česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 22.1.2015

  Retardér na Spartakiádní ulici

  dotaz:
  Zdravím Vás pane starosto, lze vybudovat zpomalovací retardér na ulici Spartakiádní na přechodu před domem č.p. 1959 ? Přechod je hlavní cestou školáků od obchodu vietnamské komunity k barevné ZŠ. Děkuji za odpověď.
  ~ Řeřicha

  odpověď:
  Dobrý den. V současné době se zpracovává projekt pro stavební povolení akce "Rekonstrukce ulice Spartakiádní", kde na nejbližším výrobním výboru požadavek i na toto řešení předneseme. Nyní můžete vidět na zmiňovaném místě v ranních hodinách příslušníky městské policie, která zde drží zvýšenou hlídkovou pohotovost. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.1.2015

  Zimní údržba Pod Sokolí strání

  dotaz:
  Dobrý den, žádám Vás o vysvětlení, proč dnes 29.12.2014 nebyla provedena zimní údržba v ulici Pod Sokolí strání. Děkuji
  ~ Hynek Stříbrný

  odpověď:
  Dobrý den. Dne 29.12.2014 začal padat sníh po 5:00 hod ráno. Komunikace Pod Sokolí strání je zařazena do II. třídy, zde je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti do 12 hodin od výjezdu techniky. Údržba této silnice musela být tedy provedena v pozdějších hodinách tohoto dne. Celková kontrola údržby byla prováděna vedoucím zimní údržby p. Düringerem v čase od 10:00-16:00. Během kontroly nebyla v Sokolově ani ve zmiňované lokalitě zjištěna žádná závada ve sjízdnosti komunikací. Samozřejmě se snažíme zajistit průjezdnost komunikací v daleko kratším čase, dle možností a aktuálního počasí. Za případné vzniklé komplikace se omlouváme.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 16.1.2015

  Budou chodníky a MHD na Staré Ovčárně?

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, proč na opraveném mostě přes Lobezský potok na Staré Ovčárně je proveden chodník na úkor šířky mostu, když na Staré Ovčárně není vůbec žádný chodník. Budou tu chodníky vybudovány? A ještě mám jeden dotaz . Nezabýváte se možností, že by opět na Starou Ovčárnu jezdila linka MHD? Stačilo by, aby se autobusy otáčely místo na křižovatce u koupaliště, na kruhovém objezdu před silnicí R6. Děkuji za odpověď.
  ~ Ivana Krbová

  odpověď:
  Dobrý den, k otázce týkající se mostu přes Lobezský potok na Staré Ovčárně ... celková šířka mostu se zvětšila, z původní šířky 4,00 m na současný stav 6,00 m, z čehož chodník je široký 1,5 m. Ke změně průjezdného profilu rekonstrukcí mostu nedošlo. V budoucnu město plánuje navazující chodníky vybudovat. Druhá otázka, a to možnost úpravy tras MHD bude řešena na schůzce starostů obcí zapojených do systému s dopravcem dne 21. 1. 2015.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 15.1.2015

  Parkování kamionu na křižovatce Slovenské a Závodu Míru

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování kamionů ve městě Sokolov, konkrétně v lokalitě u křižovatky ulic Závodu míru, Slovenská a Lipová. Ačkoliv je do těchto míst instalovanými dopravními značkami na přístupových komunikacích vjezd nákladních vozidel zakázán, přesto zde, zejména v poslední době, kamiony parkují a to i více dní. Kamion opakovaně parkující v odstavné ploše pro autobusy MHD za křižovatkou ulic Závodu míru - Slovenská pak brání parkování a otáčení autobusům MHD, pro které byla tato plocha (2 autobusová místa) primárně vyznačena. Další kamiony parkují v ulici Lipová. Můžete se uvedeným problémem zabývat? Děkuji
  ~ Josef Pravda

  odpověď:
  Dobrý den. V křižovatce ulic Z. míru – Slovenská je skutečně parkování nákladních vozidel zakázáno a MP Sokolov případné přestupky řeší. V době mezi 9. 1. a 13. 1. 2015 jsme místo kontrolovali opakovaně v denních i nočních hodinách, ale žádný výskyt nákladního vozidla jsme zde nezaznamenali. Místo budeme dále kontrolovat. Pokud budete svědkem toho, že zde nějaký nákladní automobil zaparkuje, zavolejte na linku 156, věcí se budeme zabývat. Vjezd do Sokolova pro nákladní vozidla je upraven na příjezdových komunikacích příslušnou zákazovou značkou B4, která platí pro nákladní automobily s výjimkou obytných s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy.“ To znamená, že tato dodatková tabulka omezuje platnost značky a vozidla, která zajišťují zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla, jejichž řidiči nebo provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž mohou do města vjet a v podstatě zde i parkovat, ovšem za předpokladu, že dodrží veškeré dopravní předpisy (zachování šíře jízdních pruhů, vzdálenost od křižovatky, atd.). Ulice Lipová je široká 10 m a nejsou zde vyznačená parkovací stání. Pokud zde tedy nákladní automobil za splnění výše uvedených podmínek parkuje, nedopouští se protiprávního jednání. Nicméně od 8. 1. 2014 jsme zde žádný nákladní automobil nezaznamenali. Místo budeme průběžně kontrolovat, pokud by zde zaparkoval řidič, který nesplňuje podmínky dodatkové tabulky, budeme jej řešit.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 15.1.2015

  Parkování u přechodu ve Spartakiádní ulici

  dotaz:
  Dobrý den, Pane Starosto, chtěl jsem se zeptat, jak je možné že v ulici Spartakiádní ( u poštovní schránky ) parkují auta za přechodem pro chodce? Dle silničních předpisů je to povolené, ale kolikrát vidím a jsem svědkem toho že motoristé parkují i na přechodu pro chodce a v blízkosti je zastávka MHD a v ranních hodinách chodí děti do školy a i jako řidič kolikrát vidím půlku přechodu. Navíc je zákonem danné 6m od krajnice ke krajnici, pokud zde parkuje auto tak je to tak 4m a není vidět na kraj přechodu. Tím se Vás ptám, zda je možné zde umístit ZÁKAZ STÁNÍ či ZÁKAZ ZASTAVENÍ? Děkuji
  ~ prohul

  odpověď:
  Dobrý den. Řidič vozidla, které zaparkuje těsně za Vámi popisovaným přechodem pro chodce v ul. Spartakiádní porušuje ustanovení § 27, odst. 1, písm. d) z. č. 361/2000 Sb. (řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce, 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní). Uvedený přechod je v křižovatce a určitě nejméně ještě 5m za tímto přechodem se nemůže parkovat. Na Vámi popisované místo se Městská policie více zaměří. Umisťovat sem další dopravní značku je nadbytečné.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 15.1.2015

  Smrk v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den. Pane starosto,bydlím v ulici Kosmonautů a před naším vchodem 1911 je vzrostlý smrk,který dosahuje do druhého patra.I když je částečně zkrácený,je starý přes třicet let.Teď už třetí den fouká poměrně silný vítr a strom se pěkně kýve.Vzhledem k tomu,že vlastně stojí asi dva metry od domu, na navážce a na zahrnutém stavebním materiálu z doby výstavby,čekáme až se strom vyvrátí a způsobí škodu. Myslím,že by bylo rozumné ho porazit a předejít tak případnému problému. S pozdravem
  ~ Cásek

  odpověď:
  Vážený pane Cásku, Dne 13.1.2015 bylo na Váš podnět provedeno místní šetření za účasti odborníků z dendrologického oboru, z odboru životního prostředí, společnosti SOTES Sokolov a zástupce města. Byli jsme ujištěni, že strom je pevně zakotven a proto jeho vyvrácení nehrozí. Pokud byste však požadovali pokácení smrku z jiných důvodů, může si Vaše Společenství vlastníků podat žádost na odboru rozvoje města. Žádosti na kácení se pak předkládají k posouzení a schválení komisi životního prostředí, radě města a orgánu ochrany přírody. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 10.1.2015

  Stavba nového parkoviště na Michalu

  dotaz:
  Dobrý den, o tom, že se plánuje parkoviště na sídlišti Michal (Mánesova ulice atd.) již vím, chci se ale zeptat jak to s tímto projektem vypadá? Je již vybrán dodavatel? kdy by měla být stavba dokončena? Děkuji s pozdravem
  ~ Eliška Burianová

  odpověď:
  Dobrý den, v tuto chvíli je podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem, dále bylo již předáno staveniště. Předpokládáme zahájení ihned jak to dovolí klimatické podmínky. Dle podmínek dotace, kterou město získalo z ROP Severozápad, musí být stavba dokončena do konce roku 2015.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 10.1.2015

  Nabídka bytů v novém polyfunkčním domě

  dotaz:
  Dobrý den, asi před 2 měsíci, jsem Vám psala ohledně výstavby polyfunkčního domu nad krytem na sídlišti Vítězná. Chtěla bych se tedy ještě jednou zeptat, kdy budou byty v nabídce pronájmu? A jestli se dají předem zarezervovat. Děkuji za odpověď
  ~ Veronika

  odpověď:
  Dobrý den. Jedná se o stavbu soukromého investora, se svými dotazy se proto musíte obrátit přímo na něj. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.1.2015

  Veřejná kontrola veřejné zakázky

  dotaz:
  Dobrý den, je možné v rámci prověřování smluvních vztahů zkontrolovat také "radarovou" zakázku? Firma Bezpečná ulice a.s. (www.bezpecna-ulice.cz) je velmi nečitelná a je s podivem, že zvítězila ve výběrovém řízení (bez referencí) za částku mnoha desítek milionů Kč. Není ani jasné, z čeho vychází suma 90 mil. Kčza zakázku. Předchozí vedení radnice (jehož jste byl členem) odsouhlasila znění s dodatečným "požehnáním" zastupitelů. Pochybuji, že zastuptelé byli správně informováni. Je možné tento postup nechat prověřit kontrolním výborem? Děkuji. P.S.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, na základě Vašeho dotazu k nadlimitní veřejné zakázce ve věci měření rychlosti projíždějících vozidel ve městě Sokolov, Vám sděluji po vyjádření externího právníka následující: Kompletní zadávací dokumentace, včetně uzavřené smlouvy, je veřejně přístupná na profilu zadavatele města Sokolov, viz následující odkaz: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_272.html K vybranému dodavateli, který je dle Vašeho sdělení bez referencí sděluji, že dodavatel Bezpečná ulice, a.s. ve své nabídce doložil požadované referenční zakázky pomocí subdodavatelů s nimiž má řádně uzavřené platné smlouvy. Pro Vaši informaci považujeme za podstatné uvést, že zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neumožňuje vyloučit prokázání této části kvalifikace pomocí subdodavatele. To znamená, že zadavatel je povinen a tyto subdodavatele akceptovat, v opačném případě by došlo k porušení zákona. K Vámi uváděné celkové částce 90 mil. Kč za veřejnou zakázku uvádím, že máte zřejmě na mysli předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která činí 88,8 mil Kč bez DPH. Dle již citovaného zákona o veřejných zakázkách, je zadavatel povinen před zahájením každé veřejné zakázky, určit tuto předpokládanou hodnotu. Tato hodnota představuje nejvyšší určenou částku, která může být dle předpokladu zadavatele maximálně v rámci dané zakázky uhrazena. Jedná se tedy o "předem vytvořenou maximální hodnotu", stanovenou pro představu zadavatele o velikosti zakázky a určení správného typu zadávacího řízení. V tomto případě byla tato hodnota určena matematickým propočtem maximálního, předpokládaného počtu radarů, které je možno v budoucnu ve městě Sokolově rozmístit a předpokládaného, průměrného počtu řešených přestupků za překročení rychlosti za období 48 měsíců s tím související platbou za licenční poplatky, měsíční pronájmy a poplatky za technickou podporu. Podrobnější informace lze nalézt v Zadávací dokumentaci na str. 8-9 a v příloze č. 6. Závěrem je nutné podotknout, že v Sokolově jsou v současné době instalována pouze dvě měřící zařízení, kde náklady pro město jsou proti plánovanému rozsahu minimální. Neuvažuje se ani o masivním rozšíření radarů v Sokolově.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 10.12.2014

  Kácení stromů na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, rád bych se zeptal, proč musely být dnes 3.12.2014 poraženy dva vzrostlé stromy u prodejny potravin na sídlišti Vítězná? Nejsem dendrolog, ale zdálo se mi, že podle řezu nebyly nějak nemocné či vyhnilé , nehledě na to že to není příliš dávno co byla dělána prořezávka. Předem děkuji za odpověď
  ~ Richard Rinkes

  odpověď:
  Dobrý den. Na sídlišti Vítězná na pozemku p.č. 2846/30 k.ú. Sokolov proběhlo pokácení celkem 4 ks topolů na základě Rozhodnutí orgánu ochrany přírody č.j. 21334/2014/OŽP/LITO ze dne 14.07.2014. Povolení bylo vystaveno na základě opakované žádosti majitelky novinového stánku z důvodu padání mohutných větví ze stromů. Stromy byly vyhodnoceny odborníky a bylo zjištěno, že některé z topolů mají vyhnilou bázi kmene, v korunách jsou patrné prosychající a olámané větve, je patrná snižující se vitalita dřevin, kdy nelze vyloučit pád stromu. Vzhledem k situování dřevin na sídlišti s častým pohybem lidí bylo povoleno pokácení s tím, že dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou. Na místě budou firmou SOTES Sokolov vysazeny 3 ks buku lesního, umístění nové výsadby bude řešeno s ohledem na inženýrské sítě. Město Sokolov také upozornilo správce zeleně - společnost SOTES Sokolov na úpravu rabata před prodejnou na Vítězné s požadavkem na nápravu.
  ~ Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 10.12.2014

  Neaktuální rubrika na webu města

  dotaz:
  Dobrý den, možná by chtěla přejmenovat nebo updatovat rubrika "Aktuálně z radnice", která předkládá čtenáři "horké novinky" informace 2012 a 2013 Děkuji.
  ~ Richard Frecer

  odpověď:
  Dobrý den. S potěšením Vám mohu oznámit, že má město Sokolov nové webové stránky, které jsou v současné době ve zkušebním provozu. Na těchto se veškeré nedostatky starých stránek budeme snažit odstranit. Děkuji za pochopení
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 28.11.2014

  Přidělování bytů

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala jaké jsou přednostní faktory pro přidělení městského bytu? V minulosti jsem žádala o byt již dvakrát, naposled jako matka roční dcery, bez dluhů, pracující, studující. Žádám vždy pouze o byt, který není v zdevastovaném stavu, neboť nemám finance na rekonstrukci. Tyto ,,lepší" byty jsou prý ale již dopředu udány. Ptám se proto, zda má vůbec cenu se nadále o nějaký byt ucházet. Děkuji. Romana Hendrychová

  odpověď:
  Vážená paní,frekvence podávání přihlášek z Vaší strany je nedostačující. Na každý volný byt bývá až 30 i více uchazečů. Logicky tak nelze uspokojit všechny žadatele. Bohužel jste Vaší žádostí s největší pravděpodobností neoslovila většinu radních; také je možné, že jste nebyla úspěšná, neboť si žádosti nepodáváte častěji. O výběru nájemce městského bytu rozhoduje vždy rada města, která se skládá z devíti osob - radních. Vzhledem k výše uvedenému, doporučuji podávat přihlášky i nadále a pokud možno pokaždé, když jsou nabízeny byty. Jistě budete brzy úspěšná Jana Mikešová, majetkové oddělení, odbor správy majetku

 • 27.11.2014

  Operní pěvec v modlitebně

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, dnes 17.11 jsem si otevřel stránky města a vykoukla na mě zpráva, že Ivo Hrachovec zazpívá v modlitebně Církve Adventistů sedmého dne. 1)Nemělo by být v názvu církve alespoň jedno veliké písmenko? 2)Dále by mě zajímalo proč byla tato zpráva přesunuta na první pozici kdežto jiné zprávy ne. Nevšiml jsem si, že by byly jiné zprávy o konání akcí přesouvány na první místo v den kdy se konají.3) Zpráva o koncertu Iva Hrachovce je okopírována ze stránek sokolov.casd.cz To jsou již tyto stránky v majetku této církve?S přáním pěkného dne W. Kokoška

  odpověď:

  Dobrý den, pane Kokoško,1) Ve Vámi zmíněné zprávě "Sólista Státní opery Ivo Hrachovec zazpívá na Šenvertu" je uveden zkrácený neoficiální název pořadatele a v tomto názvu proto nemá být velké písmeno.2) Zprávy o aktuálních akcích pro sokolovskou veřejnost jsou na stránkách www.sokolov.cz běžně přesouvány ke dni jejich konání. Důvodem je usnadnění orientace pro případné zájemce o tyto akce.3) Zprávy o aktuálních akcích pro sokolovskou veřejnost jsou na stránky www.sokolov.cz běžně přebírány ze stránek jejich pořadatelů. Nijak to nesouvisí s vlastnictvím stránek.Děkujeme za milé přání, které opětujeme. Tomáš Kábrt, editor sokolov.cz

 • 27.11.2014

  Opozice v radě města

  dotaz:
  Vážený pane starosto, při skládání rady jste jako podpůrný argument pro instalování zástupce "opoziční" KSČM uvedl, že v minulých volebních obdobích byl tento krok zvyklostí. Můžete být konkrétní kdo a v jakých volebních obdobích tomu tak bylo? Děkuji, Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den pane Korbele. Za posledních pět volebních období v křesle radního usedl zástupce opozice hned čtyřikrát. Dvakrát byl zástupcem volební strany KSČM pan Ing. Alexandr Martinec CSc. a dvakrát byla zástupkyní volební strany Strana zelených paní MUDr. Alena Tichá. S pozdravem Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.11.2014

  Kdy dostanu byt?

  dotaz:
  Dobrý den, o byt žádáme s přítelem který má ve střídavé péči dvě své děti, již 8 měsíců. Jak uvádím v žádosti pracuji jako mistr 13 let u jisté společnosti se smlouvou na neurčito já pracuji ve stejné firmě jako dělnice již rok se smlouvou na neurčito. Náš měsíční společný příjem je víc jak 20 000. U žádné společnosti ani městu nedlužíme žádné peníze, víckrát jak 3x jsme byli náhradníci na byt. Přesto jsme stále žádný nedostali. Všude uvádíte jak je prioritní stálá práce a příjem a i přesto se mi zdá že šance na dosažení bytu je mizivá. Mohl byste mi prosím napsat zda je vůbec možnost že byt někdy dostaneme? Nebo je zde reálná možnost že budeme žádat do důchodu? Děkuji za odpověď. Nikol Sadílková

  odpověď:
  Vážená paní,vím, že si o byt žádáte zhruba od poloviny letošního roku a doposud jste nebyli úspěšní. O výběru nájemce městského bytu rozhoduje rada města, která se skládá z devíti osob – radních. Je patrné, že Vaše žádosti jsou hodné přidělení městského bytu, když jste již byli vybráni jako náhradníci. Na každý volný byt však bývá až 30 i více uchazečů. Logicky tak nelze uspokojit všechny žadatele. Bohužel jste Vaší žádostí s největší pravděpodobností neoslovili většinu radních; také je možné, že jste nebyli úspěšní, neboť si žádosti nepodáváte při každé nabídce. Vzhledem k výše uvedenému, doporučuji podávat přihlášky i nadále a pokud možno pokaždé, když jsou nabízeny byty. Jistě budete brzy úspěšní. S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 19.11.2014

  Kasárny na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý deň,stoja ešte v meste bývalé kasárne. Rád by som sa prišiel pozrieť do mesta kde som slúžíl v roku 1974. S pozdravom LG

  odpověď:
  Dobrý den.Z původně velmi rozsáhlých kasáren stojí pouze několik málo objektů v části sídliště Vítězná. Pokud je však chcete vidět, musíte si pospíšit, jelikož budou i tyto zbourány.S pozdravemBc. Jan Picka, starosta

 • 19.11.2014

  Výmoly ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Dobrý den. Chci se připojit k dotazu na výmoly ve Švabinského ulici s tím, že nejsou jen na příjezdu k restauraci Alex ale i na příjezdu a před blokem domů 1789-1795, kde se nedá dírám ani vyhnout. V letošním roce zde byla provedena oprava formou nalepení několika "bochánků". Bylo by možno zahrnout tuto část také do plánu oprav? Děkuji. Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den.Situací jsme se již jednou zabývali. Opravu části komunikace chceme zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2015. Bude jen záležet na objemu finančních prostředků, které nové zastupitelstvo při schvalování rozpočtu schválí, a podle něj pak bude stanoven rozsah opravy.S pozdravemBc. Jan Picka, starosta

 • 19.11.2014

  Poděkování

  dotaz:
  Vážený pane starosto, začátkem letošního roku jsme v této rubrice žádali o opravu příjezdové cesty k bytovému domu Brněnská, tato žádost byla k naší radosti vyslyšena a v listopadu proběhla realizace. Chtěli bychom jménem majitelů moc poděkovat za opravu této cesty. Obyvatelům domu, kteří jsou převážně důchodci, to velmi zjednodušilo přístup do domu, zvláště v nadcházejícím zimním období.Ještě jednou děkujeme.Za všechny s pozdravem, G. Teliev

  odpověď:

 • 19.11.2014

  Parkování v Mánesově

  dotaz:
  Dobrý den, mám návrh jak ušetřit v ulici M.Majerové měkolik míst k parkování.Řidiči neumí zaparkovat a nechávají veliké mezery mezi auty a tak jestli se můžou nakreslit parkovací pruhy na silnici? Děkuji Novák Petr

  odpověď:
  Dobrý den pane Nováku.Dovolím si odpovědět jen v krátkosti. Z vlastní zkušenosti vím, že se mnohdy vyhrazená parkovací místa nedodržují při stání a navíc by jejich vyznačením (z důvodu norem) ubyl zřetelně počet parkovacích míst. Z tohoto důvodu není v současnosti vhodné v ulici tyto parkovací místa vyznačovat.S pozdravemBc. Jan Pickastarosta

 • 19.11.2014

  Shnilý jeřáb ve Slavíčkově

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Slavíčkova 1693 a již několikrát jsem si všimla, že za plotem, který je kolem objektu naproti, je shnilý strom (jeřabina) a někdy se stane, že spadne větev i na zaparkované auto před plotem, šlo by s tím něco udělat? Děkuji. Jana Chalupová

  odpověď:

  Dobrý den.Děkujeme za upozornění, po provedení prohlídky na místě přijmeme opatření.S pozdravemBc. Jan Picka, starosta

 • 19.11.2014

  Bahno místo trávy v Jelínkově

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych vás požádala o položení nějakých nášlapných kamenů(jako jsou u dětského hřiště Kosmonautů)do pěšin, které si lidé udělali v trávnících v Jelínkově ulici 1874 a 1875. Pěšiny se neustále rozšiřují a za pár let tady bude jen bahno. Stačila by pěšina jakou jste udělali z nového parkoviště (Švabinského ulice) na chodník na Závodu míru.. Také u výměníkové stanice (č.p.1762) jak se chodí k Tesku ( ze Švabinského na Závodu míru) by chodník potřeboval obnovit a upravit. Děkuji Marta Kovacsiková

  odpověď:

  Dobrý den paní Kovacsiková. Vyžádali jsme si od firmy SOTES s.r.o. stanovisko ke zmiňované situaci. Poté, co je obdržíme, bude přijato konečné řešení. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 18.11.2014

  Termín dokončení silničního obchvatu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdy bude dostaven sokolovský obchvat.Děkuji Čejková

  odpověď:
  Dobrý den. Město Sokolov není zadavatelem této stavby, nositelem je Karlovarský kraj. Termíny jsou závislé na tom, jak budou uvolňovány prostředky ministerstva financí.S pozdravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 12.11.2014

  Chyby ve strategickém plánu

  dotaz:
  Dobrý den, četla jsem strategický plán udržitelného rozvoje našeho města, konkrétně část A - socioekonomická analýza. Mám jen malý dotaz :-) Strana 50, tuším osmý odstavec, kde se hovoří o vodácké stezce....... opravdu si nikdo nevšiml toho překlepu v názvu města Kodaň? Na jednu stanu je to úsměvné, na druhou však je to naopak, když si představím, že toto vypracovala renomovaná firma (a to už v roce 2011). Přeji hezky den. K. Procházková

  odpověď:
  Dobrý den,děkujeme za upozornění. Chybu v textové části Strategického plánu udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 – části A (Profil města, Socioekonomická analýza) odstraníme. V současné době je plánována aktualizace Strategického plánu udržitelného rozvoje města v souvislosti s novým volebním obdobím 2014 – 2018. Aktuální podoba strategického plánu, včetně odstranění uvedené administrativní chyby, bude opětovně vyvěšena na webových stránkách města. S pozdravem Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 11.11.2014

  Poděkování

  dotaz:
  Vážený pane starosto,Začátkem letošního roku jsme v této rubrice žádali o opravu příjezdové cesty k bytovému domu Brněnská, tato žádost byla k naší radosti vyslyšena a v listopadu proběhla realizace. Chtěli bychom jménem majitelů moc poděkovat za opravu této cesty. Obyvatelům domu, kteří jsou převážně důchodci, to velmi zjednodušilo přístup do domu, zvláště v nadcházejícím zimním období.Ještě jednou děkujeme.Za všechny s pozdravem, G. Teliev

  odpověď:

 • 7.11.2014

  Předplacení parkovacího místa

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné předplatit si parkovací místo. Pokud ano, kde si o to můžu zažádat. Jedná se mi o ulici Švabinského, dům s č.p. 1722 - 1717. Viděla jsem, že v Alšově ulici je u jednoho domu parkoviště, kde jsou označená parkovací místa cedulkama s SPZ nájemníků či vlastníků bytů. Děkuji za odpověď. Nováková

  odpověď:
  Vážená paní Nováková,předplatit si parkovací místo zatím není možné. Parkoviště, kde jsou umístěny SPZ, jako např. v ulici Alšova, vybudovala Sdružení vlastníků jednotek na vlastní náklady na pozemcích města, tato parkoviště nyní mají dlouhodobě ve výpůjčce, s tím, že se starají o jejich údržbu. Lituji, že Vám nemůžeme podat příznivější zprávu, ale Vašemu požadavku zatím nelze vyhovět.S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 6.11.2014

  Podmínky v atletickém tunelu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na podmínky mladých atletů v "tunelu" na atletickém stadionu. Často se stává, že v tunelu je nepořádek, rozlité nápoje a poničené sportovní nářadí. Tento týden ale špína na tomto sportovišti dosáhla vrcholu. Matrace určená na doskok při tréninku výšky je celá přikrytá žíněnkami a kobercem politými pivem. Pivo je rozlité i na podlaze tunelu. Na matraci a i okolo je mokro, smrad a špína a nacházíme tam i špendlíky. Myslím, že Atletický klub Sokolov je smluvním partnerem Správy sportovních zařízení a jako takový platí řádné nájemné. Zcela jistě by si jeho mladí atleti zasloužili čistotu na sportovišti. Nedávno se bývalí představitelé města bili v prsa, jak byli úspěšní při získávání dotací. Nebylo by tedy vhodné správu sportovních zařízení začít řádně využívat při údržbě těch stávajících sportovišť. Děkuji všem trenérům, kteří jsou ochotni se našim dětem ve svém volném čase věnovat a považuji to za velké znepříjemňování jejich práce. Pokud vím, byl v pondělí (27.10.) trenérem kontaktován správce areálu a do dnešního dne (tj. 30.10.) nedošlo k nápravě. Prosím o odpověď a předem děkuji, k dispozici mám i fotky doskočiště, Kateřina Navrátilová

  odpověď:

  Dobrý den paní Navrátilová.Velmi děkujeme za Vaše připomínky, je i v našem zájmu, aby bylo o majetek řádně pečováno a sportovci měli řádné a slušné prostředí. Váš email přeposíláme k vyřešení firmě SOTES s.r.o. Pokud nebude zjednána náprava, vyvodíme důsledky.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 6.11.2014

  Noční neklid na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych si opět stěžovat noční neklid na sídlišti Michal,který je z nonstopu (bývalá Dukla). Už by to chtělo s tím něco udělat,protože to není první stížnost ani ode mne ani od jiných. Zajímalo by mě,kdo mohl povolit nonstop na sídlišti. Je vidět,že jen domluva nepomáhá a nějaké pokuty taky asi nejsou na místě. Daleko lepší by byla klasická otevírací doba jako ostatní hospůdky. S pozdravem Ambrož,Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, na základě opakovaných stížností na rušení nočního klidu kolem provozovny Dukla byl předvolán k podání vysvětlení provozovatel uvedeného zařízení, který byl důrazně upozorněn na opakující se problémy v okolí jeho provozovny. Provozovatel slíbil, že učiní opatření, která povedou ke zlepšení stavu. Na místo jsou pravidelně vysílány hlídky městské policie i Policie ČR. Vzhledem k tomu, že se situace do současné doby nezlepšila, Městská policie Sokolov navrhne novému Zastupitelstvu města, aby byl na této adrese zakázán provoz výherních hracích automatů (provozovatel jich má v provozovně 24), neboť se domníváme, že to je hlavní příčina všech problémů. Na místě budeme do té doby i nadále provádět zvýšené kontroly. Uvítáme, pokud telefonicky vyrozumíte městskou policii na lince 156, popřípadě PČR na lince 158 v případě, že zaznamenáte jakýkoliv hluk v této oblasti. Děkuji, s pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie SokolovMgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 4.11.2014

  Parkování na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat na řešení horšící se situace s parkováním na sídlišti Michal. Teď po znovuotevření obchodu LIDL došlo k tomu, že tam nelze zaparkovat. Pokud mi chcete odpovědět, že tam po 20h můžu zaparkovat tak mi řekněte kam to auto mám zaparkovat do té 20h. Aniž bych dostala pokutu od akčního policisty. Dále jsem se dočetla v Karlovarském deníku o plánované stavbě parkoviště na zelené louce jejíž začátek se plánuje na konec roku (?) za sídlištěm. Nic proti tomu (i když?)ale proč se tuto zprávu musím dočíst v karlovarském deníku a ne z vašich stránek. Jistě sport, kultura a foto zastupitelů předávající různé ceny jsou jistě důležité, ale připadá mi, že se záměrně vyhýbáte (se vyhýbali)tématům, které by mohly vyvolat vášně. Ale o tom to přeci je. Jinak si tyto stránky můžete dát za rámeček. Helena Pollnerová

  odpověď:
  Dobrý den paní Pollnerová.Dovoluji si Vás upozornit, že se nejedná o naprostou novinku. Tento záměr byl s veřejností projednáván, zejména v průběhu územního a stavebního řízení. Konkrétně na ústním jednání o umístění stavby byla veřejnost zastoupena početně a rozdělila se při něm na dva tábory. Na ty, kdo stavbu podporovali a na ty, co byli naopak proti. Na webových stránkách města, odboru rozvoje města, je tento celý původní záměr v podobě situace umístěn již delší dobu. O tomto záměru byla navíc veřejnost mnohokrát informována prostřednictvím kabelového regionálního televizního vysílání, ČTK, Sokolovského deníku a ostatních médií.Navíc jsme na podobný dotaz odpovídali dne 24. 10. 2014. Dotaz i odpověď jsou umístěny též na webových stránkách města, v dotazech na starostu. S pozdravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 4.11.2014

  Parkování u sportovní haly

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto.Mám připomínku k parkování na parkovišti u sportovní haly naproti IŠŠT,zda by se některá parkovací místa mohly vyhradit na parkovací automaty.Během školního roku v dopoledních hodinách je zde nemožné zaparkovat.Děkuji za odpověď.s pozdravem Ontková Anna

  odpověď:
  Dobrý den paní Ontková.Za Váš dotaz děkujeme. O vyhrazení parkovacích míst a zavedení parkovacích automatů uvažujeme, celou situaci musí ale posoudit odpovědné orgány.S pozdravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 4.11.2014

  Parkování u samoobsluhy Lidl

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to v současné době je s parkováním u Lídlu na Michalu. Před rekonstrukcí bylo povoleno z důvodu málo parkovacích míst u Lídlu. Ovšem nyní jsem slyšela,že se tam platí. Chtěla bych proto vědět, zda povolení o parkování u Lídlu je už neplatné nebo jak to vůbec teď je. Děkuji moc, Kukelová

  odpověď:
  Dobrý den paní Kukelová.Bohužel se nejedná o pozemek města. Z tohoto důvodu není celá záležitost v naší kompetenci.Ing. Pavel BeranVedoucí odboru správy majetku

 • 4.11.2014

  Výmoly v ulici Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se plánuje udělat něco s cestou,parkovištěm, výměníkem a kontejnery u restaurace Alex v ulici Švabinského. Jsou tam veliké výmoly a vůbec to okolí nevypadá hezky přitom tam denně prochází desítky lidí na areál Zdraví. Děkuju za odpoveď. Luděk Peřina

  odpověď:
  Dobrý den.Situaci jsme byli prověřit s ředitelem firmy SOTES s.r.o. před 10 dny a v návrhu rozpočtu města Sokolov na rok 2015 bude počítáno s částkou minimálně na část Vámi uvedeného území.S pozdravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 3.11.2014

  Zprávy o florbalovém oddílu

  dotaz:
  Dobrý den,jménem florbalového oddílu Tj Baník Sokolov bych se chtěl zeptat ohledně možnosti uvěřejnění článků, výsledků a informací na vašem webu. Naše články se tisnou také do sokolovského deníku a tímto krokem bychom chtěli informovat veřejnost ohledně dění v našem oddíle. Děkuji za infomace, přeji hezký den...-- Štěpán Mosler

  odpověď:
  Dobrý den,můžete všechny informace o florbalovém oddílu zasílat na adresu editora stránek www.sokolov.cz kabrt@sokolov.cz a budou zveřejněny.Děkuji a přeji hodně sportovních úspěchůTomáš Kábrt, sokolov.cz

 • 1.11.2014

  Nátěry v ulici Majerové

  dotaz:
  Dobry den, dnes se mi muj syn na prochazce umazal o cerstve natreny hydrant cervenou barvou v ulici Marie Majerove... tento hydrant nebyl zadnym zpusobem oznacen... syn ma znicene nove laclove kalhoty a nove botky ,ktere mel na teto prochazce uplne poprve..... po nas sla na prochzku I skolka (podle meho take z ulice M.Majerove) na tento hydrant se prilepili asi 2 deti... docela me to nastvalo ... jdeme na prochazku a domu se vratime s vecma ktere jsou na vyhozeni... chtela bych vedet jak se tadle situace bude resit ... dekuji za odpověď. sona Pitrova

  odpověď:

  Dobrý den,prověřili jsme Vaši stížnost na nátěry v ulici Marie Majerové. Nejedná se o hydrant a uvedené zařízení není ve vlastnictví města. Bylo zjištěno, že nátěry prováděla společnost Torema Sokolov (e-mail: torema@torema.cz). V případě nějakých Vašich opodstatněných požadavků se musíte laskavě obrátit na tuto firmu.S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 31.10.2014

  Ad: "Singletrackový" areál na Bohemii

  dotaz:
  Vážený pane Fauste,děkuji za odpověď, kterou v podobné podobě očekával. To nemyslím negativně, stejně jako jsem nemyslel vyloženě negativně můj postřeh z trati, můj názor.Ano, jako tréninková trať zejména pro děti a mládež ano, každá aktivita je super.Název Singletrack vs. Singltrek je zavádějící, protože, kdo byl pod Smrkem, čeká něco podobného. Nejsem sám, kdo byl zklamán. Jinak s vámi souhlasím, že přístup p. Kvasničky není zrovna nejšťastnější a rezervovat si takové názvy je samozřejmě hloupost. Nicméně je to jeho rozhodnutí. Mě se zase u lidí kolem něho líbí to, že se jim povedlo vybudovat tak vynikající a úspěšnou síť stezek pod Smrkem. Ano, vim, že podobných snah je v ČR víc, i staršího data, ale zatím nijak výrazných a nedotažených. Můžeme si o T.K. myslet své, ale umí to zrealizovat a "prodat", samozřejmě za spolupráce s ostatními neméně důležitými subjekty.To bych si přál (a nejen já) i jinde, a proč ne u nás??Když jsem mluvil o technických závadách a špatné technologii, uvažoval jsem k kontextu: velká cedule na ROP, velké přesuny hmot na tomto území, no a ve světle toho výrazná eroze na části stezky jen proto, že někdo něco odbyl nebo z neznalosti věci neudělal. Škoda pak vynaložených peněz, když se stezka "sype". Co bude za pár let??? Měl jsem za to, že obecně platí, za peníze má být očekávaný a předem dojednaný výsledek. Tím určitě není po pár týdnech erodující profil stezky, ať se jmenuje jakkoliv.Zhotovitel tu má ještě práci jak píšete, super, může tedy v rámci záruky opravit je třeba.Nebezpečí spatřuji např. v tom nesmyslném zábradlí podél části stezky. Copak se cyklisté opírají o zábradlí, to hrozí spíše "namotáním" se na něj..To je vše, nechtěl jsem jakkoliv jít do konfliktu, jen jsem projevil svůj postřeh.Jsem rád, že v Sokolově jsou lidé, kteří mají zájem o bikery a doufám, že nezůstane jen u asvaltové cyklodálnice podél Ohře a tréninkovém okruhu na malém plácku na Bohemce.Roman Pšenička

  Vážený pane,myslím, že opravdu nemá polemizovat nad něčím co je již dáno, nad českým či anglickým názvem, kdo byl první atd. Co mě však vadí, když se jménem "cyklistů" mrhají peníze viz již v předchozím emailu "cyklodálnice". Že jsem se s kritikou technologie stavby trefil do černého svědčí fakt, že již "kdosi" se snažil amatérsky zamazat defekty na jednom místě. Věřte ale, že lopatka betonu již nespraví od počátku špatně založenou stavbu. Navíc to není jediný problém stavby. Za mým názorem nad mizerným provedením a zčásti i celým projektem si stojím. Nemohu se zbavit dojmu, že se někdo snažil, aby to stálo co nejvíce peněz. Je to ale opravdu jen můj soukromý názor. Do věci nevidím, ani nechci, od toho jsou jiné kontrolní orgány.Celé se mi to zdá velice podivné, je to o všem, ale ne o "radosti z jízdy na kole pro všechny kategorie", jak vysvětlujete. Velice se rád zúčastním spanilé jízdy vedení MÚ, projektanta, zhotovitele a zástupců ROP, jak si tuto jízdu užijí. Kvituji snahu města na co nejmenším prostoru cosi vybudovat, ale není ta dráha až překroucená? Kolik již zhotovitel postavil "singltreků" a jak vypadají po nějaké době používání?Omlouvám za "cyklotrial", měl jsem na mysli BMX, čemuž profil trati téměř přesně odpovídá. Je to dokonce olympijská disciplína, tak se možná zrodí v Sokolově úspěšný olympionik.. Závěrem ještě jedna otázka. Jak to bylo s financování celého projektu směrem k ROP Severozápad a zda je již zkolaudován?Děkuji za odpovědi na mé všetečné otázky.S pozdravemRoman Pšenička

  Dobrý den paní Mašková,dovolte mi touto cestou poděkovat a uzavřít mé dotazy stran "singltreku" v areálu Bohemia v Sokolově.Zvlášť veliké díky patří však panu Markovi Faustovi, který mi dnes přímo v terénu osvětlil celou koncepci revitalizace tohoto území, včetně ideového záměru a plánů do budoucnosti. Velice si vážím jeho ochoty, otevřenosti a osobní času, který mi věnoval!Jak jsem již psal, velice vítám a kladně kvituji jakékoliv snahy sokolovské radnice o zlepšení možností pro jakékoliv sportovní vyžití.Poctivě přiznávám, že v rámci dnešní obhlídky jsem na základě komplexního vysvětlení od pana Marka Fausta z větší části poopravil svůj částečně kritický pohled na tento projekt. Myslím, že pochopení bylo vzájemné z obou stran a přispělo rovněž k určité akceptaci mých výhrad k technickému provedení některých stavebních detailů stavby.Závěrem přeji hodně sil a úspěchů celému kolektivu MÚ v prosazování dalších sportovních projektů města!S pozdravemRoman Pšenička

  odpověď:

 • 24.10.2014

  Údržba chodníku kolem Akrylu

  dotaz:
  Dobtý den.Ràd bych se zeptal, kdo je vlastníkem pozemků kolem chodníku z města na Michal kolem" Akrylu" a podhřbitovem? Po dlouhé době jsem tudy šel a myslím si,že tam nebylo letos sekáno?! Vypadá to tam jak v pralese.Chodník je pl'ltchozí z jedné poloviny. Děkuji za odpověď. Jiří Jíra

  odpověď:
  Dobrý den.Váš dotaz jsme předali firmě SOTES s.r.o. k řešení.„ pozdravemIng. Zdeněk Berka, starosta

 • 24.10.2014

  Rozbitý kolotoč v areálu zdraví

  dotaz:
  Dobrý den, cca před 3 nebo 4 měsící jsem oznamoval a tázal se, kdy budou opraveny herní prvky v Areálu zdraví.Jsem rád, že došlo k opravě některých prvků, především největší prolézačky, která je spojena se skluzavkou, ale nikdood této doby neopravil kolotoč - provazovou pyramidu, kteráje v souačsné době vcelku nebezpečná pro děti. Když užse neopravila přes léto, kdy byl největší nápor na Areálu, tak by nyní bylo asi dobré zakázat na tento herní prvek vstupdřív než si někdo z dětí ublíží. Jinak bych chtěl poděkovat za opravu či nové doplnění různých herních prvků poSokolově a speciálně v oblasti Michalu.Děkuji a přeji pěkný zbytek dne. Radim Adamec

  odpověď:
  Dobrý den, správce dětských hřišť zajišťuje opravu kolotoče nahlášenou od dubna t.r. Z dúvodu nedodání náhradního dílu bylkolotoč zajištěn páskou proti používání. Bohužel toto opatření je nedostatečné. V současné době, dle předanýchinformací od správce, by již oprava měla být dokončována.Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 24.10.2014

  Nefunkční lampa v Sokolovské ulici

  dotaz:
  dobrý den,měla bych dotaz.bydlíme v ulici sokolovská a v místech bývalé školní zalu·adynení lampa.ve večerních hodinách nevidíte absolutně nic.už tak se tu schází fetaci, a atd„„šloby s tím prosím něco udělat?fakt se tu bojíme i jít pomalu ven s dětmi„„děkuji. A.M.

  odpověď:
  Dobrý den.Váš dotaz předáváme firmě SOTES s.r.o. Ovšem do doby vyřešení naložení s budovou bývalé 4. Základní školy(prodej, zbourání) a následného koncepčního řešení celého prostoru nelze počítat s větším a náročnějším řešením.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 24.10.2014

  Parkování na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý večer, chci se zeptat,kde máme parkovat na sídlišti Michal, hlavně v okolí ulicMánesova,Alšova,Slavíčkova atd„když parkoviště u Lidlu je placené?!Zaparkovat tady vevečerních hodinách je nad lidský výkon a jakmile si zaparkujete na místo, které by nemělonikomu vadit ,už už máte výzvu od městské policie o zaplacení pokuty!Doufám, že se tatosituace bude nějak řešit. Děkuji za odpověď. Křížová

  odpověď:
  Dobrý den.V poslední době situaci intenzivně řešíme. Rozšířili jsme plochy pro parkování v uliciKosmonautú, dokončujeme stání v ulici Alšova, budeme navazovat ve spodní části uliceŠvabinského a v tuto chvíli je vybírán dodavatel na stavbu záchytného parkoviště v prostorumezi Mánesovou ulicí a silnicí R6. V tomto a příštím roce tak přibyde několik setparkovacích míst. V roce 2015 se plánuje další rozšíření u nejvyššího věžáku v uliciSlavíčkova. Tím se ovšem možnosti dalšího rozšiřování parkovišť výrazně sníží. Pro dalšíobdobí lze počítat pouze s nárústem v počtu desítek parkovacích míst. I do budoucna budetento problém neřešitelný. Za posledních deset let stoupl počet osobních automobilú v ORPSokolov téměř o dvacet tisíc. V případě města Sokolov je to tedy asi jedna třetinazmiňovaného počtu a je jasné, že pro tolik automobilů dostatek parkovacích míst nikdynebude. Řešením je výstavba parkovacích domů, což jsou investice v desítkách i stovkáchmilionů Kč. Znamenalo by to velmi výraznou spoluúčast žadatelů o parkování. Vesrovnatelných městech se jedná o částku cca 1000,- Kč na měsíc.S pozdravemIng. Karel Jakobec, místostarosta

 • 22.10.2014

  "Singletrackový" areál na Bohemii

  dotaz:
  Vážený pane starosto, se zájmem jsem se v Patriotu dočetl o vybudování singltreku v areálu Bohemie. Jaké však bylo mé rozčarování z první návštěvy tohoto prostoru. Mé očekávání bylo asi poznamenané zkušenostmi ze skutečných singltreků, což jsou stezky určené pro horská kola. Jsou projektované a budované podle speciální metodiky, která poskytuje maximální zážitek z bajkování a zajišťuje co nejvyšší bezpečnost a šetrný přístup k přírodě. Jsou vhodné pro začátečníky i zkušeným jezdům. Celý nápad pochází z Velké Británie. Velice si cením snahy vybudovat v Sokolově něco pro bikery, ale bohužel v areálu Bohemie jsou spíše dráhy pro cyklotrial nebo podobné aktivity (boule, skoky apod.). Celá trasa bohužel neodpovídá standardům a vlastnostem singltreku. Z mého pohledu je toto pojmenování zavádějící. Je pravda, že se ve vybudované dráze dají nalézt krátké úseky odpovídající podobě singltreku, ale také je pravda, že jsou zde nebezpečné úseky s rizikem zranění a rovněž místa, která již nyní krátce po vybudování vykazují stavební defekty způsobené špatnou technologií výstavby!V České republice má největší zkušenosti s budování singltreků pan Tomáš Kvasnička, který přinesl myšlenku úzkých stezek pro terénní cyklistiku do Česka. Vychází z dlouholetých zkušeností tvůrce a stavitel sigltreků Dafydda Davise. Pro lepší pochopení co to vlastně singltrek je, doporučuji návštěvu stránek hww.singltrekpodsmrkem.cz, projektu sítě singltreků u Nového Města pod Smrkem, který se stal vloni 7 nejvýznamnější bikovou destinací na světě a patří mezi 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR, krom toho je "Singltrek" registrovanou ochrannou slovní známkou. K mé velké lítosti dráha vybudovaná za určitě nemalé finance v areálu Bohemie je vše jen ne "singltrek". Do Nového Města pod Smrkem jezdím poměrně často (mám tam příbuzné) a tamní bikovou destinaci znám zevrubně již od počátku. Vím, že v Sokolově a v okolí je velký potenciál pro výstavbu skutečných singltreků, např. lokalita Hrušková, Novina či údolí Svatavy. Bylo by to pro tento kraj velice zajímavý projekt obdobně jako se tomu stalo na pozapomenuté severní straně Jizerských hor, kam nyní míří proudy turistů.Vážený pane starosto, pokud máte zájem, jsem ochoten přímo na místě demonstrovat svá slova o chybné koncepci či podobě sokolovského "singltreku" a také závady na trati, které hrozí další devastací a zničením dráhy. S úctou Roman Pšenička

  odpověď:

  Vážený pane Pšeničko.Na Singltrek pod Smrkem a na pana Kvasničku mám svůj osobní názor, nicméně nemůžete očekávat, že v městské lokalitě na ploše cca 150x150 m s převýšením 5 m bude vybudováno něco podobného jako je Singltrek pod Smrkem. Je to stejné, jako stěžovat si, že sjezdovka u Březové je kratší a méně prudká než sjezdovky ve Špindlerově Mlýně.Myšlenku úzkých stezek pro terénní kola, jak Vy píšete, určitě nepřinesl do České republiky pan Kvasnička a o jejich původu ve Velké Británii bych také polemizoval, protože takové stezky tady vznikaly dávno před Singltrekem pod Smrkem. Osobně jsem se aktivně budování takových stezek v naší lokalitě účastnil. Náš singletrack byl budovaný s představou přinést mladým cyklistům do městského prostředí "za barákem" terénní trať, na které se setkají s překážkami, které poté mohou potkat v lese na opravdových trailech, kde již pak nebudou překvapení kořenem, kamenem, boulí nebo stromem, jízdu si pak více užijí a sníží se tak nebezpečí případného pádu a zranění. Zároveň lze na této trati trénovat fyzička popř. si užít čistou zábavu z jízdy na kole a to pro všechny věkové kategorie.Dále pak píšete, že celá trať neodpovídá standardům a vlastnostem singltreku, což ale ani nebylo naším záměrem. V žádném případě se také nejedná o cyklotrial, jak píšete Vy (boule a skoky přece nejsou překážky z cyklotrialu!).Každopádně tato trať ještě není dokončena a bude ještě upravována. Dále na ní přibydou směrové cedule a provozní řád. Dojde také k náhradní výsadbě zeleně za pokácené stromy.Této trati byl dán projektový název Singletrack a ne Singltrek, právě proto, že toto má již pan Kvasnička registrováno jako ochrannou známku (což svědčí o jeho přístupu). Doufejme, že si někdo podobný panu Kvasničkovi nebude registrovat ochranou známku, např. "fotbalové hřiště" nebo "tenisové kurty"!.Tento název jsme použili jenom jako název projektu a projektové dokumentace, ale jak se této trati nakonec bude říkat, je úplně jedno. Možná tomu budeme muset vymyslet nějaký zcela nový název, protože podobná trať asi ještě žádný název nemá.Dále nemá smysl se rozepisovat, pokud to máte chuť ještě rozebírat popř. zúčastnit se "šejpování" trati, vzít lopatu do ruky a pomoci dobrovolníkům, můžete mě kontaktovat.S pozdravem Marek Faust, odbor správy majetku

 • 22.10.2014

  Křižovatka za hlavní poštou

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěla bych Vás požádat, zda by nebylo možné nějak vyřešit nepřehlednost křižovatky za hlavní poštou v Sokolově. V křižovatce s předností zprava při výjezdu směrem od pošty stojí kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery brání ve výhledu řidiče. Nejde mi na rozum, že jestliže jsem jako řidič omezena parkováním 5 m před i za hranicí křižovatky, jak je tedy možné, že jiná překážka silničního provozu může být umístěna přímo v křižovatce nota bene když se jedná o dosti frekventovaný úsek Sokolova. Děkuji a přeji hezký den. Jana Růžičková

  odpověď:
  Dobrý den, městská policie provedla na místě šetření, kdy bylo zjištěno, že odpadové nádoby jsou umístěné v místě, kde brání výhledu při průjezdu křižovatkou. Situace byla zadokumentována a technické služby byly písemně vyzvány, aby neprodleně nádoby přemístili na jiné místo. Velice Vám děkuji za zájem a informaci. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 22.10.2014

  Parkoviště v Alšově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych Vás informovat o udělaném parkovišti v ulici Alšova 1735-1738, již dnes byly odstraněny značky pro pracovní dobu,tz. že je dokončeno. Někteří řidiči si ovšem zaparkují na místě,kde se mají ostatní řidiči otočit (tzv. točna),chtělo by to tedy nějakým způsobem označit,jinak tam i nadále budou stát auta. Místa na stání aut by se mohla načárovat (jako v ulici Kosmonautů),aby tu každý nestál jak se mu zlíbí. Neobracejte tento dotaz na firmu SOTES,dodnes mi nepřišla odpověď na dotaz před měsícem daného parkoviště.Děkuji.S pozdravem Hergethová

  odpověď:
  Dobrý den paní Hergethová.Ve Vámi popsané záležitosti jsme jednali s některými obyvateli domů, kterým ale současná situace vyhovuje. Projednejte, prosím, tuto záležitost na schůzi vlastníků bytových jednotek a většinový názor bude město respektovat.S pozdravemIng. Karel Jakobec, místostarosta

 • 22.10.2014

  Ad: Značení linky MHD č.3 na dvou trasách

  dotaz:
  Dobrý den, bohužel s Vámi nemohu souhlasit. Poslední dobou jezdím autobusem poměrně často a vidím tedy, kolik cestujících se řidiče ptá. Prakticky pokud neznáte nazpaměť přesné časy, ve kterých jede ta která linka (týká se to především linky č. 3) a chcete dojet například k poliklinice, musíte bezpodmínečně spoj vyhledat v jízdním řádu, protože jen část spojů k poliklinice jede. Bohužel vyznat se v jízdním řádu (a přečíst malé písmo) je především pro starší spoluobčany obtížné. Podívejte se prosím do jízdního řádu a uvidíte, že skoro každý spoj linky číslo 3 má dodatkové upřesnění. K jednoduchosti městské dopravy to nepřispívá ani náhodou. Můj dotaz byl za poslední dobu již třetí na stejné téma, poukazovali na tento roblém minimálně dva další obyvatelé Sokolova a určitě by stálo za to se problémem zabývat. Koneckonců jak jsem již psala – to, že linka číslo 3 vede dvěma různými trasami,. považuji za raritu. Ale věřím, že vše sladíte podle zdravého rozumu a pole potřeb občanů. S pozdravem Věra Zimmelová

  odpověď:
  Dobrý den paní Zimmelová. Požadavek vzneseme na dalším jednání s dopravcem. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 15.10.2014

  Herní prvky v Areálu zdraví

  dotaz:
  Dobrý den, cca před 3 nebo 4 měsící jsem oznamoval a tázal se, kdy budou opraveny herní prvky v Areálu zdraví. Jsem rád, že došlo k opravě některých prvků, především největší prolézačky, která je spojena se skluzavkou, ale nikdo od této doby neopravil kolotoč - provazovou pyramidu, která je v souačsné době vcelku nebezpečná pro děti. Když už se neopravila přes léto, kdy byl největší nápor na Areálu, tak by nyní bylo asi dobré zakázat na tento herní prvek vstup dřív než si někdo z dětí ublíží. JInak bych chtěl poděkovat za opravu či nové doplnění různých herních prvků po Sokolově a speciálně v oblasti Michalu.Děkuji a přeji pěkný zbytek dne. Radim Adamec

  odpověď:
  Dobrý den.Správce dětských hřišť zajišťuje opravu kolotoče nahlášenou od dubna t.r. Z důvodu nedodání náhradního dílu byl kolotoč zajištěn páskou proti používání. Bohužel toto opatření je nedostatečné. V současné době, dle předaných informací od správce, by již oprava měla být dokončována. Petra Němečková oddělení investiční odbor rozvoje města

 • 15.10.2014

  Chybějící osvětlení v Sokolovské ulici

  dotaz:
  dobrý den,měla bych dotaz.bydlíme v ulici sokolovská a v místech bývalé školní zahrady není lampa.ve večerních hodinách nevidíte absolutně nic.už tak se tu schází fetaci, a atd....šlo by s tím prosím něco udělat?fakt se tu bojíme i jít pomalu ven s dětmi,,,,děkuji. Aneta M.

  odpověď:

  Dobrý den. Váš dotaz předáváme firmě SOTES s.r.o. Ovšem do doby vyřešení naložení s budovou bývalé 4. Základní školy (prodej, zbourání) a následného koncepčního řešení celého prostoru nelze počítat s větším a náročnějším řešením. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.10.2014

  Údržba cesty kolem Akrylu

  dotaz:
  Dobrý den.Rád bych se zeptal, kdo je vlastníkem pozemků kolem chodníku z města na Michal kolem " Akrylu" a pod hřbitovem? Po dlouhé době jsem tudy šel a myslím si,že tam nebylo letos sekáno?! Vypadá to tam jak v pralese. Chodník je průchozí z jedné poloviny. Děkuji za odpověď. Jiří Jíra

  odpověď:

  Dobrý den. Váš dotaz jsme předali firmě SOTES s.r.o. k řešení. S pozdravemIng. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.10.2014

  Parkování na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý večer, chci se zeptat,kde máme parkovat na sídlišti Michal, hlavně v okolí ulic Mánesova,Alšova,Slavíčkova atd.,když parkoviště u Lidlu je placené?!Zaparkovat tady ve večerních hodinách je nad lidský výkon a jakmile si zaparkujete na místo, které by nemělo nikomu vadit ,už už máte výzvu od městské policie o zaplacení pokuty!Doufám, že se tato situace bude nějak řešit. Děkuji za odpověď. Křížová

  odpověď:

  Dobrý den. V poslední době situaci intenzivně řešíme. Rozšířili jsme plochy pro parkování v ulici Kosmonautů, dokončujeme stání v ulici Alšova, budeme navazovat ve spodní části ulice Švabinského a v tuto chvíli je vybírán dodavatel na stavbu záchytného parkoviště v prostoru mezi Mánesovou ulicí a silnicí R6. V tomto a příštím roce tak přibyde několik set parkovacích míst. V roce 2015 se plánuje další rozšíření u nejvyššího věžáku v ulici Slavíčkova. Tím se ovšem možnosti dalšího rozšiřování parkovišť výrazně sníží. Pro další období lze počítat pouze s nárůstem v počtu desítek parkovacích míst. I do budoucna bude tento problém neřešitelný. Za posledních deset let stoupl počet osobních automobilů v ORP Sokolov téměř o dvacet tisíc. V případě města Sokolov je to tedy asi jedna třetina zmiňovaného počtu a je jasné, že pro tolik automobilů dostatek parkovacích míst nikdy nebude. Řešením je výstavba parkovacích domů, což jsou investice v desítkách i stovkách milionů Kč. Znamenalo by to velmi výraznou spoluúčast žadatelů o parkování. Ve srovnatelných městech se jedná o částku cca 1000,- Kč na měsíc. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 15.10.2014

  Nepořádek u kontejnerů na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den,chci se zeptat, jak chcete řešit nadále odpadkové kontejnéry na sídlišti Michal? Jedná se hlavně o ulici Švabinského 1791 až 1796. Každý den jsou otevřené a vyhrabané odpadky,které jsou nechutné, odporné /viz dámské vložky, použité pleny,roztrhané igel. pytle odpadku a jiné/. Jak máme v této civilizované zemi žit? Měla by se udělat železná klec a zamykat to. Dnes jssem byla v Kraslicích,kde toto mají provedené a skutečně je tam čisto.Děkuji za pochopení a nápravu.Šlechtová

  odpověď:

  Dobrý den. V tomto případě záleží na samotném společenství vlastníků. Ve městě Sokolov existují kontejnerová stání, o které se uživatelé sami starají a zamykají je. Je na vás, zda jste schopni v tomto režimu spolupracovat. Pokud ano, obraťte se, prosím, přímo na firmu SOTES s.r.o. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 9.10.2014

  Značení linky MHD č. 3 na dvou trasách

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych touto cestou požádat, aby město u smluvního přepravce místní dopravy intervenovalo rozdílná značení linky č. 3, jezdící po dvou trasách - např. rozlišení indexem (v minulosti zde jezdil spoj č. 3a). Vozidla sice mají na přední straně pohyblivé návěstí, přesto jsem častým svědkem reakcí dobíhajících nic netušících starých lidí, invalidů a hlavně "přespolních", kteří se octnou za 14.- Kč úplně jinde, než si přáli. Děkuji a zdravím. V. Kodýdek

  Dobrý den, 21.8., tedy před více jak sedmi týdny, se tu objevily dva dotazy na možnost změny označení autobusů, například na 3A, 3B apod. Nejmíň pochopitelné je označení linky jedoucí okolo nemocnice stejným číslem jaké má linka vedoucí po ulici Boženy Němcové. Oběma občanům jste odpověděl, že věc předáte dopravci k řešení. Jaká je odezva? Pokud by mělo pro příští rok něco změnit, je nejvyšší čas...Děkuji za odpověď. Věra Zimmelová

  odpověď:

  Dobrý den.V současnosti je převážná část vozidel v systému MHD vybavena elektronickými tabulemi, na kterých je uvedena hlavní trasa právě obsluhovaného spoje,včetně konečné zastávky příslušného spoje.Konkrétně u linky 3 ve směru Terminál - Michal je uvedeno zda autobus jede kolem banky případně kolem nemocnice. Další doplňující informace pro "přespolní" může podat řidič autobusu. Jsme toho názoru, že uvedené rozlišení je dostačující. Případný požadavek na změnu označení by byl předmětem zavedení další linky, což vzhledem k minimální odlišnosti ve směru vedení spojů nedoporučujeme. Pro Vaši informaci uvádím, že označení linky 3a bylo zavedeno v prvopočátcích provozu MHD v Sokolově a týkalo se vedení spojů přes Těšovice kolem chemických závodů, což mělo ve své době opodstatnění( nyní linka číslo 4) . S pozdravem Zdeněk Sokol, vedoucí dopravního útvaru

 • 9.10.2014

  Ulice pojmenovaná po komunistovi

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je nutné, aby 25 let po sametové revoluci, nesla jedna z ulic v Sokolově stále jméno bulharského komunistického politika, revolucionáře a bojovníka komunistického hnutí Jiřího Dimitrova? Dle zdroje Wikipedie cituji: během Dimitrovovy vlády v Bulharsku na konci 40. let byly zahájeny rozsáhlé procesy, ve kterých byly odsouzeny desítky až stovky lidí. Jak se tento bulharský Klement Gottwald zasloužil o rozvoj města Sokolov? Zajímalo by mne, zda se uvažuje o změně názvu této ulice. Děkuji Miloš Hána

  odpověď:

  Dobrý den pane Háno, Vzhledem k organizační a technické náročnosti související se změnou názvu ulice, kdy si občané musí měnit veškeré doklady (občanské průkazy, řidičské průkazy, pojištění apod.), o této změně město neuvažuje. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 2.10.2014

  Víkendové spoje městské hromadné dopravy

  dotaz:
  Dobrý den pane PravdaDěkujeme za zaslanou připomínku ke spojům linky č. 3. Opodstatněný požadavek na úpravu spojů 230 a 244 bude zapracován ke změně jízdních řádů platných od 14.12. 2014.S pozdravem Zdeněk Sokolvedoucí dopravního útvaruAutobusy Karlovy Vary, a.s.

  odpověď:
  Dobrý den, měl bych návrh na dílčí úpravu JŘ MHD Sokolov, linka č. 3, s platností od vydání nového JŘ 2014/2015. U víkendových spojů č. 230 a 244 je totiž opakovaně uváděna vynechaná zastávka Sokolov, Těšovice, jako pozůstatek původně plánovaného trasování spojů jedoucích z Terminálu a končících na sídl. Michal, vedením trasy po ul. Marie Majerové. Od vedení této trasy bylo následně upuštěno (kvůli ostrůvku na křižovatce ul. M. Majerové x Závodu míru) a všechny spoje, končící v zast. sídl. Michal, jsou tak vedeny v původní trase zast. Účko, Těšovice, sídl. Michal. Pouze u zmíněných víkendových spojů 230 a 244 je s každým vydáním nového JŘ opisována i tato chybná trasa těchto spojů (fakticky totiž jezdí skutečně po trase Účko, Těšovice, sídl. Michal). Má to za následek u těchto dvou spojů jednak matení cestujících a jednak vložení jedné poznámky navíc u zastávkových jízdních řádů - (A: vynechá zastávku Sokolov,Těšovice, jede jen do zastávky Sokolov, sídl.Michal). Další věcí k zamyšlení je pak možnost prodloužit oba tyto víkendové spoje 230 a 244 až na konečnou do ul. Závodu míru u koupaliště (jedná se totiž o jediné 2 víkendové spoje, které tam dle jízdního řádu nezajíždějí, fakticky však většinou ano) a kvůli "obratům autobusu" pak posunout odjezd spoje č. 244 uspíšením o 2 minuty na úroveň spoje č. 104, který stejnou trasu jezdí ve všedních dnech. Tím bude zajištěna i následná návaznost obsluhujícího autobusu u spoje 230 na spoj 215 (jako ve všední dny spoje 104 a 127) a spoje 244 na spoj 227, odpadně další matení cestujících a ze zastávkových jízdních řádu zmizí další poznámka k vedení trasy spoje, čímž bude JŘ pro cestující nepochybně opět přehlednější. Děkuji za zamyšlení nad touto úvahou. Josef Pravda, Sokolov

 • 2.10.2014

  Sekání trávy v Jelínkově

  dotaz:
  Dobrý den, je fajn, že se sekají trávníky ve městě, ale spíše to vypadá že po trávníku projel tank než sekačka. Byli by tak hodní a vyhnuli se při sekání trávníku našeho domu Jelínkova 1891? Trávník si spravujeme sami a po posledním "nájezdu sekačů" je doslova zničen. Děkuji. Bílský

  odpověď:
  Dobrý den.29. 9. 2014 proběhla kontrola Vámi nahlášeného trávníku (Jelínkova 1891). Trávník nebyl poškozen a sekání proběhlo zcela v pořádku. Dále tento pozemek 2501/62 k.ú. Sokolov, je v majetku města Sokolov, tudíž jej jako technické služby SOTES musíme sekat. Pokud byste chtěli nadále a pouze jen vy sekat a udržovat trávník před vaším vchodem, můžete si zažádat na městě o výpůjčku předmětného pozemku.S pozdravemIng. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 2.10.2014

  Reklama na sloupech veřejného osvětlení

  dotaz:
  Ptám se jak je možné, že jedna ze stran využívá pro svou předvolební prezentaci sloupy veřejného osvětlení a ne plochy k tomuto účelu určené?Není to zneužití obecního majetku jedním z členů, který je současně ředitelem technických služeb? Josef Sokolovský

  odpověď:
  Dobrý den. Firma SOTES s.r.o. pronajímá sloupy veřejného osvětlení všem organizacím, které zaplatí dle ceníku. Cena je 2.500 Kč včetně DPH. Je samozřejmé, že Všechny firmy a osoby za toto platí! Je nemyslitelné, že by pan ředitel nezaplatil!!! Tento systém pronajímání funguje více jak deset let.Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 2.10.2014

  Vykrádání garáží v Sokolovské

  dotaz:
  Znovu se vykrádají garáže na Sokolovské ulici Všude se dnes dávají kamery, nebylo by vhodné monitorovat garáže v celém Sokolově.Dnes už to není drahá záležitost. Slušní občané města by nemuseli mít strach kdy je někdo vykrade. Děkuji. Vladimír Holub

  odpověď:
  Dobrý den pane Vladimíre.Vaši připomínku jsme předali městské policii, dále se musíte obrátit na Policii České republiky. Bohužel není v silách města Sokolov v současné době osadit kamery u všech garáží ve městě.S pozdravemIng. Zdeněk Berka, starosta

 • 30.9.2014

  Blikání radaru v ulici Závodu míru

  dotaz:
  Dobrý den, nevím zda se obracím s dotazem správně, ale kam jinam ho směřovat? Jezdím každý den několikrát po ulici Závodu Míru a docela mě znervózňuje, když jedu celý úsek do 50 km/h a neustále na mě bliká radar. Je to snad takto v pořádku? Děkuji Hillerová

  odpověď:
  Dobrý den, ano je to v pořádku. Pokud dodržujete předepsanou rychlost, nemusíte mít obavy. Zařízení si je vybaveno tzv. infra-přísvitem, které slouží k lepší čitelnosti RZ na vozidle. Pokud samotné zařízení nerozliší dostatečně RZ, zapne se již zmiňovaný infra-přísvit. Pokud měřeným úsekem projedete předepsanou rychlostí, záznam zařízení automaticky smaže. Pokud řidič vozidla v daném úseku překročí povolenou rychlost, celý záznam je v kódovaném stavu odeslán na Městskou policii v Sokolově, kde jsou informace a fotografie převedeny do čitelného formátu a věc je oznámena Právnímu odboru Městského úřadu v Sokolově k dalšímu postupu.Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 25.9.2014

  Označení Sudoměřské ulice

  dotaz:
  Dobrý den,v ulici Sudoměřská chybí tabulka označující ulici. Rudolf Tempel

  odpověď:
  Dobrý den,děkujeme za upozornění. Označení ulice zajistíme S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 25.9.2014

  Oprava Heyrovského ulice

  dotaz:
  Dobrý den,zajímá mě jak to vypadá s rekonstrukcí silnice v ulici Heyrovského?...už přes týden je silnice rozkopaná (chodník od pošty 5 směrem do ul.Heyrovského snad 2 měsíce)...připadá mi,že práce na opravě silnice,nebo co se tady vlastně děje,probíhají tak jednou týdně...je zde problém s parkováním,průjezd ulicí je také komplikovaný,...můžete se k tomu vyjádřit,děkuji P.

  odpověď:

  Dobrý den.Váš email jsme předali k vyřízení firmě SOTES s.r.o.S pozdravemIng. Zdeněk Berka, starosta

 • 25.9.2014

  Díky za graffity jam

  dotaz:
  Ráda bych poděkovala Městu Sokolov a za to, že dovolilo a pomohlo zorganizovat Graffity Jam v rámci projektu Čisté město Sokolov a Evropský den bez aut. Akce byla výborná a povedla se! Díky, Novotná

  odpověď:

 • 25.9.2014

  Úpravy parkoviště při Alšově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, jedá se o předělávání parkoviště za domem Alšova 1735 - 1738. Parkovací místa by se měla zvětšovat a ne zmenšovat jen proto,že podél baráku bude chodník,tím nám místa ubydou a ne přibydou.Děkuji. Hergethová

  odpověď:
  Dobrý den.Váš email předáváme firmě SOTES s.r.o. k vyřízení.S pozdravemIng. Zdeněk Berka, starosta

 • 25.9.2014

  Parkování v ulici Kosmonautů III

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, obracím se na vás ohledně parkování v ulici Kosmonautů. Parkovací místa sice přibyla, ale k našemu údivu zároveň ubyla. Nepochopili jsme podélné parkování na začátku ulice, což dle našeho mínění ubralo místa pro parkování. Píšu to proto, že opět jsou problémy s parkováním ve večerních a někdy i podvečerních hodinách, vzhledem k tomu, že na místech stojí hlavně docela velký počet dodávek, někde motorka, někde přívěsný vozík. U Penny marketu je parkování omezeno a nemíním chodit ráno v 7 hod. přeparkovávat svoje auto. U Penny marketu by mohla být vyčleněná např. polovina parkoviště pro zákazníky, protože zde bydlím už dlouho, tak vím, že zákazníci celé parkoviště neobsadí. Hlavně si myslíme, že dodávky by zde na sídlištích parkovat neměly. Měli by parkovat u svých firem, nebo na jiných jim vyhrazených parkovištích. Měli jsme radost, že parkoviště se rozšiřují, ale příliš to nepomohlo. Nemůžeme věčně nákupy tahat bůhví odkud. Děkuji za odpověď. Bláhová

  odpověď:
  Dobrý den paní BláhováVáš email jsme předali firmě SOTES s.r.o. k vyřízení.S pozdravemIng. Zdeněk Berka, starosta

 • 25.9.2014

  Úpravy náměstí Budovatelů

  dotaz:
  Při Hornické pouti jsem si všiml, že byl z Nového náměstí odstraněn velký záhon před Hornickým domem. Znamená to snad, že se začíná realizovat ta krásná studie na rekonstrukci náměstí, která snad i vyhrála nějakou cenu a lidem se dost líbila? Standa

  odpověď:
  Dobrý den.Zmiňovaná úprava byla provedena na základě podnětu vedení Městského domu kultury v Sokolově, a to vzhledem k havarijnímu stavu schodiště a nutnosti umístění nového podia v rámci oslav Dne horníků a dalších akcí. Odstranění rabátka zároveň spadá do koncepce nové úpravy vzhledu náměstí, kdy se počítá s uzavřením průjezdnosti mezi MDK a samotným náměstím.S pozdravemIng. Zdeněk Berka, starosta

 • 18.9.2014

  Hornická pouť a záchody

  dotaz:
  Dnešní Hornická pouť byl totální propadák.Musím se zdržet sprostýchslov,když pomyslím na absolutní absenci toalet.Kdyby jsme si nepodávalidveře od toalet za 5kč,tak jsem utratil majlant jen za potřebu, nehledě nafrontu co tam byla a lidí co s prominutí ochcávala široké okolí.Takovémnožství lidí jste mohli očekávat a zajistit potřebné.Toto se Vám vážněnepovedlo.Zbohem. Pavel Žejdlička

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych se vyjádřil pouze k Vámi kritizovaným toaletám na Novém náměstí. Jak píšete, majlant, jste samozřejmě utrácet za toalety nemusel. To ovšem pouze v případě, že byste, ostatně jako stovky dalších návštěvníků, vyšlapal několik schodů do samotného MDK. Moderní a dovolím si dodat po celý den uklízené záchody byly otevřeny pro veřejnost po celý den a ZDARMA! Co se týká veřejných záchodů vedle MDK, tam z technických důvodů není možno bezplatný vstup zajistit. Musely by totiž mimo jiné zůstat dveře stále otevřené a o nějakém potřebném soukromí by tak nemohla být řeč.S přáním pohodového dneBc. Jan Picka, ředitel, Městský dům kultury Sokolov

 • 18.9.2014

  Zastavil se ve škole čas?

  dotaz:
  Dobrý den,letos moje dcerka nastoupila do první třídy na 3.ZŠ v ulici B. Němcové. Byla jsem jí druhý den doprovodit do školy a v šatnách jsem se nestačila divit. Rázem jsem se ocitla v sedmdesátých letech. Kolem šaten se nedá projít když jsou otevřené dveře. V samotné šatně se nedá taky hnout, děti mezi sebou vůbec nemůžou projít, jak tam není místo. Když si chce prvňáček pověsit bundu, musí si stoupnout na lavici, protože háčky jsou moc vysoko. Háčky jsou zrezlé, šatny oprýskané...opravdu se zde zastavil čas, je to ostuda v 21.století. Zvenku škola vypadá pěkně, ale uvnitř je to ostuda. Bude tedy nějaká náprava? Prosím za všechny děti. S pozdravem Hana K.

  odpověď:
  Dobrý den paní Kusá.Stav základních a mateřských škol máme zmapovaný, postupně dochází k realizaci úprav, rekonstrukcí a oprav. Vámi zmíněná záležitost bude nárokována v návrhu rozpočtu města na rok 2015 a realizována, pokud bude v rámci schvalovacího procesu zastupitelstvem města schválena.S pozdravemIng. Zdeněk Berkastarosta

 • 11.9.2014

  Květinové berušky

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem pochválit nápad berušek z květin, které jsou umístěné před kruhovým objezdem u MÚ, jsou nádherné. Bude po Sokolově více takových broučků? S přáním pěkného dne Bublíková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za vaši pochvalu. Město Sokolov se zapojilo do putovní akce, kdy jsou tyto berušky vystaveny v různých městech. Příští rok budeme vycházet z finančních možností města. Nicméně, i na základě dosavadního ohlasu veřejnosti, bychom rádi broučky získali do majetku. Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

 • 11.9.2014

  Poděkování

  dotaz:
  Dobrý den, chtěli bychom poděkovat městu Sokolov za znovu obnovení dětského hřiště, v ul.Slavíčkova u klastru Sokolík.Velký dík patří i paní Petře Němečkové z odboru rozvoje města, která naši žádost kladně vyřídila.Děkují maminky a děti z ulice Slavíčkova

  odpověď:

 • 10.9.2014

  Dokončení opravy Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chci se zeptat, kdy bude dokončena oprava ulice Vítězná. Již mnohokrát byla tato realizace odložena, ale po neopravené části ulice se nedá jezdit. Děkuji.
  ~ Karel

  odpověď:
  Dobrý den pane Karle, vzhledem k tomu, že na dokončení stavebních úprav komunikace Vítězná dojde k výraznému rozšíření rozsahu prací a tím i k navýšení finančních prostředků potřebných k dokončení celého díla, bude odbor správy majetku při sestavování rozpočtu města pro příští rok tyto finance nárokovat. Budou-li zastupitelstvem schváleny a na zajištění této akce vyčleněny, pak budou stavební úpravy výše zmiňované komunikace v roce 2015 dokončeny.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 23.8.2014

  Nové hřiště na Bohemii

  dotaz:
  Dobrý den. Chci se zeptat, odkdy bude v provozu nové hřiště na Bohemce? Předem děkuju za odpověď.
  ~ Martin Drahokoupil

  odpověď:
  Dobrý den. Dle článku č. 6.2.1. Smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem Linhart, spol. s.r.o. má být dílo "Revitalizace městských sportovišť č. III" (tedy včetně vybudování univerzálního hřiště v areálu Bohemie) dokončeno nejpozději do 30.11.2014. Stejný termín je uveden i v nabídce tohoto uchazeče. Podle informací od stavebního technika, by však měly být práce ukončeny ještě dříve, přesný termín v současné době však nevíme.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 21.8.2014

  Autobusy na koupaliště Michal

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,bylo by možné, aby jezdilo více na koupaliště Michal bez nutnosti přestupovat? Například z Terminálu jede přímá linka na koupaliště v 6:52 a další až 15:21. Dále bych vás chtěl poprosit nemohla by být linka číslo 3 označena například 3H-okruh Hrušková, 3E-okruh ETI...? Starší člověk se v tom špatně orientuje.

  odpověď:
  Dobrý den. Úprava stávajících linek by vyvolala nutnost koncesního řízení, což je otázka veřejné soutěže a trvání minimální jeden rok. Situaci jsme tedy mohli vyřešit podle zákona pouze přidáním dodatečné linky. Požadavek na označení linky číslo 3 uplatníme u dopravce. S přáním pěkného dne
  ~ Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 21.8.2014

  Značení autobusů MHD

  dotaz:
  Dobrý den.Chtěl bych touto cestou požádat, aby město u smluvního přepravce místní dopravy intervenovalo rozdílná značení linky č. 3, jezdící po dvou trasách - např. rozlišení indexem (v minulosti zde jezdil spoj č. 3a). Vozidla sice mají na přední straně pohyblivé návěstí, přesto jsem častým svědkem reakcí dobíhajících nic netušících starých lidí, invalidů a hlavně "přespolních", kteří se octnou za 14.- Kč úplně jinde, než si přáli.Děkuji a zdravím.
  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den. Váš požadavek předáváme dopravci k řešení. S pozdravem
  ~ Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 21.8.2014

  Měření rychlosti v ulicích

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych podotknout,že kamery v ulici Závodu míru jsou v pořádku, jen by měly být umístěny mezi Garni hotelem a kruhovým objezdem směrem k Lidlu. I přes karemy u 8.ZŠ si nadále někteří řidiči směrem ke kruhovému objezdu k lidlu dělají ze silnice závodní dráhu a v noci je to dost nepříjemné. Děkuji za vyřízení.
  ~ Zdeněk Ambrož

  odpověď:
  Dobrý den. O tomto problému víme. Situace budeme sledovat a po vyhodnocení bude v případě potřeby přijato adekvátní opatření. S pozdravem
  ~ Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 6.8.2014

  Klepadlo v ulici Seifertově

  dotaz:
  Dobry den, nad domem Seifertova 1836,37,38 je ve znacne spatnem stavu jedno z ¨klepadel¨ Je jen otazka casu, kdy to spadne, nedej boze na nejake zvidave ditko. Prosim o odstraneni. Diky, s pozdravem Macek.

  odpověď:
  Dobrý den pane Macku.Musíme s Vámi plně souhlasit. Spatný stav klepadel je problémem celého města Sokolov a proto dnes jeho vedení rozhodlo o odstranění stávajících klepadel bez náhrady. Pokud budou mít jednotlivá společenství vlastníků zájem o klepadla a sušáky na pozemcích města, budou si moci vybudovat na základě souhlasu vlastníka pozemku nebo výpůjčky pozemku svá klepadla. Po vybudování budou za "svá" klepadla zodpovídat.S pozdravemIng. Zdeněk Berkastarosta

 • 6.8.2014

  Provoz v ulici Poláčkově

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Poláčkova, a chtěl jsem se zeptat zda by nešlo udělat naší ulíci jednosměrnou. A nebo aspoň nějak omezit rychlost projíždějících automobilů. Protože když jede jeden nebo více automobilů z jedné strany a další auta jedou z druhé strany tak se musejí složitě promíjet okolo zaparkovaných automobilů.A teď když se opravuje křižovatka ul.Slovenská a Boženy Němcové tak je situace ještě horší.Navíc někteří nedodržují ani povolenou rychlost. V naší ulici bydlí i rodiče s dětmi, máme kolikrát opravdu strach přejít ulici. Budeme moc vděčný když se naším problémem budete zabývat. Přeji vám krásný zbytek dne. Nashledanou. Jiří

  odpověď:
  Dobrý den pane Jiří.Po znovuotevření zmiňované křižovatky se situace jistě zlepší. V případě zjednosměrnění by totiž došlo k úbytku podstatné části parkovacích míst, a proto se město přiklonilo k zachování stávajícího stavu.S pozdravem Ing. Zdeněk Berkastarosta

 • 2.8.2014

  Parkování v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den,nyní se rozšiřuje parkoviště v ulici Kosmonautů. Bude to na parkování jako doposud,, nebo bude vyhrazené a za úplatu?DěkujiJiří BeranKosmonautů 1911Sokolov

  odpověď:
  Dobrý den, Parkování na parkovišti nebude za úplatu. Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

 • 30.7.2014

  Ad: Parkování za domy v ulici Pionýrů

  dotaz:
  Dobry den, z Vasi odpovedi jsem pochopil, ze Mesto Sokolov se nechysta v nasi ulici investovat do vytvoreni novych parkovacich mist. "Dekuji" i za ostatni spoluobcany z teto ulice.Bohuzel Vasi nabidku parkovani na piscitem parkovisti za Billou nevyuziji, protoze jde o nehlidane parkoviste, kde by auto pres noc nechaval pouze silenec.I parkovaci mista v ulici Jednoty nejsou idealni. (V osm hodin vecer mne zde pred tydnem ozralove kopali do auta a trafikantce "vysklili" sklo pres zavrenou roletu.Stale jste mne ale neodpovedeli na zasadni cast me otazky, tedy zda mesto Sokolov nejakym zpusobem oznaci lokalitu (ze se tam nesmi parkovat), a nebo zda zde bude nadale dochazet k situaci, ze zde bude parkovat kde kdo, pouze rezidenti ne, protoze Ti uz nekolikrat dostali pokutu...Take jste mne neodpovedeli na muj dotaz, jakym zpusobem zajistite bezpecnost deti a dalsich obcanu vychazejicich ze vchodu. s ocekavanim brzke odpovedi.s pozdravem M.Rund, Pionyru 1330, Sokolov

  odpověď:
  Vážený pane Runde,myslím, že odpověď mé kolegyně byla zcela jasná a srozumitelná. Ale dobrá, zkusím ještě jednou celou záležitost objasnit. Město bohužel nemá tiskárnu na peníze a řeší proto postupně jednotlivé lokality - přednostně pak ty, kde opravdu není možné zaparkovat, na rozdíl od Vaší, kde chcete pouze stát „pod okny“ bytu. To neznamená, že tuto lokalitu v budoucnu nebude město zřejmě nějaký způsobem řešit. Vzhledem k terénní situaci zde budou vyšší náklady na případné úpravy. O zařazení do plánu oprav samozřejmě musí rozhodnout příslušné orgány města a musí současně alokovat nezbytné prostředky v rozpočtu. Vzhledem k tomu, že předpokládám, že vlastníte řidičský průkaz, tak by jste měl znát i příslušné zákony, především pak zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a další související předpisy. Lokalita je jednoznačně vymezená z pohledu možnosti stání vozidel zákonem, jak Vám sdělila již kolegyně, a proto jakékoliv jiné značení je nadbytečné a ztrácí smysl. Dohled na nedodržování zákona je pak samozřejmě v kompetenci policie a ta při zjištění porušení musí zasáhnout vždy, bez ohledu na to, zda jde o rezidenty nebo kohokoliv jiného. Zákon platí pro všechny. Dovolím si také upozornit na Váš trochu nesmyslný dřívější výrok, že jste 40 let porušovali zákon, nic se nedělo, a teď dostáváte pokuty. Možná by stálo za to se nad tím malinko zamyslet. Co se týká bezpečnosti, tak musím zopakovat - jedná se o místní komunikace se smíšeným provozem a podle toho mají povinnost se na ní pohybovat jak chodci tak i vozidla. Obecně jde o slušnost, ukázněnost a ohleduplnost mezi účastníky provozu, která zde zjevně chybí. Mimo to jsou vchody budov o cca 0,3 m vysazené od pláště objektu, což umožňuje při opuštění budovy chodci se rozhlédnout. Všichni účastníci silničního provozu jsou pak mimo jiné povinni přizpůsobit své chování zejména dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace. Bohužel v některých případech opravdu není možné učinit „nějaká“ okamžitá opatření, byť si občan myslí opak. I město musí respektovat platnou legislativu. S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 29.7.2014

  Parkování za domy v ulici Pionýrů

  dotaz:
  Dobrý den. Zajímalo by mně, jestli Město Sokolov bude řešit situaci v ul.Pionýrů (za domem 1329-1330 a vedlejším), kde se mohlo 40 let parkovat a nyní občané dostávají, údajně na základě udání opakovaně pokuty. Nestálo by do vyřešení situace (chápu, že nejsou ihned investice na všechno) oblast nějakým způsobem označit (značka, žlutá čára, letáky??) , tak aby zde nedocházelo k situaci, kdy místní zde nezaparkují, ale parkuje si zde, hlavně v pracovních dnech kde kdo..... (a jedna nejmenovaná úřednice dle sdělení sousedky jí řekla, že teda máme na ty lidi zavolat policajty.....) Nebo je městu Sokolov jedno, že už po několikáté dostávají místní rezidenti pokuty?? PS: Obě Společenství vlastníků již připravují podnět. Také nesouhlasíme se situací, kdy malé děti vcházejí ze vchodů do (dle výkladu policie ČR) obousměrné komunikace. Do doby, kdy zde parkovala vozidla byl alespoň tímto způsobem znemožněn rychlý pohyb vozidel okolo domů, zato nyní, kdy mají lidé zde strach parkovat jsme byli několikráte svědkem rychlého průjezdu těsně okolo domů. s pozdravem M.Rund

  odpověď:
  Vážený pane Runde,situace v ulici Pionýrů u bytového domu č.p. 1329 - 1333 je nám známa. Jedná se o obousměrnou komunikaci, jejíž šířka je v rozmezí 4,3 - 4,7 m. Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, smí řidič na obousměrné komunikaci stát, zůstane-li volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Stání vozidel na této komunikaci, s ohledem na šířku komunikace a šířku vozidla, bohužel zákon neumožňuje a ani dříve neumožňoval. Policie musí vždy konat ve smyslu dodržování zákona. Komunikací, kde zákonná úprava neumožňuje stání vozidel, je ve městě Sokolov více, a ne vždy je možné učinit okamžité opatření nebo zvolit stavebně technické řešení, ať již s ohledem na uspořádání okolního terénu, tak na nedostatek finančních prostředků. Občané ulice Pionýrů mají možnost v docházkové vzdálenosti odstavit vozidla na blízkých odstavných plochách. V případě ulic Pionýrů a Karla Čapka je to např. písková odstavná plocha vedle garáží za prodejnou potravin Billa, kterou je možné využít k odstavení osobních vozidel. Chápeme, že to není "ideální" řešení, bohužel, ne vždy lze umožnit parkování bezprostředně před bytovým domem. Litujeme, že Vám nemůžeme podat příznivější zprávu.S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 29.7.2014

  Oprava mostu ve Slovenské ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto!Bydlím v ulici Slovenská. Směrem na cyklostezku (u vchodu do Baníku) byl zbourán most. Já, stejně tak jako celá řada občanů Sokolova, jsem tento most pravidelně denně využíval. Most byl zbourán bez náhrady. Chtěl jsem se zeptat, proč někde vedle nebyla vybudována provizorní lávky pro pěší (cyklisty, maminky s kočárky, občany, kteří most využívali pro pěší cestu do práce, sportovce, kteří šli bruslit na cyklostezku, důchodce, jdoucí na procházku.....). Když most ještě stál, spočítali jsme s panem Petrů, stavbyvedoucím stavby, že za 15 minut využilo tento most asi 30 občanů. Myslím, že pro komfort občanů by se lávky vybudovat mohla a náklady by pravděpodobně nebyly příliš vysoké. Nebo budeme muset hledat náhradní trasy až do listopadu, kdy by měl most být znovu otevřen? Mimochodem cesta od mostu směrem ke koupališti není osvětlena, takže brzy ráno a večer není ani bezpečná. S pozdravemJan Kadlec

  odpověď:
  Dobrý den,náhradní most nebyl vybudován mimo jiné právě proto, že by jeho realizace byla finančně náročná. Rekonstrukce je hrazena za spoluúčasti finančních prostředků z ROP a krátké období pro podání žádosti ani neumožňovalo řešení dalších projekčních prací a zdlouhavé projednávání s dotčenými stranami. Představa většiny občanů, že stačí "zbouchat pár prken" je bohužel naprosto mylná. Taková lávka musí splňovat veškeré předpisy ohledně bezpečnosti a požadavků Povodí Ohře. Navíc je potřeba takovou lávku vyprojektovat a zažádat o stavební povolení se vším, co k tomu patří. Město s vypětím sil zvládlo podat žádost na rekonstrukci stávajícího mostu při řešení mnoha dalších staveb ve stejnou dobu a považujeme za úspěch, že tyto objekty budou upraveny a podařilo se na ně získat finanční prostředky v tak velkém objemu.V dochozí vzdálenosti jsou další lávky, které lze využívat. Cyklostezka od mostu směrem ke koupališti sice není osvětlená (v současné době se zpracovává projektová dokumentace a situace se řeší), ale pokud by chtěl někdo jít tímto směrem za tmy, a měl strach o svoji bezpečnost, tak může jít po druhém břehu, kde vede osvětlený chodník podél ulice Slovenská.Ano pro pohodlí občanů, kteří bydlí bezprostředně u uzavřeného mostu, by náhradní lávka byla přínosem, nicméně Vás prosíme, mějte trpělivost a vydržte ještě přibližně 3 měsíce ve sníženém komfortu, a pro návštěvu tenisových kurtů v areálu Baník udělejte o pár kroků navíc.Realizujeme v současné době v Sokolově mnoho staveb a každá z nich znamená snížení komfortu pro určitou část obyvatel. Někdo musí přetrpět zvýšený hluk, jiný zase vetší prašnost, jiný musí udělat pár kroků navíc. Děláme to pro nás všechny, tak prosíme, přispějte také svým dílem, například i tím, že pochopíte náročnost těchto realizací a vydržíte určitou dobu stavební činnost poblíž svých bydlišť tak, aby do budoucna bylo okolí našich bydlišť hezčí a plně funkční.Děkujeme za pochopení Marek Faust odbor správy majetku

 • 29.7.2014

  Zápach v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den,ráda bych se zeptala na zápach, který už celé léto dýcháme v Sokolově pravděpodobně chemička? samozřejmě mě zajímá, kdo TO vypouští a co nám tady hrozí???? a zda To někdo řeší??? Děkuji. Jaroslava Zatloukalová

  odpověď:
  Dobrý den, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že v červenci letošního roku probíhaly některé plánované opravy popř. odstavování provozu ve Vřesové (Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s.) a v Sokolově (Momentive Specialty Chemicals, a.s.). V tomto období (dne 11.07.2014) došlo v rámci plánovaných (a řádně ohlášených) likvidačních pracích na provozu "Rectisol" ve Vřesové k pachové epizodě. Problém byl bezprostředně vyřešen. K žádným jiným únikům pachových látek popř. haváriím dle České inspekce životního prostředí nedošlo a ani MěÚ Sokolov nejsou známy. Pro úplnost dodáváme, že Městský úřad Sokolov nemá z hlediska ochrany ovzduší žádnou pravomoc ke kontrolní činnosti u velkých znečišťovatelů ovzduší, příslušným orgánem je Česká inspekce životního prostředí. S pozdravem Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí. S pozdravem Ing. Jitka Škrabalová vedoucí odboru životního prostředí

 • 26.7.2014

  Vítězná: přechod, rychlá auta, hřiště, bývalé kasárny

  dotaz:
  Vážený pane starosto, Vážení zastupitelé.Obracím se na Vás hned s několika dotazy.S manželem a našimi dvěma dětmi bydlíme na sídlišti Vítězná. Já pracuji v sociálních službách a manžel jako pekař v nedaleké pekárně. Naše dcera od září nastupuje do mateřské školy a syna máme ve střídavé péči s jeho vlastní matkou. Již půl roku obýváme podnájemní byt na adrese Vítězná 2007. Shodou okolností, jsem v tomto domě také vyrostla. Po vystudování vysoké školy, jsme se rozhodli, že se usadíme i s rodinou v Sokolově.1. Nedávno proběhla před naším domem rekonstrukce silnice a přilehlých chodníků. nebyl však obnoven přechod pro chodce, který vždy na silnici přímo před naším domem býval. Jelikož tudy přecházíme s dětmi vždy když jdeme k zaparkovanému vozu, odnést tříděný odpad, nebo venčit psa. Vystavujeme se riziku kolizí s projíždějícími auty. Nehledě na to, že zde přecházejí děti, které přijíždějí každé ráno autobusem do školy!!!!!!Ptám se tedy proč nebyl tento přechod obnoven?2. V souvislosti výše uvedeným problémem by mě také zajímalo, jestli se nějak chystáte učinit přítrž rychle projíždějícím vozům v ul. Vítězná. Rovný úsek silnice na okraji sídliště, přímo vybízí k rychlému projetí vozidel. Bohužel zde není dodržovaná rychlost. Bylo by na místě zde umístit radar, nebo retardér. Myslím, že není problém si tuto informaci ověřit tím, že na toto místo postavíte hlídku policie, která rychlost bude měřit. Bude se tedy v tomto směru něco dít?3. Dále nerozumím tomu, proč na tak velkém sídlišti jako je Vítězná, kde žije spousta rodin s dětmi není žádné dětské hřiště? V propagacích města jsem se dočetla, že "Sokolov, město vhodné pro život", ale nejspíš ne s malými dětmi. U nás za domem je jedno vyvrácené "hopsadlo", na kterém si děti mohou spíše ublížit, než-li pohrát. Chystáte se na sídlišti Vítězná vybudovat dětské hřiště?4. Co opravdu nechápu je, že povolujete pochybné podnikání v rozpadajících se budovách bývalých kasáren před naším domem. Chápu, že lidé co prostory mají v podnájmu, platí nájem. Ale co se tam děje, to vídáme každý den z oken našich bytů. Že se v okolí těchto domů shromažďují podivné existence mladých lidí, kteří si chodí do útrob domů nejspíše pro drogu, nebo myjí auta pronajímatelům za peníze. Dětská práce je zakázána a nelze před tím jen tak lehce zavírat oči!Jsem produktivní obyvatelkou města Sokolova. Jediné co chci je bezpečný domov pro své děti.A důstojný život ve svém městě. Děkuji za brzkou odpověď na moje dotazy! S přáním hezkého dne Veronika Kurincová

  odpověď:

  Dobrý den.Dovolím si stručně odpovědět na jednotlivé body vašeho emailu.1) Zmiňovaný přechod byl zrušen a nahrazen místem pro přecházení a novým přechodem pro chodce u křižovatky ulice Vítězná a Jeronýmova. Děti, které přijedou do školy autobusem ze směru od polikliniky, mají možnost použít pro přecházení zachovaný přechod pro chodce přímo u školy.2) Do doby dokončení rekonstrukce celé ulice Vítězné nemá smysl radary umísťovat. Do budoucna se o jejich umístění uvažuje, jelikož se po dokončení ulice bude s největší pravděpodobností jednat o rizikové místo. V tomto vám dáváme plně za pravdu.3) Na sídlišti Vítězná evidujeme celkem čtyři dětská hřiště, která však necháváme "dožít", neboť má město Sokolov připravený projekt na nové, velké, dětské hřiště pro celou oblast sídliště. Finanční náklady na pořízení hřiště, sportoviště, pro různověkou skupinu dětí však sahají až téměř ke čtyřem milionům Kč. Město Sokolov proto podalo žádost u Nadace ČEZ - Oranžové hřiště, o poskytnutí nadačního příspěvku na vybudování alespoň jedné části hřiště, určené pro menší děti. Nyní čekáme na vyjádření Nadace ČEZ. Pro využití volného času dětí je na sídlišti oplocené hřiště pro malé děti za domem Spartakiádní, dále lze využívat hřiště v areálu DDM, které je zároveň chráněno před ničením vandaly a znečišťováním psy.4) Uvedené území je připraveno k zástavbě řadovými a rodinnými domy. Se zájemci je jednáno, do doby realizace se snažíme chátrající objekty udržet v jakž takž ucházejícím stavu. Odbor sociálních věcí již prošetřoval "zaměstnávání dětí" v uvedeném areálu, nepodařilo se však nic prokázat. V případě dětské práce proto doporučujeme okamžitě volat policii, aby mohlo být případné nezákonné jednání prošetřeno. Orgán sociálně-právní ochrany dětí nemá možnost kontrolovat "zaměstnavatele".S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 23.7.2014

  Nepořádek na novém hřišti za samoobsluhou Penny

  dotaz:
  Dobrý den. Než jsem se vrátila z dovolené, tak jste stihli nechat postavit posilovnu pod širým nebem za Penny. Není to špatný nápad, jenže jste zapomněli na odpadkové koše. Je tam pěkný nepořádek. Také se mi nezdá šikovné postavit takové hřiště u obytných domů. Určitě by to bylo lepší na areálu zdraví. Tam hluk neobtěžuje. Marta

  odpověď:
  Dobrý den.Na areálu zdraví byly též provedeny rekonstrukce některých sportovních zařízení a tyto rekonstrukce budou dále pokračovat. Město Sokolov se snaží, aby byl drahé a zničitelné prvky pokud možno pod ohledem. Odpadkový koš bude osazen.S přáním pěkného dneIng. Zdeněk Berkastarosta

 • 22.7.2014

  Hluk z nonstopu Dukla

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych si stěžovat na noční hluk z nonstopu Dukla,jedná se hlavně o hluk v pracovnídny,člověk se ani do práce pořádně nevyspí. I když se zavolá hlídka,tak ne vždy mají hned čas,aby zasáhly a nebo přijedou a po jejich odjezdu je to tu znovu. Nejlepší by bylo,kdyby nonstop byl změněn na klasickou hospodu se zavírací dobou. A určitě nejsem sám,kdo si stěžuje,protože nonstop na sídlišti, to není zrovna dobrý nápad.Děkuji za vyřízení.S pozdravem.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za upozornění. Máte pravdu, že stížnosti na hluk v nočních hodinách v restauraci Dukla jsou opakované. Dnes jsme se domluvili s Policií ČR na pravidelnějších kontrolách v nočních hodinách ve všedních dnech. Okrskový strážník dnes opět navštíví provozovatele provozovny, aby ho důrazně upozornil, že pokud se situace nezlepší, přistoupíme k ráznějšímu řešení nepřijatelné situace, včetně řešení před správním orgánem. Pokud se situace v dohledné době nezlepší, prosím, napište nám. Děkuji. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 16.7.2014

  Poděkování za nové hřiště

  dotaz:
  Dobrý den,vyjadřuji Městu Sokolov velký dík za nádherné hřiště u MŠ Kosmonautů za Penny, je na správném místě a láká hodně dětí.S pozdravemJaroslava Štěpánková

  odpověď:

 • 10.7.2014

  Další hřiště pro venkovní posilování

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli by nebylo možné vytvořit nové hřiště na venkovní posilování v parku vedle bazénu, kde jsou dětské "prolejzačky", místo je vhodné a určitě by zájem byl z široké veřejnosti, né jen z mé... děkuji za odpověď... s pozdravem Pompa

  odpověď:

  Dobrý den.Město Sokolov nechalo v letošním roce vybudovat tři nová hřiště na venkovní posilování, a to v Areálu Bohemia, v areálu Baníku a v ulici Kosmonautů. Jsme rádi, že se Vám nová hřiště líbí a požadujete jejich další rozšíření. V současné době s rozšiřováním stejného druhu hřiště neuvažujeme. Nyní se zaměřujeme na vybudování hřišť a jiných volnočasových aktivit, které zatím v našem městě nejsou zastoupeny, jako je např. discgolfpark. Pokud se však nová workoutová hřiště osvědčí a bude větší zájem o jejich rozšíření, budeme hledat další vhodnou lokalitu. Park Husovy sady není pro tento druh hřiště vhodný, neboť se jedná o významný krajinný prvek, zaměřený na přírodu, dřeviny a travnaté plochy, které nelze jen tak rušit a zastavět. S pozdravem Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.7.2014

  Dokončení opravy silnice na Hruškovou

  dotaz:
  Chci se zeptat jestli silnice na Hruškovou bude dokončena celá.Bylo to velké překvapení, když jsme po kilometru krásné silnice opět najeli na starou rozbitou vozovku, která vypadá jako pozůstatek vojenských cvičení s obrněnými vozidly. Díky Brandlová Petra

  odpověď:
  Dobrý den.Město Sokolov bude příští rok žádat o dotaci na kanalizaci na Hruškovou, tudíž by nebylo hospodárné před její realizací stávající vozovku rekonstruovat. Pokud se nám však dotaci získat nepovede, plánujeme silnici opravit již příští rok.S pozdravemMgr. Ladislav Sedláčekmístostarosta

 • 8.7.2014

  Hřiště na kuličkové bitvy v Sokolově?

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, když vidím "naše" město tak jsem velmi rád, že jsem se zde mohl narodit a žít, ale přece jenom se mi zdá že je zde málo veřejných aktivit. Workoutové vybavení na areálu Bohemie a na Baníku je velice pěkné, ale pro ty co to provozují, máme zde nádherné hřiště, ale opět stejný "problém" využívají ho sportovci, abych nebyl špatně pochopen nemám proti nim vůbec nic, spíš jim trochu závidím jejich vypracované břicho a chuť sport provozovat. Můj dotaz je spíše směřován na lidi typu "vojáci" (air-soft a paintball), protože tito lidi se většinou musí uchýlit mimo město. Ano je to z hlediska bezpečnosti ostatních lepší, ale napadlo mě, že vlastně jedny z nejlepších air-softových bitev byla v rozestavěné zóně, sice už je to pár let zpět, proto mě napadlo jestli by nešlo udělat někde ve městě něco jako "hřiště na air-soft". Město by mohlo na tom i slušně vydělat, protože nábojů není nikdy dost a když se za menší poplatek udělá obchod s těmito věcmi tak si myslím, že zrovna prodělávat nebude. Děkuji. Jan Otradovský, hrdý SokolovákP.S.: já už sice air-soft pár let nehraji, ale pokud by něco takového vzniklo tak jsem ochoten do toho vrazit, myslím, že nemalé peníze a určitě bych nebyl zdaleka sám

  odpověď:

  Dobrý den pane Otradovský. Bohužel město Sokolov nemá žádný takový vhodný objekt. Paintball je hra, která sebou nese určitá bezpečností rizika. Takové hřiště nemůže provozovat město, nýbrž soukromý subjekt.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 3.7.2014

  Větve ve Slavíčkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli by nebylo možné prostřihat převislé větve na stromech v ulici Slavíčkova před domy 1678-1683 . Větvě jsou dlouhé a velmi nízko nad chodníkem a přilehlém parkovištěm. S přáním pěkného dne Martina Čiháková

  odpověď:
  Dobrý den, větve v této ulici a na přilehlém parkovišti byli ostříhány dne 26.6.2014.S pozdravemIng. Jaromír DvořákŘeditel SOTES s.r.o.

 • 3.7.2014

  Škoda na voze po sekání trávy

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto potřebuji poradit dne 6.6.2014 na Atletické ulici č.p.2147 sekala trávu Pe-reza která byla pronajata Sotesem na sekání trávy nám bylo poškozeno auto rozbili nám sklo na dveřích za řidičem při sekání trávy a po jedenácti dnech se k tomu postavili zády i když u této události byla přizvána policie ČR kam se mám obrátit aby mi to uznali policie na Pe-rezu volala a zase po týdnu jsem je znovu kontaktovala dříve mi nikdo nebral telefon a nechtěch tuto situaci se mnou řešit škoda na autě je vyčíslena na 2144,- Kč přáním pěkného dne Prezmecká Vlasta

  odpověď:
  Dobrý den.Vzhledem k tomu, že je pro město partnerem pro sekání trávy firma SOTES s.r.o., obraťte se, prosím, se svojí záležitostí přímo na ředitele této firmy, pana Ing. Jaromíra Dvořáka.S pozdravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 3.7.2014

  Městská doprava na koupaliště Michal

  dotaz:
  Dobrý den.Moc dobrý nápad s městskou dopravou ke koupališti.Jenom škoda,že autobus nepojede už z města.Je zde také hodně lidí,kteří by rádi využívali tento autobus.Hlavně ti co jedou na koupaliště s malými dětmi.Věřime,že nám vyjdete vstříc.Děkuji za obyvatele z města.Alena Luks,Sokolov

  odpověď:
  Dobrý den,autobusová linka k jezeru Michal po dobu prázdnin je součástí systému MHD v rámci linky č. 3. Navazuje na ostatní autobusové spoje a platí na ní přestupní jízdenky v rámci využití čipových karet. Pro cestu ze sídliště Michal na jezero Michal platí snížený tarif 7,- Kč, takže jízdné je při využití čipových karet pro všechny, tj. i cestující z "města", prakticky stejné. Rovněž je možné využít jednodenní SMS jízdenky nebo jednodenní jízdenky uhrazené přes aplikaci Sejf, které jsou součástí platného tarifu MHD v Sokolově. Toto jízdné je za 30,- Kč respektive u aplikace Sejf za 25,- Kč a umožňuje neomezené celodenní cestování v rámci celého systému MHD Sokolov. Při předpokladu zpáteční cesty z koupaliště autobusem se tento typ jízdného jistě vyplatí. Bližší informace najdete na internetových stránkách dopravce Autobusy Karlovy Vary a.s.S pozdravem. Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 3.7.2014

  Sekání trávy na sídlišti Majerové

  dotaz:
  Dobrý den pane Starosto,rád bych se informoval kdo má na starosti sečení trávy části města kolem Tesca a okolí. Musím s politování konstatovat, že toto sečení je tragické a neefektivní. Když pominu to, že první sečení má probíhat v době než dojde k vysemení plevelných rostlin a podobně, tak způsob jakým je tráva sečena je podle mně katastrofální. Přijde mi to, že firma nikdy nikde trávu nesekala, nemyslím si totiž, že po sečení by mněli být travnaté plochy vydřeny až na hlínu. Je možné někoho pověřit, aby dohlédl na způsob jak jsou pozemky města obhospodařovány? Myslím si, že hezkými travnatými plochami můžeme pochlubit i jinde než v centru města.Děkuji za infoKarel Boldiš, Marie Majerové, Sokolov

  odpověď:
  Dobrý den,Sídliště Marie Majerové je v současnosti posekáno potřetí. Plán včetně sběru listí je pět sečí.Ing. Jaromír Dvořákředitel SOTES s.r.o.

 • 3.7.2014

  Areál zdraví, cyklotrial, plánky oprav křižovatek

  dotaz:
  Dobry den.Nedávno jsem byl s dětmi na areálu Zdraví.Překvapilo mě na jedné straně opravování a vylepšování sportovních ploch a na druhé straně v tzv. cyklotrialu nálet dřevin a vysoká tráva. Ještě jako děti jsme zde jezdily na kolech a pořádaly mezi sebou závody. Je to škoda nechat toto místo zarůst. Bude se i s tím něco dělat? Ještě jeden dotaz. Bylo by možné zveřejňovat plánky opravy resp. úpravy křižovatek ( např.B.Němcově a Slovenské)? Děkuji Moutelík

  odpověď:
  Dobrý den,v areálu zdraví byla v minulosti vybudována trať, která měla zřejmě sloužit na tehdy populární bikros (BMX) neměla však žádné parametry a její design je na jízdu na kole naprosto nevhodný.Původní záměr tehdejších stavitelů se úplně nepovedl a byly zde nakupeny nějaké "hromady" z výkopů při stavbě sídliště Vítězná. Každopádně se jedná o vhodný prostor pro vybudování nové tratě pro MTB, protože je zde z minulosti vytvořena startovací rampa a celkově má trať poměrně velké převýšení. O dalším osudu této plochy bude jednáno ve vedení města.V současné době vzniká v areálu Bohemia trať pro horská kola, která bude sloužit jak mladým začínajícím jezdcům, kteří se chtějí zdokonalit v ovládání horského kola, tak zkušenějším jezdcům k jejich zdokonalování. Tato dráha bude dokončena během letních prázdnin. Další dráha pro horská kola je tzv. pumptrack, který je umístěn v areálu Baník a lze jej využívat jak dospělými tak dětmi ve věku již od cca 4 let. Myslíme si že pro děti, mládež i dospělé jezdce na horských kolech budou, po dokončení dráhy v areálu Bohemia, podmínky v našem městě naprosto nadstandartní a v porovnání s jinými městy naprosto ojedinělé. Nicméně o osudu bývalé "bikrosové" tratě na areálu zdraví bude ještě jednáno a následně rozhodnuto o dalším postupu.Co se týká možného zveřejnění plánků oprav křižovatek, děkujeme za podnět. Plánek bude vyvěšen na stránkách města www.sokolov.cz.S pozdravemIng. Zdeněk Berkastarosta

 • 3.7.2014

  Znečištěná teplá voda 26.6.

  dotaz:
  dobrý den pane starosto dne 26.6.jsem byl nemile překvapen když místo teplé vody mi tekla voda s pískem 50% na 50% na konec se vše zaneslo pískem tak že jsem musel volat havárku neměl by někdo za to nést zodpovědnost? kde se stala chyba děkuji za odpověď s pozdravem J. Hůrka

  odpověď:
  Situace popsaná panem Hůrkou je zřejmě vyvolaná poruchou na naší úpravně teplé vody dne 24.6.2014 na VS29, která zásobuje teplou vodou ul. Kosmonautů. Ihned po zjištění poruchy byla úpravna odstavena z provozu a celá technologie ohřevu teplé vody odkalena. Příčinou poruchy byly vadné filtrační trysky, které propustily filtrační písek až do rozdělovače TUV. Následně jsme obdrželi informaci, že se filtrační písek objevil i v zásobovaných objektech. Na základě této informace byl dnes (1.7.2014) ráno proveden celkový proplach rozvodů teplé vody a to i včetně zásobovaných objektů. Informování odběratelů o proplachu proběhlo dne 30.6.2014. Zástupci výrobce těchto úpraven, kteří byli o této události vyrozuměni, uvedli, že se jim podobný případ jako na naší VS29 ještě nevyskytl. Na základě této události jsme rozhodli provést kontrolu všech úpraven teplé vody na našich výměníkových stanicích, aby se podobný případ už nevyskytnul.Situace byla tedy způsobena poruchou na našem zařízení, s takovou poruchou jsme se bohužel ještě nesetkali a tedy jsme ji nemohli předpovídat. Jde o zodpovědnost z našeho provozu a pokud p. Hůrkovi vznikla nějaká škoda, nechť se s námi spojí a věc budeme řešit ing.Karel RambousekprokuristaSokolovská bytová s.r.o

 • 3.7.2014

  Parkování v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den,nyní se rozšiřuje parkoviště v ulici Kosmonautů. Bude to na parkování jako doposud,, nebo bude vyhrazené a za úplatu?DěkujiJiří Beran

  odpověď:
  Dobrý den, Parkování na parkovišti nebude za úplatu. Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

 • 3.7.2014

  Rybolov v jezeru Gsteinigt?

  dotaz:
  Dobrý den. Vedle technických služeb je rybník na který není v revíru. Chci se zeptat komu patří a jestli na něm lze provozovat rybolov. Jakub Zachatý

  odpověď:
  Dobrý den.Ne, nelze. Jedná se o rekreační areál jehož součástí je i bývalý lom Gsteinigt. V současné zde probíhá tzv. udržitelnost zrealizovaného dotačního projektu Revitalizace lomu Gsteinigt hrazené z MF. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s provozováním tzv. revírů , zejména jejich užíváním, není toto v zájmu občanů města Sokolov. Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

 • 30.6.2014

  Poděkování

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych poděkovat za rychlé vyspravení příjezdové cesty do zahrádkářské kolonie Nad Baníkem. Frimlová

  odpověď:

 • 27.6.2014

  Ad: Nové náměstí na Vítězné

  dotaz:
  Děkuji za odpověď a ještě se chci zeptat na to společenství vlastníků, to musí být byty v osobním vlastnictví a ten vchod se domluví na společné úpravě hřišť? protože ta hřiště jsou u věžáků a to jsou státní byty.Děkuji. Stránská

  odpověď:
  Dobrý den, bude provedena opakovaná revize stávajících hřišť na celém sídlišti. V současné době evidujeme z celého Michalu 1x požadavek na vylepšení (vedle chráněného bydlení) . Hřiště nahoře u věžáků (výměníkové stanice) zvažujeme přestěhovat pod silnici do zeleně nad mateřskou školu. Zejména pro jeho větší bezpečnost. Návrh je příští rok vzhledem k finančním možnostem a dalším již naplánovaným akcím v letošním roce. Nové dětské hřiště bude vyžadovat provést výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Je pravdou, že oplocená dětská hřiště, která mají sjednaný dozor fungují, naopak tam, kde nikdo na hřiště nedohlíží se velice rychle se ničí, např. nový prvek vydrží jen 1 den. Navrhuji Vám se na MěÚ odbor rozvoje města zastavit a upřesnit vaše požadavky. Buď u p.Němečková ( má dětská hřiště na starosti) nebo u mne. Hana Špičková ( býv. Hůlová), vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.6.2014

  Soutěž ohňostrojů a noční klid

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych nejprve poděkovat za vše co děláte pro město. Měla bych dotaz k minulému víkendu -soutěži ohňostrojů. Letos mám pocit, že konec akce, kdy ještě v půl druhé v noci bylo slyšet každé slovo moderátora a druhý den v neděli ráno ještě ve tři ráno hudba - mi přijde trochu moc. Pokud si pamatuju každoročně to končívalo kolem půlnoci. Díky za odpověď. Lucie Dvořáková

  odpověď:
  Dobrý den.V letošním roce byla součástí "Ohňostrojů" i afterparty na Terase Bohemka s předpokládaným koncem do 5. hodiny ranní. Ve 2 hodiny v noci výjezdová skupina řešila hluk ve stanu a následně upravovala aparaturu tak, aby nerušila obyvatele. Celou situací se ještě budeme zabývat. s přáním krásného létaza Makroinvest s.r.o.ředitel Marek Kříž

 • 26.6.2014

  Nové náměstí na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den Reaguji na článek z týdeníku 5 plus 2 ze dne 13.6.2014 Jedná se o malé náměstíčko, které má vzniknout na sídlišti Vítězná (které dříve nebo později skončí v rukou Vietnamců, tak jak skončily všechny větší objekty). Na sídlišti Michal, kde žiji již 40 let kdysi také bývalo malé náměstíčko, říkalo se mu u Plase. Byla zde prodejna potravin, zelenina, hračky, drogerie, tabák, mléčný bar(lahůdky) a trhovci. Všude okolo byla dětská hřiště, pískoviště, prolézačky, žilo se tu krásně a v klidu a maminky měli své děti stále na očích. Dnes je tu jen vietnamský obchod a hospoda u které se shromažďují nepřizpůsobivý občané, opilci a narkomani. Není zde vůbec bezpečno. Např. dcera s vnoučaty šli odpoledne ze školky a děti musely být bohužel svědky rvačky opilých nepřizpůsobivých občanů, kdy musela zasahovat přivolaná policie. A proto si myslím, že výstavba nového náměstí je jen krátkodobé řešení a zbytečné investování peněz, myslím že v Sokolově je plno míst, které stojí za obnovení. Měla bych ještě otázku na dětská hřiště na sídl. Michal, teď budu mluvit za maminky, které jsou bohužel nuceni chodit na hřiště Rákosníček, které je malé, strašně se tam z těch kamínků práší a pořád tam svítí sluníčko stejně jako na hřišti u děťátka, zkuste si tam někdy odpoledne jít se svými dětmi hrát. Mezi věžáky jsou dvě pískoviště , je tam stín, větší prostor na hraní a všude příjemná tráva, ale děti tam nechodí, protože v pískovištích chybí písek. Myslím si já a hlavně maminky, že by stálo za zamyšlení ty pískoviště nějak zvelebit pro děti a hlavně dosypat písek do pískovišť. Ve věžákách bydlí plno maminek s malými dětmi a byly by moc rády, že se nemusí trmácet bůhví kam, jen kvůli dětskému hřišti. Nemohla jsem jinak, musela jsem Vám to napsat. Zdali odpovíte na ten to dopis nechám na Vás, ale byla bych ráda už kvůli těm dětem, kdyby jste s tím něco udělali. Předem moc děkuji za Vaši trpělivost s přečtením dopisu. S pozdravem Eliška Stránská

  odpověď:

  Dobrý den. Dovolím si odpovědět na Váš dotaz jen v krátkosti. Co se týče článku v týdeníku 5plus2 Vám mohu sdělit pouze to, že stavbu provádí soukromý investor nikoliv město. S dotazem se tedy musíte obrátit přímo na něj. Co se týče hřišť a pískovišť. Již déle platí pravidlo, že pokud si společenství vlastníků vezme pískoviště či hřiště do výpůjčky a bude se o něj starat, město vyjde tomuto požadavku vstříc. Pokud tedy budete mít zájem, obraťte se přímo na vedoucí odboru rozvoje města paní Hanu Hůlovou, email hana.hulova@mu-sokolov.cz. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 26.6.2014

  Ad: Přerostlý keř...

  dotaz:
  Dobrý den,po včerejším ořezání keře jsem byl sousedy požádán, zda bych Vás nemohl ještě jednou kontaktovat s prosbou o ořezání stromu z boku panelového domu v Jelínkově ulici 1897 směrem k autobusové zastávce v ulici Závodu míru.DěkujiS přáním pěkného dneJiří Novotný

  odpověď:
  Dobrý den.Váš požadavek byl předán firmě SOTES s.r.o. k prověření a případnému provedení. S pozdravem Ing. Dagmar Maškovávedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 24.6.2014

  Brownfields

  dotaz:
  Vážený pane starosto, zajímala by mne oblast brownfields ve Vašem městě. Zda existuje nějaká komplexní databáze těchto ploch na území města, jakým způsobem se město hodlá tento problém do budoucna řešit a nakolik jde vůbec o prioritní oblast.Předem děkuji za Vaši odpověď a Váš čas. Pavel Hakr, Brno

  odpověď:

  Dobrý den, problematika regenerace brownfields je jednou z tematických oblastí, které jsou zahrnuty ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Sokolov. Na území města se nachází několik průmyslových areálů, kde se nachází starší nevyužité komplexy budov a ploch dříve využívaných k průmyslové výrobě. Město není vlastníkem těchto areálů, ale zasadilo do svého strategického plánu (zejména priorita č. B 3.4 a také D 2.2) činnost související s propagací průmyslových zón a spolupráci s vlastníky při prezentaci těchto areálů potenciálním investorům. V rámci této činnosti v nedávné době proběhla výroba propagačních brožur a bannerů s technickým popisem níže uvedených průmyslových zón, které město prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje prezentovalo v měsíci dubnu na veletrhu Urbis Invest Brno.V současné době jednáme s KÚKK a organizací CzechInvest o vyvěšení informací o těchto průmyslových areálech na jejich webových stránkách. Strategický dokument je přístupný pod odkazem: http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=167 . Dne 26.06.2014 bude zastupitelstvo města projednávat aktualizaci plnění Akčního plánu. Průmyslové zóny na Sokolovsku: 1) Průmyslová zóna - Silvestr2) Průmyslová zóna - Přátelství Citice 3) Průmyslová zóna - Vítkov 4) Průmyslová zóna - Staré Sedlo 5) Průmyslová zóna - Bohemia 6) Průmyslová zóna - bss BÁŇSKÁ STAVEBVNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 7) Průmyslová zóna - Areál ESO 8) Průmyslová zóna - Areál Mýtina 9) Průmyslová zóna - Černý Mlýn Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 19.6.2014

  Ad: Parkovací místa v ulici Čapka

  dotaz:
  Ještě bych se chtěla zeptat, v případě, že by ostatní domy v ulici Karla Čapka přispět nechtěli, mohu mluvit pouze za Karla Čapka 1356,1357,zda by nebylo možné, aby byla parkovací místa placená.S přáním krásného dne Mgr. Seidlová Klára

  odpověď:
  Dobrý den. Vyhrazená parkovací stání je možné mít v Sokolově pouze za předpokladu, že je společenství vlastníků sama na své náklady vybudují. Pokud jsou kompletně vybudovány v jejich režii, jsou dány na dvacet let společenství do výpůjčky a po té jsou bezúplatně převedeny do vlastnictví města. Parkovací stání vybudovaná z veřejných prostředků zásadně město nevyhrazuje ani za úplatu, tato slouží široké veřejnosti bez výjimky.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 18.6.2014

  Parkovací místa v ulici Čapka

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za profesionálně provedené úpravy ploch pro parkovací stání podél silnice v ulici Karla Čapka. Zároveň děkujeme za připravované parkoviště v téže ulici. Jelikož jsem předseda společentví vlastníků v domech Karla Čapka 1356,1357, byla jsem upozorněna na zvýšenou kriminalitu v této lokalitě. Moje prosba se týká toho, zda město neuvažuje na připravované parkoviště instalovat lampy a případně i kamerový systém, který v této lokalitě není. Pokud by město o této možnosti alespoň uvažovalo, pokusila bych se případně dojednat spolufinancování tohoto projektu v domech, které spadají do lokality Karla Čapka. Děkuji za zvážení celé situace. S pozdravem Klára Seidlová

  odpověď:
  Dobrý den paní Seidlová. Dovolím si odpovědět v krátkosti. Pokud by byla šance na spolufinancování, bude to zajisté spouštěcí moment pro jednání zastupitelstva města o umístění lamp. Co se týče kamer. Jedna nová kamera se bude instalovat na samotné Bohemii, ve Vámi zmiňovaném prostoru se s umístěním kamery neuvažuje. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka starosta