vysvětlili. Město Sokolov ze svého rozpočtu přispívá nemalou částkou na zajištění MHD a samozřejmě, že chceme, abychom dostávali služby v patřičné kvalitě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 28.4.2017

  Procházky na Areál zdraví a parkoviště u koupaliště

  dotaz:
  Dobrý den, mám dva dotazy, neboli připomínky. Chodíme s malými dětmi na procházky na Areál Zdraví a několikrát nastala nepříjemná situace s cyklisty, kteří tam jezdí. Proti tomu nic nemám, ale nedala by se cesta označit, tak aby byl pruh pro cyklisty a pro pěší barevně odlišen? V cizině je to běžné a pěší do pruhu pro cyklisty vstoupí jen na vlastní nebezpečí. Cesta kolem zahrádek k Areálu je úzká, a když jedou čtyři kola vedle sebe, je to nepříjemné. A za druhé, neuvažujete o tom, že by se vyasfaltovalo parkoviště u koupaliště? Je tam příjemné posezení, ale když tam přijede auto, zahalí Vás mlha prachu. Děkuji za odpověď anebo za případné řešení.
  ~ Jarmila

  odpověď:
  Dobrý den, v místech kde dochází ke střetu chodců a cyklistů je stezka bohužel natolik úzká, že zde není možné rozdělit provoz na samostatné trasy pro cyklisty a chodce, jelikož by to bylo v rozporu s platnou ČSN „Projektování místních komunikací“. Rozšíření stezky rovněž nepřipadá v úvahu, jsme zde limitováni plotem zahrádek a břehem Lobezského potoka. Stavební úpravy parkoviště před městským koupalištěm by měly být realizovány v průběhu května až června letošního roku. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 28.4.2017

  DO AUTOBUSŮ MHD ZATÉKÁ

  dotaz:
  Dobrý den, dne 26. 4. 2017 jsem jela autobusem v Sokolově. Jestli si pamatuji dobře, číslo bylo 3K2 5427. Bylo to v 8.48 hodin linka 30. Sedačky byly mokré a v autobuse kapala voda na cestující. Myslíte, že je to správné, že tady máme takové staré a nevyhovující autobusy?
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, v žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby obyvatele naše ho města vozily technicky závadné autobusy. Celou věc budu řešit s vedením společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. a věřím, že dojde k okamžité nápravě. - Bc. Jan Picka, starosta Dobrý den, ano, při silném dešti při závadě větracího okénka došlo k úkapům vody na sedadla, autobus byl odstaven a provedena oprava, omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
  ~ Ing. David Kumpert, Autobusy Karlovy Vary, a.s.,

 • 28.4.2017

  DEMOLICE KASÁREN

  dotaz:
  Dobrý den, budovy bývalých kasáren půjdou k zemi. Také byly vyřezány nějaké porosty, terén je upravován. Co je zamýšleno s volnými pozemky? Díky.
  ~ Miroslav Žák

  odpověď:

  Dobrý den, pozemky v dané lokalitě budou předmětem prodeje za účelem výstavby rodinných, řadových, nebo bytových domů, toto ještě není rozhodnuto. Vedení města teprve zvažuje možné varianty. Do doby než bude rozhodnuto, je v této lokalitě uvažováno o možnosti odstavení vozidel obyvatel sídliště Vítězná, po dobu realizace opravy Spartakiádní ulice.
  Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  Dobrý den, dovoluji si jen veřejně slíbit, že vedení a rada města celý proces maximálně urychlí.
  Bc. Jan Picka, starosta

 • 28.4.2017

  ZASTAVENÍ PRACÍ NA ZÁPADNÍM OBCHVATU

  dotaz:
  Dobrý den, jezdím téměř každý den od Wielandu směrem na Citice. Všiml jsem si, že utichl stavební ruch na dokončované části západního obchvatu. Došly peníze, nebo je to jen technologická přestávka, nebo je jiný problém? Takhle se nepovede dokončit stavbu do podzimu.
  ~ Robert Moutelík

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov není investorem akce a nemá ani vliv na její realizaci. Pravdou je, že se občas zúčastníme kontrolních dnů a tak mohu uvést, že problémem nejsou finance, ale jak uvádí dostupné informace, dochází ke klesání jednoho z pilířů a v současné době se již pracuje na řešení vzniklého problému. Dovolím si odhadnout, že díky tomuto dojde ke zpoždění zprovoznění obchvatu. Jsem ale přesvědčen, že mluvíme o měsících, nikoliv o roku a výše.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 28.4.2017

  POPELNICE NA BIO ODPAD

  dotaz:
  Dobrý den, vím, že tato otázka již byla řešena, ale přesto si ji dovoluji zopakovat. Začne město prosím uvažovat o zavedení popelnic na BIO odpad? Sokolov nejsou jen paneláky a obyvatelé rodinných domů musí řešit otázku, kam s posekanou trávou atd. Ano, dle dřívější odpovědi, by se měl odpad dát do pytle a odvézt do areálu SOTESU v Dolním Rychnově. Kdo to ale tak dělá? Napytlovat, ušpinit si auto (pokud ho člověk má) a udělat několik okruhů sem a tam. Pak se stává, že je využito jakékoli volné místo v přírodě, kam se hromadně tento odpad vyváží a tvoří se tak "černé bio skládky". Zavedení popelnic pro případné zájemce či alespoň speciálního kontejneru již začíná být standardem, a pokud chce Sokolov vystupovat jako "čisté město" přívětivé občanům, mělo by s tím něco dělat.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel Vás zklamu, ale zatím platí to, co jsem již dříve napsal. S kolegy z vedení města jsme ovšem tuto diskusi opět vedli a zde budu možná poněkud optimističtější. Chceme si v následujících měsících lépe zmapovat případný zájem obyvatel města Sokolova a případně reagovat při tvorbě rozpočtu na rok 2018.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.4.2017

  Aplikace Marushka

  dotaz:
  Dobrý den. chtěl jsem prostřednictvím aplikace "Marushka" zaslat info pro MP ohledně porušení vyhlášky o poz. komunikacích (parkování), avšak toto se nezdařilo. Pokusil jsme se tedy dotaz na parkování a funkčnost aplikace formulovat do formuláře na www stránkách "bezpečné město", avšak po vyplnění všech údajů a sepsání textu se po odeslání objevila hláška, že se nepodařilo odeslat, protože nastala systémová chyba. Existuje tedy něco, co funguje a je možno upozornit na podobné prohřešky, černé skládky a podobně?
  ~ Matěj Radar

  odpověď:
  Dobrý den, podle informací od správce aplikace Marushka je situace následující: Příspěvky, které občané posílají včetně fotek, se do této aplikace ve skutečnosti dostanou a to i přesto, že odezva odesilateli může být negativní. Na zjišťování příčiny, proč se tak děje, se v současné době pracuje.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.4.2017

  Kácení stromů v ulici Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, v dubnovém Patriotu, rubrice Píšete nám, je otištěn komentář z odboru správy majetku ke kácení stromů v ul. Švabinského. S trochou ironie je možno říci, že byly pokáceny jiné stromy, než které byly prověřeny arboristou. Byly pokáceny smrky, nikoli zmiňované jedle. Ale bez ironie: stačilo porazit prostřední strom, dva krajní byly zdravé, viděl jsem jejich rozřezané kmeny. Před blokem domů stojí, ve stejné vzdálenosti, dalších asi 14 stromů, snad si na ně nebude nikdo stěžovat a přežijí. Myslím, že by místo již poražených, bylo možno vysadit stromy nové. Možná je to pouze můj dojem, ale místo poražených stromů se v celém městě sází nových málo. A nechat další generaci sídliště bez zeleně asi nikdo nechce.
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Odborný posudek a zajištění povolení rizikového kácení vyřizuje jedna osoba a není tak možné zaměnit strom. Jednalo se skutečně o jedle, nikoliv o smrky. Rizikově pokácené stromy byly v těsném zápoji a přesto, že na pařezu je viditelné poškození pouze středního jedince, krajní stromy byly nerovnoměrně rozvětvené a jejich pokácení bylo nevyhnutelné. Rada města svým usnesením schválila pokácení všech jedinců mimo jiné i kvůli defektnímu růstu všech tří stromů. Náhradní výsadba bude v tomto místě řešena drobnější výsadbou, jelikož se jedná o úzký zelený pás a jedle byly nepřiměřenou zelení v tomto místě.
  ~ Veronika Krbová DiS., odbor správy majetku

 • 7.4.2017

  Most za cyklostezkou do Citic

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda se bude něco dělat s mostem přes řeku do nového parku za cyklostezkou do Citic? Park je sice hezký, ale dostat se do něj je o strach! Přes vydrolený asfalt je vidět na vodu a nějaké napůl zrezlé železné desky taky nebudí pocit bezpečí, celá plocha mostu se podivně houpe!
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov má připravenou projektovou dokumentaci na odstranění a výstavbu nové Krejcarové lávky. V současné době čekáme na souhlas Povodí Ohře, s.p. k prováděným pracím a budeme se snažit získat na realizaci akce dotaci. V současné době stávající lávku spravuje spol. SOTES Sokolov s.r.o.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 7.4.2017

  Cesty pro pěší mezi 8. ZŠ a garážemi v Sokolovské ulici

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, zajímalo by mě, zdali pro naše město stále pracuje člověk zodpovědný za realizaci cesty pro pěší mezi 8. ZŠ a garážemi v Sokolovské ulici? (poblíž 4. ZŠ) Než proběhla tato revitalizace, byl prostor garáží alespoň částečně osvětlen, nyní je tam absolutní tma, v garážích bydlí různý odpadlíci, dealuje se fet, lokalita odpovídá možná tak periferii v Ústeckém kraji, dochází k vykrádání garáží. Nevzpomínám si, že bych tam někdy viděl městskou policii. Ta je zaneprázdněna pokutováním ubohých řidičů u prodejny MAT (Výběr), kteří doplácí opět na nedostatečnou aktivitu vedení města v poskytnutí dostatečných parkovacích míst v centru města. Shrnutí: tato investice do revitalizace cesty a osvětlení nepřinesla žádnou přidanou hodnotu ničemu. Otázka: jak bude vedení města tuto situaci osvětlení a bezpečnosti u garáží v Sokolovské ulici řešit? Bude temné místo uprostřed města dále za podpory nerozumných investic vedení města sloužit kromě garážování aut i všemu co jsem již výše uvedl?
  ~ WNTomas

  odpověď:
  Dobrý den, garáže na Sokolovské se kontrolují průběžně jako ostatní části města, občas zde řešíme nějakou skládku. Jinak nevím o tom, že by zde bylo nebezpečno. Za poslední rok neeviduji žádné takové oznámení a reakci na pokutování ubohých řidičů. Kdo nepáchá přestupek, nemusí se bát pokuty. Pěkný den

  - Bc. Petr Procházka, velitel MP

  Dovolte mi ještě za vedení města pár slov. Problematické parkování v našem městě je holou skutečností, že za posledních několik let přibyly v Sokolově spíše tisícovky, než stovky aut. Je velice těžké hledat nová parkovací místa, která by nebyla vybudována na úkor zeleně. Přesto všechno vedeni města tyto cesty pro vybudováni parkovišť hledá a v letošním i příštím roce některá místa přibudou.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.4.2017

  Sokolovský čtvrtmaraton v areálu Bohemia

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali se i tento rok bude zahajovat 1/4 maraton na fotbalovém hřišti u ISŠTE? Obyvatelé místních domů u hřiště jsou z 90 % důchodci, které upřímně nezajímají tyto sporty. Hluk a všechen ten humbuk, který je kolem, je opravdu iritující. Ale jelikož je to akce povolená úřady, já jako utlačená menšina si tady můžu maximálně vylít srdce a pochybuji, že by se něco změnilo. Zajímalo by mě, zdali pořadatelé akce napadla i varianta konání běhu například v areálu Zdraví nebo na dráze v areálu Bohemia, který je pár metrů od tak vytouženého hřiště? Předem děkuji za odpověď a apeluji na vaše rozumná rozhodnutí při konání podobných akcí.
  ~ Martin R.

  odpověď:
  Dobrý den, byť jsme si samozřejmě vědomi náročnosti konaných akcí v areálu Bohemia a na samotném hřišti, kdy dochází ve dnech realizovaných akcí ke snížení komfortu bydlení v této lokalitě, musím druhým dechem dodat, že každý, kdo bydlí v blízkosti těchto účelových zařízení, by měl s akcemi podobného rázu počítat. Co se týče samotného ¼ maratonu, věřte, že bylo velmi složité najít takto dlouhou trasu, která by splňovala požadovaná sportovní a bezpečnostní kritéria. Samotné hřiště je místem, kde se Sokolovský čtvrtmaraton startuje, zde také okruh končí a následně jsou zde vyhlašovány výsledky. Organizátor opravdu bedlivě zvažoval, zda není možné startovat z jiného místa, leč z popsaných důvodů to nelze. Také bych rád ještě dodal, že Sokolovský čtvrtmaraton a jeho návštěvnost, ať již samotných běžců nebo přihlížejících, je velice dobře propojena s další akcí, která se v tomto dni v Sokolově koná, to jest soutěž ohňostrojů Hurááá, prázdniny.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.4.2017

  Dětská hřiště u základních škol

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy budou otevřená hřiště? Protože děti si nemůžou hrát nikde, hřiště není jen na 6. ZŠ a 8. ZŠ. Děkuji za odpověď.
  ~ Tereza Koky

  odpověď:
  Dobrý den, víceúčelová hřiště budou oficiálně otevřena 1. května a sloužit veřejnosti budou do 31. října 2017 v odpoledních hodinách. Věříme, že do té doby se podaří naplnit stav pracovníků zajišťující dozor na těchto hřištích a bude tak opět zajištěna bezpečnost dětí na daném úseku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.3.2017

  Cyklostezka Bohemia-Stará Ovčárna

  dotaz:
  Dobrý den, zjistil jsem, že se připravuje stavba nové stezky pro cyklisty a chodce Bohemia-Stará Ovčárna. Zajímalo by mě a ostatní majitele zahrad, jak bude zajištěn příjezd automobilů k zahradní osadě pod sídlištěm Michal?
  ~ Tomáš Vokr

  odpověď:
  Dobrý den, plánovaná cyklostezka území se nemění. Dochází ke změně povrchů. Dnes vyšlapanou cestu z kopce dolů nahradí asfaltový povrch. Prosíme o bližší vysvětlení. Komunikace splňující požadavky na provoz na veřejných komunikacích zařazena do sítě komunikací zde není.
  ~ Hana Špičková, vedoucí Odboru rozvoje města

 • 17.3.2017

  Situace těšovického bunkru

  dotaz:
  Mohu se zeptat na nějaké informace o takzvaném "staváku"? Mezi Sokolovem a Těšovicemi. Co nejvíce informaci je známo?
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, máte-li na mysli dlouholeté torzo bunkru (směrem do Těšovic na levé straně), pak Vám mohu sdělit, že vedení města společně s příslušnými odbory právě v těchto dnech jedná s majitelem o smysluplném využití objektu. Je jasné, že stávající stav je neakceptovatelný a vítáme každou snahu o nápravu situace.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.3.2017

  Pokuta za stání na zeleni

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem obdržel pokutu 1 000,-Kč za stání na chodníku a zeleni v ulici Spartakiádní vchod 1970. Pracuju jako truhlář a potřeboval jsem z dodávky vyložit do tohoto vchodu kuchyň. Pokud bych stál u chodníku, budu stát v protisměru a nikdo neprojede. Když budu stát na chodníku, nikdo neprojde a kočárek už vůbec ne. Proto jsem částí auta stál na trávě a nechal půl chodníku průchozí. Špatně bude asi vše, ať zaparkuji jakkoliv. Je řešení jak zaparkovat v takových lokalitách a nedostat pokutu? Nosit skříňky z 500m vzdáleného parkoviště u zimního stadionu je dost problematické, rád bych věděl, jak se příště zachovat. Děkuji za odpověď.
  ~ Lubomír Vrba

  odpověď:
  Dobrý den, musím přiznat, že mě Váš dotaz zaskočil. Dodávkou vjet na chodník, přejíždět přes topný kanál a jeho kryt, rozjezdit trávník pod okny panelového domu a cítit potřebu zeptat se starosty, co s tím, to se opravdu nestává často. Pokud bych ale měl zachovat podstatu rubriky Napište starostovi, a to také chci, odpověděl bych asi takto: Naprosto nemohu souhlasit s důvody, které popisujete a které vedly k tomu, co jsem již popsal. Postupoval bych následovně. V tomto úseku je DZ zákaz stáni, nikoliv zastavení a to znamená, že vykládka po dobu nezbytně nutnou je možná. Věřte mi, že dodávce stojící u kraje vozovky se osobní vozidla s patřičnou opatrností vyhnou a dá se projet. Pokud bych ale usoudil, že na to nebudu spoléhat, zaparkoval bych dodávku na jednom z parkovišť u tohoto domu. Parkoviště blíže vchodu 1970 směrem nahoru začíná ve vzdálenosti cca 20 m a parkoviště blíže sousednímu vchodu 1969 začíná od místa, kde jste stál možná do 40 m a jsem přesvědčený o tom, že vzhledem k tomu, že bylo kolem poledne, byl zde dostatek parkovacích míst. Netuším tedy, proč se odvoláváte na vzdálené parkoviště u zimního stadionu. Potřebný počet pracovníků na manipulaci s vyrobenou kuchyní opravdu hodnotit nehodlám. A rovněž se nevyjadřuji k výši pokuty, neboť tomu nejsem kompetentní. Vím jen, že za tento přestupek může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč na místě nebo do výše 30 000 Kč ve správním řízení. Netroufám si odhadnout, kolik obyvatel našeho sídliště v minulosti řešilo stejnou záležitost, ale pokud by ji řešili stejně jako Vy, čímž neříkám, že v jednotlivých případech se tak nedělo, o zeleň na sídlišti bychom přišli. A ještě na závěr. O možných variantách řešení vím také proto, že již 25 let bydlím právě ve vchodu č. 1969 a tak i jménem sousedů podobné jednání odsuzuji.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.3.2017

  Přechody v problematických úsecích

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě, zda máte v plánu udělat přechod pro chodce mezi chodníky z Dolního Rychnova a Vítěznou a dále také u křižovatky pod Krufinem a u končícího chodníku naproti Baníku. Chodím tu tudy velice často s kočárkem a dostat se z Rychnova na pěší stezku pod Baník je opravdu umění. Kolikrát čekám u silnice i 10 minut, než se odvážím ji přejít. Touto cestou chodí i spousta dětí do školy, takže by stálo alespoň za úvahu, jak v tomto úseku zvýšit bezpečnost. Mockrát děkuji za odpověď a přeji Vám příjemný den!
  ~ pí. Volfová

  odpověď:

  Dobrý den, na přechodu na obchvatové silnici II. třídy se již pracuje. Po vypracování projektové dokumentace bude nutné její projednání a schválení zejména Policií ČR DI a souhlas vlastníků dotčených pozemků, neboť obchvatová silnice není v majetku města Sokolov. Křižovatka pod Krufinem: domnívám se, že je myšlena křižovatka komunikací Vítězná a spojka na obchvatovou komunikaci. Tak zde je dle schválené projektové dokumentace místo pro přecházení, značený přechod je směrem do centra cca 50m před objektem základní školy Běžecká. Končící chodník pod Baníkem - určitě se zde situace změní. Po stavebních úpravách Spartakiádní, které město Sokolov chce zahájit letošní rok a dopracovat v roce 2018 je předpoklad, že dojde k vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy komunikace Atletická, kdy součástí PD bude úprava křižovatky a prodloužení chodníku.
  Hana Špičková, vedoucí Odboru rozvoje města

  Dobrý den, dovolím si jen krátké doplnění vedoucí odboru. Mezi Vítěznou a Dolních Rychnovem, jak již bylo zmíněno, je silnice, která není v majetku Sokolova ani Dolního Rychnova. Nicméně vedeni města na základě připomínek tuto nebezpečnou situaci bude řešit a postupuje v tom velmi aktivně. Vyvolali jsme jednání s majitelem zmíněné komunikace, do kterého jsme zahrnuli i obecní úřad Dolního Rychnova a děláme vše pro to, aby se jak sokolovští občané, tak občané Dolního Rychnova přes tuto silnici dostávali co nejbezpečněji a to i přesto, že vybudování a následná údržba přechodu bude město i obec stát určité finanční prostředky.
  Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.3.2017

  Blokování průjezdu před školami v ranních hodinách

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, každé ráno jezdím kolem ZŠ v ulici Pionýrů 1614. Je velmi nepříjemné, když rodiče žáků z této ZŠ zastaví v zákazu zastavení, aby mohli vysadit své děti z aut. Vytvoří se kolona a stojící auta nelze objet, jelikož brání ve výhledu např. na přechod, kde v té době může jít jiné dítě a může se stát neštěstí. Nejlepší pak je, když zastaví rodiče auta v obou směrech a ostatní řidiči mají smůlu. Vím, že u této ZŠ stojí neustále hlídka MP, která hlídá bezpečí dětí, ale nikdy jsem nezaznamenala, že by upozornila rodiče, že stojí v zákazu zastavení.
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za připomínku a popsání situace, kterou znám a hodnotím ji stejně jako Vy. Bylo již svoláno několik pracovních skupin, které se zabývaly otázkou bezpečného vysazování dětí před zmiňovanou základní školou. Také v této pracovní skupině složené z odborníků na dopravu se názory dělily na ty, které podporovaly možnost alespoň zastavení a vysazení žáků a na ty, které byly proti jakémukoliv zastaveni z důvodu, který uvádíte také vy. Město situaci řešilo stávajícím dopravním značením a také dohledem strážníků MP a příslušníků PČR (toto opatření před zahájením vyučování je viditelné u každé ZŠ v Sokolově). Mrzí mě, pokud jak píšete, je porušování dopravního značení strážníky přehlíženo a s velitelem MP tuto problematiku budu opětovně na nejbližší poradě řešit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.3.2017

  Rušení nočního klidu na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych touto cestou upozornit na neustálé porušování nočního klidu v místě Starého náměstí, kdy skupinky lidí vracejících se z místních hospod a barů řvou a zpívají klidně v jednu, ve dvě, ve tři ráno a pro nás, co jdou ráno do práce je to neuvěřitelně obtěžující. Nevíme co s tím. Několikrát jsme i volali policii, ale to bychom museli každý večer pětkrát až do rána ji volat.
  ~ Petr Glazer

  odpověď:

  Dobrý den, k problematickému místu Staré náměstí mohu sdělit, že zde má MP Sokolov pravidelně směrován výkon služby zejména v nočních hodinách a stanoveny kontrolní body. Staré náměstí je rovněž pod dohledem kamerového systému a hlídka MP Sokolov na větší skupinky zejména o víkendech reaguje. Pokud dojde k narušení nočního klidu a porušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o ochraně veřejného pořádku, tak určitě volejte na bezplatnou linku 156 a 2 pro Sokolov, aby přestupce byl potrestán a již příště své jednání neopakoval.

  Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

  Dobrý den, připojuji se k vyjádření velitele MP, a to s tím, že je samozřejmě možno volat také Policii ČR. Podotýkám, že MP má v noci ve službě, kromě obsluhy kamerového systému, pouze jednu dvoučlennou hlídku a ta není schopná samozřejmě preventivně obsáhnout celé město. A zaměřuje se a riziková místa.

  Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.3.2017

  Osvětlení cyklostezky a další opravy

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosbičku, naše město je viditelně zvelebováno - velmi chválím - mohlo by se do zvelebení města nějakým způsobem zahrnout i doplnění osvětlení stezky pro pěší a cyklisty v úseku od Komerční banky k obchodu Penny? Po setmění je tady tma "jak v pytli" a dodávám, že tímto úsekem chodím nejen já, ale i spousta dalších lidí z různých akcí pořádaných v centru města, děti tudy chodí z tréninků v bazénu, dalších kroužků, lidé z divadla apod. Bohužel v noci se této trase každý raději vyhne, není zde vidět na krok. Přitom je osvětlen lesopark za "Krejcarákem" a na tuto frekventovanou cestu nikdo nemyslel? A co můstek za Českou spořitelnou? Renovace proběhla cca před třemi lety. Hezké je, že je širší, zábradlí je lepší, ale ta prkna, chodí se po nich špatně, a když zaprší nebo nasněží, hodně kloužou. Cedule, že se cesta v zimě a za deště neudržuje, spadla nedávno při vichřici do potoka a je pod vodou. Prosím ještě o vylepšení cesty mezi Billou a bývalým autobusovým nádražím, hodně z nás si tudy krátí cestu z "Čapkárny" na nádraží nebo o přestávce na oběd si zajdeme na nákup, po dešti je blátivá a člověk má špinavé boty, někdy i další oblečení.
  ~ Hana Štiková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za věcné připomínky a dovolím si v krátkosti odpovědět. Vedení města má stejný názor jako vy. Tzn., že tato hojně využívaná část cyklostezky je neosvětlená a tedy hůře přístupná. Zadali jsme tedy příslušnému odboru vypracování projektové dokumentace na realizaci veřejného osvětlení a rád konstatuji, že projekt je hotový. Narážíme bohužel na několik problémů. Mezi potokem a cyklostezkou osvětlení být nemůže – nepustí nás sem majitel pozemku, kterým je Povodí Ohře a veřejné osvětlení tak umisťujeme na druhou stranu cyklostezky. Také zde však město není vlastníkem celého pozemku a jednáme tak i s jinými vlastníky. Největší problém je v tom, že jeden z objektů, a to včetně pozemků, se prodává a současný majitel toto jednání odkládá s tím, že se město má spojit s majitelem, který nemovitost a pozemek koupí. Nezbývá nám tedy, než vyčkávat, jak dopadne zmiňovaný prodej, a po té se neprodleně pustíme do realizace veřejného osvětlení. K druhému dotazu pouze několik slov. Společnost SOTES, s.r.o. upozorním na chybějící ceduli u tohoto můstku a diskutovat s nimi budu o opatření proti klouzání prken. V neposlední řadě pár vět také k chodníku mezi Billou a autobusovým nádražím. Máte pravdu, zejména díky neukázněným řidičům, kteří po této pískové cestě neoprávněně jezdí, došlo ke zničení povrchu této spojovací cesty a zejména po dešti, kdy je zde mnoho kaluží, je cesta velice špatně průchodná. Každoročně se dělá tzv. plán oprav komunikací, kdy město chce nechat opravit co nejvíce a co nejlépe chodníky a silnice, které jsou ve špatném technickém stavu, a bohužel musím konstatovat, že je ten seznam takto postižených míst velice obsáhlý. Věřím však, že pokud se prostředky nenajdou na opravu právě této cesty v letošním roce, budeme hledat řešení v roce příštím, neboť jsme si vědomi jak velmi je frekventována.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.3.2017

  Poukázání na bezdomovce

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěl bych poukázat na osoby žijící v garážích v Sokolovské ulici.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za podnět. O této situaci budu samozřejmě informovat Policii České republiky a městskou policii a budu požadovat častější kontrolu v této oblasti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.3.2017

  Výdutě na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý dem, než se začalo stavět sídliště Vítězná, tak snad byl v celé oblasti proveden geologický průzkum. Nyní se zjistilo, že jsou pod silnicí a možná i pod domy nějaké chodby. No to je super informace. Doufám, že prvním hrábnutím bagru nebudou nějaké potíže jak v této oblasti, tak i v blízkém okolí.
  ~ M. Žák

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za připomínku. Dovolím si však opáčit, že nevím stoprocentně, jak se postupovalo v době, kdy se sídliště Vítězná začalo stavět a jak detailně byl průzkum proveden. Víme však naprosto přesně, bohužel, že zmiňované výdutě tam v současné době opravdu jsou a my tak musíme řešit současnou konkrétní situaci. Dovolím si pouze podat své, podotýkám laické vysvětlení, jak k této situaci mohlo dojít. Při původním odvodnění této oblasti byla použita perforovaná roura, a pokud v ní teče velké množství vody, tak zmiňované otvory mohou působit spíše jako trysky, které vymílají materiál kolem této roury. Za těch několik desítek let se zde možná opravdu mohly vytvořit nalezené výdutě. Ještě jednou zopakuji, že jsme rádi, že po zkušenostech s ulicí Vítězná jsme provedli jak kamerové zkoušky, tak i měření georadarem a na tyto problémy můžeme včas v maximální možné míře reagovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.3.2017

  Hřišťátko, lampy a louka

  dotaz:
  Dobrý den, Otázka číslo 1. Chtěla jsem se zeptat, co se bude dělat na malém jakoby hřišťátku před barákem Mánesova 1671? Bylo strženo staré oplocení a teď to tam vypadá hrozně. Jako by to tam rozdělali divočáci. Otázka číslo 2. Máte v plánu vyměnit v této části lampy? Jsou staré z dob komunistů snad a sotva svítí. Jelikož je tu louka a les, tak je tu hrozná tma a když člověk jde večer venčit, tak má strach jít i do vchodu. Parkují zde auta a mezi ně není vidět, takže není problém se mezi ně schovat. A do lesa chodí spát bezdomovci a plno feťáků. Takže je opravdu důvod se bát. Otázka číslo 3. Po zimě ten les i louka vypadá opravdu strašně. A stále to nikdo neuklidil. Stejně tak stále nevím, co se s lesem bude dělat. Byla by škoda, aby les využívali bezdomovci, než aby ho využívali lidé. Jinak je fajn, že louku seká traktor. Ale od té doby, co to seká traktor, tak je louka ve strašném stavu. Samá díra, samá nerovnost. Předem děkuji za odpověď.
  ~ Veronika

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi odpovědět v následujícím pořadí, otázka č.1: Hřišťátko bylo zrušeno v rámci likvidace některých dětských hřišť ve městě. Samozřejmě jakmile to počasí dovolí, dodělají se terénní úpravy a založí nové trávníky. Otázka č.2: V letošním roce nemáme v plánu toto osvětlení měnit, ale pokusíme se tuto investici zapracovat do plánu na rok 2018. Otázka č.3: V roce 2015 proběhla v tomto lesním pozemku probírka, šlo hlavně o vykácení nezdravých jedinců a důraz na bezpečnou dohledovou vzdálenost. Traktor, který seká takto velkou zelenou plochu, šetří čas ostatním sekačkám, které se na této ploše nemusí zdržovat a mohou efektivněji sekat trávníky ve městě. Na některých místech jsou opravdu vyjeté koleje, bohužel nejsou od traktoru, ale od bezohledně parkujících řidičů nebo od firem, které zajíždějí přímo na louku a co se týče ostatního nepořádku, tak tuto lokalitu dáme do dobrého stavu, a to nejpozději do konce dubna. Na bezdomovce, kteří dělají největší nepořádek, upozorníme městskou policii.

  Ing. Jaromír Dvořák, SOTES, s.r.o. - ředitel

  Dobrý den, dovolte, abych k vašem pocitu bezpečí doplnil, že městská policie provádí namátkovou kontrolu také samozřejmě v této lokalitě a bezdomovce vykazuje a bude tak činit i nadále. Pokud byste měla pocit, že se zde vyskytuje osoba, která by jakkoli mohla ohrozit vaši bezpečnost, či budila jiné pohoršení, volejte prosím taktéž městskou policii.

  Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.3.2017

  Reklamní cedule a poničené auto

  dotaz:
  Dobrý den, 2. března 2017 v 14.00 hod mi na náměstí Budovatelů reklamní cedule nehtového studia odnesená větrem poničila vůz. Byla přivolána PČR která zajistila fotodokumentaci. Bohužel policista, který záležitost vyřizoval, podal majitelce tohoto studia mylné informace, že škodu vyřídí má pojišťovna. Majitelka se tedy se mnou o náhradě škody odmítla bavit. Poukazovala též na skutečnost, že pozemek je města a ona za pronájem místa na reklamní ceduli řádně platí. Domnívá se tedy, že záležitost by mělo řešit město. Obracím se tedy na Vás o radu, s kterým odborem městského úřadu bych měl já nebo právník záležitost řešit? Děkuji za odpověď
  ~ Čeněk Červenka

  odpověď:
  Dobrý den, pokud někomu vznikla škoda v důsledku špatně zajištěné reklamní cedule, musí se poškozený s nárokem na náhradu škody obrátit na vlastníka cedule či toho, kdo se měl o ceduli starat. To, že se v souvislosti s umístěním cedule na pozemku města hradí nějaká úplata (např. ve formě místního poplatku za užívání veřejného prostranství), nemůže bez dalšího přenést odpovědnost za vzniklou škodu na město. Doporučuji tedy celou záležitost řešit s majitelkou zmíněné cedule.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.3.2017

  Přeplněné kontejnery v ulici Atletická

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co je za problém s vyvážením tříděného odpadu? Barevné kontejnery u domů Atletická 2221 a 2222 jsou neustále přeplněné. Tuto situaci pozoruji zhruba od ledna 2017. Možná je to problém i u ostatních domů, já píši jen za tyto dva výše zmíněné domy. Jak jsem měl několikrát možnost sledovat vyvážení těchto kontejnerů, tak se mi zdá, že si někdo ulehčuje práci. Vůz vyvážející tyto odpady často začne k těmto kontejnerům couvat, ale posádka ze stupaček jde napřed ke kontejneru a mává na řidiče vozu svážející odpad, aby již necouval, že kontejner je prázdný, ač tomu mnohdy tak není a kontejner je zčásti naplněný. Momentálně máme přeplněné kontejnery na plast a papír, u skla jsem si nevšiml. Pochybuji však, že by obyvatelé těchto dvou zmíněných domů od ledna 2017 nějak více vyhazovali tříděný odpad. Předem děkuji za odpověď.
  ~ Krákora

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Včera večer jsem provedl kontrolu kontejnerů, o kterých mluvíte, a byly opravdu přeplněné. Dnes ráno jsem kolem 8 hodiny kontroloval kontejnery opětovně a byl zde právě vůz společnosti Sotes s.r.o., který je vyprazdňoval. Samozřejmě za Vaši zkušenost děkuji a přeposílám vedení společnosti Sotes, aby se jí zabývali.

  - Bc. Jan Picka, starosta (24. února)

  Dobrý den, pan Krákora si stěžoval na špatné vyvážení kontejnerů na separovaný odpad. Pracovníci technických služeb opravdu pochybili a pan Bolvari, který má na starosti svoz odpadu, slíbil kontrolu jejich práce. V případě, že by i přesto byly kontejnery přeplněné, necháme jejich počet navýšit.


  ~ Alžběta Kubalíková

 • 2.3.2017

  Bezdomovci na Michalu

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosím prosbu. Jedná se mi o to, že na sídlišti Michal v bývalém obchodním domě Plas sídlí vietnamští podnikatelé a je to děs. Dali si tam plenty, aby nebylo vidět dovnitř, kde konzumují bezdomovci alkohol, a ti pak venku před obchoďákem močí na trávníku, protože tam asi nemají WC. Člověk chodí okolo s dětmi, a ony na to musí koukat. Nedalo by se s tím něco dělat? Myslím třeba tam poslat hygienu, nebo nějakou ČOI inspekci, nebo něco takového. Vím, že třeba napíšete, že tam dělají obhlídku policie nebo městská policie, ale ti tam nejsou věčně. Děkuji
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, Vámi navrhovanými řešeními se budeme vážně zabývat. Požádám také velitele městské policie, aby zde byla kontrola prováděna intenzivněji. O totéž požádám také státní policii.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.3.2017

  Kácení v ulici Švabinského

  dotaz:

  Dobrý den, v ulici Švabinského č. p. 1789 a u cesty k restauraci Alex jsou značky upozorňující, že se budou 3. 3. 2017 kácet stromy. Zřejmě se jedná o jehličnaté stromy, které v těch místech rostou. Tři smrky směrem k areálu zdraví asi vadí lidem ve výhledu, že by hrozil jejich pád, se nezdá. Stromy kolem cesty k restauraci jsou poměrně malé a určitě nikoho neomezují. Nevím, v jakém rozsahu je kácení plánováno, prosím však, aby bylo pečlivě zváženo, které stromy odstranit a které ponechat. Uvědomuji si, že času příliš nezbývá.

  Karel Hejnic

  Dobrý den, nakonec jste se přeci jenom rozhodli vzrostlé smrky v ulici Švabinského č. p. 1789 u zadního vchodu pokácet. Jenom kvůli určité osobě, která si neustále stěžuje na její poškozené auto, které neustále parkuje pod těmito stromy a při vichřici, která nedávno byla, se vše urychlilo a stromy, které zde jsou od samotné výstavby paneláků, tak bude prázdné místo. A Vaše argumenty, že se mohou vyvrátit atd? Je to příroda, nic víc a nic méně. Znovu připomínám, že se zde schovávají před dravci jako poštolka, straky atd., jak zpěvaví ptáci, tak veverky. Pokud i Vám vadí příroda tak porazte i zbytek listnatých stromů, protože to vadí zase jiným lidem, protože z těchto stromů padá listí na auta, balkony atd. Já navrhuji vypálit ROUNDAPEM i louky, ty jsou také nebezpečné, jsou v trávě klíšťata!!!! Nebezpečná jsou i auta pro chodce, plyn v paneláku, ten může vybouchnout atd. Jakmile porazíte stromy, tak nejenom já přestávám třídit odpad, protože to alespoň pro mě a jiné lidi nemá už cenu. A místo těch stromů, které vytváří kyslík, tak tam navezte hnůj a odpadky. To se lidem bude líbit, když jim vadí příroda. Vůbec si nevážíte přírody. Bohužel lidé jsou i krutí ke zvířatům a nikdo nic nechce vidět.

  S pozdravem Kunc

  odpověď:
  Dobrý den, dovoluji si reagovat na kácení v ulici Švabinského. Vzrostlé jedle byly několikrát projednávány na základě opakované žádosti o pokácení, které nebylo vyhověno. Při poslední terénní kontrole stromů, byly stromy prověřeny odborným certifikovaným arboristou, který riziko rozlomení potvrdil a odborným posudkem doložil jejich nebezpečnost při dalším setrvání na místě. Na základě posudku a doporučení odboru správy majetku i komise životního prostředí, byly stromy schváleny radou města k podání žádosti ke kácení k orgánu ochrany přírody. V pátek 24. 2. 2017 bylo ovšem na základě následků většího větru během předešlé noci rozhodnuto o likvidaci stromů, a toto rizikové kácení bylo konzultováno i orgánem ochrany přírody. Popraskaný kmen a dutina na kmeni prostředního jedince jsou důkazem o správném jednání, které zabrání bezprostřednímu ohrožení nejen majetku ale i lidských životů. Kácení je plánováno do konce tohoto týdne. Dovoluji si dále poznamenat, že všechny žádosti jsou odborně prověřovány jak pracovníky úřadu tak smluvně zajištěnými odborníky a pro jednání rozhodujících orgánu jsou připravovány dostatečně odpovídající materiály, aby se předešlo nedůvodnému kácení a pokud není možná záchrana stromu, zajišťuje město náhradní výsadbu.
  ~ Veronika Krbová, DiS., odbor správy majetku

 • 2.3.2017

  Hřiště pro psy

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, zajímalo by mne, zdali bude město nadále prosazovat "protipejskařskou politiku", tj. veškeré prostory pro volný pohyb psů až nejlépe za město. Na Areálu sportu a zdraví je sice hezké hřiště pro psy, ale kdyby si jeho tvůrci a zřizovatelé zjistili alespoň základní znalosti ohledně psích sportů (např. agility), zjistili by, že NENÍ žádoucí vést psa na překážku na vodítku, neb hrozí zranění psa. Dále pak musím podotknout, že tyče určené pro přeskok, které jsou vyrobené z kovu a pevně zapuštěny do dřevěné kulatiny, mohou způsobit při kontaktu s nohou psa zlomeninu (je mi však jasné, že volná tyčka by tam dlouho nevydržela). Celkově dané psí hřiště není zrovna ideální (takový styl ala Tomovy parky - umíme to pro děti, tak proč ne pro psy). Zkrátka raději naložím psa do auta a jedu trénovat do Horního Slavkova, kde mají krásné psí překážky v oploceném výběhu. Pokud se podíváte do zahraničí, uvidíte nízce oplocené parky určené pouze pro psy. Proč tedy není například možné, oplotit nízkým plotem část louky v okolí psího hřiště, dát tam dvě branky, a umožnit volný pohyb psů? Nezapomínejte prosím na psí kamarády a jejich potřeby. Přeji hezký den
  ~ Jindřich Polák

  odpověď:
  Dobrý den, v žádném případě město neprosazuje „protipejskařskou“ politiku. Ostatně, jak vidíte i v dotazech na starostu, jsme mnohdy kritizováni právě za to, že nevystupujeme proti pejskařům razantněji. Dovolím si vysvětlit hned první Vaši mylnou připomínku, která se týká toho, že psi by na překážkách měli být na vodítku. Překážková dráha pro pejsky v areálu zdraví je umístěna právě na pozemku, který je Vyhláškou města Sokolova určen pro volný pohyb psů. Co se týče kvality překážek pro pejsky, předpokládám, že se na jejím návrhu podíleli ti, kteří s podobnými překážkami mají vlastní zkušenost, nebo alespoň čerpali ze zkušenosti v jiných městech. Váš námět k tomu, aby došlo k výměně překážek a oplocení tohoto výcvikového prostoru, předám kolegům na odboru rozvoje města.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.3.2017

  Čísla světelných lamp pro potřeby IZS

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, všiml jsem si červeného číselného označení na lampách veřejného osvětlení. Zajímalo by mne, zda mají tato čísla k dispozici i složky záchranného integrovaného systému (IZS)? Např. v Praze tato čísla mají složky IZS k dispozici. Jde o to, že pokud dojde např. k nějaké nehodě nebo kolapsu člověka a IZS bude volat člověk, který se v našem městě neorientuje (případně člověk jen zapomene např. název ulice), tak je nejjednodušší se podívat na číslo lampy a udat ono červené číslo. Příslušníci IZS by si pak našli dle čísla polohu lampy. Jestli tato červená čísla IZS k dispozici má, bylo by možná vhodné, udělat mezi občany Sokolova trochu osvětu. Ideální na WWW stránky města, deníku, týdeníku, fb stránkách Sokolova, ve školách, školkách, v Patriotu aj. Udělal jsem si malý průzkum a o tom, že se dá takhle identifikovat místo pro pomoc v Praze nevěděl téměř nikdo. Děkuji
  ~ Robert Moutelík

  odpověď:
  Dobrý den, popsal jste to naprosto přesně. K přečíslování lamp došlo právě z těchto důvodů. Propagaci zlepšíme. Přestože jsme celou záležitost propagovali, jistě není od věci tuto věc veřejnosti opakovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.3.2017

  Poplatek za D6

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, s potěšením jsem si přečetl článek, že od roku 2018 by měl být dálniční obchvat Sokolova zdarma. Je příjemné vědět, že to nebyl jen planý slib. Podle článku by měl být zdarma úsek od Březové ke sjezdu na Loket. Ale od Lokte ke sjezdu ke Globusu to má být placený úsek, jedná se o 5,4 km, a od Globusu je opět zdarma. Zdá se mi nelogické, aby takto krátký úsek byl zpoplatněn, to mi prostě nedává smysl. Pevně věřím, že se Vám podaří vyjednat i pro tento úsek výjimku. Děkuji za pochopení, s pozdravem
  ~ Lebeda Zdeněk

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaši připomínku. Také já jsem přivítal informaci o tom, že tento úsek nebude zpoplatněn. Kdy k tomu dojde, zatím nevím. Musím s Vámi souhlasit v tom, že krátké zpoplatněné úseky opravdu nemají příliš význam a jistě se shodneme na tom, že dálnice z Chebu do Karlových Varů, tedy odnikud nikam, by zpoplatněná neměla být vůbec.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta