česky Deutsch English

Do 21. sprna 2017 čerpá pan starosta řádnou dovolenou. Dotazy zaslané do té doby budou vyřízeny až po tomto datu.

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 4.2.2014

  Radary na měření rychlosti aut v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den. Prohlížel jsem si anketu týkající se umístění radarů.Mám základní připomínky. Týká samotné ankety !!! Anketa pouze předpokládá, že všichni souhlasí např. s radary. My co s tím nesouhlasíme se nemáme vůbec možno vyjádřit. Je to pouze tendenčně zaměřená anketa, jak všichni souhlasí s měřením rychlosti.Sám za sebe jsem naprosto proti jakémukoliv měření rychlotí, případně přidávání špiclovacích kamer po městě, atd. Vše se děje jen v tzv. zvýšení bezpečnosti, já na to koukám jinak. Jen se vytváří uměle další zaměstnanost ve státní zprávě. Nevím kolik je nyní ve městě např. pracovníků městské policie (tipuji cca 25 lidí). Žádný soukromík by si takové náklady nemohl dovolit. To už nemluvím o partě, která nosí ty oranžové vesty a tzv. uklízí Sokolov. Pokuste se někdy nenápadně podívat jak opravdu jen tak chodí po městě, ale práce skoro žádná.Opět naprosto vyhozené peníze a nic víc.Takových bodů by se našlo ještě mnoho, jako např. zúžování průjezdnosti cest (kudy pojede sanita a nebo hasiči, když se pruhy zužují při obrovském nárůstu aut, atd.), bezpečnost ohrožující kruhové objezdy.To jen tak namátkou. Psal jsem, ale hlavně k uvedené anketě, kde nemáme možnost se vyjádřit my, co s tím nesouhlasíme. F. Machač

  odpověď:

  Dobrý den, dovolím si odpovědět na Vaše otázky a připomínky. Problematika radarů se již řešila mnohokrát. Bylo možné v této oblasti nastavit dvě varianty. První byla koupit přenosný laserový radar a mohl jsem každý den posílat strážníky, aby na občany "číhali" někde za křovím a měřili rychlost projíždějících vozidel. Druhá varianta pro mne byla smysluplnější a transparentnější, tedy umístit po městě stacionární radary a měřit rychlost na místech, která jsou opravdu nebezpečná z pohledu provozu na pozemních komunikacích. Náš úmysl je umístit radary na místa, jako jsou komunikace před školami, hlavní průjezdné komunikace městem a frekventované křižovatky. Místa budou dopředu známa a označena. Zařízení budou mít spíše preventivní charakter neboť předpokládám, že většina řidičů bude v uvedeném místě dodržovat předepsanou rychlost. Anketa na stránkách města dává občanům možnost určit, která místa jsou pro ně v této oblasti prioritou. Podstatou ankety není rozhodnout, zda v Sokolově radary budou či nikoliv. Městská policie má ze zákona dáno, že může v obci kontrolovat a sankcionovat řidiče, kteří nedodržují předepsanou rychlost. Je to stejné, jako kdybychom se občanů ptali, v jaké ulici budeme řešit nesprávné parkování a v jaké ne. Rozumím tomu, že se někomu nemusí líbit, že v Sokolově budou umístěné radary, ale všichni občané města budou vědět, kde radar je a ještě ho upozorní informativní cedule, že projíždí měřeným úsekem. Stačí tedy opravdu málo, kolem školy a dalších místech, kde je zvýšené nebezpečí srážky s chodcem, jet předepsanou rychlostí. Městský dohledový kamerový systém slouží k monitoringu veřejných prostranství ve městě. Smyslem je odhalovat nezákonná jednání a zpětné dohledání pachatelů trestných činů a přestupků. V tomto ohledu nám a Policii ČR kamerový systém již mnohokrát pomohl a kdy byl dopaden například pachatel pokusu znásilnění. Městská policie Sokolov v současné době zaměstnává 18 strážníků, 4 operátory Kamerového systému, 2 pracovníky Záchytného zařízení pro zvířata, 13 dělníků pro úklid města (plně hrazeno dotací z Úřadu práce) a 6 Asistentů prevence kriminality (hrazeno z projektu MVČR a EU). Podle doporučení MVČR by měl být na 1000 obyvatel 1 strážník. V Sokolově tuto kvótu nenaplňujeme. Pokud se domníváte, že činnost městské policie nemá smysl, mohu pouze konstatovat, že mne to velice mrzí, neboť již několik let se snažím, aby naše činnost smysl měla a vynaložené peníze na náš provoz jsme si zasloužili. Právě proto se snažíme mimo standardní práce strážníků věnovat i prevenci kriminality, snažíme se zaměstnat osoby, které by jinak bez práce pobíraly dávky, provozujeme Záchytné zařízení pro zvířata, Noclehárnu pro osoby bez domova atd. Dovolím si upozornit, že v tomto ohledu patříme mezi výjimky v rámci celé ČR. Možná Vás mé vyjádření neuspokojilo, ale věřím, že se nám v budoucnu podaří přesvědčit i současné odpůrce městské policie, že naše práce má pro město smysl. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 4.2.2014

  Návaznost spojů MHD

  dotaz:
  Dobrý den, nechápu proč a kdo vymýšlel jízdní řád mhd, vždy o víkendu když se chci dostat z březový na michal tak jedu linkou č.1 a když dojedu do sokolova tak pár minut před tím než jsem přijel tak linka č.3 odjela a já musím vždy čekat 40 minut na další autobus, myslím si že nejsem jediný kdo s tímhle nesmyslem má problém. Patrik Turcel

  odpověď:

  Dobrý den, provoz městské dopravy ve dnech pracovního volna a klidu je samozřejmě odlišný od rozsahu spojů vedených v pracovní dny. Spoje linky číslo 3 hlavně zabezpečují návozy a odvozy na vlakové přípoje. U linky číslo 1 je zvolen u většiny spojů hodinový takt vždy s pravidelným odjezdem v 0.10 z Březové. V jednom případě z patnácti je čekací doba na přestup z linky 1 na linku 3 36 minut. Jedná se o poslední spoj z Březové s odjezdem ve 21.10 hod. Pro zajištění lepší návaznosti navrhujeme uspíšení uvedeného spoje o 5 minut, čímž by byl zajištěn kratší přestup na autobus směr Michal s odjezdem ve 21.20 hod z Terminálu. Datum změny JŘ záleží na dohodě.S pozdravem Zdeněk Sokol, vedoucí dopravního útvaru Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 28.1.2014

  Cvičiště v areálu zdraví

  dotaz:
  Pane starosto. Žádám o podání všestranné informace o dnes,27.1.14 vybudovaném cvičišti na jižní straně areálu zdraví pod Starou Ovčárnou, které má podobu psího trenažeru. Děkuji. Horník

  odpověď:

  Vážený pane Horníku. Město Sokolov se snaží svým občanům vyjít co nejvíce vstříc a vyhovět jejich přáním a zájmům. Po uspokojení poptávky po dětských hřištích město vybudovalo i 2 hřiště pro seniory a nyní se zaměřilo i na potřeby "pejskařů". Dne 27.01.2014 jsme převzali od dodavatelské firmy nově vybudované hřiště agility pro cvičení pejsků. Žádáme Vás ale o malé strpení, hřiště bude schopné provozu tak za 4-5 dní. Pak bude možné nové hřiště pro pejsky neomezeně a bezplatně využívat. S pozdravem Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 28.1.2014

  Čistota autobusů MHD

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by se nedalo něco dělat proto, abychom nejezdili v tak špinavých autobusech. Myslím si, že máme jako cestující právo, za dané jízdné jezdit v čistotě. Tento stav netrvá pár dní, ale min. již měsíc. Děkuji za vyřízení. S pozdravem Dostálová, Sokolov.

  odpověď:

  Dobrý den,byla provedena kontrola na čistotu autobusů MHD Sokolov. Dle stížnosti pí. Dostálové, není zcela patrno, zda více vadí stěžovatelce stav interiéru vozidel nebo exteriér vozidel. Pověřený pracovník divize Sokolov provedl důslednou kontrolu a nebylo odhaleno větších nedostatků v čistotě interiéru vozidel. Venkovní čistota vozidel se odvíjí dle počasí a vozidla MHD zajíždí na pokyn provozního mistra nebo vedoucího do myčky v areálu společnosti Sokotrans. Naše společnost vynakládá na tuto činnost nemalé finanční prostředky. Přesto bereme stížnost pí. Dostálové na vědomí a budeme vozidla za účelem čistoty sledovat. Děkuji za pochopení.S pozdravem Gerhard Závorka, vedoucí divize Sokolov, Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 18.1.2014

  Nánosy v korytě řeky Ohře

  dotaz:
  Dobrý den. Dovolte, abych se dotázal, zda město nemá v úmyslu oslovit Povodí Ohře s.p. a požádat o vyčištění nánosů v části řeky Ohře, protékající městem. Úsek za OD Výběr je zanesený bahnem (kdysi zde byla velká hloubka, povolen rybolov na loďkách). V úseku mezi mosty se pravidelně těžil štěrk, nyní jsou za soutokem se Svatavkou jazyky naplavenin, za mostem pro pěší ve vodě padlé stromy, na březích odpady, atd. Není to zrovna pěkný pohled. Děkuji. Kodýdek

  odpověď:

  Dobrý den, město správce toku - Povodí Ohře s.p. - již oslovilo. Bylo sděleno, že k přirozenému korytu žádné zvláštní povinnosti nejsou (např. udržovat průtočnost koryta) a jsou tudíž minimalizovány. Vzhledem ke konfiguraci koryta by bylo případné odtěžení sedimentů pouze dočasným řešením, které z hlediska povodní nemá efekt a z hlediska ochrany životního prostředí by znamenalo likvidaci již stabilního biotopu. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 16.1.2014

  Psi bojových plemen v ulicích Sokolova

  dotaz:
  Dobrý den, již víc než rok pobíhají každý den na prostranství před domem č.p. 1850 v ulici Závodu míru psi bojových plemen bez vodítka. Jsou to psi nájemníků domu č.p. 1850 (majitel Petr Husák z Krásna) a psi návštěv nájemníků domu č.p. 1850 z Jelínkovy ulice. Protože jsem zde za poslední rok ani jednou neviděl hlídku Městské policie, mám dva dotazy:1, Kolikrát za poslední rok kontrolovala MP psy v ulicích Závodu míru a Jelínkova?2, Kolik pokut MP za poslední rok udělila v uvedených ulicích za nepřihlášené psy bojových plemen a za jejich volný pohyb bez vodítka?V sousedním Bavorsku je držení psů bojových plemen již několik zakázáno, pokud někdo žádá o vyjímku (povolují se opravdu výjimečně) musí podat žádost na Městský úřad, dosáhnout věk 18 let, doložit kvalfikaci cvičitele a nechat vypracovat odborný posudek, že pes není agresivní.U nás v Sokolově, konkrétně na zmiňovaném prostranství pobíhají denně psi bojových plemen volně bez vodítka, někdy pod "dozorem" dětí předškolního věku. Podle mého názoru je za současného stavu otázka času, kdy dojde v naší ulici k prvnímu napadení člověka (v horším případě dítěte) psem bojových plemen. Pavel Beer, Závodu míru Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, hlídky MP i Asistenti prevence kriminality jsou v oblasti sídliště Michal každý den. Jsou zde jak autohlídky, tak pěší hlídky. V roce 2014 řešila městská policie 308 přestupků za nepovolený volný pohyb psů na území města a uložila blokové pokuty ve výši 26.200,-Kč. Za znečištění veřejného prostranství psími exkrementy řešila městská policie 83 chovatelů, kterým udělila blokové pokuty ve výši 6.800,-Kč. Děkuji Vám za Váš poznatek, který jsem předal odpovědnému okrskovému strážníkovi, aby celou věc prošetřil a vyřešil. Rád bych Vás touto cestou požádal o okamžité nahlášení volného pohybu psů na uvedené adrese na bezplatné lince 800 156 800, nebo přímo do služebního vozidla MP na mobilní telefon 604 341 704, abychom mohli věc vyřešit okamžitě na místě. Je možné věc oznámit i anonymně. Děkuji Vám za sdělení, s pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 15.1.2014

  Nefunkční lampa a autovraky ve Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, mohl bych poprosit o opravení/výměnu žárovky na lampě, která se nachází v ulici Švabinského za domem 1790 (strana blíže k areálu zdraví)? Už takhle je tam těch lamp málo a když jdu večer se psem ven, je tam opravdu velká tma.Dále bych chtěl upozornit na dvě auta, která stojí taktéž za tímto domem. Jedno stojí v zatáčce za dům (červený chevrolet) a jedno stojí přímo za domem 1790 - naproti garážím (černý nissan). Obě tyto auta tu stojí již několik měsíců bez hnutí, nemají spztky a brání tu parkování denně využívaných aut. Děkuji za opravní lampy a za vyřešení stojících aut. AT

  odpověď:

  Dobrý den. Záležitost týkající se lampy jsme předali firmě SOTES s.r.o.Co se týče druhé záležitosti. Děkujeme za upozornění. Ve věci dlouhodobě parkujících vozidel v ulici Švabinského provedeme městská policie potřebná šetření a pokusí se věc vyřešit. S pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 15.1.2014

  Co se děje se Starým náměstím?

  dotaz:
  Dobrý den, prosím Vás, co se to děje se Starým náměstím-samá herna, žádný pořádný obchod. Hudebniny pryč, drogérie DM pryč, knihkupectví pryč. Můžete nám, sokolovským občanům sdělit, zda město chystá opravdu nějaké slušné oživení Starého náměstí? Připravujete nějakou koncepci na revitalizaci St.n.? Děkuji za odpověď. M. Kalamarová

  odpověď:

  Dobrý den. Město bude i nadále organizovat tradiční sokolovské kulturní léto v prostorách Starého náměstí. Na základě žádosti podnikatelů byla na náměstí umístěna zeleň. Město, kromě budovy Základní umělecké školy Sokolov, nevlastní na Starém náměstí žádnou budovu a tudíž nemůže ovlivnit podnikatelské aktivity na tomto místě. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.1.2014

  Budova s bývalou drogerií na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mě, jak bude naloženo s budovou, resp. s prostory, ve kterých ukončila svůj provoz DM drogerie market? Máme se obávat další herny, nebo dalšího obchodu s vietnamským jídlem či oblečením? Děkuji za odpověď.Veronika Žejdlová

  odpověď:

  Dobrý den. Zmiňovaná budova je ve vlastnictví karlovarského kraje, Váš dotaz musíte směřovat tedy na něj. Co se týká heren. Město Sokolov (zastupitelstvo města) přijalo obecně závaznou vyhlášku právě proto, aby nevznikaly další a další herny na jeho území. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.1.2014

  Květináče na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mne Váš názor na výzdobu Starého náměstí umístěním dřevin do tmavých mohutných,nevzhledných květináčů jenž dle mého názoru vůbec nekomunikují eseteticky s prostorem.Nebo se jedná pouze o dočasný stav? Děkuji za odpověď Krejčí,Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den. Jedná se o stav trvalý, zmiňované květináče by měly být časem obrostlé popínavými rostlinami. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.1.2014

  Kosmetika v ulici Jiřího z Poděbrad

  dotaz:
  Vážený pane starosto, ráda bych znala důvod, proč v době, kdy je akutní nedostatek míst v domech s pečovatelskou službou nebo podobných zařízeních určených pro seniory a osoby tělesně postižené, město zřizuje(pronajímá)tyto prostory k podnikání. Jedním z příkladů je i provozovna kosmetiky v nově zřízené CSS Sokolov (bývalé DPS-ul.J.z Poděbrad) na sídlišti Vítězná. V době, kdy je mnoho volných míst a možností pro soukromé podnikání, tak zde sídlí provozovna kosmetiky. Tato provozovna zabírá prostory v přízemí, kde je možný bezbarierový přístup a mohly by zde být dvě samostatné bytové jednotky nejen pro starší občany, ale i pro osoby tělesně postižené. Děkuji Vám předem za odpověď. S pozdravem Svobodová

  odpověď:

  Dobrý den, uváděné prostory byly od prvopočátku navrženy jako nebytové, pro zázemí, které mělo sloužit obyvatelům domu. Takto byly v roce 1995 zkolaudovány jako klub důchodců, kadeřnictví, bufet a ordinace praktického lékaře. Pokud by vznikla potřeba rozšířit počet bytových jednotek, bylo by nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci, realizovat kompletní přestavbu a zkolaudovat, neboť by se jednalo o změnu užívání uvedených prostor. Je ale otázka, do jaké míry město nové byty opravdu potřebuje. Lze se domnívat, že nikoliv tak akutně, aby bylo třeba uvedenou změnu užívání realizovat, neboť v současné době je poptávka po bytech s pečovatelskou službou prakticky rovna nabídce. Je také třeba si uvědomit, že takováto investice je velmi vysoká a kromě toho, nájemné z bytů je podstatně nižší než z nebytových prostor. Pokud město pronajímá řadu nebytových prostor a má z nich příjem, může díky tomu stanovit nájemné z bytů na přijatelné úrovni i pro seniory. Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 15.1.2014

  Stav veřejných komunikací

  dotaz:
  Vážený pane starosto, dovolil bych si využít této rubriky a zeptal se Vás, zda můžete z pozice města udělat něco pro to, aby se zlepšil stav veřejných komunikací v Sokolově pokud jde o jejich znečištění. Současný stav je patrný z pohledu na jakýkoliv autobus MHD. Zejména okolí stavby obchvatu (ale i další místa) pokrývá permanentně doslova vrstva blátíčka. V tomto případě by se měla o uvedení veřejné komunikace do původního stavu postarat firma, která stavbu provádí. Děkuji za odpověď. Marek Vajdík

  odpověď:

  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz týkající se znečištěných komunikací. Tuto záležitost jsme prověřili se zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. tak, aby došlo ze strany zhotovitele Západního obchvatu, Vodohospodářské stavby Teplice a.s., k úklidu, zejména v místech nájezdů na komunikace. Toto se týká i upozornění na znečištění komunikace ve směru Svatava - Lomnice - Vintířov - dále na Chodov. Zde nám bylo sděleno, že se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce a s. již probíhají jednání na zvýšení četnosti úklidu komunikace, kdy dochází ke znečištění vozidly z lomu. Karel Merxbauer, silniční hospodářství, odbor dopravy

 • 10.1.2014

  Služby strážníků o víkendech

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli naše Městská policie v Sokolově bude mít někdy nepřetržitý provoz? Chtěl jsem se dovolat o vikendu a bohužel se mi to nezdařilo. Myslim že město jako Sokolov by mělo mít městskou policie s neprtržitým provozem, když ji mají i daleko menší města v republice. Děkuji za odpověd. Luděk

  odpověď:

  Dobrý den, bohužel zatím nemáme dostatečný počet strážníků na zajištění nepřetržitého provozu. Vzhledem k tomu, že v Sokolově je Obvodní oddělení Policie ČR, které má v současné době asi 60 policistů, byla učiněna domluva, že mimo pracovní dobu městské policie, bude zajišťovat dohled nad veřejným pořádkem pouze Policie ČR. Městská policie Sokolov pracuje od pondělí do čtvrtka v době od 07.00 hod. do 23.00 hod. V pátek od 07.00 hod. do soboty 06.00 hod. a v sobotu od 21.45 hod. do neděle 06.00 hod. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 10.1.2014

  Osvětlení v Křížové ulici

  dotaz:
  Dobrý den, provozuji v ulici Křížová obchod a žádám o zavedení veřejného osvětlení v této ulici.Jedná se o část od bývalé cizinecké policie až k parkovišti sok.uhelné.Důvodem je značně snížená večerní viditelnost, která z ulice dělá "temnou" zónu.Křížová ulice je součást centra města a je nutné zde umístit aspoň 2-3 pouliční lampy.Předem děkuji za rychlé vyřízení.Lehečka

  odpověď:

  Vážený pane Lehečko, děkujeme Vám za zaslaný podnět, Vaším návrhem se budeme zabývat. Je nezbytné posoudit technické možnosti umístění veřejného osvětlení, tak aby provedení bylo v souladu s právními předpisy, s ohledem na šířku komunikace a další určující faktory. Umístění veřejného osvětlení zde nebylo pro rok 2014 plánováno, nebyly na něj tedy vyčleněny ani příslušné finanční prostředky z rozpočtu města. Váš návrh a možnosti jeho provedení prověříme a pokusíme se nalézt řešení.Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 10.1.2014

  Parkování v opravené ulici Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den.Vážení,chtěl bych se informovat,proč projekt na rekonstrukci ulice Vítězná, nezohlednil málo parkovacích míst a bezohledně jich ještě ubral přímo na křižovatce tvaru T,kde se min.25 let běžně parkovalo.Stačilo nezužovat silnici směr D.Rychnov a od restaurace vést silnici rovně k nové zastávce autobusů.Svítidla V.O. se pak mohla umístit blíž k chodníku.Děkuji za odpověď,Lengyel.

  odpověď:

  Dobrý den pane Lengyele, šířkové a směrové uspořádání komunikace je provedeno podle schváleného projektu, který vycházel z platných norem a předpisů. Jsme si vědomi, že sídliště Vítězná má problémy s parkováním vozidel, avšak se musí zohledňovat i bezpečnost chodců, kteří jsou též účastníky provozu na pozemních komunikacích, a umožnit jim bezpečné přecházení přes ulici. Dalším z faktorů, které ovlivnily zpracování projektu, je plánovaný rozvoj v této části města, kde se do budoucna, podle finančních možností, počítá s dalším rozvojem a vybudováním nové ulice spolu se vznikem stavebních parcel pro bydlení.Město Sokolov má v plánu tento rok připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace Spartakiádní, kde součástí úprav bude i vybudování maximálního možného počtu parkovacích míst, čímž by se alespoň částečně kompenzoval Vámi popsaný problém s parkováním aut na Vašem sídlišti. Mimo to se připravuje parkoviště v místě dnes zavážené jámy v prostoru rozestavěného dříve plánovaného a nedokončeného obchodního domu Prior. S pozdravem Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 2.1.2014

  Způsob pronájmu městského bytu

  dotaz:
  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda si múzu zažádat o obecní byt. Jestli to jde on-line nebo musím někde osobně. Děkuji za odpověď. Ilcsikova

  odpověď:

  Dobrý den, o obecní byt si může zažádat každý občan, který splňuje podmínky pro přidělení uvedené v žádosti. Byty jsou nabízeny v případě jejich uvolnění. Pokud jsou nájemní byty k dispozici je nutné vyplnit žádost na konkrétní byt (žádosti možno vždy vyzvednout na odboru správy majetku nebo si ji lze stáhnout z internetových stránek města). Podepsanou a kompletně vyplněnou žádost je nutné v termínu odevzdat na podatelně úřadu. Nové byty k pronájmu by měly být k dispozici po 7.1.2014. S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 24.12.2013

  Parkování ve dvoře v ulici J. K. Tyla

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz týkající se parkování respektive parkoviště za domem v ul. J. K. Tyla 1568. Chci se zeptat, zda je naplánováno nějaké omezení pro parkování vozů navštěvníků lékaře a vozů týkajících se učitelů a žáků ISŠTE. Já zde bydlím a můžu vám říci, že je to dost otravné a mrzuté, že člověk, který zde bydlí v obecním domě, nemůže zaparkovat u svého bydliště. Souhlasím třeba s parkováním zaměstnanců lékárny a lékařů a přidruženého personálu, ale nechápu, proč zde zabírají parkovací místa lidé, kteří jdou do města na nákupy anebo k lékaři. U polikliniky též zavedli park. hodiny, i když jdete k lékaři a už vůbec nechápu, proč zde zabírají místa učitelé a žáci ISŠTE, když jim nedávno skončila rekonstrukce školy a přilehlého okolí, tedy měli myslet i na parkování pro své zaměstnance a studenty. Pane starosto, odjedete třeba na nákup do Tesca, za hodinu se vrátíte a již nemáte šanci v prac. dnech zaparkovat a musíte hledat park. místo jinde, což navazuje na to, proč město před tímto domem udělalo park. hodiny bez výjimky pro bydlící v tomto domě - což si myslím, že je nesmysl. Myslím, že ani Vy byste nechodil domů několik set metrů. Ptám se tedy, zda je třeba naplánovaný nějaký chytrý plán, třeba jako je v ul. K. H. Borovského, jak je PNS stánek s tabákem - vjezd do dvora - zde mají závoru a bydlící mají karty nebo dálk. ovl., za který platí roční poplatek. Sám určitě víte, že doprava je rok od roku hustější.Děkuji tedy za jakoukoliv reakci a odpověď. Mějte se. J. Goras, nájemník

  odpověď:

  Vážený pane, děkujeme Vám za zaslaný podnět, bohužel, s nedostatkem parkovacích míst se potýkáme téměř ve všech lokalitách ve městě. Pro zajištění možnosti parkování před zdravotnickým zařízením Ohře zejména pro pacienty, byla doba parkování omezena dopravním značením, a to v pracovní dny 8-17 hod. na maximálně 2 hodiny, mimo stanovenou dobu je zde možné parkování bez omezení. Uvedené opatření bylo realizováno právě z důvodu, aby pacienti neparkovali ve vnitrobloku, ale přímo před tímto zdravotnickým zařízením. Doba parkování byla nastavena na 2 hodiny, oproti jiným parkovištím s parkovacím kotoučem, kde je doba stání omezena na 1 hodinu. S umístěním závor a uzavřením parkovišť město ve své koncepci nepočítá, v současné sobě se o uzavření parkoviště neuvažuje.Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 19.12.2013

  Parkování v ulici Marie Majerové

  dotaz:
  Dobry den chtel bych se zeptat jestli nejde neco udelat s parkovanim v ulici Marie Majerove, nakreslit vodovne znaceni pro parkovani vozidel nebo udelat z byvaleho hriste parkoviste, bydlim tu roky a nikdy jsem tam nevidel si deti hrat. (Myslim ze realizace parkoviste misto hriste by ani nebyla financne narocna). Dekuji za odpověď. Josef

  odpověď:

  Dobrý den. V letošním roce schválilo zastupitelstvo města výrazně více financí do rozšíření parkovišť na sídlišti Michal. Chystáme se rozšířit parkovací stání v ulici Alšova, Slavíčkova, Švabinského a Kosmonautů. V příštích letech budeme v tomto trendu pokračovat a s přestavbou zmiňovaného hřiště ve výhledu počítáme. Jeví se nám reálné ho zařadit do plánu na rok 2015. Pokud bychom chtěli nakreslit vodorovné značení, znamenalo by to (podle norem a požadavku dopravního inspektorátu) výrazný úbytek parkovacích míst. Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 12.12.2013

  Úprava křižovatky ulic Jednoty a Pionýrů

  dotaz:
  Dobrý den, mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jaký má smysl zúžení křižovatky mezi úřadem práce a ISŠTE. Je to tu velmi nepřehledné. Při výjezdu od Billy není vidět, jak silnice vypadá. Děkuji za vysvětlení. Jiří

  odpověď:

  Dobrý den pane Jiří, zúžení komunikace v ul. Jednoty a ul. Pionýrů (potažmo pak i celé křižovatky) bylo účelové. Přechody pro chodce, které jsou zde umístěny, mohou mít maximální délku 7,0 m. Toho je možné dosáhnout pouze zúžením komunikace nebo výstavbou ostrůvků. Přiklonili jsme se k první variantě, která je finančně méně náročná a nekomplikuje zimní údržbu. Zúžením křižovatky nebyly nijak dotčeny rozhledové poměry, ty zůstaly stejné, proto je na vedlejší komunikaci umístěna svislá dopravní značka P6 "Stůj, dej přednost v jízdě" (tzv. STOPka). S pozdravem Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 12.12.2013

  Zateplování na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz kdy se začne zateplovat mateřská školka Vítězná a dům s pečovatelskou službou rovněž na Vítězné. Už skoro tři týdny tam je lešení a nic se neděje. Díky Hana Kovalová

  odpověď:

  Dobrý den. Zhotovitel stavby, společnost ISSO - inženýrské stavby Sokolov s.r.o., stavební práce na objektu Dům s pečovatelskou službou Jiřího z Poděbrad 2046 a objektu Mateřská škola Vítězná 725 již zahájila. Vyjma lešení, vybudovaného za účelem doměření stávajících konstrukcí, provedl zhotovitel rovněž zaměření výplní otvorů a zadal je do výroby. Vzhledem k tomu, že se v tomto období zatepluje větší množství objektů, je dodávka stavebních materiálů omezená kapacitními možnostmi výrobců a dodací lhůty jsou prodlouženy. Stavební práce musí být navíc zcela přizpůsobeny klimatickým podmínkám tak, aby byly dodrženy všechny technologické postupy, dané dodavateli stavebních materiálů. Smluvní termín pro dokončení stavby je dán smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a je stanoven do 31.05.2014. Zhotovitel se zavázal, že tento termín bude dodržen. Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 12.12.2013

  Vodorovné značení na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den. Rád bych věděl, jestli vodorovné dopravní značení, které se narychlo udělalo při rekonstrukci ulice Vítězná je provizorní? Firma to dělala v mrazech na bílou namrzlou vozovku a ani ne po měsíci je to slezlo? Jedná se například o přechod pro chodce směrem k hasičům (Jeronýmova, Jiřího z Poděbrad). Chápu, že hořel termín dokončení, ale zkoušet stříkat barvu na led to ani nebudu komentovat. Děkuji předem za odpověď. Martin Havlíček

  odpověď:

  Dobrý den, dopravní značení bylo provedeno zejména proto, aby bylo umožněno předčasné užívání nové spojky komunikace ulice Vítězná a II/210. Samozřejmě na jaře bude poškozené a chybějící vodorovné dopravní značení obnoveno a doplněno. S pozdravem, Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 9.12.2013

  Kácení u koupalště

  dotaz:
  Dobrý den, jsem si všimla, že dne 10.12.se budou kácet stromy na prostranství za budovou Kreiner (u koupaliště).Jen bych chtěla znát důvod. Prý snad stavba garáží???! Já jen, že už tak v mém okolí není skoro žádná zeleň a i ráda tam chodím se psem.Děkuji předem za odpověď. Gabriela B. Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, rádi uklidníme Vaše obavy o masivní kácení dřevin u budovy bývalého Mountfieldu v ulici Slovenská, které nemáme v plánu. Možná jste si sama všimla, že před budovou rostou 2 modříny, z nichž jeden je již zcela suchý a ohrožuje občany pádem větví. Z tohoto důvodu bylo vydáno Rozhodnutí o povolení kácení dřeviny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Další zákonný důvod k pokácení stromu byl nalezen u smrku, rostoucí za budovou, který roste tak těsně u budovy, že svými větvemi poškozuje fasádu budovy. Původně bylo plánováno jeho využití na vánoční strom, ale pro svůj velký vzrůst již nemohl být pro tyto účely použit. Ve Vámi uváděné lokalitě SOTES Sokolov, spol. s.r.o. provede kácení pouze 2 povolených jehličnanů. V ulici Slovenská a v okolí koupaliště se nachází dostatek zeleně a stromů, proto s Vaším názorem, že zde není skoro žádná zeleň nemůžeme souhlasit. Přesto jsme i v této lokalitě našli pár volných míst k novým výsadbám, které jsme v nedávné době využili pro náhradní výsadbu. V dané části ulice Slovenská je nově vysázená alej hlohů, alej akátů a v ulici Lipová alej lip. S pozdravem Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 7.12.2013

  Zabezpečení okolí domu

  dotaz:
  Dobrý den,chtěla bych vědět, jestli je možné zabezpečit okolí domu (dá-li se ho vůbec domem nazývat) v Bendlově ulici tak, aby se dal bezpečně užívat chodník podél tohoto domu. Bohužel se jedná o jediný chodník v této ulici. Z domu padají kusy cihel a zbytky plechové střechy. Dům není označen číslem popisným, jedná se o sousedící dům s č.p. 505. Macková

  odpověď:

  Dobrý den, MěÚ Sokolov, odbor stavební a územního plánování provedl dne 11.10.2013 kontrolní prohlídku na místě stavby ul. Bendlová č. p. 508 v Sokolově. S majitelem objektu je v současné době v řešení údržba stavby, aby objekt byl stavebně-technicky zabezpečen a neohrožoval zdraví, osob, zvířat a majetku. Vlastník objektu si před zabezpečením stavby zajistí u ČEZ Distribuce a.s. ochranu vedení, aby bylo možné bezpečně přistoupit k objektu mechanizací a mohly by být provedeny nutné udržovací práce na objektu. Dle vlastníka objektu budou tyto práce provedeny během 50. týdne s tím, že po jejich dokončení bude odstranění závad nahlášeno stavebnímu úřadu a ten v této věci provede kontrolní prohlídku.S pozdravem Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 7.12.2013

  Ad: Pás u chodníku v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, reaguji na článek Pás u chodníku v ulici Slavíčkova ze dne (14.11.2013) V odpovědi píšete že pás byl zbudován proto, aby se auta mohla vyhýbat. Každý den tudy projíždíme v ranních i večerních hodinách a celí nově zbudovaný úsek je jedno parkoviště, na konci značka zákaz zastavení. A musím říci tedy, že vyhnout se protijedoucímu vozidlu je hodně složité. Nebylo by možné umístit ještě nějakou značku se zákazem parkování aby si ji občani všimli. Nebo občas aby projela hlídka městské policie a podívala se jak se parkuje. Já schvaluji že byl zbudován tento pás, ale opravdu není kolikrát možné se vyhnout jinému vozidlu když na tomto pase stojí -parkuje plno vozidel.děkuji Suchová

  odpověď:

  Vážená paní, děkujeme Vám za zaslaný podnět. Zatravňovací tvárnice byly položeny skutečně pro snadnější vyhýbání aut a mají sloužit jako zpevněná krajnice, ne pro parkování. Značka zákaz zastavení je platná pro celý úsek. O situaci budeme informovat městskou policii.Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 7.12.2013

  Zrcadlo u Penny marketu?

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěla bych se zeptat, zda by nestálo za zvážení umístění zrcadla naproti výjezdu od Penny marketu v ul. Závodu Míru. Vzhledem k tomu, že je zde umístěno parkoviště, výjezd je někdy sázka do loterie. Je to velmi nepřehledné místo. Děkuji. Marcela Nová

  odpověď:

  Vážená paní Nová, děkujeme za podnět a Váš zájem o situaci ve městě, kterého si vážíme. Souhlasím s Vámi, že křižovatka u Penny v ulici Závodu míru patří k těm méně přehledným, takových křižovatek je však v Sokolově více. Bohužel, i přes veškerou snahu není možné do téměř každé křižovatky umisťovat odrazové zrcadlo. Domnívám se, že zde je třeba apelovat především na ohleduplnost řidičů a dodržování pravidel silničního provozu. Často se stává, že v této ulici není dodržována stanovená rychlost, a to pak komplikuje vjezd do křižovatky. To by mělo být v brzké době vyřešeno umístěním radaru. Věříme, že to bude opatření, které přispěje ke zlepšení dopravní situace, nejen v této ulici, ale i v celém městě. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 29.11.2013

  Placené parkování u Perly

  dotaz:
  Dobrý den, u Perly je placené parkování vyznačené na dopravní značce. Jen je háček v tom, že neni kde nebo komu zaplatit. Jak se bude v tomto místě pokačovat? Děkuji. Moutelík

  odpověď:

  Dobrý den, jedná se o soukromé parkoviště jehož provozovatelem je vlastník bývalého obchodního domu Perla. Ten také zajišťuje výběr parkovného. Město ani společnost SOTES toto parkoviště neprovozuje.S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 29.11.2013

  Silniční úpravy na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat na situaci okolo sil.úprav na Vítězné. Nová propojka mezi sil. II/210 a ulicí Vítězná je hotová bezmála 14 dní, ale řidiči stále musí jezdit po té děravé staré komunikaci. Ptám se tedy proč? SDZ B1 na té nové propojce je mimo jiné umístěné až někde v polovině délky a tudíž řidič neznající místní poměry nemá problém tam vjet (a následně vycouvat). Dále bych se chtěl zeptat, zda pracovníci provádějící výše uvedené práce nezapoměli osadit zpět SDZ B20a na sil. II/210 s hodnotou 70km/h. Někteří řidiči mají stále za to že se zde může jet 70 km/h. Děkuji s pozdravem Pavel K.

  odpověď:

  Dobrý den. Stavebně je nová spojka ulice Vítězná s komunikací II/210 hotova, ale je součástí celé stavby, která ještě není dokončena. Město požádalo stavební úřad o povolení k předčasnému užívání této části stavby. V současné době je toto povolení - rozhodnutí ve stádiu nabývání právní moci. V okamžiku, kdy bude platné, bude i spuštěn provoz na nové spojce a stará bude uzavřena.Dopravní značení osazené po dobu stavby na komunikaci č. II/210 vč. provizorního přechodu pro chodce prozatím zůstane až do skončení veškerých stavebních prací na komunikaci ulice Vítězná, tudíž omezení zůstávají v platnosti i nadále.S pozdravem Milada Dudková odbor správy majetku

 • 26.11.2013

  Oprava Vítězné, stavba knihovny

  dotaz:
  Dobrý den, nebudu reagovat na svíčku, ale v krátkosti se zastavím u rekonstrukce ulice Vítězná. Jsem opravdu velice rád, a to jistě nejsem sám, že se tato část díla opravdu vydařila a že se záležitost blíží do finále. Jak jsem se tak díval, tak asi chybí vodorovné dopravní značení a poté chodník. Musím konstatovat, že mě uchvátily lampy pouličního osvětlení – super. Mám ještě jeden dotaz. Nevíte zda se bude realizovat stavba nové knihovny ? Díky. Miroslav Žák Sokolov.

  odpověď:

  Dobrý den. Ke stavbě knihovny, plánované v letech cca 2006- 2007, nedošlo z důvodu nemožnosti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. K vydání územního rozhodnutí je třeba souhlas vlastníka dotčeného pozemku stavbou. Ke stavebnímu povolení je již nutný majetkoprávní vztah k pozemku. Město Sokolov uvažovalo s podáním žádosti do Regionálního operačního programu Severozápad, kdy jednou z povinných příloh při předložení žádosti o dotaci je nejen povolení vdaná stavebním úřadem ale i vypořádání vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům stavbou. Bohužel to se nepodařilo. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.11.2013

  Pronájem zahrádky s chatkou

  dotaz:
  Dobrý den,měli bysme zájem o dlouhodobé pronajmutí zahrádky,nejlépe s chatkou.Můžete mi poradit,kde bych se mohla zeptat konkrétněji?Děkuji... Jana Lakomá

  odpověď:

  Dobrý den. Město Sokolov je vlastníkem pouze části pozemků, na kterých jsou umístěny zahrádky, a nevlastní na nich žádné stavby. Ve Vašem případě bude tedy nejlepší obrátit se přímo na některou z realitních kanceláří.S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 26.11.2013

  Vítězka soutěže Bezpečné město

  dotaz:
  Na aktualitách města jsem si přečetl, že soutěž Bezpečné prázdniny vyhrála Kateřina Procházková. Chci se zeptat - jedná se o dceru či neteř vaší preventistky Hany Procházkové? Pokud ano, nemohl bych považovat průběh soutěže za regulérní. Pokud ne, vítězce gratuluji. Standa

  odpověď:

  Dobrý den. Vítězka soutěže je opravdu dcera vedoucí oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov. Za přípravu a průběh soutěže odpovídala paní Mgr. Procházková, a to včetně hodnocení zápisníků. O vítězi soutěže rozhodovala následně komise, které byly předloženy dva nejlepší zápisníky s tím, že nebylo známo, komu zápisníky patří. Kdo je vítězkou jsem se dozvěděl společně s vedením města až při slavnostním vyhlášení. Nechal jsem si předložit všechny hodnocené zápisníky a je pravdou, že zápisník Kateřiny Procházkové patřil opravdu k nejlepším. Osobně považuji vyhlásit vítězem dceru organizátorky, za velmi nešťastné a těžko vysvětlitelné ostatním dětem. Pokud jako městská policie máme děti učit, aby byly spravedlivé a čestné a máme jim být příkladem, je nutné v některých situacích přistoupit ke krokům, které mohou znevýhodnit i naše děti. Je to daň za dobré jméno městské policie a zejména za to, že děti, které ve školách učíme být čestnými lidmi, našim slovům budou věřit. Těžko budeme přesvědčovat malého třeťáčka, že maminka Kačenky jí se zápisníkem nepomáhala anebo, že jí městská policie nevybrala právě proto, že tam její maminka pracuje. Po dohodě s Mgr. Procházkovou, která si neuvědomila možné důsledky při hodnocení zápisníků, jsem rozhodl, že hlavní cena soutěže (tablet), bude předána dítěti, které se umístilo na druhém místě s tím, že bude dodatečně vyhlášeno vítězem soutěže. Kateřina Procházková obdrží stejnou cenu, jako zbývajících 19 dětí, které byly oceněny. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 26.11.2013

  Ad: Auta mezi školou v Běžecké a Spartakiádní

  dotaz:
  Dobry den,napsal jste mi,ze na spartakiadni ulici nevede zadna cyklostezka,tak bych se rada zeptala,proc je chodnik,ktery vede pred byvalim Alfathermem coz je spartakiadni ulice oznacen znackou cyklostezka ? Lenka Bublikova

  odpověď:

  Dobrý den. Stavebním odborem nebyl chodník kolem bývalé prodejny potravin na sídlišti Vítězná povolen jako cyklostezka, jedná se tedy o pochybení, za které se omlouváme. Váš podnět předáváme odboru správy majetku k nápravě. Děkujeme a pěkný den. Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 26.11.2013

  Vzhled Starého náměstí

  dotaz:
  Pěkný večer. Dnes jsemn si přečetla starší článek v Deníku, že se prodala další sokolovská historická budova a opět vietnamcům. Je to k pláči, jak se snaží Sokolov být krásné město, ale na druhou stranu dříve pěkné náměstí a jeho okolí nechá takhle upadat. Nic už tam není, jen samé hadry a herny, jedna vedle druhé. Ale zde asi jde o peníze a jakým způsobem získané, to už je asi vedlejší.... Co si asi musí myslet návštěvníci města? Hanka

  odpověď:

  Vážená paní, předmětné objekty byly městem Sokolov nabízeny k prodeji od června tohoto roku, kritériem pro hodnocení nabídek byla u obou objektů zastupitelstvem města stanovena výše nabídnuté ceny. Pokud bychom do výsledku výběrového řízení jakkoliv zasahovali, dopustili bychom se trestného činu. Pokud jde o možnost, že by zde byla vznikla další herna, pak nikoli, protože město má již nyní jejich omezený a schválený počet, který nehodlá zvyšovat. O eventuálním pronájmu město neuvažovalo - v současné době v Sokolově převládá nabídka nad poptávkou nebytových prostor, a sama jistě víte, že na Starém náměstí je jich řada nabízena již dlouhodobě k pronájmu a stále jsou prázdné. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 26.11.2013

  Ad: Podněty k dopravnímu značení

  dotaz:
  Děkuji za odpověď. Takže stání u restaurace u Smrku v T křižovatce je v pořádku? AD Ono, myslím ty betonové sloupky když jdete z kopce dolů(nebo nahoru) směrem od Ona k ulici Závodu Míru, jsou po obou stranách. Díky. Macík

  odpověď:

  Vážený pane, v tomto případě není překážkou pro stání vozidel křižovatka tvaru T, zákon o silničním provozu takové stání povoluje, ale jak jsem již uvedla, současně s tímto pravidlem musí být dodrženo ještě další pravidlo, že při stání vozidla musí zůstat ještě 6 m „volné“ komunikace (3m pro každý směr jízdy). Komunikace má 7 m, stojící vozidlo zabere 2,25 – 2,5 m, takže zde nezůstane minimální šířka 6 m stanovená zákonem, a to je důvod, proč se zde nesmí stát. Betonové sloupky s ocelovými lany, které jsou zasunuty více do zeleně, slouží jako zábradlí. Děkujeme za zaslaný podnět, budeme se jím zabývat. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 26.11.2013

  Ad: Výkopové práce v Plzeňské...

  dotaz:
  Vážení, děkuji za odpověď, ale Vaše odpověď neřeší stav věci. Mám tomu rozumět, že se předpokládá pouze nutná oprava stavu přístupové cesty k obytnému domu a to tím, že se zavezou výmoly nějakou sypkou šotolinou bez dalšího řešení? Nebylo by logičtější přijmout komplexní řešení s celkovou opravou, a to položením pevným povrchem přístupové cesty. V přikládám fotodokumentaci stávajícího stavu. Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem. Georgi Teliev

  odpověď:

  Dobrý den pane Telieve, Váš požadavek k opravě vnitrobloku ul. Brněnská č. 1491 byl předán vedoucímu odboru správy majetku Ing. Beranovi, který tuto věc bude řešit společně s jednatelem Ing. Dvořákem ze společnosti Sotes Sokolov s.r.o. V případě dalšího postupu se s úpravou povrchu obraťte přímo na Ing. Berana, tel. 359 808 251. S pozdravem Karel Merxbauer, silniční hospodářství, odbor dopravy

 • 25.11.2013

  Zastávka autobusů na Vítězné 2009

  dotaz:
  pane starosto velice by mě zajímalo řešení umístění autobusové zastávky na Vítězné přesněji Vítězná 2009. Umístění především pak tzv. boudy, která je snad největší v Sokolově pod okna domu je naprosto nevhodné a obtěžující. Připadám mi, že mám zastávku umístěnou v bytě, protože především v nočních hodinách zde do ní kolemjdoucí kopou a buší nemluvě o problémech při zimní údržbě chodníku. Zastávka je přímo u oken ložnice což je katastrofální. Z druhé strany bytu mám svítí veřejné osvětlení které SOTES pootočil a tak se problém vyřešil. Bydlení zde je utrpení. Žádám Vás tím o pomoc a umístění zastávky jinam. Z 99% je tato zastávka používána pro školáky ZŠ Běžecká umístěte ji blíže skly místa je dost např. u parkoviště cca 50m od zástavby. 17.9 jste psali, že rekonstrukce na Vítězné bude ukončena do konce listopadu. Hluk ,špína které je přenášena do domů je obrovská proto se ptám zda tento termín bude dodržen. Nejsem sám komu toto vadí zastávkou počínaje jen přejít cestu je velký problém. A kočárkem s dítětem nemožné a o parkování nemluvě. Děkuji za pomoc s řešení. Vladimír

  odpověď:

  Vážený pane, umístění autobusové zastávky je zcela v souladu se stávající platnou legislativou, s ohledem na plynulý pohyb chodců a i na zimní údržbu chodníků. Její původní umístění právě zimní údržbu znesnadňovalo a komplikovalo. O místě, které zmiňujete jako vhodnější, se také v průběhu řešení projektové dokumentace uvažovalo, ale bohužel přes veškerou snahu se od tohoto záměru upustilo (vede zde velké množství podzemních inženýrských sítí, jejichž ochrana či případná přeložka by vyvolala značné finanční náklady).Termín dokončení stavby v úseku od okružní křižovatky u polikliniky až po křižovatku ulic Vítězná a Atletická bude dodržen, jak bylo avizováno. Zbylý úsek (od křižovatky ulic Vítězná a Atletická až po křižovatku u DDM) se bude vzhledem k technickým problémům zjištěným v průběhu stavby realizovat na jaře příštího roku. O tomto budeme občany Sokolova včas informovat. S pozdravem Milada Dudková odbor správy majetku

 • 22.11.2013

  Podněty k dopravnímu značení

  dotaz:
  Dobry den, mel bych na Vas par otazek. Chtel bych se zeptat, jestli by nebylo mozne u restaurace u smrku dat zakaz stani (ci mozna zastaveni), z pozice chodce kracejicim od Baniku je dost nedobre videt. Zvlaste kdyz muzou dotycni parkovat o par metru vedle, prijde mi toto stani v Teckove krizovatce dost hloupe. I jako ridic se tam necitim dost bezpecne, musim najet do leveho pruhu a uz se mi stalo, ze ridic, jedouci od ulice Polackova a odbocoval do prava se dival jen doleva a vjel tam. Malem doslo ke kolizi. Pote bych chtel pozadat, jestli neni mozne na to parkoviste (hned u plotu p. Pajtase) namalovat nejake pruhy (ktere uz tam byli), zvlaste pri fotbale, kdy z jdete smerem k baniku, se tam nemam jako otec s kocarkem jak dostat, musim to vzit pres travnik. A ted prosim druhy bod. Vim ze jste na nej uz jednou odpovidali, bohuzel se mi to nedari najit. Jedna se o velkou krizovatku u ONA. Vim, ze vybudovani kruhoveho objezdu je dost nakladna vec, ale myslim, ze by bohate stacilo, namalovat pruhy. Spusta ridicu si tam neumi najet a dost casto jsou tam nehody. 1-2 do tydne, si myslim, ze urcite. Pote bych chtel pozadat o znovunatreni tech betonovych sloupku . Ridici nevidi krajnici a jako chodec si tam nepripadam dost bezpecne. Dekuji za jakoukoli Vasi odpoved a diky za ,,BEZPECNE MESTO''. Macek

  odpověď:

  Vážený pane, děkujeme za zaslané podněty, které jsme prověřili a pokusím se Vám na ně nyní postupně odpovědět.1. Zákaz stání (zastavení) - restaurace U Smrku K umístění navrhované dopravní značky není důvod, obecná právní úprava (zákon o silničním provozu), upravuje stání vozidel. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, což při šířce komunikace 7 m nemůže být v tomto případě splněno a řidiči zde nesmí stát.2. Vodorovné dopravní značení na parkovišti u BaníkuVodorovné dopravní značení je po celém městě, v závislosti na povětrnostních podmínkách, postupně obnovováno, bude tomu tak i na tomto parkovišti. 3. Křižovatka u ONAKřižovatka u benzinové stanice ONO není majetkem města Sokolov. Jedná se o pozemek p.č. 4104/7 v katastrálním území Sokolov, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje, stejně jako silnice, která vede směrem k Dolnímu Rychnovu. 4. Znovunatření betonových sloupkůBohužel, z Vaší zprávy nebylo možné určit, jaké betonové sloupky jste měl na mysli.Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, dbor správy majetku

 • 21.11.2013

  Výkopové práce v Plzeňské ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, v současné době probíhají v ulici Plzeňská zemní práce na opravu vodovodního řádu. Prováděcí firma svojí těžkou stavební technikou poškodila nejen zeleň v zadním traktu obytného bloku, ale především poškodila jedinou přístupovou cestu obyvatelům k obytnému domu Brněnská 1491. Obyvatelé tohoto domu jsou především staří lidé s omezenou pohybovou schopností (navíc jedna bytová jednotka je v majetku města Sokolova) a tento zásah jim poměrně ztěžuje přístup k domu. Uvedená přístupová cesta k objektu Brněnská č. 1491 je na pozemku č.p. 3128/1 v k.ú. Sokolov, jehož vlastníkem je město Sokolov. Přístupová cesta je nerovná a nevalného povrchu, která se skládá z utemovaného písku a kamení. V současné době je poškozená stavební činností. Již v minulosti obyvatelé mnohokrát žádali o opravu cesty k jejich domovu, ale zatím stále bez odezvy kompetentních orgánů města. V souvislosti se současným stavem je zapotřebí si položit otázku, zda nenastal ten pravý čas s opravou přístupové cesty obyvatelům k jejich domovům? S pozdravem G. Teliev

  odpověď:

  Vážený pane, na základě předchozího povolení Vodohospodářské společnosti Sokolov spol. s r.o. , která prováděla ve spolupráci se subdodavateli kompletní opravu vodovodní a kanalizační sítě v ul. Plzeňská je odpovědným technikem p. Bari, který byl upozorněn, aby v rámci předání staveniště správci komunikací firmě SOTES Sokolov spol. s r.o. uvedl povrchy do náležitého stavu. Karel Merxbauer, silniční hospodářství, odbor dopravy

 • 21.11.2013

  Uznání z Kralup

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, Vaši občané, hlavně mládež, na Vás mohou být hrdí, že jim ve městě vybudujete: Sportovní zařízení na Street workout, dokonce na dvou místech, jak jsem se dočetl na internetu z těchto stránek: www.zapad.cz. Já pocházím z Kralup nad Vltavou, ale nic takového u nás bohužel není, jen dětská hřiště s klouzačkou a dřevěnými domečky. Maximálně tak na jednom z hřišť jsou tři hrazdy na protáhnutí, jinak nikde jinde nic.. Napadlo nás s kamarády zkusit poslat našemu panu starostovi nějaký námět na podobné hřiště. Hledali jsme náměty podoby hřiště na workout na internetu a nalezli tak plánek hřiště, které se má vybudovat u Vás v Sokolově. Bude opravdu krásný. Navíc bude pro všechny věkové skupiny a zdarma. Gratuluji Vám. Nyní bych na Vás měl prosbu,jestli bych se mohl zeptat, na kolik vyjde jedno takové hřiště a bylo by možné mi poslat tento plánek hřiště, které bychom s kamarády následně přeposlali Našemu panu starostovi Kralup, aby měl představu co bychom si v našem městě také přáli. Sice netuším, zda to bude mít nějaký efekt, když se pořád všude šetří, ale za zkoušku nic nedáme.. Předem děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne Petr Vaňák

  odpověď:

  Dobrý den, Potěšilo nás, že se Vám náš nápad s vybudováním hřiště Street workout v Sokolově líbí a doufáme, že jej ocení i naši občané. Vybudování hřiště je zatím ve fázi dohotovení konstrukce a v současné době čekáme na vydání certifikátu na toto zařízení. Celkovou cenu zatím nevíme. Záleží na ceně certifikátu a dále ceně prací na zabudování konstrukce. Jednou z největších položek pak bude vybudování dopadové plochy pod a kolem hřiště, které plánujeme zřídit z pryžových dlaždic (zde bude činit cena více jak 100 tis. Kč bez práce). S pozdravem Petra Němečková, oddělení investiční odbor rozvoje města

 • 20.11.2013

  Pěšiny v trávnících v Jelínkově

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych vás požádala o položení nějakých nášlapných kamenů (jako jsou u dětského hřiště Kosmonautů) do pěšin, které si lidé udělali v trávnících v Jelínkově ulici 1874 a 1875. Pěšiny se neustále rozšiřují a za pár let tady bude jen bahno. Děkuji Marta

  odpověď:

  Dobrý den. V uvedené lokalitě situaci prověříme a následně budeme řešit. Děkujeme velmi za Vaši všímavost a upozornění. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 20.11.2013

  Ad: Obchody na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý večer chtěla bych reagovat na Vaši odpověď na dotaz"obchody na Starém náněstí" .Chápu, že město nemá možnost zasahovat do podnikání, ale myslím, že má možnost toto podnikání podporovat. Sama provozuji na Starém náměstí obchod a vím, že je to prakticky "mrtvá zóna" lidé, majitelé obchodů navrhovali možnost zprůjezdnění starého náměstí a město zákaz odůvodnilo velkým pohybem osob, myslím, že by město mohlo toto náměstí oživit i jiným způsobem než ozeleněním třeba pořádáním vánočních trhů, na Starém náměstí není ani žádný bankomat a tím, že zanikají i obchody viz. kniha lidé nemají důvod toto náměstí navštěvovat a myslím, že ani nové stromy a lavičky sem lidi nepřitáhnou.Děkuji Martina Přibylová

  odpověď:

  Dobrý den paní Přibylová. Zmiňovaná záležitost byla mnohokrát diskutována jak na veřejných shromážděních, prostřednictvím ankety na webových stránkách města, tak i na jednáních podnikatelské komise. Na základě těchto jednání rozhodlo město o provedení ozelenění Starého náměstí. Vzhledem k negativnímu vyjádření dopravního inspektorátu a obrovské finanční náročnosti nedošlo ke zprůjezdnění náměstí. Co se týče dalšího oživení, každoročně v prostorách náměstí organizuje Městský dům kultury četná kulturní vystoupení v rámci Kulturního sokolovského léta a v prosinci zde probíhá tzv. Zpívání pod vánočním stromem. Umístění bankomatů je záležitostí soukromých finančních subjektů, město nemůže do této oblasti jakkoliv zasahovat. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 14.11.2013

  Ad: Osvětlení na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych reagovat na článek o novém osvětlení v Sokolově, souhlasit s tím, že nové osvětlení nedělá tolik světla jako staré, ono sice nové osvětlení svítí hodně, ale nemá takový rozptyl, když porovnám úsek kde jsou staré lampy tak je chodník i komunikace daleko více osvětlena, ty nové lampy svítí jen bodově a nemají takový rozptyl, a souhlasím s paní, na chodníkach je mnohem hůře vidět. Eva

  Dobrý den. Tuto připomínku adresuji na pana inženýra Dvořáka.Vy jste si osobně prošel cestu třeba od parkoviště u obchodu p.Pajtáše směrem k ulici Kosmonautů a dál k restauraci Dukla?Vám se zdá dostatečné osvětlení?Leda z vlastní baterkou,na několika místech stojí lampa vedle stromu a svítí tak do větví,to je teda ta plánovaná úspora el.energie?Projděte se ještě jednou a pořádně se dívejte a to jsem prošel jenom tento kousek cesty.S pozdravem Petr Jarský

  Dobrý den. K renovaci lamp na sídlišti Michal, mohu podotknout, že chápu jejich obnovu, ale nechápu, proč svítí do silnice a né na chodníky, auta si posvítí, ale na chodníku neni vidět nic. Pak stráci jejich účelnost smysl. Martina Čiháková

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme tímto za Vaši připomínku, email jsme předali řediteli firmy SOTES s.r.o., která má veřejné osvětlení ve svém majetku a výměnu za nové prováděla. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 14.11.2013

  Pocit z webových stránek, že je vše v pořádku

  dotaz:
  Dobrý den, tak nevím co si mám o stránce NAPIŠTE STAROSTOVI myslet. To se nikdo neptá nebo pan starosta a ostatní nemají čas zabývat se otázkami občanů? Nebo snad emailů s poděkováním je čím dál míň a není z čeho vybírat? Poslední záznam je z 6.9. 2013. To už se pan starosta a ostatní připravovali na volby? Přednostně by se měli zabývat potřebami města a vnímat dění ve městě, proto jsou na radnici. Je smutné pozorovat jak představitelé města zvolení v komunálních volbách to berou jako odrazový můstek pro realizaci svých vyšších cílů a město je jen příležitost jak se k nim dostat. Ono vůbec z celých webových stránek města Sokolova mám takový pocit, že vše je v naprostém pořádku, město žádné starosti nemá a občané města vlastně taky ne. Ale opak je pravdou. Nebo máte snad technické potíže se stránkami? Tak to by jste nás občany měli informovat. Pollnerová

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi, abych Vám dal naprosto za pravdu. Detailní kontrolou jsem zjistil, že zatímco zodpovědní pracovníci, včetně pana starosty, svoji povinnost, odpovídat na dotazy, splnili, pracovník za zveřejnění odpovědí - nikoliv. S dotyčným pracovníkem jsem celou záležitost řešil a sáhl jsem také k finančnímu postihu dotyčného. Závěrem mi dovolte, abych se za celou situaci omluvil a věřím, že i nadále budete využívat odkaz Ptejte se starosty ke své komunikaci s městem.S přáním pohodového dne Bc. Jan Picka, ředitel, Městský dům kultury Sokolov

 • 14.11.2013

  Prodej bývalé školy v Sokolovské ulici

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,právě si čtu zprávy v tisku o záměrech potenciálního kupce býv. školy v ulici Sokolovská. Předpokládám, že město jako současný vlastník se bude chovat zodpovědně a prozřetelně a budovu prodá tomu, kdo s ní bude rozvíjet město. Myslím opravdu rozvíjet. Domnívám se, že sokolovská sídliště nabízejí dostatek volného bydlení a městu chybí spíše jiné věci. V případě bydlení jsou to určitě netuctové prostory (vysoké stropy apod.). Avšak myslím, že budova školy by měla najít významnějšího, klidně komerčního či zábavního využití, které dolouhodobě přispěje k rozvoji města. A doufám, že nejde jen o těch 2,5 mil. Kč do rozpočtu města. V opačném případě nevhodného využití novým majitelem bude díl viny i na straně města. S pozdravem, Petr Krása.

  odpověď:

  Vážený pane Kráso. Dovolím si na Váš dotaz odpovědět osobně. Jak jste určitě četl, vyjádřili jsme se tak, že peníze ve zmiňovaném případě nejsou vše. Za sebe mohu napsat, že tento problém vnímám stejně jako Vy. Pokud nebude dostatečná záruka toho, že nevznikne nová ubytovna či něco podobného, co by mohlo znepříjemnit život všem okolo, jsem toho názoru, aby se neprodávalo. V tom případě říkám, raději budovu zbourat a vytvořit tak například novou odstavnou plochu pro parkování. Rád bych tam viděl, stejně jako Vy, i nějaké komerční využití , které by pomohlo v dalším rozvoji města, ale i v tomto případě jsem trošku pesimista, jelikož je ve městě mnoho volných nebytových prostor, které se dají přestavět za daleko méně financí.Děkuji Vám tímto za Váš zájem o dění ve městě. S přáním pěkného dne Mgr. Ladislav Sedláček, místostarosta

 • 14.11.2013

  Anketa o instalaci radarů

  dotaz:
  Vážený pane starosto, proč vaše anketa na instalaci radarů ve městě neobsahuje také možnost zaškrtnou odpověď zda vůbec radar chceme? Takto se vyjádří pouze stoupenci radarů, ale nedáte možnost odpůrcům vyjádřit svůj názor. Tato anketa není vyvážená a vytváří prostor pro manipulaci s občany, že všichni hlasující radary chtějí. Kde se můžeme vyjádřit k tomu, že radary ve městě nechceme? Bc. František Lopata

  odpověď:

  Vážený pane Bc. Lopato, děkuji za Váš zájem zapojit se do diskuze o dění v našem městě. Otázka, zda instalovat ve městě radary, byla vyřešena po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu města dne 20. 9. 2012. Zastupitelstvo usnesením č. 18/142/2012 schválilo instalaci radarů v Sokolově s tím, že půjde zejména o preventivní opatření. Město si radary pronajme a jednotlivá zařízení bude montovat do míst, kde jsou ohroženi chodci nebo kde hrozí zvýšený počet dopravních nehod. Každé takové místo bude dále označeno jako úsek, kde dochází k měření rychlosti projíždějících vozidel. Máme k dispozici analýzy od městské policie a Policie ČR, ale rádi bychom znali i názor občanů. Z toho důvodu je v současné době na stánkách města a stránkách bezpečného města vyvěšena předmětná anketa. Jsme rádi, že se názory občanů kam radar instalovat, shodují s policejními analýzami. Domnívám se, že nejde o manipulaci s občany, ale naopak společné hledání nebezpečných míst v Sokolově. Zvolili jsme cestu stacionárních radarů, které budou umístěny na nebezpečných místech a o kterých budou naši občané vědět, místo nákupu mobilního radaru, kterým by městská policie mohla měřit rychlost vozidel na různých místech v Sokolově, která nebudou občanům známa. Věřím, že většina občanů našeho města tuto aktivitu přivítá, jako další krok k bezpečnějšímu městu. S pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 14.11.2013

  Borovice v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Žádám vás o vyřešení problému se 2 borovicemi před naším barákem. Tyto stromy nám už začínají vrážet do oken a ty okna nebyly levné. V bytě máme neustálou tmu a zimu byt máme plní bordelu z těchto stromu. Proto vás prosím o pokácení těchto dvou stromů. Technické služby jen ořezaly pár větví ale to není nic platné prosím vás o pokácení. Jedná se o Kosmonautů 1912 Sokolov. S pozdravem Jaromír Krpec

  odpověď:

  Vážený pane Krpče, k Vašemu upozornění na 2 stínící borovice Vám sdělujeme, že k vyřízení kácení je nutné, aby Vaše společenství vlastníků podalo řádnou žádost o kácení (formulář naleznete na stránkách www.sokolov.cz v záložce formuláře ORM nebo v kanceláři A.1.01), která bude postoupena k posouzení příslušným odborníkům a orgánům - dendrologovi, komisi životního prostředí, radě města a orgánu ochrany přírody. Upozorňujeme, že kácení je povolováno pouze ze závažných důvodů dle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. S pozdravem Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 14.11.2013

  Pás u chodníku v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně ulice Slavíčkova (panelák s vchody 1686 až 1693) bylo zde z travnatého pasu mezi chodníkem a silnicí zbudováno -"cosi" jako parkoviště, nebo nevím jak to nazvat, první otázka zní - k čemu a za jakým účelem byl zbudován tento pás, chápu že před tím když se auta vyhýbali tak trávník byl rozježděný a byli tam hluboké díry, ale v této době tam zas parkují auta hlavně v ranních a večerních hodinách(na konci ulice značka zákaz zastavení)no a kolikrát již není možné se protijedoucímu autu vyhnout, není prostě kam když auta parkují na tomto nově zbudovaném asi jako parkovišti, děkuji za vysvětlení Halama

  odpověď:

  Dobrý den pane Halamo. Vzhledem ke stížnostem obyvatel na rozježděné trávníky v této lokalitě vybudovalo město tato místa, která mají sloužit pouze k vyhýbání vozidel. V žádném případě nebyly tyto prostory schváleny k parkování a tudíž k tomuto účelu nemohou sloužit. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 10.11.2013

  Parkování na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem, byla pokutována městkou policii za stání v trávě u domu. Ano stála jsem špatně, bohužel stav parkování na sídlišti Michal je k pláči. Bylo mi řečeno, že zde mělo stát parkoviště, ale díky petici pejskařů nebude, jestli pak strážnici stakovou starostí jako při parkování, důsledně pokutujou ony pejskaře, co vypustí psa z domu a už po něm neuklidí??? Děti na zeleň nemůžete pustit, protože by byli obaleni ve výkalech. Jak smutné určitě by vydělali stejně jako za botičky, parkovat prý mohu parkovat u Lídlu, to je pěkné. Chodím do práce a snažím se uživit rodinu a ještě musím řešit tohle. Za ty pokuty tu mohli stát 2 ty parkoviště! Ptám se mohu si zaplatit parkoviště u domu v ulici Slavíčkova? A pokud ne proč? Když u zastávky jsou placená parkoviště! Martina Čiháková

  odpověď:

  Vážená paní Čiháková, zaplatit si parkovací místo, bohužel, zatím není možné. Pouze ta parkoviště, která si např. sdružení vlastníků bytových jednotek nebo družstvo, vybudovalo na vlastní náklady (na základě schváleného projektu), jsou pak pronajímána nebo dána do výpůjčky těmto subjektům. Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 10.11.2013

  Auta mezi školou v Běžecké a Spartakiádní

  dotaz:
  Dobry den,chtela jsem se zeptat,jestli se neda udelat neco proti tomu,aby na casti cyklostezky,ktera vede od ZS 5 dolu kolem spartakiadni cp.1695 nejezdila auta.Chodim tudy s detma a neni den,abych se tam nemusela vyhybat autum.S pozdravem Bublikova

  odpověď:

  Dobrý den, v rámci probíhající opravy ulice Vítězná byla stanovena objízdná trasa ulicí Jeronýmova, Vítkovská ke křižovatce ulic Kališnická, Vítězná a Atletická za druhým úsekem úplné uzavírky. V opačném směru mohou vozidla projíždět ulicemi Jeronýmova, Jednoty (světelná křižovatka) a Havlíčka Borovského. V úseku mezi křižovatkami ulic Vítězná, Jeronýmova a Vítkovská po křižovatku Vítězné se Spartakiádní budou práce probíhat bez úplné uzavírky, vždy v jednom jízdním pruhu. V tomto úseku je po dobu stavby zákaz zastavení. Vjezd do úplné uzavírky je povolen vozidlům stavby a dopravní obsluze. Na stránkách města Sokolova je umístěn obrázek s vyznačením výše popsané objízdné trasy.V ulici vedoucí od 5. ZŠ k ulici Spartakiádní se nenachází žádná část cyklostezky. S pozdravem Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 10.11.2013

  Poděkování za besedu se seniory

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat odboru sociálních věcí pod vedením Mgr. Zaschkeové za dobře připravenou "Besedu představitelů města se seniory", která se konala 6.11.2013 v MDK. Zúčastňuji se této besedy jako seniorka pravidelně a pokaždé je vždy velice profesionálně připravená. Děkuji též všem přítomným představitelům města, kteří fundovaně odpovídali na předložené dotazy.Ještě jednou děkuji a přeji všem krásný a pohodový den.Marianna Šmídovápředsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami Sokolov

  odpověď:

 • 1.11.2013

  Nové osvětlení na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den. K renovaci lamp na sídlišti Michal, mohu podotknout, že chápu jejich obnovu, ale nechápu, proč svítí do silnice a né na chodníky, auta si posvítí, ale na chodníku neni vidět nic. Pak stráci jejich účelnost smysl. Martina Čiháková

  odpověď:

  Dobrý den. Je mi líto, že nejste spokojena s celkovou opravou veřejného osvětlení. Ledková osvětlení mají celkově užší kužel světla, takže méně osvětlují body více vzdálené od lampy. Bylo použito ledkové osvětlení stejné intenzity jako bylo minulé osvětlení. S pozdravem Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 1.11.2013

  Dvě autobusová nádraží?

  dotaz:
  Přeji pěkné odpoledne. Chtěl bych se (i ze studijních důvodů) zeptat, jak je to v Sokolově s autobusovými nádražími. Pokud je mi známo, existují tam dvě - jedno tvoří terminál s autobusovým nádražím a to druhé (patrně starší) je na druhém břehu řeky na místě bývalého lomu Bohemia. Zajímala by mě funkce každé z této ploch. Děkuji za případnou odpověď. Martin KebzaPedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

  odpověď:

  Dobrý den. V současné době funguje v Sokolově pouze jedno autobusové nádraží, a to nový Terminál u nádraží ČD. Bývalé autobusové nádraží je ve vlastnictví soukromé firmy a tento prostor již není jako autobusové nádraží využíván. Z hlediska Územního plánu Sokolov jsou pozemky, na kterých leží nové autobusové nádraží, vymezeny v rozvojové ploše Dopravní infrastruktury – ostatní dopravní plochy (DO), konkrétně DO1. Pozemky, na kterých leží bývalé autobusové nádraží, jsou v Územním plánu Sokolov vymezeny částečně v rozvojové ploše Dopravní infrastruktury – parkoviště (DP), konkrétně DP8 a částečně v rozvojové ploše Občanského vybavení (OV), konkrétně OV1. Územní plán Sokolov byl vydán Zastupitelstvem města Sokolov a účinnosti nabyl 13.10.2008. ÚP Sokolov stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které vymezují základní funkce dané plochy a druhy staveb a zařízení, které je v ní možno umisťovat a které v ní umisťovat nelze. Dále vymezuje regulativy a limity, případně další omezení pro danou plochu.S pozdravem Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování

 • 1.11.2013

  Listí ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chci se zeptat, kdy bude proveden úklid spadaného listí v ulici Švabinského? Situace je dle mého názoru neúnosná.

  odpověď:

  Dobrý den. Jako každý rok se v tuto dobu dělají parky ve středu města, poté pojedeme nahoru ulicí Boženy Němcové a poté přijde na řadu lokalita okolo ulice Švabinského, přibližně tedy koncem měsíce října. S pozdravem Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 23.10.2013

  Výměna osvětlení na sídlišti Michal

  dotaz:
  Pane starosto, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu se mění veřejné osvětlení na sídlišti Michal? Ptám se proto, že nové osvětlení, je podle mne daleko horší, než bylo předcházející. Nové lampy jsou velmi slabé a sídliště je nyní ponořeno do tmy. Při přecházení na chodník vedle lampy jsem si zvrtla kotník na uvolněném obrubníku. Za stromy nevidíte vůbec. Tohle tedy nebyl dobrý nápad, jen zbytečně vyhozené peníze. S pozdravem Šťastná Věra

  odpověď:

  Dobrý den. Sloupy lamp byly na hranici životnosti a bylo třeba přistoupit k celkové opravě. Zároveň bylo použito moderní ledkové osvětlení, čímž v příštích letech dojde k úspoře el. energie a bude menší poruchovost. Co se týče intenzity osvětlení, tak nedošlo k výraznému úbytku osvětlení. Osobně jsem tento stav kontroloval v nočních hodinách a dle mého názoru je toto osvětlení velmi kvalitní. Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 23.10.2013

  Proplácení karty MHD čestným dárcům krve

  dotaz:
  Dobrý den.Chci se zeptat na odměňování čestných dárců krve - držitelů zlaté plakety prof. Janského. Při obdržení karty na MHD Sokolov a nabití částky 300,- na Terminálu ČSAD Sokolov je mi potom v pokladně Vašeho Úřadu města vrácena tato částka 300,- nebo je to částka nižší, řekněme 200,-.?Děkuji Vám za odpověď Tolarova Z.

  odpověď:

  Paní Tolarová,při obdržení nové karty na MHD Sokolov se na Terminálu ČSAD Sokolov hradí částka ve výši 100 Kč a částka ve výši 300 Kč na dobití ročního limitu. Na pokladně Městského úřadu Sokolov je následně proplacena částka ve výši 200 Kč. Čipová karta je platná 3 roky, kdy je každý rok nutné dobít kredit ve výši 300 Kč, který je opět následně proplacen částkou ve výši 200 Kč. Pro vydání čipové karty a následné dobíjení ročního kreditu je nutné předložit potvrzení Městského úřadu Sokolov, které je vystavováno na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb.Závěrem bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že potvrzení pro vystavení průkazu na bezplatné jízdné na provoz MHD Sokolov se vystavuje pouze držitelům Zlatých medailí prof. Dr. Jánského s trvalým pobytem na území města Sokolova.S pozdravem Dana Jouzová, oddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcí MěÚ

 • 22.10.2013

  Poradenství pro zdravotně postižené

  dotaz:
  jsem po operaci srdce 3násobný +výměna chlopně ,chtěl bych vědět jestli mám na některé věci /jako parkování pro tělesně postižené,atd.někteří mají poradce na radnici a vý kde co.děkuji. Josef Coma

  odpověď:

  Dobrý den,na odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov Vám můžeme poskytnout sociální poradenství. Pokud by Vám činila návštěva úřadu velké problémy, je možné, aby Vás příslušná sociální pracovnice navštívila doma nebo jednodušší dotazy zodpověděla telefonicky. Na této internetové adrese: http://twist.sokolov.cz/ost/kontakty/index.php?GROUP_ID=17 naleznete kontakty na sociální pracovnice oddělení sociálních služeb, které Vám mohou pomoci zorientovat se v otázkách souvisejících s tělesným postižením. Mgr. Soňa Zaschkeová, vedoucí odboru sociálních věcí

 • 22.10.2013

  Situace u znovuotevřené Dukly

  dotaz:
  Dobrý den, asi před 2 měsíci byla otevřena nově bývalá hospoda "Dukla" je otevřena nonstop, je tam herna a vše možné. Každý den, a hlavně ve večerních hodinách (od 19:00) postává venku plno podívínů, několikrát se mi stalo, že mě obtěžovali, častovali nechutnými nadávkami, chodím-chodila jsem kolem z práce, ale již se bojím, nebylo by možné aby se tam v pravidelných intervalech prošla hlídka policie. Dříve se tam také srocovali různí lidé, a le od doby nově otevřené hospody nonstop je to tam horší a horší, děkuji. Jiřina

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji Vám za upozornění. V uvedené lokalitě zesílíme hlídkovou činnost. O problému budu informovat i Policii ČR. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 22.10.2013

  Poděkování za pozornost menšinám

  dotaz:
  Vážený p.starosto chci tímto způsobem poděkovat Vaším zaměstnancům konkrétně p.Kubisovi a p.Procházkové z Městské policie za jejich kvalitní práci kterou věnují menšinám v našem městě a za festival Otevřená ulice ve kterém p.Procházková udělala spousta dobré práce a při různých děkování na této akci jí osobně nikdo nepoděkoval.Tak to činím tímto způsobem,kéž by bylo více takových lidí. S pozdravem Antonín Bandy.

  odpověď:

 • 17.10.2013

  Ad: Přístup dětí do školy...

  dotaz:
  Dobrý den,děkuji Vám (nebo vám) za odpověď. Vše chápu, děkuji za vysvětlení. Hlavně šlo o to, že při přestavbě zapomenete, že se děje u základní školy, tudíž všude plno dětí. Nejblížší přechod zatarasíte a necháte pobíhat děti mezi tolika auty bez jakékoliv možnosti přechodu. Nicméně toto byla situace z úterního rána. Musím uznat, že dnes byla zjednána náprava a polisté děti převáděli a auta zastavovali. Myslím, že toho měli nad hlavu, nicméně děti měly možnost bezpečného přechodu. Díky za dočasné "mobilní přechody" pro děti. S pozdravem Kohoutová Karla

  odpověď:

 • 17.10.2013

  Kontrola řidičů MHD na alkohol

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěla bych Vás upozornit na věc týkající se řidičů hromadné dopravy. Při jízdě do práce,téměř každý den mají jistí řidiči dechový ozón (v promilích). Bylo by možné s tím něco udělat,jsem odkázaná pouze na jejich dopravu.Děkuji. S pozdravem Krejsková

  odpověď:

  Dobrý den, dopravce samozřejmě provádí namátkové kontroly řidičů na alkohol. Vaše upozornění bylo předáno dopravci. Bez uvedení konkrétního spoje však není možné Váši připomínku relevantně řešit. Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 16.10.2013

  Přístup dětí do školy v ulici Pionýrů

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem zjistila, že dítka nemají kudy jít do školy (I.ZŠ). Funkční přechod přes hlavní silnici (ul.Jednoty) je zablokován, není naprosto kde přejít (leda nahoře u pošty či dole u IŠSTE). Naprosto nechápu,že je městkými střážníky hlídán přechod přímo před školou, když děti nemají jak přejít hlavní silnici. Bylo mi řečeno zaklínadlo: "dopravní inženýr toto navrhl". Pak se ptám: kudy mají děti do školy přijít, aniž by porušily dopravní předpisy, kterými je "hustíme" a zároveň nemuseli dalších deset minut obcházet kolem? Odpověď, že "je to přechodná doba" mě naprosto neuspokojuje. Pokud dítě chce přejít po přechodu, který končí červenou páskou, pak musí podstatný kus jít přímo po hlavní silnici. Pokud chce ze silnice zmizet a podběhnout pásku, pak jsem zaslechla dost "vulgárních" slov na stranu školáka od místních pracantů (vulgaritu nechápu, zabránění vstupu na pracoviště chápu). Děkuji za odpověď, ale hlavně DĚKUJI za řešení této nepříjemné situace. Karla Kohoutová

  odpověď:

  Dobrý den.Projekt úpravy křižovatky ulic Jednoty a Pionýrů - Sokolov je vypracován podle platných norem a je schválen Policií ČR - dopravním inspektorátem. V ulici Jednoty dojde k zúžení komunikace na 7,00 m, tudíž i stávající délka přechodu pro chodce bude kratší, vyhoví dnešním požadavkům na bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Tím bude podstatným způsobem zvýšena bezpečnost chodců, kteří se budou na přechodech pohybovat. Křižovatka a přechody pro chodce jsou navrženy tak, aby na komunikaci nemusely být vybudovány ostrůvky, které značně ztěžují zimní údržbu komunikací a průjezd dlouhých automobilových souprav. Stavba probíhá v souladu se schváleným dopravním opatřením po dobu výstavby, předpokládaný termín ukončení prací je 30. listopadu 2013. Omlouváme se za vzniklé obtíže při stavbě, ale jistě chceme všichni, aby nejen naše děti mohli bezpečně přecházet přes frekventované komunikace, a proto jistě všichni pochopí, že je nezbytné vydržet po dobu stavebních úprav jistá omezení.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 16.10.2013

  Nedostatek negativních zpráv

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Zeptám se natvrdo. Proč jsou předkládané zprávy na stránkách města nevyvážené? Chápu, že je v médiích přesycenost negativními zprávami a proto se snažíte předkládat pouze ty pozitivní. Já chci vidět vyváženost jako ve svobodné zemi. Redaktoři města by měli být vyvážení. Dobu kdy kritizovat se nemohlo máme naštěstí za sebou. A nebo novináři mají strach? Nebo jim to nedovolí autocenzura, nebo víra? Stačí například na internetu nebo novinovém portálu dát vyhledat Sokolov a vyjedou vám zprávy jak pozitivní tak i negativní. Nepožaduji, abych byl informován o každém s prominutím negativním prdu. Ale je dost důležitých negativních zpráv které by měli být na stránkách města a nejsou. Mohl bych vám je vypsat i s odkazy, ale to si jistě uděláte sám. Přeji příjemné volby. Simon

  odpověď:

  Dobrý den pane Simone. Voleb se nezúčastňuji, tj. nekandiduji. Volby jsou pro mne tentokrát jen a jen pracovní záležitostí, ale i přesto si vážím Vašeho názoru. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 16.10.2013

  Sekání hřiště na Bohemii

  dotaz:
  Vážený pane starosto. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Zajímalo by mne, kdo seká trávu na fotbalovém hřišti v areálu Bohemie? Poslední dobou po posekání trávy na hřišti se objevují hromady posekené trávy v okolí aleje tzv. kaštanovce za regulační stanicí plynu podél řeky. Bohužel se odtud line hrozný zápach s hnijící trávy. Bohužel denně tudy jezdím s kočárkem a malej se začne silným zápachem dusit a kašlat. Chtěl bych Vás požádat o zajištění úklidu a zastavení vyvážení trávy na tato místa. Předem moc děkuji. S pozdravem Jan Pollák

  odpověď:

  Dobrý den. Děkuji tímto za Vaši připomínku, kterou zasíláme k provedení nápravy na Správu sportovních zařízení, s.r.o. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 16.10.2013

  Park na Hardu

  dotaz:
  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jestli se někdy budou vysekávat stromové kmínky a keře pod rozhlednou Hard. Chodím často kolem,kdyby se to vyčistilo,byl by to pěkný park. Děkuji Banduričová

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Město Sokolov má zvelebení a úpravy okolí Hardu ve svých záměrech. Již došlo k jednání o úpravách. Požadavek na finanční zajištění zpracování projektu na úpravy okolí či vytvoření lesoparku Hard bude předán zastupitelstvu města při schvalování rozpočtu na rok 2014. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 16.10.2013

  Park pro psy

  dotaz:
  Zda by nemohl zde v Sokolově být nějaký park pro psy a taky vydat aby vzteklí psi museli mít povinně košík vím že když jsem byla s babičkou napadl jejího psa velký pes jen tak tak uhnul ale..... Myspiulina

  odpověď:

  Dobrý den. Město Sokolov plánovalo vybudovat psí hřiště v areálu Bohemie. Bohužel kvůli udržitelnosti dotačního projektu Revitalizace areáu Bohemia toto nelze realizovat, proto došlo ke změně rozhodnutí a k jeho vybudování dojde v areálu zdraví mez sídlištěm Michal a Starou Ovčárnou. Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 2.10.2013

  MHD mezi sídlištěm Michal a klášterem

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat zda by nešlo posílit mhd spoje na ranní a odpolední časy. Mluvím teď za žáky SŠ Živnostenská(ulice Komenského). První hodina začíná v 7:20 a na tento čas nic nejezdí ze Závodu miru. A pak bych mněl přání posílit spoje po 14:30 od kláštera na sídliště. Byli by jsme vám hodně vděční. Žáci SŠ Živnostenská

  odpověď:

  Vážení studenti,děkujeme za Váš podnět. Vaši žádost na posílení MHD v úseku sídliště Michal, Závodu míru, u kláštera, jsme důkladně posoudili a bohužel musíme konstatovat, že k zajištění požadavku by bylo nutné provozně nasadit navíc jeden autobus včetně řidiče. Jsme toho názoru, že doprava do školy je částečně zajištěna spoji s odjezdy ze zastávky Závodu míru v 6.30 hod. (možnost přestoupení na spoj 237 linky 3 s odjezdem z Terminálu v 6.50 hod.), případně následným s odjezdem ze Závodu míru v 6.50 hod. Domníváme se, že docházková vzdálenost ze zastávky Sokolov, banka ke škole není tak časově náročná, aby nebylo možné stihnout včas začátek vyučování (příjezd k bance je v 7,02 hod.). Obdobná situace pak je i v odpoledních hodinách. Přeji hezký den. Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 2.10.2013

  Poškozování fasády domu v Jelínkově

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych szeptat, na koho na MěÚ se prosím obrátit a začít s ním řešit ničení boční fasády našeho domu v Jelínkově ulici. Mezi č.p.1874 a 1875 je proluka, zde je chodník, ale lidé si zkracují cestu přes veřejnou zeleň (pozemek města) kolem našeho domu. Na zeď nám kreslí, píšou, o zeď si hází balonem apod. Náš dům je po rekonstrukci a ještě dlouhá léta budeme platit úvěr, který jsme si na rekonstrukci vzali. Šlo by nějakým způsobem tento problém ničení fasády řešit? Děkuji a přeji všem krásný den, Andrea Dašková

  odpověď:

  Dobrý den.Návod na vyřešení vandalismu si přejí všechna města a jistě by takový návod získal mnohá ocenění. Bohužel, jak zabránit takovému ničení Vašeho majetku nevíme. Stejně tak dochází i k ničení městského majetku. Město Sokolov Vám může pomoci tím, že v travnaté ploše může provést výsadby keřů či stromů (ovšem pouze v případě, že se na této boční straně nenacházejí okna), ale rozšlapání těchto výsadeb vandaly také nejsme schopni zajistit. Další možné řešení je, že si Vaše společenství vezme tuto část pozemku do výpůjčky, provede oplocení a bude tento pozemek udržovat (sekat trávu apod.). Oplocením zabráníte průchodu lidí a ničení fasády. Tímto způsobem by snad mohlo dojít k vyřešení problému. Celou záležitost je také možné operativně řešit přímo s Policií ČR nebo Městskou policií Sokolov. S pozdravem Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 1.10.2013

  Vjezd autem na chodník ve Spartakiádní

  dotaz:
  Dobrý den, můj otec bydlí na sídlišti Vítězná v domě na pěší zóně v ulici Spartakiádní, je držitelem průkazu ZTP, otci pravidelně vozím těžší nákupy, které není schopen si sám zajistit, dle místních příslušníků policie ČR nejsem oprávněna k vjezdu na tuto pěší zónu. Potřebuji tedy nějaké zvláštní povolení nebo by měl invalidní důchodce ještě více omezit své potřeby? Vřele děkuji za informaci Vobůrková

  odpověď:

  Dobrý den.Pravděpodobně máte na mysli chodník spojující ul. Spartakiádní a Jiřího z Poděbrad nebo chodník u domů č. p. 1997 - 2001. Obě tato místa ovšem nejsou pěší zónou, ale chodníkem, označeným dopravní značkou C9a "Stezka pro chodce a cyklisty", kam je vjezd motorových i nemotorových vozidel zakázán.Pokud je Váš otec držitelem průkazu ZTP a má vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, má takto označené vozidlo, v případech, kdy toto vozidlo řídí osoba, které je průkaz vydán, případně je ve vozidle tato osoba přepravována výjimky ze zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., uvedené v § 67 odst. 5 až 7.Řidič takového vozidla nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání (obecně) a zákaz stání vyplývající ze značky "zákaz stání" . Dále může vjíždět i tam, kde je značka "Zákaz vjezdu" omezena dodatkovými tabulkami "Jen zásobování", "Mimo zásobování", Jen dopravní obsluha" a "Mimo dopravní obsluhy" a do oblasti, onačené dopravní značkou "Pěší zóna". Vjezd do jiných než výše uvedených míst povolen ze zákona není, proto nemůže být ani Vám udělena výjimka.Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 29.9.2013

  Opravy ve Slavíčkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Slavíčkova se pracuje na celé ulici až do vchodu 1693 bohužel nevím přesně na čem, ale vykazuje se tato práce na prostoru mezi silnicí a chodníkem tedy v prostorách na popelnice. Zaujalo mne, neboť mám výhled na tuto práci proč pracovníci dne 19.9.2013 od 13:00 do 14:XX vystávají u jejich buňky s nářadím a nic nedělají. pravda že po 12 hodině mírně sprchlo asi 10 minut pracovníci zajisté mají přestávku ale pochybuji že 2,5 hodiny ( tato událost není to pouze tento den) Tímto stylem mám pocit, že město prodělává, stejně jako když pracovníci na Michale předělávají lampy a téměř pokaždé ,když procházím sedí a koukají. Proto se chci zeptat zdali na tyto práce je zavedena kontrola častá a správně udělaný projekt na dovezení materiálů. Tímto tempem pouze rozkopají cestu kam nateče voda a zamrzne. Práce kterou jistě město dobře zamýšlelo přijde spíše na škodu. Děkuji. nepožaduji odpověď pouze to, aby se s tímto něco udělalo.Albert Van Wesemael

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme Vám za poskytnuté informace a Váš email předáváme řediteli firmy SOTES s.r.o. k nápravě. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 28.9.2013

  Výměna řidičského průkazu

  dotaz:
  Dobry den,som obcan Slovenska s trvalym pobytom na Slovensku.V roku 2003 som robyla ridicak v Sokolove.Rada by som si vymenila ridicsky prukaz za novy.Ake doklady budem k tomu potrebovat?Nikdy som nemala trvaly pobyt v cechach,iba pracovne povolenie.Dakujem za informacie.Mihalikova Renata

  odpověď:

  Dle zákona o silničním provozu musí žadatel splňovat obvyklé bydliště min. 185 dní z důvodu osobních vazeb, které je třeba prokázat. Pouze profesní vazby nepostačují. Dle směrnice evropské unie o řidičských průkazech si můžete řidičský průkaz český vyměnit i na Slovensku za tamní. V ČR dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Marcela Knedlíková, vedoucí oddělení registru řidičů, odbor dopravy

 • 28.9.2013

  Ad: Nebezpečné schody u Lidlu

  dotaz:
  Vážený pane Soukupe, je tomu již skoro 3 měsíce, kdy jste přislíbil řešení problému - viz.níže. Bohužel právě dnes již došlo k tomu, na což jsem se snažila již dříve upozornit. Na schodišti u Lidlu večer ani ráno nesvítila ani jedna lampa a vzhledem k tomu, že se má matka po tmě snažila vyhnout loužím, které jsou prakticky nevyhnutelné, ráno na schodech upadla a skončila ve velké louži, která pokrývá celou plošinu mezi jednotlivými schodišti. Vzhledem k tomu, že se jí nic vážného nestalo, je tato situace sice úsměvná, ale v dalším případě by tomu tak již nemuselo být. Ani mě již nebaví "ručkovat" po zábradlí, když se loužím vyhýbám. Věřím, že tuto záležitost snad v brzké době vyřešíte. Mnohokrát děkuji a jsem s pozdravem. Michaela Kokešová

  odpověď:

  Dobrý den paní Kokešová. Váš email předáváme opakovaně firmě Lidl k učinění nápravy s tím, že jsme firmu požádali o podání zprávy panu starostovi. S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku
  Dobrý den, po zjištění stavu na místě jsme zjistili, že většina vody je z přilehlého/cizího pozemku. Projektant navrhl opatření, které by mělo zajistit správné odvodnění, aby se na mezipodestě netvořily louže. V současné době je záležitost ve fázi výběrového řízení na dodavatele opravy. Předpokládaný termín dokončení opravy je do 30.11.2013. S pozdravem Michaela Brabcova, Zákaznický servis, Lidl Česká republika

 • 26.9.2013

  Náhrada škoy za opravu ulice?

  dotaz:
  Můžete mi poradit prosím ? Pracuji mimo Sokolov, kdy každý den dojíždím 30 km. Vzhledem k situaci ve veřejné dopravě jsem nucen využívat k dopravě do zaměstnání mé osobní vozidlo. Bydlím v Luční ulici, kdy bohužel musím jezdit přes stavbu, jinak se totiž do místa trvalého bydliště nedostanu. Na koho se mám obrátit v případě, kdy budu nucen, právě v důsledku špatného stavu komunikací, dát vozidlo do opravy ( čepy, ramena, silentbloky na nápravě atd.) Stačí když donesu účet z opravny ? Díky. Miroslav Žák Sokolov

  odpověď:

  Vážený pane Žáku, z Vámi zaslaného dotazu usuzuji, že se jedná o probíhající opravu komunikace v ulici Vítězná. O plánované opravě této komunikace byla veřejnost s předstihem informována. Oprava komunikace v ulici Vítězná byla v letošním roce prioritou. Jedná se o jednu z páteřních komunikací Sokolova, její oprava již byla nezbytná. To s sebou pochopitelně přináší také dočasná dopravní omezení. Jednou ze základních povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích je, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, přizpůsobit své chování zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace. Odpovědnost za případnou škodu uživatele dálnice, silnice či místní komunikace se řídí zákonem o pozemních komunikacích. Dle obecného principu prevence, by se měl každý přičinit, aby mu z ohrožení, o kterém ví, nevznikl škodlivý následek. Jak již bylo uvedeno, vzniklá omezení jsou pouze dočasnou záležitostí a jsou nezbytná pro provedení opravy komunikace, tak aby mohla být i v budoucnu zachována kvalitní dopravní obslužnost. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 24.9.2013

  Zájem o koupi městského bytu v Mánesově

  dotaz:
  Je možnost koupit byt do osobního vlastnictví na adrese Mánesova 1782?Pokud ano za jakých podmínek?A pokud ne bude tato možnost v budoucnu?Dekuji za odpoved. Michal Brezina

  odpověď:

  Dobrý den. Na nejbližší roky město neplánuje žádnou privatizaci bytového fondu. V současné době probíhá pouze doprodej bytů, které byly zařazeny do prodeje a nyní se uvolnily. Tyto byty jsou prodávány veřejnou nabídkou za minimální nabídkovou cenou, nejvyšší nabídce. Jejich aktuální nabídku naleznete na www.sokolov.cz; - nabídka realit - byty. Jana Mikešová, majetkové oddělení, odbor správy majetku

 • 24.9.2013

  Odstranění kamery z domu v Jelínkově ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, můj dotaz se týká kamerového systému města, umístěného v okolí parkoviště Prodejny Penny Market na ulici Závodu Míru. Náš dotaz zní, z jakého důvodu bylo monitorovací zařízení na domu v Jelínkově ulici odstraněno, které mohlo zaznamenat, kteří vandalové ničili okolí a zejména osobní vůz, který jsme měli zaparkovaný na parkovišti za Penny Marketem vedle Duhového hřiště a tím by následně mohl být Městskou policií Sokolov usvědčen pachatel, který toto jednání spáchal v nočních hodinách. Ani my, ba dokonce i další občané, kterým byl poškozen rovněž jejich vůz, toto nedokážeme pochopit. S tímto se zároveň neztotožňuje ani přivolaná Policie ČR, se kterou musela být následně věc řešena na příslušném obvodním oddělení. Domníváme se, že by mělo být město více monitorováno, aby se mohlo předejít podobným incidentům. Není jistě příjemné, když se každému z nás stane takováto věc a musí být následně hrazena z vlastních finančních prostředků. Děkuji za odpověď.

  odpověď:

  Dobrý den, kamera byla z ulice Jelínkova odinstalována, neboť nájemníci domu si nepřáli, aby byla kamera umístěna na jejich střeše. Jinak s Vámi souhlasím, že tato lokalita by měla být monitorována. Věc možného zřízení nového monitorovacího bodu v této lokalitě projednám s vedením města a servisními firmami, které kamerový systém spravují, a pokusíme se nalézt řešení. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 17.9.2013

  Nepořádek při Hornické pouti

  dotaz:
  Dobré ráno, i když jak pro koho. Máme den po Dnu horníků a tak jako v minulosti jsem se nestačil divit. Jsme dům vedle Horňáku teď právě nově opravený. K mému smutku nikdo za léta co to říkám různým lidem, nikde žádné záchody. Co se stane při návštěvě tolika lidí? Uklízíme celé dopoledne "pozůstatky" které tu nechalo několik mnoho lidí jak v pevném tak tekutém stavu. Jsou to vaše pozemky a musíme to uklidit my...smutné...navíc to ale poškozuje náš majetek. Děje se to i ve všedních dnech ale to se u nás staví nějaký bezdomovec nebo nepřízpůsobivec a zanechá tu pozdrav. Teď to byli ale běžní lidé. Tak mě napadá kdyby to organizovala firma nepatřící městu dostala by to nařízené zabezpečit WC a úklid po akci...Začínám se bát o náš majetek čím dál víc...nové dveře vydržely měsíc než se je někdo pokusil vylomit, popelnice je vyházená prakticky každý den, agresivita lidí na upozornění je přímo příkladná. A co na to město, nic...soutěžíme o kytky v oknech. Městská policie , to radši nebudu řešit , asi dělají důležitější práci než chrání Váš i náš majetek.Když už jsem se rozepsal tak Vám sdělím ještě jednu informaci. Docela pravidelně si na dvůr odskakují žáci 1.ZŠ zakouřit na dětské hřiště před vyučováním a o obědové přestávce. Hrozné je že to jsou z 80 % dívky 12-15. Pravidelně 40-50 vajglů týdně co odklidíme.Takže děkuji za aktivně strávené nedělní dopoledne. S pozdravem Vojáček (i za další členy SVJ Domu Odboje 1035)

  odpověď:

  Dobrý den, při Hornické pouti jsme měli v provozu pro veřejnost WC v prvním poschodí (označeno na tabulích před Hornickým domem), WC v přízemí jsou v rekonstrukci. Vedle Hornického domu byly v provozu veřejné toalety. Tudíž není možné říci, že WC nebylo zajištěno, ovšem evidentně bylo "pohodlnější" a často i rychlejší odběhnout jinam.Úklid po akci i v jejím průběhu zajišťovala firma Sotes a vím, že skutečně uklízeli i v průběhu. Chápu výhrady ke "kulturnosti" návštěvníků, ovšem s tím při vší snaze nenaděláme nic....S pozdravem PhDr. Jana Fefferová, dramaturg, zástupce ředitele MDK Sokolov

 • 14.9.2013

  Topoly u parkoviště za Billou

  dotaz:
  Vážený pane starosto, mám na Vás dotazy ohledně topolů černých (italica) stojících mezi parkovištěm za Billou a hřištěm (viz http://sokolovsti.rajce.idnes.cz/zelen_v_Sokolove/). Nejen mne, ale i řadu dalších občanů by zajímalo, kdo konkrétně, na čí popud a z jakého důvodu provedl jejich "ošetření". Myslím si, že stromy byly v dobrém stavu a nic v okolí neohrožovaly, nevidím tedy důvod, proč došlo k takovému razantnímu zásahu. O estetické stránce nemluvě. Děkuji za odpověď. Z. Kopecká

  odpověď:

  Vážená paní Kopecká,Abychom podali přesnou odpověď k Vašemu dotazu na ořezání topolu za Billou, obrátili jsme se na dendrologa, který spolupracuje po odborné stránce se SOTESEM Sokolov, který prořezávky dřevin provádí. Zde je jeho vyjádření:"U topolu černého - štíhlé formy, Populus nigra ´Italica´ je provedení řezu způsob, jak prodloužit jejich životnost ve stavu, kdy nejsou bezpečné díky pádu větví pro své okolí. Doba obmýtí u topolů je cca stáří 40 let. Jedná se o druh dřeviny krátkověký s křehkým dřevem. Topoly se do intravilánu nedoporučují k výsadbě, neboť jsou nebezpečné pádem velkým větví a častému rozlomení. Považují se za dřeviny doplňkové, nebo výplňové v místech, kde je žádoucí výsadba v krátkém časovém horizontu. Využívá se jejich rychlého růstu pro vytvoření základní vegetační hmoty v místech, kde nejsou jiné stromy. Velmi rychle narostou a stejně rychle zestárnou. Dočasně vyplní prostor a v té době je vhodné koncepčně vyřešit trvalejší a dlouhodobější výsadbu v konkrétním prostředí. Pokud zůstanou na stanovišti déle a dochází k prosychání vnitřních větví, je u tohoto druhu možné zkrácení terminálu s ohledem na jeho štíhlý habitus, který se ani po zkrácení nemění. Většinou se jedná o zkrácení v rozsahu 20- 25 % délky stromu. Řezná rána je během 1 - 2 roků překrytá novými výhony, které rostou vzpřímeně vzhůru, takže dojde k optimalizaci původního vzhledu a textura je zachována. Opakované řezy jsou omezené a stav topolu musí být znovu vyhodnocen, zda je vhodný další tvarovací řez.Topol u Billy roste v rohu nad přístřeškem s košíky a u parkoviště, kde je velký pohyb lidí a není možné nechávat strom se zjevnými riziky.Způsob ošetření a rozsah zásahů je u každého druhu stromu jiný, mění se i v závislosti na stanovišti, věku, tvaru, vitalitě a na celkovém zdravotním stavu stromů."Doufáme, že tato vyčerpávající odpověď splnila Vaše očekávání.S pozdravem Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 14.9.2013

  Poděkování rodičů prvňáčka

  dotaz:
  Dobrý den, v letošním roce jsme doprovázeli staršího syna do první třídy základní školy, konkrétně na 2. Zš Rokycanova. Ráda bych poděkovala Městu za obrovské ulehčení nám rodičům, protože toho děti dostaly opravdu hodně a škola rovněž hodně pomáhá s pomůckami. Návštěva pana místostarosty Jakobce byla také milá, jde vidět, že ač je tato škola jedna z nejstarších v Sokolově vůbec, tak je o ni a o její vybavení dobře postaráno. Překvapilo mě, jak jsou prostory školy krásně vymalované, stejně tak učebny pro prvňáčky, je to úplně jiné než před před lety, kdy jsem sama byla na základní škole, vše je barevné a veselé, určitě to našim dětem usnadní vstup do nové etapy života a bude se jim tam díky tomu líbit. Iva Moutelíková

  odpověď:

 • 12.9.2013

  Zahrada u školky v ulici Mánesova

  dotaz:
  Dobrý den. Dcera navštěvuje MŠ v ul. M.Majerové, kde mají na zahradě 3 pískoviště a 3 gumy. Takže z mého hlediska tam nemají nic s porovnáním zahrad ostatních MŠ v Sokolově. Chtěla jsem se zeptat jak je možné, že v této školce je zahrada o ničem, a u ostatních je plnou herních prvků pro děti. viz MŠ Kosmonautů, MŚ u Plase.?, děkuji za odpověď iveta V.

  odpověď:

  Vážená paní, vzhled a vybavení školních zahrad neurčuje město Sokolov, ale zahrady si zařizují dle svých potřeb samotné školky. Připomínku tedy směřujte přímo na ředitelku Vaší mateřské školy. Nicméně i město Sokolov se snaží motivovat ředitelky mateřských škol a každý rok pořádá soutěž o nejlepší projekt Zelené školní zahrady, jehož vítěze pak město financuje příspěvkem ve výši 100 tis. Kč. V letošním roce jsme využili dotační program, který umožňuje získat finanční prostředky na úpravy školních zahrad mateřských škol. Do tohoto projektu se zapojilo všech 7 městských mateřských školek. Město nechalo připravit studie řešení školních zahrad dle přání jednotlivých ředitelek. Naše žádost o poskytnutí dotačních prostředků byla úspěšná, a proto se nyní zpracovávají prováděcí projekty na úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově. Realizace projektů by měla proběhnout v roce 2014. S pozdravem, Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města
  Vážená paní. Odpovídám na Váš dotaz ohledně školní zahrady v ul. Marie Majerové. Naše zahrada měla mnoho herních prvků. Jelikož lidé z okolních panelových domů jsou nevšímaví a nechají vandaly v odpoledních hodinách a o víkendech ničit zařízení zahrady, nemáme v současné době téměř žádné vybavení. Firma Sportis Karlovy Vary, která provádí každoročně revizi zahradního zařízení, vyřadila všechny prvky z důvodu nebezpečí úrazu a dne 5.9.2013 provedla jejich likvidaci. Protože od 15.9.2013 bude prováděno zateplení všech budov a nová fasáda, nechali jsme nákup nových herních prvků až na jaro 2014. Věřím, že Vám toto vysvětlení bude stačit. Přeji hezký den. Rajchrtová Eva, ředitelka MŠ Mánesova ul.

 • 12.9.2013

  Gauč v Mánesově

  dotaz:
  Dobrý den, předem se omlouvám že můj dotaz není cílený na Vás pane starosto, ale nenašla jsem jiný odkaz kam bych se mohla obrátit s dotazem kam či jak nahlásit znečišťování města domovním odpadem. Jedná se o gauč odložený u popelnic tříděného odpadu v ulici Mánesova.

  odpověď:

  Dobrý den, znečišťování města řeší městská policie. Veškeré protiprávní jednání na území města lze oznámit na bezplatnou linku 800 156 800. Záležitosti, které nemusí být řešeny ihned, lze oznámit i přes portál Sokolov Bezpečné město, www.bezpecnemesto.info S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 12.9.2013

  Kalkulace nájemného v městských bytech

  dotaz:
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat na pronájem bytu od města.Zajímalo by mne zda v ceně 50,-- Kč/m2 jsou započítány i služby jako je studená voda,teplá voda a teplo,nebo zdali je to jen cena za pronájem a zbytek se platí zvlášť_ Děkuji Doležalová

  odpověď:

  Dobrý den, částka 50,-- Kč je čisté nájemné, dále se hradí zálohy za vodu, teplo, komunální odpad apod. Ty jsou počítány z části podle počtu osob užívající byt a z části podle podlahové plochy bytu. V případě přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy je vypočítána částka, kterou hradíte každý měsíc. Zvlášť si ještě uzavíráte smlouvu s dodavatelem energií (plynu, elektřiny). Jana Mikešová, majetkové oddělen, odbor správy majetku

 • 11.9.2013

  Nové přechody pro chodce?

  dotaz:
  Dobrý den, vodíme denně syna do školy a po cestě od autobusového nádraží směrem do centra je v ul. Divadelní jen jeden přechod. Jistě by bylo vhodné vybudovat přechod i u Kooperativy. V tomto místě je poměrně velký provoz vozidel tak i chodců. Stejně tak v ul. K.H.Borovského u bývalé vojenské správy. Děkuji za předchozí velmi rychlou odpověď. S pozdravem Robert Moutelík

  odpověď:

  Vážený pane Moutelíku, děkujeme za zaslaný podnět, vážíme si Vašeho zájmu o dění v našem městě. K dotazu na vybudování přechodů pro chodce sdělujeme následující. Komunikace v ulici Karla Havlíčka Borovského není ve vlastnictví města Sokolova, ale Karlovarského kraje, její správu zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace. Umístění přechodu pro chodce do křižovatky ulic U Divadla a Nádražní (u Kooperativy) není bohužel možné s ohledem na nutné dodržení rozhledových poměrů pro řidiče i chodce. Snížením obrubníků je zde vybudováno místo pro přecházení. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 11.9.2013

  Parkování v ulici Vítkovská

  dotaz:
  Dobrý den Pane starosto,píšu vám jelikož už nevím kudy kam, jedná se parkování v ul. Vítkovská, již 4 rokem jsme si s manželkou koupily vysněný starší domek který dáváme dohromady a budeme ho splácet 25 let než nám bude říkat pane, ale od doby kdy se stalo nové parkoviště u polikliniky placené , vše se rapidně zhoršilo. Jelikož Český národ má i špatné zlozvyky , jako například závist a lakota a je jim mírných 5kč/hod. parkování moc. jezdí všichni parkovat okolo našeho domu naší ul. na zpevněnou ploch ke svazarmu, v ulicích vznikaly kolony a řidičky neumějíc zacouvat mezi dvě auta příčně zmatkovaly a hromadily se kolony a stížnosti, než nám ulici zavřeli s tím že parkovat zde nikdo nemůže , píšu vám jako občan, soused, OSVČ a hrdý občan Sokolova, máme krásné město a jako otec ocenuji nespočet vyžití a podporu pro mladé a rodiny. Tímto vás žádám o podporu a radu s řešením. Jsem živnostník a z ekonom. důvodů mám sídlo firmy doma, nemohu ani zastavit auto před domem a manipulovat s materiáli aniž by hlídka městské pol. mě nepokutovala mnohokrát mě řešily domluvou , ale do nekonečna to nejde. na pokutách sem zaplatil již přes 5 000,- a situace je horší den ode dne, ještě teď když se konečně rekonstruje Vítězná ulice . Chtěl bych se s vámi sejít osobně a vše lidsky vysvětlit ať se vžijete aspoň trošku do naší situace . Píšu za sebe , ale mám podporu v ulici od sousedů a spoluobčanů, jestli bude třeba jsem schopný to tu obejít a určitě cca 120 podpisů dám dohromady. prosím o brzkou reakci popřípadě schůzku. Děkuji za váš čas s úctou a pozdravem Petr Kukla

  odpověď:

  Dobrý den, bohužel Vám musím sdělit, že v ulici Vítkovská nelze povolit žádnou výjimku. Situaci v této části řešíme společně s dopravní policií již delší dobu. Část občanů zde bydlících by chtěla v ulici parkovat a druhá část si opakovaně stěžuje na porušování obecné zákonné úpravy, která stanoví, že na obousměrné komunikaci musí zůstat volný jízdní pruh 3 m pro každý směr jízdy. Ulice Vítkovská tyto parametry nemá, takže parkující vozidla zde tvoří překážku silničního provozu. Řešili jsme zde možnost i vytvoření jednosměrné komunikace, ale toto řešení také není přípustné. Strážníci několikrát obešli zde žijící občany a upozornili je na porušování zákona v případě, že budou parkovat v uvedené ulici. Jde o zastavěnou část města, kde jsou rodinné domy, takže je možné parkovat na vlastních pozemcích. Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 6.9.2013

  Poděkování rodiče prvňáčka

  dotaz:
  Dobrý den.Jsem jeden z rodičů malého prvňáčka na 8.ZŠ Sokolov.Mám pro Vás jako pro starostu a samozřejmě i pro celou radnici jen a jen slova chvály! V tomto roce nastupuje mladší syn na základní školu a starší syn pro změnu na školu střední.A jaké to jsou pro nás rodiče výdaje snad nemusím ani rozepisovat.Proto nás velmi potěšila pomoc města ve formě nákupu školních pomůcek. A to nejen na již zmíněné 8.ZŠ, ale i na ostatních zákl. školách. Také nás potěšila návštěva a osobní přivítání prvňáčků přímo ve třídě panem Mgr. Ladislavem Sedláčkem. Takže na závěr se sluší říct: Děkujeme za pomoc. René Harcuba

  odpověď:

  Vážený pane Harcubo, velice nás potěšila Vaše slova, slova rodiče. Město Sokolov se snaží získáváním dotací a také v rámci svých vlastních finančních možností vytvářet podmínky pro zkvalitnění života svých občanů. Velmi důležitou součástí je i výchova a s tím spojené kvalitní využití volného času našich dětí a mládeže, budoucích aktivních občanů města. Uvědomujeme si velké finanční zatížení rodičů malých žáčků a alespoň malou formou jsme takto chtěli, a to i výchovně, zpříjemnit prvňáčkům tak důležitý den, jako je jejich první školní den v životě. Na základě potřeb jednotlivých škol týkajících výuky v prvních třídách jsme zvolili i obsah pomůcek v kufříku. Stejně jako v předchozích letech, se starosta i oba místostarostové města vydali děti, jejich rodiče a učitele v tento den pozdravit a popřát jim krásný a úspěšný školní rok.Ještě jednou děkuji za pěkný email.Mgr. Ladislav Sedláček, místostarosta

 • 6.9.2013

  Vliv městské samosprávy na zimní stadion

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl jsem se zeptat do jaké míry může zasahovat město do chodu zimního stadionu, konkrétně zda může určovat kdy a kdo může využívat ledovou plochu a dále zda jsou upřednostňovány zájmy hokejové mládeže před subjekty, které chtějí využívat ledovou plochu pro své někdy i komerční účely. Děkuji Pitoňák

  odpověď:

  Dobrý den. Zimní stadion provozuje Správa sportovních zařízení Sokolov, s.r.o. ne město Sokolov. Tudíž město do provozu zimního stadionu nemůže zasahovat. Rozdělení hodin pro sportovní oddíly se řeší před zahájením sezóny. Na schůzce zástupců sportovních oddílů, HC Baník, KRASO Sokolov a TJ Baník, vznesou oddíly svoje požadavky. Správa sportovních zařízení dává přednost dohodě oddílů a do jednání vstupuje pouze v případě, že se oddíly nejsou schopné domluvit. Problém jsou atraktivní odpolední hodiny. V letošním roce, což je pravděpodobně předmět stížnosti, SSZS do tohoto jednání musela vstoupit a přidělit aspoň jednu hodinu týdně TJ Baník na úkor HC Baník. Sportovní oddíly mají se SSZS uzavřenou smlouvu o podnájmu a v ní je zakázáno oddílům pronajaté plochy, tedy i ledovou, dále pronajímat. Nemohou tudíž led komerčně využívat. Hodiny, které sportovní oddíly nevyužijí, pronajímá Správa sportovních zařízení ostatním zájemcům (bruslení veřejnosti, bruslení škol, amatérští hokejisté, družstva z jiných měst, atd.).Ján Pari - jednatel společnosti

 • 5.9.2013

  Situace v ulici Pionýrů a na Šenvertu

  dotaz:
  Dobrý den, stáhl jsem si aplikaci Sokolov - Smart city. Je celkem pěkně udělaná, ale od cca 3.7.2013 neprobíhají žádné aktualizace u Aktualit a Kultury v této aplikaci. Uvažuji že tuto aplikaci zase odinstaluji.Je to dobrý nápad, ale chce to,se tomu věnovat. V ulici Pionýrů (u Billy) neni žádný přechod pro chodce. Jistě by jej uvítali rodiče i učitelky ze zdejší mateřské školky.Mám několik dotazů ohledně bezpečnosti na vozovkách i mimo ně v části Šenvert. 1) V ulici Kraslická poblíž protilehlých zastávek MHD je přechod pro chodce. Bylo by možné do budoucna jej osvětlit? Za snížené viditelnosti jsou chdoci na tomto velmi frekventovaném místě prakticky neviditelní proti přijíždějícím vozidlům.2) Okolí servisu LB auto. Parkující vozidla po obou stranách vozovky. Neni zde chodník,resp. co z něj bylo se stalo parkovištěm pro auta. Chodci mířící k podchodu u nádraží musí užít vozovky. Při projíždění nákladních vozidel dost nebezpečné. Ještě nebezpečnější je zatáčka hned dole u kolejí v místě bývalého nadchodu přes železnici. Už několikrát jsem byl svědkem toho jak lidé uskakují projíždějícím vozidlům,protože se potkají zrovna vozidla v oné zatáčce a není kam se vyhnout. Ať už jde o nákladní ,osobní nebo autobus.Pod prodejnou Krby,kamna je jakýsi chodníček a pár schodů,ale ty jsou již v žalostném stavu. Je jen otázkou času,kdy se stane nějaká nehoda a dojde k újmě na zdraví. Nějaké řešení by se opravdu hodilo.3) Bezdomovci - spící bezdomovci ve výtahu v podchodu. Je instalován kamerový systém. Proč s tím někdo něco nedělá? To nevidí? Zkuste jet výtahem, ve kterém spal bezdomovec. Člověk se štítí sáhnou na ovládací tačítko a o tom příšerném smradu ani nemluvě.Opravdu krásná vizitka pro turisty přijíždějící do našeho města.4) Začíná školní nový školní rok - opět budou tisíce nedopalků ,plivance na chodníku a další odpadky u vstupu do podchodu od školáků chodící na živnostenskou školu. O jejich "stádovité" chůzi z části po chodníku a z části po vozovce ani nemluvě.Bylo by dobré je čas od času poučit o tom, jak se chovat na vozovce. Jednou za 14 dní by mohla pokaždé jiná třída místo například hodiny tělesné výchovy vzít smetáky a jít si ten nepořádek po sobě uklidit. Jistě by to mělo výchovnější efekt než jen slovní upozornění.Poslední dotaz se týká obloukového mostu přes Svatavku směrem na Citice. Pomalu a jistě se rozpadá konstrukce mostu. V některých částech chybí zábradlí. Co bude s tímto mostem? Nebylo by lepší jej nechat strhnout než se tam někdo zraní? Robert Moutelík

  odpověď:

  Dobrý den pane Moutelíku.Dovolte mi předem poděkovat za Váš podnětný email a hlavně za zájem o dění v našem městě.K dotazu týkající se zřízení přechodu v ulici Pionýrů. V rámci rekonstrukce křižovatky ul. Pionýrů, Jednoty bude zřízen další nový přechod, a to směrem k Bille. Vzhledem k průjezdnosti těžkou dopravou by bylo problematické vybudovat další přechod s ostrůvkem přímo naproti obchodnímu domu.K dotazům týkajícím se lokality Šenvert.1) Komunikace Kraslická není bohužel ve vlastnictví města Sokolov, ale je majetkem Karlovarského kraje.2) Uvědomujeme si nebezpečnost situace, do návrhu rozpočtu města pro rok 2014 bude zapracován požadavek na financování.3) Na tento dotaz přikládáme odpověď velitele Městské policie Sokolov: "Problematika bezdomovců je v Sokolově předmětem častých stížností občanů. V oblasti Terminálu provádíme pravidelné kontroly a opakované porušování zákona právě osobami bez domova řešíme zákazem pobytu na území města v případě, že v Sokolově nemají trvalý pobyt. Obraz z kamerového systém v podchodu na vlakovém nádraží je stažený do kanceláře ČD v budově nádraží, kde obraz sledují pracovníci ČD. Jednáme o propojení systému s naším dohledovým pracovištěm. Do Vámi popisované oblasti vyšlu odpovědného okrskového strážníka, aby zjednal nápravu jak ve věci parkování, tak i spících bezdomovců ve výtahu. Pokusíme se nahodile podle časových možností provádět i kontrolu znečišťování prostor u podchodu nedopalky od cigaret. V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte MP Sokolov na lince 800156800. Děkuji, s pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP. "4) Váš zajímavý podnět předáme ředitelce Živnostenské školy Sokolov, paní Mgr. Medunové.

  Dobrý den pane Moutelíku, reaguji na váš email zaslaný starostovi Ing.Berkovi, konkrétně na bod č.4, který se týká žáků naší školy. Chápu vaše rozladění a zasílám následující vyjádření.K stádovité chůzi po chodníku a po vozovce: Každý školní rok jsou všichni žáci poučeni o bezpečném chování při příchodu a odchodu ze školy a do školy a o tom, že mají dbát na dodržování pravidel silničního provozu. V případě jejich porušování bychom mohli o součinnost požádat pouze městskou policii.Ke znečištění komunikací nedopalky sděluji následující: V bezprostředním okolí školy byly již v minulých letech na ploty umístěny odpadkové koše, abychom předešli odhazování nedopalků a odpadků přímo na komunikaci. Navíc žáci mají stanovený rozpis služeb, kterým zajišťujeme úklid nedopalků o velké přestávce a o polední pauze. Každý týden v bezprostřední blízkosti školy v Žákovské a Školní ulici uklízí nedopalky na chodnících a komunikaci jedna třída. U vstupu do podchodu, který se školou nesousedí, tento úklid však neprovádíme. Ráda opět vstoupím do jednání v této věci s městskou policií, protože ta má právní oporu v zákoně - trestání kouření na veřejném prostranství a má možnost kontroly dodržování vyhlášky o znečišťování veřejných prostor. Závěrem bych ráda sdělila, že je mi líto, že kvalita vašeho bydlení ve čtvrti Šenvert je narušována nepořádkem, který způsobují žáci školy, ale věřím, že s panem Kubisem z městské policie najdeme společně řešení tuto situaci alespoň zmírnit.Za Střední školu živnostenskou SokolovMgr. Ilona Medunová, ředitelka školy S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 5.9.2013

  Parkování v ulicích přilehlých nemocnici

  dotaz:
  Dobrý den,již několik let bydlím v ulici Bratislavská, blízko nemocnice, ale nikdy nebyl takový problém zaparkovat v rozumné vzdálenosti od své nemovitosti jako nyní.Svůj automobil bohužel nemám možnost parkovat na vlastním pozemku a nemluvím jen za sebe- tento problém má ještě několik majitelů okolních domů a dvou bytových domů.Před mým domem a samozřejmě v celé ulici Bratislavská, je zákaz stání.V blízkém okolí není žádné veřejné parkoviště a tak parkuji v ulici, kde ulice Bratislavská navazuje na ulici Dukelskou. Zde je možnost bezpečně zaparkovat cca 6 automobilů. Jenže již několik měsíců nemám jakokoliv možnost po příjezdu ze zaměstnání zaparkovat.Veškeré okolní ulice(Dukelská, Hviezdoslavova,Víta Nejedlého,odbočky Hornické ulice) jsou od sedmé hodiny ranní zaplněny automobily zaměstnanců sokolovské nemocnice,kteří mají v blízkosti zadní vchod a zkracují si cestu k šatnám.Psala jsem již stížnost do nemocnice Sokolov, ta je však k celé situaci laxní a prý zaměstnancům doporučila parkovat u lesoparku Bohemie.Jako řešení pro obyvatele naší ulice(Bratislavská) navrhuji,tak jak to bez problémů funguje např. v Praze a České Kamenici, rezidentní a abonentní parkování s možností návštěvnického, časové omezeného, parkování na kotouče v ulici Dukelská, ze které by byla ulice jednosměrná, aby se dostálo předpisům ohledně parkování. Město by na systému rozhodně vydělalo díky prodeji rezidentních karet za cenu přiměřenou.Nedokáži si tuto bezvýchodnou situaci s parkováním představit s blížící se zimou.P.S.: zákazové značky snad doufám nebudou řešením.Děkuji a s pozdravem Vandrovcová.

  odpověď:

  Dobrý den. Není problém umístit dopravní značení s omezenou dobou stání (parkovací kotoučky). Vzhledem k tomu, že ve městě Sokolov nevydáváme rezidenční karty a ani o tom neuvažujeme, situace by se tímto řešením však podstatně zhoršila. Současný problém lokality bude alespoň částečně řešen výstavbou parkovacího domu v příštím roce. Dále pak bude prověřena u Dopravního inspektorátu možnost zjednosměrnění ulice. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 5.9.2013

  Kdo spravuje dětská hřiště

  dotaz:
  DD chtěl jsem se Vás zeptat, kdo má ve správě, kdo udržuje a kontroluje stav dětského hřište na Vítězné? ( ulice Vítezná, Atletická ) děkuji. VV

  odpověď:

  Dobrý den. Všechna dětská hřiště obhospodařuje firma SOTES s.r.o. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 28.8.2013

  Obchody na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobry den,chtela jsem se zeptat,jak to bude dal se Starym namestim.Jako mala si pamatuji ze tam byla zelenina,masna a jine obchody,dnes tam jsou prevazne herny a hospody.Az jednou zkonci cukrarna,zlatnictvi a kram s detskym to tam taky nechate otevrit herny?Je to otresny pohled,jak je namesti zohavene.Dekuji za odpoved,Bublikova

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme za Váš dotaz. Bohužel na celém Starém náměstí vlastní město Sokolov pouze jednu budovu, ve které je umístěna Základní umělecká škola Sokolov. Ostatní budovy jsou v soukromých rukách. Město nemá pravomoc zasahovat do podnikání soukromých subjektů. Na druh podnikání má vždy vliv poptávka a nabídka na druhé straně. Město se snaží oživit náměstí jiným možným způsobem, a to jeho ozeleněním, novým mobiliářem, organizováním a spolufinancováním kulturních akcí na něm. K provozování výherních hracích automatů, tudíž k hernám, přijalo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku a deklaraci, ke které by se měli majitelé provozoven připojit a respektovat její ustanovení. S vyhláškou i deklarací jsme veřejnost již několikrát seznámili v denním tisku,na webových stránkách města a na facebooku. Tolik na vysvětlenou.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 28.8.2013

  Strom u mateřské školy na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, v těchto měsících právě probíhá oprava komunikace Vítězná, spojená s prořezávkou stromů a omezením provozu na komunikaci. Obracím se na Vás s požadavkem, zda by v rámci omezeného provozu na této komunikaci šlo zajistit prořezání stromu v areálu Mateřské školy, Vítězná 725. Strom který se nachází u silnice (vedle hl. brány) má odumřelou korunu, ze které opadávají úlomky větví, které by mohli způsobit zranění osob (vč.dětí) pohybujících se denně v blízkosti stromu. Děkuji. Lubomír Zámečník

  odpověď:

  Dobrý den, v rámci probíhající opravy komunikace Vítězná nelze bohužel požadovanou prořezávku zajistit. Vaši žádost postoupíme na odbor rozvoje města, paní Petře Němečkové, která má údržbu zeleně ve městě na starosti k prověření a ke zjednání nápravy.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 28.8.2013

  Zásobování v ulici 5. května

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,vím, že se tato otázka bude vztahovat na odbor dopravy, ale přesto se Vás chci zeptat, zda je možné prodloužit dobu zásobování na ulici 5. května z 10 - 14 hod na 8 - 14 hod, máme tam prodejnu potravin a bohužel zásobovací firmy se nevejdou do této určené doby a nastávají komplikace s Městskou policií. Určitě by to vyhovovalo i ostatním provozovnám na této ulici. Děkuji, s pozdravem Marek Šour

  odpověď:

  Dobrý den. Váš podnět jsme předali kompetentnímu odboru, tj. odboru správy majetku, k vyřízení. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 28.8.2013

  Ad: Vstupné na městské koupaliště

  dotaz:
  Dobrý den, připojuji se k panu Richterovi, který podotknul vstupné na koupališti "s pitnou vodou". Když jsem byla na koupališti na začátku července, voda mi nepřipadala, jako pitná, jak vy říkáte. Byla cítit "rybinou" a dno bylo slizké. K tomu ještě vstupné 62,-, které mě úplně odradilo k tomu, abych koupaliště ještě někdy navštívila. Myslím si, že koupaliště není ani na takové úrovni, aby stálo tolik peněz (viz. kabinky na převlékání). Nedávno jsem koupaliště navštívila opět. A byla jsem trošku překvapena. Voda už nezapáchala, ale dno je pořád slizké a byly tam drobné kamínky. Opravdu se divím, že na koupaliště chodí slušní lidé a že jim to nevadí. Děkuji za vyjádření. Lucie

  odpověď:

  Dobrý den. Vaši připomínku jsme předali provozovateli koupaliště, soukromé firmě Makroinvest s.r.o. a níže přikládáme její vyjádření. Pokud budete mít nějaké další dotazy, obracejte se, prosím, přímo na tuto firmu.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, Starosta

  Dobrý den. K rybině se vyjádřit neumím, jelikož voda nonstop cirkuluje přes filtraci a je chemicky ošetřována, napadá mě zápach z kanalizace při změně tlaku vzduchu. Je to jen v mezích spekulací. Jelikož jsem zde každý den, ráno první plavec a večer mezi posledními, připadá mi nepravděpodobné, že by mi takto specifický zápach unikl.Senzoricky posuzovaná kvalita vody vede v našich bazénech k pochybnostem o pitné vodě. V bazénu neplavci je hloubka kolem 1m a větší části modrého dna (zachovalejší nátěr) dodávají vodě jiskru a lesk - vypadá čistší. V bazénu plavci je hloubka vody přes 2 m a dno není tak modré, stejně jako stěny. Při vyšším vodním sloupci a jiném lomu světla voda vypadá hůře až nepitně. Přesto je to stejná voda jako ve vedlejším bazénu.Kabinky jsou opravdu neodpovídající jednadvacátému století i prostředí, které na koupališti je. Poptáme cenu nových převlékáren na příští sezonu.Drobné kamínky jsou v obou bazénech. Bohužel nejen drobné. Před sezonou opravíme vše, co je viditelné. Po zahájení provozu (tisíce tun pohybující se vody + její tlak) se uvolňují narušené části dna. Bez vyfrézování dna tomu ani v příští sezoně nelze zabránit. Je to prostě tak, že jsou betonové vany staré, dno i stěny erodují a opravy lokálních poškození jsou nedostačující.K ceně se mohu podrobněji vyjádřit po ukončení sezony. Koupaliště má i své další výhody, jako např., že se dá ležet v hebké trávě a ne na písku. Jsou tu slunečníky zdarma, velmi slušně vybavené brouzdaliště a fronty do 5 minut. O luxusní zmrzlině nemluvě. S přáním krásného léta za Makroinvest s.r.o. ředitel Marek Kříž

 • 28.8.2013

  Hluk z klubu Masca

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě, proč na Starém náměstí smí být zahrádky barů jen do 22 h a klub Masca u bývalého autobusového nádraží smí dělat vyloženě bordel až do rána??? V okolí tohoto klubu také bydlí lidé a jsou tím dost rušeni! Děkuji Jana Jurská

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za upozornění. Uvedenému restauračnímu zařízení budeme věnovat větší pozornost. Provozovatele osobně navštíví okrskový strážník a upozorní ho na porušování Obecně závazné vyhlášky města. Zvýšíme četnost kontrol. S pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 20.8.2013

  Objednání na registr vozidel

  dotaz:
  14.10.2013 mi končí leasing na OA. Možnost objednat se na registr vozidelselhává (ani listopad 2013). Jak mám postupovat? Milan Hlaváček

  odpověď:

  Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji, že pro objednání prostřednictvím odbavovacího systému na stránkách www.sokolov.cz jsou vyčleněné hodiny již vyčerpány.Úřední hodiny na oddělení registru vozidel jsou PO, STŘ 8,00 - 17,00 hod.;ÚT, ČT 8,00 - 14,00 hod.. Tato situace je v řešení, od 1.9.2013budou zveřejněny informace, kde budou prováděny jednodušší úkony, např. leasing.S pozdravem Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 20.8.2013

  Ad: Artefakt ve Švabinského, stromy

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za vyčerpávající odpověď, jinak samozřejmě můj dotaz považujte zároveň za další kladný ohlas na vzhled našeho města, péče ranice o zeleň, její rozšiřování atd. je opravdu znát, podle Vaší odpovědi se můžeme těšit na další zlepšování, takže - velká pochvala, poděkování a jen tak dál :). Martin Zubr

  odpověď:

 • 20.8.2013

  Přepis auta, odbavovací systém

  dotaz:
  Dobrý den, musím se zde zmínit a postěžovat si na MÚ Sokolov. Přepis auta je podle webu možno až v listopadu? vtip?! a co se týče úředníků na recepci úřadu plus živnostenské správy, nevím kde jste je vzali! podávají nesprávné informace a zbytek neví! snažím se začít podnikat a radí mi všichni jen úřednice nic neví a to co mi poradí není správně, a jejich přístup vůči klientům bez komentáře! Můžete mi prosím poradit na koho schopného z živnostenského. ú. a přepisu vozidel se mám obrátit? Toto jednání na úřadě je opravdu na pováženou...děkuji za odpovědS pozdravem Petra Fantysová

  odpověď:

  Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji, že pro objednání prostřednictvím odbavovacího systému na stránkách www.sokolov.cz je denně určena pouze hodina dopoledne 9,00 - 10,00 hod. a hodina odpoledne 13,00 - 14,00 hod. Úřední hodiny na oddělení registru vozidel jsou PO, STŘ 8,00 - 17,00 hod.; ÚT, ČT 8,00 - 14,00 hod. V těchto měsících, kdy si jde spousta žadatelů vyřídit své záležitosti na registr vozidel, je situace bohužel složitější (viz. zaplněný odbavovací systém).Jen podotýkám, že např. tento týden proběhl provoz na oddělení registru bez problémů a všichni žadatelé, kteří měli navolená pořadová čísla, byli odbaveni.Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

  K části emailu týkající se odborného podání informací pracovníků recepce a živnostenského úřadu bez podrobnějších informací neodkážeme více jak obecně odpovědět. Netušíme, zda byl Váš dotaz položen telefonicky či osobně, a jaké záležitosti se týkal. Co se týče živnostenského úřadu, můžete se obrátit přímo na paní Mgr. Petru Mezkovou, vedoucí oddělení registrace a zástupkyni vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (tel. 359808185). Ráda Vaše dotazy zodpoví. Dle sdělení vedoucích příslušných odborů se nestává, že by pracovníci neuměli odpovědět a pokud by se tak stalo, klientovi dodatečně odpoví telefonicky nebo emailem k jeho spokojenosti.S pozdravem Mgr. Miroslava Kurcová, tajemnice

 • 20.8.2013

  Ad: Ze Svatavy s kočárkem

  dotaz:
  Dobry den, prave proto, ze není tolik autobusových bezbariérových spoju, tak se ptam kudy se muzu bezpecne dostat do sokolova. Prejdu-li k pematexu a pujdu porad rovne, tak přes kruhovy objezd nevede prechod, takze mi to moc bezpecne nepripada. Město sokolov neuvazuje o tom udelat normalne chodníky i s prechody ze Svatavy do Sokolova? Houdyny

  odpověď:

  Dobrý den. Okružní křižovatka Kraslická není dostavěna. V rámci 3.etapy dojde k úpravě silnice do Královského Poříčí a bude zde vybudován přechod. Co se týče chodníků a přechodů k propojení se Svatavou. Na území města Sokolov chodníky a přechody máme v dostatečném množství. Obec Svatava by měla na svém území řešit situaci propojení se Sokolovem.Doplňující informace k chodníkům a přechodům do Svatavy:Podle projektové dokumentace stavby II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava pro ÚR jsou navrženy 3 přechody.Podle projektové dokumentace stavby II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava pro SP (objekt SO 105) je vykreslen jeden přechod a druhý ve směru do Královského Poříčí je jen v náznaku úpravy chodníkových nájezdů. V technické zprávě je uvedeno, že dle PD budou v tomto objektu řešeny přechody pro chodce v úpravě pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Po dokončení stavby bude přístupnost Svatava-Sokolov zajištěna.Hezký den. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 20.8.2013

  Artefakt ve Švabinského, stromy

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, rád bych se zeptal na dvě věci. 1. U prostředního pavilonu 6. základní školy (Švabinského ul.) je již dlouhou řadu let umístěno jakési výtvarné dílo přibližně ve tvaru koule. Docela by mě zajímalo, co to vlastně je?2. Při procházce po městě se mi zdá (čistě subjektivně, nejsem v tomto směru žádný odborník), že na mnoha místech začíná být městská zeleň docela přerostlá...? Sokolov jinak v posledních letech dost "prokoukl", až jsem byl překvapen, že žiju vlastně v docela pěkném městě, což dříve nebývalo zrovna možné říct, nicméně někde jsou stromy již natolik vzrostlé (např. sídliště Michal), že tu zanedlouho budeme mít "lesní město Sokolov". Což nemusí být špatné, nicméně zajímalo by mě, jak se na to díváte Vy, resp. radnice. Děkuji za odpověď (nijak netrvám na tom, že by musela být "veřejná" :)) Martin Zubr

  odpověď:

  Vážený pane Zubře, děkujeme za Váš postřeh a příspěvek. K bodu č. 2 můžu uvést, že radnice má zájem, aby bylo město Sokolov označováno jako "zelené město" a snaží se zeleň vysazovat na vhodných místech a zároveň tuto zeleň udržovat a pečovat o ní. Zeleň, kterou tvoří jak travnaté plochy, záhony, keře, stromy i zeleň v nádobách, je udržována správcem zeleně, kterým je SOTES Sokolov, spol. s r.o. Tato společnost ve spolupráci s odborníky a dendrology provádí na stromech výchovné řezy, zdravotní řezy, redukční řezy i kácení. Stromy, na kterých je prováděn zásah jsou vybírány buď pracovníky SOTESu, nebo na doporučení dendrologa, který pracuje pro město Sokolov externě, či na podněty samotných občanů. Na zeleň v Sokolově máme kladné reakce a to jak od našich občanů, tak i od návštěvníků města. Se současnou situací i s prováděnou péčí o stromy jsme spokojeni, stromy jsou vzrostlé, ale ne přerostlé. Lidé na sídlišti nehledí z oken pouze na další paneláky a parkoviště či komunikaci, ale mají výhled do zeleně, což zpříjemňuje jejich bydlení. Stromy do průmyslového a navíc hornického města patří, jsou důležité pro zlepšení mikroklima, zachycují prach a škodliviny, zmírňují vítr a slouží jako biotop. Naši zeleň se snažíme neustále zlepšovat, a proto každý rok vznikají nové projekty na její obnovu, regeneraci či nové výsadby. Tyto projekty pak realizujeme s pomocí dotačních prostředků, kde jsme jako žadatelé o příjem dotací velice úspěšní (100%). V letošním roce jsme získali schválení na finanční podporu realizace dalších 3 nových projektů, a to: Jižní lom - regenerace území k.ú. Sokolov, Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově, Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka v Sokolově. Dále máme připraveny a postupně realizujeme připravené projekty z rozpočtu města, jako jsou sadové úpravy okolo budovy MěÚ Sokolov, Relaxační zahrada a terasy v Husových sadech. Pokud by Vás zajímalo více informací, využijte stránky odboru rozvoje města na www.sokolov.cz, nebo se obraťte na pracovnici na úseku zeleně na odboru rozvoje města p. Němečkovou.K bodu č. 1: Autorem sochy bez názvu je František Pacík. Jeho dílem je i plastika umístěná ve vestibulu kina Alfa.S přátelským pozdravem Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 20.8.2013

  Příspěvky na Hornickou pouť

  dotaz:
  Dobrý den.Rada bych se zeptala co je pravda o příspěvků sociálně slabým v částce 1000 Kc na Hornickou pout. Dekuji Maja M.

  odpověď:

  Dobrý den, nevím, kdo Vám toto sdělil, nebo kde jste se k takové informaci dostali, ale nezakládá se v žádném případě na pravdě.Město Sokolov nedává, nedávalo a ani dávat nebude nikomu nic zdarma na základě příslušnosti k nějaké skupině. S přáním pěkného dneMgr. Ladislav Sedláček, místostarosta

 • 15.8.2013

  Ze Svatavy s kočárkem

  dotaz:
  Dobry den, chtěla bych se zeptat kudy muzu bezpecne jit pesky s kocarkem ze svatavy do sokolova? Dekuji za odp. Michaela Houdyny

  odpověď:

  Dobrý den. Relativně nejbezpečněji ze Svatavy do Sokolova je využít vlaku nebo autobusu s výstupem na terminálu. Ze strany od Svatavy není chodník (katastr Městyse Svatava), který by spojoval Svatavu a Sokolov. Jedině jít s kočárkem podél silnice II/210 na přechodu pro chodce u Pematexu přejít na levou stranu a dále k okružní křižovatce na Kraslické, stále po levé straně přejít místem pro přecházení až k přechodu pro chodce u zastávky MHD na Kraslické, přejít na pravou stranu a dále přes mosty rovněž až na křižovatku J.K. Tyla - Růžové náměstí (U Perly), zde je možné využít přechody pro chodce a dostat se dále do centra města.Karel Merxbauer, odbor dopravy

 • 15.8.2013

  Lavičky na bývalém autobusovém nádraží

  dotaz:
  Pane starosto ,než se ztratí všechny,nemohly by se zbylé 4 lavičky,které ještě zůstaly na bývalém autobusovém nádraží využít u nově vybudované dráhy na Bohemce? Myslím ,že by bruslaři uvítali možnost přezout se a odpočinout si na nich. Helena Rottová

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme moc za Váš email. Lavičky na bývalém autobusovém nádraží jsou však umístěny na pozemku jiného vlastníka a nejsou majetkem města Sokolov. V prostoru nástupiště dráhy je již nyní umístěno celkem 8 laviček pro možnost přezutí a odpočinutí. Do budoucnosti se budou ještě umisťovat další lavičky do prostoru kolem dráhy. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města