česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 16.4.2018

  Ruch na dětském hřišti na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, nevím, jestli jsem první, kdo Vám píše ohledně dětského hřiště v uzavřeném obvodu Sportovní a Atletické ulice. Život, respektive bydlení v této lokalitě se kvůli hřišti hodně zhoršilo vinou neustálého řevu z dětského hřiště hlavně pro starší obyvatele a hlavně pro ty co mají okna na tuto stranu. Jsme odkázáni 8 měsíců mít zavřená okna v odpoledních až podvečerních hodinách. Není to jen můj názor, ale převážná většina bydlících nenechává v klidu tenhle někdy až ohlušující řev.
  ~ Jiří Měřička

  odpověď:
  Dobrý den, několikatisícové sídliště má své moderní dětské hřiště a lidem vadí, že si na něm hrají, smějí se a křičí děti. Musím v úvodu své odpovědi napsat, že pro mě je to smutné konstatování o stavu naší tolerance. Ale samozřejmě se pokusím odpovědět spíše v rovině věcné. Tedy ano, jste první, kdo se takto písemně obrací na starostu s kritikou chování dětí na tomto hřišti. A malinko poopravím Váš údaj o osmi měsících. Hřiště je otevřeno na měsíců sedm (1. 4. - 31. 10.). Musím však otevřeně dodat, že názorů na dětské hřiště je samozřejmě několik. Velká část obyvatel (logicky zejména rodiče malých dětí) jeho otevření přivítala, velká skupina obyvatel jeho otevření vzala na vědomí a víc jej nekomentuje, další chápou, že takto velké sídliště by centrální a moderní hřiště mělo mít, ale přivítali by, kdyby stálo v jiné části sídliště, a pak zaznamenávám i hlasy kritické. Docela mě zaskočil fakt, že poslední skupinu tvoří také Ti, kteří mají děti, ale již odrostlé. Jakoby právě tito tatínkové a maminky zapomněli na dobu, kdy byli vděční za každý dohledný kout, kde si jejich děti mohly hrát. Když jsme na začátku přemýšleli o umístění hřiště, tak jsme věděli, že musí být především v dosahu rodičů s těmi nejmenšími. Těch míst na tomto sídlišti moc není, respektive jsou tři. První jsme zamítli, protože jde o uzavřený trakt domů Atletická, Vítězná a Spartakiádní (a netuším, proč hovoříte právě o tomto traktu jako uzavřeném). Druhé místo je rozvojová louka pod asfaltovým hřištěm a tak jsme se shodli na posledním možném, tedy stávajícím umístění. Protože jsme si byli dobře vědomi, že větší hřiště bude přeci jen změnou v životě sídliště Vítězná, přijali jsme hned od začátku jistá opatření. Hřiště není celodenní a celoroční, ale má své otvírací období a otvírací hodinu. Konkrétně tedy od 1. 4. do 31. 10. a to vždy od 9:00 do 19:00 (jen o letních prázdninách dle zájmu uvažujeme o prodloužení do 20:00). Hřiště odemyká a zamyká správce v souladu s provozním řádem, zároveň provede drobný úklid (v současné době tohoto správce poptává společnost SOTES a věřím, že jej co nejdříve najde). Hřiště je pod dohledem kamerového bodu, který je umístěn na střeše sousedního domu. Ode mě pak směřují o to větší slova uznání všem, kteří stejně jako já, bydlí v bezprostřední blízkosti hřiště U velryby. Jsem přesvědčený o tom, že jen tehdy budou sídliště živá, pokud zde uslyšíme i dětský smích. A jestli ten dětský hlahol a smích jde z krásného, moderního a bezpečného hřiště, pak je to jedině dobře. Sídliště Vítězná je nejmladším sokolovským sídlištěm a udělejme společně vše proto, a to i za cenu jisté tolerance, aby také jeho obyvatelé patřili k těm nejmladším. Jak věkem, tak i přístupem k životu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Kde najít kontejnery na hadry

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Zprvu se omlouvám, že tímto zatěžuji Vás, ale netuším kde jinde tuto informaci zjistit. Respektive jiná organizace ani po měsíci neodpovídá. Chtěla bych jen zjistit, zda jsou v našem městě také kontejnery na hadry. Nemyslím na oděvy pro charitu ale zkrátka staré potrhané oblečení na tzv. „putzwohl“. Děkuji za případnou odpověď.
  ~ Jaroslava Lippertová

  odpověď:
  Dobrý den, v žádném případě tímto dotazem neobtěžujete a naopak mi dovolte, abych vám za něj poděkoval. Velice si vážím každého, komu není jeho město lhostejné. Na váš dotaz si dovolím odpovědět, že sběr nepotřebných hadrů je možný pouze na sběrném dvoře společnosti Sotes. Můžete ale využít kontejnery na textil, které jsou rozmístěny po městě. Hadry od obnošeného šatstva se posléze třídí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Nepřehledná úřední deska

  dotaz:
  Dobrý den, vraťte prosím starou úřední elektronickou desku. V té nové se nikdo nevyzná.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, zatím kromě vás si nikdo na novou podobu a nepřehlednost nestěžoval. Spíš mi, prosím, popište, v čem vy osobně spatřujete největší problém, abych to mohl konzultovat s příslušným odborem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Úklid záchytného parkoviště na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz na styl úklidu veřejného prostranství u záchytného parkoviště na sídlišti Michal. Parkoviště je jistě potřeba, ale bylo by také zapotřebí, aby se kolem něj uklízelo. Plno řidičů si přilehlý lesík plete s kontejnerem na odpad a veřejnou toaletou. V přilehlém lesíku je neustále nepořádek, vyházené láhve od alkoholu, pytle s odpadky, PET lahve a podobně. Také jsou v lesíku stále popadané stromy po bouřce z podzimu 2017. Některé sice byly rozřezány, ale stále tam leží. Musím bohužel konstatovat, že celkově se v této lokalitě úklidu veřejného prostranství nikdo moc nevěnuje. Bydlíme zde již několik let a takový nepořádek, jako je tam poslední dobou si nepamatuji. Za panelovým domem 1656 až 1667 se neustále valí nějaké potraviny, které jistí spoluobčané vyhazují z oken a také zbytky potravin co si koupí zákazníci Lidlu a co nedojí, odhodí tam, kde se jim zachce. Bohužel nemůžu říct, že by se v poslední době někdo úklidu těchto prostor věnoval, nebo že by zde prošel někdo ze společnosti SOTES, která (pokud se nepletu) má na starost úklid veřejného prostranství, a podle toho to v této lokalitě, taky vypadá. Křoví za kontejnery na konci této ulice je plné různého odpadu, který tam někdo natahal. Chápu, že úklid nepořádku kolem panelových domů, je na jejich společenství, ale přilehlé okolí a lesík kolem parkoviště začíná připomínat skládku. Snad se s tímto stavem začne někdo zabývat.
  ~ Těšínská Pavlína

  odpověď:
  Dobrý den, vaši připomínku jsem konzultoval s vedoucím úseku čištění společnosti Sotes a byl jsem ubezpečen, že v nejbližších dnech dojde k úklidu této oblasti. V současné době probíhá nábor nových pracovníků z řad nezaměstnaných a právě oni se budou věnovat lokalitám jako je vámi zmiňovaný lesík (kde by také mělo v blízké době dojít k prořezávce stromů), jižní lom či lesík mezi Sokolovem a Rychnovem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Kde nalézt nabídku městských bytů

  dotaz:
  Dobrý den, syn byl měl zájem o byt. Kde se dozvím, jaké byty budou v nabídce a jak dlouho dopředu? Jelikož syn pracuje v Německu, musí dát žádost osobně nebo je možnost podat online?
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, vše se dozvíte u paní Mikešové, stačí jí zavolat na číslo 354 228 262. Přihlášku můžete podat online (v případě že máte zařízený elektronický podpis) na webových stránkách města v záložce Rychlé odkazy – Nabídka městských bytů.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Stavební práce v ulici Třebízského

  dotaz:
  Pane starosto, v současné době v naší ulici Třebízského probíhají práce na komunikaci, kdy dojde k vybudování parkoviště (za hlavní poštou). Za uplynulý rok jsem slyšela už více plánů o tom, jak práce budou probíhat, neustále se mění. Nyní se aktuálně mají břízy, které jsou podél pošty, kácet s tím, že ale životní prostředí zamítlo porazit i dub, který stojí uprostřed "stavby“. Již minulý rok jsem žádala o to, aby byly stromy pokáceny, nebo alespoň zkontrolovány a patřičně prostříhány, protože narušují nejen budovu pošty, ale hlavně náš pozemek (máme malé děti) a to už nemluvím o tom, jaký nepořádek dělají a co se děje při nepříznivém počasí. Stromy sice byly prořezány, ale velmi málo a není to vůbec vidět. Nesouhlasím s tím, že dub zde bude zachován, protože nemá souměrnou korunu a kořenový systém jistě není souměrný, když je hned u budovy pošty. Kdoví, jak stavebními pracemi bude narušen, navíc i neadekvátně komplikuje překládku pod povrchem vozovky. Myslím, že se zeleň dá obnovit i lepším výběrem vhodným pro centrum města.
  ~ Endrstová

  odpověď:
  Dobrý den, veškeré kácení ve městě Sokolov děláme po pečlivém uvážení jeho potřebnosti a vyjádření všech zúčastněných, tj. své stanovisko k němu předkládá komise životního prostředí, odbor rozvoje města či správy majetku a v neposlední řadě se k němu vyjadřuje také rada města. Všechna tato vyjádření bere při svém konečném verdiktu v úvahu odbor životního prostředí. Cítím potřebu zdůraznit, že odbor životního prostředí je opravdu odborem, který má v tomto rozhodnutí poslední slovo a neboť se jedná o přenesenou státní správu, není v pravomoci nikoho do jeho rozhodnutí jakkoliv zasahovat. To samozřejmě platí, já to respektuji a dodržuji, i o starostovi města.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Zavřené obchody v "Účku"

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěla bych se zeptat, zda se bude něco dít se zavřenými obchody v "Účku" na Sokolovské ulici. Děkuji za odpověď.
  ~ A.

  odpověď:
  Dobrý den, na tuto otázku odpověď bohužel neznám, neboť město není majitelem těchto objektů a tudíž nevíme, jaké záměry majitel s těmito objekty do budoucna má.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Nové sportoviště pro florbalisty

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se informoval o plánech města na zajištění krytého sportovního zázemí pro sporty typu florbal nebo futsal. Viz. též následující příspěvek z fb stránky Florbal Sokolov: „Je nás přes 150 členů v 10 kategoriích. Jsme 3. největší sportovní klub ve městě, přesto nemáme kde trénovat a hrát domácí utkání. Florbal se hraje na hřišti o rozměrech 40x20 m s mantinely. Takové možnosti v Sokolově nemáme a trénujeme na plochách i dvakrát menších. Sokolov je s 24 tisíci obyvateli 49. největší město ČR a přitom stále bez městské sportovní haly. Nutné připomenout, že se ani žádná změna v nejbližších letech nechystá. Domácí utkání hrajeme ve 30 km vzdálených Františkových Lázních. Karlovy Vary díky výstavbě nové městské haly získaly tolik potřebné zázemí pro tento rychle se rozvíjející sport. Výborné podmínky především pro trénování v dostupné vzdálenosti samozřejmě lákají také naše svěřence a již několik nám bez jakékoliv náhrady odešlo. A to nejsme jediný sport ve městě, který trpí na absenci kvalitního krytého sportovního prostoru. Své by o tom mohli říct především házenkáři, nebo futsalisté. Chceme dělat to, co nás tolik baví, chceme to dělat v důstojných podmínkách a chceme to dělat v našem městě, před našimi kamarády, rodinou, sponzory. Chceme budovat sportovní historii města, vychovávat sportovce, ale nemáme kde. Změní se to někdy?"
  ~ Martin Onak

  odpověď:
  Dobrý den, Martine, faktu, že florbal je sportem, který je v Sokolově značně vyhledávaný, jsme si dobře vědomi. Malinko bych poupravil váš názor, že jde o 3. největší sportovní oddíl v Sokolově, neboť alespoň dle počtu členů je před vámi rozhodně plavání a možná i jiné míčové sporty. To ovšem nic nemění na tom, co jsem napsal v samotném úvodu. Právě proto jsme se sešli s představitelem vašeho klubu panem Gasparikem a o celkové situaci v tomto odvětví jsme diskutovali. Plně si uvědomujeme náročné dojíždění k mistrovským utkáním a víme, že to je bohužel i z toho důvodu, že nedisponujeme halou, kde by se oficiálně zápasy mohly hrát. Dospěli jsme společně k rozhodnutí, že uděláme výjimku a požádáme zastupitele o navýšení rozpočtu města a to v oblasti grantového systému a navýšili jsme částku na celoroční činnost právě pro florbal. Toto jsme také náležitě diskutovali se sportovní komisí a tak víme, že celá navýšená částka pro florbalisty dorazila. Bohužel město Sokolov (byť se mu ekonomicky daří dobře a do rezervy ke konci našeho volebního období míří rekordních cca 125 milionů korun) nemůže výstavbou nové sportovní haly navýšit prostředky plynoucí do sportu. Připomínám, že do sportu jde ve formě grantu více než 12 milionů korun, které jsou rozdělovány mezi jednotlivé kluby. Dále je potřeba vidět také to, že pro účely sportu slouží veškerá sportoviště, jejichž údržba není nejlevnější a koneckonců také úsek správy sportovních zařízení má své nemalé místo v rozpočtu města. Abych však nebyl pouze negativní, rád vám sdělím, že zhruba před rokem jsme mluvili s panem ředitelem ISŠTE, který se zajímal o to, zda by město bylo ochotno finančně podpořit zamýšlenou rekonstrukci sportovní haly. Přestože sportovní hala je majetkem Karlovarského kraje, za současné vedení a věřím, že i zastupitelstvo, jsme finanční podíl města přislíbili, nicméně za jasných podmínek. Nově zrekonstruovaná hala musí mít parametry takové, aby se zde mohly odehrávat florbalové zápasy a musí zde své zázemí najít také oddíl vzpírání a boxu. Věříme, že k této zamýšlené rekonstrukci dojde co možná nejdříve.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Zdevastované hřiště za bývalou 4. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz. Za bývalou 4. ZŠ je zdevastované hřiště na házenou. Bylo by možné do něj investovat a tím zajistit pro děti z okolí vůbec nějakou plochu, kde mohou hrát míčové hry a jiné? Takto si hrají na travnaté ploše vedle tělocvičny, kde jsou samé výkaly, o kterých jsem Vám také psal a nedostal žádnou odpověď, a navíc ty míče trefují zaparkovaná auta. Ocenil bych také kameru, která by na tuto travnatou plochu vedle tělocvičny 4. ZŠ směřovala. Vzhledem k počtu exkrementů se kamera zaplatí dříve než by se člověk nadál :-) Bohužel tam chybí koš s pytlíky na výkaly a tak mají nezodpovědní občané další výmluvu. MP, na kterou stěžující odkazujete, také bez reakce. Nyní jsem poslal další mail, tak uvidíme. Dále také za barákem parkují již zmíněné vozy, bylo by možné rozšířit asfaltovou část pro šikmé stání, aby narůstající počet vozů měl kde parkovat? Už se vozy nevejdou ani na vytvořené parkoviště u hřbitova. Děkuji za odpověď,
  ~ Robert Kučera

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době jakékoliv úpravy a využití okolí bývalé 4. ZŠ Sokolov město nechystá. Důvodem je rozhodnutí, které zřejmě čeká nově složené zastupitelstvo po komunálních volbách. Jak jsme již několikrát avizovali, je zhotovená projektová dokumentace na vybudování pro seniory a v případě, že zastupitelé rozhodnou o výstavbě tohoto objektu, budou nyní volné plochy v rámci tohoto areálu využity. V případě, že k realizaci nedojde, je možné se vrátit k jiným řešením včetně této vaší připomínky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Výsledky přidělování městských bytů

  dotaz:
  Dobry den na jaké stránce města Sokolova mám najít, kdo dostane městský byt, komu byl přidělen apod.?
  ~ Natalie Janů

  odpověď:
  Dobrý den, tuto informaci město neposkytuje. Samozřejmě po rozhodnutí rady o přidělení bytu je neprodleně informován ten, jemuž byt přidělen byl. Ostatní žadatelé, ostatně jak je uvedeno v přihlášce, se o rozhodnutí rady města týkajícího se přidělení bytu mohou informovat u příslušné úřednice a to buď telefonicky nebo emailem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Úklid pozemku mezi ulicí Tovární a Mičurinova

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se ještě jednou vrátit k problémovému pozemku mezi ulicí Tovární a Mičurinova. Na můj předešlý dotaz mi bylo odpovězeno, že o úklid nepořádku a začínajících skládek má být požádáno majitelem, který za tuto službu zaplatí společnosti Sotes. Je možné, abychom se o úklid postarali my, společníci vlastníků z Tovární ulice? Ale co s odpadem, který posbíráme? Skutečně nám nepořádek vadí a jsme ochotni pro to něco udělat, pomůžete nám? Děkuji,
  ~ J. Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den, velice si vážím vašeho přístupu k této věci. Spojil jsem se se společností Sotes s domluvil jsem se, že kontejner vám bude bezplatně přistaven. Požádal bych vás o to, abyste se spojili s ředitelem společnosti Sotes (778 481 400, Ing. Raizer) a domluvili podrobnosti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Pozvání na soutěž v záchranářském sportu

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jménem Vodní záchranné služby ČČK Sokolov si Vás dovoluji pozvat na slavností zahájení 19. ročníku Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2018. Závody se budou konat 19. května 2018 v krytém bazénu Sokolov - slavnostní nástup je plánován na 9:00. Děkuji předem a jsem s pozdravem,
  ~ Pavel Walta, předseda VZS Sokolov

  odpověď:
  Dobrý den, vaše pozvání samozřejmě přijímám a rád dorazím.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  DOTAZ NA DOPRAVNÍ ZNAČKU - pokračování

  dotaz:
  Tato značka dej přednost v jízdě se nachází před křižovatkou doprava směrem k nádraží a doleva směrem k soudu, myšleno směrem od Billy. Nyní ty větve tak nevadí, ale až obrostou, bude hůř. Hlavní je, že značka je umístěna až za chodníkem směrem k základní škole. Děkuji,
  ~ Honza

  odpověď:
  Ještě jednou dobrý den, děkuji za upřesnění místa. Vaši připomínku jsem předal také dopravnímu odboru a věřím, že ve spolupráci se společností Sotes dojde k takovému opatření, aby značka byla viditelná. Ještě dodám, že podle vyhlášky dopravní značka může být umístěna také za chodníkem (s tím ale, že musí být dobře viditelná).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Stavba mezi OMV a Kauflandem

  dotaz:
  Dobrý den, mohu se zeptat, co se staví mezi čerpací stanicí OMV a parkovištěm u Kauflandu? Děkuji za odpověď.
  ~ Zdeněk

  odpověď:
  Dobrý den, na stavebním odboru jsem zjistil, že se bude jednat o jeden objekt a v něm budou umístěny čtyři prodejny. Doneslo se ke mně, že by zde měla být umístěna prodejna drogerie, obuvi, sportu a lékárna. Neboť samotný záměr a pronájem se samozřejmě může měnit dle poptávky a nabídky, za tuto informaci nemohu ručit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Co s problémovými sousedy?

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Bydlíme v bytovém domě Wolkerova 1452. Byty v domě jsou osobního vlastnictví a máme tady dlouhodobě problém se dvěma nájemníky v přízemním bytě. Bydlí tam paní Š. s přítelem a oba jsou alkoholici a paní navíc psychicky nemocná bez toho, aby se léčila. Neustále se navzájem napadají v nočních pozdních hodinách. Sprostě paní napadá i sousedy a sprostě napadá i děti v bytu nad nimi. V loni pán v podnapilém stavu usnul při přípravě jídla a v bytě začalo jídlo hořet. Dům byl celý zakouřený a v noci nás vzbudila sousedka, že asi někde hoří. Poté přijeli i hasiči, aby zjistili kde. Naštěstí tento silně podnapilý soused včas zjistil, že jim v bytě hoří jídlo na sporáku. Už nevíme, co s tím, chodí každý den oba silně podnapilí, vyhazují z okna odpadky, pouští do sklepa i bezdomovce na nocleh. V bytě je plynový sporák a představa, že jednou díky těmto cvokům vyletíme do povětří, je děsivá. Neustále sem jezdí policie, ale bohužel je to k ničemu. Nedá se s tím nic dělat prý. Byt má tato šílená paní Š. v osobním vlastnictví. Kdo nám může pomoci, než se tu opravdu něco stane? Děkuji.
  ~ V. Zakatá

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel vám teď neumím odpovědět na váš dotaz, kdo vám s touto situací může pomoci. Tím, že město není majitelem bytu, a jak píšete, byt je v soukromém vlastnictví, náš jakýkoliv zásah je téměř nemožný. Nicméně dodávám, že naprosto chápu vaše obavy a pokud, jak píšete, k těmto majitelům často jezdí policie, bude to také jedno z témat, které budu s jejím vedením probírat na pravidelné poradě IZS.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  HLUČNÍ SOUSEDÉ: POKRAČOVÁNÍ

  dotaz:
  Dobrý den, přečetl jsem si příspěvek Hluční sousedé. S tímto problémem jsem se mnohokrát setkal jako vlastník bytu i správce domu. Obě Policie někdy zakročily, jindy si moc nevěděly rady. Chtěl bych k této problematice jen podotknout, že noční klid zná zákon o přestupcích, který definuje hodiny nočního klidu a porušení považuje za přestupek. Je tu však i občanský zákoník, který ve svém § 1013 nerozlišuje dobu klidu či dobu denní, a říká, že: "Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, HLUK, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod." Lze tedy vyvozovat, že pokud jeden vlastník imisemi HLUKU omezuje vlastníka jiného, je to v rozporu s občanským zákoníkem a tento poškozený se může právně bránit. Zároveň se domnívám, že toto je dostatečný argument pro zákrok Policie ČR, přestože se jedná o konflikt mezi dvěma vlastníky, který by si měli vyřešit primárně oni sami. Vím, že to pro lidi není zrovna jednoduché si to samostatně vyřešit, proto by jim v tom měla pomoci policie. Zároveň také vím, že je to boj s větrnými mlýny. Sám jsem po několika letech boje volil cestu jinou, opustil jsem pohodné bydlení v bytovém domě. Vím, že toto nemůže udělat každý, proto by reakce policie (záměrně píši policie, neb jako občan nepotřebuji rozlišovat jednu či druhou, obě musí mít společenskou autoritu) měla být ve prospěch omezovaného.
  ~ Petr Krása

  odpověď:
  Dobrý den, jakýkoli námět je pro nás přínosný a samozřejmě se i na tento způsob řešení zaměříme, pokud jsme tak již ale neučinili. Opravdu věřte, že vedení města je z této situace velmi nešťastné a chceme s tímto bojovat všemi dostupnými prostředky, které samospráva má. Konec konců, jedním z nich je i diskutované a „prokazatelně již v několika případech účinné“ opatření obecné povahy, které v Sokolově jako v prvním městě ČR skutečně vstoupilo v platnost.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  PARKOVÁNÍ PŘES DVĚ MÍSTA

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych jeden poznatek k parkování v centru. Zejména pak před Uralem. Včera jsem potřeboval zaparkovat v centru. Když jsem však míjel parkoviště před Uralem, tak jsem se nestačil divit, jak někteří sportující "borci" spíš blbci parkují. Místo pro dvě auta a zastaví si tak, že má pod sebou čáru a místo dvou aut tam pak stojí jedno auto. To asi aby s těmi svaly mohli lépe pak nastoupit. Je to velmi bezohledné vůči ostatním. Bohužel toto se děje po celém Sokolově. Zejména to dělají majitelé dražších aut, ale ne vždy. Jsem pro, aby v takovém případě při záběru dvou parkovacích míst na placeném stání, také zaplatili za dvě místa, když už je zabírají. Anebo pokutu za to druhé místo, jelikož by ho neměli zaplacené. Možná by se pak naučili lépe parkovat. Pořád se řeší nedostatek míst na parkování a tímto nesprávným parkováním ještě ubývají. Ze služebny to má MP kousek, stačí to několikrát proběhnout.
  ~ Děkuji Robin

  odpověď:
  Dobrý den, tuto situaci jsme již několikrát řešili. Bohužel se nezřídka stává, že se špatně parkující řidič hájí tím, že vedle něj již někdo takto nevhodně stál a on „pouze“ zaparkoval dle možností. Není v našich silách pak prokazovat, jak moc je jeho tvrzení pravdivé. Samozřejmě pokud je městská policie přímým svědkem toho, že takto někdo bezohledně zaparkuje, řeší to na místě jako přestupek.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  VYSYCHAJÍCÍ RYBNÍČEK NA BOHEMII

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem jen upozornit, že v rybníčku na Bohemce hodně ubývá voda a byla by škoda s tím nic nedělat. Chodí tam plno rodin s dětmi a je tam plno ryb, užovek a dalších. Nevěděl jsem, kam se mam obrátit, tak se omlouvám, že se obracím přímo na vás.
  ~ Jan Macháček

  odpověď:
  „Dobrý den, rybníček v lesoparku Bohemia je přírodní tzv. "nebeský", který je napájen čí spíše plněn pouze srážkovou vodou (z deště nebo ze sněhu). V období, kdy je málo srážek může hladina klesat, nebo naopak při vydatných srážkách stoupat.“
  ~ Ing. Jaroslava Rohová, odbor správy majetku

  „Dobrý den, dovolte mi, abych vám za sebe vyjádřil poděkování za to, že chodíte s očima otevřenýma a není vám lhostejné, co se ve městě děje. Co se týče obou rybníků, mohu vás ubezpečit, že jsme v pravidelných kontaktech s těmi, kteří mají na starost jejich čištění a údržbu.“
  Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  PARKOVÁNÍ V CENTRU: pokračování

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na první odpověď pana velitele na téma Parkování v centru: Jak je tedy možné, aby tam stálo auto od 12:35h bez pokuty? Reakce na druhou odpověď: Pokud vím, tak v ulici nábřeží Petra Bezruče jsou 3 místa na parkovací hodiny, a to znamená omezení parkovací doby. Aha, vy o tom asi nevíte, tak proto tam stojí bez pokut.
  ~ Miroslav

  odpověď:
  Dobrý den, odpovídal jsem v souvislosti s placeným parkováním, samozřejmě parkování s parkovacím kotoučem v ulici Nábřeží Petra Bezruče je a na místo se zaměříme. Hlídka plní zejména úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a tak se může stát, že na uvedené místo se nedostane a je potřeba, pokud Vám zde místo neoprávněně někdo blokuje, oznámit toto na linku 156. Pěkný den
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

 • 23.3.2018

  DIVOČÁCI NA ŠENVERTU

  dotaz:
  Dobrý den, nevím už jak dál. Řešíte divočáky na cyklostezce, ale co my tady na Šenvertu? Bojím se vyjít na svou zahradu, každý den opravuji ploty, už nevím jak. Jsem vdova, stará důchodkyně. Psa musím mít zavřeného. Dnes ráno to muselo být stádo veliké, místo 500 metrů trávníku - mám oraniště. Už nemám sílu. Šenvert je na chvostu města, nikoho nezajímá, vychovávám vnučku. Ta musí ráno vyjít z baráku a jít do školy, budu se bát otevřít dveře a pustit ji, protože divočáci chodí po ránu a ona musí jít v 6 hodin na vlak. Co s tím, budeme čekat, až někoho napadnou, pak řešit? Budu muset zavolat TV?
  ~ Kalabzová Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, nemohu s vámi souhlasit. Oblast Šenvert naopak věnujeme velkou pozornost. Svědčí o tom, mimo jiné také to, že jsme se domluvili s jiným mysliveckým spolkem a dali mu souhlas k lovu divočáků právě v této oblasti a také právě v této oblasti testujeme akustické odpuzovače divoké zvěře, abychom alespoň částečně omezili jejich přístup do této lokality.

 • 23.3.2018

  ČLÁNEK P. LAURINA NA AERONETU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, velmi mne pobouřil článek, jehož autorem je předseda kulturní komise města Sokolov, p. Radek Laurin, který byl zveřejněný na webu aeronet.cz. Odkaz je dlouhý, tedy mohu doposlat na vyžádání. Ale myslím si, že už se k Vám určitě od nějakého naštvaného rodiče dávno dostal. Pan Laurin se v něm velice jednostranně a ostře vyhrazuje proti žákům (nejen) sokolovského gymnázia. Jeho náhled na věc je naprosto scestný, jednostranný, bez širšího rozhledu, a hlavně urážející a protizákonný - zveřejňování fotografií a jmen nezletilých osob bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Navíc jsou v článku žáci označováni opravdu nevhodnými slovy - jako např. "Haveljugend" apod. Domnívám se (a ve svém okolí nejsem zdaleka sám), že takto by se zástupce našeho města rozhodně chovat neměl. Rád bych tedy znal Váš názor na věc. Také bych rád věděl, zda z tohoto nevhodného chování p. Laurina vyvodíte nějaké důsledky - např. personální postih? Vůbec bych se nedivil, pokud na základě výše zmíněného článku bude na p. Laurina podána žaloba (OZ § 84, § 85, § 86, § 90). Takový člověk je zodpovědný za kulturu v našem městě?
  ~ Jan P

  odpověď:
  Dobrý den, záležitostí, kterou popisujete, se ve čtvrtek 22. března 2018 společně se studenty a některými pedagogy Gymnázia Sokolov zabývalo zastupitelstvo našeho města. Výsledkem je, a vyplývalo to z příspěvků zastupitelů, že zastupitelstvo města v tomto vyjádřilo podporu studentům a pedagogům, nesouhlasí s formou vystoupení pana Laurina. Věc bude nadále probrána v radě města, neboť je poradním orgánem nikoli zastupitelstva, ale právě městské rady. Ještě mi dovolte dodat, že etický kodex, který byl v mnoha příspěvcích také zmiňován, platí pouze pro zaměstnance městského úřadu, což autor zmíněného článku není.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  PŘIDĚLENÍ MĚSTSKÉHO BYTU

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o pomoc. Beru to jako poslední možnost vyřešit svou životní situaci. 4 roky jsme bydleli v Sokolově v městském bytě v ulici Mánesova s manželkou a dvěma nezletilými dětmi. Posledního půl roku nám vztah příliš neklapal a nakonec jsme se dohodli, že půjdeme od sebe. V únoru jsme podali žádost o vypsání mé osoby z výše uvedeného bytu, a já se dočasně odstěhoval ke tchánovi do Habartova. S manželkou jsme se dohodli na střídavé péči o děti a to tak, že týden je budu mít já a týden ona. Chtěl jsem zažádat o městský byt v Sokolově a naskytl se byt po bratrovi mého švagra, který se kvůli práci stěhuje do Karlových Varů. Napsal jsem tedy žádost na městskou radu, jestli by nebylo možné změnit jenom nájemce. Tato žádost mi byla zamítnuta. Nejspíš z důvodu nestandardního postupu. Dne 16. března jsem podal žádosti na 3 městské byty, které byly vypsány. Nechtěl jsem příliš spěchat na bydlení, ale celý minulý týden jsem měl u sebe děti. Co se týče dojíždění, je tento stav velmi nepraktický a řekl bych, že tím i trpí. Ráno jsme odjížděli v sedm hodin a večer jsme se vraceli ke tchánovi až na půl sedmou až sedmou, přičemž psaní úkolů a následná příprava na další školní den byla velice obtížná na čas, kdy jsme toto museli zvládat. Děti byly velice unavené a už se s nimi nedalo příliš pracovat. Proto si myslím, že tato situace není úplně ideální a opravdu jim nesvědčí. Bydlení v Sokolově by bylo o to jednodušší, že bych si mohl plánovat přijatelnější směny v zaměstnání a daleko více se jim věnovat. Touto cestou mne napadlo, když jsem viděl tento odkaz na Vašich stránkách, že se pokusím na Vás obrátit, jestli by nebyla nějaká šance a mohl byste mi pomoci. Celý život pracuji a vydělávám na to, abychom měli kde bydlet a co jíst a v této situaci vlastně ani nemám kam ty moje děti vzít prakticky spát. U tchána je to sice z jejich strany hezké, že mě nenechali na ulici, ale tyto provizorní podmínky nejsou úplně ideální pro děti. Moc děkuji za to, že si tuto zprávu alespoň přečtete a třeba mi i odpovíte. Děkuji a přeji pěkný den. S pozdravem
  ~ Daniel Bajgar

  odpověď:
  Dobrý den, město má svá pravidla pro přidělování bytů a tak opravdu doporučuji postupovat podle nich. Nebráním se také tomu, abyste mi situaci blíže popsal na mou e-mailovou adresu – jan.picka@mu-sokolov.cz. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  AUTOBUSY MHD V LIPOVÉ

  dotaz:
  Dobrý den, už jsem vám psal vzhledem k MHD Sokolov v ulici Lipová. Rád bych vám poslal nějaké foto, jak tu stojí. Podle mne, pane starosto, asi v pořádku není, když vám každý den stojí autobusy nad barákem a otáčí se také nad barákem. Něco s tím prosím udělejte, děkuji
  ~ Miroslav

  odpověď:
  Dobrý den, již v minulosti jsem požádal společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. o to, aby se autobusy otáčely na jiném místě, než před obytnými domy a tento požadavek při nejbližší příležitosti připomenu. Opětovně budu také řešit parkování autobusů, byť tady musím konstatovat, že pokud řidič čeká několik málo minut (a věřím, že toto parkování máte na mysli), je asi nepřiměřené posílat jej parkovat např. na dopravní terminál, který je pro to určen.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  DOTAZ NA DOPRAVNÍ ZNAČKU

  dotaz:
  Dobrý den, máme dotaz ohledně platnosti dopravní značky DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. Tato značka je umístěna ve směru od Billy k 1. ZŠ až za chodníkem a ještě ji částečně zakrývají větve. S pozdravem
  ~ Honza

  odpověď:
  Dobrý den, na vámi popsaném místě jsem se byl osobně podívat a musím přiznat, že jsem dopravní značku, kterou zakrývají větve, nenašel. Jistě to nebylo tím stavem, který popisujete, že je tak dobře ukrytá, jen jsme si možná nerozuměli. Rád bych, abyste místo nejen lépe popsal, ale poslal třeba i fotku na mou e-mailovou adresu jan.picka@mu-sokolov.cz. Děkuji
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  PARKOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL ČEZ

  dotaz:
  Dobrý den, vážený pane starosto, když už se probírá parkování v našem městě, tak i my se připojujeme. Proč nám zabírají parkovací místa, kterých je tak zoufale málo, "firemní auta ČEZ"? My přijedeme z práce a nemáme kde zaparkovat, povede se nám najít volné místo o dvě ulice dále. Vždyť mají dost velký prostor v jejich pobočce. Prosíme, dá se s tím něco udělat?
  ~ Jana a Václav T.

  odpověď:
  Dobrý den, stejně jako vás, také mne znepokojuje velký počet parkujících firemních aut a nepochybuji o tom, že právě tato skutečnost vedla k tomu, že se prudce zvýšil celkový počet aut v našem městě. Bohužel vám musím odpovědět, že podle platné legislativy, nemůže samospráva jakkoli zakázat parkování služebních aut na parkovištích.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.3.2018

  VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ A RUINA NA SÍDLIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, prosím o odpověď na dvě otázky. 1. Bydlím v Mičurinově ulici a trápí mě výjezd z této ulice na ul. K. H. Borovského, zejména při dopravní špičce. Je téměř nemožné z naší ulice vyjet, zejména vlevo. Je také velmi problematické odbočit doleva ze Sokolovské ulice. Bylo by dobré vybudovat kruhový objezd, který by celou situaci vyřešil. Hned vedle je kruhový objezd k Tescu, ale zde jde o návaznost pouhých tří ulic, zatímco z naší strany jde o ulic pět. Pokud by se postavil kruhový objezd zde, byly by sice dva objezdy blízko u sebe, ale ušetřily by se nervy mnoha řidičů. 2. Cestou do Těšovic z Michalu stojí vlevo ruina nějakého panelového monstra. Zanedlouho z ní začnou padat panely. Několikrát jsem tam viděl hrající si děti, někdy tam přespávají bezdomovci. Snad se nebude čekat na to, až tam na nějaké dítě panely spadnou? Šlo by s tím něco udělat, myslím tím zbourat, nebo dostavět? Děkuji za odpověď.
  ~ Antonín Marek

  odpověď:
  Dobrý den, vezmu to pěkně popořadě. 1. Máte pravdu. Situace, kterou popisujete, není příliš komfortní. V tom s Vámi naprosto souhlasím. Musím ale také dodat (a také Vy toto popisujete), že by se jednalo o dva kruhové objezdy na několika málo metrech a tak bychom mohli "znepřehlednit" dopravu právě na vybudovaném kruhovém objezdu k Tescu. Jistě se shodneme na tom, že by nový kruhový objezd velmi zkomplikoval přehlednost tohoto úseku. Navíc K. H. Borovského není v majetku města Sokolova. 2. Vím, jakou ruinu máte na mysli, a také zde s Vámi musím souhlasit. Pominu-li její hrozivý vzhled, rozhodně podepisuji vše, co jste napsal o bezpečnosti dětí a možnosti přebývání osob bez domova. Bohužel (nebo bohudík) není tento objekt ve vlastnictví města a tak jakákoliv oprava, dostavba nebo zbourání není v možnostech Sokolova. Nicméně vím o tom, že v posledních letech se blýská na lepší časy a majitel tohoto objektu činí nezbytné kroky k tomu, aby zde vznikl obytný komplex. Měl jsem možnost vidět studii a musím rád konstatovat, že by v tomto případě šlo o moderní a jistě vyhledávané bydlení. Majiteli samozřejmě držím palce a náš MÚ je připraven poskytnout potřebnou spolupráci.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.3.2018

  ŽÁDOST O OPRAVU KANÁLU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych poprosit, zda by bylo možné zajistit opravu propadajícího se kanálu, uprostřed silnice v ulici M. Majerové přímo před "Karkulí". Děkuji
  ~ Domabylský

  odpověď:
  Dobrý den, v následujících měsících rozhodně k opravě dojde. Věřím, že se tak stane při plánované rekonstrukci, kdy v této ulici dojde k rozšíření parkovací plochy (u plotu MŠ) a vybudování parkoviště na asfaltové ploše pod schodištěm k Tescu. Vše by mělo být hotovo cca do konce letošních letních prázdnin.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 21.3.2018

  ZPLYŇOVÁNÍ KALŮ Z OSTRAVY VE VŘESOVÉ

  dotaz:
  Vážení občané, do internetové rubriky "Napište starostovi" přišla řada dotazů ohledně likvidace ostravských kalů ve Vřesové na Sokolovsku. Starosta Sokolova Jan Picka se ve středu 21. března 2018 společně s ostatními představiteli okolních obcí zúčastnil zasedání, které svolalo vedení společnosti Sokolovská uhelná, a.s. (SUAS), ta zakázku převzala. Níže přikládáme vyjádření Jana Picky společně s odkazem na odborné vysvětlení vedení společnosti.

  odpověď:
  Dobrý den, omlouvám se, že se k věci „zplyňování kalů“ (neboť to je správný výraz pro tento postup) vyjadřuji s určitým zpožděním. Nechtěl jsem se jako starosta pouštět se do spekulací a napravování polopravd bez jasných a průkazných informací. Byl jsem společně s dalšími starosty pozván na jednání s vedením společnosti SUAS. Téměř dvě hodiny jsme se poctivě věnovali tomuto tématu. Diskuze byla obsáhlá a já všechny zájemce o zjištění skutečných informací odkazuji na stránky SUAS, kde je celý proces nakládání s kaly a následného zplyňování dopodrobna popsán. Dovolím si pouze konstatovat, že jsem společně s ostatními starosty vyjádřil naprostou důvěru v postup této společnosti, a to i s ohledem na dosavadní přístup společnosti SUAS nejen k našemu městu, ale k regionu obecně. Každý, kdo žije dlouhou dobu v Sokolově (já již 52 let), musí pozitivně hodnotit zcela viditelné zlepšení životního prostředí. S úctou
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.3.2018

  PARKOVÁNÍ V CENTRU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda se kontroluje placení za parkovné na parkovišti před Městskou tržnicí? A dále, zda probíhá kontrola délky parkování v ulici nábřeží Petra Bezruče? Zdá se mi, že tam parkují stále stejná auta, a to po celý den nebo alespoň celé odpoledne. Děkuji, s pozdravem
  ~ Miroslav

  odpověď:
  Dobrý den, Městská policie Sokolov kontroluje pravidelně placené parkování před Městskou tržnicí, ale i dále v této ulici až ke Starému náměstí. Rovněž ostatní placená parkoviště. Co se týče druhé části dotazu, parkování v ulici nábřeží Petra Bezruče není nijak omezeno a vozidla zde mohou stát bez omezení.
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

 • 16.3.2018

  SKLÁDKY V LESE

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám pouze dva stručné dotazy týkající se pozemku (takzvaný les) mezi ulicí Tovární a Mičurinova. Vím, že pozemek není majetkem města, přesto se ptám, neuvažujete o odkoupení tohoto pozemku? Druhý dotaz se týká nepořádku a skládek v lese. Lze někoho požádat, aby se postaral o úklid? Děkuji, s pozdravem
  ~ Jitka Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den, o tom, že bychom tento problémový pozemek odkoupili, neuvažujeme. Co se týče Vaší druhé připomínky, samozřejmě vyzýváme majitele pozemku k tomu, aby jej pečlivě udržoval, a taktéž nabízíme možnost úklidu, který si majitel může objednat a následně uhradit u spol. Sotes Sokolov, s. r. o.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.3.2018

  PARKOVÁNÍ U POPELNIC

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na velmi častý "nešvar" ohledně parkování, který trvá již několik měsíců. Bydlím v ulici Heyrovského a velmi často (v podstatě denně) se stává, že nějaký automobil zůstane zaparkovaný "vedle popelnice". Řidiči často "stěhují" tyto kontejnery, aby si udělali místo na zaparkování, a tak se stane, že jsou třeba 3 kontejnery vedle sebe - a tím pádem stojícím autem zablokované. Jednak vzdálenost mezi autem a chodníkem je 100% menší, než vyhláškou stanovené 3 metry, ale hlavně není možné se často k popelnici dostat! Jdu třeba s odpadky a musím se buď prodírat někde mezi autem a kontejnerem, nebo i dojít k jiné popelnici. Zaráží mne, že tudy často projíždí nejen MP, ale i auta státní Policie a nikoho to zřejmě nezajímá. (Respektive nikdy jsem nezaregistroval, že by tato auta měla "botičku", lísteček od MP za stěračem a podobně.) Nechci se chovat jako dobytek, ale mám opravdu vždycky sto chutí ty odpadky položit někde na silnici, trávu, nebo rovnou na to překážející auto. Děkuji za odpověď.
  ~ Petr

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínce naprosto rozumím. Také já jsem mnohdy udiven tím, jak řidiči osobních aut nerespektují dopravní předpisy a vyhlášku. Městská policie samozřejmě dopravu ve městě nebo přestupky proti dopravě v našem městě řeší a paradoxně v diskusních fórech je za to mnohdy napadána a její konání, co se týče parkování, je jí vyčítáno. Ohledně situace u kontejnerů je správný postup takový, že pracovníci spol. zajišťující vývoz kontejneru, by si měli zapsat SPZ auta, které tvoří překážku a měli by to nahlásit nadřízeným a pokračovat dál ve svém rajónu. Následně by měl být proveden náhradní vývoz a cena přefakturována majiteli vozu. Toto je postup správný, je však samozřejmě zdlouhavý. Reálně to vypadá tak, že vůz společnosti Sotes Sokolov, s .r. o. se v průběhu dne ještě vrátí a nádoby samozřejmě vyveze. Co se týče toho, že se mnohdy ani my ke kontejnerům nedostaneme, mohu pouze odkázat na možnost volání na PČR, nebo MP, aby situaci řešily.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.3.2018

  MHD ZDARMA A TRŽNICE

  dotaz:
  Dobrý den, poslední dobou se dovídáme, že některá města hradí městskou dopravu komplet, tj. lidé jezdí zdarma. Rád bych se dotázal, zda o tom také neuvažujete? Veškeré instituce, bankomaty atd. jsou koncentrovány v centru města. Stále se dočítáme o plánovaných investicích na zřizování či rozšiřování stávajících parkovišť (viz Nové náměstí). Nebylo by to efektivnější? Dále, zda neuvažujete o zřízení stálé tržnice (pevné stánky - viz Cheb)? Např. v prostorách areálu Bohemia, což je od centra kousek a jistě by se vešlo i prostorné parkoviště pro nakupující. Děkuji za odpověď a zdravím.
  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. V současném vedení města otázka bezplatné MHD diskutována nebyla. Dovolím si pouze prezentovat dva otazníky, které v bezplatném MHD já osobně vidím. Prvně, neznevýhodňovali bychom tímto rozhodnutím pouze určitou, byť nezastírám, že nemalou část obyvatel našeho města, a v případě, že ano, jak kompenzovat nějaké výhody pro obyvatele, kteří z nějakého důvodu MHD nevyužívají? A druhý otazník spočívá v tom, že město Sokolov je v poněkud jiné situaci, než města, která se touto cestou vydala. Konkrétně jde o to, že společně se Sokolovem je MHD provozováno také v obcích Svatava, Lomnice, Těšovice, Dolní Rychnov, Citice a Březová. Nevím, jak složitě by bylo oddělitelné financování MHD, kdy za část cestujících by jízdné platilo naše město, zatímco zbylá část cestujících by si musela cestovné hradit sama. Samozřejmě nemohu předjímat, že pokud bychom cestou bezplatné MHD šli my, tak by stejně postupovaly i ostatní obce. Co se týče stálé tržnice, nejsme přesvědčeni o tom, že by měla své uplatnění. Ostatně jednu stálou tržnici již v Sokolově máme a tu doplňují volné trhy, které se konají každých 14 dnů na nám. Budovatelů.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Pronajímání bytů z pohledu cizince

  dotaz:
  Milý pane starosto, asi si budete říkat, že jsem drzá, nebo jiné názory na mou osobu. Možná to smažete a možná ne. Vím, že teď řešíte problém s byty a pronajímáním a obohacováním se vlastně na dávkách atd. Všichni víme, kdo se nejvíce obohacuje, ale to je vedlejší, nechci Vás poučovat nebo něco jiného. Jen chci říct můj názor a snad Vám pomůže s problémem a něco z toho použijete. Žila jsem 2 roky v Kanadě, kde tento problém řešili jednoduše. Dávky (příspěvek na bydlení) byl posílán přímo na účet, takže nájemníkům ani do ruky nešel. Lidé, co byli sociálně slabí, měli městské byty nebo domky v pronájmu přímo od státu, neboli města a příspěvek šel přímo na účet města. Vím, že nemáte asi tolik městských bytů, ale myslím, že by to váš problém vyřešilo. V každém panelovém domě byli tzv. správci, kteří uklízeli dům a starali se o pořádek. V té době to bylo jejich zaměstnání, tím pádem neplatili nájem a věděli přesně, kdo je dobrý a kdo špatný nájemník. Dále se používalo, že při pronájmu bytu se skládal první a poslední nájem (kauce). Tím pádem výpověď z bytu byla měsíční. Nájemník zde bydlel poslední měsíc a pak byt musel opustit. Myslím, že když zavedete něco podobného v Sokolově, vyřešilo by to mnoho problémů a lidé by měli kde bydlet v normálním nájmu a ne platit těm vydřiduchům, co se obohacují na sociálně slabých lidech.
  ~ Hana

  odpověď:
  Dobrý dne, děkuji Vám za Váš podnět a s mnoha Vámi citovaných řešení můžeme jistě souhlasit. Bohužel, a to je dle mého názoru největší kámen úrazu, tato všechna řešení musí přijít od našich zákonodárců a nikoliv od vedení měst, která k nim nemají potřebné pravomoci. Dle mého názoru vidím tři řešení, která by této situaci pomohla. Za prvé, zapracovat na vymahatelnosti práva, za druhé, revize doplatků a dávek tak, aby je nepobírali lidé spatřující smysl života v tom, že se dá slušně žít i bez práce. A za třetí, větší pravomoci samosprávám, ať již na úrovni obcí s rozšířenou působností, anebo na městech a obcích samotných. V žádném případě si o Vás nemyslím, že jste drzá, naopak rubrika Dotazy na starostu je určena právě lidem, jako jste Vy, tedy lidem, kteří chtějí slyšet řešení určitého problému či alespoň názor na problém samotný. Děkuji a přeji Vám pohodové jaro.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Obchod s chudobou v číslech

  dotaz:
  Zdravím Vás, včera jsem si přečetl na internetu některé skutečnosti, konkrétně o městu Sokolov - Praha - Zástupce ombudsmanky - Stanislav Křeček - navštívil Sokolov. O své návštěvě se rozpovídal na svém facebooku, kde vysvětloval, jak někteří podnikavci obírají stát o velké částky. Upozorňuje také, že je nejvyšší čas s tím něco dělat. Křeček poukazuje na to, že Sokolov patří mezi obce, které využily zákonnou možnost vydat opatření umožňující, aby jedna ze sociálních dávek – příspěvek na bydlení – nebyla vyplácena všem, kteří na tuto sociální dávku mají nárok, ale nebyla přiznána těm, kteří se do obce nově přistěhují. „Z mnoha hledisek jistě problematické opatření. Obecně se soudí, že toto opatření má zabránit negativnímu jevu plynoucímu z naší neschopnosti zajistit podmínky bydlení lidem, kterým pro jejich vztah k bytovému majetku, ke spoluobčanům a spolubydlícím a k veřejnému pořádku nikdo běžně byt nepronajme, a které jsme si zvykli nazývat obchodníky s chudobou,“ vysvětluje na sociálních sítích. „V pondělí 26. února jsem navštívil obec Sokolov, abych se na místě přesvědčil, jaké jsou příčiny a důsledky tohoto opatření v praxi. Hovořil jsem se starostou, místostarostkou a ředitelem firmy spravující obecní bytový fond. Obec má přibližně 24 000 obyvatel. Nově, před vydáním shora uvedeného opatření, se do obce přistěhovalo asi 600 nových obyvatel, zpravidla Romů, kterým bydlení nově zajistili soukromí vlastníci bytů. Jaké jsou podmínky takového bydlení? Vlastník bytové jednotky uzavře s novým nájemcem nájemní smlouvu, ve které stanoví nájem ve výši 250 Kč za metr podlahové plochy – tedy nájem, který by i v Praze byl považován za vysoký. Tyto peníze mu samozřejmě nikdo nezaplatí, neboť tato částka uvedená v nájemních smlouvách slouží jen k tomu, aby se navyšovala úroveň „místně obvyklého“ nájemného, podle kterého úřady práce vyplácejí na bydlení sociální dávky, v tomto případě příspěvek na bydlení. Zatímco v obecních bytech se v Sokolově platí podle kvality bytu 33 Kč - 65 Kč za metr, úřad zde vyplácí jako příspěvek na bydlení 100 Kč za metr podlahové plochy. Pokud takových bytů v obci vlastní pronajímatel několik stovek, snadno si každý spočítá jeho měsíční příjem... Nejde však o příjem jediný. Pronajímatel stanoví nízké zálohy na služby, čímž nájemcům po vyúčtování vzniká vysoký nedoplatek. I ten úřad, po předložení vyúčtování, zaplatí. Pokud byt není řádně vybaven, Úřad práce poskytne potřebnému nájemci na zařízení bytu až 65 000 Kč. Když se ten po nějaké době vystěhuje, poskytne úřad na vybavení bytu stejnou částku novému nájemci znovu. Pronajímatel se o stav bytu starat tedy nemusí. Jiný způsob, jak získat snadno peníze od státu, je existence „příbuzenských pěstounů“, kteří byli zřízeni proto, aby o opuštěné děti pečovali nikoliv cizí osoby, ale (pokud je to možné) některý příbuzný. Jaké je to v praxi? V Sokolově je 200 takovýchto pěstounů. U některých existuje vážná pochybnost, zda o svěřené děti skutečně osobně pečují. Jedna z nich takto „pečující“ o 4 děti, dostává měsíčně 69 000 Kč. Pak občan Sokolova (invalidní důchodce), který je podle dokladů vlastníkem 120 aut, se kterými ovšem jezdí jiní, kteří však za přestupky neplatí (to je přece povinností vlastníka), je jen dalším dokladem o nezbytné potřebě důkladné revize poměrů, má-li být stát považován na právní a sociálně spravedlivý.“ Otázka zní, zda jde o skutečnost?
  ~ Miloš Hoření

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět a dovolím si k němu uvést, že Město Sokolov již téměř tři roky na tuto neúnosnou situaci upozorňuje vládní činitele, zákonodárce, neziskové organizace, zkrátka všechny, kteří se touto situací mají zabývat. Bohužel naše varovné volání doposud vyslyšeno nebylo, a tak jsme se rozhodli, že začneme nazývat věci pravými jmény, a to včetně například konkrétních čísel. Velice rádi jsme přijali nabídku pana doktora Křečka a pozvali jej k nám do Sokolova, aby se se skutečným stavem opravdu seznámil. Naším posledním počinem v tomto byl také otevřený dopis rady města, v němž upozorňujeme na neúnosnou situaci nejen Sokolova a žádáme co možná nejrychlejší řešení problému. Neboť samospráva má v tomto ruce naprosto svázané. Dopis jsme adresovali Ústavnímu soudu ČR, panu premiérovi, Úřadu vlády, Poslanecké sněmovně a Senátu ČR. Má odpověď na Váš dotaz zní: Ano, údaje, které uvádí pan doktor Křeček jsou v naprosté většině pravdivé.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Lajnování parkoviště v ulici Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, jen bych se rád připojil k prosbě z 1. 3. 2018 paní Mgr. Jitky Srbové o vyznačení parkovacích stání kolem ulice Švabinského. To by se ale mělo týkat všech nevyznačených parkovišť na celém sídlišti Michal. Na konci ulice Mánesova na novém parkovišti čáry namalované jsou a parkování tam je úplně o něčem jiném. Což se nedá říct třeba o začátku ulice Mánesova u vjezdu do soukromé základní školy, kde pruhy vyznačené nejsou a lidé, aby se alespoň trochu vešli, parkují svá auta i částí na trávníku.
  ~ Krejčí

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel situace posledních měsíců mě donutila změnit moje přesvědčení o tom, že každým lajnováním za podmínek dodržování předepsaných norem sníží počet parkovacích míst. Čím dál víc musím dát za pravdu Vám, kteří jste mě na tu situaci upozorňovali. Přesvědčil jsem se o tom, že téměř vždy se najde bezohledný řidič, který si s parkováním hlavu neláme a zaparkuje svůj vůz tak, jak se to hodí jemu, bez ohledu na to, že zabírá prakticky dvě místa. Z tohoto důvodu jsem v tomto týdnu měl jednání s vedením společností Sotes a požádal jsem je o to, aby zmapovali možná parkoviště, kde úspoře parkovacích míst může dojít právě tím, že parkoviště bude vyznačeno. Místo, které ve své připomínce zmiňujete, bude samozřejmě jedním z nich.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Parkování na zeleni u pomníku za ulicí Heyrovského

  dotaz:
  Vážený pane starosto. Chci Vám poukázat na to, jak se ničí terén vedle stezky za baráky v ulici Heyrovského od parkoviště (pokud to je parkoviště, protože tam totiž není žádná značka „P“). Je to v prostoru mezi ulicí Heyrovského a ul. Borovského, parkují tam auta na trávníku, který je tím rozoraný a již párkrát zaparkovali i za barákem 1543-1544. Když jsem řidiče upozornil, že tam nemají parkovat, tak mi řekli, co se o to starám a kde teda mají parkovat. Přitom ve večerních hodinách je parkoviště u Tesca téměř prázdné (to je pěšky z místa 5 minut). Volal jsem i Městskou policii a řekli mi, že se na to podívají, ale nic se nezměnilo. Nevím, jestli to bude k něčemu dobré, ale mě mrzí, jak se někteří lidé chovají k přírodě. Tak by možná stačilo dát tam značku „Zákaz parkování podél stezky“ a občas to zkontrolovat, ale to už je ve Vaší kompetenci. Děkuji za odpověď, s pozdravem
  ~ Imrich Majdanics

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel z Vaší připomínky není úplně patrné, v kterých místech řidiči bezohledně parkují v zeleném. Pro parkování v této oblasti je samozřejmě využíváno malé parkoviště mezi Borovského a Heyrovského a samozřejmě je možno parkovat v ulici Heyrovského. Stejně jako Vám, také mně se nelíbí bezohledné parkování na trávnících a již několikrát jsem osobně na řidiče nerespektujícího vyhlášku volal Městskou policii. Stejný postup doporučuji také Vám a to s tím, že Městská policie každý takový telefonát řešit musí. Pokud by se k němu stavěla laxně, oznamte to prosím veliteli Městské policie Bc. Petru Procházkovi nebo radnímu, který je pověřen zastupitelstvem vedením MP, a to je Mgr. Petr Kubis.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Osud "Kendíkova"

  dotaz:
  Dobrý den, nejprve bych Vám chtěla poděkovat, že jste začali cokoliv dělat s tzv. obchodem s chudobou. Chci se zeptat, kdy se zhruba dokončí odkup domů v okolí kina Alfa? Pevně doufám, že to město nakonec od podnikatele Kendíka odkoupí a nevznikne tu další "nádraží".
  ~ Miroslava Nová

  odpověď:
  Dobrý den, co se týče odkupu domů u kina Alfa, s majitelem jednají zástupci pražského investora, a přestože zastupitelstvo města Sokolova na svém zasedání neschválilo záměr odkupu, jsme v této věci stále aktivní a sledujeme probíhající jednání. Jsem přesvědčený o tom, že ke změně majitele dojde v letošním roce.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.3.2018

  Závora do vnitrobloku

  dotaz:
  Vážený pane starosto, neodpověděl jste na dotaz paní Kubalové, a ani na můj dotaz. Vaše vyjádření, že se nejednalo o žádost jednotlivce, je nic neříkající, když je zde 70 bytových jednotek a minimálně 70 spoluvlastníků bytových domů. Chtěl bych vědět, kolik jich bylo a nejlépe ještě, kdo to byl. Pokud jich bylo více jak polovina spolumajitelů bytových domů, tak se omluvím a podřídím, ale tomu nevěřím, protože jak jsem již psal, nikdo o ničem nevěděl, jen se proslechlo, že je někdo s někým kamarád a zařídil to. Myslím, že město jsou občané a ne úředníci a jejich kamarádi, nesouhlasím s tím, aby se takto rozhodovalo o nás bez nás. Paní Kubalová je zrovna jednou z těch, které bydlí v domě, který má vchod jen z vnitrobloku a souhlasím s ní, že by její blízcí měli mít umožněn vjezd do vnitrobloku. Bydlím zde už od dětských let a je pravda, že se vnitroblok za ta léta od roku 1968 zaplnil auty a i mně někdy vadí, že musím hledat místo na parkování, ale není pravda, že tu překážejí auta lidí, co jdou do bazénu, něco zařídit do města, nebo navštívit nemocnici. Taková auta zde parkují, to máte pravdu, ale parkují zde přes den a největší problém je s parkováním přes noc. Jak jsem zmínil, je tu 70 jednotek a když si vezmu, že by každá jednotka měla mít jednu kartu (průměr 1 auto na bytovou jednotku je asi reálný, protože jsou zde rodiny, co mají dvě auta a někteří starší občané nemají auto žádné, a pokud jsem počítal dobře, tak se do vnitrobloku vejde 35 osobních vozidel), jak tedy chcete zajistit parkování pro dalších 35? A co ti starší spoluobčané kteří jsou závislí na svých blízkých? Co když mi přivezou nábytek, pračku, ledničku, nebo jen přijedou řemeslníci, které jsem si objednal? To nejsou jen mé otázky, stejně se ptají skoro všichni z našeho SVJ, protože jsem předseda výboru a diví se, že jim nejsem schopen odpovědět a po Vaší reakci stále nebudu.
  ~ Jiří Vodrážka

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době čekáme na karty a na připojení elektroměru. Pak vyzveme obyvatele k vyzvednutí karet a dostanou i leták s informacemi.
  ~ Erik Klimeš, Sokolovská bytová

 • 2.3.2018

  Zasedání rady pro přidělování bytů

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jen mě zajímá, kdy zasedá rada ohledně přidělování bytů.
  ~ Vaněčková

  odpověď:
  Dobrý den, rada města zasedá vždy v úterý po dvou týdnech a samozřejmě nemohu upřesnit, na které radě se budou jednotlivé městské byty žadatelů přidělovat. Je to závislé na tom, jak často budou volné byty k dispozici, a jak náročná bude případně jejich oprava.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.3.2018

  Nefunkční semafor na přechodu u Perly

  dotaz:
  Dobrý den, vážený pane starosto, dne 23. 2. 2018 jsem byl vyzvedávat svoji dceru po škole z 2. ZŠ, kde jsme zkoušeli, aby sama dcera přešla přes přechod u Perly. Sledovali jsme s manželkou, jak to zvládne. Byl jsem překvapen, že moje dítě čekalo na semaforu a zelená na přejití pro chodce se neukázala! Ani po projetí aut třemi směry! Dcera má 7 let a pořád svítilo červené světlo na semaforu, až se najednou rozešla! Jelikož jsme byli daleko, tak jsem nemohl zareagovat. Řidič, co stál na křižovatce u Perly ve směru z města do Lomnice, poradil dceři - přejdi, protože auta v našem směru mají červenou. Díky tomuto pokynu přešla naše dcera na stále svítící červenou. Což nám v tom okamžiku hodně zatrnulo. Tuto skutečnost jsem okamžitě oznámil na Městské policii Sokolov, kde jsem se dozvěděl, že nejsem první, a že tuto informaci už volali v měsíci únoru minimálně třikrát! Chtěl bych pochválit paní z městské policie, že tuto událost bude okamžitě řešit a zpětným zavoláním mě tímto ujistila, že tuto informaci předala firmě Sotes Sokolov, s.r.o. k zajištění správné funkce semaforu. Trošku mě zarazilo, že jsem již několikátý tento měsíc a že při dnešních technologiích se semafor nepřepne do nouzového stavu! To znamená, že někdo dostane informaci o nesprávné funkci semaforu! Což v dnešní době funguje třeba na železnici. Děkuji za vyřešení vzniklé situace.
  ~ Petr Sitař

  odpověď:

  "Petře, dobrý den, hned na úvod velké díky za Váš příspěvek. Bezpečnost dětí je naprostou prioritou současného vedení města a každá informace týkající se dopravní situací u základních škol u nás hned rozsvítí výstražné světlo. Neprodleně po Vaší informaci jsme také my kontaktovali společnost SOTES a požadovali okamžitou nápravu. Jsem rád, že mohu konstatovat, že v současné době je již vše v pořádku. Pro lepší a zejména rychlejší komunikaci posílám nejen odpověď společnost SOTES, ale také přímý kontakt na odpovědného pracovníka. Věřím, že se společnost spravující semafory v Sokolově, bude také zabývat pořízením techniky, která funguje na železnici, a o které se zmiňujete. Ještě jednou velké díky a přání pohodového dne."

  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  "Dobrý den, Městská policie Sokolov průběžně kontroluje dopravní značení a semafory ve městě a jak bylo sděleno podněty předává přímo správci komunikací v tomto případě na SOTES Sokolov. Pěkný den přeji."

  - Bc. Petr Procházka, velitel městské policie

  "Dobrý den, pane Sitaři, děkuji za nahlášení poruchy semaforu u Perly, závada je odstraněna. V případě zjištění jakékoliv závady na semaforech a veřejném osvětlení volejte 728 277 258. Přeji příjemný den."

  - Stanislav Strnad, Sotes Sokolov

 • 2.3.2018

  Způsob výběru lokalit bez nároku na doplatek

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, z jakého důvodu nebyly do lokality bez nároku na doplatek zahrnuty i přilehlé domy v Sokolovské ulici č.p. 1443-1449 a 1570-1576? Netuším, co vás na úřadě vedlo k tomu, je vynechat, nebo jak jste osobně seznámeni se zdejší situací, ale já v této lokalitě žiji již nějakou dobu a s jistotou Vám mohu říct, že ty vynechané domy rozhodně bezproblémové nejsou. To tzv. kšeftování s chudobou v nich posledních letech probíhalo a probíhá dále. Už jen i tím, že v nich má byty známý p. Berka, ale nejen on. Netvrdím, že jsou ty domy problémové celé, jsou to, ostatně jako u většiny domů, jednotlivé byty. Velmi bych ocenila, jistě ne ze zdejších starousedlíků a slušně žijících sama, kdyby došlo, a pokud možno co nejdříve, k nápravě. Děkuji, s pozdravem
  ~ Dostálová

  odpověď:
  Dobrý den, k Vašemu dotazu si dovoluji uvést následující: O oblastech, ve kterých platí opatření obecné povahy, jsme rozhodovali na základě informací od agentury pro sociální začleňování Městské policie a především PČR. Opatření i dle dodatků k zákonu muselo být spíše specifické jako určité územní celky, a to s tím, že právě v tomto územním celku dochází k nárůstu sociálních problémů. Je logické, že to je především v oblastech, kde má koupeno nejvíce bytů pan Berka a jiní obchodníci s chudobou. Samozřejmě víme o tom, že také v ostatních oblastech města jsou takto pro nás nepřijatelně pronajímány i ostatní byty. Nicméně pokud bychom tyto oblasti jasně nevymezili, zavdávali bychom zbytečnou příčinu k tomu, aby opatření obecné povahy v daných lokalitách nebylo legislativně schváleno. Pokud jakékoliv opatření ohraničíte blokem domů, ulicí apod., vždy se najdou nájemníci, kteří tvrdí, že by právě tato hranice měla být posunuta. Nebráníme se však tomu, a taky jsme to dopředu avizovali, že v budoucnu budou oblasti, kde opatření obecné povahy platí, rozšířeny. Musím také dodat, že podle našich informací právě toto opatření funguje a již v několika případech i díky nevyplacenému doplatku na bydlení město Sokolov nebylo tou správnou adresou pro nepřizpůsobivé občany z jiných míst republiky.
  ~ Jan Picka, starosta

 • 1.3.2018

  KÁCENÍ STROMŮ, OPRAVY A DALŠÍ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, velice rozhořčená a zároveň smutná usedám k počítači a píši Vám tuto stížnost. Dnes v dopoledních hodinách došlo na louce směrem na Areál zdraví za blokem domů na konci ulice Švabinského ke kácení cca 10 zdravých, krásných stromů. Absolutně nechápu důvod, či komu stromy vadily. Se sousedy jsme jen nevěřícně koukali z oken a kroutili hlavami. Přišlo mi, že ani vedoucí této demoliční akce sám nevěděl, které stromy kácet a prostě jen šel a některé z nich označil. Stromy tu byly vysázeny obyvateli těchto domů v 80. letech, máme díky nim krásný výhled z okna a zároveň nám tu v letních měsících, kdy jsou olistěné, slouží jako protihluková zástěna k nedaleké dálnici. Proto Vás, ne prosím, ale žádám, aby na místě těchto padlých stromů, byly vysázeny nové, protože mi přijde, že zdravý rozum a láska k přírodě musí v poslední době ustoupit financím, vykazování činnosti a nesmyslným rozhodnutím. Ještě bych chtěla poukázat na vulgární chování pracovníků firmy Sotes, kteří se velmi hrubě chovali k paní, která se jich přišla zeptat, proč stromy kácejí. Jeden z jich jí odpověděl, že zda má problém, má k němu přijít blíže a on jí dá takovou facku, a pak na ní začal kvokat... Myslím, že něco takového je v dnešní době nepřípustné...

  Dále bych se Vás chtěla zeptat na dvě věci:

  - bylo by možné nechat opravit fasádu na teplovodním výměníku vedle pivnice Alex? V létě jsme se radovali, když bylo kolem výměníku postaveno lešení. Jenže jsme zjistili, že byla natřena pouze část a zbytek zůstal v původním stavu, což upřímně nepochopil nikdo z nás. Mám pocit, že všechny výměníky v Sokolově již prošly rekonstrukcí fasády a na náš krásně šedivý "pografitovaný" se tu jaksi zapomnělo.

  -zajímalo by mě, zda město neplánuje postavit pořádné parkoviště u pivnice Alex a zároveň zrekonstruovat silnici za domy na konci Švabinského ulice? Silnice i parkoviště jsou tu v katastrofálním stavu. Nehledě na to, že by parkoviště potřebovala vyznačit stání, neboť jsou tu mezi námi bezohlední lidé, kteří při parkování nechávají obrovské rozestupy a člověk tu pak nemá šanci zaparkovat.

  Za odpovědi děkuji a přeji Vám příjemný den


  ~ Mgr. Jitka Srbová

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych své odpovědi začal v obráceném pořadí. Tedy nejdříve vyjádřením Sokolovské bytové, s.r.o. k výměníku a také stavem vozovek u pivnice Alex. Přidávám slibované vyjádření.

  „Dobrý den, s opravou fasády výměníkové stanice VS 21 na ulici Švabinského určitě počítáme. Aktuálně ale posíláme veškeré investice do modernizace technologií, kdy musíme připravit všechny výměníky a rozvody na plánovanou změnu topného média, rovněž také významně snižujeme tepelné ztráty. Veškeré investice a opravy plánujeme tak, abychom nemuseli zvyšovat cenu tepla v Sokolově. Opravy fasád výměníkových stanic plánujeme v horizontu 2 - 3 let. Ještě pro doplnění, lešení bylo postaveno kvůli opravě střechy, kterou už kvůli odstranění možnosti vzniku dalších škod na budově nešlo odložit.“

  Ing. Erik Klimeš – ředitel společnosti, Sokolovská bytová, s.r.o.

  „A nyní k parkovišti. V nedávné době jsme rekonstruovali a rozšířili parkovací plochy právě mezi domy v ulici Švabinského, tedy jen několik desítek metrů od plochy, kterou popisujete. Musím přiznat, že nemám pocit, že by pivnice Alex "pořádné" parkoviště potřebovala. Vždyť již z povahy provozovny se to tak trochu vylučuje, byť jsem si samozřejmě vědom toho, že pivnici navštěvují také Ti, kteří nutně nemusí pít alkoholické nápoje. Ale je třeba si uvědomit, že výstavbu každého nového parkoviště musí umožňovat technické a prostorové podmínky. V tomto případě, podle mého, tomu tak není a mohu se opřít o činnost pracovní skupiny, která se hned na začátku našeho volebního období věnovala vytipování vhodných pozemků na parkoviště, a tento pozemek v jejich seznamu nikdy nefiguroval. A věřte mi, že se svého úkolu tato skupina zhostila velice zodpovědně a pečlivě. Jiná je situace, a v tom s Vámi souhlasím, týkající se stavu vozovky a vyznačení stání na nedalekém parkovišti za domem. Určitě budu situaci konzultovat s příslušným panem místostarostou a vedením společnosti SOTES Sokolov, s.r.o., která má komunikace ve správě. Pro rok 2018 je již plán oprav schválen, ovšem nic nebrání tomu, aby se situace řešila v roce následujícím. Nyní ke kácení stromů, tak jak jej popisujete. Z požadovaných informací jsem zjistil, že:

  - důvodem pro kácení byly opakované stížnosti a žádosti občanů z této lokality.

  - výběr byl proveden za účasti odborníka - dendrologa a vybrány byly stromy nevhodně rostlé, či s různým poškozením. Dle informací se jednalo, mimo uvedené, také o tzv. výchovnou probírku. Co se týče nevhodného chování pracovníků SOTESu, věřím, že alespoň takto nepřímo dotyčná dáma přijme mou upřímnou omluvu a slib, že při nejbližší příležitosti budu věc řešit taktéž s vedením společnosti a jistě se s nimi shodnu na tom, že podobné jednání je nepřípustné. Dovolte mi také, abych tuto příležitost využil k tomu, že se vyjádřím k celkové situaci kolem kácení stromů. Město Sokolov bylo, je a vždy bude městem zeleně, městem, kde si také stromů samozřejmě moc vážíme. Pokud již nějaký strom musíme pokácet, pak vězte, že to je pouze z nutných důvodů (rekonstrukce vozovky, nemocný strom, výchovná prořezávka, několikrát opakované žádosti občanů apod.) a nikoliv z rozmaru, či necitlivosti. Dodávám také s naprostou zodpovědností, že o každém jednotlivém stromu je rozhodováno celkem ve čtyřech posouzeních. Nejdříve požadavek prověřuje komise životního prostředí (složená z obyvatel města a jejich práce si ohromně vážím). Několikrát jsem měl možnost se přesvědčit o tom, že zmiňovaný strom opravdu vidí a přímo na místě jej posuzují. Další prověření je na pracovnicích odboru správy majetku, a to s konzultací odborníka - dendrologa (pořízena je i fotodokumentace), následně se každému stromu věnuje Rada města (má 9 členů a také zde se názory mnohdy liší a rozhoduje hlasování) a poslední rozhodnutí je na státní správě, a to na odboru životního prostředí. Naprostou samozřejmostí pro nás je dodržování náhradní výsadby (např. kolem dětského hřiště na Vítězné bylo vysázeno 14 nových stromů a další přibydou u MŠ Vítězná) a tak pokácené stromy nahrazujeme novými. Je jasné, že také tyto stromy budou potřebovat nějaký čas na to, aby plnohodnotně nahradily své předchůdce. Momentálně pracujeme s odbory na tom, abychom uměli informace o zamýšleném kácení stromů včas a co možná nejvíce dostat mezi obyvatele našeho města. A na úplný závěr krátký dovětek. Mnoho stromů v našem městě naopak pokáceno nebylo, a to proto, že jsme nepřistoupili a nepřistoupíme na požadavky některých SVJ nebo jednotlivých obyvatel, aby stromy ustoupily výstavbě parkovišť (i za cenu dramatického úbytku zeleně), rozšíření vozovky či chodníku apod. Zkrátka platí, že kácíme jen stromy, které musíme, a to musíme, si samozřejmě poctivě ověřujeme.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 27.2.2018

  NOVÁ ÚŘEDNÍ DESKA

  dotaz:
  Dobrý den, nešla by prosím upravit elektronická úřední deska? Je dost nepřehledná a najít třeba pronájem nemovitosti je složité a dlouhé. Ve staré úřední desce jsem rozklikl, co jsem potřeboval a bylo hotovo.Vím, je tam odkaz na starší verzi, ale ta mi už tři dny nejde otevřít. Děkuji
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, nová elektronická úřední deska se prakticky v ničem neliší od původní. Ovládání je možné formou listování, anebo je možné použít "vyhledávač" umístěný na horní liště úřední desky. Pokud je hledaný výraz uveden v názvu zveřejněného dokumentu, tento se Vám nabídne. Výraz "pronájem nemovitosti" není obsahem názvu žádného zveřejněného dokumentu, proto se žádná nabídka neobjeví. Na úřední desce jsou v současné době zveřejněny pouze pronájmy pozemků. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

 • 27.2.2018

  JÍZDNÉ AUTOBUSU

  dotaz:
  Dobrý den, prosila bych vysvětlení. Bydlím v Habartově. Zajímá mě ceník jízdného: Kluč-Habartov stojí 16 Kč. Kluč-Sokolov 26 Kč. Habartov-Kluč 16 Kč. Habartov-Sokolov 26 Kč. Je to tak správně? Myslím, že ne. Prosím vysvětlit.
  ~ Horváthová

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem projednával s výkonným ředitelem společnosti Autobusy KV a ten mi sdělil, že ceny jízdného jsou takto správné a je to v souladu s platným ceníkem a daným kilometrickým pásem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  LEDABYLÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU

  dotaz:
  Dobrý den, už několikrát se mi stalo, že když jsem si potřeboval v Sokolově něco zařídit v okolí nového náměstí, tak jsem v oné době nenašel místo k zaparkování. Samozřejmě jsem vždy zaparkoval dál od náměstí a pěšky se vrátil k vyřízení svých záležitostí. Jenže už několikrát jsem si všiml cestou od křižovatky u soudu, že podél náměstí někteří řidiči parkují velmi ledabyle. Dnes kolem 11:15 jsem zběžně vyhodnotil situaci tak, že na východní straně by se vešla ještě dvě auta a na protější straně tři. Nechápu, proč nejsou vyznačená stání pro jednotlivá auta? Někteří řidiči tak blokují zbytečně místa k parkování.
  ~ M. Pokorný

  odpověď:
  Dobrý den, musím s vámi souhlasit. Vedení města Sokolova dělá vše proto, abychom přidali jakékoli parkovací místo, zejména ve frekventovaných oblastech, jakou je i okolí nám. Budovatelů. O to víc nás mrzí pohled, kdy řidiči bezohledně zaparkují tak, že mezi sebou například nechávají zbytečně velké mezery a tím snižují kapacitu místa pro zaparkování. Stejně jako v jiných případech, i toto bude námětem našich rozhovorů se společností SOTES Sokolov, s.r.o., která je správcem komunikací a velice vážně se budeme zabývat otázkou, zda řešením není vodorovné značení – lajnování. Ostatně za dobrou praxi můžeme považovat parkování na ploše nám. Budovatelů, kdy nedávno vzniklé parkoviště je nalajnováno a řidiči svá auta parkují tak, jak mají.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  NEFUNKČNÍ SVĚTELNÝ PŘECHOD

  dotaz:
  Dobrý den, na silnici mezi 4. ZŠ a autoservisem Schöner je světelný přechod, který již není funkční. Potřeboval by opravit. A pak ješte: před umělou ledvinou (nad koupalištěm) je u silnice už dva roky suchý strom. Na podzim tam v okolí ořezávali stromy. U tohoto suchého stromu ořezali větve a nechali ho tam. Asi na okrasu, jinak nevím proč. Dělá tam akorát ostudu.
  ~ Krenžálková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za vaše připomínky, které předáváme k vyřízení společnosti SOTES Sokolov, s.r.o. Předpokládám, že se stromem, který zmiňujete, si poradí v co možná nejkratší době. Malinko složitější však vidím výměnu světélek upozorňující chodce na přechodu. Obávám se, že výměna těchto světel nebude jednoduchá, pokud je vůbec možná. Nicméně, jak jsem již napsal, situací se bude společnost Sotes zabývat. A dovolte mi, abych, stejně jako vy, také já ocenil skutečnost, kdy na přechod pro chodce světelně upozorňují právě zabudované ledkové body.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  PARKOVÁNÍ A POKUTOVÁNÍ U STARÉHO NÁMĚSTÍ

  dotaz:
  Dobrý den, můžu vědět, z jaké hlavy pomazané se opět vyklubal nápad, aby městští strážníci kasírovali v sobotu v šest hodin večer v ulici Rooseveltova (u řetězů při vjezdu na Staré náměstí)? Celé roky se tam dá parkovat při kraji domu podélně a nyní je to najednou problém? Přijde Vám, že je náměstí přebujelé životem a proto je třeba začít místní ruch korigovat? Nebo Vám přijde, že je tu zbytečně hodně parkovacích míst a proto jste se rozhodli, neustále je ubírat? Proč rovnou nepřejmenujeme městskou policii na výběrčí parkovného a místo pistolí jim můžeme na blůzku připnout čtečku čárkových kódů a bankovní terminál na platby kartou? Už v minulosti, když vzpomenu na místního "šerifa" p. Šlaise, který mi dával pokuty na naší trávě před rodinným domem a pak, když je potřeba, aby se něco vyřešilo (krádež, vandalismus atp.), tak je najednou všechno problém a nejde to řešit kvůli předpisům atd., mi přijde městská policie pouze jako skupinka výběrčích parkovného, to jediné je dostatečně právně ošetřeno k tomu, aby "pachatel" nemohl uniknout zaslouženému trestu. Opět se při sobotním večeru klepu vzteky při představě kam to tady spěje a kdo to tady řídí! Nutí mne to připomenout slavnou hlášku z filmu Černí baroni - "chce se mi zvracet!" PS: Lidi, pojďte k volbám a myslete hlavou.
  ~ Marek Kroha

  odpověď:

  „Dobrý den, ulice Rooseveltova je obousměrná komunikace, kdy vlevo je chodník o šíři 2,5 m, samotná komunikace je široká 5,8 m a vpravo je parkoviště, nejprve podélné a následuje kolmé. Vše je od sebe odděleno pouze jinou barvou dlažebních kostek. V ulici Rooseveltova je po pravé straně při vjezdu parkovací automat a značka Parkoviště s parkovacím automatem. Za touto značkou je 7 parkovacích míst, označených vodorovnou značkou V10a „Stání podélné“. Dále je tam parkoviště pro 13 aut označených vodorovnou značkou V 10b „Stání kolmé.“ Celé toto parkoviště je v určitých dnech zpoplatněno a stát se může pouze na těch vyhrazených místech. Je pravda, že ta místa jsou poměrně nevýrazně vyznačena pouze jinou barvou dlažby, nahrazující jinak standardně používané bílé čáry. Po levé straně při vjezdu směrem ke Starému náměstí je podél budov chodník. Ten je široký 2,5 m a opět je oddělen od komunikace pouze jinak barevnou dlažbou. Ovšem chodník to je a je tak i vyznačen v pasportu dopravy v Marushce. Často se stávalo, že auta stála po levé straně až na tom chodníku a pak si lidé stěžovali, že tam nemohou projít. Pak si stěžovali zase ti, co zaplatili za parkování a vidí, že vedle stojí auta bez placení. Na chodníku je stání zakázáno (až na výjimky). Stáli tam zejména podnikatelé, kteří tam mají provozovny a nechtěli platit za stání na parkovišti. Dále tam auta stojí v protisměru (vlevo), tedy pokud stojí čelem směrem ke Starému náměstí. Ale i pokud stojí čelem ke kruhovému objezdu, pořád tam zůstávají pro průjezd sotva necelé čtyři metry. Na to, že značení parkovacích míst je nevýrazné jsme upozorňovali, ovšem dle odboru dopravy při MěÚ je tato situace v naprostém pořádku.“
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

  „Dobrý den, dovolte mi, abych i já přidal několik řádků za sebe. Opravdu jsem byl mnohdy svědkem situace (neboť odvádím dceru do ZUŠ), že auta po levé straně stála doslova nalepena na stěny budov a tudíž prakticky znemožňovala jakýkoli pohyb v případě, že by někdo chtěl jít do některého z obchodů. Nechápu také váš zlomyslný a kritický tón na činnost Městské policie, neboť ta „pouze“ plní své povinnosti. Nemohu souhlasit s vaším názorem, že cílem MP je pouze vybírání pokut. Mnoho přestupků, a vy sám nejlépe víte, že v tomto mám pravdu, řeší domluvou. Pokud chcete poznat rozmanitost a náročnost práce městského policisty, nabízím vám absolvování jedné noční směny s naší hlídkou. Já jsem se společně s kolegy z vedení města několika výjezdů zúčastnil a musím vám říci, že je obdivuji. Pokud na mou nabídku přistoupíte, připravte si zejména pevné nervy a silný žaludek.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli se někde v Sokolově budou do budoucna ještě stavět samostatné rodinné domy, popř. řadové domy? Např. v Těšovicích, které budou možné k odkoupení. Děkuji
  ~ Denisa

  odpověď:
  Dobrý den, v letošním roce a v roce příštím město Sokolov bude nabízet cca 15-20 stavebních parcel, a to v oblasti mezi sídlištěm Vítězná a tzv. podnikatelskými inkubátory s již stávající rodinnou výstavbou. V minulých měsících jsme dokončili demolici objektů, které v minulosti využívala armáda a děláme vše proto, abychom právě tyto pozemky nabídli zájemcům o bydlení. K prodeji chystáme také tři stavební parcely v oblasti města zvané Šenvert a velice vážně uvažujeme o tom, že bytové domy postavíme také na ploše bývalého dopravního hřiště a na ploše sousedící s ulicí Karla Čapka. Stále jsme přesvědčeni o tom, že největší rozvoj, co se týče rodinné výstavby, bude v oblasti části Sokolova-Hrušková, kde plánujeme několik desítek stavebních parcel a nyní děláme kroky, jejichž cílem je zajistit zásobování vodou a odkanalizování této oblasti. Zde se však pohybujeme v řádu několika let.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  NEVYUŽÍVANÉ ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ V UL. MÁNESOVA

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych požádat o informaci, proč městská policie začala po novém roce pokutovat parkující automobilisty v části ulice Mánesova (kolem večerky)? Bydlím zde 25 let a doposud se tak nedělo. Při dotazu na zasahujícího strážníka mi bylo odpovězeno, že reagují na udání našich uvědomělých spoluobčanů. Vrátili jsme se zpět v čase, nebudete rozdávat pásky PS VB? Velké procento parkujících každý den porušuje dopravní předpisy ohledně parkování na sídlišti Michal: stání na chodníku, v zákazu stání - Soukromá škola, obecně stání podél chodníků 3,5 m jízdní pruh, stání v křižovatkách atd. Ale doposud mi připadalo, že se používal zdravý selský rozum. Sídliště a jeho komunikace naprosto nevyhovují současnému náporu automobilového provozu. Kdyby policie postupovala všude jako kolem večerky, tak nám nové záchytné parkoviště nestačí (i já ho využívám). Nedej Bože, aby další ulice měly také své udavače, co mají levný telefonní tarif. Já osobně jsem pokutu nedostal, ale tato změna pravidel během hry mi nepřipadá férová. Děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem
  ~ Luděk Urban

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Přestože řízením Městské policie je zastupitelstvem pověřen Mgr. Petr Kubis, dovolím si vyjádřit svůj názor. Jakási tolerance byla možná pouze v době, kdy zde řidiči v docházkové vzdálenosti opravdu neměli možnost bezpečného a bezproblémového parkování. Tato situace se změnila otevřením nově vybudovaného parkoviště v ulici Mánesova, které nebývá kapacitně plně využito. V současné době reagujeme na nemalý počet žádostí o vybudování jakéhosi sypaného chodníčku, který by spojil právě toto parkoviště, zejména s panelovými domy u zapomněnky. Také je nutno dodat, že pokud na Městskou policii přijde upozornění na porušení dopravních předpisů, musí ze zákona MP konat a není zde ani milimetr prostoru pro jakousi benevolentnost.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  PRÁZDNÝ STÁNEK HYZDÍ OKOLÍ

  dotaz:
  Dobrý den, v roce 2014 byla rekonstruována křižovatka ulic Boženy Němcové a Slovenská. Došlo k úpravě zelených ploch a vysázení stromů. Vzhled křižovatky se výrazně zlepšil. Estetický dojem však kazí léta nepoužívaný stánek bývalé trafiky. Chápu, že se jedná pravděpodobně o soukromou movitost, ale na jiných místech ve městě již byly nepoužívané stánky odstraněny. Lze vyřešit i tento případ? Děkuji za odpověď.
  ~ Ilsa Zbíralová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za připomenutí. Na poslední poradě vedoucích odborů jsem, i díky Vám, tuto situaci diskutoval a v současné době hledáme řešení, jak tuto bývalou trafiku odstranit. Stejně jako vy jsme přesvědčeni, že zmiňovaná trafika toto místo hyzdí a osobně jsem přesvědčený, že právě v tomto místě již nikdy trafika obnovena nebude.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  ZÁVORA DO VNITROBLOKU: AKTUALIZOVÁNO

  dotaz:

  „Vážený pane starosto, jsem majitelka bytu v ulici Jednoty a bydlím zde již 58 let. Zajímalo by mě, kdo na městském úřadě na žádost jednoho člověka odsouhlasil instalaci vjezdové závory do našeho vnitrobloku bez vědomí ostatních majitelů bytů a ještě za tak tvrdých podmínek? Já sama auto nevlastním, ale jezdí za mnou děti (nákupy, odvozy k lékařům atd.), jsem již starší člověk a takových je nás tady víc. A jak je to řešeno s vjezdem sanitky nebo hasičů? Nejedná se mi o stálé parkovací místo, ale o možnost vjezdu pro výše zmiňované případy. Podle mého názoru bych měla mít nárok na kartu pro vjezd kteréhokoliv vozidla mých blízkých.“
  Jana Kubalová

  „Dobrý den, v našem vnitrobloku ul. Jednoty, Brněnská, Plzeňská a Slezská byla instalována u vjezdu závora (zatím není funkční). Dozvěděli jsme se o tom tak, že se začalo s pracemi a nikdo nás (SVJ, kterých se to dotýká) neinformoval o tom, že se něco takového bude realizovat. Ani se nás, kterých se to přímo dotýká, nikdo na nic neptal. Při mém telefonickém dotazu na MÚ mi bylo řečeno, že je to údajně proto, že si někteří stěžovali na situaci s parkováním a že jde o majetek města a město tak rozhodlo. Zajímalo by mne, kolik bylo oněch stěžovatelů, když dle mého zjištění z našeho SVJ 1486 až 1489 nikdo nic o této věci nevěděl a SVJ domů 1480 až 1483, podle vyjádření jeho předsedy, je na tom podobně. Tento vnitroblok zahrnuje přes 70 bytových jednotek a tak si myslím, že není správné, aby někteří (4; 5 nebo i 12 –zbývající SVJ má 12 jednotek) stěžovatelé takto rozhodovali společně s městem o takovémto zásahu do života obyvatelů tohoto vnitrobloku.  Městský úřad tu je snad pro občany tohoto města a tak si myslím, že postup v tomto případě by měl být jiný a hlavně bychom měli být dopředu informováni, jakým způsobem tato závora bude provozována a kdo bude oprávněn k vjezdu a parkování. Na základě těchto informací bychom se měli k této věci vyjádřit. Na telefonický dotaz na MÚ bylo sděleno jen to, že závoru bude spravovat Sokolovská bytová, s.r.o. a tam se vše dovíme. Na SB nám bylo řečeno, že závoru zatím nepřevzali a k podmínkám jejího provozu se zatím vyjadřovat nebudou. Omezením vjezdu do vnitrobloku budou nejvíce postiženi obyvatelé domů 1480; 1481 a 1489, kde je vchod do domu jen z vnitrobloku. Ostatní domy mají vchody i z druhé strany. Nejde totiž jen o parkování, ale i o spoustu dalších věcí, které mohou nastat, a závora bude komplikací. Chápu, že pro někoho je závora řešením některých problémů, ale přinese problémy jiné, se kterými by se mělo počítat dopředu a podmínky provozu by je měly nějak řešit a minimalizovat.“
  Jiří Vodrážka

  odpověď:
  Dobrý den, rozhodně se nejednalo o žádost jednotlivce a o instalaci závory rozhodovalo město Sokolov společně se Sokolovskou bytovou, s.r.o. Tímto opatřením jsme naopak chtěli zvýšit parkovací komfort pro vás všechny, kteří bydlíte v tomto domě. Nepříjemnou skutečností se stále častěji stávala situace, kdy ve vašem vnitrobloku parkovali návštěvníci nebo zaměstnanci nemocnice, občas zde automobil zaparkoval i některý z návštěvníků krytého bazénu a konec konců i ti, kteří si potřebovali v okolí něco zařídit. Strategie města je taková, že za jednu vjezdovou kartu majitel zaplatí spíše symbolický poplatek, při nákupu druhé a každé další karty je logicky tento poplatek vyšší. Věřte, že mnoho obyvatel našeho města by rádo platilo za možnou celoroční rezervaci parkovacího místa, a to samozřejmě i vyšší částky. Toto vedení města odmítá a výjimkou jsou opravdu a pouze jednotlivé vnitrobloky. Věřím, že samotný provoz a zajištění parkovacího místa pro nájemníky v budoucnu prokáže oprávněnost tohoto záměru. Co se týče vozidel IZS je vše samozřejmě ošetřeno tak, aby se tam tyto vozy bez problému dostaly.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  PŘETÍŽENÁ PARKOVIŠTĚ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, ráda bych se zeptala, zda se Město nezabývá myšlenkou, že by vznikla placená parkovací stání? Bydlíme na konci ulice Švabinského, a přesto, že jste vybudovali v nedávné době spousty nových parkovacích stání, nemám možnost v týdnu již okolo 18.30 zaparkovat. Jedním z důvodů je rozhodně to, že není nalajnováno a dalším pak také bohužel to, že těch aut stále přibývá a je vidět, že třeba za naším domem stojí spousty aut jen tak a někdy celou zimu nezmění svojí pozici. Parkují zde auta i větších rozměrů, která používají lidi k zaměstnání, např. ve stavebnictví, pak je to opravdu těžké, když rodina má 2 osobní auta a pak ještě k zaměstnání "minináklaďák ". Určitě bych byla ráda, kdybych si mohla parkovací stání od Města Sokolov pronajmout za nějakou částku a nemusela bych pak večer objíždět půl Sokolova. Děkuji za Vaši odpověď.
  ~ Monika Dlabačová

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov v minulosti a také v současné době neuvažuje o tom, že by se jednotlivá parkovací místa dala pronajmout. Důvodem je fakt, a také vy jej zmiňujete, že v našem městě za posledních deset let přibyly tisíce aut. Není tedy možné, abychom případným pronájmem uspokojili všechny zájemce o parkování a logicky bychom pak úplně znemožnili zaparkování zbývajícím majitelům aut, na které by se místo nedostalo, nebo by neměli finance na jeho pronájem. Současné vedení města je toho názoru, který spočívá v tom, že nastal čas dopravní situaci v našem městě řešit i vybudováním parkovacích domů. V takovém parkovacím domě pak samozřejmě bude nutné si parkovací místo za úplatek zarezervovat. Počítáme s tím, že z příjmů od parkujících řidičů by nebyla samozřejmě hrazena samotná výstavba parkovacího domu, ale z velké části by vybrané poplatky pokryly provozní náklady. Příznivou zprávou nejen pro vás je, že mezi vytipovanými místy jsou i dvě místa ve vaší docházkové vzdálenosti. Konkrétně je to ve vrchní části ulice Slavíčkova.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  OPRAVA ULICE KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

  dotaz:
  Vážený pane starosto, informujete o opravách komunikací v Sokolově. Škoda, že nejsou peníze také na rozbitou ulici Karla Havlíčka Borovského, vždyť je to jedna z hlavních příjezdových a průjezdních tras nejen pro návštěvníky do Sokolova (a naše ostuda). Když už se našly miliony na výzdobu kruhových objezdů, to co čeká přijíždějící za nimi, by nemělo zkazit dojem.
  ~ S úctou Ladislav Zoubek

  odpověď:
  Dobrý den, k vaší poznámce mám dvě připomínky. První je, že ulice K. H. Borovského není ve vlastnictví města Sokolov a tudíž nemůžeme z našich prostředků zajistit opravu komunikace. Ta druhá připomínka je mnohem příznivější. Samozřejmě, že stav komunikace nám není lhostejný a naprosto s Vámi souhlasím v tom, že se jedná o páteřní komunikaci našeho města a proto jsme jednali s vedením Karlovarského kraje. Výsledkem je skutečnost, že v současné době probíhají projektové práce na rekonstrukci této silnice a věřím, že v roce 2019 bude zrealizována rekonstrukce od odbočky do ulice Tovární (k Chemickým závodům) až po kruhovou křižovatku u městského úřadu. Věříme, že při plánované rekonstrukci bude vyslyšen i další požadavek Sokolováků, a to na vybudování přechodu pro chodce u bývalé vojenské správy.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  HLUČNÍ SOUSEDÉ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, mám dotaz na hlučné sousedy. O vyhlášce samozřejmě vím, ale jde mi o to, jak jednat s problémovými sousedy, zda mi případně pomůže Městská policie? Velmi často si pouští hlasitou hudbu, tuto sobotu už to bylo opravdu neúnosné. Stěny opravdu duněly. Manžel na ně zvonil, ale ani mu neotevřeli, jen slyšel, že přes dveře křičí "neotvírej a pusť to ještě hlasitěji". Máme malé miminko, o kterém samozřejmě vědí, a přesto se takto chovají. Jednalo se o hodiny mezi 20:00-22:00. Co navrhujete, abychom v takových situacích, které se opakují čím dál častěji, dělali? Jak se mají slušní lidé bránit? Děkuji za odpověď.
  ~ Barbora Matúšková

  odpověď:
  Dobrý den, především mi dovolte, abych po téměř čtyřletém období na pozici starosty vám sdělil, že obrana slušných lidí před neurvalci a bezohlednými sousedy je čím dál složitější. Městská policie konat na vaše zavolání samozřejmě může a bude, nicméně problém je v tom, že ke zmiňovanému hluku nedochází po 22. hodině, tedy v době nočního klidu. Tím samozřejmě nezpochybňuji váš názor, že úmyslně pouštět hlasitou hudbu po 22. hodině, a to s vědomím, že v sousedství jsou malé děti, je přinejmenším bezohlednost a, promiňte mi ten výraz, křupanství. Bohužel z vašeho popisu situace netuším, jestli se tak děje v domě, který je v majetku města Sokolova, což by bylo příznivější skutečností, protože zde jakési pravomoci město Sokolov má, nebo se jedná o objekt v soukromém vlastnictví. Přesto bych vás rád požádal o to, abyste mi na můj služební e-mail jan.picka@mu-sokolov.cz situaci včetně adresy blíže popsala a já se poradím, co se s tímto konkrétním případem a sousedem dá dělat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  KNIHOVNA A OPRAVY

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se, pane starosto, zeptala, zda můžete zhruba říct, kdy bude nová knihovna na Starém náměstí a zda se konečně připravuje nějaký program na obnovu bývalého hotelu-hotel Český dům? A také by mě zajímalo, zda se i zničené domy naproti dopravnímu terminálu dočkají nějakých oprav? Jinak musím říct, že se ve městě stále něco děje a je hezčí a hezčí. Držím Vám palce v dalších aktivitách.
  ~ Miluše K.

  odpověď:
  Dobrý den, příznivou zprávou je, že stavební práce na realizaci nové knihovny by mohly začít na přelomu let 2018/2019. Znamená to tedy, že opravdu na dohled je doba, kdy město Sokolov bude mít svou knihovnu v nových a moderních prostorách na Starém náměstí. Co se týče rekonstrukce budovy bývalého Českého domu, jednali jsme se současným majitelem objektu dvakrát. Bohužel však musím konstatovat, že k posunu v jednání nedošlo a stále tak trvá buďto vysoký finanční požadavek majitele za případný prodej objektu, nebo rozhodnutí o založení nějaké společné organizace. Což je pro město nepřijatelné. Co se týče budov u dopravního terminálu, jejich estetický a technický stav nás mrzí stejně jako vás, nicméně bohužel i v tomto případě město nemá žádnou páku, kterou by majitele donutilo k lepší starostlivosti o tento majetek. Výjimkou mohou být pouze situace, kdy díky špatnému statickému stavu, kdy může dojít k ohrožení bezpečnosti chodců, v tomto případě se obracíme na stavební odbor a ten z pozice státní správy vstoupí do jednání s majitelem objektu a může jej donutit k nutným úpravám. My jsme velice rádi, že se po letech odkladů již stavebně realizuje oprava vlakového nádraží a že díky jednání vedení města a vedení společnosti SŽDC bude mít Sokolov důstojné vlakové nádraží.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  KÁCENÍ LIP

  dotaz:
  Dobrý den, právě si čtu, že již 170 let považujeme lípu za národní strom. Nejvíce jich bylo vysazeno v roce vzniku ČSR, pak v roce 1928,1968 atd. 100 let výročí ČSR oslaví Sokolov vykácením zbývajících lip kolem Lobezského potoka, aby se tak završila nepochopitelná likvidace vzrostlých lip, které rostly kolem celého břehu. Zejména zavrženíhodné bylo vykácení krásných, zdravých lip u ISŠTE. Už tenkrát jsem protestovala a bývalý starosta p. Berka sliboval, že žádné další se kácet nebudou. Je mi to líto. Jsem sokolovský rodák a odmalička jsem kolem těch lip chodila. Vždyť stromy jsou živé a dávají nám tak mnoho. Necháte vysadit místo nich nějaké vzrostlé lípy, nebo to budou zase taková ošklivá, neduživá košťata jako kolem "Horňáku? Na závěr Vám chci říci, že jsem ráda za dnešní Sokolov. V posledních 3 desetiletích se proměnil k nepoznání. O to víc mě mrzí, že není úcta ke stromům, které tu rostly, když většina obyvatel Sokolova ještě nebyla na světě.
  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:
  Dobrý den, v první řadě mi dovolte, abych Vám poděkoval za příznivé hodnocení práce našich předchůdců, a věřím i současného osazení městského úřadu. Co se týče kácení stromů, věřte, že každý strom, který je navržen ke kácení, je pečlivě zkoumán a toto rozhodnutí prochází mnoha posouzeními. Počínaje komisí životního prostředí, následně odborníky z příslušného odboru, a to včetně odborných posouzení a konečné rozhodnutí, co se týče samosprávy, je učiněno radou města. Opravdu je běžnou praxí, že o každém stromě je pečlivě diskutováno a nezřídka se stává, že i hlasování rady není jednotné. To vše s vědomím toho, že každý z nás má stromy v našem městě opravdu rád a vážíme si jich. Co se týče vykácení lip na břehu Lobezského potoka, je zde několik důvodů. Tyto stromy byly odborníkem označeny jako stromy nemocné a do budoucna neudržitelné, dále jsme museli vyslyšet již několikeré upozornění povodí Ohře, které nás upozorňovalo na fakt, že kořenový systém těchto stromů velice vážně poškozuje opěrnou zeď Lobezského potoka. Dalším důležitým faktorem pro naše rozhodnutí je to, že na mnoha místech tento kořenový systém trhá také sousedící komunikaci a vzhledem k tomu, že zde bude realizována finančně náročná, nicméně nutná, rekonstrukce nábřeží Petra Bezruče je samozřejmé, že i tomuto stavu se chceme do budoucna vyvarovat. Město Sokolov samozřejmě pečlivě dbá na náhradní výsadbu, a tu také realizujeme. Ukázka náhradní výsadby zde.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  ÚZEMNÍ PLÁN KOMUNIKACÍ

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych skromný dotaz. Je někde uzemní plán s rozdělením silnic a účelových komunikací? Našel jsem územní plán, kde byly vyobrazeny některé pozemní komunikace, ale nebyly tam všechny. Ostatní byly vedeny jako veřejné prostranství. Jedná se mi třeba o "křižovatku" u bývalé večerky u Gondiku na Mánesově ulici, kde známý dostal pokutu za stání v křižovatce (nejde o pokutu, policisté byli slušní a nechtěli moc), ale zarazilo mě to, protože jsem to měl celou dobu za účelovou pozemní komunikaci. Nikdo mi ani v tu chvíli nedává přednost zprava, když odtamtud vyjíždím. Vím, že tam dávali i pokuty za stáni v protisměru (proti tomu nic nemám, neni to jednosměrka), ale jak říkám, známý dostal za stání v křižovatce a stál i ve svém směru. Přesná adresa je Mánesova 1769. A takových komunikací je víc, třeba na Švabině naproti 6. ZŠ. Děkuji za odpověď.
  ~ Tomáš Fridrich

  odpověď:
  Dobrý den, město eviduje místní komunikace v tzv. pasportu komunikací, tento pasport však není veřejný. Komunikace v ul. Slavíčkova, kterou zmiňujete, je zařazena v pasportu města jako místní komunikace II. třídy, nejde o komunikaci účelovou, křížení s ul. Mánesova je tedy křižovatkou a pokuta byla oprávněná. Stejně tak i pokuty za stání v ul. Slavíčkova. Nejedná se sice o jednosměrnou komunikaci, ale nelze tu parkovat podél chodníku ani podél zeleně a to v obou směrech, protože komunikace potom nesplňuje podmínku zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (§ 25 odst. 3), že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Co se týče přednosti zprava, máte pravdu a patřičný odbor již učinil kroky k doplnění dopravního značení. S pozdravem
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 23.2.2018

  PARKOVÁNÍ V ULICI MÁNESOVA

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosbu, zda by bylo možné opravit parkoviště u domu Mánesova 1652? Jsou zde velké díry, zejména v zadní části parkoviště. Parkují zde i lidé, kteří si jezdí nakoupit do Lidlu, takže je zde vysoká frekvence. Druhá prosba se týká parkování. Parkují zde i lidé, kteří nemají možnost parkování u věžových domů, takže v odpoledních hodinách zde jen málokdy najdete volné místo. Možná by tento problém trochu vyřešilo "nalajnování" parkovacích míst. Jsou totiž i tací, kteří parkují přes dvě místa. Děkuji za odpověď
  ~ Malinkovičová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Tuto celou záležitost budeme řešit se společností Sotes Sokolov, s.r.o., co by se správcem komunikací. Protože pro letošní rok je již plán oprav zpracován, nemohu slíbit, že k opravám těchto děr dojde ještě v roce 2018. Výjimkou samozřejmě jsou díry ve vozovkách, které mohou způsobit poškození vozidla. A proto i z tohoto důvodu věřím, že společnost Sotes provede na tomto parkovišti kontrolu. Rovněž tak tuto společnost požádám o zvážení případného lajnování a naprosto souhlasím s Vámi, že někteří řidiči parkují přinejmenším bezohledně.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  BAHNITÉ SCHODY U LIDLU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, možná se už tady někdo ptal, komu patří schody, které jsou mezi Lidlem a panelákem? Jsou ve svahu. Věčně jsou mokré a zabahněné, vůbec se neudržují. Chápal bych, že se neudržují v zimě, když je sníh. Ale asi berou vlhkost ze svahu, protože jsou věčně mokré i v létě. Nešlo by je nějak odvodnit a vyspravit? Děkuji
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Vámi zmiňované schody nejsou v majetku našeho města, ale jsou majetkem společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Vaši připomínku vedení tohoto obchodního domu samozřejmě pošleme a je na nich, jestli nápravu zjednají vlastními silami anebo smluvně s jinou společností.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  ČERNÉ SKLÁDKY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Delší dobu dělám předsedu SVJ v Mičurinově ulici. Poslední dobou se ale mezi cestou Mičurinova směrem k Tovární stává obrovská skládka odpadu, který je vytahán z popelnic a shromažďován pod kopcem a za výměníkem. Další se stává na energetickém přívodu směrem od CHZ, kde si někteří lidé, kteří dovedou celé noci a dny svým hlučným chováním obtěžovat okolí vybudovali obydlí. Již jsem dával na toto téma stížnost na město z podnětů nájemníků, neboť někteří z nich se bojí během dne chodit v ulici Mičurinova po chodníku na straně popelnic z důvodů napadání těmito lidmi, když jsou upozorněni na nepořádek, který zde neustále vytvářejí. Když jsem toto podal, tak se zde občas objevila hlídka policie, ale tím to taky skončilo. Chtěl jsem se teda zeptat, zda by nešlo s tímto problémem něco udělat? Například výměnou popelnic za uzavřený kontejner. Dále, co je možné udělat s obyvateli, kteří si budují vlastní sídliště pod výměníkovou stanicí? Více méně názor lidí je, co se týče postoje městské správy, že pokud toto není za mým domem, tak se mě to netýká a nemá cenu se tím zabývat.
  ~ Marcel Tesák

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych odpověděl na Váš podnět. Včera tj. 31. 1. jsem na poradě IZS požádal o zvýšený dohled v této lokalitě jak státní policii, tak i Městskou policii Sokolov a požádal jsem rovněž Odbor správy majetku MěÚ, aby zaurgoval majitele pozemku a požadoval úklid. Samozřejmě, že na úklidu se může podílet spol. SOTES, s.r.o., ovšem je potřeba, aby se s ní majitel pozemku spojil.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  KONTEJNEROVÝ OSTRŮVEK V ULICI PIONÝRŮ

  dotaz:
  Vážený pane starosto! Bydlím v ulici Pionýrů 1293. V posledních dnech nám pod okny probíhají stavební práce. Domnívám se, že se staví zřejmě ostrůvek na odpadkové kontejnery. Aniž by se nás, obyvatel, kdokoliv zeptal, zda s tímto souhlasíme nebo ne. To znamená, že přímo pod okny a balkony, za které jsme si nemálo připlatili při koupi bytu, nám od jara do podzimu budou páchnout odpadky, obtěžovat hmyz, budit nás randál při svozu odpadů a samozřejmě i hluk vyhazovaného skla a jiného těžkého odpadu v jakýchkoliv denních či večerních hodinách? Doufám, že se ve svém předpokladu mýlím a budovaný vydlážděný ostrůvek vzniká pro jiné účely. Pokud ne, obrátím se s ostatními obyvateli našeho domu na Krajskou hygienickou stanici a budeme bojovat za to, aby nám odpadky (jejichž svoz se uskutečňuje jednou do týdne) nesmrděly přímo do oken, balkonů a teras. Prosím Vás o informaci, co se to u našeho domu děje a zda je pro Vás problém nás občany o této záležitosti informovat a eventuálně diskutovat o tom, jak to vidíme my, co zde bydlíme. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
  ~ Hana Nováková

  odpověď:
  Dobrý den, Kontejnery na odpad v ul. Pionýrů byly dosud umístěny na místní komunikaci, kde tvořily pevnou překážku a zabíraly místa k parkování. Odbor správy majetku zaznamenal v posledním roce také mnoho stížností na umístění kontejnerů na místě, které je ve špatném technickém stavu. V současnosti odbor rozvoje města zpracovává projektovou dokumentaci úprav lokality tak, aby zde byl zajištěn bezpečný provoz, mimo jiné proto, že jde o přístup k mateřské škole. Z dosud rozpracovaného stupně projektové dokumentace je již nyní zřejmé, že dosavadní umístění kontejnerového stání by bylo v rozporu s bezpečností dopravního provozu. Úpravami dojde ke změně parkování a komunikace v této lokalitě (dojde k navýšení parkovacích míst). Z výše uvedených důvodů bylo nutné kontejnerové stání přesunout. Pokud budete mít další dotazy v dané záležitosti, neváhejte kontaktovat přímo odbor rozvoje města, který zajišťuje akci stavebně (Hana Špičková), nebo správy majetku, který má v gesci odpadové hospodářství (Ing. Hana Mertlová, Ing. Alžběta Kubalíková). Pro úplnost uvádíme, že Vaše společenství vlastníků má prostřednictvím Sokolovské bytové s.r.o. zajištěn od společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. odvoz odpadu 2x týdně, svoz separovaného odpadu je uskutečňován rovněž 2x týdně. S pozdravem
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 1.2.2018

  DOTAZ

  dotaz:
  Vzorně jste provedli demolice a úpravu prostoru mezi ulicemi Šlikova a Vítězná, ale v současnosti je tam opět navezen „bordel“, tj. stavební suť, cihelné a betonové bloky?
  ~ Vladislav Jelen

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době jsou tyto zbytky po demolici již odvezeny. Trvalo to poněkud déle, a to z důvodu, že realizátor demolice čekal na laboratorní testy, které vyžadoval provozovatel skládky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  ZÁZEMÍ VZPĚRAČŮ

  dotaz:
  Dobrý den, moje dcera už rok trénuje a závodí za Oddíl vzpírání TJ Baník Sokolov v krytu na 8. Základní škole v Sokolově. Minulý týden jsem jel pro ni odvézt ji z tréningu a měl jsem čas, tak jsem se šel podívat do prostor, kam jsem před cca 25 lety docházel (s Kulim) cvičit. Krásné vzpomínky vystřídal pocit úzkosti, když jsem viděl zázemí sportovců – šatny a zejména sprchy. Představě, že se tam sprchuje moje dcera, nebo jiné dítě z oddílu, se raději vyhnu. Připadá mi, že se tam za těch 25 let nic moc k lepšímu nezměnilo. A to je obrovská škoda. Nedovedu si představit, co by dělali páni fotbalisti nebo hokejisti, kdyby se měli v takovýchto podmínkách sprchovat. Jako otec členky a reprezentantky oddílu vzpírání bych Vás chtěl moc poprosit o investici do rekonstrukce sprch a zázemí pro sportovce na 8. ZŠ. Děkuji
  ~ Miroslav Šulc

  odpověď:
  Dobrý den, k situaci týkající se zázemí vzpěračů již toho bylo zveřejněno mnoho. Ať už při facebookových diskusích, tak při oficiálních vyjádření města. Proto mi dovolte, abych v tomto případě byl stručný. Město Sokolov vyčlenilo ve svém rozpočtu 1 milion korun, a to právě na rekonstrukci sociálního zařízení v bývalém krytu, které využívají vzpěrači. Je možné, že z této částky nějaké finance zbydou i na případné další opravy. Musím však dodat, že s oddílem vzpírání je složitá komunikace. Město Sokolov se v předchozí době snažilo například o domluvu, zda budou vzpěrači chtít své zázemí pro tréninky a závody ve sportovní hale, která by měla být v nejbližších letech nově zrekonstruována. Jen pro názornost situace dodám, že zhruba před čtyřmi měsíci nám vzpěrači měli oznámit a spojit se s ředitelem ISŠTE Sokolov, zda o tuto možnost mají zájem a do dnešního dne jsme od nich žádné vyjádření neobdrželi.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  VENČENÍ PSŮ KOLEM SPARTAKIÁDNÍ ULICE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás nejdříve s dotazem ohledně nové cedule, které jsem si včera při venčení všimla. Bydlíme v ulici Spartakiádní. Držím se správného způsobu venčení/vodítko, sběr výkalů v trávě atd., všude kudy chodíme i do jiných ulic, tak se chci zeptat na informace, které jsem si včera na této ceduli přečetla. Jedná se konkrétně o menší plochu, hned vedle školky. Je zde prostor, kde jsou dvě nová zařízení pro menší děti. Zajímá mne, jak se uvádí na ceduli, jestli je tedy nyní vstup s pejskem na tuto plochu skutečně zakázán? Protože to jako hřiště, jak se uvádí na ceduli, není nijak ohraničené, tak jako na nedalekém místě, kde je pro děti a rodiče areál s pravidly/nejnovější moderní plocha/. Ptám se proto, abych případně na toto, je-li tam od nynějška tedy vstup s pejskem skutečně zakázán, upozornila i syna, manžela, maminku, abychom se nesetkali s tím, že na nás někdo zavolá Městskou policii za porušení nového nařízení. Jsem člověk, který dovede respektovat řád, slušně se chovat a dbát i na udržování pořádku v okolí bydliště atd. Jen mne upřímně zaskočilo, že je toto místo považováno /pokud správně chápu/, jako hřiště, ale není to nijak ohraničené. Proto Vám píši tento dotaz a prosím o zpětné informace, pokud možno v co nejkratším termínu. Dále mne ještě zajímá, neboť se velmi často setkáváme při venčení, že spousta lidí tady bohužel "stále" chodí venčit své pejsky /často už i více než jednoho/ s rukama v kapsách, nebo vyjdou z domu, pes volně!! A na ústní upozornění, vzhledem k předejití "nevyzpytatelného chování zvířat", dovedou být lidé i slovně agresivní a člověk raději i z bezpečnostních důvodů vlastních a i zvířete, okolí svého bydliště opouští a chodíme už raději tak i na plochy mimo ulici, kde si předem vyhlížíme prostory tak, aby byl náš pes v bezpečí, aby nedošlo ke konfliktům jak zvířat, tak i lidí, kteří nedodržují povinnost mít své pejsky na vodítku! Musím konstatovat, že se s tím setkáváme opravdu bohužel velice často. Je to skutečně nezodpovědnost lidí, a když nám řeknou, že mají psa vychovaného, tak stejně se stalo, že se náhle toto zvíře rozeběhlo a psa nám napadlo. A stalo se to víckrát nejen mně. Velice mne zaskočila pak reakce tohoto člověka, že místo toho, aby se zamyslel nad sebou, tak svého psa udeřil "pěstí" přes čumák, že mu tekla krev!! To byl vrchol všeho a já pánovi jen řekla, že pes za toto nemůže, aby ho netrestal a už vůbec ne takto, ale aby pochopil, že psi-samci, i feny to tak prostě mají a mohou být vychovaní, jak chtějí. Kapala mu z čumáku krev, než ho křikem zahnal domů!! Prostě nechápu!! Je to z mého pohledu už za hranicí rozumu, ne-li týrání zvířete!! Můj pes na vodítku byl napaden, já ho vytáhla do vzduchu za popruhy a přitom jsem ještě litovala to ubohé zvíře, které odneslo "nerozum" jeho páníčka!!! Upřímně by si tou pěstí zasloužil potrestat právě dotyčný člověk. Ale jsem žena, tak jen říkám, co si myslím, a co bych rozhodně neudělala. A toto byl jen jeden z nepochopitelných příkladů chování člověka ke zvířeti. Špatných zkušeností při napadení našeho psa jiným máme bohužel již dost. I v jiných místech sídliště. Tímto si tedy vlastně takto stěžuji na lidi, kteří se prostě nezamyslí a chodí si takto nadále a nám nezbývá, než se jim vyhýbat, nebo chodit daleko od místa, kde bydlí "tito" lidé. I z tohoto důvodu už raději nepouštím našeho mladšího syna se psem ven a jsem z této situace už opravdu zoufalá. Zajímá mne tedy také, jak se vlastně v tomto případě správně zachovat tak, aby nakonec při řešení konfliktu nebyl napaden ještě člověk, který se snaží rozumně situaci řešit? Lidé jsou dnes bohužel čím dál více agresivnější, jak slovně, tak mohou být i fyzicky a to nemáme tedy zapotřebí a už vůbec ne naše děti. Děkuji za reakci a případné rady jak se vlastně máme chovat, abychom se ušetřili případných potíží. Hezký den a zdravím.
  ~ Eva Tetourová

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem projednával jak s příslušným odborem, tak Městskou policií Sokolov a zjistil jsem následovné. Vámi zmiňované dětské hřišťátko bude v jarních měsících osazeno dopadovou plochou, která jasně vymezí prostor tohoto hřiště. Zvažovat budeme i jeho oplocení. Co se týče majitelů, kteří nerespektují městskou vyhlášku a pouští psy na volno i na místech, kde to není povoleno, je řešení v kompetenci městské policie. Doporučuji s těmito majiteli se nějak nedohadovat a na jejich počínání telefonicky upozornit městskou policii, která zjedná nápravu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  PARKOVÁNÍ V OKOLÍ NÁM. BUDOVATELŮ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, kde budeme parkovat my, obyvatelé města, kteří bydlíme přímo na nám. Budovatelů? Po opravě nábřeží Petra Bezruče bude parkování také zpoplatněno. Ve všední den to byla jedna z posledních možností, kam si člověk mohl auto zaparkovat. Jinak je vše kolem náměstí placené nebo zdarma na hodinu. V okolních ulicích je parkování také beznadějně plné (ulice k Bille, ulice k poště, parkoviště u centrálky), všechna ostatní parkoviště jsou placená (před Uralem, před tržnicí, před úřadem práce). Pro dlouhodobé stání tak zbývá pouze parkování kolem náměstí, kde je zázrak přes den chytit volné místo. Teď chcete zpoplatnit desítky parkovacích míst, která už se pro dlouhodobé stání nebudou moci využít. Nemám problém si k autu kousek dojít, ale bohužel ani v okolních ulicích tato možnost většinou není. Bohužel jediný náš dům na náměstí (č.p. 1421-1428) nemá vjezd do dvora chráněn závorou, takže si tam jezdí a parkuje kde kdo a my residenti nemáme kde stát a nemáme ani možnost si stání zaplatit. Děkuji za Vaše vyjádření.
  ~ Michal A.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych v krátkosti odpověděl na Váš dotaz. Město Sokolov si samozřejmě uvědomuje, a také jsme to zveřejnili hned po vypracovaném projektu, že rekonstrukcí nábřeží Petra Bezruče dojde k úbytku parkovacích míst. Jedním opatřením, které jsme realizovali, bylo vzniklé parkoviště na ploše nám. Budovatelů a v současné době se vážně zabýváme myšlenkou (a činíme již nutná opatření), že bychom toto parkoviště ještě o několik míst rozšířili s tím, že nově vzniklá parkovací místa nebudou časově omezena. V budoucnu také chceme pískovou plochu u obchodu Billa opatřit takovým povrchem, aby zde bylo vytvořeno celoročně využívané parkoviště, a doufám také v to, že velkým záchytným parkovištěm se v budoucnu stane plocha bývalého autobusového nádraží.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  VLOUPÁNÍ DO OPUŠTĚNÉHO DOMU

  dotaz:
  Dobrý den, včera odpoledne (10. 1. 2018) při procházení ulicí Heyrovského kolem domu 1381-2 (dům by měl být zabezpečen proti vniknutí) jsem viděla dva chlapce. Jeden byl v druhém nadzemním podlaží domu a druhý na ulici a sbíral to, co mu první chlapec z domu házel. Bylo by možné s majitelem domu projednat větší bezpečnost a popřípadě znovu a lépe dům zabezpečit proti vniknutí? Kolem těchto domů je neustálý nepořádek a jsou terčem různých průzkumných akcí. Děkuji a přeji hezký den.
  ~ Weberová Věra

  odpověď:
  Dobrý den, majitele těchto domů samozřejmě upozorňujeme na to, že dochází k vniknutí do jeho domu, a to s tím, že zde může být působena škoda na majetku. Z pohledu města nás tato situace zajímá s ohledem na bezpečnost chodců a v případě problémů i toto s ním řešíme. Musím také dodat, že současnou situaci komplikuje skutečnost, že dochází k prodeji těchto objektů jinému majiteli. Podle informací, které mám, je prodejní smlouva těsně před podpisem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.1.2018

  PARKOVÁNÍ VE VNITROBLOCÍCH K. H. BOROVSKÉHO A ODBOJE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěla bych se informovat ohledně cen parkovacích karet. Na oficiálních webových stránkách společnosti Sokolovská bytová, s.r.o. jsou uvedeny nové ceny za parkovací karty do vnitrobloků K. H. Borovského a Odboje. Jedná se o velmi výrazné zdražení. Mimo jiné je zde uvedeno, že o nové výši cen rozhodlo město Sokolov. To je velice nekonkrétní informace. A nelze se na základě tohoto sdělení obrátit na konkrétní osobu s žádostí o vysvětlení, proč k takovému výraznému nárůstu cen za parkovné došlo. Je možné mi prosím sdělit, kdo konkrétně toto rozhodnutí učinil? Mám tím na mysli, zda to bylo rozhodnutí jednotlivce, pak prosím o uvedení jména, nebo kolektivního orgánu a zde prosím o informaci, který orgán to byl a nejlépe pak i číslo usnesení. Nejen já budu ráda za poskytnuté informace. Děkuji
  ~ Dana V.

  odpověď:
  Dobrý den, k navýšení cen za parkovací karty došlo po vzájemné dohodě provozovatele systému – Sokolovské bytové, s.r.o. a vlastníka – Města Sokolov. Smyslem zřízení závory je zabezpečit možnost parkování pro vlastníky či nájemníky bytů a podnikatele s provozovnami v dané lokalitě. Každý rok bylo vydáno několikrát více karet, než je parkovacích míst, nemalé množství těchto karet je zneužíváno. Někteří „oprávnění“ držitelé jednu ze svých karet přeprodali osobám, které na parkování nemají nárok, nebo i za poplatek takové osoby do vnitrobloku pouštěli. Sokolovská bytová pak opakovaně řešila stížnosti občanů a systém, který měl parkování zjednodušit, naopak zatěžoval nás a Městskou policii. Navýšení ceny, které je výrazné hlavně u druhé karty, má odradit od jejího nákupu ty, kteří ji chtějí plánovaně zneužít. Toto opatření by také mělo zvýšit pravděpodobnost zaparkování pro řádné držitele karet. Samozřejmě chápeme, že to pro ně znamená vyšší výdaj za možnost parkování, ale nějakým způsobem se stanovenému záměru blížit musíme. Bohužel jenom blížit, protože každé další opatření (například loni zavedené karty do vozidel) se někteří snaží stále obcházet.
  ~ Ing. Erik Klimeš, ředitel společnosti Sokolovská bytová, s.r.o.

 • 17.1.2018

  LÍSTKY NA PLES MĚSTA

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že hodinu a půl po zahájení prodeje lístků na ples města jsou všechny kompletně vyprodané? Je mi jasné, že sponzoři dostali lístky v rámci jejich sponzorství, ale nedokážu si představit vyprodat celý zbytek kapacity plesu, včetně lístků na stání, za necelé dvě hodiny. Nebo je to jenom obsluhou infocentra MDK, která postarší dámu několikrát rychle odbyla s tím, že je vyprodáno a pokaždé, když se vrátila s tím, jestli by nebyly ještě nějaké lístky jinam v rámci plesu, tak následovalo to stejné, jelikož se mezi tím prý vyprodaly, místo toho, aby jí někdo poradil hned na začátku, že je volno tam a tam, v tom a tom počtu míst? Děkuji za Vaše vyjádření, popřípadě radu, jakým způsobem příští roky pořídit lístky, jelikož čekat na začátek prodeje nemá moc smysl. Dají se tedy lístky sehnat někde "pod rukou" v dřívějším čase?
  ~ Bc. Václav Krtek

  odpověď:
  Dobrý den, o ples města je každoročně velký zájem. První zástupy lidí se začaly tvořit již v 6:30 hodin, samotný předprodej jsme proto zahájili již v 7:45 hodin. V 9:00 hodin opadla první vlna zájemců. Paní, která je zmiňována v emailu, si přišla zakoupit 8 vstupenek na ples přibližně v 10:30 hodin. Dožadovala se vstupenek na sál, doprostřed k oknům, proto jsem jí s kolegyní vysvětlila, že bohužel v tomto prostoru již žádné vstupenky k zakoupení nejsou. Nabídly jsme paní vstupenky v kavárně (loutková scéna), ovšem rozděleně ke třem různým stolům, neboť opravdu již nebyla jiná možnost, jak uspokojit požadavek zákaznice. Paní byla roztržitá a velmi nerozhodná, chodila neustále pryč telefonovat. Vstupenky jsem ji tedy nechala bokem a neprodala dalšímu zájemci. Po několikátém samovolném dlouhodobějším odchodu z prostor infocentra jsem vstupenky prodala, neboť nebylo zřejmé, jestli se paní rozhodla pro nákup vstupenek ani zda se do infocentra vůbec vrátí. Po opětovném příchodu jsem se s její vnučkou telefonicky domluvila a ta mi zanechala svůj telefonní kontakt na případné spojení ohledně vstupenek na stání. U tohoto nedorozumění byly 2 pracovnice infocentra a paní vrátná. Vstupenky na stání nemohou být vyprodané, neboť nejsou ani vytištěné. Tato informace tedy nemohla v infocentru vůbec zaznít. V případě takto velkého zájmu se vedení Městského domu kultury Sokolov, příspěvková organizace rozhodne, zdali a v jakém množství se vstupenky na stání budou vydávat. Zajistit si sponzorské vstupenky na Reprezentační plesy města můžete také v předstihu u vedení Městského domu kultury Sokolov, příspěvková organizace, konkrétně u Mgr. Ladislava Sedláčka, ředitele organizace. Email: sedlacek.lad@seznam.cz, telefonní kontakt: +420 777 010 826.
  ~ Kamila Heráková, vedoucí Sokolovského infocentra

 • 17.1.2018

  K VÝZDOBĚ KRUHOVÝCH OBJEZDŮ

  dotaz:
  Dobrý den, nestačím se divit, jak se rozhazují peníze, výzdoba kruháčů vozíky, sokolem a kdoví čím ještě. To budou pozlacené, že bude stát jeden kruháč 2 miliony? Z hlediska dopravního to může odpoutávat pozornost, což asi není správné. Myslím, že byste měli používat peníze na potřebnější věci. Děkuji za odpověď veřejnou, jestli nějaká bude.
  ~ Radek

  odpověď:
  Dobrý den Radku, na úvod mi dovolte jen podotknout, že za dosavadní období, kdy mám tu čest být ve funkci starosty, jsem v této rubrice odpověděl doslova na stovky dotazů. A ne vždy se jednalo o dotazy a připomínky pozitivní. Stalo se, a to ve výjimečných případech, že dotaz zůstal bez odpovědi. To když chyběl podpis a naopak nechyběly vulgární výrazy. Občas se stalo se také, že pisatel nechtěl dotaz uveřejnit, nebo se ptal na vysloveně osobní věci. Tolik jen k Vámi napsané nedůvěře, že byste na odpověď čekal marně. Nyní už k věci samotné. Naprosto respektuji Váš názor, nicméně jsem přesvědčený o tom, že jakékoliv zatraktivnění města není rozhazování peněz. Je snad vánoční výzdoba rozhazování peněz? Byly investice do úprav zeleně kolem a pod rozhlednou Hard promarněné? V současné době restaurujeme 2 sochy, které dříve stály před hotelem Ohře a chceme je vrátit zpět do města - je to zbytečné? Byla parková úprava za řekou Ohře včetně altánu a laviček nadbytečná? A tak bych samozřejmě mohl pokračovat dál. Víte, když mluvím s návštěvníky našeho města, nebo s těmi, kteří se k nám vracejí po delší době, slyším slova chvály o tom, jak se Sokolov změnil k lepšímu. Jsem přesvědčený, že je to i místy, která byla opravena, upravena či jinak zatraktivněna. Jsme přesvědčeni, že kruhové objezdy (a samozřejmě neplatí, že je budou vnímat pouze projíždějící řidiči) je potřeba brát jako další šanci své město prezentovat. A prezentovat jej tak, že ukážeme jeho historii nebo naopak budoucnost. Logicky by tedy jeden objezd měl zdobit náš znak. A vytesaný sokol by mohl být jedním z takových bodů (mimochodem třeba i orientačním). Vězte, že cena 2 mil. Kč, přestože jde zatím o opravdový odhad tohoto uměleckého díla, není přemrštěná. Co se týče důlních vozíků tak je odkaz jednoznačný. Sokolov a těžba uhlí jedno jest a dodám, že vozíky nám daruje společnost Sokolovská Uhelná, a.s. V čem s Vámi ale budu souhlasit je to, že každý kruhový objezd musí být přehledný. Je samozřejmé, že případné provedení bude konzultováno s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Nechci s Vámi polemizovat o potřebnějších věcech. Tato rozhodnutí musíme dělat vždy před každým sestavováním rozpočtu a při řešení potřeb a zájmů v našem městě. Např. kdo preferuje parkování, chce tak učinit na úkor zeleně. Milovníci přírody chtějí zase auta na okraje města. A těch nutných rozhodování je samozřejmě mnohem víc. Činíme je vždy s nejlepšími úmysly a s přesvědčením, že Sokolovu prospějí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.1.2018

  PLES TŠ MACHÁČKOVÝCH

  dotaz:
  Vážený pane starosto, včera jsem se zúčastnil závěrečného plesu základních tanečních kurzů manželů Macháčkových v MDK Sokolov. Plný Velký sál i balkon - vyprodáno. Lidé se náramně bavili. Co mě však zarazilo na této akci byla úroveň obsluhy, resp. neobsluhy!! Není přece možné, že se na sále neobsluhuje, že absolventi a jejich rodiče stojí v dlouhé frontě u bufetu!! Použité sklenice se nesbírají, takže po skončení plesu to na sále vypadá jako ve "chlévě"!! (Škoda, že jsem to nevyfotil a neposlal do novin! K jídlu není nic, ani chlebíčky :/ Kaněra se musí v hrobě obracet). Vymlouvat se na to, že za to nezodpovídáte (to dělá Láďa Sedláček) je blbost. Proč učíme společenskou výchovu, stolování a stolničení? Nebo to tak bude vypadat i na plese města? Styďte se!! Na vyjádření se těší
  ~ Ing. Miloslav Hubáček, učitel tance

  odpověď:

  „Dobrý den pane inženýre, v úvodu mé odpovědi mi dovolte, abych se ohradil proti Vašemu nařčení na mou případnou výmluvu. Já se nikterak vymlouvat nehodlám, ale chci jasně sdělit, že dle mého názoru NENÍ v kompetenci starosty zasahovat do smluv, které mají mezi sebou uzavřeny MDK Sokolov a subjekty, které jsou v něm v podnájmu. A ukončení Vašeho emailu nerozumím a přikládám jej spíše tomu, že jste jej psal značně rozezlen. Naopak si dovolím tvrdit, že vedení města (a píši to s plným vědomím toho že, a Vy to víte, jsem ředitelem MDK, který byl na určité období Horňákem "zapůjčen" na post ve vedení města) za uplynulé 3 leté období svým rozhodováním udělalo mnohé proto, aby samotná budova nabízela stále lepší a kulturnější prostředí. Ve spolupráci s panem ředitelem Ladislavem Sedláčkem jsme investovali do vybavení a technického zázemí milionové prostředky a ne jinak tomu bude ještě v roce letošním. Považuji tedy Vaše odsouzení za zbytečné, nepodložené a hlavně nezasloužené. Co se týče plesu města tak věřím, že obsluha bude na stejně vysoké úrovni, jako tomu bylo v předchozích letech. Nikoliv však proto, že bychom si mysleli, že jde o prestižnější akci, než tomu bylo při Vámi zmiňovaném závěrečném kurzu (to prosím v ŽÁDNÉM případě a dodám, že si aktivit manželů Macháčkových a jejich nasazení velice vážím), ale proto, že si veškeré služby smluvně zajistíme. V tomto případě, ale opravdu pouze v tomto, se vedení města informuje u pořadatele plesu, zda je vše správně zajištěno a na samotnou přípravu plesu města tak trochu dohlíží. Samozřejmě, že mě Váš email nenechal lhostejným a tak jsem o vyjádření požádal i zástupce obsluhy a níže Vám jej přikládám.“
  Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, reaguji krátce na e-mail pana Hubáčka. Na základě informace, že bude 350 hostů, jsme otevřeli 2 bary, hostů ovšem bylo 450. U jednoho baru fronta skutečně byla, druhý byl prázdný, proto jsme průběžně lidem ve frontě říkali, ať jdou také na druhý bar. Já jsem na akci byl do 21:30 a skutečně u druhého baru stálo maximálně 5 hostů. Občerstvení na tuto akci si může pan Macháček kdykoliv objednat. Já jej tam nedávám, jelikož přesto, že z toho nejsem nadšen, tak v minulosti měli na této akci jídlo své (svůj rautový stůl). S panem Macháčem jsem domluven, že když mi řekne týden předem, tak tam jídlo buďto na raut či na prodej zajistíme.“
  Pavel Lahučký, ředitel společnosti SOKOREST

 • 12.1.2018

  LOUŽE NA BOHEMII

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné opravit písčitou cestu směrem z bývalého autobusového nádraží k obchodu Bill na areálu Bohemia? Jakmile trochu zaprší tvoří se velké až souvislé louže, takže není možné projít. V zimě samozřejmě namrzají a je to nebezpečné. A když už jsme u toho, všechny cesty na areálu Bohemia jsou potřeba opravit. Také prostor dětského hřiště, to je jedna velká louže. Děkuji.
  ~ Dana Šimsová

  odpověď:
  Dobrý den, na opravu se rozhodně chystáme. Máte pravdu, jde o velmi využívanou komunikaci a musím s Vámi souhlasit také v tom, že její stav není dobrý. Využitelnost tohoto chodníku nás dokonce vedla k úvahám o tom, že bychom jej vyasfaltovali a osadili veřejným osvětlením, nicméně tento náš úmysl brzdí předpoklad, že právě tudy povede uvažovaný horkovod. Je tedy logické, že bychom neradi realizovali nový nákladný povrch a po krátkém časovém období, bychom jej rozkopávali. K opravě písčitých cest ovšem rozhodně dojde, rovněž tak dojde k prověření možného řešení pro zmiňované dětské hřiště. Děkuji Vám za vaše připomínky a přeji pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.1.2018

  VÝTAH NA NÁDRAŽÍ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych touto cestou požádat o častější mytí výtahu na nádraží, který vede na Šenvert a měl by údajně patřit pod město. Bohužel ho skoro denně musím s kočárkem využívat, jelikož na Šenvert vedou z města pouze dvě přístupové cesty - po Kraslickém mostě a podchodem na nádraží. Výtah bývá často pomočený, poplivaný a zapáchá. Kdybych nemusela, vůbec ho s dětmi nepoužívám! Dokonce se mi jednou večer poštěstilo přivolat spícího bezdomovce. Nebylo to nic příjemného. A má další prosba by směřovala k urychlení oprav výtahu. Pokud přestane jezdit, bývá mimo provoz dlouhou dobu. (Naposledy to bylo tři týdny, možná měsíc). Myslím si, že když je nepojízdný, na dveřích by měl být telefonický kontakt na osobu, která mamince s kočárkem (popř. lidem na invalidním vozíku, lidem se sníženou pohyblivostí, atd.) ze schodů/do schodů pomůže. Na Šenvert nechodí mnoho lidí a pravděpodobnost, že Vám kolemjdoucí pomůže je velice nízká. Ano, je možnost se obrátit a celé to po Kraslickém mostě obejít, ale občas musíte být někde na čas (autobus, vlak, školka, doktor, apod.). Předem Vám děkuji za odpověď.
  ~ Dana Šimsová

  odpověď:
  Dobrý den, výtah na vlakovém nádraží nepatří pod město, ale pod vlastníka nádraží - společnost SŽDC. Město se ovšem finančně podílí na úklidu podchodu a zmiňovaného výtahu. Jedním z důvodů je fakt, a jakási výjimečnost, která se podařila naším předchůdcům, že nádražní podchod nekončí u nástupiště, ale je bezpečnou spojnicí s částí našeho města. Neprodleně po obdržení vašeho emailu jsem se spojil se zodpovědnou pracovnicí SŽDC a situaci s ní řešil. Bylo mi přislíbeno, že dojde k nápravě stavu. Neprodleně bude úklid podchodu a výtahu řešen s firmou, která toto zajišťuje a od 1.4. dojde na základě probíhajícího výběrového řízení na úklidovou firmu také k tomu, že podchod nebude jako doposud uklízen pouze 1x za den, ale minimálně 2x. S odpovědnou pracovnicí jsme se domluvili také na tom, že spolu budeme situaci kolem výtahu a podchodu častěji komunikovat. Věřme tedy, že dojde k nápravě a já jsem i nadále připraven okamžitě Vaše připomínky řešit, a to nejen na emailové adrese, ale i na telefonu 723 058 306. Stejný postup je také u oprav samotného výtahu. Poslední oprava se časově velmi táhla, vím o tom, neboť jsem opravu výtahu osobně urgoval, a to z důvodu dodání potřebného náhradního dílu. Stejně jako Vy jsme si vědomi významu výtahu a jsem přesvědčený o tom, že i společnost SŽDC. Pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.1.2018

  INVESTICE DO TENISOVÉHO KLUBU

  dotaz:
  Pane starosto, v posledním čísle měsíčníku Sokolovský Patriot jste hovořil mj. o investicích města pro rok 2018. Je tam uvedena investice v částce 8 milionů korun na výstavbu zázemí pro Tenisový klub. Můžete sdělit, kdy budou práce zahájeny, zda je to částka konečná a kdy se uvažuje s dokončením prací? Děkuji
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a dovolím si přidat požadované odpovědi. V současné době odbor rozvoje města připravuje projektovou dokumentaci k možnosti výstavby nového zázemí Tenisové klubu. Jedná se o I. etapu (studii si lze prohlédnout na zmiňovaném odboru). V II. etapě se plánuje úprava tenisových kurtů vč. zastřešení. Částka 8 milionů korun je na realizaci I. etapy. Tu bychom rádi zahájili ještě v letošním roce. Ukončení výstavby bude záviset na průběhu samotné realizace (výběrové řízení, odvolací lhůty, samotná výstavba apod.). A tak přiznávám, že termín ukončení v tomto okamžiku opravdu neznám a mohl bych jej pouze odhadovat. Investice na zmiňovanou II. etapu je odhadována ve výši 7 milionů korun. Také považuji za nutné dodat, že celý tento projekt (ostatně v jiných případech postupujeme stejně) byl od samotného počátku pečlivě konzultován se zástupci tenisového klubu. Jsme přesvědčeni, že právě přímé zapojení těch, kterých se investice přímo týká, je předpokladem nejlepšího řešení.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.1.2018

  ÚDRŽBA CYKLOSTEZEK

  dotaz:
  Jel jsem na kole po cyklostezce - to je paráda. Uhnilé lavice se stoly (srubovky) jsou vyměněné za nové, trvanlivější + koše a stojany. Ať už se o to stará kdokoli, je to moc prima. Potkal jsem cestou hůlkaře a běžce, stezka poměrně uklizená a opravdu využitá. Kdyby každý uživatel poděkoval, měli byste zahlcenou schránku. Všem děkuji a jen houšť.
  ~ MKt

  odpověď:
  Dobrý den, protože jste neuvedl(a) konkrétní úsek cyklostezky o který se jedná, dovolím si nejdříve poděkovat za Váš postřeh a možná podrobněji popsat konkrétní odpovědnost za cyklostezku. Pokud jde o cyklostezku na území Sokolova a kolem jezera Michal, stará se o její údržbu město resp. společnost SOTES Sokolov, s.r.o. Úseky mezi obcemi jsou ve správě kraje, resp. Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. (byť v jednom případě, a to těsně u Sokolova, zajistilo výměnu mobiliáře město). Ať již vaše poděkování míří na kraj nebo na naše město věřím, že udělá radost všem, kteří se o cyklostezky starají. Ať již vaše poděkování míří na kraj nebo na naše město věřím, že udělá radost všem, kteří se o cyklostezky starají.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Parkování u domu v ulici Alšova

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych si stěžovat na parkování u domu Alšova 1735-1738. Jedná se o parkování u chodníku a převážně o vjezd či výjezd z parkoviště. Při výjezdu není vidět na horizont, protože zde stojí celá řada aut až k horizontu, zda jede vozidlo či ne. Dnes sem zrovna zajíždělo větší policejní auto a mělo co dělat, aby se sem dostalo. Co bychom dělali, kdyby sem měli přijet hasiči? Je to dennodenní obtíž, hlavně v noci - měly by probíhat častější kontroly.
  ~ Hornová

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych spíše než oficiální odpověď Vám v tomto případě napsal svůj osobní názor. Zmiňovaná situace je nám velice dobře známa a věřte, že podobná otázka nás znepokojuje stejně jako Vás. Zabýváme se jí vždy poslední středu v měsíci, kdy si svolávám na poradu všechny složky IZS společně s vedoucími příslušných odborů MěÚ. Na jedné z těchto porad, a je tak již několik let realizováno, bylo domluveno, že minimálně jednou v měsíci dojde k jakési kontrolní jízdě. To znamená, že hasiči společně s MP či PČR se pokusí dle svého uvážení projet nejvíce zatíženými lokalitami. Opravdu se tak děje a my poté hledáme řešení právě s ohledem na příjezd hasičů v případě, že by bylo potřeba jejich zásahu. Blokovou pokutou je na místě řešen každý „nejkřiklavější“ přestupek a samozřejmě samotný příjezd těžké techniky a složité dostávání se k domu upozorňuje obyvatele na určité nebezpečí. Také se snažíme v našem městě vybudovat nová parkoviště, která by tuto kritickou situaci alespoň částečně odlehčila. Již několikrát jsme prezentovali naše přesvědčení o tom, že opravdu nastal čas pro parkovací domy v těch nejzatíženějších lokalitách a projektově na tomto rozhodnutí již pracujeme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Žádost o pomoc při hledání příbuzných

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto města Sokolov. Jsem vnuk pana Rudolfa Čermáka, který pochází ze Sokolova a měl zde kamaráda, který se jmenuje pan Věroslav Mašek. Mám na Vás prosbu, zdali mi ho nemůžete pomoci najít a prosím Vás, dejte mi na sebe telefonní číslo. My Vám zavoláme a podáme více informací. Předem děkuji.
  ~ Matuš Batromij

  odpověď:
  Dobrý den, rád Vám pomohu, ale až po prověření, zda takovou informaci s ohledem na ochranu osobních údajů můžeme podávat. Telefon na sebe Vám samozřejmě rád předám: 723 058 306.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Omezení pyrotechniky v zimním období

  dotaz:
  Vážený pane starosto, budu stručná. Prosím zamyslete se nad samotným používání petard, buďte od té dobroty a vážně o tomto problému pouvažujte. Vánoční svátky včetně oslav příchodu Nového roku jsou v našem městě čím dál větší stres, a to teď píši o zhruba šesti až sedmi týdnech nepřetržitého bouchání. Já se se svým stresem nějak vypořádám, ale ta zvířata bohužel ne. S přátelským pozdravem a přáním všeho nejlepšího do Nového roku.
  ~ Kateřina Poborská

  odpověď:
  Dobrý den, nad touto problematikou se město Sokolov zamyslelo, a to již před několika lety. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že město Sokolov nepořádá žádný oficiální ohňostroj spojený s příchodem Nového roku, a navíc již několik let platí městská vyhláška zakazující používání petard, rachejtlí a podobných předmětů s výjimkou 31. 12. Znamená to tedy, že „pouze jeden den v roce“ je používání této drobné pyrotechniky v našem městě povoleno. Bohužel, a vadí mi to stejně jako Vám, již v průběhu měsíce prosince dochází k tomu, že někteří nedočkavci předvádí své pyrotechnické umění. Pokud je někdo takový přistižen Městskou policií (a chci věřit, že Policie ČR postupuje stejně), je s ním řešen tento přestupek a může mu být udělena pokuta. Stejně tak se snažíme přistupovat k lidem, kteří si v průběhu roku zpestří například svoji zahradní párty malým ohňostrojem. To vše s vědomím, jak píšete, že domácím zvířatům tyto efekty velmi vadí a mnoho obyvatel našeho města si nepřeje být podobným způsobem obtěžováno. Na úplný závěr je ale také potřeba přiznat, že vyhláška zakazující používání pyrotechniky je jedna věc a chytit někoho při jejím používání je věc druhá, a to s ohledem na rozlohu našeho města a počet hlídek v jeho ulicích.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Nepořádek po stavebních pracích v ulici P. Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, pěší zóna je pěkně opravená, ale firma, která prováděla opravu, ještě mohla spláchnout vodou to bláto a špínu z nábřeží P. Bezruče. Je to možná jen maličkost, ale mohli by po sobě alespoň uklidit, zejména v tomto vlhkém počasí. Je to nešvar u téměř všech stavebních firem. Všude roztahané bahno a špína. Ať už městská nebo státní policie by si toho měla více všímat, když už jezdí auty po zdejších silnicích. Hodně se v tomto porušuje Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci (3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, máte naprostou pravdu. Bohužel s Vámi musím souhlasit, že ne každá stavební firma si své povinnosti plní bezezbytku. Mimochodem já osobně jsem musel urgovat stavební firmu provádějící opravu ulice Spartakiádní a tyto povinnosti jim připomínat. Slibuji Vám, že také na základě vašeho podnětu při nejbližší příležitosti opětovně upozorním příslušené odbory MěÚ, MP a společnost Sotes, aby se na porušování daného zákonu při svých cestách po našem městě jejich zaměstnanci zaměřili. Ještě jednou děkuji za připomínku a pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Čísla orientační a popisná v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, chci se jen tak ze zajímavosti zeptat, proč po městě v ulicích, jako např. Jednoty, K. H. Borovského, Mičurinova nebo Sokolovská, jsou některé domy označeny i číslem orientačním, ačkoli Sokolov úředně eviduje jen čísla popisná? Děkuji.
  ~ Horáček

  odpověď:
  Dobrý den, dotazoval jsem se na stavebním odboru a dovolím si Vám sdělit, že dle zákona o obcích musí být budovy označeny číslem popisným a stavby pro rodinnou rekreaci a stavby dočasné musí být označeny číslem evidenčním. Tato čísla přiděluje obecní úřad. K usnadnění orientace mohou být dle výše citovaného zákona v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla nebo evidenčního čísla ještě číslem orientačním. Toto označení budov číslem orientačním se provádělo v Sokolově v dřívějším období. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zákonnou povinnost, město od tohoto označení upustilo a v současné době se již budovy orientačním číslem neoznačují.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Oprava ulice M. Majerové

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěl bych Vám nejdříve poděkovat za velmi dobrou péči o město a jeho okolí. Popřát Vám a všem kolegům krásné a pohodové Vánoce. A teď k dotazu, četl jsem plány na rok 2018 na různé opravy, přestavby a nové stavby v Sokolově. Můj dotaz směřuje k úpravě ulice M. Majerové, zda je počítáno i s úpravou této ulice. Pravidelně je tu rozježděn trávníkový pás vedle silnice. Špína a bláto poté i na chodníku, hlavně v této době. Nešlo by udělat něco podobného jako ve Slavíčkově ulici, kde je udělán vyhýbací pás. Špatně se tu parkuje, vyhýbá delším autům atd. Děkuji s pozdravem Brzobohatý.
  ~ Milan Brzobohatý

  odpověď:
  Dobrý den, moc děkuji za Vaše slova chvály, nejen pro vedení města, ale všechny zastupitele a ostatní, kteří se o naše město starají. Co se týče ulice M. Majerová, tak o této nepříjemné situaci víme, a stejně jako Vás i nás velice znepokojuje. Řešení jsme chtěli nalézt v mechanických zábranách (kameny, zábradlí, zídka), nicméně jsme narazili na to, že v přilehlé zeleni je velké množství komunikačních sítí. Ze stejného důvodu, tedy pro velké množství přeložek, zatím nemůžeme jít cestou, kterou popisujete. Nicméně i doprava v této lokalitě nám není lhostejná a v našem plánu je také vybudování parkoviště, a to na ploše bývalého asfaltového hřiště – mezi školkou a objektem, kde kdysi bývala restaurace (tuším, že se jmenovala U Karkulí). To, že v současné době je hledání řešení situace složité, neznamená, že na něj budeme rezignovat, ale naopak, příslušné odbory dále hledají vhodné řešení této situace.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Pochvala čertovského průvodu

  dotaz:

  Dobrý den, opět jako loni děkuji za hezký zážitek na průvodu čertů. Jen tak dále a více takových akcí :-).

  - Karel Sándor

  Poděkování za famózní show - průvod čertů.

  - Seidl Heinz

  odpověď:
  Děkujeme za pochvalu, kterou samozřejmě budu rád tlumočit zastupitelům za uvolněné prostředky a zejména pak MDK Sokolov coby organizátoru akce. Jsme rádi, že událost je rok od roku bohatší a organizačně se vše daří zvládat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Odstraňování napadaného sněhu

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o konkrétní informace (ne typu co všechno děláte a jak je to složité), z jakého důvodu nebyly v neděli 10. 12. 2017 uklizené chodníky v Sokolově, i když poslední spad sněhu byl před více jak 12 hodinami. Popsaná situace byla cca v 8.30, ani cca v 17 hodin nedošlo k nápravě. Vypadá to, že změna na postu ředitele SOTES nepomohla (i když byla zcela transparentní).
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval se společností Sotes a bylo mi odpovězeno, že chodníky a vozovky se v sobotu i v neděli průběžně uklízely, a to dle stanovené vyhlášky. „Situace byla ovšem taková, že byla místa, kde sníh napadl a vlivem předchozího posypu roztál. Bohužel byla také místa, ke kterým se musela technika vracet několikrát.“ Dovolte mi také několik slov z osobního pohledu na věc podpořené skutečností, že jsem 17 let pracoval na společnosti Sotes a v zimním období také jako vedoucí směny zimní hotovosti. Společnost Sotes se vždy snažila a bude snažit v co nejkratším čase ošetřit komunikace a to tak, aby nedošlo k úrazu nebo dopravní nehodě. Je třeba si ovšem uvědomit, že vzhledem k množství kilometrů silnic a chodníků není vždy jednoduché daný úkol splnit. Často i pro bezohledně parkující řidiče. Jsem také přesvědčený o tom, že 99 % komunikací je vždy ošetřeno v souladu s danými předpisy a společnost Sotes také reaguje na telefonáty občanů, kteří upozorní na neošetřená místa. Samozřejmě nechci vyloučit ani některá opomenutí pracovníků Sotes provádějících údržbu, ale jsem přesvědčený o tom, že se sněhové kalamity či náledí (černá můra každého vedoucího zimní hotovosti) daří zvládat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Most za cyklostezkou do Citic

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na dotaz ze 7. 4. 2017. Stav mostu je opravdu v zoufalém stavu. Asfalt vylámaný, místy velké rezavé plochy, místy velké díry. Chodí tu studenti do školy a ze školy, senioři na procházku. Zítra se tady běží čtvrtmaraton. Pořadatelé asi most neviděli. Dnes ve večerních zprávách ukazovali, jak se v Praze zřítil most. Upřesnění - jde o Krejcarovou lávku.
  ~ Věra Bubliková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upřesnění a dovolím si dodat následující: před několika dny byly na tomto mostě realizovány společností Sotes nutné opravy, a to v takovém rozsahu, aby tuto důležitou spojnici bylo možné i nadále využívat. Velice rád připojím ještě jednu pozitivní zprávu. Před několika týdny měla v Sokolově své zasedání republiková meziresortní komise, která rozhoduje o tom, které projekty bude možno zařadit do financování z prostředků ze zahlazování důlní těžby. Jsme velice rádi, že právě Krejcarová lávka toto doporučení komise dostala a znamená to, že zde bude postaven úplně nový a moderní most. Jelikož projekt již město Sokolov nechalo vypracovat a k uvolnění financí by měl dojít v co nejkratším termínu, věřím, že již v roce 2019, nejpozději v roce 2020, bychom se přes Ohři měli dostávat všichni nejen po bezpečném, ale také krásném moderním mostě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2017

  Poděkování od klubu důchodců

  dotaz:
  Klub důchodců v ulici Komenského děkuje MěÚ v Sokolově za zájem a finanční příspěvky pro naši činnost. Velký dík patří též dětem a učitelkám MŠ Vrchlického. Vždy přijdou potěšit pěkným vystoupením a připravenými dárečky. Přejeme všem hodně radosti, klidu, úspěchů v novém roce a těšíme se na další spolupráci.
  ~ M. Volfová

  odpověď:
  Dobrý den, také my děkujeme a to vám za slova uznání. A rovněž tak se přidáváme k poděkování dětem a učitelkám MŠ Vrchlického. Velice rád dodávám, že město Sokolov rádo využije každé příležitosti (a pořádané kulturní akce jsou jednou z nich), kdy může lidem dříve narozeným poděkovat za jejich celoživotní práci pro naše město. Ještě jednou děkuji a přeji vše dobré.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2017

  Poděkování za Průvod čertů

  dotaz:
  Dobrý den, opět, jako v loni, děkuji za hezký zážitek na průvodu čertů. Jen tak dále a více takových akcí.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:

  Dobrý den, také já Vám děkuji za pozitivní hodnocení celé akce. Jak vidno, průvod čertů se v našem městě zabydlel a Sokolov se tak i díky němu mohl prezentovat tisícovkám návštěvníků. Vaše řádky si s radostí jistě přečte také hlavní organizátor akce, tedy Městský dům kultury v Sokolově a s ním také všichni ostatní, kteří se na bezproblémovém zajištění akce podíleli. Nepochybuji o tom, že je (stejně jako nás) Vaše poděkování potěší. Přeji pohodové vánoční svátky a vše dobré do roku 2018.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Podpora projektu na obnovu hradu Hartenberg

  dotaz:
  Vážený pane starosto, rádi bychom Vás a město Sokolov požádali o pomoc s naší kampaní na hradě Hartenberg. Nedávno jsme spustili kampaň na HITHIT, kde cílem je podpořit stavbu hradní krčmy. Chceme tím zvýšit jak návštěvnost hradu, tak služby pro návštěvníky a rozkvět území. Hrad se začíná díky své obnově těšit aktivní návštěvnosti, koná se zde celoročně mnoho nadregionálních akcí. Sokolovsko najisto zatraktivňuje i pro přespolní a další turisty. Práce máme mnoho, financí se moc nedostává. Proto zkoušíme oslovit lidi, firmy i touto cestou. Na osobní schůzky v tento předvánoční čas není moc prostoru, což ale kdykoliv můžeme dohnat a rádi. Přispět do kampaně lze pouze přes internet, přes zmíněný server, ten zajištuje oficialitu sbírky. Pokud se cílová částka do termínu nepovede vybrat, peníze se vrátí zpět přispěvovatelům. Rádi bychom to zvládli, jako už jsme zvládli jiné nemožné věci. Prosíme o zvážení možnosti přispět, a také možnosti sdílet na sociálních sítích nebo webu města. https://www.hithit.com/cs/project/4213/krcma-na-hrade-hartenberg-s-bylinnou-zahradkou-a-infocentrem
  ~ Martina Vavřínová, Hartenberg z. s.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi nejdříve, abych Vám poděkoval za vše, co pro obnovu hradu děláte. A velice dobře si uvědomujeme, že Vaše práce je střípkem oživení našeho regionu. Bohužel musím ale také dodat, že finanční prostředky našeho města do obdobných záležitostí dáváme jen ve výjimečných případech, nicméně děje se tak. Jen pro informaci, v letošním roce jsme finančním darem pomohli spolku, který pracuje na zachování hutě v Šindelové. Doporučuji tedy, abyste mi poslala písemný požadavek s konkrétní částkou a konkrétním účelem. Já jej samozřejmě předložím radě města či našemu zastupitelstvu a o výsledku Vás budeme informovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Ucpané vpusti v ulici U divadla

  dotaz:
  Dobrý den, mám na Vás dotaz. V ulici U Divadla se dělaly různé úpravy a problém je v tom, že některé vpusti kanalizační jsou ucpané. Ve vpusti se dělají kaluže, místo aby odtékaly. Je-li to možné, aby firma, která to zapříčinila, také odstranila tyto závady. Jedná se o vpust směrem od Kooperativy a dál.
  ~ Beňo

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za námět a nechám tuto situaci nejen prověřit, ale zejména budu chtít znát řešení tohoto problému. Věřím, že v dohledné době bude vše opraveno.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Znečištěné ovzduší z lomu Jiří

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chci se zeptat, zda Město Sokolov má k dispozici nějakou statistiku, jaká je u nás ve městě kvalita ovzduší? Domnívám se, že ta obrovská a nevzhledná díra pojmenovaná lom Jiří, která původně začínala u Nového Sedla a dnes sahá až na okraj našeho města, musí mít vliv na zdejší vzduch. Respektive, že tu musíme dýchat čím dál více prachu. A vlastně ne jen my, ale všechny přilehlé obce. Tím bych se rovnou zeptala, kdy má tento lom konečně zaniknout (jestli je to už vůbec známo), a co má případně následně na jeho místě vzniknout? Děkuji za odpověď.
  ~ Dostálová

  odpověď:
  Dobrý den, odpovědi na Váš dotaz se určitě nevyhnu, nicméně požádám o chvíli strpení, neboť se na toto téma setkám s pracovníky odboru životního prostředí a budu se pídit po informacích.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Spojnice ulic Mičurinova a Tovární ve špatném stavu

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Každé ráno chodím spojnicí mezi ulicemi Mičurinova a Tovární, kde snad dříve byly schody a cesta. Již delší dobu tu svítí jen snad třetina veřejného osvětlení. Po deštích nebo při náledí je to o to nebezpečnější, že nevíte, kam pořádně šlápnout. Bylo by prosím možné osvětlení opravit a do budoucna možná i opravit "cestu", která kdysi byla chodníkem? Děkuji
  ~ Petr Pavlis

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych odpověděl na Vaši oprávněnou připomínku. Oprávněnou proto, že situaci známe a musím s Vámi souhlasit v tom, že chodci to zde mají velmi složité. Již nějakou dobu hledáme přijatelný kompromis, neboť jak toto osvětlení, tak zmiňovaná cesta není majetkem našeho města, a tudíž není úplně jednoduché investovat do těchto oprav. Pokud jsem odkazoval na to, že zmiňované není naším majetkem, je potřeba také hned dodat, že je v zájmu každého vedení města to, aby se jeho občané dostali do zaměstnání bez komplikací, nemluvě o možném úrazu. Z tohoto důvodu samozřejmě budou pokračovat naše jednání s majitelem osvětlení i cesty a věřím, že přijatelné řešení nalezneme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Poděkování za adventní koncert

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Musím poděkovat za včerejší kulturní zážitek. Je nás partička a chodíme na koncerty na Staré náměstí – dostavníky, léto a Hornickou pouť. Nejen proto, že se nevybírá vstup, ale proto, že je to vynikající nápad a je to pohodový den při poslouchání písniček, které nejsou tak časté v rozhlasu. A tak si ušetříme na adventní koncerty v klášteře. Chodíme pravidelně už 5 let na všechny. Ale včera to bylo něco, co se nedá popsat. Nádhera, ale taková, že nám tekly slzy a nejen nám, nýbrž i lidem kolem nás. Překrásné vystoupení Roháčů a pana Raka bylo něco nádherného. Takový koncert jsme ještě nezažili. Do rána mi znělo jejich vánoční zpívání. Založte tradici, a každý první advent ať zahajují oni. Poděkujte paní z kultury za vynikající nápad spojit Roháče a pana Raka. FANTASIE, děkujeme.

  - skorodůchodci

  "Děkujeme za koncert pana Raka a Roháčů byla to fantasie."


  ~ P. Z.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za vaše pochvalná slova, která přeposílám pořadateli adventních večerů u nás v Sokolově, a tím je Městský dům kultury Sokolov. Přeji si, aby se Vám, pokud půjdete, stejně líbily i ostatní adventní koncerty, případně aby Vás předvánočně naladily také ostatní zbývající kulturní akce v našem městě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Zatarasení cesty naproti Dukle

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, je hezké že se zatarasila cesta kamenem na sídlišti Michal naproti hospodě Dukla, ale chtělo by to zatarasit i druhou stranu. Jezdí tam totiž zásobování obchodů přes chodník, i když tam chodí lidé. Je tam jakoby natažen řetěz, ale ten se minul účinkem, takže za chvíli tam budou určitě hluboké jámy.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Situaci prověřím s odborem správy majetku a budeme hledat další opatření. Jen dodám, že mě, stejně jako Vás, zlobí bezohlednost některých lidí, kteří se ke svému městu chovají způsobem, který popisujete.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Koncert Hudby Hradní stráže

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, zajímalo by mě, proč koncert Hudby Hradní stráže proběhl opět v divadle, a ne například na velkém sále MDK? O koncert je velký zájem, na řadu lidí se lístky ani nedostanou.
  ~ Kateřina Oršulová

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval s pořadatelem akce a shodli jsme se na tom, že místo konání bylo opravdu pečlivě voleno. Stalo se tak na základě dohody s PČR, ale zejména se samotným orchestrem, který má své požadavky na zázemí, ozvučení, osvětlení apod. Musím bohužel konstatovat (a mrzí mě to), že velký sál svým charakterem těmto požadavkům neodpovídá. Je velmi pravděpodobné, že při tzv. divadelním uspořádání velkého sálu by velká část diváků dostatečně neviděla a stali bychom se terčem zasloužené kritiky. Také si dovolím zmínit další fakt, a to je ten, že tento koncert, který je svým způsobem ojedinělý, žádá důstojné prostředí, což divadlo splňuje. Rozumím tomu, že mnoho návštěvníků by rádo navštívilo vystoupení Petry Janů, a proto věřím, že MDK Sokolov tento zájem zaznamenal a v budoucnu i s touto oblíbenou zpěvačkou bude jednat o možném samostatném koncertu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Kruhový objezd mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jsem ráda, že se konečně řeší situace chodců mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem - Vítězná. Nejsem však přesvědčená, že pouze přechod pro chodce jízdu aut zmíněnou křižovatkou zpomalí. Již nyní jsou zde instalovány dopravní značky s omezenou rychlostí na 50 km, ale téměř nikdo to nedodržuje. Navíc i přejet tuto křižovatku autem z Vítězné do Rychnova nebo naopak, je ráno a odpoledne (jízda do zaměstnání a zpět) také docela riskantní. Ptám se, proč i zde není naplánován kruhový objezd, který by dle mého názoru mnohé vyřešil, a jakým způsobem bude řešena bezpečnost chodců přes nový přechod pro chodce, když značky omezující rychlost už nyní selhávají? Děkuji za odpověď a do nového roku Vám přeji mnoho sil a úspěchů.
  ~ Alena Červenková

  odpověď:
  Dobrý den, věřte, že nás nemalé úsilí stálo konečné rozhodnutí o tom, že mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem na silnici, která patří Karlovarskému kraji, bude realizován přechod pro chodce. Jsem za to velmi rád a děkujeme společně s Dolním Rychnovem vstřícnému přístupu vedení Karlovarského kraje a KSÚS. Nechci úplně zpochybňovat Vaše tvrzení o tom, že jsme tímto přechodem vyřešili bezpečnost chodců, nicméně jsem přesvědčený o tom, že jsme dosáhli maxima možného. Každá kruhová křižovatka kromě finanční náročnosti má také určité rozměrové parametry, a ty by se v tomto místě složitě zařizovaly. Při prvním jednání o zvýšení bezpečnosti byla diskutována také možnost vybudování podchodu či nadchodu, nicméně jsme dospěli k názoru, že by mnoho chodců tuto možnost nevyužívalo a dávalo, stejně jako doposud, přednost přecházení přes vozovku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Plánuje se oprava Lidického nábřeží?

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, bude předmětem oprav komunikací i ulice Lidické nábřeží? Nemyslím nějaké záplatování, ale celkový nový povrch. Často tudy jezdím, a je to čím dál horší - výmoly a propadající se kanály. Je to poměrně dost frekventovaná ulice kolem Starého náměstí a myslím si, že by již potřebovala řádnou opravu, stejně tak ul. K. H. Borovského, zejména od MěÚ až po odbočku do ulice Tovární (ale tu má na starosti spíš KSÚS). Křižovatka u okresního soudu se musí vždy doslova přeskákat. Děkuji a přeji hezký den,
  ~ Robert M.

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel Vás zklamu, ale v posledním roce našeho volebního období celková rekonstrukce ulice Lidické nábřeží zařazena není. Tím samozřejmě neříkám, že její stav je bezvadný, nicméně v prioritách ji „předběhly“ jiné ulice našeho města. Je samozřejmě možné, že nové zastupitelstvo Vaši ulici do rekonstrukce zařadí. Dodávám také, že pracovní komise pro dopravu ve městě jedno z možných parkovišť umístila i k Vám mezi panelové domy a věřím, že i ono bude výhledově realizováno.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Reakce na dotaz ohledně prací v ulici Spartakiádní

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za odpověď ohledně dokončení opravy části Spartakiádní ulice. Při rozhodování, jak budou práce pokračovat, prosím myslete na to, že již čtyři měsíce jsou lidé odsouzeni "obcházet" několik stovek metrů, nežli se dostanou například na nákup. V zimním období to bude obzvláště nepříjemné, a to zejména pro starší obyvatele domů, kterých tu není málo. Pokud to jen trochu půjde, šlo by alespoň pro pěší udělat průchod k nejbližšímu obchodu?
  ~ Radek Plechatý

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaši připomínku, kterou také díky tomu, že na Vítězné bydlím, mohu potvrdit. Na schůzce s příslušným odborem jsme se domluvili, že budou jednat s realizátorem stavby, a to v tom smyslu, aby při samotné realizaci bylo i na toto myšleno. Naprosto rozumím posteskům některých obyvatel ulice Spartakiádní na zhoršené podmínky bydlení. Jistě mi však dáte za pravdu, že ulice Spartakiádní rekonstrukci, a to nejen kvůli navýšení počtu parkovacích míst, nutně potřebovala. Jsem rád, že zatím převládají při hodnocení již realizované části pozitivní názory.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  INZERCE KULTURNÍHO PROGRAMU BĚHEM ADVENTU

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, obdržel jsem Komerční přílohu západočeských Deníků – Vánoční města. Hledal jsem kalendář kulturních a společenských adventních akcí v Sokolově. Na 56 stránkách slovo Sokolov nenajdete. Abych to upřesnil, jedna zmínka tu je - inzerát prodejny - TECHMOBIL CHEB A SOKOLOV! I vesničky jako Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic, Lomnice, Vintířov atd. Mají zde přáníčko obyvatelům a rozpis plánovaných adventních akcí. Jsou snad větší a důležitější, než Sokolov? Nebo tam jen působí akčnější zastupitelé, jimž nejsou obyvatelé lhostejní?
  ~ Vladimír Žahour

  odpověď:
  Dobrý den, na úvod mé odpovědi mi dovolte, abych vám napsal, že občan našeho města je pro nás stejně důležitý, stejně tak jako občané vesniček vámi zmiňovaných pro jejich starosty. Pokud jsme se neobjevili ve vámi zmiňované příloze, pak je to pouze proto, že těch informačních kanálů, jak dostávat tipy na kulturní akce, je velké množství a je vždy na příslušném organizátorovi, který z nich využije. Město Sokolov jako prostředek využívá například stránky města Sokolova, internetové stránky MDK, Sokolovské infocentrum, sociální sítě, a to mj. i turistický portál Kam po Sokolovsku, K- Servis, Kamelot, výlepové plochy ve městě a v neposlední řadě měsíčník radnice Sokolovský Patriot. Snad mi dáte za pravdu, že těch prostředků skutečně není málo.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  K OPRAVĚ UL. SEIFERTOVA

  dotaz:
  Dobrý večer, v ulici Seifertova, započala spol. Sotes, s.r.o. s opravou chodníku, ještě letos ale nejspíš neskončí. Měl by tedy někdo odstranit značky zákazu zastavení nebo je doplnit dodatkovou tabulkou, kdy tento zákaz platí.
  ~ Honzík Miloš

  odpověď:
  Dobrý den, zmiňovaný chodník, podle mých informací, ještě v letošním roce dodělán bude. Momentálně je připraven pro konečnou asfaltovou vrstvu, nicméně společnost Sotes má rozdělány ještě dvě akce v Sokolově a z organizačních a ekonomických důvodů je vždy výhodné vše zabalit naráz. Protože obalovna je v provozu do 10. prosince, jsem přesvědčený o tom, že toto je rovněž nejpozdější termín pro konečnou realizaci.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  DARUJEME VÁNOČNÍ STROM

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, nejdříve bych Vám chtěla popřát hezký den. Můj dotaz je vlastně dotazem mých rodičů (nemají internet, tak nemají možnost napsat touto cestou). Rodiče bydlí na Krásné Lípě u obce Šindelová a na zahradě mají tři vzrostlé jehličnaté stromy. Rádi by alespoň jeden z nich věnovali jako vánoční strom. Na internetu jsem se dočetla, že některé obce žádají o tento dar občany, tak mne to napadlo. Bohužel pro letošní Vánoce je to už pozdě, ale kdybyste měl zájem, určitě bychom se mohli domluvit na příští rok. Předem děkuji.
  ~ Jitka Grigarová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za nabídku, kterou pro vánoční výzdobu v roce 2018 rádi využijeme. Zároveň s touto odpovědí ji přeposílám také společnosti SOTES, s.r.o. (tato společnost realizuje vánoční výzdobu) a MDK Sokolov (co by organizátorovi adventních oslav). Dovolte mi také, abych vás požádal o kontakt na Vás, aby se s vámi spojil příslušný pracovník, který stromy posoudí. Případně se obracejte rovnou: Sotes - www.sotessokolov.cz, MDK Sokolov - www.mdksokolov.cz. Děkujeme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  HŘIŠTĚ MÁNESOVA A POPADANÉ STROMY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, před časem bylo zrušeno hřiště v ulici Mánesova. Zajímá mne, co se zde nyní plánuje? Nedá se říci, že by nebylo využíváno. Skoro ob den tam chlapci hráli nohejbal, anebo pozemní hokej. Jedna parta si tam nosila ze starších školních lavic rámy, na kterých měli našity ze záclonoviny jakoby síť a používali je jako branky. Jedna taková branka je i u nás ve sklepě. Po té, co došlo k odstranění zábran, aby míč nepadal ze svahu na parkoviště, tak jsem tam zahlédl chlapce, jak se zde snaží si zahrát, ale po několika pokusech, kdy jim míč skončil pod svahem, to vzdali. Také zde byl odstraněn odpadkový koš. Často jsem jej využíval, když zůstal po dětech na louce či v lesíku ležet odpad, teď to musím nosit až na druhou stranu bloku ke kontejnerům. I tento koš byl často tak plný, že jsem musel dokonce dvakrát volat na Sotes, aby ho vyvezli, neboť došlo z jejich strany k opomenutí. Také mne zajímá, kdy budou odstraněny popadané stromy v lesíku mezi parkovištěm a protihlukovou stěnou? Co se týče lesíku na druhé straně nedaleko Chráněného bydlení ani nehovořím, neboť tam je několik vyvrácených stromů a jeden dokonce šikmo přes cestu, vzhledem k tomu, že si tu často hrají i děti hrozí, že by mohlo dojít i k vážnému úrazu.
  ~ Framac

  odpověď:

  „Dobrý den, reaguji na konečnou část ohledně spadlých stromů.  Vývraty v lesíku u protihlukové stěny (velké parkoviště za ul. Mánesova) budou odstraněny, v této části jsou jen spadlé stromy a některé leží na lesní cestičce. Lesík za Chráněným bydlením, parcela č.: 4046/2 k.ú. Sokolov, je v majetku Lesů České Republiky, s.p. Pán má pravdu, jsou tam vývraty opřené o stromy nad cestou. Proto by bylo vhodné zažádat majitele pozemku o odstranění.“
  ~ Martin Talíř, vedoucí střediska Veřejná zeleň, SOTES Sokolov

  „Dobrý den, chtěl bych Vám také poděkovat za Vaši dobrou zkušenost se zmiňovaným hřišťátkem za ulicí Mánesova. Domlouval jsem se  s příslušným odborem, že budeme hledat cestu k tomu, abychom toto hřišťátko opětovně oplotili, a to tak, aby se zde míčové sporty mohly provozovat.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta