česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 19.3.2015

  Elektronické objednání k vyzvednutí pasu

  dotaz:
  Mohu se elektronicky objednat na vyzvednutí cestovního pasu? Poradíte mi jak? Děkuji.
  ~ Helena Mesnerová

  odpověď:
  Dobrý den, elektronické objednání na cestovní pasy je možné na adrese //zvaci.mu-sokolov.cz S pozdravem
  ~ Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend, manažer integrovaného systému řízení

 • 19.3.2015

  Čáry v Alšově

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat,zda by jste mohli na parkovišti za domem Alšova 1735 - 1738 namalovat čáry,neboť někteří řidiči tu stojí jako by jim to patřilo a přitom by se vešlo ještě jedno auto. Děkuji.S pozdravem
  ~ Zdeněk Ambrož

  odpověď:
  Vážený pane Ambroži, děkujeme Vám za zaslaný podnět, také vždy zvažujeme, zda lajnovat parkoviště nebo ne, protože když vyznačíme parkovací místa, vždy jich tímto několik ubyde. V případě, že vyznačíte jednotlivá parkovací stání, musí být zachována minimální šířka dle příslušné normy, když je vyznačena nemáte, vejde se na stejné místo více aut. Ze zkušenosti víme, že ani vyznačení parkovacích míst neusměrňuje řidiče, aby parkovali na vyznačených místech, kdo nechce, ten se prostě správně nepostaví. Z uvedeného důvodu zatím o vyznačení vodorovného značení neuvažujeme. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 18.3.2015

  Poděkování domu dětí

  dotaz:
  Vážený pane starosto, rádi bychom Vám (městu Sokolov) jako zřizovateli DDM vyjádřili svou spokojenost s činností této organizace. Naše děti zde na jarním příměstském táboře 2.-6.3.2015 strávili týden plný zážitků, činností a výletů. Oba kluci byli s akcemi moc spokojení, našli si nové kamarády a děkovali nám, že jsme je na tábor přihlásili. Již vloni zde na jarním táboře byli, v létě také. Je pro nás jako zaměstnané rodiče velikou pomocí a radostí, že své poklady svěřujeme někomu, kdo je vítá s úsměvem a odpoledne nám vrací naše děti s úsměvem na tváři. Takže ještě jednou - moc děkujeme všem v DDM.
  ~ rodiče Jan a Eva Kastlovi

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujme za pozitivní zpětnou vazbu na fungování DDM. Vaši pochvalu samozřejmě předáme p. ředitelce Ondrejkové, jsme si vědomi s jakým nadšením ona a její tým odvádí svou práci. S pozdravem a přáním pěkného dne.
  ~ Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury

 • 17.3.2015

  Prvky ekologické stability ve městě

  dotaz:
  Dobrý den, nacházejí se na území města nadregionální a regionální prvky ÚSES? Pokud ano, můžete mi prosím říct,kde? Děkuji
  ~ I. Roubik

  odpověď:
  Dobrý den, na území města se nachází několik prvků nadregionálního a regionálního systému ekologické stability. Jejich vymezení je zahrnuto v platném územním plánu města Sokolov, který je zveřejněn na stránce odboru stavebního a územního plánování/územní plánování/územní plány vydané – Sokolov. Informace naleznete v textové části, v kapitole 5.3. a ve výkresech. Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na Bc. Lindu Tomeszovou, referentku odboru životního prostředí na tel 359 808 166, e-mail: linda.tomeszova@mu-sokolov.cz. S pozdravem

  Dobrý den, na správním území města Sokolov se nachází nadregionální biokoridor - vodní i nivní osa (NRBK), regionální biocentrum (RBC), regionální biokoridor (RBK), lokální biocentrum (LBC) a lokální biokoridor (LBK). Město Sokolov má vydanou územně plánovací dokumentace "Územní plán Sokolov" a jejich součástí jsou územní systémy ekologické stability (ÚSES). Územní plán Sokolov je zveřejněný na internetových stránkách města. Veškeré informace k ÚSES jsou uvedeny v textové části územního plánu, kapitola 5.3. (str. 121), a ve výkresové části hlavní výkres - zastavěné území Sokolov a hlavní výkres - zastavěné území Hrušková a Novina je zřejmé, kde se prvky ÚSES nacházejí. S pozdravem

  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 17.3.2015

  Ad: Vysypávání odpadkových košů

  dotaz:
  Dobrý den, v podstatě jsem nedostala odpověď na svůj dotaz a to byl ten, jestli někdo bude řešit ten nepořádek který po sobě vozidlo TS zanechává! Dále jsem uváděla, že v tomto konkrétním případě vozidlo řídil muž, pravděpodobně záskok, ale to není tak podstatné v tento moment. A pokud ten koš není plný a nemusí být vysypán, není asi nutností k němu zajíždět vozidlem pres zatravněné plochy, když obsluha jenž je vysypává jde vedle vozidla. Šlo mi především o to, že za domem to vypadá tak jak to vypadá. Rozježdená tráva a bláto na chodníku. Nevim jestli bylo tezke to pochopit, mozna priste nafotim a pošlu. Ani se nemusíte zatěžovat vaši odpovědí, už z toho důvodu, že původní dotaz byl směřován někomu jinému. Prostě se mi osvědčilo to, že zástupci města řeší s lidmi to co chtějí oni sami a tak jak potřebují. Ale takhle to prostě v politice chodí. Především se vyhnout odpovědi, když nevím jak s ni naložit. Přejí hezky den. Mimochodem před úřadem to nyní mate krásné, opravené a čisté.
  ~ Procházková

  odpověď:
  Dobrý den, včera jsem na místě prověřil stav vnitrobloku na Vítězné (za domy 1957, 1958 atd.). Je pravdou, že jsou u spojovacího chodníku vyjeté koleje, domluvím s kolegou ze zeleně shrábnutí a zatravnění. Po zimě u takto úzkých chodníků to bývá – při sněhové pokrývce nejde vždy odhadnout kde již končí chodník a kde je již tráva. Také zajistím změnu způsobu svozu košů, a to tak, aby se tento vnitroblok neprojížděl. Co se týče odhození nedopalku, je možné, že, jak píšete, se toto stalo při záskoku řidičky (v lednu jel 3x náhradní šofér, v únoru pak 1x). Jeden z náhradních řidičů je nyní dlouhodobě nemocný, druhého jsem poučil, že odhazovat nedopalky oknem auta není přípustné. Mimo toto bude vnitroblok dnes kompletně uklizen (byť je celkem v pořádku) a to zejména místa, kam evidentně odhazují nedopalky nájemníci z oken (je jich na dvou místech požehnaně!). Zdravím
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

 • 15.3.2015

  Konverzace na webu města

  dotaz:
  Dotaz nemám,jen koukám,že dnes je 3.3. a poslední odpověď na dotaz je datumována 23.1.Jak živá konverzace.
  ~ Petr Bílek

  odpověď:
  Dobrý den. Váš podnět jsme předali Městskému domu kultury, webmasterovi našich stránek s požadavkem zdůvodnění nastalé situace. Odpovědi dotazů na starostu odcházely tazatelům a zároveň k uveřejnění na web. Bohužel dle sdělení webmastera tyto nebyly hned zveřejněny z důvodu čerpání dovolené a jeho nemoci a po svém návratu všechny doplnil. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.3.2015

  Kniha o Sokolově, strategický plán

  dotaz:
  Dobrý den, v knize o městě Sokolov jsem se dočetla, že na území města zasahuje CHKO Slavkovský les. Je to překlep nebo je tomu skutečně tak. Také by mě zajímalo: ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 – část A se píše, že je Sokolov okresní město v západních Čechách... né obec s rozšířenou působností... Děkuji
  ~ Anna Rolníková

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za Váš email. V prvním pololetí roku 2015 dojde k aktualizaci strategických dokumentů města Sokolov. Vaše zjištění bude do dokumentu zapracováno a nepřesnosti opraveny. Děkujeme za projevený zájem. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 13.3.2015

  Ad: Jabloň ve Švabinského

  dotaz:

  odpověď:
  Vážená paní Horálková, zasíláme Vám další informace o průběhu žádosti o odstranění jabloně u dětského hřiště v ulici Slavíčkova. Dne 3.2.2015 bylo provedeno místní šetření, kde kromě požadované jabloně došlo k výběru dalšího stromu ke kácení, a to vykloněného smrku, opírajícího se o sousední smrk. Tyto dva stromy byly řešeny v komisi životního prostředí dne 11.2.2015 a následně v radě dne 26.2.2015. Po schválení vlastník pozemku podal žádost u orgánu ochrany přírody o povolení pokácení stromů jabloně a smrku. Jako náhradní výsadbu za pokácené stromy navrhl vysadit 2 nové smrky. Pokud dojde k vydání Rozhodnutí s povolením, pokácení i výsadbu provede společnost SOTES Sokolov, spol. s.r.o. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 13.3.2015

  Ad: (Ne)pořádek v Hornické

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za odpověď a zároveň reaguji na výzvu..... V příloze si dovoluji poslat jen část aktuálního stavu okolí kontejnerů v ul. Hornická tak, jak to přesně vypadalo v průběhu celého minulého týdne a tento žalostný stav zůstal zachován i po odjezdu vozu služeb města v pátek 6.3., který vyprazdňuje a sváží odpadky.....Proto se prosím ptám, tohle je představa moderního města 21. století, za tyhle "služby" platíme poplatky? (i když nejspíš odpadky vyházené mimo kontejner nejsou povinni zaměstnanci těchto služeb uklízet) Vždyť tohle je už opravdu nechutný, do nebe volající stav....o hygieně a životním prostředí nemluvě.....kdy město Sokolov tenhle nešvar začne opravdu tvrdě trestat, aby si všichni uvědomili, že nežijeme na Divokém Západu, kde si každý myslí, že si může dělat co chce....?
  ~ gavli.kv

  odpověď:
  Dobrý den, nepořádek u kontejnerového stání v ul. Hornická za domy je uklizeno.
  ~ Lucie Štěpáníková, středisko odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 13.3.2015

  Vysypávání odpadkových košů

  dotaz:
  K dotazu na nepořádek na sídlišti Vítězná. Jistě, že máte naprostou pravdu, že nepořádek dělají zase jen a jen lidé a je na nás jak se budeme ke svému okolí chovat. Já bych měla jen jednu připomínku a to k postupu při kterém dochází při vysypávání odpadkových košů ve vnitrobloku na sídlišti vítězná (Spartakiádní - Vítězná). Jsou zde tři malé odpadkové koše, které se vysypávají tak, že až k nim (ke každému zvlášť) přijede vůz do kterého zaměstnanec TS vysype tento koš. Bohužel chodníky jsou poměrně úzké a v době oblevy kdy se onen vůz vytáčí mezi jednotlivými chodníčky aby dojel až k odpadkovému koši, rozjíždí zatravněný prostor, který v současné době vypadá jak po nájezdu vojáků. Veškeré bláto, které si vůz nabere na kola je pak rozježděn po asfaltovém chodníku..... Na místech, které jsou rozježděny už tráva neporoste. Dokonce jsem byla svědkem toho, že auto přijelo k odpadkovému koši paní vystoupila koukla do koše a řidiči řekla ať jede dál, že tento ještě není úplně plný.....Mimo to řidič za volantem kouřil a nedopalek vyhodil z okénka na zem....... Stačí, když si stoupnete mezi domy na Spartakiádní ulici čp. 1958 a 1957 a kouknete na chodník vedoucí přímo tímto vnitroblokem.
  ~ Procházková

  odpověď:
  Ještě jednou dobrý den, odpadkové koše jsou vysypávány několikrát týdně, není tedy nutno vysypávat vždy a v tomto smyslu má obsluha také pravomoc nutnost vysypání posoudit (pár papírků na dně atd.). Také bychom chtěli zmínit, že řidička uvedeného vozidla je nekuřačka.
  ~ Lucie Štěpáníková, středisko odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 13.3.2015

  Tolerance městská policie k parkování

  dotaz:
  Dobrý den, již poněkolikáté se ptám, proč Policie ČR i Městská policie není trochu tolerantní k parkujícím na sídlišti Michal ve Slavíčkově ulici. Zvláště pak v této době, kdy se v ulici Mánesova buduje parkoviště a ubylo tím parkovacích míst. Řidiči, kteří přijedou později odpoledne nebo večer, nemají kde zaparkovat a PROTO parkují "kde se dá" a to i na travnatých plochách za domem. Bohužel Městská policie si oblíbila sobotní a nedělní dopoledne, kdy lidé většinou neodjíždí do práce a rozdává tam každý víkend "botičky" a pokuty. Věřte, že kdyby bylo kde zaparkovat, určitě bychom nestáli tam kde se nemá. Může být prosím policie aspoň v tomto období, než se vybuduje parkoviště, tolerantní k parkujícím? Děkuji za odpověď
  ~ Renata Hajduová

  odpověď:
  Dobrý den. Domnívám se, že městská policie je v Sokolově v oblasti parkování více než tolerantní. Více se k tomu vyjadřovat nemohu, neboť jsme ze zákona povinni řešit každý přestupek, který nám někdo oznámí nebo který zjistíme sami. Podíváte-li se na parkování ve večerních a nočních hodinách po celém Sokolově, tak znovu musím opakovat, že jsme hodně tolerantní. Primárně se řeší přestupky, kde řidiči vozidel porušili zákazové dopravní značení, nesprávným parkováním blokují průjezd vozidel IZS a nebo Vámi zmiňované stání na travnatých plochách. Těch nám ve městě ubývá i z důvodu parkování vozidel. Jsou smutné argumenty některých řidičů, kteří při řešení přestupku sdělí, "že už tam žádný trávník není". Ano není tam, neboť je rozježděný od vozidel. Na druhou stranu Vám rozumím, že teď jsou občané ještě v horší situaci díky budování nového parkoviště, které se tu staví pro vás. Před uzavřením komunikace Mánesova město domluvilo s vedením OD Kaufland, že je možné v nočních hodinách parkovat na parkovišti před tímto obchodním domem na základě vydaného povolení, které obdržíte na městské policii v případě, že máte trvalé bydliště v uzavřené části ulice Mánesova. Parkoviště před OD Kaufland v nočních hodinách pravidelně kontroluje hlídka městské policie. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 13.3.2015

  Záblesky, rozsudek NSS a měření rychlosti

  dotaz:
  Dobrý den, v souvislosti s dotazem paní Renaty bych se ráda zeptala ještě na něco jiného. 1. Proč vlastně radary fotí i auta, která dodržují zákonem stanovenou rychlost? 2. Jak se město zachová v souvislosti s již vybranými pokutami a rozsudkem NSS, který uvádí, že město může měřit rychlost radarem od soukromé firmy, ale za jeho pronájem musí platit podle za řádné nájemní smlouvy a využívané peníze nesmějí jakkoli souviset s vybranými pokutami? Děkuji za odpověď.
  ~ Veronika

  odpověď:
  Dobrý den, úsekové měření rychlosti v ulici Závodu Míru a Sokolovská v Sokolově funguje na principu výpočtu průměrné rychlosti projíždějícího vozidla mezi kamerami. Při vjezdu do úseku zařízení načte registrační značku vozidla, a pokud není dobře čitelná "přisvítí si" červeným světlem, které na řidiče občas blikne. Na výjezdu z úseku je druhá kamera, která opět načte registrační značku (někdy i s přísvitem) a zařízení spočítá, jakou průměrnou rychlostí vozidlo projelo v měřeném úseku. V případě, že došlo k překročení průměrné, nastavené rychlosti, je záznam v kódované stavu odeslán na městkou policii (foto vozidla, datum, naměřená rychlost). Na městské policii strážník data rozkóduje a správní delikt oznámí správnímu orgánu. V případě, že řidič vozidla nastavenou rychlost nepřekročil, zařízení automaticky záznam smaže a nikam jej neposílá. K problematice rozsudku nejvyššího správního soudu čekáme na vyjádření Odboru právního a legislativního Krajského úřadu Karlovarského kraje, zda se popisovaný případ z Trutnova vztahuje i na podmínky Sokolova. Po obdržení stanoviska bude rozhodnuto, jak budeme dále postupovat v otázce měření rychlosti projíždějících vozidel v Sokolově ke kterému používáme pronajaté radary od soukromé společnosti. Zde bych rád pouze upřesnil, že město má pronajaté zařízení, kdy veškerá data jsou posílána na městskou policii. Ze zákona může rychlost vozidel měřit pouze Policie ČR a městská policie. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 13.3.2015

  Úklid sídliště Michal a cest na ně

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím na Michalu a pracuji dole ve městě, kam také každý den chodím kolem hřbitova pěšky. Zrovna tak se pohybuji pěšky i po sídlišti (ulice Heyrovského, Křižíkova, Mánesova, Švabinského atd.). Škoda, že nelze vložit fotografie, jsou místa, kde to vypadá, jako by tam někdo chodil vysypávat koš. Nemyslím si, že tam někdo chodí vysypávat odpadky, jen to nikdo na těchto místech nečistí a tak to možná někoho svádí si něco přihodit. Bylo by možné, aby se věnovala pozornost při úklidu města i této části Sokolova? Tedy sídlišti Michal a cestám, kterými se jde na Michal? Děkuji.
  ~ Irena Reichlová

  odpověď:
  Dobrý den, dne 11.3.2015 jsme celý svah od pohřebního ústavu kolem Akrylu nahoru ke hřbitovu čistili a je vyčištěn. S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 10.3.2015

  Dobývací prostor v katastru Sokolova

  dotaz:
  Dobrý den nachází se na katastrálním území města Sokolov nějaký dobývací prostor (jáma)? A výsypky? Vím jen o rekultivovaném Antonínu. Děkuji
  ~ Michal Vencl

  odpověď:
  Dobrý den, ano nachází. Doporučuji se obrátit na Sokolovskou uhelnou p.n.a.s. jako správce dobývacího prostou a chráněného ložiskového území či Obvodní báňský úřad v Sokolově, kde obdržíte přesné informace.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.3.2015

  Parkování místo trávy ve Wolkerově

  dotaz:
  Dobrý den,město ted řeší parkovací místa a investuje dost financí do oprav komunikaci.Řeší se parkovací místa na Vítězné,našlo by se take řešení parkovacích míst pro ulici Wolkerova a ulice Rokycanova a Rooseweltova,pro ty to obyvatele je problem zaparkovat je zde malo míst a ty kolikrat zaberou lide kterí si jdou nakoupit nebo projit na Stare naměstí aby nemuseli platit parkovne.Parkovací místa u Vyběru jsou na parkovaci hodiny ve vyznačenem čase,po teto době je to to parkovište plne.Měl bych řešení ale museli by jsme si o tom promluvit a o finacích.Před naším domem Wolkerova 1450-51-52 by se pro tyto učely dala využít čast travnaté plochy.Děkuji za odpověd
  ~ Ladislav Hamrák

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov minulosti opakovaně řešilo dopravní situaci ve vnitrobloku Wolkerova, samozřejmě na úkor zeleně. Nicméně vždy narazilo na odpor místních obyvatel. Ráda však o tomto problému budu s Vámi jednat. Proto navrhuji schůzku.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.3.2015

  Objednání na registr řidičů

  dotaz:
  Dobrý den přeji, proč se nelze objednat na registr řidičů na odpolední hodiny ?
  ~ Jaroslav Píša

  odpověď:
  Dobrý den, na registru řidičů se lze každý úřední den objednat od 13:00 -14:00 hodin. Provoz na registru je bezproblémový , klienti jsou odbavováno průběžně, jak se dostavují. Nevznikají žádné větší čekací doby. S pozdravem
  ~ Hana Schimmerová vedoucí odboru dopravy

 • 27.2.2015

  Nepořádek na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, před časem jsem upozorňoval na velký nepořádek ve vnitřním prostoru paneláků sousedících s naším bydlištěm - Vítězná 2008. Tento byl poměrně rychle odstraněn, za což děkuji. Bohužel to byla jediná vlaštovka a od té doby vzniklo na stejném místě smetiště možná větší, než to poslední. Jedním z důkazů dobře fungujícího města je pořádek. Bohužel musím konstatovat, že z mého pohledu nové vedení města zatím zcela selhává. S přáním krásného dne
  ~ Radek Volf

  odpověď:
  Dobrý den. Strážníci provedli opakovanou kontrolu, místo je poměrně uklizené. Strážník obcházel lidi v domech, hlavně se jednalo o nedopalky a nějaké papírové kapesníky, které někdo házel asi z balkonu, pravděpodobně z 5. patra domu č. p. 2005 v ul. Atletická, ale konkrétního původce jsme nezjistili. Okrskový strážník se na místo více zaměří. Na stížnost na nepořádek jsem upozornil i pana Bolvariho z firmy SOTES. Obecně lze říci, že vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2014 ukončila činnost naše úklidová četa, která sídliště Vítězná a celý spodek města uklízela každý den, situace se dost zhoršila a nepořádek ve městě narostl. Od 1. 3. ale firma SOTES přijala asi dvacet nových pracovníků na úklid, tak snad se to brzy projeví.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 27.2.2015

  Tabulka v Sudoměřské

  dotaz:
  Dobrý den,v ulici Sudoměřská chybí už 4 měsíce tabulka označující ulici. ,,Dobrá práce" Nadělili jste si za takovou práci vánoční odměny?
  ~ Rudolf Tempel

  odpověď:
  Vážený pane Tempele, tabulky se snažíme objednávat po více kusech pro více ulic najednou. Výměnu provádíme v jarním období, kdy jsou pro to vhodnější podmínky. V minulých měsících jsme vytipovali místa, kde tabulky chybí anebo kde je třeba je vyměnit. Nyní připravujeme objednávku. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 27.2.2015

  Měření rychlosti aut v Havlíčkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, nemohl jsem si nevšimnout nárůstu radarů měřících rychlost vozidel v ulicích. Nechápu, proč je například radar u silnice poblíž kina Alfa, kde jsou z jedné strany pouze garáže, a z druhé vybydlené panelové domy romů, místo aby byl umístěn u nás ve velmi vytížené ulici K.H.Borovského pod tzv.chemičákem, kde je povolená rychlost 70 a valná většina aut tuto rychlost (v úseku od bývalé hospody Rychta přes bývalou vojenskou zprávu až k hlavní poště) v žádném případě nesníží. SIlnice je zde navíc značně deformovaná, což má za následek to, že jakmile projede jakékoliv auto s přívěsem či auto nákladní (v úseku před bývalou vojenskou zprávou) a to navíc vyšší rychlostí než je povolená (což je v podstatě u 80% aut co zde projíždějí, přesto že se zde nachází křižovatka), domy v této ulici postavené za Rakousko-Uherska, jejichž projektanti samozřejmě nepočítali s takovým šíleným provozem v jejich blízkosti, se natřásají zhruba stejnou intenzitou, jako při posledních silných zemětřeseních. Proto apeluji na vedení města, aby byl radar umístěn v podstatě ihned pod "chemičákem" aby řidiči skutečně začali snižovat povolenou rychlost ze 70 na 50, ideální by byl i z druhé strany u hlavní pošty, neboť řidiči jedoucí touto trasou si uvědomují, že se nachází v úseku před zvýšením min.povolené rychlosti a na vyšší rychlost tedy přecházejí v podstatě již od vyjetí z křižovatky u soudu. Doufám tedy že nejde jen o plané upozornění a můj návrh skutečně bude někdo projednávat a řešit, neboť situace s každoročním nárůstem aut a dopravy začíná být neudržitelná (popraskané zdi a dlaždice v domě, atp. děkuji.)
  ~ SF

  odpověď:
  Dobrý den, městská policie má stejný názor jako Vy, a proto jsme chtěli umístit radar před křižovatku ulic Karla Havlíčka Borovského a Tovární, aby mohla být měřena rychlost projíždějících vozidel ve směru od sídliště Michal do centra (z Chemičáku směrem do centra). Smyslem bylo zbrzdit provoz před vjezdem vozidel do úseku zastavěné části před bývalou Vojenskou správou, kde je poměrně velký pohyb osob a není zde vybudován přechod pro chodce. Každá instalace radaru ve městě je podmíněna souhlasem Policie ČR. V tomto případě ovšem Policie ČR souhlas neudělila. V rámci následných jednání byl udělen souhlas k měření rychlosti v úseku od bývalé Vojenské správy směrem ke světelné křižovatce ulic Karla Havlíčka Borovského a Jednoty. S instalací měřícího zařízení v této části počítáme v letošním roce. S pozdravem,
  ~ Mgr. Petr Kubis velitel městské policie

 • 27.2.2015

  Městská policie a úklid města

  dotaz:
  Dobrý den chci se zeptat Městská policie už nedělá úklidy v Sokolově?? Protože je všude strašný nepořádek chodím často mezi lidi a všichni mi říkají že od nového roku je to strašný.Jestli to takhle bude pokračovat tak to není město příjemné pro život jak hlásáte.velice děkuji jestli se to v nejbližší době napraví.
  ~ Ludvik Klepo

  odpověď:
  Dobrý den, k 31. 12. 2014 městská policie ukončila činnost Technické skupiny pro úklid města. Tuto aktivitu si převzal SOTES a v současné době podle mých informací probíhá výběr nových pracovníků pro úklid města. Městská policie zaměstná v roce 2015 nové zaměstnance z Úřadu práce, ale na pracovní pozice, které přímo souvisí s veřejným pořádkem. V případě nepořádku je nutné obracet se na Technické služby. Městská policie řeší a bude řešit pachatele, kteří se dopuštění přestupků tím, že znečišťují veřejná prostranství. S pozdravem,
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 26.2.2015

  Nepořádek na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, před časem jsem upozorňoval na velký nepořádek ve vnitřním prostoru paneláků sousedících s naším bydlištěm - Vítězná 2008. Tento byl poměrně rychle odstraněn, za což děkuji. Bohužel to byla jediná vlaštovka a od té doby vzniklo na stejném místě smetiště možná větší, než to poslední. Jedním z důkazů dobře fungujícího města je pořádek. Bohužel musím konstatovat, že z mého pohledu nové vedení města zatím zcela selhává. S přáním krásného dne
  ~ Radek Volf

  odpověď:
  Vážený pane Volfe, děkujeme Vám za zaslaný podnět, bohužel, k tomuto dochází každoročně po oblevě. Nejedná se o pouze o ulici Vítězná, po zimních měsících se to týká i ostatních částí města. Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. provede postupně úklid celého města. Bohužel, nepořádek okolo bytových domů dělají zase jen lidé, ne vedení města, o kterém píšete, že selhává. Úklid probíhá a bude probíhat pravidelně. Často se však stává, že pár dní po úklidu vypadá uklizené místo stejně jako před ním. Město vynakládá nemalé finanční prostředky na úklid města a na odstraňování černých skládek. Chápu, že udržet pořádek na sídlišti, kde je větší anonymita, je mnohem složitější, než v zástavbě rodinných domků. Domnívám se, že pokud bychom byli k sobě i našemu okolí ohleduplnější a dbali bychom více na čistotu a pořádek, nemalá část těchto finančních prostředků by mohla být použita jiným způsobem, například na opravy chodníků a komunikací a další věci. Těší nás, že roste počet lidí, kteří mají zájem o čistší veřejná prostranství, věřte, že i my se o to snažíme. Přeji hezký den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 26.2.2015

  Úklid veřejných prostranství

  dotaz:
  Chápu, že udržet pořádek na sídlištích není nic jednoduchého a bezohlednost některých našich sousedů k prostředí, ve kterém společně žijeme je občas nehorázná. Přesto se domnívám, že odpovědnost za udržení čistoty ve městě, a tudíž i na sídlištích je v rukou města a tudíž i jejich zástupců. Jsem člověk poměrně tolerantní, ale pokud vidím, že tam nepořádek leží mnoho týdnů, tak to vnímám jako systémovou chybu a zodpovědnost města, případně společnosti městem najaté na jeho údržbu. S přáním krásného dne
  ~ Radek Volf

  odpověď:
  Vážený pane Volfe, od března se posílí „úklidové čety“, které se zaměří na úklid veřejného prostranství. Věříme, že to přispěje k udržení většího pořádku. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 26.2.2015

  Veřejné osvětlení v ulici Boženy Němcové

  dotaz:
  Dobrý den, bylo by možné zajistit nějakým způsobem opravu lamp veřejného osvětlení u vjezdu k bývalé budově České pojišťovny v ulici Boženy Němcové vedle katastru nemovitostí? U zde situovaného parkoviště jsou tři starší lampy veřejného osvětlení a ani jedna nesvítí a již dvakrát mi z vozidla byly odcizeny díly, jelikož na parkovišti je naprostá tma, díky za odpověď. ( jedná se o parkoviště mezi KN a bývalou budovou ČP)
  ~ Volf

  odpověď:
  Vážený pane Volfe, děkujeme Vám za upozornění, bohužel se nejedná o majetek města. Dle sdělení vlastníka veřejného osvětlení jsou lampy okolo bývalé České pojišťovny ve vlastnictví České pojišťovny a ta si musí opravu objednat. Pozemek pak patří společnosti Rudel s.r.o. Ta samá situace je s osvětlením u České spořitelny, kde je vlastníkem pozemku Česká spořitelna, a.s. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 25.2.2015

  Ad: Nepořádek ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Vážená paní inženýrko, pochopila jsem, že v Sokolově na Michalu je všechno v naprostém pořádku. Bláto na chodnících, neskutečný nepořádek v keřích a na trávnících, sídliště skoro jako smetiště. Zamyslím se nad sebou a nebudu pár dní za sebou spát a budu za oknem sledovat vybírače popelnic a pořádně jim vyčiním. Chodí totiž především v noci a s baterkami. Stejně tak budu pečlivě hlídat auta, které u nás před domem vjíždí do rygolu vyplněného blátem a hrnou ho tak na chodníky. Vyběhnu před dům, zatarasím jim cestu a zavolám městskou policii. Koneckonců by mě ani neubylo, kdybych si vzala rukavice a pytel na odpadky a sídliště uklidila sama. K čemu je psát podněty na městský úřad? Vždyť je všechno v pořádku... A jsem ráda, že v okolí městského úřadu je čisto a uklizeno. S pozdravem a přáním hezkého dne
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Vážená paní Zimmelová, osobně jsem se informovala na SOTES Sokolov spol. s r.o., dnes bude v ulici Švabinského probíhat úklid. Na základě zjištění z kontroly, okamžitě dle potřeb reagujeme. Jak jsem již psala, umístění kamenů zde není vhodné. Dosypání hlíny je možné provést, až budou stabilnější teploty a nebude mrznout. Vybírání odpadu z kontejnerů jsme již také řešili, je možné se obrátit na policii nebo si zabezpečit své kontejnery. Pokud se celé SVJ domluví, že si budou kontejner zamykat, je to po dohodě možné. Je pak nutné zajistit, aby kontejner byl v den vývozu odemčený. To si musí zajistit samo SVJ, jinak by nemohl být výsyp kontejneru proveden. Jsou i SVJ, která to tak mají, ale je jich velmi málo. Bohužel, v této části ulice je smíšená komunikace, která slouží jako chodník a současně jako vjezd pro auta na parkoviště. Každoročně SOTES Sokolov spol. s r.o. provádí čistění komunikací. Protože zde jezdí auta, je tato komunikace více znečištěna, než kdyby to byl pouze chodník pro pěší, tomu se nedá zabránit. Jedině snad zrušit zde parkování a ponechat jen chodník pro pěší. To však není vhodné řešení, vzhledem k tomu, že se město potýká s nedostatkem parkovacích míst. Mrzí mě, že máte pocit, že město pro udržení pořádku nic nedělá. Věřte, že je tomu naopak. Od března se posílí „úklidové čety“, které se zaměří na úklid veřejného prostranství. Pokud se však nenaučíme větší ohleduplnosti a pořádku a budou se snažit jen někteří z nás, tak je to boj s větrnými mlýny. Přeji hezký den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 25.2.2015

  Ocenění učitelky za záchranu dítěte

  dotaz:
  Dobrý den, je možné zveřejnit, z jakého důvodu nebyla oceněna za záchranu dítěte v MŠ Vítězná (Barevný klíček) paní Karásková? Děkuji
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den pane Korbele. Při oceňování jsme vyházeli z informací vedení mateřské školy, ze kterých vyplývalo, že poskytnutí první pomoci prováděla paní učitelka Pilmanová, a měla tak největší zásluhu na záchraně dívenky. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 25.2.2015

  Nepořádek ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Dobrý den, mohl by se někdo z kompetentních přijít podívat na trávníky v ulici Švabinského a zařídit jejich úklid? Nepořádek, ve kterém musíme poslední dobou žít, je někdy neuvěřitelný. Situace se značně zhoršila po odstranění ochranných zídek okolo popelnic, kdy je veškerý vyházený odpad po nájezdech vybíračů popelnic rozfoukaný po celém sídlišti. Má město v úmyslu vybudovat náhradu za odstraněné zídky? Děkuji za odpověď.
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Vážená paní Zimmelová, děkujeme Vám za zaslaný podnět, souhlasíme s Vámi, tato situace se opakuje každoročně po oblevě a netýká se pouze ulice Švabinského. Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. provede postupně úklid celého města. Co se týká betonových zídek, byly odstraněny z důvodu jejich havarijního stavu. Tyto nebudou již nahrazeny, protože se to neosvědčilo. Tam, kde byly a nebylo tak okolo kontejnerů vidět, se často hromadil odpad mimo nádoby. Bohužel, nepořádek okolo dělají zase jen lidé a nikdo jiný. Pokud uvidíte někoho, kdo vyhazuje odpadky z kontejneru nebo odkládá odpad mimo nádoby, zavolejte prosím městskou policii, jedná se o přestupek. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 24.2.2015

  Nepořádek v Hornické ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s dotazem a pevně věřím, že se dočkám odpovědi, která bude i možným pozitivním bodem celého řešení...Můj problém se týká žití, klidu a pořádku především v ulici Hornická a okolí. Z tisku vím, že mezi místními byla podepsána petice pro uzavření herny, která bohužel přitahuje především nepřizpůsobivé občany. Pokud se mohu vyjádřit, tak termín jakési šance do března je dosti zavádějící, a to z jistého důvodu. Je chladné, zimní počasí a občané zde žijících těch "méně přizpůsobivých"se v současné době venku až tolik nevyskytují. Ovšem při prvních slunečních paprscích se zde začnou tvořit a konat jakési "garden party", hloučky a různé skupiny, a tím bude opravdu opět život v této ulici velmi negativně poznamenán. Vždyť zde žijí i slušní lidé, ale ze zcela pochopitelného strachu a různých obav o sebe raději mlčí a na zdejší stav tzv. rezignují. Služba APK je zde vídána jen sporadicky a když už, v podstatě jde o kamarádství všech z ulice a žádné zlepšení se nekoná. Dalším problémem je zadní trakt této ulice, myslím tím dvůr z druhé strany domů od bývalé 4. ZŠ, a to především prostranství v okolí kontejnerů. Zde někteří odhazují věci, nad kterými zůstává zdravý rozum stát. (ojeté pneumatiky i s disky, obývací stěny, sedačky, stavební materiál v podobě použitých cihel, odpadních rour, použitá elektronika atd.) Vždyť tohle jsou věci, které určitě zasahují negativně na chod životního prostředí a doslova jsou jimi omezováni ti opravdu slušní občané. Není možné na tyto nešvary dohlédnout a trestat je formou nějakých pokut ? Přece se dají nainstalovat tzv. fotopasti, popř. existují určitě i jiná řešení. Ale pokud jsou vyprázdněny během dopoledne všechny kontejnery a večer se tam válí téměř celé použité vybavení bytu a materiály z nějaké rekonstrukce, není něco v pořádku. A posledním bodem je věc samotného bydlení v těchto domech. Jak je možné, že vlastníky bytů jsou lidé, kteří se zde nezdržují, neplatí své pohledávky, jejich dluhy jen narůstají a jsou tím de facto omezováni ostatní nájemníci bytů a jejich bytová sdružení, kdy třeba od těchto neplatičů potom chybějí prostředky na příp. rekonstrukce a zkrášlení domů. Lidé se v bytech střídají jak na běžícím pásu, nikdo se na nic neptá a v domech se pohybuje iks neznámých lidí, kteří si dělají co chtějí. Vždyť o těchto "nájemnících" musí Sokolovská bytová vědět a snad se dají učinit právní kroky či opatření k nápravě?! Proč mají vlastnit byty lidé, kteří dluží na nájemném a ostatních službách částky jdoucí do statisíců? Je jistě mnoho dalších žadatelů o byty, kteří by si naopak možnosti bydlet ve svém vážili.... Omlouvám se za tak dlouhý dotaz i za to, že se ze zcela zištných důvodů nepodepíšu, ale jak jsem již výše uváděl, není to, že bych byl neslušný, ale z jistých obav. Věřte mi, že momentální stav, který zde uvádím netrápí jenom mě, ale většinu všech slušných zde žijících. Bohužel okolnosti mě zavály do města Sokolov, ale v současné chvíli se stydím být občanem tohoto města, a to především díky všem výše uváděným skutečnostem. Tato ulice aokolí je naprosto katastrofální, ostuda všech ostud. Děkuji za pochopení a věřím, že interní odpovědi ať už ze strany Vaší, nebo ze strany zástupců příslušných odborů města se dočkám.
  ~ gavli.kv

  odpověď:
  Dobrý den, ulice Hornická a okolí je velmi často skloňována v souvislosti s nepořádkem, rušením nočního klidu a dalšími excesy, které tíží slušné občany, kteří zde bydlí. Pokoušíme se hledat funkční řešení těchto problémů, ale podle Vašich slov asi zatím neúspěšně. K problematické herně v ulici Hornická Vám mohu sdělit, že dne 24. 2. 2015 proběhne jednání s provozovatelem a zástupci firem, které do této herny dodávají výherní hrací automaty s tím, že jsou pouze dvě řešení, která za současného stavu připadají v úvahu. Prvním řešením je omezení provozní doby herny ve všední dny do 23:00 hod. a v době víkendu a svátcích do 24:00 hod. s podmínkou, že se zde situace v dohledné době zlepší. Pro město je v současné době efektivnější zkrátit provozní dobu než zde zakázat provoz výherních hracích automatů. Zákazem se neomezuje provoz provozovny jako takové, takže zůstává otázkou, zda se situace zlepší, pokud bude provozovna fungovat bez hracích automatů. Pokud provozovatel nepřistoupí na omezení provozní doby, městská policie navrhne zastupitelstvu vyřadit adresu Hornická 1768 se seznamu adres, kde je dovoleno v Sokolově provozovat výherní hrací automaty. K Vaší kritice na práci Asistentů prevence kriminality chci uvést, že mne tato skutečnost mrzí. Provedu s nimi pohovor, že jsou stížnosti na jejich práci v této lokalitě s tím, že svou činnost budou muset ihned zlepšit bez ohledu na případné "kamarádství" s osobami, které narušují svým chováním veřejný pořádek. Věřím, že se v této oblasti situace rychle zlepší. Černé skládky řešíme v této lokalitě poměrně často. Okrsková strážnice mne informovala, že v minulém týdnu uložila vysokou blokovou pokutu muži, který na Vámi popisovaném místě založil černou skládku tím, že zde odhodil odpadky mimo odpadové nádoby. Připravujeme technické zařízení, které by monitorovalo vybraná místa, kde dochází k opakovaným zakládáním černých skládek. Obecně k lokalitě Hornická a okolí Vám mohu slíbit, že se pokusíme více se na uvedenou lokalitu zaměřit v rámci běžného výkonu služby. Pokud se situace v dohledné době nezlepší, prosím, kontaktujte mne telefonicky 359 808 194 nebo e-mailem: petr.klubis@mp-sokolov.cz. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, Velitel městské policie Sokolov

 • 24.2.2015

  Stěhování knihovny na Staré náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to vypadá s přestěhování knihovny ze zámku na Staré náměstí do budovy bývalé DM drogerie? kdy začne rekonstrukce budovy budoucí knihovny? Děkuji za odpověď
  ~ S. Novotná

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době máme výsledky stavebně technického průzkumu a požadavky knihovny. Na projektovou dokumentaci musí být vybrán zhotovitel. V letošním roce nepočítáme se zahájením stavebních prací .
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 19.2.2015

  Záblesky radaru v ulici Závodu míru

  dotaz:
  Dobrý den,předem chci zdůraznit nejsem trvale žijící osobou Sokolova,ale to co jsem zažila dnes v ulici ZÁVODU MÍRU s červeným osvětlením kamer mne dost naštvalo.Hledala jsem adresu domu a musela jsem tuto ulici projet asi 4 x a to mne vždy oslnilo červené světlo z kamery .To ještě nikoho nenapadlo, že tam je přechod pro chodce a řidíč nějakou dobu není schopen po oslnění vůbec vnímat okolí vozovky.já osobně krom toho, že jsem se lekla tak bych byla schopna přehlédnou lidi na vozovce ještě cca 5 metrů za kamerou.Osobně bych hnala k zodpovědnosti toho kdo tak kamery instaloval.Jela sem vždy pod 50 km a oslnila mne i kamera která zblejskla auto přede mnou.Toto je více nebezpečné řešení než jízda řidičů.Toto je skoro na pořádný průůůůůů.........
  ~ Renata

  odpověď:
  Dobrý den, úsekové měření rychlosti je vybaveno přísvitem, který napomáhá při rozeznání r.z. Zařízení tímto způsobem reaguje na většinu projíždějících vozidel. Do současné doby jsme nezaznamenali stížnost na oslnění řidiče a proto jsme s dodavatelskou firmou tento stav nijak neřešili. Na základě Vašeho podnětu oslovíme společnost, která měřiče rychlosti pro město Sokolov servisuje se žádostí, aby provedla seřízení přísvitů a nedocházelo tak k oslnění projíždějících vozidel. Děkuji Vám za informaci. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 17.2.2015

  70. výročí osvobození města

  dotaz:
  Dobrý den, Chystají se letos oslavy osvobození Falknova spojeneckými vojsky? Přeci jen to bude letos 70 let. Líbily se mi oslavy v Plzni a tak mě napadlo toto. Mohli byste třeba pozvat pana velvyslance Schapira
  ~ Mervin Tichý

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov chystá oslavy k 70. výročí konce 2. světové války, které budou probíhat ve třech dnech. Dne 5. 5. 2015 proběhne na gymnáziu v Sokolově v dopoledních hodinách beseda s paní Evou Erbovou a promítání filmu O zlém snu. Odpoledne pak slavnostní křest knihy PhDr. Vladimíra Bružeňáka Ve stínu Krušných hor projednávající o koncentračních táborech na Karlovarsku a pochodech smrti. Ve stejný den bude na Židovském hřbitově v Sokolově slavnostně odhalena pamětní deska židovským ženám zahynulým v koncentračním táboře Svatava za přítomnosti zástupců města Sokolov, městyse Svatava, Karlovarského kraje, pamětníků včetně Evy Erbové, vyslance státu Izraele, zástupců Židovské náboženské obce, zemského rabína, studentů, dalších hostů a veřejnosti. Dne 7. 5. 2015 proběhne pietní akt kladení věnců za účasti představitelů města Sokolov, zástupců z Generálního konzulátu ruské federace v Karlových Varech, politických stran a zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu. Za smutečního pochodu a čestné stráže vojáků Armády ČR budou pokládány věnce nebo květiny u Památníku sovětských zajatců v Hornické ul., u pamětní desky (poděkování americké armádě na Starém náměstí, u pamětní desky za kostelem sv. Jakuba, u pamětní desky památce příslušníka RAF v Rokycanově ul. a u pomníku Lazaret pro válečné zajatce v Atletické ulici. Dne 16. 5. 2015 se uskuteční kulturní akce u příležitosti výročí osvobození v Areálu Bohemia, které zajišťuje městský dům kultury. V rámci oslav se uskuteční v divadle městského domu kultury divadelní představení s tématikou 2. světové války v hlavní roli s Daliborem Gondíkem. Samozřejmě, že vše je zatím ve fázi příprav, je možné, že může dojít k drobným změnám. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.2.2015

  Hodiny pro ženy v sauně

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na návštěvní hodiny v sauně. Téměř celý týden je sauna smíšená, tzn. muži a ženy dohromady. Pouze ve středu odpoledne, kdy spousta lidí chodí do práce, je sauna jen pro ženy a o víkendu je to rozdělené vždy po pěti hodinách na den mezi muže a ženy. Vzhledem k redukci rozdělených návštěvních hodin se pak žen o víkendu tísní v sauně třeba i patnáct. Z jejich ohlasů je zřejmé, že by uvítaly více rozdělených hodin. Je možné, aby se návštěvní hodiny sauny v sokolovském bazénu opět rozdělily celotýdenně mezi muže a ženy a udělal se např. jen jeden společný den? Děkuji za odpověď.
  ~ Petra Šišková

  odpověď:
  Dobrý den. K zavedení rozšířených hodin společné sauny jsme v loňském roce přistoupili z důvodu zvyšujícího se zájmu návštěvníků o saunu, která je bohužel kapacitně velmi omezena. Z vyhodnocení návštěvnosti r. 2013 vyplynulo, že nejméně navštěvovaným dnem týdne je pátek, kdy saunu průměrně využívalo pouze 13 osob denně. Návštěvnost, ve dnech vyhrazených pouze mužům, se však průměrně pohybovala kolem 40 osob denně. Po ročním zkušebním provozu rozšířených hodin smíšené sauny lze konstatovat, že celkově se uvedenou změnou zvýšila návštěvnost sauny o 10%, přičemž páteční návštěvnost stoupla téměř dvojnásobně. Na základě uvedeného vyhodnocení v současné době neuvažujeme o změnách v rámci rozdělení provozních hodin sauny. S pozdravem
  ~ Karel Koutecký, vedoucí krytého bazénu

 • 17.2.2015

  Elektronické podklady zastupitelstva

  dotaz:
  Dobrý den. Proč to jinde jde a v Sokolově ne? (viz článek z Chodova) Zastupitelé vymění papír za moderní tablety Desítky až stovky kilogramů papíru ročně ušetří nová forma práce chodovských zastupitelů. Místo tradičních papírových dokumentů budou mít materiály k jednání v elektronické podobě. Přístup k nim jim zajistí nové tablety, které město už pořídilo. „Pomocí tabletu budou mít přístup do intranetové aplikace úřadu, kde budou mít všechny potřebné podklady,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že zasedací místnost na radnici už je vybavena silnou wi-fi sítí. Náklady se sníží i na tisk a poštovné, pohodlnější bude i archivace materiálů. Radnice dosud musí pro každého z jednadvaceti zastupitelů tisknout celou řadu materiálů, jen v případě rozpočtu jde o vcelku silný svazek. Pokud se v dokumentech objeví chyba či změna, je nutné vše vytisknout znova. Elektronická podoba materiálů může být, na rozdíl od papírových podkladů, interaktivní a nabídne například odkazy. (mák) Zastupitelé vymění papír za moderní tablety Desítky až stovky kilogramů papíru ročně ušetří nová forma práce chodovských zastupitelů. Místo tradičních papírových dokumentů budou mít materiály k jednání v elektronické podobě. Přístup k nim jim zajistí nové tablety, které město už pořídilo. „Pomocí tabletu budou mít přístup do intranetové aplikace úřadu, kde budou mít všechny potřebné podklady,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že zasedací místnost na radnici už je vybavena silnou wi-fi sítí. Náklady se sníží i na tisk a poštovné, pohodlnější bude i archivace materiálů. Radnice dosud musí pro každého z jednadvaceti zastupitelů tisknout celou řadu materiálů, jen v případě rozpočtu jde o vcelku silný svazek. Pokud se v dokumentech objeví chyba či změna, je nutné vše vytisknout znova. Elektronická podoba materiálů může být, na rozdíl od papírových podkladů, interaktivní a nabídne například odkazy.
  ~ Martin Polák

  odpověď:
  Dobrý den, Zastupitelstvo města Sokolov na svém jednání dne 29.1.2015 schválilo elektronickou formu předávaných materiálů pro jednání ZM s tím, že v případě zájmu zastupitele o tisk materiálu, město zajistí tisk na své náklady. Elektronické materiály určené k jednání ZM budou předávány zastupitelům od června 2015. Pěkný den
  ~ Bc. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení správy GIS, odbor informatiky

 • 17.2.2015

  Strom v Poláčkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den,mám dotaz zaslechla jsem,že se bude kácet strom v Poláčkově ulici.Je červeně označen tak jako další stromy v okolí hlavně 3.smrky v ulici Slovenská 1819,1820.pokud je to pravda není možno jim ustřihnout špičku,to musí hned k zemi?Žiju tu od dětství a ty stromy dávají krásu i vůni.Chrání i před špínou ze silnice.Nám před vchodem díky sousedům zmizel smrk a zkuste si jít mít okna!Všude je prach a špína.!Začíná mě toto štvát a to píši ještě slušně.!!!Děkuji za odpověď a nashledanou PS:To za chvíli se tu můžou vykácet všechny stromy.!
  ~ Gabriela D.

  odpověď:
  Dobrý den, ano tři smrky v ulici Slovenská jsou označeny, neboť se v současné době mapují tzv. nebezpečné stromy, které byly v minulosti bezkoncepčně vysázeny většinou obyvateli domů. Na základě upozornění IZS jsou to ty, které brání zajištění přístupu techniky v případě bezprostředního ohrožení na životech obyvatel domů, zejména v případě požáru. Dále se ve městě kácí dožilé a nebezpečné stromy. Nicméně ty jsou nahrazovány novými výsadbami.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 17.2.2015

  Oprava cest z Dělnické do Tovární

  dotaz:
  Dobrý den V současné době probíhá rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod v Dělnické ulici, a mám dotaz jestli dojde k opravě cest z ul. Dělnické do ul. Tovární. Nyní je cesta rozježděná nákladnímy vozy po celé délce a v jedné časti po demolici objektu odbagrovaná úplně. Pak ještě jeden dotaz mezi ul. Tovární a ul. K.H Máchy podél plotu chemičky (parovodu) je panelová cesta, která je nyní častečně zasypaná utrženým svahem a náletovým porostem.Plánuje město tuto cestu rekultivovat a zprovoznit ? Cesta je dobrou spojnicí mezi areálem Bohemie a východní částí města. Děkuji za odpověd
  ~ Mir. Matějec

  odpověď:
  Vážený pane Matějeci, v uvedené záležitosti jsme kontaktovali Vodohospodářskou společnost Sokolov, s.r.o. Na dotaz nám odpověděli, že stavba je stále v realizaci, jakmile to klimatické podmínky dovolí, tak bude dokončena spojná šachta, a pak bude provedeno její zasypání. Následně bude provedena úprava pěšiny za garážemi do původního stavu. Oprava panelové cesty není v plánu pro rok 2015. S ohledem na omezené finanční prostředky dostaly přednost více frekventované komunikace a chodníky v městské zástavbě. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová , vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 11.2.2015

  Ad: Revitalizace Mánesovy ulice

  dotaz:
  Přeji pěkný den, děkuji za odpověď. Jsem si vědoma, že jste udělali maximum. Byla jsem plná emocí, jelikož jsem nabyla dojmu, že lidé, kteří mohli využít Vámi zajištěná parkovací místa, využili k parkování místa u našich paneláků za účelem bližšího parkování. Děkuji, s pozdravem a přáním všeho dobrého
  ~ Daniela Ševčíková

  odpověď:

 • 11.2.2015

  Revitalizace Mánesovy ulice

  dotaz:
  Přeji dobrý den, dnes začala první etapa projektu Revitalizace Mánesovy ulice a výstavba parkovacích míst, bydlím v ulici Mánesova 1674 a bohužel jsem při příjezdu z práce v podvečerních hodinách neměla u svého paneláku kde zaparkovat, v článku jsem se dozvěděla, že bezúplatné parkovací karty k využití parkování u Kauflandu jsou pouze pro občany žijící na adrese Mánesova č. 1663 - 1671. Chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné najít řešení i pro nás, občany, kteří bydlí v blízkosti místa realizace projektu. Děkuji za vstřícnou odpověd, s pozdravem a přáním všeho dobrého.
  ~ Daniela Ševčíková

  odpověď:
  Dobrý den, město se snažilo zajisti náhradní parkování. Podařilo se zajisti 46 parkovacích míst. Uzavřením části komunikace Mánesova došlo k omezení 40 stávajících parkovacích míst. Omezení potrvá nejpozději do konce dubna 2015. Chápu, že je to nepříjemná situace ale bohužel není v silách města zajistit parkovací místa tak, aby byli všichni uspokojeni. Hezký den
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.2.2015

  Dočasně omezené parkování v Mánesově ulici

  dotaz:
  Vážení, obracíme se na Vás s dotazem ohledně výstavby nového parkoviště u Mánesovy ul. Jistě nebudeme v tomto ohledu jediní. Jsme velmi vděčni, že se bude parkování rozšiřovat a v budoucnu tak ubyde problémů v tomto ohledu. Dnes jsme dostali do schránek upozornění, že po dobu 2,5 měsíce nebude možné parkovat v části Mánesovy ulice, ve které bydlíme, nejen my, s námi stovky dalších. Protože se toto omezení týká cca 60 vozidel, které v tomto místě pravidelně parkují, dovolujeme si obrátit se na Vás s dotazem, zda je pro nás jako pro občany připraveno nějaké náhradní řešení parkování? Takové množství aut se přeci jen neztratí mezi dalšími, v též přeplněných okolních ulicích. Jsme prakticky bezradní, přemýšlíme, ale opravdu nevíme, kam se svým autem, také odkud pak budeme až k domu docházet, ba dokonce nosit nákupy, jak naložit starší lidi a malé děti do aut apod., když je zde zákaz zastavení a v dalších místech ulice je prakticky nemožné zastavit, byť na nezbytně nutnou chvíli, aniž bychom bránili v provozu. Pokud bude potřeba, rádi obejdeme sousedy a vyzjistíme či písemně zaznamenáme jejich názory pro přesný přehled. Předem za Vaši odpověď děkujeme a věříme ve vstřícné řešení této záležitosti
  ~ Karin a Petr Marešovi

  odpověď:
  Dobrý den, chápu Vaše oprávněné obavy o možnost parkování v této lokalitě v době stavby nového parkoviště. Parkování na sídlišti Michal je již teď velmi složité. Výstavba nového parkoviště v ulici Mánesova přinese uvolnění situace dopravy v klidu, ale teď je nutné vytrpět po dobu nezbytně nutnou dopravní omezení. Město hledalo alternativu, která by občanům tuto situaci alespoň částečně ulehčila. Po jednání s vedením OD Kaufland bylo domluveno, že občané, kteří v současné době parkují vozidla v uzavřené části ulice Mánesova (čp. 1663-1671), mohou od 4. 2. Do 30. 4. 2015 parkovat v nočních hodinách na parkovišti před OD Kaufland. K tomu je však nutné navštívit Městskou policii Sokolov, kde občané, kteří mají trvalý pobyt v uvedené části, obdrží Povolení k parkování. OD Kaufland vyčlenil pro parkování nově vybudovanou část parkoviště v zadní části od vjezdu do areálu OD Kaufland. Každý občan, kterému bude vydáno příslušné povolení, obdrží i mapku se zákresem parkovacích míst. Městská policie bude v nočních hodinách parkoviště pravidelně projíždět a kontrolovat zde zaparkovaná vozidla. Toto řešení není jistě ideální, ale snad alespoň částečně vyřeší stávající situaci. Děkujeme občanům za pochopení a trpělivost, odměnou jim bude nové, moderní parkoviště.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov a radní města pro oblast bezpečnosti a dopravy.

 • 5.2.2015

  Vyhledávání nových parkovacích míst

  dotaz:
  Dočetli jsme se,že pověření radní budou vyhledávat eventuální parkovací místa na sídlišti Michal.Bylo by možné,aby se s nimi mohli setkat předsedové SVJ v dané lokalitě? Děkuji za odpověď.
  ~ Schubertová

  odpověď:
  Dobrý den. Pracovní skupina k řešení dopravy v minulých dnech zahájila svoji činnost. V současné době by bylo velmi časově náročné setkat se s jednotlivými zástupci SVJ, budeme však velmi vděční za zaslání jakéhokoliv podnětu k dané problematice. Případné podněty zasílejte prosím přímo k rukám zastupitele města, pana Mgr. Petra Kubise, petr.kubis@mp-sokolov.cz S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 5.2.2015

  Špinavé zastávky MHD

  dotaz:
  Dobrý den, asi se vám to bude zdát jako hloupost, ale když jedu v Sokolově MHD tak se mi nelíbí jak jsou zastávky špinavé.(Myslím tím polykarbonátové desky). Nevím jestli by to byl problém , až bude lepší počasí zastávky umýt. Delší koště a multikára vody by to určitě spravilo. Také sběrné nádoby na zastávce Michal jsou hodně špinavé. O nepořádku kolem zastávky Závodu míru pod Penny je asi zbytečné psát. Děkuji
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět, zastávky se již v minulosti umývaly, ne veškerá špíny jde odstranit (a to různými zkoušenými prostředky). Přesto po nástupu lepšího počasí očištění zastávek provedeme. Mytí sběrných nádob je na letošní rok plánováno a již poptáno. Čistota na zastávkách je pravidelně zajišťována jak sběrem nepořádku, tak zametáním (strojním i ručním). Zdravím vás
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění Sotes

 • 3.2.2015

  Alternativní zdroj

  dotaz:
  Dobrý den, nachází se na území sokolova nějaký alternativní zdroj energie ( vodní nebo sluneční elektrárna, využití energie z biomasy atd...) Děkuji
  ~ Bára Babčáková

  odpověď:
  Dobrý den. Město žádný alternativní zdroj energie nemá, za zmínku snad jen stojí solární panely na střeše bytového domu a na střeše ISŠTE Sokolov vč. jejich haly. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 3.2.2015

  Co je to za novinky na stránkách města

  dotaz:
  Dobrý den, copak je to za NOVINKY? Pustit rozpracované stránky do světa? Zvláštní :)

  odpověď:
  Hezký den, dotaz (upozornění či výtka) na rozpracované stránky je způsoben nešťastnou shodou okolností, kdy po uložení odkazu na počítači na stránky města (pravděpodobně již na původním WWW - novinky) se na novém webu zobrazovala sekce, která sloužila k testování. Souvisí to se změnou rozložení na nových stránkách. Díky z a upozornění na tuto nezdokumentovanou vlastnost. Je již opraveno a po kliknutí na původně uložený odkaz http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=36 se již zobrazí úvodní strana http://www.sokolov.cz/
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí odboru informatiky

 • 30.1.2015

  Ad: Nová vyhláška o odpadech

  dotaz:
  Dobrý den, dovoluji si reagovat na odpovědi paní Hanilcové. 1) Sankce jde za smluvním partnerem - tedy většinou společenstvím. Například v Písku kontrolují a postihují jednotlivce, kteří netřídí. 2) Škoda ten budoucí neurčitý čas ... Nejsou opravdu žádné termíny? 3) Jak jsou objemy směsného odpadu ukládaného na skládku? 4) Ze zákona jsou nyní i povinné kovy, ale ve vyhlášce o nich není ani slůvko. Možná jsem se špatně orientoval. 5) Otázka směřovala ke směsnému odpadu. Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Vážený pane Korbele, na Vaše dotazy zasílám následující odpovědi: 1) Ano vyhláška stanovuje, jakým způsobem mají občané města nakládat s komunálním odpadem. Domnívám se, že ve vyhlášce má své opodstatnění, a pomáhá občanům zorientovat se v tom, kam mají odpad ukládat. Neumím si ale představit, jakým způsobem by se kontrolovaly odpadové nádoby např. na sídlišti a komu by byla ukládána sankce. Velmi těžko bychom zjišťovali, kdo např. plastovou lahev do kontejneru hodil. 2) Nádoby na tříděný odpad pravidelně kontrolujeme, jejich počty se neustále zvyšují. Odpadové nádoby přidáváme dle potřeb a technických možností. Odměna od EKO-KOMu je celá využita na svoz separovaného odpadu, nepokryje však celkové náklady na svoz separovaného odpadu, ty jsou pak dofinancovány městem. Budeme připravovat články, které občany budou informovat o smysluplnosti třídění odpadu. 3) Tyto informace má společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. 4) Kovy ve vyhlášce jsou v čl. 3, lze je ukládat na Sběrném dvoře, směsný komunální odpad se již nedotřiďuje. O tomto bude ještě jednáno, zatím lze kovy i biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu odkládat u provozovatele Sběrného dvora společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. 5)Ano, separovaný odpad se dotřiďuje na Sběrném dvoře SOTES, je-li znečištěn jiným odpadem. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 27.1.2015

  Staré jabloně na dětském hřišti

  dotaz:
  Dobrý den.Ve Slavíčkově ulici 1697___1700.jsou vzrostlé staré stromy a na nově vybudovaném dětském hřišti na konci ulice také.Prosíme o jejich prořezání,případně odstranění. Na hřišti se jedná o jabloně, kde potom létají kolem starých jablek vosy.Děkujeme
  ~ obyvatelé Slavičkovky

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Celou věc prošetříme a zjednáme nápravu
  ~ Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

 • 24.1.2015

  Nová vyhláška města o odpadech

  dotaz:
  Dobrý den, (1) v nové odpadové vyhlášce pro občany je uvedeno v čl. 6 (3) „Do sběrných nádob na směsný odpad není dovoleno odkládat …, využitelné složky komunálního odpadu , …“ - kdo toto ustanovení kontroluje, jaké jsou sankce a v případě, že ke kontrole nedochází, tak je tento „zákaz“ zbytečný nebo je nutné kontrolu zavést, aby mělo smysl. Povinnost je uvedena také v čl. 10 (1). (2) Uvažuje vedení města o navýšení nádob na využitelné složky a případně je přiblížit občanům? Jakým způsobem je využívána odměna od EKOKOMu za vytříděný odpad? Bude RM systematicky informovat obyvatele kolik Kč obdrželo město od EKOKOM, o smysluplnosti třídění, ekonomickém přínosu pro město, vyvracet fámy, že „se to stejně odveze na skládku“…. (3) Je opravdu obchodním tajemstvím, kolik odpadu se odveze na skládku? Původcem odpadu je ze zákona stále obec. (4) Bude ve městě umožněno třídit plechovky a bioodpad do separačních nádob, zavádění komunitního kompostování, umístění nádob na drobný elektroodpad (např. od ASEKOL, Elektrowin, REMA, RETELA)? Má RM odpadovou koncepci, popř. vizi v „programovém prohlášení“? (5) Slyšel jsem, že odpad ze „sídlištních“ velkých kontejnerů na směsný odpad a kontejnerů z mobilního sběru je tříděn v areálu SOTES. Je to pravda nebo jde o fámu? Děkuji,
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Vážený pane Korbeli, na Vaše dotazy zasílám následující odpovědi: 1) Ano vyhláška stanovuje, jakým způsobem mají občané města nakládat s komunálním odpadem. Domnívám se, že ve vyhlášce má své opodstatnění, a pomáhá občanům zorientovat se v tom, kam mají odpad ukládat. Neumím si ale představit, jakým způsobem by se kontrolovaly odpadové nádoby např. na sídlišti a komu by byla ukládána sankce. Velmi těžko bychom zjišťovali, kdo např. plastovou lahev do kontejneru hodil. 2) Nádoby na tříděný odpad pravidelně kontrolujeme, jejich počty se neustále zvyšují. Odpadové nádoby přidáváme dle potřeb a technických možností. Odměna od EKO-KOMu je celá využita na svoz separovaného odpadu, nepokryje však celkové náklady na svoz separovaného odpadu, ty jsou pak dofinancovány městem. Budeme připravovat články, které občany budou informovat o smysluplnosti třídění odpadu. 3) Tyto informace má společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. 4) O tomto bude jednáno, zatím lze kovy i biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu odkládat u provozovatele Sběrného dvora společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. 5)Ano, separovaný odpad se dotřiďuje na Sběrném dvoře SOTES, je-li znečištěn jiným odpadem. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 23.1.2015

  Poděkování

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nemám ani dotaz ani připomínku, jak píšete shora. Snad to nevadí. Chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat pracovnicím na sociálním odboru, kde jsem byla mezi svátky vyřídit parkovací průkaz pro tatínka. Bohužel si už nevzpomínám, jméno pracovnice, ale věřm, že všechny jsou stejně milé a pozorné. Ochotně mi vše nejdřív bylo vysvětleno do telefonu a já bez časových ztrát vše rychle vyříila. Ale to bych běžně očekávala. S čím jsem se nikde nesetkala, byla ochota pracovnice vyjít ven na parkoviště a vše potřebné nechat tatínka podepsat v autě, protože se již ve svém věku těžko pohybuje. Aministrativa s jednou kartičkou je to velká, to mi věřte. Píši až nyní, protože jsem se nyní při zdravotních problémech tatínka přesvědčila, že lidský přístup není samozřejmostí. Vyřďte prosím na sociální odbor mé velké díky.
  ~ Monika Nová

  odpověď:
  Dobrý den paní Nová. Velice děkujeme za pochvalu, která vždy potěší.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 23.1.2015

  Dostupnost vstupenek na ples města

  dotaz:
  Dobrý den, chci se informovat, proč ráno cca v 8.10 hodin 21.1.2015 (den, kdy se začnou prodávat lístky na ples města Sokolova) je v prodeji posledních pár lístků? Prosazuje se přeci, že tento ples je pro občany Sokolova, ale my "obyčejní" nemáme absolutně šanci. Když jsem se v infocentru informovala, bylo my řečeno, ať si hlídáme stránky, od kdy budou lístky v prodeji, dále bylo připsáno, že rezervace vstupenek není možná. V K servisu je uvedeno, že budou otevřeny všechny prostory domu, ale třeba lístky do "Klubu mladých" vůbec v prodeji nebyly, do prodeje jdou pouze poslední lístky, o které samozřejmě moc zájmu není.
  ~ Romana Navrátilová

  odpověď:
  Vážená paní Navrátilová, je mi velice líto, pokud nebyly uspokojeny vaše požadavky, týkající se vstupenek na ples města. Bohužel, přestože kapacita všech prostor je využita na maximum, nejsme schopni vyjít vstříc všem zájemcům. I tak ale šlo dnes do volného prodeje cca 330 míst, což je ve srovnání s jinými plesy několikanásobek. Část vstupenek přednostně logicky odebírá Městský úřad pro své hosty z řad starostů okolních měst a jiné významné osobnosti. Část vstupenek je také určena pro zastupitele města a pro partnery a sponzory plesu. To je ,myslím, pochopitelné. Přesto však dbáme na to, aby dostatečný počet míst zůstal k prodeji. Prodávali jsme i velký sál, s Hudebním klubem máte , bohužel, pravdu, ale tam je to dáno tím , že jeho kapacita je opravdu malá - je tam jen okolo 30 míst a zájem o něj byl letos mimořádný. Rozhodně ale možnost zakoupení vstupenek byla, ovšem zájem letos opravdu převyšoval naše možnosti. Mohu vás ujistit, že se celou situací kolem plesu budeme zabývat a budeme se snažit najít řešení, které by bylo východiskem alespoň pro příští ročníky. Pokud vstupenky na ples máte, přeji aby se vám líbil a vynaložená námaha stála za to.... Upřímně se ještě jednou omlouvám za vzniklé komplikace. S pozdravem
  ~ PhDr. Jana Fefferová, dramaturg, zástupce ředitele MDK

 • 23.1.2015

  Cizí odpad na Novině

  dotaz:
  Dobrý den, Bydlím v osadě Novina. Jako jediný máme popelnici na komunální odpad. Poslední dobou nám někdo hází svůj odpad do naší popelnice a dále se tu rozšiřují černé skládky. Dalo by se s tím něco dělat?
  ~ Zdenka Baborovská

  odpověď:
  Dobrý den, věc dostal za úkol řešit okrskový strážník pro oblast Novina. V nejbližší době provede městská policie v části Novina důkladné šetření a společně s Vámi budeme hledat vhodná řešení. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 22.1.2015

  Kam s kompostem

  dotaz:
  Dobrý den, je v Sokolově nějaká kompostárna, našla jsem jen informace o záměru, ale nevím zda už je v provozu. Děkuji
  ~ Anna Rolníková

  odpověď:
  Dobrý den, v Sokolově funguje systém komunitního kompostování pro občany města. Komunitní kompostování zabezpečuje společnost SOTES Sokolov spol. s r.o., ul. Chebská 1939, v Sokolově. Občané města Sokolova zde mohou odevzdávat rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad. Přeji hezký den.
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 22.1.2015

  Retardér na Spartakiádní ulici

  dotaz:
  Zdravím Vás pane starosto, lze vybudovat zpomalovací retardér na ulici Spartakiádní na přechodu před domem č.p. 1959 ? Přechod je hlavní cestou školáků od obchodu vietnamské komunity k barevné ZŠ. Děkuji za odpověď.
  ~ Řeřicha

  odpověď:
  Dobrý den. V současné době se zpracovává projekt pro stavební povolení akce "Rekonstrukce ulice Spartakiádní", kde na nejbližším výrobním výboru požadavek i na toto řešení předneseme. Nyní můžete vidět na zmiňovaném místě v ranních hodinách příslušníky městské policie, která zde drží zvýšenou hlídkovou pohotovost. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.1.2015

  Zimní údržba Pod Sokolí strání

  dotaz:
  Dobrý den, žádám Vás o vysvětlení, proč dnes 29.12.2014 nebyla provedena zimní údržba v ulici Pod Sokolí strání. Děkuji
  ~ Hynek Stříbrný

  odpověď:
  Dobrý den. Dne 29.12.2014 začal padat sníh po 5:00 hod ráno. Komunikace Pod Sokolí strání je zařazena do II. třídy, zde je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti do 12 hodin od výjezdu techniky. Údržba této silnice musela být tedy provedena v pozdějších hodinách tohoto dne. Celková kontrola údržby byla prováděna vedoucím zimní údržby p. Düringerem v čase od 10:00-16:00. Během kontroly nebyla v Sokolově ani ve zmiňované lokalitě zjištěna žádná závada ve sjízdnosti komunikací. Samozřejmě se snažíme zajistit průjezdnost komunikací v daleko kratším čase, dle možností a aktuálního počasí. Za případné vzniklé komplikace se omlouváme.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 16.1.2015

  Budou chodníky a MHD na Staré Ovčárně?

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, proč na opraveném mostě přes Lobezský potok na Staré Ovčárně je proveden chodník na úkor šířky mostu, když na Staré Ovčárně není vůbec žádný chodník. Budou tu chodníky vybudovány? A ještě mám jeden dotaz . Nezabýváte se možností, že by opět na Starou Ovčárnu jezdila linka MHD? Stačilo by, aby se autobusy otáčely místo na křižovatce u koupaliště, na kruhovém objezdu před silnicí R6. Děkuji za odpověď.
  ~ Ivana Krbová

  odpověď:
  Dobrý den, k otázce týkající se mostu přes Lobezský potok na Staré Ovčárně ... celková šířka mostu se zvětšila, z původní šířky 4,00 m na současný stav 6,00 m, z čehož chodník je široký 1,5 m. Ke změně průjezdného profilu rekonstrukcí mostu nedošlo. V budoucnu město plánuje navazující chodníky vybudovat. Druhá otázka, a to možnost úpravy tras MHD bude řešena na schůzce starostů obcí zapojených do systému s dopravcem dne 21. 1. 2015.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 15.1.2015

  Parkování kamionu na křižovatce Slovenské a Závodu Míru

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování kamionů ve městě Sokolov, konkrétně v lokalitě u křižovatky ulic Závodu míru, Slovenská a Lipová. Ačkoliv je do těchto míst instalovanými dopravními značkami na přístupových komunikacích vjezd nákladních vozidel zakázán, přesto zde, zejména v poslední době, kamiony parkují a to i více dní. Kamion opakovaně parkující v odstavné ploše pro autobusy MHD za křižovatkou ulic Závodu míru - Slovenská pak brání parkování a otáčení autobusům MHD, pro které byla tato plocha (2 autobusová místa) primárně vyznačena. Další kamiony parkují v ulici Lipová. Můžete se uvedeným problémem zabývat? Děkuji
  ~ Josef Pravda

  odpověď:
  Dobrý den. V křižovatce ulic Z. míru – Slovenská je skutečně parkování nákladních vozidel zakázáno a MP Sokolov případné přestupky řeší. V době mezi 9. 1. a 13. 1. 2015 jsme místo kontrolovali opakovaně v denních i nočních hodinách, ale žádný výskyt nákladního vozidla jsme zde nezaznamenali. Místo budeme dále kontrolovat. Pokud budete svědkem toho, že zde nějaký nákladní automobil zaparkuje, zavolejte na linku 156, věcí se budeme zabývat. Vjezd do Sokolova pro nákladní vozidla je upraven na příjezdových komunikacích příslušnou zákazovou značkou B4, která platí pro nákladní automobily s výjimkou obytných s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy.“ To znamená, že tato dodatková tabulka omezuje platnost značky a vozidla, která zajišťují zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla, jejichž řidiči nebo provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž mohou do města vjet a v podstatě zde i parkovat, ovšem za předpokladu, že dodrží veškeré dopravní předpisy (zachování šíře jízdních pruhů, vzdálenost od křižovatky, atd.). Ulice Lipová je široká 10 m a nejsou zde vyznačená parkovací stání. Pokud zde tedy nákladní automobil za splnění výše uvedených podmínek parkuje, nedopouští se protiprávního jednání. Nicméně od 8. 1. 2014 jsme zde žádný nákladní automobil nezaznamenali. Místo budeme průběžně kontrolovat, pokud by zde zaparkoval řidič, který nesplňuje podmínky dodatkové tabulky, budeme jej řešit.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 15.1.2015

  Parkování u přechodu ve Spartakiádní ulici

  dotaz:
  Dobrý den, Pane Starosto, chtěl jsem se zeptat, jak je možné že v ulici Spartakiádní ( u poštovní schránky ) parkují auta za přechodem pro chodce? Dle silničních předpisů je to povolené, ale kolikrát vidím a jsem svědkem toho že motoristé parkují i na přechodu pro chodce a v blízkosti je zastávka MHD a v ranních hodinách chodí děti do školy a i jako řidič kolikrát vidím půlku přechodu. Navíc je zákonem danné 6m od krajnice ke krajnici, pokud zde parkuje auto tak je to tak 4m a není vidět na kraj přechodu. Tím se Vás ptám, zda je možné zde umístit ZÁKAZ STÁNÍ či ZÁKAZ ZASTAVENÍ? Děkuji
  ~ prohul

  odpověď:
  Dobrý den. Řidič vozidla, které zaparkuje těsně za Vámi popisovaným přechodem pro chodce v ul. Spartakiádní porušuje ustanovení § 27, odst. 1, písm. d) z. č. 361/2000 Sb. (řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce, 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní). Uvedený přechod je v křižovatce a určitě nejméně ještě 5m za tímto přechodem se nemůže parkovat. Na Vámi popisované místo se Městská policie více zaměří. Umisťovat sem další dopravní značku je nadbytečné.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 15.1.2015

  Smrk v ulici Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den. Pane starosto,bydlím v ulici Kosmonautů a před naším vchodem 1911 je vzrostlý smrk,který dosahuje do druhého patra.I když je částečně zkrácený,je starý přes třicet let.Teď už třetí den fouká poměrně silný vítr a strom se pěkně kýve.Vzhledem k tomu,že vlastně stojí asi dva metry od domu, na navážce a na zahrnutém stavebním materiálu z doby výstavby,čekáme až se strom vyvrátí a způsobí škodu. Myslím,že by bylo rozumné ho porazit a předejít tak případnému problému. S pozdravem
  ~ Cásek

  odpověď:
  Vážený pane Cásku, Dne 13.1.2015 bylo na Váš podnět provedeno místní šetření za účasti odborníků z dendrologického oboru, z odboru životního prostředí, společnosti SOTES Sokolov a zástupce města. Byli jsme ujištěni, že strom je pevně zakotven a proto jeho vyvrácení nehrozí. Pokud byste však požadovali pokácení smrku z jiných důvodů, může si Vaše Společenství vlastníků podat žádost na odboru rozvoje města. Žádosti na kácení se pak předkládají k posouzení a schválení komisi životního prostředí, radě města a orgánu ochrany přírody. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 10.1.2015

  Stavba nového parkoviště na Michalu

  dotaz:
  Dobrý den, o tom, že se plánuje parkoviště na sídlišti Michal (Mánesova ulice atd.) již vím, chci se ale zeptat jak to s tímto projektem vypadá? Je již vybrán dodavatel? kdy by měla být stavba dokončena? Děkuji s pozdravem
  ~ Eliška Burianová

  odpověď:
  Dobrý den, v tuto chvíli je podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem, dále bylo již předáno staveniště. Předpokládáme zahájení ihned jak to dovolí klimatické podmínky. Dle podmínek dotace, kterou město získalo z ROP Severozápad, musí být stavba dokončena do konce roku 2015.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 10.1.2015

  Nabídka bytů v novém polyfunkčním domě

  dotaz:
  Dobrý den, asi před 2 měsíci, jsem Vám psala ohledně výstavby polyfunkčního domu nad krytem na sídlišti Vítězná. Chtěla bych se tedy ještě jednou zeptat, kdy budou byty v nabídce pronájmu? A jestli se dají předem zarezervovat. Děkuji za odpověď
  ~ Veronika

  odpověď:
  Dobrý den. Jedná se o stavbu soukromého investora, se svými dotazy se proto musíte obrátit přímo na něj. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.1.2015

  Veřejná kontrola veřejné zakázky

  dotaz:
  Dobrý den, je možné v rámci prověřování smluvních vztahů zkontrolovat také "radarovou" zakázku? Firma Bezpečná ulice a.s. (www.bezpecna-ulice.cz) je velmi nečitelná a je s podivem, že zvítězila ve výběrovém řízení (bez referencí) za částku mnoha desítek milionů Kč. Není ani jasné, z čeho vychází suma 90 mil. Kčza zakázku. Předchozí vedení radnice (jehož jste byl členem) odsouhlasila znění s dodatečným "požehnáním" zastupitelů. Pochybuji, že zastuptelé byli správně informováni. Je možné tento postup nechat prověřit kontrolním výborem? Děkuji. P.S.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, na základě Vašeho dotazu k nadlimitní veřejné zakázce ve věci měření rychlosti projíždějících vozidel ve městě Sokolov, Vám sděluji po vyjádření externího právníka následující: Kompletní zadávací dokumentace, včetně uzavřené smlouvy, je veřejně přístupná na profilu zadavatele města Sokolov, viz následující odkaz: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_272.html K vybranému dodavateli, který je dle Vašeho sdělení bez referencí sděluji, že dodavatel Bezpečná ulice, a.s. ve své nabídce doložil požadované referenční zakázky pomocí subdodavatelů s nimiž má řádně uzavřené platné smlouvy. Pro Vaši informaci považujeme za podstatné uvést, že zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neumožňuje vyloučit prokázání této části kvalifikace pomocí subdodavatele. To znamená, že zadavatel je povinen a tyto subdodavatele akceptovat, v opačném případě by došlo k porušení zákona. K Vámi uváděné celkové částce 90 mil. Kč za veřejnou zakázku uvádím, že máte zřejmě na mysli předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která činí 88,8 mil Kč bez DPH. Dle již citovaného zákona o veřejných zakázkách, je zadavatel povinen před zahájením každé veřejné zakázky, určit tuto předpokládanou hodnotu. Tato hodnota představuje nejvyšší určenou částku, která může být dle předpokladu zadavatele maximálně v rámci dané zakázky uhrazena. Jedná se tedy o "předem vytvořenou maximální hodnotu", stanovenou pro představu zadavatele o velikosti zakázky a určení správného typu zadávacího řízení. V tomto případě byla tato hodnota určena matematickým propočtem maximálního, předpokládaného počtu radarů, které je možno v budoucnu ve městě Sokolově rozmístit a předpokládaného, průměrného počtu řešených přestupků za překročení rychlosti za období 48 měsíců s tím související platbou za licenční poplatky, měsíční pronájmy a poplatky za technickou podporu. Podrobnější informace lze nalézt v Zadávací dokumentaci na str. 8-9 a v příloze č. 6. Závěrem je nutné podotknout, že v Sokolově jsou v současné době instalována pouze dvě měřící zařízení, kde náklady pro město jsou proti plánovanému rozsahu minimální. Neuvažuje se ani o masivním rozšíření radarů v Sokolově.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 10.12.2014

  Kácení stromů na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, rád bych se zeptal, proč musely být dnes 3.12.2014 poraženy dva vzrostlé stromy u prodejny potravin na sídlišti Vítězná? Nejsem dendrolog, ale zdálo se mi, že podle řezu nebyly nějak nemocné či vyhnilé , nehledě na to že to není příliš dávno co byla dělána prořezávka. Předem děkuji za odpověď
  ~ Richard Rinkes

  odpověď:
  Dobrý den. Na sídlišti Vítězná na pozemku p.č. 2846/30 k.ú. Sokolov proběhlo pokácení celkem 4 ks topolů na základě Rozhodnutí orgánu ochrany přírody č.j. 21334/2014/OŽP/LITO ze dne 14.07.2014. Povolení bylo vystaveno na základě opakované žádosti majitelky novinového stánku z důvodu padání mohutných větví ze stromů. Stromy byly vyhodnoceny odborníky a bylo zjištěno, že některé z topolů mají vyhnilou bázi kmene, v korunách jsou patrné prosychající a olámané větve, je patrná snižující se vitalita dřevin, kdy nelze vyloučit pád stromu. Vzhledem k situování dřevin na sídlišti s častým pohybem lidí bylo povoleno pokácení s tím, že dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou. Na místě budou firmou SOTES Sokolov vysazeny 3 ks buku lesního, umístění nové výsadby bude řešeno s ohledem na inženýrské sítě. Město Sokolov také upozornilo správce zeleně - společnost SOTES Sokolov na úpravu rabata před prodejnou na Vítězné s požadavkem na nápravu.
  ~ Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 10.12.2014

  Neaktuální rubrika na webu města

  dotaz:
  Dobrý den, možná by chtěla přejmenovat nebo updatovat rubrika "Aktuálně z radnice", která předkládá čtenáři "horké novinky" informace 2012 a 2013 Děkuji.
  ~ Richard Frecer

  odpověď:
  Dobrý den. S potěšením Vám mohu oznámit, že má město Sokolov nové webové stránky, které jsou v současné době ve zkušebním provozu. Na těchto se veškeré nedostatky starých stránek budeme snažit odstranit. Děkuji za pochopení
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 28.11.2014

  Přidělování bytů

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala jaké jsou přednostní faktory pro přidělení městského bytu? V minulosti jsem žádala o byt již dvakrát, naposled jako matka roční dcery, bez dluhů, pracující, studující. Žádám vždy pouze o byt, který není v zdevastovaném stavu, neboť nemám finance na rekonstrukci. Tyto ,,lepší" byty jsou prý ale již dopředu udány. Ptám se proto, zda má vůbec cenu se nadále o nějaký byt ucházet. Děkuji. Romana Hendrychová

  odpověď:
  Vážená paní,frekvence podávání přihlášek z Vaší strany je nedostačující. Na každý volný byt bývá až 30 i více uchazečů. Logicky tak nelze uspokojit všechny žadatele. Bohužel jste Vaší žádostí s největší pravděpodobností neoslovila většinu radních; také je možné, že jste nebyla úspěšná, neboť si žádosti nepodáváte častěji. O výběru nájemce městského bytu rozhoduje vždy rada města, která se skládá z devíti osob - radních. Vzhledem k výše uvedenému, doporučuji podávat přihlášky i nadále a pokud možno pokaždé, když jsou nabízeny byty. Jistě budete brzy úspěšná Jana Mikešová, majetkové oddělení, odbor správy majetku

 • 27.11.2014

  Operní pěvec v modlitebně

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, dnes 17.11 jsem si otevřel stránky města a vykoukla na mě zpráva, že Ivo Hrachovec zazpívá v modlitebně Církve Adventistů sedmého dne. 1)Nemělo by být v názvu církve alespoň jedno veliké písmenko? 2)Dále by mě zajímalo proč byla tato zpráva přesunuta na první pozici kdežto jiné zprávy ne. Nevšiml jsem si, že by byly jiné zprávy o konání akcí přesouvány na první místo v den kdy se konají.3) Zpráva o koncertu Iva Hrachovce je okopírována ze stránek sokolov.casd.cz To jsou již tyto stránky v majetku této církve?S přáním pěkného dne W. Kokoška

  odpověď:

  Dobrý den, pane Kokoško,1) Ve Vámi zmíněné zprávě "Sólista Státní opery Ivo Hrachovec zazpívá na Šenvertu" je uveden zkrácený neoficiální název pořadatele a v tomto názvu proto nemá být velké písmeno.2) Zprávy o aktuálních akcích pro sokolovskou veřejnost jsou na stránkách www.sokolov.cz běžně přesouvány ke dni jejich konání. Důvodem je usnadnění orientace pro případné zájemce o tyto akce.3) Zprávy o aktuálních akcích pro sokolovskou veřejnost jsou na stránky www.sokolov.cz běžně přebírány ze stránek jejich pořadatelů. Nijak to nesouvisí s vlastnictvím stránek.Děkujeme za milé přání, které opětujeme. Tomáš Kábrt, editor sokolov.cz

 • 27.11.2014

  Opozice v radě města

  dotaz:
  Vážený pane starosto, při skládání rady jste jako podpůrný argument pro instalování zástupce "opoziční" KSČM uvedl, že v minulých volebních obdobích byl tento krok zvyklostí. Můžete být konkrétní kdo a v jakých volebních obdobích tomu tak bylo? Děkuji, Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den pane Korbele. Za posledních pět volebních období v křesle radního usedl zástupce opozice hned čtyřikrát. Dvakrát byl zástupcem volební strany KSČM pan Ing. Alexandr Martinec CSc. a dvakrát byla zástupkyní volební strany Strana zelených paní MUDr. Alena Tichá. S pozdravem Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.11.2014

  Kdy dostanu byt?

  dotaz:
  Dobrý den, o byt žádáme s přítelem který má ve střídavé péči dvě své děti, již 8 měsíců. Jak uvádím v žádosti pracuji jako mistr 13 let u jisté společnosti se smlouvou na neurčito já pracuji ve stejné firmě jako dělnice již rok se smlouvou na neurčito. Náš měsíční společný příjem je víc jak 20 000. U žádné společnosti ani městu nedlužíme žádné peníze, víckrát jak 3x jsme byli náhradníci na byt. Přesto jsme stále žádný nedostali. Všude uvádíte jak je prioritní stálá práce a příjem a i přesto se mi zdá že šance na dosažení bytu je mizivá. Mohl byste mi prosím napsat zda je vůbec možnost že byt někdy dostaneme? Nebo je zde reálná možnost že budeme žádat do důchodu? Děkuji za odpověď. Nikol Sadílková

  odpověď:
  Vážená paní,vím, že si o byt žádáte zhruba od poloviny letošního roku a doposud jste nebyli úspěšní. O výběru nájemce městského bytu rozhoduje rada města, která se skládá z devíti osob – radních. Je patrné, že Vaše žádosti jsou hodné přidělení městského bytu, když jste již byli vybráni jako náhradníci. Na každý volný byt však bývá až 30 i více uchazečů. Logicky tak nelze uspokojit všechny žadatele. Bohužel jste Vaší žádostí s největší pravděpodobností neoslovili většinu radních; také je možné, že jste nebyli úspěšní, neboť si žádosti nepodáváte při každé nabídce. Vzhledem k výše uvedenému, doporučuji podávat přihlášky i nadále a pokud možno pokaždé, když jsou nabízeny byty. Jistě budete brzy úspěšní. S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 19.11.2014

  Kasárny na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý deň,stoja ešte v meste bývalé kasárne. Rád by som sa prišiel pozrieť do mesta kde som slúžíl v roku 1974. S pozdravom LG

  odpověď:
  Dobrý den.Z původně velmi rozsáhlých kasáren stojí pouze několik málo objektů v části sídliště Vítězná. Pokud je však chcete vidět, musíte si pospíšit, jelikož budou i tyto zbourány.S pozdravemBc. Jan Picka, starosta

 • 19.11.2014

  Výmoly ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Dobrý den. Chci se připojit k dotazu na výmoly ve Švabinského ulici s tím, že nejsou jen na příjezdu k restauraci Alex ale i na příjezdu a před blokem domů 1789-1795, kde se nedá dírám ani vyhnout. V letošním roce zde byla provedena oprava formou nalepení několika "bochánků". Bylo by možno zahrnout tuto část také do plánu oprav? Děkuji. Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den.Situací jsme se již jednou zabývali. Opravu části komunikace chceme zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2015. Bude jen záležet na objemu finančních prostředků, které nové zastupitelstvo při schvalování rozpočtu schválí, a podle něj pak bude stanoven rozsah opravy.S pozdravemBc. Jan Picka, starosta

 • 19.11.2014

  Poděkování

  dotaz:
  Vážený pane starosto, začátkem letošního roku jsme v této rubrice žádali o opravu příjezdové cesty k bytovému domu Brněnská, tato žádost byla k naší radosti vyslyšena a v listopadu proběhla realizace. Chtěli bychom jménem majitelů moc poděkovat za opravu této cesty. Obyvatelům domu, kteří jsou převážně důchodci, to velmi zjednodušilo přístup do domu, zvláště v nadcházejícím zimním období.Ještě jednou děkujeme.Za všechny s pozdravem, G. Teliev

  odpověď:

 • 19.11.2014

  Parkování v Mánesově

  dotaz:
  Dobrý den, mám návrh jak ušetřit v ulici M.Majerové měkolik míst k parkování.Řidiči neumí zaparkovat a nechávají veliké mezery mezi auty a tak jestli se můžou nakreslit parkovací pruhy na silnici? Děkuji Novák Petr

  odpověď:
  Dobrý den pane Nováku.Dovolím si odpovědět jen v krátkosti. Z vlastní zkušenosti vím, že se mnohdy vyhrazená parkovací místa nedodržují při stání a navíc by jejich vyznačením (z důvodu norem) ubyl zřetelně počet parkovacích míst. Z tohoto důvodu není v současnosti vhodné v ulici tyto parkovací místa vyznačovat.S pozdravemBc. Jan Pickastarosta

 • 19.11.2014

  Shnilý jeřáb ve Slavíčkově

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Slavíčkova 1693 a již několikrát jsem si všimla, že za plotem, který je kolem objektu naproti, je shnilý strom (jeřabina) a někdy se stane, že spadne větev i na zaparkované auto před plotem, šlo by s tím něco udělat? Děkuji. Jana Chalupová

  odpověď:

  Dobrý den.Děkujeme za upozornění, po provedení prohlídky na místě přijmeme opatření.S pozdravemBc. Jan Picka, starosta

 • 19.11.2014

  Bahno místo trávy v Jelínkově

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych vás požádala o položení nějakých nášlapných kamenů(jako jsou u dětského hřiště Kosmonautů)do pěšin, které si lidé udělali v trávnících v Jelínkově ulici 1874 a 1875. Pěšiny se neustále rozšiřují a za pár let tady bude jen bahno. Stačila by pěšina jakou jste udělali z nového parkoviště (Švabinského ulice) na chodník na Závodu míru.. Také u výměníkové stanice (č.p.1762) jak se chodí k Tesku ( ze Švabinského na Závodu míru) by chodník potřeboval obnovit a upravit. Děkuji Marta Kovacsiková

  odpověď:

  Dobrý den paní Kovacsiková. Vyžádali jsme si od firmy SOTES s.r.o. stanovisko ke zmiňované situaci. Poté, co je obdržíme, bude přijato konečné řešení. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 18.11.2014

  Termín dokončení silničního obchvatu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdy bude dostaven sokolovský obchvat.Děkuji Čejková

  odpověď:
  Dobrý den. Město Sokolov není zadavatelem této stavby, nositelem je Karlovarský kraj. Termíny jsou závislé na tom, jak budou uvolňovány prostředky ministerstva financí.S pozdravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 12.11.2014

  Chyby ve strategickém plánu

  dotaz:
  Dobrý den, četla jsem strategický plán udržitelného rozvoje našeho města, konkrétně část A - socioekonomická analýza. Mám jen malý dotaz :-) Strana 50, tuším osmý odstavec, kde se hovoří o vodácké stezce....... opravdu si nikdo nevšiml toho překlepu v názvu města Kodaň? Na jednu stanu je to úsměvné, na druhou však je to naopak, když si představím, že toto vypracovala renomovaná firma (a to už v roce 2011). Přeji hezky den. K. Procházková

  odpověď:
  Dobrý den,děkujeme za upozornění. Chybu v textové části Strategického plánu udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011-2025 – části A (Profil města, Socioekonomická analýza) odstraníme. V současné době je plánována aktualizace Strategického plánu udržitelného rozvoje města v souvislosti s novým volebním obdobím 2014 – 2018. Aktuální podoba strategického plánu, včetně odstranění uvedené administrativní chyby, bude opětovně vyvěšena na webových stránkách města. S pozdravem Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 11.11.2014

  Poděkování

  dotaz:
  Vážený pane starosto,Začátkem letošního roku jsme v této rubrice žádali o opravu příjezdové cesty k bytovému domu Brněnská, tato žádost byla k naší radosti vyslyšena a v listopadu proběhla realizace. Chtěli bychom jménem majitelů moc poděkovat za opravu této cesty. Obyvatelům domu, kteří jsou převážně důchodci, to velmi zjednodušilo přístup do domu, zvláště v nadcházejícím zimním období.Ještě jednou děkujeme.Za všechny s pozdravem, G. Teliev

  odpověď:

 • 7.11.2014

  Předplacení parkovacího místa

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné předplatit si parkovací místo. Pokud ano, kde si o to můžu zažádat. Jedná se mi o ulici Švabinského, dům s č.p. 1722 - 1717. Viděla jsem, že v Alšově ulici je u jednoho domu parkoviště, kde jsou označená parkovací místa cedulkama s SPZ nájemníků či vlastníků bytů. Děkuji za odpověď. Nováková

  odpověď:
  Vážená paní Nováková,předplatit si parkovací místo zatím není možné. Parkoviště, kde jsou umístěny SPZ, jako např. v ulici Alšova, vybudovala Sdružení vlastníků jednotek na vlastní náklady na pozemcích města, tato parkoviště nyní mají dlouhodobě ve výpůjčce, s tím, že se starají o jejich údržbu. Lituji, že Vám nemůžeme podat příznivější zprávu, ale Vašemu požadavku zatím nelze vyhovět.S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 6.11.2014

  Podmínky v atletickém tunelu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na podmínky mladých atletů v "tunelu" na atletickém stadionu. Často se stává, že v tunelu je nepořádek, rozlité nápoje a poničené sportovní nářadí. Tento týden ale špína na tomto sportovišti dosáhla vrcholu. Matrace určená na doskok při tréninku výšky je celá přikrytá žíněnkami a kobercem politými pivem. Pivo je rozlité i na podlaze tunelu. Na matraci a i okolo je mokro, smrad a špína a nacházíme tam i špendlíky. Myslím, že Atletický klub Sokolov je smluvním partnerem Správy sportovních zařízení a jako takový platí řádné nájemné. Zcela jistě by si jeho mladí atleti zasloužili čistotu na sportovišti. Nedávno se bývalí představitelé města bili v prsa, jak byli úspěšní při získávání dotací. Nebylo by tedy vhodné správu sportovních zařízení začít řádně využívat při údržbě těch stávajících sportovišť. Děkuji všem trenérům, kteří jsou ochotni se našim dětem ve svém volném čase věnovat a považuji to za velké znepříjemňování jejich práce. Pokud vím, byl v pondělí (27.10.) trenérem kontaktován správce areálu a do dnešního dne (tj. 30.10.) nedošlo k nápravě. Prosím o odpověď a předem děkuji, k dispozici mám i fotky doskočiště, Kateřina Navrátilová

  odpověď:

  Dobrý den paní Navrátilová.Velmi děkujeme za Vaše připomínky, je i v našem zájmu, aby bylo o majetek řádně pečováno a sportovci měli řádné a slušné prostředí. Váš email přeposíláme k vyřešení firmě SOTES s.r.o. Pokud nebude zjednána náprava, vyvodíme důsledky.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 6.11.2014

  Noční neklid na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych si opět stěžovat noční neklid na sídlišti Michal,který je z nonstopu (bývalá Dukla). Už by to chtělo s tím něco udělat,protože to není první stížnost ani ode mne ani od jiných. Zajímalo by mě,kdo mohl povolit nonstop na sídlišti. Je vidět,že jen domluva nepomáhá a nějaké pokuty taky asi nejsou na místě. Daleko lepší by byla klasická otevírací doba jako ostatní hospůdky. S pozdravem Ambrož,Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, na základě opakovaných stížností na rušení nočního klidu kolem provozovny Dukla byl předvolán k podání vysvětlení provozovatel uvedeného zařízení, který byl důrazně upozorněn na opakující se problémy v okolí jeho provozovny. Provozovatel slíbil, že učiní opatření, která povedou ke zlepšení stavu. Na místo jsou pravidelně vysílány hlídky městské policie i Policie ČR. Vzhledem k tomu, že se situace do současné doby nezlepšila, Městská policie Sokolov navrhne novému Zastupitelstvu města, aby byl na této adrese zakázán provoz výherních hracích automatů (provozovatel jich má v provozovně 24), neboť se domníváme, že to je hlavní příčina všech problémů. Na místě budeme do té doby i nadále provádět zvýšené kontroly. Uvítáme, pokud telefonicky vyrozumíte městskou policii na lince 156, popřípadě PČR na lince 158 v případě, že zaznamenáte jakýkoliv hluk v této oblasti. Děkuji, s pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie SokolovMgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 4.11.2014

  Parkování na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat na řešení horšící se situace s parkováním na sídlišti Michal. Teď po znovuotevření obchodu LIDL došlo k tomu, že tam nelze zaparkovat. Pokud mi chcete odpovědět, že tam po 20h můžu zaparkovat tak mi řekněte kam to auto mám zaparkovat do té 20h. Aniž bych dostala pokutu od akčního policisty. Dále jsem se dočetla v Karlovarském deníku o plánované stavbě parkoviště na zelené louce jejíž začátek se plánuje na konec roku (?) za sídlištěm. Nic proti tomu (i když?)ale proč se tuto zprávu musím dočíst v karlovarském deníku a ne z vašich stránek. Jistě sport, kultura a foto zastupitelů předávající různé ceny jsou jistě důležité, ale připadá mi, že se záměrně vyhýbáte (se vyhýbali)tématům, které by mohly vyvolat vášně. Ale o tom to přeci je. Jinak si tyto stránky můžete dát za rámeček. Helena Pollnerová

  odpověď:
  Dobrý den paní Pollnerová.Dovoluji si Vás upozornit, že se nejedná o naprostou novinku. Tento záměr byl s veřejností projednáván, zejména v průběhu územního a stavebního řízení. Konkrétně na ústním jednání o umístění stavby byla veřejnost zastoupena početně a rozdělila se při něm na dva tábory. Na ty, kdo stavbu podporovali a na ty, co byli naopak proti. Na webových stránkách města, odboru rozvoje města, je tento celý původní záměr v podobě situace umístěn již delší dobu. O tomto záměru byla navíc veřejnost mnohokrát informována prostřednictvím kabelového regionálního televizního vysílání, ČTK, Sokolovského deníku a ostatních médií.Navíc jsme na podobný dotaz odpovídali dne 24. 10. 2014. Dotaz i odpověď jsou umístěny též na webových stránkách města, v dotazech na starostu. S pozdravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 4.11.2014

  Parkování u sportovní haly

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto.Mám připomínku k parkování na parkovišti u sportovní haly naproti IŠŠT,zda by se některá parkovací místa mohly vyhradit na parkovací automaty.Během školního roku v dopoledních hodinách je zde nemožné zaparkovat.Děkuji za odpověď.s pozdravem Ontková Anna

  odpověď:
  Dobrý den paní Ontková.Za Váš dotaz děkujeme. O vyhrazení parkovacích míst a zavedení parkovacích automatů uvažujeme, celou situaci musí ale posoudit odpovědné orgány.S pozdravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 4.11.2014

  Parkování u samoobsluhy Lidl

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to v současné době je s parkováním u Lídlu na Michalu. Před rekonstrukcí bylo povoleno z důvodu málo parkovacích míst u Lídlu. Ovšem nyní jsem slyšela,že se tam platí. Chtěla bych proto vědět, zda povolení o parkování u Lídlu je už neplatné nebo jak to vůbec teď je. Děkuji moc, Kukelová

  odpověď:
  Dobrý den paní Kukelová.Bohužel se nejedná o pozemek města. Z tohoto důvodu není celá záležitost v naší kompetenci.Ing. Pavel BeranVedoucí odboru správy majetku

 • 4.11.2014

  Výmoly v ulici Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se plánuje udělat něco s cestou,parkovištěm, výměníkem a kontejnery u restaurace Alex v ulici Švabinského. Jsou tam veliké výmoly a vůbec to okolí nevypadá hezky přitom tam denně prochází desítky lidí na areál Zdraví. Děkuju za odpoveď. Luděk Peřina

  odpověď:
  Dobrý den.Situaci jsme byli prověřit s ředitelem firmy SOTES s.r.o. před 10 dny a v návrhu rozpočtu města Sokolov na rok 2015 bude počítáno s částkou minimálně na část Vámi uvedeného území.S pozdravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 3.11.2014

  Zprávy o florbalovém oddílu

  dotaz:
  Dobrý den,jménem florbalového oddílu Tj Baník Sokolov bych se chtěl zeptat ohledně možnosti uvěřejnění článků, výsledků a informací na vašem webu. Naše články se tisnou také do sokolovského deníku a tímto krokem bychom chtěli informovat veřejnost ohledně dění v našem oddíle. Děkuji za infomace, přeji hezký den...-- Štěpán Mosler

  odpověď:
  Dobrý den,můžete všechny informace o florbalovém oddílu zasílat na adresu editora stránek www.sokolov.cz kabrt@sokolov.cz a budou zveřejněny.Děkuji a přeji hodně sportovních úspěchůTomáš Kábrt, sokolov.cz

 • 1.11.2014

  Nátěry v ulici Majerové

  dotaz:
  Dobry den, dnes se mi muj syn na prochazce umazal o cerstve natreny hydrant cervenou barvou v ulici Marie Majerove... tento hydrant nebyl zadnym zpusobem oznacen... syn ma znicene nove laclove kalhoty a nove botky ,ktere mel na teto prochazce uplne poprve..... po nas sla na prochzku I skolka (podle meho take z ulice M.Majerove) na tento hydrant se prilepili asi 2 deti... docela me to nastvalo ... jdeme na prochazku a domu se vratime s vecma ktere jsou na vyhozeni... chtela bych vedet jak se tadle situace bude resit ... dekuji za odpověď. sona Pitrova

  odpověď:

  Dobrý den,prověřili jsme Vaši stížnost na nátěry v ulici Marie Majerové. Nejedná se o hydrant a uvedené zařízení není ve vlastnictví města. Bylo zjištěno, že nátěry prováděla společnost Torema Sokolov (e-mail: torema@torema.cz). V případě nějakých Vašich opodstatněných požadavků se musíte laskavě obrátit na tuto firmu.S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 31.10.2014

  Ad: "Singletrackový" areál na Bohemii

  dotaz:
  Vážený pane Fauste,děkuji za odpověď, kterou v podobné podobě očekával. To nemyslím negativně, stejně jako jsem nemyslel vyloženě negativně můj postřeh z trati, můj názor.Ano, jako tréninková trať zejména pro děti a mládež ano, každá aktivita je super.Název Singletrack vs. Singltrek je zavádějící, protože, kdo byl pod Smrkem, čeká něco podobného. Nejsem sám, kdo byl zklamán. Jinak s vámi souhlasím, že přístup p. Kvasničky není zrovna nejšťastnější a rezervovat si takové názvy je samozřejmě hloupost. Nicméně je to jeho rozhodnutí. Mě se zase u lidí kolem něho líbí to, že se jim povedlo vybudovat tak vynikající a úspěšnou síť stezek pod Smrkem. Ano, vim, že podobných snah je v ČR víc, i staršího data, ale zatím nijak výrazných a nedotažených. Můžeme si o T.K. myslet své, ale umí to zrealizovat a "prodat", samozřejmě za spolupráce s ostatními neméně důležitými subjekty.To bych si přál (a nejen já) i jinde, a proč ne u nás??Když jsem mluvil o technických závadách a špatné technologii, uvažoval jsem k kontextu: velká cedule na ROP, velké přesuny hmot na tomto území, no a ve světle toho výrazná eroze na části stezky jen proto, že někdo něco odbyl nebo z neznalosti věci neudělal. Škoda pak vynaložených peněz, když se stezka "sype". Co bude za pár let??? Měl jsem za to, že obecně platí, za peníze má být očekávaný a předem dojednaný výsledek. Tím určitě není po pár týdnech erodující profil stezky, ať se jmenuje jakkoliv.Zhotovitel tu má ještě práci jak píšete, super, může tedy v rámci záruky opravit je třeba.Nebezpečí spatřuji např. v tom nesmyslném zábradlí podél části stezky. Copak se cyklisté opírají o zábradlí, to hrozí spíše "namotáním" se na něj..To je vše, nechtěl jsem jakkoliv jít do konfliktu, jen jsem projevil svůj postřeh.Jsem rád, že v Sokolově jsou lidé, kteří mají zájem o bikery a doufám, že nezůstane jen u asvaltové cyklodálnice podél Ohře a tréninkovém okruhu na malém plácku na Bohemce.Roman Pšenička

  Vážený pane,myslím, že opravdu nemá polemizovat nad něčím co je již dáno, nad českým či anglickým názvem, kdo byl první atd. Co mě však vadí, když se jménem "cyklistů" mrhají peníze viz již v předchozím emailu "cyklodálnice". Že jsem se s kritikou technologie stavby trefil do černého svědčí fakt, že již "kdosi" se snažil amatérsky zamazat defekty na jednom místě. Věřte ale, že lopatka betonu již nespraví od počátku špatně založenou stavbu. Navíc to není jediný problém stavby. Za mým názorem nad mizerným provedením a zčásti i celým projektem si stojím. Nemohu se zbavit dojmu, že se někdo snažil, aby to stálo co nejvíce peněz. Je to ale opravdu jen můj soukromý názor. Do věci nevidím, ani nechci, od toho jsou jiné kontrolní orgány.Celé se mi to zdá velice podivné, je to o všem, ale ne o "radosti z jízdy na kole pro všechny kategorie", jak vysvětlujete. Velice se rád zúčastním spanilé jízdy vedení MÚ, projektanta, zhotovitele a zástupců ROP, jak si tuto jízdu užijí. Kvituji snahu města na co nejmenším prostoru cosi vybudovat, ale není ta dráha až překroucená? Kolik již zhotovitel postavil "singltreků" a jak vypadají po nějaké době používání?Omlouvám za "cyklotrial", měl jsem na mysli BMX, čemuž profil trati téměř přesně odpovídá. Je to dokonce olympijská disciplína, tak se možná zrodí v Sokolově úspěšný olympionik.. Závěrem ještě jedna otázka. Jak to bylo s financování celého projektu směrem k ROP Severozápad a zda je již zkolaudován?Děkuji za odpovědi na mé všetečné otázky.S pozdravemRoman Pšenička

  Dobrý den paní Mašková,dovolte mi touto cestou poděkovat a uzavřít mé dotazy stran "singltreku" v areálu Bohemia v Sokolově.Zvlášť veliké díky patří však panu Markovi Faustovi, který mi dnes přímo v terénu osvětlil celou koncepci revitalizace tohoto území, včetně ideového záměru a plánů do budoucnosti. Velice si vážím jeho ochoty, otevřenosti a osobní času, který mi věnoval!Jak jsem již psal, velice vítám a kladně kvituji jakékoliv snahy sokolovské radnice o zlepšení možností pro jakékoliv sportovní vyžití.Poctivě přiznávám, že v rámci dnešní obhlídky jsem na základě komplexního vysvětlení od pana Marka Fausta z větší části poopravil svůj částečně kritický pohled na tento projekt. Myslím, že pochopení bylo vzájemné z obou stran a přispělo rovněž k určité akceptaci mých výhrad k technickému provedení některých stavebních detailů stavby.Závěrem přeji hodně sil a úspěchů celému kolektivu MÚ v prosazování dalších sportovních projektů města!S pozdravemRoman Pšenička

  odpověď:

 • 24.10.2014

  Údržba chodníku kolem Akrylu

  dotaz:
  Dobtý den.Ràd bych se zeptal, kdo je vlastníkem pozemků kolem chodníku z města na Michal kolem" Akrylu" a podhřbitovem? Po dlouhé době jsem tudy šel a myslím si,že tam nebylo letos sekáno?! Vypadá to tam jak v pralese.Chodník je pl'ltchozí z jedné poloviny. Děkuji za odpověď. Jiří Jíra

  odpověď:
  Dobrý den.Váš dotaz jsme předali firmě SOTES s.r.o. k řešení.„ pozdravemIng. Zdeněk Berka, starosta

 • 24.10.2014

  Rozbitý kolotoč v areálu zdraví

  dotaz:
  Dobrý den, cca před 3 nebo 4 měsící jsem oznamoval a tázal se, kdy budou opraveny herní prvky v Areálu zdraví.Jsem rád, že došlo k opravě některých prvků, především největší prolézačky, která je spojena se skluzavkou, ale nikdood této doby neopravil kolotoč - provazovou pyramidu, kteráje v souačsné době vcelku nebezpečná pro děti. Když užse neopravila přes léto, kdy byl největší nápor na Areálu, tak by nyní bylo asi dobré zakázat na tento herní prvek vstupdřív než si někdo z dětí ublíží. Jinak bych chtěl poděkovat za opravu či nové doplnění různých herních prvků poSokolově a speciálně v oblasti Michalu.Děkuji a přeji pěkný zbytek dne. Radim Adamec

  odpověď:
  Dobrý den, správce dětských hřišť zajišťuje opravu kolotoče nahlášenou od dubna t.r. Z dúvodu nedodání náhradního dílu bylkolotoč zajištěn páskou proti používání. Bohužel toto opatření je nedostatečné. V současné době, dle předanýchinformací od správce, by již oprava měla být dokončována.Petra Němečková, oddělení investiční, odbor rozvoje města

 • 24.10.2014

  Nefunkční lampa v Sokolovské ulici

  dotaz:
  dobrý den,měla bych dotaz.bydlíme v ulici sokolovská a v místech bývalé školní zalu·adynení lampa.ve večerních hodinách nevidíte absolutně nic.už tak se tu schází fetaci, a atd„„šloby s tím prosím něco udělat?fakt se tu bojíme i jít pomalu ven s dětmi„„děkuji. A.M.

  odpověď:
  Dobrý den.Váš dotaz předáváme firmě SOTES s.r.o. Ovšem do doby vyřešení naložení s budovou bývalé 4. Základní školy(prodej, zbourání) a následného koncepčního řešení celého prostoru nelze počítat s větším a náročnějším řešením.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 24.10.2014

  Parkování na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý večer, chci se zeptat,kde máme parkovat na sídlišti Michal, hlavně v okolí ulicMánesova,Alšova,Slavíčkova atd„když parkoviště u Lidlu je placené?!Zaparkovat tady vevečerních hodinách je nad lidský výkon a jakmile si zaparkujete na místo, které by nemělonikomu vadit ,už už máte výzvu od městské policie o zaplacení pokuty!Doufám, že se tatosituace bude nějak řešit. Děkuji za odpověď. Křížová

  odpověď:
  Dobrý den.V poslední době situaci intenzivně řešíme. Rozšířili jsme plochy pro parkování v uliciKosmonautú, dokončujeme stání v ulici Alšova, budeme navazovat ve spodní části uliceŠvabinského a v tuto chvíli je vybírán dodavatel na stavbu záchytného parkoviště v prostorumezi Mánesovou ulicí a silnicí R6. V tomto a příštím roce tak přibyde několik setparkovacích míst. V roce 2015 se plánuje další rozšíření u nejvyššího věžáku v uliciSlavíčkova. Tím se ovšem možnosti dalšího rozšiřování parkovišť výrazně sníží. Pro dalšíobdobí lze počítat pouze s nárústem v počtu desítek parkovacích míst. I do budoucna budetento problém neřešitelný. Za posledních deset let stoupl počet osobních automobilú v ORPSokolov téměř o dvacet tisíc. V případě města Sokolov je to tedy asi jedna třetinazmiňovaného počtu a je jasné, že pro tolik automobilů dostatek parkovacích míst nikdynebude. Řešením je výstavba parkovacích domů, což jsou investice v desítkách i stovkáchmilionů Kč. Znamenalo by to velmi výraznou spoluúčast žadatelů o parkování. Vesrovnatelných městech se jedná o částku cca 1000,- Kč na měsíc.S pozdravemIng. Karel Jakobec, místostarosta

 • 22.10.2014

  "Singletrackový" areál na Bohemii

  dotaz:
  Vážený pane starosto, se zájmem jsem se v Patriotu dočetl o vybudování singltreku v areálu Bohemie. Jaké však bylo mé rozčarování z první návštěvy tohoto prostoru. Mé očekávání bylo asi poznamenané zkušenostmi ze skutečných singltreků, což jsou stezky určené pro horská kola. Jsou projektované a budované podle speciální metodiky, která poskytuje maximální zážitek z bajkování a zajišťuje co nejvyšší bezpečnost a šetrný přístup k přírodě. Jsou vhodné pro začátečníky i zkušeným jezdům. Celý nápad pochází z Velké Británie. Velice si cením snahy vybudovat v Sokolově něco pro bikery, ale bohužel v areálu Bohemie jsou spíše dráhy pro cyklotrial nebo podobné aktivity (boule, skoky apod.). Celá trasa bohužel neodpovídá standardům a vlastnostem singltreku. Z mého pohledu je toto pojmenování zavádějící. Je pravda, že se ve vybudované dráze dají nalézt krátké úseky odpovídající podobě singltreku, ale také je pravda, že jsou zde nebezpečné úseky s rizikem zranění a rovněž místa, která již nyní krátce po vybudování vykazují stavební defekty způsobené špatnou technologií výstavby!V České republice má největší zkušenosti s budování singltreků pan Tomáš Kvasnička, který přinesl myšlenku úzkých stezek pro terénní cyklistiku do Česka. Vychází z dlouholetých zkušeností tvůrce a stavitel sigltreků Dafydda Davise. Pro lepší pochopení co to vlastně singltrek je, doporučuji návštěvu stránek hww.singltrekpodsmrkem.cz, projektu sítě singltreků u Nového Města pod Smrkem, který se stal vloni 7 nejvýznamnější bikovou destinací na světě a patří mezi 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR, krom toho je "Singltrek" registrovanou ochrannou slovní známkou. K mé velké lítosti dráha vybudovaná za určitě nemalé finance v areálu Bohemie je vše jen ne "singltrek". Do Nového Města pod Smrkem jezdím poměrně často (mám tam příbuzné) a tamní bikovou destinaci znám zevrubně již od počátku. Vím, že v Sokolově a v okolí je velký potenciál pro výstavbu skutečných singltreků, např. lokalita Hrušková, Novina či údolí Svatavy. Bylo by to pro tento kraj velice zajímavý projekt obdobně jako se tomu stalo na pozapomenuté severní straně Jizerských hor, kam nyní míří proudy turistů.Vážený pane starosto, pokud máte zájem, jsem ochoten přímo na místě demonstrovat svá slova o chybné koncepci či podobě sokolovského "singltreku" a také závady na trati, které hrozí další devastací a zničením dráhy. S úctou Roman Pšenička

  odpověď:

  Vážený pane Pšeničko.Na Singltrek pod Smrkem a na pana Kvasničku mám svůj osobní názor, nicméně nemůžete očekávat, že v městské lokalitě na ploše cca 150x150 m s převýšením 5 m bude vybudováno něco podobného jako je Singltrek pod Smrkem. Je to stejné, jako stěžovat si, že sjezdovka u Březové je kratší a méně prudká než sjezdovky ve Špindlerově Mlýně.Myšlenku úzkých stezek pro terénní kola, jak Vy píšete, určitě nepřinesl do České republiky pan Kvasnička a o jejich původu ve Velké Británii bych také polemizoval, protože takové stezky tady vznikaly dávno před Singltrekem pod Smrkem. Osobně jsem se aktivně budování takových stezek v naší lokalitě účastnil. Náš singletrack byl budovaný s představou přinést mladým cyklistům do městského prostředí "za barákem" terénní trať, na které se setkají s překážkami, které poté mohou potkat v lese na opravdových trailech, kde již pak nebudou překvapení kořenem, kamenem, boulí nebo stromem, jízdu si pak více užijí a sníží se tak nebezpečí případného pádu a zranění. Zároveň lze na této trati trénovat fyzička popř. si užít čistou zábavu z jízdy na kole a to pro všechny věkové kategorie.Dále pak píšete, že celá trať neodpovídá standardům a vlastnostem singltreku, což ale ani nebylo naším záměrem. V žádném případě se také nejedná o cyklotrial, jak píšete Vy (boule a skoky přece nejsou překážky z cyklotrialu!).Každopádně tato trať ještě není dokončena a bude ještě upravována. Dále na ní přibydou směrové cedule a provozní řád. Dojde také k náhradní výsadbě zeleně za pokácené stromy.Této trati byl dán projektový název Singletrack a ne Singltrek, právě proto, že toto má již pan Kvasnička registrováno jako ochrannou známku (což svědčí o jeho přístupu). Doufejme, že si někdo podobný panu Kvasničkovi nebude registrovat ochranou známku, např. "fotbalové hřiště" nebo "tenisové kurty"!.Tento název jsme použili jenom jako název projektu a projektové dokumentace, ale jak se této trati nakonec bude říkat, je úplně jedno. Možná tomu budeme muset vymyslet nějaký zcela nový název, protože podobná trať asi ještě žádný název nemá.Dále nemá smysl se rozepisovat, pokud to máte chuť ještě rozebírat popř. zúčastnit se "šejpování" trati, vzít lopatu do ruky a pomoci dobrovolníkům, můžete mě kontaktovat.S pozdravem Marek Faust, odbor správy majetku

 • 22.10.2014

  Křižovatka za hlavní poštou

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěla bych Vás požádat, zda by nebylo možné nějak vyřešit nepřehlednost křižovatky za hlavní poštou v Sokolově. V křižovatce s předností zprava při výjezdu směrem od pošty stojí kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery brání ve výhledu řidiče. Nejde mi na rozum, že jestliže jsem jako řidič omezena parkováním 5 m před i za hranicí křižovatky, jak je tedy možné, že jiná překážka silničního provozu může být umístěna přímo v křižovatce nota bene když se jedná o dosti frekventovaný úsek Sokolova. Děkuji a přeji hezký den. Jana Růžičková

  odpověď:
  Dobrý den, městská policie provedla na místě šetření, kdy bylo zjištěno, že odpadové nádoby jsou umístěné v místě, kde brání výhledu při průjezdu křižovatkou. Situace byla zadokumentována a technické služby byly písemně vyzvány, aby neprodleně nádoby přemístili na jiné místo. Velice Vám děkuji za zájem a informaci. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 22.10.2014

  Parkoviště v Alšově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych Vás informovat o udělaném parkovišti v ulici Alšova 1735-1738, již dnes byly odstraněny značky pro pracovní dobu,tz. že je dokončeno. Někteří řidiči si ovšem zaparkují na místě,kde se mají ostatní řidiči otočit (tzv. točna),chtělo by to tedy nějakým způsobem označit,jinak tam i nadále budou stát auta. Místa na stání aut by se mohla načárovat (jako v ulici Kosmonautů),aby tu každý nestál jak se mu zlíbí. Neobracejte tento dotaz na firmu SOTES,dodnes mi nepřišla odpověď na dotaz před měsícem daného parkoviště.Děkuji.S pozdravem Hergethová

  odpověď:
  Dobrý den paní Hergethová.Ve Vámi popsané záležitosti jsme jednali s některými obyvateli domů, kterým ale současná situace vyhovuje. Projednejte, prosím, tuto záležitost na schůzi vlastníků bytových jednotek a většinový názor bude město respektovat.S pozdravemIng. Karel Jakobec, místostarosta

 • 22.10.2014

  Ad: Značení linky MHD č.3 na dvou trasách

  dotaz:
  Dobrý den, bohužel s Vámi nemohu souhlasit. Poslední dobou jezdím autobusem poměrně často a vidím tedy, kolik cestujících se řidiče ptá. Prakticky pokud neznáte nazpaměť přesné časy, ve kterých jede ta která linka (týká se to především linky č. 3) a chcete dojet například k poliklinice, musíte bezpodmínečně spoj vyhledat v jízdním řádu, protože jen část spojů k poliklinice jede. Bohužel vyznat se v jízdním řádu (a přečíst malé písmo) je především pro starší spoluobčany obtížné. Podívejte se prosím do jízdního řádu a uvidíte, že skoro každý spoj linky číslo 3 má dodatkové upřesnění. K jednoduchosti městské dopravy to nepřispívá ani náhodou. Můj dotaz byl za poslední dobu již třetí na stejné téma, poukazovali na tento roblém minimálně dva další obyvatelé Sokolova a určitě by stálo za to se problémem zabývat. Koneckonců jak jsem již psala – to, že linka číslo 3 vede dvěma různými trasami,. považuji za raritu. Ale věřím, že vše sladíte podle zdravého rozumu a pole potřeb občanů. S pozdravem Věra Zimmelová

  odpověď:
  Dobrý den paní Zimmelová. Požadavek vzneseme na dalším jednání s dopravcem. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 15.10.2014

  Herní prvky v Areálu zdraví

  dotaz:
  Dobrý den, cca před 3 nebo 4 měsící jsem oznamoval a tázal se, kdy budou opraveny herní prvky v Areálu zdraví. Jsem rád, že došlo k opravě některých prvků, především největší prolézačky, která je spojena se skluzavkou, ale nikdo od této doby neopravil kolotoč - provazovou pyramidu, která je v souačsné době vcelku nebezpečná pro děti. Když už se neopravila přes léto, kdy byl největší nápor na Areálu, tak by nyní bylo asi dobré zakázat na tento herní prvek vstup dřív než si někdo z dětí ublíží. JInak bych chtěl poděkovat za opravu či nové doplnění různých herních prvků po Sokolově a speciálně v oblasti Michalu.Děkuji a přeji pěkný zbytek dne. Radim Adamec

  odpověď:
  Dobrý den.Správce dětských hřišť zajišťuje opravu kolotoče nahlášenou od dubna t.r. Z důvodu nedodání náhradního dílu byl kolotoč zajištěn páskou proti používání. Bohužel toto opatření je nedostatečné. V současné době, dle předaných informací od správce, by již oprava měla být dokončována. Petra Němečková oddělení investiční odbor rozvoje města

 • 15.10.2014

  Chybějící osvětlení v Sokolovské ulici

  dotaz:
  dobrý den,měla bych dotaz.bydlíme v ulici sokolovská a v místech bývalé školní zahrady není lampa.ve večerních hodinách nevidíte absolutně nic.už tak se tu schází fetaci, a atd....šlo by s tím prosím něco udělat?fakt se tu bojíme i jít pomalu ven s dětmi,,,,děkuji. Aneta M.

  odpověď:

  Dobrý den. Váš dotaz předáváme firmě SOTES s.r.o. Ovšem do doby vyřešení naložení s budovou bývalé 4. Základní školy (prodej, zbourání) a následného koncepčního řešení celého prostoru nelze počítat s větším a náročnějším řešením. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.10.2014

  Údržba cesty kolem Akrylu

  dotaz:
  Dobrý den.Rád bych se zeptal, kdo je vlastníkem pozemků kolem chodníku z města na Michal kolem " Akrylu" a pod hřbitovem? Po dlouhé době jsem tudy šel a myslím si,že tam nebylo letos sekáno?! Vypadá to tam jak v pralese. Chodník je průchozí z jedné poloviny. Děkuji za odpověď. Jiří Jíra

  odpověď:

  Dobrý den. Váš dotaz jsme předali firmě SOTES s.r.o. k řešení. S pozdravemIng. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.10.2014

  Parkování na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý večer, chci se zeptat,kde máme parkovat na sídlišti Michal, hlavně v okolí ulic Mánesova,Alšova,Slavíčkova atd.,když parkoviště u Lidlu je placené?!Zaparkovat tady ve večerních hodinách je nad lidský výkon a jakmile si zaparkujete na místo, které by nemělo nikomu vadit ,už už máte výzvu od městské policie o zaplacení pokuty!Doufám, že se tato situace bude nějak řešit. Děkuji za odpověď. Křížová

  odpověď:

  Dobrý den. V poslední době situaci intenzivně řešíme. Rozšířili jsme plochy pro parkování v ulici Kosmonautů, dokončujeme stání v ulici Alšova, budeme navazovat ve spodní části ulice Švabinského a v tuto chvíli je vybírán dodavatel na stavbu záchytného parkoviště v prostoru mezi Mánesovou ulicí a silnicí R6. V tomto a příštím roce tak přibyde několik set parkovacích míst. V roce 2015 se plánuje další rozšíření u nejvyššího věžáku v ulici Slavíčkova. Tím se ovšem možnosti dalšího rozšiřování parkovišť výrazně sníží. Pro další období lze počítat pouze s nárůstem v počtu desítek parkovacích míst. I do budoucna bude tento problém neřešitelný. Za posledních deset let stoupl počet osobních automobilů v ORP Sokolov téměř o dvacet tisíc. V případě města Sokolov je to tedy asi jedna třetina zmiňovaného počtu a je jasné, že pro tolik automobilů dostatek parkovacích míst nikdy nebude. Řešením je výstavba parkovacích domů, což jsou investice v desítkách i stovkách milionů Kč. Znamenalo by to velmi výraznou spoluúčast žadatelů o parkování. Ve srovnatelných městech se jedná o částku cca 1000,- Kč na měsíc. S pozdravem Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 15.10.2014

  Nepořádek u kontejnerů na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den,chci se zeptat, jak chcete řešit nadále odpadkové kontejnéry na sídlišti Michal? Jedná se hlavně o ulici Švabinského 1791 až 1796. Každý den jsou otevřené a vyhrabané odpadky,které jsou nechutné, odporné /viz dámské vložky, použité pleny,roztrhané igel. pytle odpadku a jiné/. Jak máme v této civilizované zemi žit? Měla by se udělat železná klec a zamykat to. Dnes jssem byla v Kraslicích,kde toto mají provedené a skutečně je tam čisto.Děkuji za pochopení a nápravu.Šlechtová

  odpověď:

  Dobrý den. V tomto případě záleží na samotném společenství vlastníků. Ve městě Sokolov existují kontejnerová stání, o které se uživatelé sami starají a zamykají je. Je na vás, zda jste schopni v tomto režimu spolupracovat. Pokud ano, obraťte se, prosím, přímo na firmu SOTES s.r.o. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 9.10.2014

  Značení linky MHD č. 3 na dvou trasách

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych touto cestou požádat, aby město u smluvního přepravce místní dopravy intervenovalo rozdílná značení linky č. 3, jezdící po dvou trasách - např. rozlišení indexem (v minulosti zde jezdil spoj č. 3a). Vozidla sice mají na přední straně pohyblivé návěstí, přesto jsem častým svědkem reakcí dobíhajících nic netušících starých lidí, invalidů a hlavně "přespolních", kteří se octnou za 14.- Kč úplně jinde, než si přáli. Děkuji a zdravím. V. Kodýdek

  Dobrý den, 21.8., tedy před více jak sedmi týdny, se tu objevily dva dotazy na možnost změny označení autobusů, například na 3A, 3B apod. Nejmíň pochopitelné je označení linky jedoucí okolo nemocnice stejným číslem jaké má linka vedoucí po ulici Boženy Němcové. Oběma občanům jste odpověděl, že věc předáte dopravci k řešení. Jaká je odezva? Pokud by mělo pro příští rok něco změnit, je nejvyšší čas...Děkuji za odpověď. Věra Zimmelová

  odpověď:

  Dobrý den.V současnosti je převážná část vozidel v systému MHD vybavena elektronickými tabulemi, na kterých je uvedena hlavní trasa právě obsluhovaného spoje,včetně konečné zastávky příslušného spoje.Konkrétně u linky 3 ve směru Terminál - Michal je uvedeno zda autobus jede kolem banky případně kolem nemocnice. Další doplňující informace pro "přespolní" může podat řidič autobusu. Jsme toho názoru, že uvedené rozlišení je dostačující. Případný požadavek na změnu označení by byl předmětem zavedení další linky, což vzhledem k minimální odlišnosti ve směru vedení spojů nedoporučujeme. Pro Vaši informaci uvádím, že označení linky 3a bylo zavedeno v prvopočátcích provozu MHD v Sokolově a týkalo se vedení spojů přes Těšovice kolem chemických závodů, což mělo ve své době opodstatnění( nyní linka číslo 4) . S pozdravem Zdeněk Sokol, vedoucí dopravního útvaru

 • 9.10.2014

  Ulice pojmenovaná po komunistovi

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je nutné, aby 25 let po sametové revoluci, nesla jedna z ulic v Sokolově stále jméno bulharského komunistického politika, revolucionáře a bojovníka komunistického hnutí Jiřího Dimitrova? Dle zdroje Wikipedie cituji: během Dimitrovovy vlády v Bulharsku na konci 40. let byly zahájeny rozsáhlé procesy, ve kterých byly odsouzeny desítky až stovky lidí. Jak se tento bulharský Klement Gottwald zasloužil o rozvoj města Sokolov? Zajímalo by mne, zda se uvažuje o změně názvu této ulice. Děkuji Miloš Hána

  odpověď:

  Dobrý den pane Háno, Vzhledem k organizační a technické náročnosti související se změnou názvu ulice, kdy si občané musí měnit veškeré doklady (občanské průkazy, řidičské průkazy, pojištění apod.), o této změně město neuvažuje. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 2.10.2014

  Víkendové spoje městské hromadné dopravy

  dotaz:
  Dobrý den pane PravdaDěkujeme za zaslanou připomínku ke spojům linky č. 3. Opodstatněný požadavek na úpravu spojů 230 a 244 bude zapracován ke změně jízdních řádů platných od 14.12. 2014.S pozdravem Zdeněk Sokolvedoucí dopravního útvaruAutobusy Karlovy Vary, a.s.

  odpověď:
  Dobrý den, měl bych návrh na dílčí úpravu JŘ MHD Sokolov, linka č. 3, s platností od vydání nového JŘ 2014/2015. U víkendových spojů č. 230 a 244 je totiž opakovaně uváděna vynechaná zastávka Sokolov, Těšovice, jako pozůstatek původně plánovaného trasování spojů jedoucích z Terminálu a končících na sídl. Michal, vedením trasy po ul. Marie Majerové. Od vedení této trasy bylo následně upuštěno (kvůli ostrůvku na křižovatce ul. M. Majerové x Závodu míru) a všechny spoje, končící v zast. sídl. Michal, jsou tak vedeny v původní trase zast. Účko, Těšovice, sídl. Michal. Pouze u zmíněných víkendových spojů 230 a 244 je s každým vydáním nového JŘ opisována i tato chybná trasa těchto spojů (fakticky totiž jezdí skutečně po trase Účko, Těšovice, sídl. Michal). Má to za následek u těchto dvou spojů jednak matení cestujících a jednak vložení jedné poznámky navíc u zastávkových jízdních řádů - (A: vynechá zastávku Sokolov,Těšovice, jede jen do zastávky Sokolov, sídl.Michal). Další věcí k zamyšlení je pak možnost prodloužit oba tyto víkendové spoje 230 a 244 až na konečnou do ul. Závodu míru u koupaliště (jedná se totiž o jediné 2 víkendové spoje, které tam dle jízdního řádu nezajíždějí, fakticky však většinou ano) a kvůli "obratům autobusu" pak posunout odjezd spoje č. 244 uspíšením o 2 minuty na úroveň spoje č. 104, který stejnou trasu jezdí ve všedních dnech. Tím bude zajištěna i následná návaznost obsluhujícího autobusu u spoje 230 na spoj 215 (jako ve všední dny spoje 104 a 127) a spoje 244 na spoj 227, odpadně další matení cestujících a ze zastávkových jízdních řádu zmizí další poznámka k vedení trasy spoje, čímž bude JŘ pro cestující nepochybně opět přehlednější. Děkuji za zamyšlení nad touto úvahou. Josef Pravda, Sokolov

 • 2.10.2014

  Sekání trávy v Jelínkově

  dotaz:
  Dobrý den, je fajn, že se sekají trávníky ve městě, ale spíše to vypadá že po trávníku projel tank než sekačka. Byli by tak hodní a vyhnuli se při sekání trávníku našeho domu Jelínkova 1891? Trávník si spravujeme sami a po posledním "nájezdu sekačů" je doslova zničen. Děkuji. Bílský

  odpověď:
  Dobrý den.29. 9. 2014 proběhla kontrola Vámi nahlášeného trávníku (Jelínkova 1891). Trávník nebyl poškozen a sekání proběhlo zcela v pořádku. Dále tento pozemek 2501/62 k.ú. Sokolov, je v majetku města Sokolov, tudíž jej jako technické služby SOTES musíme sekat. Pokud byste chtěli nadále a pouze jen vy sekat a udržovat trávník před vaším vchodem, můžete si zažádat na městě o výpůjčku předmětného pozemku.S pozdravemIng. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.