česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 12.6.2014

  Ad: Oprava Vítězné ulice

  dotaz:
  Dobrý den, dnes je to vše bohužel o penězích. Jen se obávám, aby se po levnějším dodavateli nemusela tato část opravovat opětovně za 2 roky. S pozdravem, Bc. Miroslav Žák

  odpověď:

 • 12.6.2014

  Stav ulice Havlíčka Borovského

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, když probíhají stavební práce na různých úsecích silnic v Sokolově, kdy dojde i na podle mého názoru nejvíce poničený úsek tj. od kruhového objezdu u Městského úřadu po tzv.,,chemičák´´. Myslím si, že tento úsek je hrozný a není to ani dobrá vizitka města, když člověk projíždí centrem a div nemusí po této jedné jízdě do servisu s autem. Děkuji Kateřina Fürstová

  odpověď:
  Dobrý den paní Fürstová. Co se týká opravy ulice Karla Havlíčka Borovského - silnice III/2099, která je v majetku Karlovarského kraje, je toto závislé na plánu oprav jednotlivých komunikacích v Karlovarském kraji a dle přidělených finančních prostředků správci komunikací Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o. V první etapě se provedla rekonstrukce části komunikace ke křižovatce - Karla Havlíčka Borovského/Tovární a mělo se pokračovat dál k centru města. Vzhledem k poškozeným inženýrským sítím, přeložky parovodního potrubí, pokládky kanalizace, kabelů NN a VN, plynofikace a v neposlední řadě loni a letos opravy teplovodních šachet a rozvodů v křižovatkách ul. K. H. Borovského/Třebízského, překop u bývalé Okresní vojenské správy, oprava proti Okresnímu soudu nebyly provedeny další práce. S pozdravem Karel Merxbauer silniční hospodářství odbor dopravy

 • 12.6.2014

  Ad: Oprava mostu u Baníku

  dotaz:
  Pěkný den, Tak proti tomu se trošku projít nic nemám, ale je to klasická rekonstrukce, tj. odstraníme, nikoho se ani předem nezeptáme zda ho to může obtěžovat. Pokud jsou na projekt dotace, mohla se lávka zakomponovat do projektu, ale opět proč, takhle je to jednodušší, budeme se vymlouvat na finanční náročnost (asi se jí nikdo ani nepokusil vyčíslit) a na správce povodí, stoletou vodu atd. Jako částečné omezení bych bral dobu jednoho měsíce. Déle to však částečné omezení není, vzhledem k tomu, že uzávěra bude úplná a ne např. v cyklech. To, že je most potřeba opravit asi chápeme všichni.Pochopení je zajisté potřeba a to i z druhé strany. Od ní se ho však nedostává. Zanechme tedy naučených vět o "zkrášlování" a snažme se situaci řešit. Děkuji za reakci Mgr. Ivan Pajtaš

  odpověď:

 • 12.6.2014

  Hlídání parkoviště v ulici Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za profesionálně provedené úpravy ploch pro parkovací stání podél silnice v ulici Karla Čapka. Zároveň děkujeme za připravované parkoviště v téže ulici. Jelikož jsem předseda společentví vlastníků v domech Karla Čapka 1356,1357, byla jsem upozorněna na zvýšenou kriminalitu v této lokalitě. Moje prosba se týká toho, zda město neuvažuje na připravované parkoviště instalovat lampy a případně i kamerový systém, který v této lokalitě není. Pokud by město o této možnosti alespoň uvažovalo, pokusila bych se případně dojednat spolufinancování tohoto projektu v domech, které spadají do lokality Karla Čapka. Děkuji za zvážení celé situace. S pozdravem Klára Seidlová

  odpověď:
  Dobrý den paní Seidlová. Dovolím si odpovědět v krátkosti. Pokud by byla šance na spolufinancování, bude to zajisté spouštěcí moment pro jednání zastupitelstva města o umístění lamp. Co se týče kamer. Jedna nová kamera se bude instalovat na samotné Bohemii, ve Vámi zmiňovaném prostoru se s umístěním kamery neuvažuje. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka starosta

 • 12.6.2014

  Hlídání parkoviště v ulici Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za profesionálně provedené úpravy ploch pro parkovací stání podél silnice v ulici Karla Čapka. Zároveň děkujeme za připravované parkoviště v téže ulici. Jelikož jsem předseda společentví vlastníků v domech Karla Čapka 1356,1357, byla jsem upozorněna na zvýšenou kriminalitu v této lokalitě. Moje prosba se týká toho, zda město neuvažuje na připravované parkoviště instalovat lampy a případně i kamerový systém, který v této lokalitě není. Pokud by město o této možnosti alespoň uvažovalo, pokusila bych se případně dojednat spolufinancování tohoto projektu v domech, které spadají do lokality Karla Čapka. Děkuji za zvážení celé situace. S pozdravem Klára Seidlová

  odpověď:
  Dobrý den paní Seidlová. Dovolím si odpovědět v krátkosti. Pokud by byla šance na spolufinancování, bude to zajisté spouštěcí moment pro jednání zastupitelstva města o umístění lamp. Co se týče kamer. Jedna nová kamera se bude instalovat na samotné Bohemii, ve Vámi zmiňovaném prostoru se s umístěním kamery neuvažuje. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka starosta

 • 12.6.2014

  Prázdné domy nad kinem Alfa

  dotaz:
  Chtěl bych se zeptat,co se bude dít s vybydlenými domy v ulici Pod háječkem.(nad Alfou).Postupně chátrají a může dojít postupem času i k ohrožení na životě.Nebylo by dobré se dohodnout s majitelem (p.Kendik)a nechat je sbourat?Děkuji za odpověď. P.Bílek

  odpověď:
  Dobrý den pane Bílku, O to jsme se několikrát pokoušeli, ale bohužel bez výsledku. Majitel nemá zájem o odprodání těchto objektů. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka starosta

 • 12.6.2014

  Cyklisté na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, nedávno tu jeden občan psal ohledně psů na cyklostezce, což s ním souhlasím, jen mě tedy spíše zajímá, jak je to s cyklisty na Starém Náměstí, když nejsou schopni sesednout z kola a jak psal pán, mají "krátký čas na reakci, i když jedou pomalu" co když jim tam vběhne dítě, kterých se na tomto místě pohybuje dosti a nejen děti, důchodci, kteří se zde pohybují s chodítky apod. A že tu opravdu někteří vysloveně prosviští. Děkuji Jindřich... PS: to není ani tak stížnost, jako prosba cyklistům, aby na těchto místech dávali pozor na chodce.... Jindřich

  odpověď:
  Dobrý den, Staré náměstí v Sokolově je osazeno dopravním značením IP 27a Pěší zóna. V ustanovení § 39 zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou stanoveny podmínky provozu v pěší zóně. Pokud není na informativní dopravní značce Pěší zóna piktogram jízdního kola nebo textová část, která umožňuje jízdu jízdním kolem v Pěší zóně, je jízda na jízdním kolem v Pěší zóně zakázána. Cyklista může v této části jízdní kolo pouze tlačit. V Sokolově je na dopravním značení vymezujícím Pěší zónu v oblasti Starého náměstí povolen vjezd pouze vozidlům, kterými je prováděno zásobování této oblasti. Děkuji Vám za upozornění, strážníky upozorním, aby se více této oblasti věnovali a cyklistům vysvětlovali, že na Starém náměstí na jízdním kole jezdit nelze. Určitě se nechystáme ihned začít udělovat blokové pokuty, ale opravdu jen vysvětlovat. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 12.6.2014

  Ad: Oprava Vítězné ulice

  dotaz:
  Dobrý den. 1.10.2013 v 11:26 hod. vyšla zpráva o opravě komunikace na Vítězné. Pan Berka uvedl, že celá oprava měla být dokončena v listopadu 2013. Pro zjištěné dutiny, které se plní vodou, bude další etapa dokončena až v další polovině příštího roku, dodal pan Berka. Rok má poloviny dvě. Předpokládám, že v té první se to již nestihne, připadá tedy v úvahu ta druhá polovina ? Díky. Bc. Miroslav Žák

  odpověď:
  Dobrý den pane Žáku, na podzim minulého roku stav událostí okolo rekonstrukce komunikace ul. Vítězná vypadal tak, jak uvádíte. Byl zpracován návrh řešení na změnu technického řešení (v souvislosti s výskytem kaveren pod komunikací), který řeší zpevnění celého podloží. Bohužel náklady na toto řešení a tím i na dokončení celé akce jsou vysoké. Zákon o veřejných zakázkách nám dovoluje zadat dodavateli vícepráce v objemu 20 % z celkové vysoutěžené ceny za dílo. Do tohoto limitu se nám, i přes veškerou snahu projektanta a dodavatele stavby, nepodařilo vejít. Po vzájemné dohodě mezi městem a společností EUROVIA CS, a.s. dojde k ukončení smlouvy o dílo. Současně bude připraveno nové výběrové řízení na rekonstrukci zbývající části komunikace ul. Vítězná. Předpokládáme, že na podzim tohoto roku již bude znám nový dodavatel, na jaře roku 2015 bude stavba úspěšně zahájena a na podzim téhož roku i úspěšně dokončena. S pozdravem, Milada Dudková odbor správy majetku

 • 10.6.2014

  Dispoziční řešení nového domu na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně výstavby nového multifunčního bytového domu,který je ve výstavbě na bývalém krytu na Vítězné. Zajímalo by mne dispoziční řešení,řešení příjezdových komunikací ,zda zůstane neprůjezdná ulice Vítězná k barevné škole. Díky za info Bouda Petr

  odpověď:
  Dobrý den. V otázce dispoziční řešení musíte oslovit stavebníka či stavební úřad. Město Sokolov není vlastník ani stavebník stavby. Příjezdová komunikace je z ulice Běžecká a končí u multifunkčního domu. Navrhovaná stavba má být realizována v zastavěném území města k tomu určeném a v souladu s platným územním plánem města Sokolov. Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.6.2014

  Oprava mostu u brány Baníku

  dotaz:
  Pěkný den, vzhledem k zahájené rekonstrukci mostu u Brány Borců na Baníku mám dotaz. Jak bude zabezpečen přechod pro pěší, popř. přejezd pro cyklisty v tomto místě po stržení mostu. Předpokládám, že s touto verzí někdo počítal. Zatím jsem však byl informován, že nikoli a že si po dobu rekonstrukce "zvykneme" na obcházení. Pokud bude souběžně rekonstruována křižovatka ulic B. Němcové a Slovenská, bude obcházení tímto úsekem dost nepohodlné. Děkuji za informaci a doufám, že bude tento dotaz v případě, že s instalací nebylo počítáno, podnětem k instalaci tohoto zařízení. Děkuji Ivan Pajtaš

  odpověď:
  Dobrý den. Během rekonstrukce mostu u "brány borců" bude nutné využívat mosty u ulici Spartakiádní ( u Penny marketu) a most u koupaliště. Náhradní lávka po dobu rekonstrukce nebude zřizována jelikož by byla finančně nákladná. Jednalo by se v podstatě o regulérní dřevěné přemostění, které by muselo splňovat nejrůznější předpisy ohledně bezpečnosti a splňovat podmínky správce povodí s ohledem na stoletou vodu a případné povodně. Doufáme že ze strany občanů dojde k pochopení, že most je zapotřebí opravit a že to pro ně přinese částečné omezení v podobě delší chůze či jízdy na nejbližší most. Každá takováto investiční akce přináší jistá omezení a pokud chceme, aby se v našem městě něco opravovalo, rekonstruovalo a zkrášlovalo je zapotřebí pochopení našich občanů, že tyto úpravy přinesou pro každého jistá dočasná omezení. Děkujeme za pochopení Marek Faust odbor správy majetku

 • 8.6.2014

  Ad: Oprava Vítězné ulice

  dotaz:
  DD reaguji na dotaz z 27.3.ohledně opravy silnice.Pane starosto oprava již byla schválena a Vítězná se opravovala a co víc slibeno bylo, že rekonstrukcí bude EUROVIA pokračovat na jaře roku 2014.Ptám se proč píšete že to je v rozpočtu na 2015? Kdy se dodělá započatá rekonstrukce Vítězné ???? Tak trochu mi to připomíná zdemontované dětské hřiště kde zůstal jen houpací koník pro děti.Hřiště je na velmi dobrém a bezpečném místě. Rovněž tak by mě zajímalo kdy se doasfaltuje chodník, který stále není dodělaný ke schodišti hned vedle hříště.Určitě bychom ocenili dodělat slíbené akce pak třeba najdete i naše spokojené fotky na facebooku. Vladimír

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době probíhá jednání s dodavatelem stavby, společností EUROVIA CS, a.s., ohledně konečného rozsahu díla a rozpočtu, který souvisí se změnou technického řešení a byl vynucen nepředvídanými okolnostmi (zjištěné kaverny v podloží komunikace). V případě, že k dohodě v rámci platné legislativy nedojde, bude muset být vypsáno nové výběrové řízení. Pak by se bohužel termín dokončení přesunul z roku 2014 do roku 2015. Uvedený postup je daný platnými zákony (zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon, občanský zákoník - dříve obchodní zákoník, aj.), a i město jako investor je musí dodržovat. S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

  Vážený pane, chodník jsme prohlédli v rámci kontrolního výjezdu po městě. Při opravě vnitrobloku byly upřednostněny úpravy přístupových chodníků k jednotlivým vchodům bytového domu, tak aby byl zajištěn přístup. Děkujeme Vám za zaslaný podnět. Napojení chodníku si vyžádá jeho vyspádování a další stavební úpravy, a proto jej zařadíme do návrhu plánu oprav komunikací pro další období, aby na opravu byly vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 8.6.2014

  Prolézačky pro děti na Baníku

  dotaz:
  Dobrý den ráda bych se zeptala proč jste odstranily prolézačky na baníku pro děti,sice jste tam udělali něco na cvičení ,ale pro děti vůbec nic.Myslím si že místo tam bylo i pro malé děti.Když je fotbal( nebo si jdou rodiče posedět) děti si nemají kde hrát(když vezmu ,že je tam jedna skluzavka) a hodně tatínků,nebo dospělých koukalo že tam nic není ?Stejně se tam nedá pak cvičit,jeli koš tam děti lezou a myslím si že pro ně kvůli bezpečnosti to není v hodné.Bude náprava? Děkuji Míša

  odpověď:
  Dobrý den, v rámci dotace z ROPu se na stejném místě budou dělat nové prvky pro děti. Stávající již nebyly bezpečné, kvůli době po kterou tam byly nainstalovány. Těším se stejně jako Vy na ty nové. S přáním pěkného dne Mgr. Ladislav Sedláček místostarosta

  Vážená paní, staré prolézačky byly odstraněny z důvodů jejich nebezpečnosti a stáří. Město Sokolov získalo finanční prostředky na realizaci nového dětského hřiště z Regionálního operačního programu Severozápad. Toto dětské hřiště bude umístěno na stejném místě jako původní. Nyní však probíhá opakované výběrové řízení, které zpozdilo zahájení prací. Předpokládaný termín realizace tohoto dětského hřiště je v letošním červenci. Myslíme, že po dokončení tohoto hřiště budete velmi spokojená a Vaše děti dvojnásobně. Děkujeme za pochopení. Marek Faust odbor správy majetku

 • 5.6.2014

  Vchod do krytu na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, asi před týdnem byly zahájeny stavební práce na torzu betonového krytu u školy na sídlišti Vítězná. Před vchodem do domu Atletická 2002 se nachází na pozemku města vchod do zmíněného krytu, který nejen že hyzdí okolí, ale celá ta léta bývá častou dětskou atrakcí a to velmi nebezpečnou s ohledem na jeho výšku přes dva metry. Bude tento nepotřebný, betonový vchod odstraněn?

  odpověď:
  Dobrý den, nebude odstraněn, ale projde stavební úpravou. Nynější majitel jej bude využívat nadále jako vstup do podzemní stavby a současně jako únikovou cestu. Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

 • 5.6.2014

  Historie křižovatky

  dotaz:
  Dobrý den. Můj dotaz se netýká současnosti, ale rád bych věděl, v kterém roce byla zahájena světelná křižovatka u Městského úřadu (u partyzána) Předem děkuji za odpověď s pozdravem J. Miskolczi

  odpověď:
  Vážený pane Miskolczi, stavební povolení a následnou kolaudaci již v archivu stavebního úřadu nemáme k dispozici. Dle sdělení Ing. Jana Runda, který se zabývá historií Sokolova, byla světelná křižovatka v provozu od roku 1971. S pozdravem Ing. Ludmila Šviráková vedoucí odboru stavebního a územního plánování odbor stavební a územního plánování

 • 4.6.2014

  Kde jsou cvičební stroje z Háječku

  dotaz:
  Dobrý den, proč byly z Háječku odstraněny všechny cvičební stroje? Vladimír Štěrba

  odpověď:
  Dobrý den, stroje byly odvezeny pro závady v rámci reklamačního řízení . Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

 • 4.6.2014

  Kašna v Křížové ulici

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat zda bude ještě někdy v provozu fontána na Křížové ulici. Děkuji. Andrea Děbnárová.

  odpověď:
  Dobrý den paní Děbnárová, děkujeme za Váš zájem o kašnu v ulici Křížová. Bohužel Vám musíme sdělit, že ani pro tento rok nebyla uvolněna při sestavování rozpočtu potřebná finanční částka na generální opravu této kašny. Odbor správy majetku má již několik let připraven návrh řešení na opravu této kašny a každý rok žádá při návrhu rozpočtu o finanční prostředky, avšak ty nebyly doposud schváleny. Zatím Vám můžeme pouze přislíbit, že při sestavování rozpočtu na příští rok tuto akci opět zahrneme do požadavků. V současné době je oprava zahrnuta mezi priority města, které budou řešeny v případě uvolnění dalších finančních prostředků z rozpočtu města. S pozdravem, Mgr. Ladislav Sedláček místostarosta

 • 30.5.2014

  Oprava lávky, herny

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je v plánu v nejbližší době opravit lávku z Lidického nábřeží na cyklostezku, hlavně schody? Jsou v dezolátním stavu. Také jsem se chtěla zeptat, proč jste nezavřeli herny, které v dané termíny nesplnily Vaše požadavky? Lenka Bublíková

  odpověď:
  Dobrý den, na základě výsledků kontroly provedené městskou policií v lednu 2014 vydalo Zastupitelstvo města Sokolov obecně závaznou vyhláškou č. 2/2014, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, kterou došlo k vyřazení některých míst, na kterých mohou být v Sokolově provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. V současné době ze strany Městského úřadu Sokolov probíhá správní řízení směřující ke zrušení povolení provozování výherních hracích přístrojů v místech, která byla ve vyhlášce zrušena. V pravomoci Ministerstva financí ČR je pak zrušení provozu ostatních herních zařízení (např. videoloterní terminály). K ukončení provozu herních zařízení tedy dojde až po uzavření jednotlivých správních řízení. O stavu zmiňované lávky víme a vzhledem k předpokládaným vysokým finančním nákladům je naší snahou uplatnit její rekonstrukci v rámci nových plánovaných žádostí o dotaci z operačního programu rozvoje. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka starosta

 • 30.5.2014

  Aktualizace stránek města

  dotaz:
  KDY SE NA STRÁNKÁCH MĚSTA OBJEVÍ PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA 2014? PROČ PAN STAROSTA NEODPOVÍDÁ NA DOTAZY ZASLANÉ PŘES "NAPIŠTE STAROSTOVI"? horník josef

  odpověď:
  Dobrý den, podle sdělení vedoucího internetových novin, jsme na stránce Investiční akce města od začátku roku uváděli letošní investiční akce města, například zateplování budov mateřských škol a přístavbu sociálního zařízení Základní školy v Rokycanově ulici. O dalších investičních akcích pro rok 2014 bylo oddělení elektronické komunikace s veřejností při MDK Sokolov informováno městským úřadem na začátku května. Poté, co je k těmto akcím pořízena příslušná fotodokumentace, jsou také na uvedené stránce postupně zveřejňovány. Nicméně musím Vám bohužel dát za pravdu v tom, že např. rubrika Ptejte se starosty byla nedostatečně aktualizována. S vedoucím elektronické komunikace jsem provedl pohovor, při němž jsem mu udělil za jeho liknavost ústní výtku a dal jsem mu také jasně najevo, že je potřeba aktivně plnit pracovní povinnosti. Pracovník byl také seznámen s tím, že v případě opakování tohoto pochybení bude příští postih razantnější. Na mém postoji nic nemění ani skutečnost, že aktualizace byla složitější díky čerpání dovolené zodpovědného pracovníka. Za nepružnost v komunikaci mezi městem Sokolov a tazateli se tímto všem zúčastněným omlouvám. S přáním pohodového dne Bc. Jan Picka ředitel Městský dům kultury Sokolov

 • 29.5.2014

  Tráva v ullci Majerové

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Chtěl bych se zeptat, jak je to se sekáním zeleně v ulici M. Majerové. Máme zde pomalu půlmetrovou trávu a náznaky na sekání nikde. Jak je možné, že některá místa ve městě jsou již dvakrát posekána. Děkuji za Vaši odpověď, s pozdravem Jiří Anselm.

  odpověď:
  Dobrý den. Vaše připomínka byla předána firmě SOTES, která zajišťuje sekání trávy ve městě. Dle jejího sdělení byla tráva již posekána. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka starosta

 • 29.5.2014

  Dopravní značení u domu dětí

  dotaz:
  Vážený pane starosto, ráda bych vás upozornila na nedostatek v dopravním značení poblíž Domu dětí a mládeže. Jde o to, že DDM leží na frekventované silnici a v jeho blízkosti není vyznačený žádný přechod přes silnici. Nejbližší přechod od této veřejné budovy je u supermarketu Penny, což je podle mého názoru i názoru ostatních rodičů dost daleko. Tím je to pro naše děti, které navštěvují DDM velmi nebezpečné. Budova se nachází v kopci, kde automobili sjíždí z kopce a nerespektují pravidla silničního provozu, tzn. že to z kopce rozjedou a nic jim nebrání ve zpomalení, žádné dopravní značení nebo retardéry. V blízkosti DDM chybí i nějaká zastávka MHD, když už tam není žádný přechod přes cestu. Měl by se brát ohled na děti. Děkuji S pozdravem a přáním pěkného dne Marie Kvičerová

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za zaslaný příspěvek. O problému víme. Vedení města chce na těchto místech umístit úsekový radar na měření rychlosti (30 km/hod). S pozdravem Mgr. Ladislav Sedláček místostarosta

 • 29.5.2014

  Nepořádek na Bohemii

  dotaz:
  Dobrý den, jen jsem chtěla upozornit na nepořádek u in-line v areálu Bohemia. Po pravé straně směrem k chemičce pod kopcem se objevilo větší množství černých pytlů s oblečením a bordelem. Leží tam už delší dobu. Je možné tam někoho poslat? Jinak za dráhu velká pochvala. Pěkný den Bartáková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Na místo pošleme úklidovou skupinu, která nepořádek uklidí. Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov Mgr. Petr Kubis velitel městské policie

 • 25.5.2014

  Bláto v Alšově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych Vás upozornit na stav chodníku po dešti (příkrém i mírném) na ulici Alšova. Jedná se o místo mezi vchodem 1738 a 1739. Stéká zde na chodník bahno z trávníku mezi těmito baráky. Bahno je po celé šířce chodníku a stéká i ke vchodu 1738,vše si pak nosíme domů, nešlo by s tím něco udělat? (třeba úzký chodníček) Je pravda,že kdyby tam lidé nechodili,bahno by nebylo. Je možno zaslání foto. Děkuji za předání a kladné vyřízení. S pozdravem Hergethová

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Chodník je již uklizený, ale vyšlapaná cestička v trávě v kopci bude při průtrži vždy problém. Zdravím Ing. Jaromír Dvořák ředitel SOTES s.r.o.

 • 22.5.2014

  Jak zjistit úřední hodiny

  dotaz:
  Vážení, jak se proboha jednoduše zjistí úřední hodiny pasovky? Děkuji. Miloslav Zahrádka

  odpověď:

  Prostřednictvím internetu : na stránkách www.sokolov.cz pod levou lištou "Městský úřad" a odklikem na" základní údaje". Budova úřadu je rovněž označena úřední dobou, která je: Pondělí a středa : 8.00-17.00 hodin Úterý a čtvrtek: 8.00 - 14.00 hodin Dále je možné, aby se občan informoval na tel. č. 359 808 111, 352 325 111 S pozdravem Mgr. Miroslava Kurcová, tajemnice

 • 21.5.2014

  Co se děje v areálu zdraví

  dotaz:
  Dobry den, co se to prosim deje na arealu zdravi? Diky za odpoved. Macek

  odpověď:
  Dobrý den, z Vašeho dotazu není zcela jasné, co Vás přesně zajímá. Pravděpodobně jste měl na mysli stavební záležitosti v této lokalitě. Městu se podařilo získat dotační prostředky na opravy více objektů. U Areálu zdraví probíhá z těchto prostředků rekonstrukce mostu přes Lobezský potok. Ve vlastním Areálu zdraví budou rekonstruovány čtyři hřiště, která dostanou, po zajištění odvodnění a vyrovnání povrchů, nové univerzální povrchy vhodné na rekreační sportování pro širokou sokolovskou veřejnost. S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 15.5.2014

  Zeleň v kruhových objezdech

  dotaz:
  Dobrý den, při příjezdu automobilem do sousedního města Cheb jsem byla mile překvapena jak mají osázené zelení, květy a stromy křižovatky kruhových objezdů. Mají se čím pochlubit a je to nádherná vizitka města. I loni se jim výzdoba zdařila. Něco takového by určitě slušelo i našemu městu. R. Kocová

  odpověď:
  Dobrý den paní Kocová. Kruhové objezdy u výjezdu z rychlostní komunikace jsou v majetku Ředitelství silnic a dálnic, z toho důvodu se o ně město starat nemůže. Oba kruhové objezdy na Karla Havlíčka Borovského byly dlouho v majetku Karlovarského kraje, do vlastnictví města jsme je získali nedávno. Tyto budou samozřejmě zvelebeny. Kruhový objezd na Kraslické zůstal v majetku Karlovarského kraje a bude do něj napojen budovaný západní obchvat. Kruhové objezdy u městského úřadu a polikliniky jsou ve vlastnictví města a o ty se samozřejmě staráme, jak je dobře vidět. S pozdravem Ing. Karel Jakobec místostarosta

 • 15.5.2014

  Kdy byl ohňostroj?

  dotaz:
  Dobrý den chtěla jsem ze zeptat kdy byl ohňostroj dole na Bohemii.? Jde mi o to ,že jsem s dcerou odcházela v půl jedenácté a ještě stále nic ,nevím někdo říkal ,že snad byl až kolem půl dvanácté? Přijde Vám to ohledně malých dětí normální? To nemluvím o hudbě která tam hrála,sice každý poslouchá to své to beru,ale nešlo do toho dát i něco pro normální lidí? Z jakého důvodu byl tak pozdě nebo jestli vůbec byl?.Děkuji Míša

  odpověď:
  Dobrý den paní Michaelo. Akce Pálení čarodějnic pro nejmenší probíhala na městském koupališti s ohňostrojem ve 21,00 hodin. Pro dospělé byl pak program na Bohemii naplánován tak, aby se ohňostroj uskutečnil od 23,00 hodin. Díky prodloužení celého programu se však konal o 40 minut později. Program akce na Bohemii byl zaměřen na mladší generaci. S pozdravem Mgr. Ladislav Sedláček místostarosta

 • 15.5.2014

  Platnost dokladů při přeregistraci vozidel

  dotaz:
  Pane starosto, moje připomínka se týká validity dokladů k přeregistraci vozidel. Pracovníci příslušného útvaru jsou úředníky a jsou tedy vázáni svými předpisy o jejichž správnosti jim nepřísluší přemýšlet. Vy jste ale komunální politik a zároveň i senátor, takže ve Vaší kompetenci je přemýšlet i o tom, zda některé předpisy, kterými se Vaši úředníci řídí, nejsou vůči občanům poněkud šikanózní. Konkrétně jde o doklad o evidenční kontrole vozidla při jeho přehlašování na nového majitele. Úřad požaduje tento doklad vystavený STK již na nového nabyvatele. Přitom evidenční kontrola vozidla je nedílnou součástí každé opakované technické prohlídky a v protokolu je uvedeno, že vozidlo z hlediska evidenční kontroly vyhovuje. STK však nevystaví protokol o technické prohlídce na nikoho jiného, než na osobu uvedenou v technickém průkazu jako provozovatele vozidla. Bez evidenční kontroly vystavené na nového nabyvatele však registr vozidel neudělá přepis. A tak protokol o technické prohlídce s veškerými údaji k identifikaci vozidla a evidenční kontrolou vystavený STK dne 23.4.2014 nebyl dne 28.4.2014 uznán Vaším úřadem jen proto, že byl vystaven na dosavadního provozovatele, který šel vozidlo odhlásit. Celé mi to připadá tak, že se jedná jen o to, aby STK vybrala další poplatek za nový zápis o evidenční kontrole. Jak však bude STK argumentovat, že v tomto případě má oprávnění vystavit protokol na jméno někoho, kdo není zapsán v technickém průkazu mi tedy není zcela jasné. Znovu opakuji, že tuto věc nemohou vyřizovat úředníci, protože mají své celostátní pokyny, které musí dodržovat. Je na politicích, aby se snažili o polidštění těchto předpisů a norem tak, aby měly logiku a zbytečně nešikanovaly ty, jimž mají sloužit. Děkuji alespoň za zamyšlení nad touto zdánlivou drobností. Karel Cach

  odpověď:

  Dobrý den. Velice děkuji za Váš příspěvek a dávám Vám za pravdu. V této problematice se postupuje v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a informace 1/2009-150-METO/1 ze dne 13. 1. 2009. Podrobně se s danou věcí seznámím a pokusím se jí dále zabývat. Pěkný den. Ing. Zdeněk Berka , starosta

 • 15.5.2014

  Popelnice na tříděný odpad v Alšově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat,proč není více popelnic na tříděný odpad v ulici Alšova,jsou tam pouze jedny na celou ulici a ne vždy pocestě,když člověk někam jde. Děkuji za odpověď . Hergethová

  odpověď:
  Dobrý den paní Hergethová. Město ve spolupráci s firmou SOTES přidalo v posledních letech desítky popelnic na tříděný odpad po celém městě. Situaci monitorujeme a podle naplněnosti můžeme jednat o případném doplnění. Ing. Jaromír Dvořák Ředitel SOTES s.r.o.

 • 15.5.2014

  Nepřetržitý provoz městské policie?

  dotaz:
  Dobrý den chtěl bych se zeptat, jestli Městská policie plánuje do budoucna nepřetržitý provoz? František

  odpověď:
  Dobrý den, zatím nepřetržitý provoz MP neplánuje. Po dohodě s PČR, dohled nad veřejným pořádkem v době od 23:00 hod. do 07:00 hod. zajišťuje Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov město. MP pracuje v nočních hodinách pouze v pátek a v sobotu, vždy od 21:45 hod. do 06:00 hod. Od května bude pracovat i v rámci přesčasových hodin o víkendech v době od 14:00 hod. do 20:00 hod., kdy bude dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a zákonů, zejména na cyklostezkách a v místech, kde dochází k narušování veřejného pořádku. Mgr. Petr Kubis velitel městské policie

 • 15.5.2014

  Putler na katolickém kostele

  dotaz:
  Dobrý den,chtěl bych se v reakci na internetový článek dostupný na http://vary.idnes.cz/putler-shlizel-na-slavici-komunisty-dvn-/vary-zpravy.aspx?c=A140501_131552_vary-zpravy_kolzeptat jestli tedy při mítinku ODS bude naprosto v pořádku a půjde pouze o umění pokud rozvinu 10m plakát Obamy popř. Rasmussena s knírkem pod názvem Obamer či Rasmusser? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem. Vodárek.

  odpověď:

  Vážený pane Vodárku.Anketa „Napište starostovi“ umístěná na internetových stránkách města slouží k zodpovězení dotazů týkajících se přímo činnosti města jako takového a jeho rozvoje. V žádném případě se netýkají politiky jednotlivých stran, ta opravdu nemůže být vnášena do rozhodnutí týkajících se života města. Článek Vámi uvedený se týkal umístění transparentu na kostele sv. Jakuba, jehož vlastníkem je Římskokatolická farnost, statutárním orgánem pak pan farář P. ThLic. Petr Bauchner, který jeho vyvěšení povolil. Město při této akci v žádném případě nefigurovalo. Navíc zde došlo k nedodržení zákona č. 20/1987 Sb., par. 14 odst. 1, o státní památkové péči, a toto je řešeno městským úřadem, odborem stavebním a územního plánování.Nicméně si nemohu odpustit podotknout, že:1. pan starosta, kterému svůj dotaz směřujete, je členem ČSSD nikoliv ODS;2. možná, kdyby jste si zjistil, kam patří pan Balatka autor tohoto nápadu, tak by jste si ušetřil i čas s mítinkem ODS.3. Při mítinku ODS si samozřejmě můžete rozvinout plakát koho chcete. J4. Město Sokolov, nebo spíše jeho vedení, se vždy vyhýbalo vyjadřování se k „velké“ politice. Máme za to, že komunální politika je o úplně jiných věcech, a co je potřeba zdůraznit, že ani jeden z 27 zastupitelů si nehraje na ideologa, ale jde nám všem společně o blaho města.Pěkný den. Ladislav Sedláček, místostarosta

 • 8.5.2014

  Rockový klub Psí prdel na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobry den. Na starem namesti se ma otevrit podnik s nazvem "Psi prdel !" V historicke casti mesta to je vic jak nevhodne. Jedna se o rockovy club ,ktery pritahne do teto casti mesta zrovna ne moc fajn obcany. Myslim ze nebudu jedinym obcanem kteremu to prijde nevhodne.Proto prosim o prosetreni.Dekuji

  odpověď:
  Dobrý den pane Reismullere, Z hlediska živnostenského zákona nedošlo k žádnému porušení zákona a toto podnikání nelze zakázat. Stejně jako ostatní podniky, i tento bude pod dohledem městské policie, státní policie i živnostenského úřadu. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka starosta

 • 8.5.2014

  Psi na cyklostezkách

  dotaz:
  Dobrý den, už několik let jezdím intenzivně na kole, avšak poslední dobou mi připadá, že spíše než po cyklostezkách jezdím po psích stezkách. Psi jsou většinou na cyklostezkách pouštěni bez vodítek a ohrožují tak plynulí provoz na cyklostezkách. Hlavní problém nastává tehdy, když majitelé psů nereagují na projíždějícího cyklistu a psa nechají volně běhat. Často pak nastává situace, že pes(i) vběhnou do dráhy cyklistovi, který má většinou velice krátký čas na reakci, i když jede pomalu. Ptám se Vás tedy, zdali by nebylo možné pejskaře nějakým způsobem usměrnit, aby své psi měli alespoň na vodítku. Děkuji za vyřízení, s pozdravem Pražák

  odpověď:
  Dobrý den pane Pražáku. Dle plané vyhlášky města musí být na veřejných prostranstvích voděni psi na vodítku a to na všech vyjma prostor určených k volnému pouštění psů. Cyklostezky opravdu neslouží k volnému pobíhání psů a proto jsou pod zvýšeným dohledem Městské policie Sokolov. Bohužel ta nemůže být 24 hodin denně na všech místech najednou. O problému bohužel víme. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka starosta

 • 8.5.2014

  Obraz Putina diktátora

  dotaz:
  Pane inženýre, děkuji Vám za podporu všech demokratů - umístění Putina diktátora ve Vašem městě. Karel Gleisner

  Velmi mne rozhořčilo rychlé a rázné jednání paní Švirákové ve věci Putlera, podle mne, by měla být odvolána stejně rázně a rychle. Zajímalo by mne, jestli je také tak rázná, ve svých normálních pracovních povinnostech. Touto akcí nad Vaším městem vyvěsila virtuální rudý prapor ušpiněný jednáním říše zla. Otta Herm

  Dobrý den pane starosto. Chtěl bych jen napsat svoje vyjádření k vyvěšení plakátu Putina ve vašem městě.Chápu,že město Sokolov díky vysoké nezaměstnanosti kraje ovládají komunisté.Chápu dokonce i to,že bolševická propaganda je v dnešní době naprosto všude,nejen v médiích.Tuším i Vaši politickou minulost a nedivil bych se,že jste byl poslušným estébákem.Zdržte se však alespoň vyvěšování svých propagandistických nesmyslů na církevních památkách.Pocházím z věřící rodiny a v padesátých letech jste zavraždili tři mé blízké příbuzné.Chováte se jako dobytci v padesátých letech.S pozdravem J.Pohl Kostelec nad Orlicí.

  odpověď:
  Umístění transparentu nepodléhalo schválení samosprávy. Celou záležitost však řeší v současné době státní správa, viz. níže: Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování postupoval dne 02.05.2014 ve věci umístění transparentu na kostele sv. Jakuba v souladu s legislativou, zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zdejší úřad se touto záležitostí začal zabývat na podkladě e-mailů a telefonátů občanů. Z tohoto důvodu byl telefonicky vyzván pana farář a bylo mu oznámeno, že tímto aktem došlo k porušení zákona a proto má sejmout transparent umístěný na fasádě nemovité kulturní památky kostela sv. Jakuba (dále jen NKP). V případě umístěného jakéhokoliv transparentu na NKP je vlastník kulturní památky dle § 14 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při nedodržení tohoto postupu se situace dá vyhodnotit jako přestupek. Ze zákona o státní památkové péči § 9 je vlastník kulturní památky povinen mimo jiné kulturní památku užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Vlastníkem výše uvedené nemovité kulturní památky je Římskokatolická farnost Sokolov, statutárním orgánem je farář P. ThLic. Petr Bauchner. Vedoucí odboru i referentka státní památkové péče s panem farářem Bauchnerem nejednala o obsahu transparentu, ale o legislativním pochybení. Tento postup je standardní. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka starosta

 • 8.5.2014

  Obchody v Sokolově

  dotaz:
  Co by sokolovská rodačka jsem si po 25 letech prošla obě náměstí, bývalý byťák, park a v něm bazén, ten už tam byl když jsem v Sokolově bydlela ale co mě nesmírně zarazilo, žádný kloudný obchod se značkovým oblečením, všude a kor na Staráku šikmoocí prodejci a to je k pláči ano jsem si vědoma té skutečnoti, že je to skoro všude ale Sokolov předčil a vždy když jsem přijela do nynějšího trvalého bydliště na víkend na návštěvu tak jsem byla obdivována jak oblečení, tak boty s kabelkami vše zakoupeno Sokolov, Cheb a Vary. No a tohle je bída ale přesto za Sokolov bojuji a debílkové, kteří o něšm hovoří jako o začouzeném městě tak jim jeho návštěvu vřele doporučuji nemá Sokolov chybu a já mám ještě v paměti, že i zavřenými okny se popílek z chemičky dostal na podlahu a stůl jídelní ovšem je to a stále bude můj Sokolov ale obchody zklamaly, to je pravda. Je však možné, že na nějaké značkové oblečení Lakoste, Hilfigr atd. občané Sokolova asi nemají prostředky. Doly nejsou, chemička není, jinak ale město je krásnější a zvelebené. Zdravím a omlouvám se, prostě jsem musela reagovat na můj zlatý Sokolov. Lukášková

  odpověď:
  Dobrý den paní Lukášková. Děkujeme za Váš názor. Kupní sílu ani nabídku jednotlivých obchodů nemůže město ovlivnit. To co může ovlivnit, je rozvoj samotného území, samotného města Sokolov, což se, i dle vaší pochvaly, daří. Ještě jednou děkujeme Ing. Zdeněk Berka starosta

 • 6.5.2014

  Osvětlení na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, nevím jak je to s osvětlením v jiných částech města, ale na Vítězné svítí v posledních dnech zhruba polovina lamp.. obzvláště za domovem důchodců nesvítí snad jediná lampa. Na ulici Spartakiádní svítí každá třetí.. a to nemluvím o výměně některých světel za led světla, která jsou sice úsporná, ale ulici rozhodně nesvítí. Eliška

  odpověď:
  Dobrý den. V posledních dnech nám byly hlášeny poruchy světel v této lokalitě. Při kontrole však všechna světla svítila! Poprosili jsme tedy několik občanů, aby při zhasnutí jakéhokoliv světla v této lokalitě volali našeho elektrikáře (p. Strnad - 728277258). Jinak tuto lokalitu dále kontrolujeme a doufáme, že se nám tuto poruchu podaří co nejrychleji odstranit!! Ing. Jaromír Dvořák ředitel SOTES s.r.o.

 • 6.5.2014

  Poděkování městské policii

  dotaz:
  Poděkování. Včera 17.4.214 prováděla městská policie s úklidovou četou úklid sutě a likvidaci dalšího bezdomoveckého doupěte v prostoru mezi sídlištěm Michal a protihlukovou stěnou R6, od Mánesovy ulice až po jižní část ulice Slavíčkova. Chtěl bych poděkovat za sebe i za spoluobčany, městské policii i úklidové četě, za naprosto bezchybnou práci, rád bych mimo jiné vyzdvihl naprosto skvělou organizaci a dohled nad úklidem městským strážníkům panu Ivaničovi a panu Čabanovi kteří nekompromisně upozorňovali pracovníky úklidové čety na každý sebemenší odpad. Teď už si lze jen přát, aby si lidé více vážili čistého prostředí a neodhazovali bezmyšlenkovitě odpadky do okolní zeleně. ( I když je mi jasné že toto přání v dnešní době patří spíše do kategorie sci-fi ). S přáním hezkého dne , Macků František

  odpověď:

 • 6.5.2014

  Výmoly ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Pane starosto, využívám této možnosti komunikace, a obracím se na Vás s krátkou připomínkou. Buďte tak laskav a předejte ji kompetentní organizaci k vyřízení. V ulici Švabinského, mezi výměníkovou stanicí č. 1761 a restauračním zařízením "Alex" č. 1818, na příjezdové cestě směr areál zdraví a zahrádkářská kolonie jsou neuvěřitelně hluboké vyježděné díry - výmoly. Nachází se zde i kontejnéry na komunální odpad. Stačilo by díry zasypat štěrkem, nebo sutí. Nám občanům, chodícím tímto směrem, parkujícím v této lokalitě, by to neuvěřitelně pomohlo. Snad se podaří výše zmíněnou věc vyřídit ku prospěchu věci. Děkuji za Váš čas. S pozdravem Renata K.

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění a námět. Prověříme společně se společností SOTES stav této komunikace a v případě reálného technického a ekonomického řešení zajistíme nápravu. S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 2.5.2014

  Psi v areálu zdraví

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě, zda bude Městská policie také občas docházet na areál zdraví a kontrolovat zde pejskaře, kteří zde nyní mají zřízeno hřiště pro své miláčky, ale nemají je zcela pod kontrolou a tito následně napadají zde si hrající děti a majitelé psů jsou poté ještě vůči rodičům vulgární, že si máme hlídat děti, aby se oni nedostaly ke psům. Toto mi přijde absolutně absurdní, abychom si my, jako rodiče hlídali děti, aby je nenapadl nějaký pes, který není pod dozorem majitele, není na vodítku a je bez košíku a na majitele nereaguje a přitom volně pobíhá mimo toto psí hřiště. Je mi jasné, že jakmile někdo uvidí strážníky v uniformě, každý se bude chovat jinak, aby náhodou ho MP nepokutovala. Dále bych měl dotaz, zda dojde k opravě poničených dětských herních prvků zde v areálu - chybějící síť (již skoro 1 rok) na dřevěné lodi, potrhaná úchytová lana na kolotoči pyramida. Děkuji. Radim Adamec

  odpověď:
  Vážený pane Adamče, Za odbor rozvoje města se chceme vyjádřit k Vašemu upozornění na nekompletní herní sestavu ŠKUNER, umístěné v Areálu zdraví. Odbor rozvoje města již objednal náhradní díly (síť, kormidlo a plachtu) u výrobce tohoto prvku. Dle informace od dodavatele by montáž měla proběhnout v průběhu května. Bohužel máme špatné zkušenosti na tomto odloučeném hřišti, že náhradní díly někdy nevydrží ani sezónu. Dále jsem poptali výrobce lanovky na dodávku nových sedáků. V případě zjištění dalších nedostatků na hřišti můžete informovat přímo odbor rozvoje města nebo správce hřiště (viz návštěvní řád). Děkujeme Vám za všímavost a upozornění. S pozdravem Petra Němečková oddělení investiční odbor rozvoje města Dobrý den, vážený pane Adamče, vězte, že jsme určitě nezapomněli na dětské hřiště v lokalitě Areál zdraví. Město Sokolov čítá bezmála 113 dětských hřišť, které musí být také udržovány a opravy postupují jednotlivými lokalitami aby nedošlo k vynechání některého hřiště. Dětské hřiště pro fy.: SOTES opravuje Správa sportovišť a zařízení Baník, kteří od začátku roku řeší závady a servis na těchto hřištích. Dne 29.4.2014 byli provedeny opravy na Areálu zdraví, které mohli být opraveny na místě, další věci jako potrhaná lana na kolotoči pyramida jak uvádíte, se řeší s dodavatelem herního prvku. Z vlastní zkušenosti vím, že je s tím někdy problém. Pokud dodavatel není schopen dodat náhradní díly, budeme s odborem rozvoje města řešit nahrazení stávajícího kolotoče za jiný herní prvek. Kolotoč pyramida jsme zatím zabezpečili páskou se zákazem vstupu. Jinak bych mám touto cestou moc rád poděkoval za Vaši informaci, jsem rád že v tomto městě stále žijí lidé, kteří si všímají svého okolí a nejsou jim takovéto věci lhostejné. Přeji příjemný den Talíř Martin ved. střed. Veřejná zeleň SOTES spol. s r.o.

 • 2.5.2014

  Hřiště a oprava vozovky na Vítězné

  dotaz:
  Chtěl jsem Vás požádat a odpověď na můj dotaz ohledně dětského hřiště na Vítězné. Proč tady není ?? Ohledně průzkumu podloží již bylo mnoho hovořeno ale i přesto dle slov starosty i místostarosty se mělo pokračovat na jaře s rekonstrukcí vítězná. Zjistil jsem, že společnost Eurovia se dotazovala na plán pokračujících prací , ale město toto zamítlo tak kde je pravda ? (http://www.youtube.com/watch?v=ZAEiHZK5y-4 ) Už jsem si díky dírám na vozovce poškodil pneumatiky , protože to tu je samá laguna plná vody po dešti a není tak vidět co leží ve vodě . Bohužel vyhnout se je velmi obtížné až nemožné. Opakovaně se proto ptám zda se bude pokračovat nebo kam je možné se obracet o náhradu škody v případě poškození vozu.

  odpověď:
  Vážený pane Vladimíre, K Vašemu dotazu na dětské hřiště ve vnitrobloku Vítězná-Atletická Vás sdělujeme, že herní sestava musela být odstraněna z bezpečnostních důvodů, po letech používání se nacházela v již zdevastovaném stavu a při provedené revizi byla vyhodnocena jako nebezpečná pro hrající si děti a musela být zlikvidována. Na hřišti zůstalo pískoviště, pružina a lavičky se stolem. Tyto prvky chceme na hřišti ponechat do konce jejich životnosti. Pokud by byl z Vaší strany zájem o nové hřiště, bude hřiště již umístěno na jiné prostranství. Z důvodu vandalství a stížností občanů na hluk na hřištích umístěných blízko oken panelových domů se hřiště přesouvají z prostorů u domů na větší prostranství, kde je zajištěno i hlídání a dozorování hřišť. Tuto službu zaštiťuje žadatel o hřiště. Pro děti ze sídliště Vítězná je vybudováno nové dětské hřiště v areálu DDM, kde je hřiště oploceno a hlídáno, další hřiště pro nejmenší děti se nachází ve vnitrobloku Spartakiádní-Sportovní. S pozdravem Petra Němečková oddělení investiční odbor rozvoje městaDobrý den, v současné době probíhá jednání s dodavatelem stavby, společností EUROVIA CS, a.s., ohledně konečného rozsahu díla a rozpočtu, který souvisí se změnou technického řešení a byl vynucen nepředvídanými okolnostmi (zjištěné kaverny v podloží komunikace). V případě, že k dohodě v rámci platné legislativy nedojde, bude muset být vypsáno nové výběrové řízení. Pak by se bohužel termín dokončení přesunul z roku 2014 do roku 2015. Uvedený postup je daný platnými zákony (zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon, občanský zákoník - dříve obchodní zákoník, aj.), a i město jako investor je musí dodržovat. Ohledně požadovaného doasfaltování chodníku, prosíme o upřesnění lokalizace. S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 2.5.2014

  Vybavení dětského hřiště na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den,mám dotaz ohledně hřiště na Vítězné. Často chodíme na hřiště za ulicí Sportovní, ale chybí mi tam pro děti třeba klasická houpačka nebo klouzačka, hodila by se i nějaká větší prolézačka...ty prvky co mi tam chybí byly zase ve vnitrobloku mezi Vítěznou a Spartakiádní. Ty jsou ale zrušeny. Proto prosím za všechny děti z Vítězné o přidání více prvků na již stávající hřiště. Děkuji Hana Kárová

  odpověď:
  Vážená paní Kárová,stejně jako vy, má požadavek na zřízení či rozšíření stávajících dětských hřišť v oblasti sídliště Vítězná více občanů, dosud jsme ale na úřadě neobdrželi žádnou oficiální žádost se závazkem dozoru na hřišti, na základě které bychom mohli občanům vyhovět. Formulář žádosti Vám zasíláme v příloze. Doporučujeme Vám obrátit se na Vašeho předsedu Společenství a tam tento požadavek řešit. Město je přístupné, pokud vidí zájem i zapojení občanů, jim vyhovět. Stávající hřiště ve vnitrobloku Spartakiádní-Sportovní se již nerozšiřovat neplánuje, zejména z důvodu dopadových zón. Je však možné vybudovat nové dětské hřiště uprostřed sídliště, které by mohlo využívat více Společenství. S pozdravem Petra Němečková oddělení investiční odbor rozvoje města

 • 26.4.2014

  Čištění ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Dobrý den, minulé pondělí začalo blokové čištění, chtěla jsem se zeptat z jakého důvodu byl vynechán úsek-spodní část ul. Švabinského. tady to nikdy není pořádně vyčištěno a letos vůbec. Děkuji. Jiřina

  odpověď:
  Dobrý den,spodní část ulice Švabinského nebyl vynechán, je v plánu na začátek června. Důvodem pro vynechání je to, že se jedná o zákoutí města, které vyžaduje časově náročnější péči. Ta by nyní umývání města zdržovala. Zdravím. René Bolvaristředisko odpadů a čištěníSOTES Sokolov s. r. o.

 • 25.4.2014

  Ad: Oprava Vítězné ulice

  dotaz:
  DD reaguji na dotaz z 27.3.ohledně opravy silnice.Pane starosto oprava již byla schválena a Vítězná se opravovala a co víc slibeno bylo, že rekonstrukcí bude EUROVIA pokračovat na jaře roku 2014.Ptám se proč píšete že to je v rozpočtu na 2015? Kdy se dodělá započatá rekonstrukce Vítězné ???? Tak trochu mi to připomíná zdemontované dětské hřiště kde zůstal jen houpací koník pro děti.Hřiště je na velmi dobrém a bezpečném místě. Rovněž tak by mě zajímalo kdy se doasfaltujete chodník, který stále není dodělaný ke schodišti hned vedle hříště.Určitě bychom ocenili dodělat slíbené akce pak třeba najdete i naše spokojené fotky na Facebooku. Vladimír

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době probíhá jednání s dodavatelem stavby, společností EUROVIA CS, a.s., ohledně konečného rozsahu díla a rozpočtu, který souvisí se změnou technického řešení a byl vynucen nepředvídanými okolnostmi (zjištěné kaverny v podloží komunikace). V případě, že k dohodě v rámci platné legislativy nedojde, bude muset být vypsáno nové výběrové řízení. Pak by se bohužel termín dokončení přesunul z roku 2014 do roku 2015. Uvedený postup je daný platnými zákony (zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon, občanský zákoník - dříve obchodní zákoník, aj.), a i město jako investor je musí dodržovat. Ohledně požadovaného doasfaltování chodníku, prosíme o upřesnění lokalizace. S pozdravem Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 19.4.2014

  Pochvala

  dotaz:
  Chtěl bych vyslovit ocenění a pochvalu na pracovnici Městské knihovny paní Reismüllerovou. Je maximálně ochotná, ke všem příjemná a perfektně zorganizovala o víkendu Kurz tvůrčího psaní se spisovatelkou Danielou Fischerovou. Děkuji! Pavel Feigl

  odpověď:

 • 19.4.2014

  Návrat prolézaček na Vítěznou

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zaptat, jestli je v plánu návrat prolézaček na sídlišti Vítězná. Žije zde hodně rodin s dětmi ve věku, kdy je dobré vést je k samostatnosti a dvůr mezi paneláky na Vítězné je pro tento účel ideální. Je bezpečný a děti máme stále pod kontrolou.Na podzim nám ale odvezli prolézačky s houpačkama, mysleli jsme, že na nich bude pře zimu provedena údržba a pak se sem vrátí. Ale dnes už se bojíme, že máme smůlu. Nejen, že po rekonstrukci Vítězné výrazně ubyla parkovací místa, teď i místo na hraní pro děti.... V Sokolově se nám líbí, ale s tímhle se bohužel nesmiřujeme moc lehko. Děkuji, s přáním krásného dne, A. Volfová

  Dobrý den, zajímalo by mě, kdy budou vráceny prolézačky na Vítěznou (ve dvoře za domy č.p. 2007-2010). Prolézačky byly odvezeny na podzim 2013. Ve dvoře se schází spousta dětí, jde o bezpečné místo, které je nadohled rodičům a prolézačky tu hodně chybí. S pozdravem Lucie Krejčová

  odpověď:
  Vážené paní, Herní sestava z vnitrobloku Vítězná musela být odstraněna z bezpečnostních důvodů, po letech používání se nacházela v již zdevastovaném stavu a při provedené revizi byla vyhodnocena jako nebezpečná pro hrající si děti a musela být zlikvidována. Město Sokolov vybudovalo ve spolupráci s Domem dětí a mládeže pro děti ze sídliště Vítězná nové dětské hřiště v areálu DDM, kde je hřiště oploceno a hlídáno. Na dětských hřištích u bytových domů se potýkáme se stížnostmi občanů na hluk, což je i případ Vašeho hřiště. Hřiště se proto z prostorů u domů přesouvají na větší prostranství, kde je zajištěno i hlídání a dozorování hřišť, neboť zde dochází ve velké míře k vandalství. Také na sídlišti Vítězná máme vytipované místo pro vybudování většího dětského hřiště, zatím se však nepřihlásil nikdo, kdo by byl ochoten provádět dozor na hřišti. Přihlásit se může i Vaše Společenství vlastníků a dozor by zahrnoval hlídání hřiště proti vandalům, nahlašování závad na hřišti, odklízení drobného odpadu (plastových lahví apod.), zakrývání pískoviště, v případě oplocení se zámkem i zamykání a odemykání hřiště. Více informací Vám může poskytnout odbor rozvoje města, p.Petra Němečková, petra.nemeckova@mu-sokolov.cz S pozdravem Hana Hůlová vedoucí odboru rozvoje města

 • 15.4.2014

  Cvičitel k nářadí na Bohemii

  dotaz:
  Dobrý den, jsem ráda že na Bohemii jsou cvičební stroje a možnost si zasportovat. Ještě by nebylo špatné kdyby se tam někdy také objevil některý cvičitel a nám starším cviky doporučil a ukázal abychom si spíš neuškodili. Určitě by se tam dopoledne sešlo dost lidí /důchodců/ kteří by měli zájem podívat se a nechat si poradit jak se protáhnout. Vím že jsou tam instrukce ale osobní příklad je určitě lepší. Kdyby jste se s některým domluvili a dali nám to vědět tak si myslím že by nás dost přišlo. Něco jako se pořádají sebeobranné kurzy. Jinak díky. Marta

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za Váš podnět na zajištění kvalifikovaného instruktora cvičení pro seniory na venkovních cvičebních prvcích. Je to dobrý nápad. Pokusíme se zajistit vhodnou osobu. Poté Vám i ostatním občanům města poskytneme podrobnější informace o termínech nácviku. S pozdravem Mgr. Ladislav Sedláček místostarosta města

 • 10.4.2014

  Bezbariérový přechod u koupaliště

  dotaz:
  Dobrý den. Je možné udělat,aby nový přechod u koupaliště neměl vysoký obrubník. Pak by po něm mohli vozíčkáři v pohodě přejíždět na druhou stranu a nemuseli by čekat na někoho kdo jim pomůže. Ivana Kalkušová

  odpověď:
  Vážená paní Kalkušová, děkujeme Vám za zaslaný podnět. U koupaliště budujeme místo pro přecházení a chodníček s napojením na cyklostezku u Lobezského potoka. Chceme tak vyhovět požadavkům občanů a zajistit bezpečnější a pohodlnější přístup k městskému koupališti. Místo pro přecházení není dosud dokončeno, a tak se může zdát, že obrubníky jsou pro osoby handicapované vyšší. Město samozřejmě buduje přechody pro chodce a místa pro přecházení s nejvyšší mírou ohledu k těmto osobám. Až budou části komunikace vyasfaltovány, nebude obruba vyšší než 5 cm. Vzhledem k příslušným normám a sklonu vozovky je nutné zachovat alespoň minimální obrubu, a to kvůli vodě stékající po komunikaci. Věříme, že po dokončení bude nový přístup k městskému koupališti sloužit bez problémů všem občanům. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 10.4.2014

  Ad: Nové parkoviště na Michalu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych reagovat na dotaz ze 14.3.2014 (ohledně parkoviště na Michalu), který jsem nepsala, bohužel ho někdo zkopíroval i s mým jménem. Nicméně děkuji za odpověď, která mně neuspokojuje. Na parkoviště peníze nejsou, ale na takové blbosti jako je zvonkohra apod. se peníze vždycky najdou. Zajímalo by mně, jestli budou rozšířena také parkoviště v ulicích Slavíčkova a Mánesova. V části ulice Slavíčkova už se něco jako parkovací plocha udělalo, bohužel se tam nesmí parkovat :( ?? A stále dostáváme pokuty a "botičky" za špatné parkování, protože prostě není možné zaparkovat na vyhrazených parkovištích. Asi ty pokuty začneme nosit na úřad k proplacení, protože není naší vinou, že se parkuje mimo vyhrazená místa. Mohli by být policisté aspoň trochu tolerantní, v této neřešitelné situaci? Děkuji za odpověď Renata Hajduová

  odpověď:
  Dobrý den. Dovolím si reagovat jen v krátkosti. Zvonkohra byla pořízena v rámci přidělené dotace, nikoliv z prostředků města. V ulici Slavíčkova nedovolily rozměrové pohledy budování dalších parkovacích míst, zmiňovaná plocha není určena k parkování (viz. dřívější odpovědi na dotazy starostovi). S pozdravem Ing. Karel Jakobec Místostarosta

 • 10.4.2014

  Odpadkové koše na sídliště Michal

  dotaz:
  Dobrý den,pokud to jen jen trochu možné trávíme s dětmi hodně času na býv.dopravním hřišti. I když tam pro děti chybí nějaká houpačka,klouzačka a jiné, dětem se tam líbí. I lavičky jste tam nechali dát.Ale na celé ploše není ani jeden odpadkový koš.Velice často je tam rozbité sklo a mnoho odpadků a to je pro všechny dost nebezpečné. A jeden, dva koše byste mohli dát i naproti přes ulici(Sokolovská ul)konečně by snad naši romští občani neházeli odpadky na zem. (možná) A velká pochvala za další hřiště na Čapkárně, ale pro nás dost daleko. Také by tu bylo hezké. Děkuji. Jana Galánová

  odpověď:
  Dobrý den. V letošním roce již byly schválené koše na odpadky na sídlišti Michal instalovány, na Váš požadavek se zaměříme při plánování rozpočtu na rok 2015. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka Starosta

 • 9.4.2014

  Propadlý chodník v Alšově

  dotaz:
  Dobrý den, mám na Vás prosbu. Jedná se o vstup do vchodu Alšova 1738,kde je propadlý chodník,který nepatří našemu společenství,ale obci. Chtěl bych se zeptat,zda by se to nedalo opravit. Při dešti dochází k zatékání do společných prostor. Na požádání pošlu foto.Děkuji.S pozdravem Ambrož

  odpověď:
  Dobrý den.Váš email předáváme firmě SOTES k prošetření a k případnému zjednání nápravy.S pozdravemIng. Zdeněk Berkastarosta

 • 9.4.2014

  Ad: Úroveň bydlení v oblasti Sokolovské a Křižíkovy

  dotaz:
  Přeji dobrý den,před časem jsem sem dala příspěvek - Úroveň bydlení v oblasti Sokolovské a Křižíkovy (5.2.2014), sice jste mi odpověděli že situaci prošetříte ale tím to skončilo, nic se nezměnilo, žádná odpověď o výsledku prověření a případné nápravě.Vlastně mě to vůbec nepřekvapuje, vždyť jsme pouze okrajem města,tak místo zelené trávy dál máme při deštích kolem kontejnerů jílovou klouzačku.Nevím v kterých částech bydlíte vy ani mi do toho nic není ale přála bych vám abyste si mohli užívat "společenského" života některých spoluobčanů který je v teplých dnech a nocích opravdu velmi intenzivní.Obtěžují ostatní velmi hlučným a bezohledným chováním v denních i nočních hodinách nejen na ulici ale i v domech a pokud se již někdo odváží zavolat policii aby je utišila tak po jejich napomenutí a odjezdu ještě přidají aby se pomstili.Ráda bych věděla proč se máme neustále my přizpůsobovat a chápat jejich mentalitu, proč tomu není naopak, proč je někdo nedonutí respektovat pravidla slušného chování. Jak jsem již psala, výsledek jejich chování a úcty k majetku druhých je u kina Alfa. Není v tom ani stín rasismu pokud by mne chtěl z něčeho takového nařknout ale kdo tu nebydlí tak to nepochopí. Hana Jirásková

  odpověď:
  Dobrý den, každý den do této oblasti posíláme hlídky strážníků i Asistentů prevence kriminality, kteří mi hlásí, že se v této části nic zásadního neděje. Pokud budete souhlasit, navrhuji buď osobní schůzku, nebo mi pošlete kontakt s tím, že za Vámi osobně zajde odpovědný strážník, který s Vámi domluví konkrétní postup tak, aby byla zachována Vaše anonymita. Kontakt na mě je 359 808 156, e-mail: petr.kubis@mp-sokolov.cz. Děkuji za Váš poznatek. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.Mgr. Petr Kubisvelitel městské policie

 • 9.4.2014

  Ohně v Nádražní ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, bydlíme v Nádražní ulici 844 a 843, zajímalo by mne, jestli i zde platí vyhláška o zákazu rozdělávání ohně ve městě? Lidé z přilehlých domů, při vhodném počasí, zde dosti často konají opékání buřtů, přímo u domu, přičemž my ostatní si nemůžeme otevřít okno, jelikož všechen smrad z dýmu nám jde do bytu. Přes zimu to byl zápach z pálení kabelů a pet lahví, který šel z komínů, při stížnosti na úřadě, nám bylo řečeno, že toto je nedosvěčitelné. Dnes, když si místní obyvatelé rozdělají oheň, městská policie jede okolo a nijak ji to nezajímá? Opravdu po celý rok mít smrad v bytě je dosti nepříjemné! S pozdravem Havel Radek

  odpověď:
  Dobrý den, rozdělávání ohňů na veřejné zeleni je jednání, které naplňuje skutkovou podstatu přestupku podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích s odkazem na Obecně závaznou vyhlášku města Sokolova č. 3/2011 o ochraně veřejného pořádku, kde je uvedeno v čl. 7, písm. e), že je zakázáno na veřejné zeleni rozdělávat oheň. Pokud by byl oheň rozděláván na ostatních veřejných prostranstvích, lze toto jednání kvalifikovat jako Přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1, písm. d) a h) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, neboť založeným ohništěm může být znečištěno veřejné prostranství a je proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství. Z těchto důvodů má strážník i policista oprávnění takové jednání řešit a postihnout podle zákona. Strážníky upozorním, aby neoprávněné rozdělávání ohňů začali řešit. Vás bych rád požádal o oznámení takového jednání na bezplatnou linku městské policie 800 156 800, nebo na mobilní telefon do služebního vozidla městské policie 604 341 704, popřípadě na Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov na telefonní číslo 974 376 600. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 8.4.2014

  Psi pobíhající u Noviny

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,prosím o řešení pravidelně pobíhající smečky psů na kraji části Novina. Opakovaně leží psi ve vozovce s tím, že při spatření cyklisty nebo chodce vyběhnou z nezajištěného pozemku ostatní. Poslední negativní zkušenost jsem učinil včera v podvečer. Jedná se o první dům části Novina stojící v levotočivé zatáčce na začátku obce. Jedná se o velmi nebezpečnou situaci, kdy pádem z kola mohou tito psi způsobit zranění napadeného, zároveň jde o opakovaný přestupek dle § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb. Jsem ochoten spolupracovat s přestupkovou komisí.Děkuji a přeji krásný den všem slušným lidem! Roman Pšenička

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za poznatek. Pokusíme se zjistit, zda se jedná o zvířata místních občanů nebo jde o toulavá zvířata. Rád bych Vás požádal o spolupráci s tím, že pokud uvedené psy uvidíte, zavolejte neprodleně na bezplatnou linku Městské policie Sokolov 800 156 800 nebo na mobilní telefon do vozidla městské policie 604 341 704. Děkuji. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP

 • 4.4.2014

  Chodci na rychlostní silnici

  dotaz:
  Dobry den,Uz jsem to ve velkem pozoroval loni a s prichodem slunicka to zacina znovu...Na prvnim sjezdu z R6 do Sokolova ve smeru z KV se zcela bezne vyskytuji chodci, dnes jsem tam potkal dva stare pany co si to po sjezdu stradovali VLEVO, tzn. museli silnici prejit!Za jizdy jsem si nevsiml, ale na zaznamu myslim vidim dokonce vyslapanou pesinku, a to presne v miste, kde chodec nema sanci videt prijizdejici vozidlo a stejne tak ridic nemuze videt chodce (predne ho tam vubec neceka). Sjezd z dalnice je za horizontem a samosebou mimo obec, tedy ridic se pri sjezdu rychlosti 90km/h nedopousti prestupku (byt by mel byt opatrny kdyz vjizdi nekam kam poradne nevidi, ale jsme v cechah a jezdi se tu tak jak se jezdi...) Nevim zda by nebylo resenim omezeni rychlosti na sjezdu, protoze me nenapada opatreni jak ty lidicky donutit tama tudy nechodit a/nebo situaci monitorovat (jedine pravou stranu v dostatecne delce oplotit).Nasledky stretu vozidla jedouciho min. 90km/h a chodce si asi ani nebudeme chtit predstavovat a dle meho je jen otazkou casu, nez tam dojde k nejakemu nestesti!!! Za vcasne reseni a zachranene zivoty predem dekuji a preji pekny den a klidnou sluzbu...Miloslav Durina

  odpověď:
  Dobrý den, já Vám mohu odpovědět pouze za městskou policii. Osobně se domnívám, že naše místo je spíše v ulicích města, kde bychom měli řešit veřejný pořádek. Jinak s Vámi souhlasím, že chování cyklisty i chodců na dálnici je hazard se životem, který si zaslouží přísné potrestání. O situaci budu informovat strážníky s tím, aby se na Vámi popisovaná místa zaměřili při výkonu služby. Je samozřejmě otázkou, nakolik budeme úspěšní, neboť jistě chápete, že zde nemůžeme stát delší dobu. Jak jsem ale pochopil, Vámi popisované excesy jsou zejména v ranních a pozdních odpoledních až večerních hodinách, takže to bude čas, kdy se budeme snažit provádět dohled nad uvedenými místy. Děkuji Vám za poznatek, s pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 2.4.2014

  Dlouhé větve stromů u obchodního domu Tesco

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych upozornit na stromy u cesty k OD Tesco,které mají dlouhé větve zasahující do obličejů a pokud je větší vítr jako v sobotu,jsou lidem nebezpečné. Bylo by dobré s tím něco udělat.S pozdravem.Zdeněk Ambrož

  odpověď:
  Dne 01.04.2014 proběhlo místní šetření za účasti zástupce odboru životního prostředí, odboru rozvoje města, městského dendrologa a správce městské zeleně za účelem zjištění překážejících větví. Účastníci šetření prošli veškeré oficiální cesty vedoucí k OD Tesco. Žádný ze stromů rostoucích podél chodníku nemělo větve, které by zasahovaly do obličejů, jak uvádí žadatel. Nejnižší větve rostly ve výšce vyšší než 2 m a nemohou ohrožovat návštěvníky. Tato skutečnost je doložena přiloženou fotodokumentací. Petra Němečková oddělení investiční odbor rozvoje města

 • 27.3.2014

  Křižovatka u Svatavy

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych jeden návrh co se týče dopravy, stala se mi jednou taková příhoda, kdy jsem pozval k sobě hosty a oni cestou zpět se vybourali. Bylo to na ulici Kraslická na křižovatce směr z Lomnice do Sokolova, proto bych byl docela rád, kdyby jste sem nainstalovali alespoň jednu lampu. Přijde mi, že z Lomnice do Sokolova jezdí hodně aut a že by ta lampa na té křižovatce nebyla k zahození. Děkuji. Nguyen Binh Minh

  odpověď:
  Vážený pane,křižovatka, o které píšete, neleží v katastrálním území města Sokolova, a proto správa tohoto území městu Sokolov nepřísluší. Jedná se o katastrální území Svatava, které patří Městysu Svatava. Přeji hezký den.S pozdravem Ing. Martina Hanilcová vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 27.3.2014

  Oprava chodníku u domu 1588-89

  dotaz:
  Dobrý denchtěl bych se informovat jak dlouho bude ve stavu chodník u domu 1588-89 a z boku restaurace rakev vloni se tam prováděla výměna vodovodního potrubí pak se to pouze před zimou zasypalo a dodnes ten chodník není opraven. Se nedivím že lidé nechtěj uklízet společné prostory ,postačí aby zapršelo a veškerá nečistota se zanese do domu. Je březen a na chodníku není ani památky asfaltu. Tomáš Polívka

  odpověď:
  Dobrý den,nejednalo se o akci města. Bylo nutno proto prověřit situaci na místě a zjistit investora. Firma, která zajišťovala před zimou opravu potrubí, prováděla v uplynulých dnech konečnou opravu chodníků i zelených ploch. Dříve z klimatických důvodů nebylo možno provést. Po dokončení prací budou opravené chodníky předány společnosti SOTES. Ing. Pavel Beran vedoucí odboru správy majetku

 • 27.3.2014

  Placené parkování u bývalé polikliniky

  dotaz:
  Vazeny pane starosto. Zdravotnicke zarizeni povazuji za sluzby nemocnym obcanum.Avsak Sokolovska poliklinika se chova jako zarizeni pro ziskavani penez. Vim, ze nejste zrizovateli tohoto zdr. zarizeni, avsak starost o obcany i v tomto smeru, je pro Vas tez dulezita. Dochazim na zdrav. zarizeni jako doprovod na psychiatricke oddeleni. Vcekarne i pres to, ze jsme objednani, prosedime mnohdy i dve hodiny.Mam zvetsenou prostatu a tak musim casteji na zachod.K memu udivu jsem zjistil umisteni platebniho zamku ve vysi 5 Kc.Je to nedustojne se takto chovat k nemocnym obcanum. Nehlede, ze je nutne si i omyt ruce, kdyz je nutne. Mam i pripominku k parkovisti patrici k poliklinice. Malo kdy dojde k dodrzeni casu u navstevy lekare. Pak dochazi ze strany mes. policie k postihum na nemocnych lidech.Dekuji za Vase pochopeni k me stiznosti, a verim o jeho reseni. S pozdravem Nedela Josef

  odpověď:
  Dobrý den.Za níže uvedené parkoviště se platí parkovné ve výši Kč 5,-/ hodinu v případě prvních třech hodin. To je nejnižší sazba v Sokolově a jedna z nejnižších v celé republice. Stanovení doby vycházelo s průzkumů a postačuje většině pacientů a ostatních návštěvníků zdravotnického zařízení k vyřízení jejich záležitostí. Pokud by parkovné nebylo vybíráno, zaplnilo by se parkoviště auty jiných osob a návštěvníci polikliniky by neměli kde zaparkovat.Co se týče polikliniky samotné, předáváme připomínku přímo tomuto zdravotnickému zařízení. Se stížností se pak můžete obrátit na odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, popřípadě na zdravotní pojišťovnu.S pozdravemIng. Zdeněk Berkastarosta

 • 27.3.2014

  Oprava Vítězné ulice u Krufinu

  dotaz:
  Dobrý den,prosím bude se také opravovat silnice, která vede z Vítězné kolem Krufina a dál pokračuje kolem zahrádek. Jde mi o tu část kolem zahrádek, je to tankodrom. Jezdím tady každý den a trpím já i mé auto. Díky za odpověď Hana K.

  odpověď:
  Dobrý den.Silnice za Krufinem se bude opravovat v letošním roce. Finance již byly schváleny. Finanční prostředky na rekonstrukci propojky budou nárokovány v rozpočtu na rok 2015.S pozravemIng. Karel Jakobecmístostarosta

 • 27.3.2014

  Ad: Nové parkoviště na sídlišti Michal

  dotaz:
  Přeji vám pěkný den.Děkuji za rychlou odpověď. Jde někde zjistit na jakých místech přesně se budou parkovací místa rozšiřovat. Konkrétně se jedná o Slavíčkovu č.p.1693. Ještě pořádám o upřesnění termínu „letos se plánuje“.S pozdravem Albert Van Wesemael

  odpověď:
  Dobrý den.Pro upřesnění informací si můžete domluvit schůzku s vedoucí odboru rozvoje města, paní Hůlovou, tel. 359808270, Hana.Hulova@mu-sokolov.cz, a následně ji navštívit na Městském úřadě Sokolov. Vše Vám ukáže na mapě města Sokolov.S pozdravemIng. Zdeněk Berkastarosta

 • 20.3.2014

  Zanešený splav u Baníku

  dotaz:
  Dobrý den, mohlo by se něco udělat se splavem u zimního stadionu,je docela dost zanešený a pod splavem je nános,že sova protéká voda. Mohu poté i foto zaslat.Děkuji.S pozdravem.Hergethová

  odpověď:
  Dobrý den, provedení údržby koryta Lobezského potoka, odstranění nánosů a předmětů uchycených na uvedeném jezu momentálně řeší odbor životního prostředí - vodoprávní úřad jako zjištěnou závadu se správcem toku - Povodí Ohře s.p. a s vlastníkem vodního díla - Správou sportovních zařízení Sokolov. Uchycené předměty na vodním díle je povinen odstraňovat jeho vlastník, odstraňovat sedimenty z koryta toku může pouze správce toku. S pozdravem Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí.

 • 14.3.2014

  Nové parkoviště na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, protože stále není vyřešeno parkování aut na sídlišti Michal v ulicích Slavíčkova a Mánesova . Dále se ptám, jak probíhá realizace další etapy záchytného parkoviště na sídlišti Michal, situace s parkováním je tam opravdu zoufalá. Děkuji za odpověď Renata H.

  odpověď:

  Dobrý den, na realizaci tzv.3 etapy výstavy záchytného parkoviště nebyly pro rok 2014 schváleny finanční prostředky. Od 1 a 2. dalších etap se ustoupilo z finanční náročnosti přeložek všech inženýrských sítí (podzemní i vzdušné) v dotčeném území, neboť jejich cena vysoko převyšuje samotnou výstavbu parkoviště. Vlastníci inženýrských sítí by i s přeložkami souhlasili za podmínek, že je celé zaplatí samo město. Město letos plánuje rozšiřovat parkovací místa na sídlišti Michal na několika místech v prolukách domů. Např. u bytového domu nad areálem zdraví , v blízkosti výměníkové stanice v ulici Švabinského (zkratka k OC Tesco) apod. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 13.3.2014

  Parkování na Růžovém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně parkování v centru našeho města. Bydlím v ulici Růžové náměstí a kapacita parkovišť je nedostatečná. Nestačí ani na parkování aut rezidentů. Pominu fakt, že někteří řidiči se parkovat nenaučili a například stále využívají pouze 4 místa z 5 možných před OD Výběr. Zajímá mě, jestli Město plánuje tvorbu parkovacích zón pro obyvatele ulic v centru, ať už budou placené či nikoliv. Pokud ne, zajímaly by mě podmínky, za kterých můžu získat vyhrazené parkovací místo pro svoje vozidlo v ulici Růžové náměstí. Díky za odpověď. S pozdravem Ing. Ondřej Vaněk

  odpověď:

  Dobrý den, k uvedenému dotazu můžeme jen uvést, že vyhrazené parkovací místo pro konkrétní SPZ vozidla zatím není možné získat. Toto je umožněno pouze zdravotně postiženým. Odpověď na zbývající část dotazu závisí na rozhodnutí zastupitelstva města v otázce směru, jak bude v problematice parkování koncepčně pokračováno. Návrh parkování ve městě je již zpracován v projektu, který město vlastní. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 13.3.2014

  Nepřehledný výjezd v ulici Závodu Míru

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda by bylo možné vyřešit nějakým způsobem výjezd od Penny Marketu v ulici Závodu Míru. Zvláště v pozdějších hodinách a o víkendech kdy je přilehlé parkoviště které je souběžné se silnicí plné, není přes stojící vozidla směrem dolů téměř nic vidět. Obzvláště když na kraj k výjezdu zaparkuje dodávka. Situaci by jistě vyřešilo zrcadlo naproti výjezdu. S pozdravem Tomáš Mertl

  odpověď:

  Dobrý den pane Mertle. Děkujeme Vám tímto za podnět, který jsme předali členům "bezpečnostní rady", která se pravidelně schází se zástupci městské a státní policie, k řešení. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 11.3.2014

  Pruhy k vyhrazenému parkování v Mánesově

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,obracím se na vás protože již nevím na koho se obrátit. Jsem invalidní důchodce a bylo mi vyhrazeno místo na parkování ,které mám označené SPZ.Jenže kdykoliv z tohoto místa odjedu už tam nezaparkuji zpátky.Nemám totiž namalované pruhy na zemi a tak si tam může parkovat kdo chce.Nechají mi tam malé místo,že když tam zajedu tak ale nemohu vystoupit z vozu a to ani o berlích natož pomocí invalidního vozíku.Psala jsem na Sotes kde mi bylo zděleno,že přes zimu pruhy nedělají.Myslím si,že kdyby z jejich strany byla dobrá vůle už několikrát ty pruhy mohly namalovat,protože dejme si ruku na srdce letos žádná zima nebyla.Takže když to shrnu,město mi povolilo a umožnilo parkování,ale v praxi je mi to k ničemu,protože když zavolám policii nic s tím nechce dělat,jelikož ten co tam tak parkuje neporušuje žádné zákony o parkování.Jsem opravdu bezradná.Ujdu jen pár metrů,kdybych to místo nepotřebovala,nežádala bych o něj a to mi věřte..Už takto to mám těžké,že jsem docelá mladá a skončila jsem na vozíku a ještě se musím dohadovat s policii atd.Připadám si jak v kocourkově.Zasílám vám foto,aby jste si mohl udělat o této situaci vlastní názor.Jedná se o invalidní místo v ulici Mánesova 1782,má SPZ 3K60353.Jmenuji se Pavlína Tomczaková.Moc vás prosím o pomoc jak řešit mou situaci.Už jsem z toho vyčerpaná.Při vyřizování mého místa mi bylo přislíbeno plné označení místa.V této fázi je mi místo k ničemu. Ještě jednou se omlouvám ,že píši zrovna vám,ale opravdu nevím kam ještě napsat.Policie mi poradila televizi,ale já doufám,že mi s tím pomůžete. Předem děkuji za odpověď. Tomczaková Pavlína

  odpověď:

  Vážená paní Tomczaková, dnešního dne byl učiněn dotaz na správce komunikace SOTES Sokolov, spol. s r.o., zda by nebylo možné již nově vyznačit vodorovné dopravní značení na nově vyhrazené parkovací místo s označením O2 vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám. Bylo nám sděleno, že stroj, který se používá k vyznačování vodorovného dopravního značení je v opravě a bude k dispozici do 14ti dnů. Je nám líto, že někteří spoluobčané jsou velice netolerantní. My se snažíme místo zabezpečit alespoň svislým dopravním značením, pokud je toto místo rozhodnutím vyhrazeno v zimních měsících. Za 14 dní opět zkontaktujeme správce komunikace SOTES Sokolov spol. s r.o. zda došlo k vyznačení vodorovného dopravního značení. S pozdravem Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 11.3.2014

  Stav ulice u domu Švabinského 1789-1795

  dotaz:
  Pane starosto. Bydlím v ulici Švabinského,v bloku s č.1789-1795,ke kterému je příjezd z ulice úzkou, jednosměrnou komunikací.Ta je tak rozbitá,že se dírám nedá vyhnout. Obracím se na Vás s prosbou, zda by tento úsek nešlo zařadit do plánu oprav.S pozdravem Karel Hejnic.

  odpověď:

  Vážený pane Hejnici, děkujeme Vám za zaslaný podnět, Váš zájem o situaci v našem městě nás těší. Opravy komunikací jsou plánovány vždy na příslušný kalendářní rok, dle objemu finančních prostředků, které mohou být z rozpočtu města uvolněny. Pro rok 2014 byl již plán oprav komunikací schválen. Při kontrolním výjezdu komunikaci prohlédneme, v případě potřeby její opravu zařadíme do návrhu plánu oprav pro další období. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 11.3.2014

  Mezi sídlištěm Michal a protihlukovou stěnou R6

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto chtěl bych se zeptat co bude dál na pozemku mezi sídlištěm Michal a protihlukovou stěnou u R6. V loňském roce zde v lesíku a křovinách vystavěli bezdomovci několik doupat, natahali tam různé koberce, molitany, polystyrén který nakradli když se zateplovali domy a i čalouněný nábytek. V lesíku zanechávali nepořádek a navíc se tam přes léto začala scházet skupinka mladistvých, sedávali na jednom poraženém kmeni a popíjeli různé nápoje s PET lahví. Proti tomu bych nic neměl ale bohužel ty PET lahve házeli jen za sebe, leželo jich tam snad padesát, na podzim někdo aspoň tu hlavní hromadu uklidil ale předpokládám že s oteplením se situace bude opakovat. Nyní ČEZ provádí odkřovinování pod vedením VN a vše se ještě více odhalilo. Jeden bezdomovec v minulém roce v lesíku přepadl i naší sousedku když šla ze zahrádky v Těšovicích, ptal jsem se zda to ohlásila na policii ale řekla že nechce a že si nesla ze zahrádky lopatku a tak ho s ní přetáhla až upadl a utekl. Nemohla by aspoň MP občas tento úsek projít? Jinak na svoz toho nepořádku po bezdomovcích by stačila snad jedna multikára a odvézt to na řádnou skládku. František Macků

  odpověď:

  Dobrý den. Spodní část pozemku naproti čerpací stanici se plánuje využít jako záchytné parkoviště. Bohužel se jedná o investici za cca 30 mil. Kč. Pozemky mezi sídlištěm a R/6 jsou ochranné pásmo komunikace I.tř. (100m od osy komunikace na každou stranu), kde lze stavět pouze se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou zatíženy množstvím inženýrských sítí (jak zemních tak vzdušných), nelze je zastavět bez milionových nákladů na jejich přeložky. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

  Dobrý den. Děkuji za poznatek. Pokusíme se zajistit úklid uvedeného prostoru a hlídky strážníků i Asistentů prevence kriminality na místo budeme posílat. Ještě jednou děkuji, s pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 11.3.2014

  Nové parkoviště u sídliště Michal

  dotaz:
  Dobrý den, za ulicí Slavíčkova u protihlukové stěny u dálnice, se vysekává křovisko. Ptám se je to jen kvůli kráse nebo přeci jenom se město rozhodlo zde postavit nové parkoviště? Děkuji Čiháková

  odpověď:

  Dobrý den. Vysekávání provádí sám ČEZ a.s., neboť dřeviny rostou v ochranném pásmu vzdušných vedení, které jsou v majetku zmiňované společnosti. Co se týká parkoviště. Město rozhodlo již dávno, že parkoviště je zde nutné. Nicméně se jedná se o investici ve výši cca 30 milionů Kč, které v současné době město ve svém rozpočtu nemá. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 23.2.2014

  Čistota ulic v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, je to zhruba měsíc, kdy jsem se na Vás obracel z důvodu znečištění silnic v městě Sokolově a okolí. Proběhly i nějaké články v médiích, příslib nápravy. Výsledek však nula. Projeďte si trasu od Svatavy, Kraslickou ulicí, do centra a dále na D. Rychnov. Po obou stranách silnice nánosy neskutečné špíny. Každý návštěvník města, který touto trasou projede, musí nabýt dojmu, že Sokolov je špinavé město. Napadlo mě, že tuto zimu město jistě ušetřilo nemalé prostředky na úklidu sněhu. Nestálo by za to část těchto prostředků investovat do úklidu silnic? Jejich znečištění je katastrofální. Marek Vajdík

  odpověď:

  Dobrý den pane Vajdíku. Na základě vašeho předchozího došlého podnětu jsme celou záležitost prověřovali se zainteresovanými účastníky tj. VHS Teplice, Eurovia CS, a.s., Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. a správcem komunikací - Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje. Došlo k písemným dohodám o provádění úklid nad rámec běžné údržby komunikací. Je samozřejmé, že nelze ze dne na den mít celý úsek uklizený s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám, kdy v noci namrzne a ve dne naprší nebo dojde ke spadu mlhy. Návštěvník města Sokolov musí nabýt dojmu, že ve městě a jeho okolí panuje čilý stavební ruch a je dobře, že bude mít město Sokolov vybudované a vzájemně propojené obchvaty Svatavy a Sokolova. To je i druhá stránka toho, že se nic nepostaví ze dne na den. Nás jako obyvatele i účastníky silničního provozu rovněž mrzí tato situace, kdy je nutná častější návštěva v myčce. Na druhou stranu se toto týkalo i dalších částí města v nedávné době s napojením na komunikaci R6 a připojených komunikacích. Bohužel nás tyto stavební akce v daném úseku budou čekat ještě minimálně v roce 2015, částečně 2016, kdy dojde k propojení celého Západního a Severního obchvatu. V současné době probíhají již práce na úpravě křižovatky Husitská - Chebská a plánované stavbě nové okružní křižovatky s objízdnou trasou přes Ranžír. Rovněž se buduje na ul. Dr. Kocourka - s výjezdem na Severní obchvat u OCL nová účelová komunikace pro SUAS. Každý zhotovitel má povinnost i ze zákona po sobě na komunikaci zajistit úklid nečistot. Ještě jednou opětovně zaurgujeme a na Krajské správě a údržbě silnic prověříme celou tuto situaci, aby příslušní inspektoři projížděli dané úseky a kontrolovali úklid nečistot. Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

  Dobrý den, město své sliby plní a SOTES Sokolov spol. s r.o. opravdu využívá mírnější zimy k úklidu a drobným opravám svých komunikací. Silniční trasa Svatava - Dolní Rychnov však není v majetku ani ve správě města Sokolova, ale Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Vaši připomínku jim předáme a požádáme je o nápravu. Vzhledem k tomu, že jde o cizí o organizaci, není bohužel nic jiného v našich možnostech. Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 21.2.2014

  Proč byli žáci přesunuti na jiné školy?

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych se Vás zeptat na pravý důvod toho, proč bylo 20 nových žáků, kteří se původně hlásili k zápisu do "Barevné školy" na Vítězné přesunuto na jiné školy? Je pravda, že vedení města uvažuje o uzavření této nejmladší a nejmodernější školy v Sokolově? Nebylo by lépe z hlediska dobrého hospodáře se raději rozloučit s nejstarším již nevyhovujícím autem (např. II. ZŠ Centrálka), ke kterému je asi největší citový vztah a nezbavovat se nejmladšího a moderního auta z autoparku (Barevná škola na Vitězné)?

  odpověď:

  Dobrý den. Není pravdou, že bylo 20 nových žáků, kteří se původně hlásili k zápisu do "Barevné školy" na Vítězné, přesunuto na jiné školy. Zde je vyjádření paní ředitelky Mgr. Hany Hrubé ze dne 19. 2. 2014: " všechny žádosti rodičů, kteří měli zájem zapsat své dítě do 1. třídy na ,,Běžeckou" jsme uspokojili. Nikoho jsme neodmítli. Pravdou však je, že ne všichni žáci, kteří přišli k zápisu k nám, u nás zůstanou. Rodiče již u zápisu oznamovali, že jejich dítě nastoupí na jinou sokolovskou školu". Skutečnost, že zákonný zástupce využije svého práva volby (§36 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb.) do jaké základní školy přihlásí dítě k povinné školní docházce ještě samozřejmě neznamená, že dítě musí být k základnímu vzdělávání v této zvolené škole vždy přijato. Ředitel každé základní školy je při rozhodování o přijetí dětí k základnímu vzdělávání limitován nejvyšším povoleným počtem žáků uvedeným v rejstříku škol a školských zařízení. Nejsou-li přijaty ve zvolené škole, spádová škola je povinna jim vždy zajistit místo. Rodiče při rozhodování o výběru školy berou v úvahu řadu faktorů, největší roli může hrát dostupnost školy, vlastní zkušenosti se zamýšlenou školou (např. chodil tam sourozenec), pověst školy a/nebo doporučení jiných rodičů. Vedení města v současnosti neuvažuje o uzavření jakékoliv základní školy v Sokolově. V případě dalších dotazů se na mne obraťte. S pozdravem Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury

 • 19.2.2014

  Ad: Catering na plesu města

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za rychlou reakci na moji připomínku k plesu. Jsem rád, že můj podnět poslouží k vylepšení služeb cateringu pro příští ročník, který samozřejmě nemůžu vynechat. S pozdravem F. Lopata

  odpověď:

 • 18.2.2014

  Catering na plesu města

  dotaz:
  Vážený pane starosto,dovolte mi, abych reagoval na právě proběhlý 22 reprezentační ples města Sokolov. Ples jako takový měl tradičně velmi dobrou úroveň a pokračoval v tradici nastavené v posledních ročnících. Co mě a mé přátele zklamalo bylo zajištění cateringu. Myslím si, že v předchozích ročnících byla laťka nastavena skutečně velmi vysoko a sobotní ples považuji za krok zpět. Snaha mladé obsluhy nemohla nahradit profesionalitu a kvalitu cateringu předchozích plesů. Přimluvil bych se za návrat "starých pořádků" tak, aby zážitek z plesu byl opět stoprocentní. František Lopata

  Dobrý den pane starosto, děkuji za podařeny reprezentační ples města, co se zábavy týče. Měla jsem možnost se již po několikáté zúčastnit této akce, a proto si dovolím malé srovnání. Na letošním ročníku mě velmi překvapila až téměř amatérská úroveň zajištění pohoštění, která plesu dozajista ubrala na atraktivnosti.Nevím, kdo zajišťoval pohoštění, ale pravděpodobně byla vysoutěžena (pokud vůbec byla soutěžena) nízká cena s nízkou kvalitou. O servírování nápojů a jejich nabídce se raději rozepisovat vůbec nebudu. Přeji Vám v dalších ročnících lepší ruku při výběru dodavatelů. S pozdravem Marie H.

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi v úvodu, abych Vám poděkoval za Vaše připomínky k námi pořádanému plesu města Sokolova. Díky Vám za připomínky kladné, ale samozřejmě i ty negativní. Díky nim totiž můžeme pracovat na tom, aby MDK nabízel kvalitní služby. Máte pravdu, laťka plesu je vysoko a to se přirozeně týká také cateringu, který jsem v předchozích ročnících osobně vyjednal se společností SOKOREST a který letos poprvé zajišťovala "domovská" restaurace MDK Sokolov. Mohu se Vám přiznat, že celkem třikrát jsem jednal s provozovatelem restaurace p. Heřmanem o tom, zdali je schopen catering této prestižní akce zajistit. Doslova před pár minutami skončila porada vedení MDK Sokolov, která se samozřejmě týkala i sobotního plesu. Hlavní závěr, který jsem po vyslechnutí názorů svých kolegů, kteří se plesu zúčastnili a kteří tlumočili názory svého okruhu návštěvníků, je ten, že Scéna restaurant svoji úlohu splnil. Nicméně jsme se shodli také na tom, a v tom Vám dávám za pravdu, že na úroveň Sokorestu se při vší snaze, zatím restaurace nedostala a že do budoucna nás čeká odstranění několika více či méně významných "ale". Rozhodnutí o výměně společnosti zajišťující catering nebylo jednoduché, ale učinil jsem je s vědomím, že Scéna restaurant nabízí nejkvalitnější služby po dobu, kdy mám čest být ředitelem MDK Sokolov. Také jsem přesvědčený o tom, že coby správný hospodář musím učinit vše proto, abych provoz restaurace v MDK zajistil. V neposlední řadě také proto, že roční nájem tvoří nemalou položku v příjmové části našeho rozpočtu. Považoval bych za nepříliš férové jednání, kdybych po nájemci požadoval pravidelné měsíční nájemné a na druhé straně bych na rozpočtově náročnější akci bral společnost tzv. z venku. Chci Vás ubezpečit, že všechny naše "ale" a Váš názor nevyjímaje, budu pečlivě s provozovatelem restaurace projednávat a pro naše další akce budu požadovat nápravu. Ještě jednou díky za Vaše podněty a snad se mohu těšit na shledání s Vámi, tentokráte na 23. reprezentačním plese města Sokolova. Bc. Jan Picka, ředitel MDK Sokolov

 • 13.2.2014

  Původní smysl městské policie

  dotaz:
  Vážený pane starosto, nezbývá mi než souhlasit s názorem pana Machače. Myslím, že původní záměr ke zřízení městské policie byl jiný, než nahrazovat a suplovat z prostředků města Sokolova státní policii. Možná se zdá chvályhodné, jak velký záběr činností si na sebe naše městská policie bere, ale pro úklid veřejného pořádku již město zřídilo jinou instituci. Není mi známa jiná městská policie, která by měla psí útulek, nebo by bylo její náplní zaměstnávat osoby, které by jinak pobíraly sociální dávky, či zajišťovat bydlení pro bezdomovce. Pravdu má velitel městské policie v tom, že městská policie může měřit rychlost, ale zákon neukládá povinnost měřit. Z vyjádření jsem nabyl dojmu, že stále nedosahujeme doporučení MVČR, které zajisté zná situaci našeho města a budeme tedy počty strážníků ještě navyšovat? Nejsem proti práci městské policie, jen si myslím, že by neměla suplovat práci té státní a v zeštíhlenější a méně nákladnější podobě by se mohla vrátit k tomu, k čemu byla zřízena.

  odpověď:

  Dobrý den. Předem bych rád upozornil na fakt, že městská policie samozřejmě primárně vykonává činnosti, které jí ukládá zákon. Otázkou zůstává, zda by měla městská policie zajišťovat ostatní činnosti, které jí možná nepřísluší. Je však nutné, podívat se na problematiku bezpečnosti ve městě trochu ze širšího pohledu. Dále je nutné konstatovat, že městská policie je financována z rozpočtu města a pokud by činnosti o kterých píšete vykonával někdo jiný, šlo by o stejné finanční prostředky, které by se rozpočtovali pouze jiné instituci. Osobně se domnívám, že již nastal čas, aby policie byla opravdu službou občanům a reagovala na poptávky ze strany svých zákazníků. Stejně jako je to v jiných vyspělých státech, je nutné rozšířit záběr policie pouze mnohdy z represivních činností do aktivit, které budou směřovat k prevenci, tedy předcházení protiprávních jednání ve všech podobách na území města. Domnívám se, že to je hlavní prioritou policie i dalších orgánů města, aby se lidé ve městě cítili bezpečně a nemuseli zažívat zločin ve všech jeho podobách na vlastní kůži. Pokud píšete o dělnících pro úklid města, městská policie zaměstnává tyto osoby z několika důvodů. Vzhledem k tomu, že převážná část dělníků jsou Romové, domníváme se, že jejich práce pro město může částečně snížit celospolečenské napětí v našem městě. Vím, že jejich pracovní nasazení nemusí být na 100%, ale podstatné je, že místo pobírání dávek, ráno vstanou a jdou do práce. Navíc je jejich činnost spojena s možností, že si jejich služby může objednat každý občan ve městě prostřednictvím "objednávky úklidu veřejných prostranství". Tím, že pracují u MP, máme možnost jejich prostřednictvím a prostřednictvím Asistentů prevence kriminality částečně ovlivňovat romskou komunitu. Myslím, že se nám to částečně daří. Noclehárnu pro osoby bez domova provozuje MP na základě opakovaných stížností občanů, že zejména v zimních měsících se tyto osoby zdržovaly v bytových domech, kde poškozovaly a znečišťovaly společné prostory. Postavit vojenský stan nám přišlo jako nejlevnější řešení, díky kterému můžeme bezdomovce soustředit na jednom místě, kde jsou pod lékařskou a naší kontrolou. Uvažujeme, že tuto službu předáme v letošním roce organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. Záchytné zařízení pro zvířata provozuje MP, neboť veškeré odchyty toulavých a opuštěných zvířat provádějí strážníci MP. Je vhodnější, aby odchyt zvířat a jejich následná péče byla v určité symbióze. Záchytné zařízení koncipujeme nejen jako "ustájení" opuštěných a toulavých zvířat, ale zejména jako výchovné a vzdělávací centrum v této oblasti. V minulém roce navštívilo naše zařízení přes 400 dětí, kterým se snažíme vysvětlit, že zvíře není dočasná hračka. Pořádáme semináře pro chovatele psů se zaměřením na výchovu a požadovanou poslušnost. Určitě nejsme jediná MP, která útulek provozuje. K Vašemu dotazu, zda se uvažuje o navýšení počtu strážníků na požadovaných 25 uvádím, že toto je rozhodnutí Zastupitelstva města, ale pokud vím, tak se zatím s žádným razantním navýšením nepočítá. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP

 • 13.2.2014

  Článek na Romea.cz

  dotaz:
  Vážení pane starosto, velice mě zaraží članek na Romea.cz že stražnice městke policie dohliží na dochazku romskych dětí atd domnivám jse že to je velmi nedustojné to vypadá že je vyvynuta represe na romske děti a romy tim pan ředitel školy by měl odstoupit a nest zodpovednost je to porušení lidskych prav vím že tento případ bude posuzován v Bruselu pane starosto velice doufam že to napravíte kazdý člověk musí sám vědet že jeho díte musi chodit do školy a ne že deti bude vyučovat policie to je alarmujicí pro celou romskou komunitu.spozdravem František Fridrich

  odpověď:

  Dobrý den, nevím, co je uvedeno v článku na Romea cz., ale rád bych uvedl na pravou míru případné nedorozumění. Městská policie Sokolov zaměstnává 6 pracovníků v pozici Asistent prevence kriminality. Tito pracovníci nejsou strážníci a vzhledem k tomu, že jsou všichni Romové, jejich posláním je dohlížet na veřejný pořádek v místech, kde Romové žijí. Dalším jejich úkolem je zlepšovat soužití mezi romskou menšinou a majoritou. Záleží nám na tom, aby se i romské děti řádně vzdělávaly a nemusely tak v budoucnu končit na Úřadech práce a žít pouze ze sociálních dávek od státu. Asistenti prevence kriminality chodí do rodin romských žáků, kteří mají dlouhodobé absence ve vyučování a snaží se zjisti důvody jejich absencí a přimět rodiče, aby své děti do školy řádně posílali. Pokud jde o neromské děti, prověrku provádí strážníci MP. Tento systém se nám zatím osvědčuje a budeme v něm pokračovat. Jen během posledních 14 dní se nám tímto způsobem podařilo vyřešit zameškanou školní docházku u 5 dětí. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 11.2.2014

  Proč strážníci skoro nechodí

  dotaz:
  Dobry den,chtela jsem se zeptat,proc straznici MP skoro nechodi na sidliste Vitezna.Mam dve male deti a nemuzu je vubec pustit na travu,protoze je to tady samej psi exkrement.Ja sama mam take psa a uklizim si po nem,ale obcas mam chut se na to vykaslat,kdyz vidim,ze 90% lidi to neuklidi.Je pravda,ze +- jednou za tyden tu auto MP projede,ale kolik lidi veci psa podel silnice.Kdyby lidi vedeli,ze to nekdo kontroluje,treba by to zacali sbirat.Bublikova

  odpověď:

  Dobrý den, pokud máme k dispozici všechny strážníky, posíláme dva na sídliště Michal, další dva mají spodní část města a dva jezdí ve vozidle po celém městě. Stížnosti na psí exkrementy máme z celého města. Snažíme se tyto případy řešit pokutami, ale obávám se, že nejsme schopni pokrýt celý Sokolov. Jen pro zajímavost, v roce 2013 jsme řešili blokově 83 případů znečištění veřejného prostranství psími exkrementy a 308 případů volného pohybu psů. Čísla nejsou velká, ale snažíme se na uvedený nešvar zaměřit. Strážníky vysíláme i v černých uniformách, aby nebyli tolik vidět. Váš podnět budeme v rámci možností řešit. Zejména v odpoledních hodinách se pokusíme zvýšit kontroly hlídek. Děkuji Vám za oznámení, s pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov. Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 7.2.2014

  Pás u chodníku v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych požádat touto cestou o změnu dopravního značení v ulici Slavíčkova 1686-1693. Město za jistě nemalé peníze změnilo trávníky před domy na zpevněnou plochu. Domnívali jsme se, že je to z důvodu usnadnění parkování. Nepochopili jsme, že ten cca70m pás má sloužit k vyhýbání. V době kdy Městská Policie věnovala čas něčemu užitečnějšímu než byla kontrola správného parkování v této ulici bylo o poznání snazší zde zaparkovat. Pravděpodobně jsou ojedinělí řidiči, kterým působilo za takového stavu vyhýbání potíže. Bylo by možné zrušit značku zákaz zastavení na konci ulice a ponechat možnost podélného parkování na straně u chodníku? Městská Policie by pak mohla třeba věnovat pozornost majitelům, kteří neuklízí fekálie po svých mazlíčcích ve stejné ulici, děkuji za pochopení Navrátilová

  odpověď:

  Vážená paní Navrátilová, děkujeme Vám za zaslaný podnět, situací jsme se již zabývali a hledali jsme možná řešení. Komunikace v ulici Slavíčkova u bytových domů č.p. 1686 - 1693 je obousměrná, šíře vozovky se pohybuje kolem 8,5 m a je slepě ukončena. V důsledku kolmých parkovacích stání je šíře vozovky sloužící pro obousměrný provoz zúžena na 4 m, což je v případě dvou protijedoucích vozidel nedostatečné, z tohoto důvodu byla často rozjížděna zelená plocha podél komunikace. Zatravňovací tvárnice zde byly umístěny proto, aby zeleň rozjížděna nebyla, mají sloužit jako zpevněná krajnice, v žádném případě ne pro parkování vozidel, ale k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Vzhledem k nevyhovující šířce komunikace, bohužel, není možné označit tato místa jako parkoviště, a to ani na nezbytně nutnou dobu, nelze tedy odstranit dopravní značku zákaz zastavení ani ji vyměnit například za zákaz stání. Značka zákaz zastavení je platná pro celý úsek. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odbor správy majetku

 • 7.2.2014

  Ad: Radary na měření rychlosti

  dotaz:
  Dobrý den. Díky za odpověď. Je přesně taková, jak jsem samozřejmě očekával. Mne ani tak nezajímají počty, jestli jsou tzv. naplněna tabulková místa. Mně spíše zaráží úplně něco jiného a to že v naší republice je podle oficiálních statistik nejvyšší počet příslušníků policie, bez ohledu na to jestli se jedná o státní, městskou a případně jinou v porovnání celé Evropy. To číslo, které jste mi nakonec napsala je ještě hrozivější než jsem si myslel. Jestli dobře počítám tak se jedná o nejméně 40 lidí. Vezmu li jejich průměrné platy tak se jedná o cca 20 000 000,- Kč ročně z peněz daňových poplatníků a to naprosto nepočítám náklady na ostatní tj. služebny, stejnokroje, auta, atd. Můj odhad tedy činí cca 40 000 000,- Kč a to mi vadí, protože potom tyto peníze chybí na daleko potřebnějších místech, včetně zajištění opravdu slušného bydlení pro bezdomovce a ne nějaký ubohý stan na "Bohemce". Spíše máme však ve městě pocit, že poslední dobou se činnost těchto pracovníků zmenšila jen na neustále dokolečka objíždění parkovišť za účelem pokuty. Loni v létě jsem byl u polikliniky a čekal jsem, protože mi vypovědělo auto. Pracovníci městské policie tam byli nejméně 1x za hodinu !!! To Vám připadá jinak než na sledování, kdo zapomněl zaplatit ? Nebo byl zrovna na ošetření a nemohl utíkat zpět doplatit do automatu !!! Můžete mi laskavě vysvětlit, jak to má pacient udělat (uvědomme si, že je nemocen), aby včas doběhl? S tím souvisí i cena za parkování, většinou jsou lidé starší (senioři), kde mají vzít z ubohých důchodů na neustále vybírané poplatky za parkování, proč zrovna u polikliniky musí být další hodině po 20,- Kč. ??? Když už jsem toto nakousnul. Rád popíši co se mi stalo v Německu, konkrétně v Bayereuthu (snad jsem to napsal přesně). Stál jsem na parkovišti a promeškal jsem dobu parkování. Když jsem přišel, nebyla tam, jako v Sokolově tzv. botička, ale byla tam strojově vytištěná složenka, kde nebyla vypsána žádná pokuta, ale jen a pouze dopočítáno parkovné do konce placené parkovací doby !!! Pro zajímavost se jednalo o 4,75 Eura a poplatek potom na poště, kde jsem platil byl 6 Euro. (To si tam klidně můžete zajet ověřit). V tom vidím ten obrovský rozdíl ve využití policie. U nás bohužel ze strany státních orgánů obecně se ihned přistupuje k represi !!! . Nevím, kde vy jezdíte po městě, ale hustota provozu je nyní taková, že během dne je problém jet i tou povolenou rychlostí a to jezdím po celém městě. No a to Vaše měření je zase jen opět umělé vytváření dojmu o zvyšování bezpečnosti. Jako řidič (je mi 62 roků), který jezdí celý život jsem už opravdu na prášky, protože prakticky nevím co mám sledovat dříve. Vozidla před sebou i za sebou, dopravní značky (těch je po Sokolově snad milion), lidičky na chodníku, okamžitý stav tachometru a obecně celkovou situaci v okamžitém silničním provozu. Tímto způsobem mně v tomto přehuštěném provozu již nyní nutíte k tomu, abych hlavně neustále sledoval stav tachometru a nevěnoval se vlastnímu provozu, protože mně ohrožuje pokutový systém a ztráta bodů. Pokuste se na to podívat i tímto pohledem . Těch problémů je samozřejmě mnoho a musím se přiznat, že závidím občanům klid vedle v Německu. Tam se žije s úsměvem, klidně a tady !!! Jen neustále stresování a právě bohužel ze strany státních orgánů, protože musím neustále sledovat jestli jsem náhodou něco neporušil a to mi vadí. S pozdravem F. Machač

  odpověď:

  Dobrý den, domnívám se, že ať Vám napíšu jakoukoliv odpověď na Vaší reakci, bude z Vašeho pohledu nedostačující. V předešlém příspěvku jsem Vám psal, že MP v Sokolově má pouze 18 strážníků a zbytek jsou ostatní zaměstnanci, kteří nemají osvědčení strážníka. Sokolov by měl mít teoreticky 25 strážníků, ale snažíme se nahradit absenci právě lidmi, kterým můžeme dát práci a navíc ještě náklady na jejich činnosti máme většinou hrazeny z dotací. Městská policie nemá ani z daleka celkový roční rozpočet 20.000.000,-Kč. Náklady na platy strážníků, asistentky velitele a operátorů kamerového systému činily v roce 2013 6.750.000,-Kč včetně odvodů. Zbytek nákladů je hrazen z dotací z Úřadu práce a MVČR. Přeji Vám méně negativních zážitků se strážníky a policisty. Pokud budete mít zájem, můžete se u nás zastavit osobně, rád Vám ukáži, co všechno Městská policie v Sokolově zajišťuje. Možná budete překvapený. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 7.2.2014

  Ad: Psí hřiště i na Bohemii

  dotaz:
  Dobrý den! Super! Ještě bych se zeptala, pokud je tedy záměrem města vybudovat podobné hřiště na onom místě, zda to bude letos nebo ? Děkuji. S pozdravem Lucie Prokopová

  odpověď:

  Dobrý den, ne, až po 5-leté udržitelnosti projektu. V místě za garážemi byly prováděny také práce hrazené z dotace. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 5.2.2014

  Záměr přestěhovat knihovnu na Staré náměstí

  dotaz:
  Pane starosto,nechápu proč město plánuje zbudovat městskou knihovnu v bývalé Plzeňce.Proč do tohoto starého domu cpát nemalé peníze na rekonstrukci.Navíc bohužel Staré náměstí už není co bývalo,knihovnou ho neoživíte.Proč se nevyužije k tomuto účelu právě budova bývalé základní školy. Zde může být zbudována pěkná prosvětlená knihovna,můžou zde být soustředěny zájmové kroužky jak pro mládež tak pro seniory.Možná by tu mohla najít své místo i hudební škola.Své místo by tu mohla mít také městská policie,bylo by určitě výhodné mít strážníky na sídlišti.A navíc je tu dobrá možnost zbudovat bezbarierový přístup do budovy pro invalidní občany.Zkrátka podle mého názoru je škoda se tohoto objektu za každou cenu zbavovat. S pozdravem Jarský

  odpověď:

  Dobrý den. Děkujeme za Váš názor. Prodejem budovy bývalé základní školy se zastupitelstvo zabývalo na veřejném zasedání dne 30. 1. 2014. To neodsouhlasilo navržený prodej. Využití budovy na knihovnu není bohužel technicky možné. Dalším osudem budovy se bude zastupitelstvo zabývat na svých dalších jednáních. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 5.2.2014

  Úroveň bydlení v oblasti Sokolovské a Křižíkovy

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto mám dotaz nebo spíše postřeh z ulic Křižíkova a Sokolovská.Bydlím zde již řadu let a tak mohu posoudit úpadek úrovně bydlení v této oblasti.Ano je zde v blízkosti obchodní centrum a opravená parkovací plocha za domem proti bývalé škole ale jsou zde další okolnosti které toto zastiňují,například postupná změna struktury obyvatel a jejich chování,proti kterému není prakticky obrana a na základě toho odsud lidé odcházejí a i díky tomu vznikla petice proti prodeji bývalé školy. Vzhled bývalého dopravního hřiště, neustálý nepořádek, především v teplých dnech, je pěkné že jsou zde nové lavičky ale ani jediný odpadkový koš.Čím dál více nabývám a nejen já dojmu že tato část města je městem zapomenuta. Chtěla bych se ještě zeptat kdo zodpovídal za obnovu povrchu po proběhlých opravách parovodu (nebo čeho se to týkalo) po celém městě.U kontejnerů na tříděný odpad za domem Sokolovská 1533 je místo zeminy navezený jíl, zbytek je rozježděný. Takto "zrenovovaná" zelená plocha by asi v centru neprošla, navíc od doby kdy opravy proběhly je zde v určitých dnech velmi silně cítit kanalizace a to i v prostorech domů. Jirásková

  odpověď:

  Dobrý den paní Jirásková. Děkujeme za Vaši připomínku, současný stav necháme prověřit s učiněním případné nápravy. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 5.2.2014

  Chodník u školy ve Švabinského, parkoviště u Penny

  dotaz:
  Dovolila bych si požádat o opravu chodníčku /je mu 43 let /,okolo výměníku pod křižovatkou u 6.ZŠ.ze Švabinského ulice ke schodům na autobus. zastávku Michal /u servisu/Je to na zlomení nohy. Domnívám se ,že je hodně využíván lidmi z ul. Kosmonautů i Jelínkovi. Nenašli by se nějaké peníze? Opravdu by to potřeboval ,a udělalo by to radost všem, kteří tu chodí denně.Dále přikládám fotografii možné úpravy parkoviště za obchodem Penny.Proč? Tak tedy protože:1. chodníček končí v „lese – v borovicích „ je neprůchodný 2. při zrušení chodníčku a trávníku vedle/směrem k parkovišti/ by vniklo asi 10 nových parkovacích míst 3. pravidelně by zde na trávníku neparkovala nejméně 3 auta /kde je policie, kudy chodí? 4. narovnal by se přejezd z parkoviště na parkoviště /nejezdilo by se přes trávu ,a auta si neničila podběhy /jak je vidět na fotografii5. Dívám se denně z okna ,a připadá mi to nelogické a nesmyslné .Možná, že dříve nebylo, ale teď po 25 letech je! Bylo by dobré, podívat se na tuto situaci ze 3 patra tak jako já, jistě by Vám tato úprava přišla účelná a logická. M.MerglováPS: Děkuji za úklid schodů ze Švabinského ul. Ke 13.MŠ. Už to bylo třeba!

  odpověď:

  Vážená paní Merglová. Děkujeme za zaslané podněty. Váš zájem o situaci v našem městě nás velmi těší. Provedení opravy části chodníčku máme v plánu pro letošní rok v rámci provádění drobných oprav ve městě, na který je každý rok vyčleněn pouze omezený objem finančních prostředků. Jednotlivé opravy jsou prováděny podle jejich finanční náročnosti, povětrnostních podmínek a jejich pořadí je stanoveno dle důležitosti a potřebnosti.Vzhledem k existenci inženýrských sítí v daném prostoru a velké finanční náročnosti spojené s jejich přeložením (řádově v milionech Kč) nebylo dosud nové parkoviště realizováno, i když máme projektovou dokumentaci zhotovenu.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 5.2.2014

  Psí hřiště v Areálu zdraví

  dotaz:
  Pane starosto. Žádám o podání všestranné informace o dnes,27.1.14 vybudovaném cvičišti na jižní straně areálu zdraví pod Starou Ovčárnou, které má podobu psího trenažeru. Děkuji. Josef Horník

  odpověď:

  Vážený pane Horníku. Město Sokolov se snaží svým občanům vyjít co nejvíce vstříc a vyhovět jejich přáním a zájmům. Po uspokojení poptávky po dětských hřištích město vybudovalo i 2 hřiště pro seniory a nyní se zaměřilo i na potřeby "pejskařů". Dne 27.01.2014 jsme převzali od dodavatelské firmy nově vybudované hřiště agility pro cvičení pejsků. Žádáme Vás ale o malé strpení, hřiště bude schopné provozu tak za 4-5 dní. Pak bude možné nové hřiště pro pejsky neomezeně a bezplatně využívat. S pozdravem Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 5.2.2014

  Psí hřiště i na Bohemii

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat - bylo tu zmíněno, že kvůli udržitelnosti dotačního projektu "Revitalizace areálu Bohemia" se nemohlo plánovat vybudování psího hřiště na tomto místě a vybudovalo se na areálu zdraví - kdy, jestli někdy, bude možnost zasáhnout do areálu Bohemia právě psím hřištěm? Nebo kde jinde u nás "dole" ve městě by bylo možné toto hřiště vybudovat? Děkuji. Prokopová

  odpověď:

  Dobrý den, "Revitalizace areálu Bohemia II. etapa " byla dokončena v loňském roce a udržitelnost projektu činí 5 let. Po tuto dobu nelze do prostoru zasaženého stavbou budovat novou, jinou stavbu. Záměrem města je vybudovat podobné hřiště v areálu Bohemia za řadovými garážemi. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 5.2.2014

  Budova bývalé školy v Sokolovské

  dotaz:
  Dobrý den, z tisku (http://sokolovsky.denik.cz/z-regionu/sokolov-vaha-s-prodejem-skoly-boji-se-nove-ubytovny-20131111.html) i jiných zdrojů jsem se dozvěděl, že místo 4. ZŠ v Sokolovské 1507 mají vzniknout tzv. "startovací byty". Jako obyvatel Sokolovské ulice s tímto záměrem nesouhlasím. Na prosincové schůzce nájemníků bytových jednotek v Sokolovské ulici jsem byl svými sousedy podpořen a jsem ochoten proti této výstavbě sepsat petici. Je jasné, že časem se ze startovacích bytů stane ubytovna pro nepřizpůsobivé obyvatele, kterou bude město Sokolov muset z našich daní dotovat a dojde ke zhoršení poklidného bydlení v okolních bytech, které už jsou většinou v soukromém vlastnictví a k jejich poklesu cen. Jaká je v současnosti situace v této věci? Děkuji za odpověď Karel Suchý

  odpověď:

  Vážený pane Suchý. Dne 30. 1. 2014 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města Sokolov, na kterém nebyl odsouhlasen prodej zmiňované budovy. O využité celé budovy bude zastupitelstvo dále jednat.S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 4.2.2014

  Radary na měření rychlosti aut v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den. Prohlížel jsem si anketu týkající se umístění radarů.Mám základní připomínky. Týká samotné ankety !!! Anketa pouze předpokládá, že všichni souhlasí např. s radary. My co s tím nesouhlasíme se nemáme vůbec možno vyjádřit. Je to pouze tendenčně zaměřená anketa, jak všichni souhlasí s měřením rychlosti.Sám za sebe jsem naprosto proti jakémukoliv měření rychlotí, případně přidávání špiclovacích kamer po městě, atd. Vše se děje jen v tzv. zvýšení bezpečnosti, já na to koukám jinak. Jen se vytváří uměle další zaměstnanost ve státní zprávě. Nevím kolik je nyní ve městě např. pracovníků městské policie (tipuji cca 25 lidí). Žádný soukromík by si takové náklady nemohl dovolit. To už nemluvím o partě, která nosí ty oranžové vesty a tzv. uklízí Sokolov. Pokuste se někdy nenápadně podívat jak opravdu jen tak chodí po městě, ale práce skoro žádná.Opět naprosto vyhozené peníze a nic víc.Takových bodů by se našlo ještě mnoho, jako např. zúžování průjezdnosti cest (kudy pojede sanita a nebo hasiči, když se pruhy zužují při obrovském nárůstu aut, atd.), bezpečnost ohrožující kruhové objezdy.To jen tak namátkou. Psal jsem, ale hlavně k uvedené anketě, kde nemáme možnost se vyjádřit my, co s tím nesouhlasíme. F. Machač

  odpověď:

  Dobrý den, dovolím si odpovědět na Vaše otázky a připomínky. Problematika radarů se již řešila mnohokrát. Bylo možné v této oblasti nastavit dvě varianty. První byla koupit přenosný laserový radar a mohl jsem každý den posílat strážníky, aby na občany "číhali" někde za křovím a měřili rychlost projíždějících vozidel. Druhá varianta pro mne byla smysluplnější a transparentnější, tedy umístit po městě stacionární radary a měřit rychlost na místech, která jsou opravdu nebezpečná z pohledu provozu na pozemních komunikacích. Náš úmysl je umístit radary na místa, jako jsou komunikace před školami, hlavní průjezdné komunikace městem a frekventované křižovatky. Místa budou dopředu známa a označena. Zařízení budou mít spíše preventivní charakter neboť předpokládám, že většina řidičů bude v uvedeném místě dodržovat předepsanou rychlost. Anketa na stránkách města dává občanům možnost určit, která místa jsou pro ně v této oblasti prioritou. Podstatou ankety není rozhodnout, zda v Sokolově radary budou či nikoliv. Městská policie má ze zákona dáno, že může v obci kontrolovat a sankcionovat řidiče, kteří nedodržují předepsanou rychlost. Je to stejné, jako kdybychom se občanů ptali, v jaké ulici budeme řešit nesprávné parkování a v jaké ne. Rozumím tomu, že se někomu nemusí líbit, že v Sokolově budou umístěné radary, ale všichni občané města budou vědět, kde radar je a ještě ho upozorní informativní cedule, že projíždí měřeným úsekem. Stačí tedy opravdu málo, kolem školy a dalších místech, kde je zvýšené nebezpečí srážky s chodcem, jet předepsanou rychlostí. Městský dohledový kamerový systém slouží k monitoringu veřejných prostranství ve městě. Smyslem je odhalovat nezákonná jednání a zpětné dohledání pachatelů trestných činů a přestupků. V tomto ohledu nám a Policii ČR kamerový systém již mnohokrát pomohl a kdy byl dopaden například pachatel pokusu znásilnění. Městská policie Sokolov v současné době zaměstnává 18 strážníků, 4 operátory Kamerového systému, 2 pracovníky Záchytného zařízení pro zvířata, 13 dělníků pro úklid města (plně hrazeno dotací z Úřadu práce) a 6 Asistentů prevence kriminality (hrazeno z projektu MVČR a EU). Podle doporučení MVČR by měl být na 1000 obyvatel 1 strážník. V Sokolově tuto kvótu nenaplňujeme. Pokud se domníváte, že činnost městské policie nemá smysl, mohu pouze konstatovat, že mne to velice mrzí, neboť již několik let se snažím, aby naše činnost smysl měla a vynaložené peníze na náš provoz jsme si zasloužili. Právě proto se snažíme mimo standardní práce strážníků věnovat i prevenci kriminality, snažíme se zaměstnat osoby, které by jinak bez práce pobíraly dávky, provozujeme Záchytné zařízení pro zvířata, Noclehárnu pro osoby bez domova atd. Dovolím si upozornit, že v tomto ohledu patříme mezi výjimky v rámci celé ČR. Možná Vás mé vyjádření neuspokojilo, ale věřím, že se nám v budoucnu podaří přesvědčit i současné odpůrce městské policie, že naše práce má pro město smysl. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 4.2.2014

  Návaznost spojů MHD

  dotaz:
  Dobrý den, nechápu proč a kdo vymýšlel jízdní řád mhd, vždy o víkendu když se chci dostat z březový na michal tak jedu linkou č.1 a když dojedu do sokolova tak pár minut před tím než jsem přijel tak linka č.3 odjela a já musím vždy čekat 40 minut na další autobus, myslím si že nejsem jediný kdo s tímhle nesmyslem má problém. Patrik Turcel

  odpověď:

  Dobrý den, provoz městské dopravy ve dnech pracovního volna a klidu je samozřejmě odlišný od rozsahu spojů vedených v pracovní dny. Spoje linky číslo 3 hlavně zabezpečují návozy a odvozy na vlakové přípoje. U linky číslo 1 je zvolen u většiny spojů hodinový takt vždy s pravidelným odjezdem v 0.10 z Březové. V jednom případě z patnácti je čekací doba na přestup z linky 1 na linku 3 36 minut. Jedná se o poslední spoj z Březové s odjezdem ve 21.10 hod. Pro zajištění lepší návaznosti navrhujeme uspíšení uvedeného spoje o 5 minut, čímž by byl zajištěn kratší přestup na autobus směr Michal s odjezdem ve 21.20 hod z Terminálu. Datum změny JŘ záleží na dohodě.S pozdravem Zdeněk Sokol, vedoucí dopravního útvaru Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 28.1.2014

  Cvičiště v areálu zdraví

  dotaz:
  Pane starosto. Žádám o podání všestranné informace o dnes,27.1.14 vybudovaném cvičišti na jižní straně areálu zdraví pod Starou Ovčárnou, které má podobu psího trenažeru. Děkuji. Horník

  odpověď:

  Vážený pane Horníku. Město Sokolov se snaží svým občanům vyjít co nejvíce vstříc a vyhovět jejich přáním a zájmům. Po uspokojení poptávky po dětských hřištích město vybudovalo i 2 hřiště pro seniory a nyní se zaměřilo i na potřeby "pejskařů". Dne 27.01.2014 jsme převzali od dodavatelské firmy nově vybudované hřiště agility pro cvičení pejsků. Žádáme Vás ale o malé strpení, hřiště bude schopné provozu tak za 4-5 dní. Pak bude možné nové hřiště pro pejsky neomezeně a bezplatně využívat. S pozdravem Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 28.1.2014

  Čistota autobusů MHD

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by se nedalo něco dělat proto, abychom nejezdili v tak špinavých autobusech. Myslím si, že máme jako cestující právo, za dané jízdné jezdit v čistotě. Tento stav netrvá pár dní, ale min. již měsíc. Děkuji za vyřízení. S pozdravem Dostálová, Sokolov.

  odpověď:

  Dobrý den,byla provedena kontrola na čistotu autobusů MHD Sokolov. Dle stížnosti pí. Dostálové, není zcela patrno, zda více vadí stěžovatelce stav interiéru vozidel nebo exteriér vozidel. Pověřený pracovník divize Sokolov provedl důslednou kontrolu a nebylo odhaleno větších nedostatků v čistotě interiéru vozidel. Venkovní čistota vozidel se odvíjí dle počasí a vozidla MHD zajíždí na pokyn provozního mistra nebo vedoucího do myčky v areálu společnosti Sokotrans. Naše společnost vynakládá na tuto činnost nemalé finanční prostředky. Přesto bereme stížnost pí. Dostálové na vědomí a budeme vozidla za účelem čistoty sledovat. Děkuji za pochopení.S pozdravem Gerhard Závorka, vedoucí divize Sokolov, Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 18.1.2014

  Nánosy v korytě řeky Ohře

  dotaz:
  Dobrý den. Dovolte, abych se dotázal, zda město nemá v úmyslu oslovit Povodí Ohře s.p. a požádat o vyčištění nánosů v části řeky Ohře, protékající městem. Úsek za OD Výběr je zanesený bahnem (kdysi zde byla velká hloubka, povolen rybolov na loďkách). V úseku mezi mosty se pravidelně těžil štěrk, nyní jsou za soutokem se Svatavkou jazyky naplavenin, za mostem pro pěší ve vodě padlé stromy, na březích odpady, atd. Není to zrovna pěkný pohled. Děkuji. Kodýdek

  odpověď:

  Dobrý den, město správce toku - Povodí Ohře s.p. - již oslovilo. Bylo sděleno, že k přirozenému korytu žádné zvláštní povinnosti nejsou (např. udržovat průtočnost koryta) a jsou tudíž minimalizovány. Vzhledem ke konfiguraci koryta by bylo případné odtěžení sedimentů pouze dočasným řešením, které z hlediska povodní nemá efekt a z hlediska ochrany životního prostředí by znamenalo likvidaci již stabilního biotopu. Hana Hůlová, vedoucí odboru rozvoje města

 • 16.1.2014

  Psi bojových plemen v ulicích Sokolova

  dotaz:
  Dobrý den, již víc než rok pobíhají každý den na prostranství před domem č.p. 1850 v ulici Závodu míru psi bojových plemen bez vodítka. Jsou to psi nájemníků domu č.p. 1850 (majitel Petr Husák z Krásna) a psi návštěv nájemníků domu č.p. 1850 z Jelínkovy ulice. Protože jsem zde za poslední rok ani jednou neviděl hlídku Městské policie, mám dva dotazy:1, Kolikrát za poslední rok kontrolovala MP psy v ulicích Závodu míru a Jelínkova?2, Kolik pokut MP za poslední rok udělila v uvedených ulicích za nepřihlášené psy bojových plemen a za jejich volný pohyb bez vodítka?V sousedním Bavorsku je držení psů bojových plemen již několik zakázáno, pokud někdo žádá o vyjímku (povolují se opravdu výjimečně) musí podat žádost na Městský úřad, dosáhnout věk 18 let, doložit kvalfikaci cvičitele a nechat vypracovat odborný posudek, že pes není agresivní.U nás v Sokolově, konkrétně na zmiňovaném prostranství pobíhají denně psi bojových plemen volně bez vodítka, někdy pod "dozorem" dětí předškolního věku. Podle mého názoru je za současného stavu otázka času, kdy dojde v naší ulici k prvnímu napadení člověka (v horším případě dítěte) psem bojových plemen. Pavel Beer, Závodu míru Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, hlídky MP i Asistenti prevence kriminality jsou v oblasti sídliště Michal každý den. Jsou zde jak autohlídky, tak pěší hlídky. V roce 2014 řešila městská policie 308 přestupků za nepovolený volný pohyb psů na území města a uložila blokové pokuty ve výši 26.200,-Kč. Za znečištění veřejného prostranství psími exkrementy řešila městská policie 83 chovatelů, kterým udělila blokové pokuty ve výši 6.800,-Kč. Děkuji Vám za Váš poznatek, který jsem předal odpovědnému okrskovému strážníkovi, aby celou věc prošetřil a vyřešil. Rád bych Vás touto cestou požádal o okamžité nahlášení volného pohybu psů na uvedené adrese na bezplatné lince 800 156 800, nebo přímo do služebního vozidla MP na mobilní telefon 604 341 704, abychom mohli věc vyřešit okamžitě na místě. Je možné věc oznámit i anonymně. Děkuji Vám za sdělení, s pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.

 • 15.1.2014

  Nefunkční lampa a autovraky ve Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, mohl bych poprosit o opravení/výměnu žárovky na lampě, která se nachází v ulici Švabinského za domem 1790 (strana blíže k areálu zdraví)? Už takhle je tam těch lamp málo a když jdu večer se psem ven, je tam opravdu velká tma.Dále bych chtěl upozornit na dvě auta, která stojí taktéž za tímto domem. Jedno stojí v zatáčce za dům (červený chevrolet) a jedno stojí přímo za domem 1790 - naproti garážím (černý nissan). Obě tyto auta tu stojí již několik měsíců bez hnutí, nemají spztky a brání tu parkování denně využívaných aut. Děkuji za opravní lampy a za vyřešení stojících aut. AT

  odpověď:

  Dobrý den. Záležitost týkající se lampy jsme předali firmě SOTES s.r.o.Co se týče druhé záležitosti. Děkujeme za upozornění. Ve věci dlouhodobě parkujících vozidel v ulici Švabinského provedeme městská policie potřebná šetření a pokusí se věc vyřešit. S pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 15.1.2014

  Co se děje se Starým náměstím?

  dotaz:
  Dobrý den, prosím Vás, co se to děje se Starým náměstím-samá herna, žádný pořádný obchod. Hudebniny pryč, drogérie DM pryč, knihkupectví pryč. Můžete nám, sokolovským občanům sdělit, zda město chystá opravdu nějaké slušné oživení Starého náměstí? Připravujete nějakou koncepci na revitalizaci St.n.? Děkuji za odpověď. M. Kalamarová

  odpověď:

  Dobrý den. Město bude i nadále organizovat tradiční sokolovské kulturní léto v prostorách Starého náměstí. Na základě žádosti podnikatelů byla na náměstí umístěna zeleň. Město, kromě budovy Základní umělecké školy Sokolov, nevlastní na Starém náměstí žádnou budovu a tudíž nemůže ovlivnit podnikatelské aktivity na tomto místě. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.1.2014

  Budova s bývalou drogerií na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mě, jak bude naloženo s budovou, resp. s prostory, ve kterých ukončila svůj provoz DM drogerie market? Máme se obávat další herny, nebo dalšího obchodu s vietnamským jídlem či oblečením? Děkuji za odpověď.Veronika Žejdlová

  odpověď:

  Dobrý den. Zmiňovaná budova je ve vlastnictví karlovarského kraje, Váš dotaz musíte směřovat tedy na něj. Co se týká heren. Město Sokolov (zastupitelstvo města) přijalo obecně závaznou vyhlášku právě proto, aby nevznikaly další a další herny na jeho území. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.1.2014

  Květináče na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mne Váš názor na výzdobu Starého náměstí umístěním dřevin do tmavých mohutných,nevzhledných květináčů jenž dle mého názoru vůbec nekomunikují eseteticky s prostorem.Nebo se jedná pouze o dočasný stav? Děkuji za odpověď Krejčí,Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den. Jedná se o stav trvalý, zmiňované květináče by měly být časem obrostlé popínavými rostlinami. S pozdravem Ing. Zdeněk Berka, starosta

 • 15.1.2014

  Kosmetika v ulici Jiřího z Poděbrad

  dotaz:
  Vážený pane starosto, ráda bych znala důvod, proč v době, kdy je akutní nedostatek míst v domech s pečovatelskou službou nebo podobných zařízeních určených pro seniory a osoby tělesně postižené, město zřizuje(pronajímá)tyto prostory k podnikání. Jedním z příkladů je i provozovna kosmetiky v nově zřízené CSS Sokolov (bývalé DPS-ul.J.z Poděbrad) na sídlišti Vítězná. V době, kdy je mnoho volných míst a možností pro soukromé podnikání, tak zde sídlí provozovna kosmetiky. Tato provozovna zabírá prostory v přízemí, kde je možný bezbarierový přístup a mohly by zde být dvě samostatné bytové jednotky nejen pro starší občany, ale i pro osoby tělesně postižené. Děkuji Vám předem za odpověď. S pozdravem Svobodová

  odpověď:

  Dobrý den, uváděné prostory byly od prvopočátku navrženy jako nebytové, pro zázemí, které mělo sloužit obyvatelům domu. Takto byly v roce 1995 zkolaudovány jako klub důchodců, kadeřnictví, bufet a ordinace praktického lékaře. Pokud by vznikla potřeba rozšířit počet bytových jednotek, bylo by nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci, realizovat kompletní přestavbu a zkolaudovat, neboť by se jednalo o změnu užívání uvedených prostor. Je ale otázka, do jaké míry město nové byty opravdu potřebuje. Lze se domnívat, že nikoliv tak akutně, aby bylo třeba uvedenou změnu užívání realizovat, neboť v současné době je poptávka po bytech s pečovatelskou službou prakticky rovna nabídce. Je také třeba si uvědomit, že takováto investice je velmi vysoká a kromě toho, nájemné z bytů je podstatně nižší než z nebytových prostor. Pokud město pronajímá řadu nebytových prostor a má z nich příjem, může díky tomu stanovit nájemné z bytů na přijatelné úrovni i pro seniory. Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 15.1.2014

  Stav veřejných komunikací

  dotaz:
  Vážený pane starosto, dovolil bych si využít této rubriky a zeptal se Vás, zda můžete z pozice města udělat něco pro to, aby se zlepšil stav veřejných komunikací v Sokolově pokud jde o jejich znečištění. Současný stav je patrný z pohledu na jakýkoliv autobus MHD. Zejména okolí stavby obchvatu (ale i další místa) pokrývá permanentně doslova vrstva blátíčka. V tomto případě by se měla o uvedení veřejné komunikace do původního stavu postarat firma, která stavbu provádí. Děkuji za odpověď. Marek Vajdík

  odpověď:

  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz týkající se znečištěných komunikací. Tuto záležitost jsme prověřili se zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. tak, aby došlo ze strany zhotovitele Západního obchvatu, Vodohospodářské stavby Teplice a.s., k úklidu, zejména v místech nájezdů na komunikace. Toto se týká i upozornění na znečištění komunikace ve směru Svatava - Lomnice - Vintířov - dále na Chodov. Zde nám bylo sděleno, že se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce a s. již probíhají jednání na zvýšení četnosti úklidu komunikace, kdy dochází ke znečištění vozidly z lomu. Karel Merxbauer, silniční hospodářství, odbor dopravy

 • 10.1.2014

  Služby strážníků o víkendech

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli naše Městská policie v Sokolově bude mít někdy nepřetržitý provoz? Chtěl jsem se dovolat o vikendu a bohužel se mi to nezdařilo. Myslim že město jako Sokolov by mělo mít městskou policie s neprtržitým provozem, když ji mají i daleko menší města v republice. Děkuji za odpověd. Luděk

  odpověď:

  Dobrý den, bohužel zatím nemáme dostatečný počet strážníků na zajištění nepřetržitého provozu. Vzhledem k tomu, že v Sokolově je Obvodní oddělení Policie ČR, které má v současné době asi 60 policistů, byla učiněna domluva, že mimo pracovní dobu městské policie, bude zajišťovat dohled nad veřejným pořádkem pouze Policie ČR. Městská policie Sokolov pracuje od pondělí do čtvrtka v době od 07.00 hod. do 23.00 hod. V pátek od 07.00 hod. do soboty 06.00 hod. a v sobotu od 21.45 hod. do neděle 06.00 hod. S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 10.1.2014

  Osvětlení v Křížové ulici

  dotaz:
  Dobrý den, provozuji v ulici Křížová obchod a žádám o zavedení veřejného osvětlení v této ulici.Jedná se o část od bývalé cizinecké policie až k parkovišti sok.uhelné.Důvodem je značně snížená večerní viditelnost, která z ulice dělá "temnou" zónu.Křížová ulice je součást centra města a je nutné zde umístit aspoň 2-3 pouliční lampy.Předem děkuji za rychlé vyřízení.Lehečka

  odpověď:

  Vážený pane Lehečko, děkujeme Vám za zaslaný podnět, Vaším návrhem se budeme zabývat. Je nezbytné posoudit technické možnosti umístění veřejného osvětlení, tak aby provedení bylo v souladu s právními předpisy, s ohledem na šířku komunikace a další určující faktory. Umístění veřejného osvětlení zde nebylo pro rok 2014 plánováno, nebyly na něj tedy vyčleněny ani příslušné finanční prostředky z rozpočtu města. Váš návrh a možnosti jeho provedení prověříme a pokusíme se nalézt řešení.Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 10.1.2014

  Parkování v opravené ulici Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den.Vážení,chtěl bych se informovat,proč projekt na rekonstrukci ulice Vítězná, nezohlednil málo parkovacích míst a bezohledně jich ještě ubral přímo na křižovatce tvaru T,kde se min.25 let běžně parkovalo.Stačilo nezužovat silnici směr D.Rychnov a od restaurace vést silnici rovně k nové zastávce autobusů.Svítidla V.O. se pak mohla umístit blíž k chodníku.Děkuji za odpověď,Lengyel.

  odpověď:

  Dobrý den pane Lengyele, šířkové a směrové uspořádání komunikace je provedeno podle schváleného projektu, který vycházel z platných norem a předpisů. Jsme si vědomi, že sídliště Vítězná má problémy s parkováním vozidel, avšak se musí zohledňovat i bezpečnost chodců, kteří jsou též účastníky provozu na pozemních komunikacích, a umožnit jim bezpečné přecházení přes ulici. Dalším z faktorů, které ovlivnily zpracování projektu, je plánovaný rozvoj v této části města, kde se do budoucna, podle finančních možností, počítá s dalším rozvojem a vybudováním nové ulice spolu se vznikem stavebních parcel pro bydlení.Město Sokolov má v plánu tento rok připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace Spartakiádní, kde součástí úprav bude i vybudování maximálního možného počtu parkovacích míst, čímž by se alespoň částečně kompenzoval Vámi popsaný problém s parkováním aut na Vašem sídlišti. Mimo to se připravuje parkoviště v místě dnes zavážené jámy v prostoru rozestavěného dříve plánovaného a nedokončeného obchodního domu Prior. S pozdravem Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 2.1.2014

  Způsob pronájmu městského bytu

  dotaz:
  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda si múzu zažádat o obecní byt. Jestli to jde on-line nebo musím někde osobně. Děkuji za odpověď. Ilcsikova

  odpověď:

  Dobrý den, o obecní byt si může zažádat každý občan, který splňuje podmínky pro přidělení uvedené v žádosti. Byty jsou nabízeny v případě jejich uvolnění. Pokud jsou nájemní byty k dispozici je nutné vyplnit žádost na konkrétní byt (žádosti možno vždy vyzvednout na odboru správy majetku nebo si ji lze stáhnout z internetových stránek města). Podepsanou a kompletně vyplněnou žádost je nutné v termínu odevzdat na podatelně úřadu. Nové byty k pronájmu by měly být k dispozici po 7.1.2014. S pozdravem Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku